Pre verejnosť

Voľné pracovné miesta

Popis pracovnej ponuky Dátum zverejnenia Dátum nástupu
Lekár oddelenia rádiológie 20.1.2023 ASAP
Vedúca sestra oddelenia kardiochirurgie a perfuziológie 02.01.2023 ASAP
Vedúca sestra pracoviska perfuziológie oddelenia kardiochirurgie a perfuziológie 02.01.2023 ASAP
Vedúca sestra pracoviska operačných sál oddelenia kardiochirurgie a perfuziológie 02.01.2023 ASAP
Sanitár (ošetrovateľ) 29.12.2022 ASAP
Praktická sestra – asistent 29.12.2022 ASAP
Sestra na lôžkovom oddelení 29.12.2022 ASAP
Sestra na operačnej sále – inštrumentárka 29.12.2022 ASAP
Sestra na PIIK a sestra na OAIM 18.7.2022 ASAP
Ošetrovateľ 23.5.2022 ASAP
Sestra na PIIK 23.5.2022 ASAP

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte:

  • poštou na adresu:
    Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
    Odbor personálno-právny
    Cesta k nemocnici 1
    974 01 Banská Bystrica.
  • alebo e-mailom na adresu: zamestnanie@suscch.eu

V prípade zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania a profesijného životopisu, budú tieto evidované v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. po dobu jedného roka a následne budú zlikvidované. Zaslaním žiadosti a životopisu zároveň dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v životopise, ktorý platí až do odvolania, najdlhšie však po dobu jedného roka. Dovtedy ho možno odvolať iba písomne. Zároveň Vás žiadame, aby ste do tohto termínu zasielali prípadné zmeny Vašich osobných údajov. Úradné doklady a kópie úradných dokladov prosím nezasielajte. Ak Vaša žiadosť bude bezpredmetná a vedenie spoločnosti posúdi, že nie ste vhodným žiadateľom, Vaša žiadosť a osobné údaje uvedené v životopise budú okamžite zlikvidované.