Oddelenie arytmií

Oddelenie arytmií poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s poruchami srdcového rytmu. Disponujeme 15 monitorovanými lôžkami, 3 intervenčnými sálami a ambulantnou zložkou. Počtom výkonov patríme medzi veľkokapacitné pracoviská.  Ročná kapacita lôžkovej časti presahuje 1800 hospitalizácií/rok a viac ako 1600 invazívnych výkonov vrátane najzložitejších zákrokov intervenčnej artymológie. Na Kardiologickej ambulancii pre arytmie sa ročne vyšetrí takmer 13000 pacientov. Súčasne zabezpečujeme edukáciu lekárov spádového územia v arytmologickej problematike a zúčastňujeme sa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v SR ako súčasť II.kliniky kardiológie a angiológie SZU.

Katetrová ablácia

Zložky Oddelenia Arytmií:
Lôžková časť – Arytmie
Pracovisko pre elektrofyziológiu a kardiostimuláciu –PEK
Kardiologická  ambulancia pre arytmie

Základné oblasti činnosti Oddelenia Arytmií:

 • Komplexná diagnostika porúch srdcového rytmu s využitím neinvazívnych a invazívnych vyšetrovacích metód
 • Komplexná farmakoterapia arytmií a srdcového zlyhávania
 • Katétrová liečba porúch srdcového rytmu s pomocou najmodernejších technológií
 • Implantácie kardiostimulátorov všetkých typov vrátane bezelektródových kardiostimulátorov
 • Implantácie kardioverter-defibrilátorov všetkých typov
 • Implantácie resynchronizačných prístrojov v rámci nefarmakologickej liečby srdcového zlyhávania
 • Extrakcie kardiostimulačných systémov
 • Katétrové uzávery uška ľavej predsiene
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť o pacientov s poruchami rytmu a implantovaným  elektroimpulzogenerátorom
 • Konziliárna činnosť pre spádový región
 • Domáce monitorovanie elektroimpulzogenerátorov a implantovaných EKG  záznamníkov (Home monitoring).

Personálne obsadenie:
Primár:            MUDr. Bystriansky Adrian, MSc, MPH
Vedúci lekár:    MUDr Škamla Martin
Vedúca sestra:  Mgr. Lubyová Monika

Lekári:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC
MUDr. Bačík Peter, PhD
MUDr. Šípka Ján
MUDr. Ďurčíková Petra
MUDr. Siváková Simona
MUDr. Ivančíková Mária
MUDr. Marko Jakub


Kontakty
MUDr. Bystriansky Adrian, MSc, MPH
048 4333 997, bystriansky.adrian@suscch.eu

MUDr. Škamla Martin
048 4333 943, skamla.martin@suscch.eu

MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC
048 4333 960, kaliska.gabriela@suscch.eu

Mgr. Lubyová Monika, vedúca sestra
048 4333 377, lubyova.monika@suscch.eu

Email: arytmie@suscch.eu

Lôžková časť:
048 4333 345

Konziliár:
048 4333 944

Kardiologická ambulancia pre arytmie:
048 4333 336 (po 10:00hod.)