Pre verejnosť

Etická komisia

ETICKÁ KOMISIA SÚSCCH, a.s.:

Predsedníčka:  MUDr. Katarína Balážová, PhD.

(tel.: 048 4333 965, email: katarina.balazova@suscch.eu)

Podpredseda:  PharmDr. Vasil Šatnik

(tel.: 048 4333 200, email: vasil.satnik@suscch.eu)

Tajomníčka:  Zuzana Turčanová

(tel.: 048 4333 101, email: zuzana.turcanova@suscch.eu)

ČLENOVIA:

  1. MUDr. Zdenko Valuh
  2. MUDr. Peter Kapusta
  3. PhDr. Viera Jaceková
  4. Prof. PhDr. Daniela Fobelová, CSc.
  5. JUDr. Martin Laššák

Najbližší termín zasadnutia: 23. september 2024

Všetky zasadnutia EK začínajú o 13:00 hod.