Oddelenie srdcovej chirurgie

Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s chirurgicky liečiteľnými vrodenými a získanými ochoreniami srdca, veľkých ciev, ako aj poranení srdca a okolitých štruktúr.

Zabezpečuje predovšetkým rekonštrukčné operácie na arteriálnom systéme srdca, endokardiálne operácie srdca (chlopne, vrodené srdcové chyby, tromby), endovaskulárne operácie veľkých ciev (disekcie, aneuryzmy), chirurgické výkony kombinované s intervenčnými katetrizačnými metódami. Operácie vykonáva v mimotelovom obehu alebo bez neho. Pooperačná starostlivosť sa realizuje v spolupráci s oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny. Robia sa tu vstupné, kontrolné a konziliárne ambulantné vyšetrenia pacientov, predoperačnú prípravu a pooperačnú starostlivosť, podieľa sa na implantačnom kardiostimulačnom programe. Poskytuje konziliárnu službu kardiochirurgického odboru pre traumatologické oddelenia v spádovom území.

Je edukačnou základňou kardiochirurgie v rámci postgraduálnej prípravy ako externé pracovisko SZU Bratislava. Oddelenie kardiochirurgie má 15 lôžok. Je lokalizované v hlavnej budove na prvom poschodí. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje 9 sestier-špecialistiek a tri sanitárky. Pacientske izby sú trojlôžkové, dvojlôžkové a jednolôžkové. Všetky izby sú nadštandardne vybavené, majú vlastnú kúpeľňu, WC. Na izbe je televízny prijímač so satelitným rozvodom. Oddelenie je vybavené modernou medicínskou technikou.

Fyzioterapeut Bc. Gazdíková Monika vykonáva odbornú fyzioterapeutickú starostlivosť najmä predoperačnú, pooperačnú a následnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu pacientov.


 Oddelenie kardiochirurgie / Oddelenie kardiochirurgie - foto
 Oddelenie kardiochirurgie / Oddelenie kardiochirurgie - foto
 Oddelenie kardiochirurgie / Oddelenie kardiochirurgie - foto
 Oddelenie kardiochirurgie / Oddelenie kardiochirurgie - foto

Pracoviská:

Operačné výkony revaskularizačné operácia srdca v mimotelovom obehu revaskularizačné operácie srdca bez použitia mimotelového obehu náhrady a rekonštrukcie srdcových chlopní chirurgia aorty vrátane disekujúcej aneuryzmy aorty chirurgická liečba predsieňovej fibrilácie kombinované kardiochirurgické výkony

048/ 4333 622

Kontakty

MUDr. Imrich Beer, primár odd.
048/4333 624

MUDr. Ján Seleštiansky, vedúci lekár
048/4333 621

Mgr. Bejticová Jana, vedúca sestra
048/4333 971

Lôžková časť 1. poschodie
048/4333 425

Sekretariát 5. poschodie
048/4333 622

Fyzioterapeut
048/4333 551

Personálne obsadenie

 • MUDr. Beer Imrich, primár oddelenia
 • MUDr. Seleštiansky Ján, vedúci lekár oddelenia
 • MUDr. Pekar Filip, FETCS primár OCS
 • MUDr. Urda Róbert MUDr. Urbán Peter
 • MUDr. Zacharovský Radovan
 • MUDr. Svitek Vladimír PhD.
 • MUDr. Jankovičová Veronika (MD)
 • MUDr. Halushka Bohdan
 • MUDr. Alexandrová Lea
 • Kardiológ: Kováčová Bohuslava, Palacková Nikoleta
 • Vedúca sestra: Mgr. Bejticová Jana
 • Dokumentačná sestra: Slováková Jana
 • Fyzioterapeut: Bc. Gazdíková Monika, Peťková Soňa
Kardiochirurgická ambulancia - kontakt (ZS) 048/4333441
Zdravotná sestra: Mgr. Krajčová Erika, Mgr. Holíková Stela
utorok 12:00-14:30 MUDr. Beer I.
štvrtok 12:00-14:30 MUDr. Pekar F.
MUDr. Urda R.