Pre verejnosť

Plán obnovy a odolnosti

Projekt: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení

Cieľ projektu: Vybaviť Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. navigačným systémom pre liečbu fibrilácie predsiení s cieľom skrátenia priemerného času operačného zákroku o minimálne 30% v porovnaní s predinvestičným východiskom a zvýšenia počtu vykonaných operácií o 20%.