Pre verejnosť

Návštevy pacientov

Zásady

 • Návštevy sú povolené na izbách pacientov, v spoločných priestoroch oddelenia, vo vestibule a v ústavnom bufete.
 • Návštevníci sa ohlásia u službu konajúceho zdravotníckeho personálu na oddeleniach
 • Návštevníci sú počas návštev na oddelení povinní zachovávať hygienický režim oddelenia, o ktorom ich informujú službu konajúci zdravotnícki pracovníci
 • Návštevy nie sú povolené na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny I, Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny II a na Oddelení koronárnej jednotky. Vo výnimočných prípadoch môže návštevu pacienta hospitalizovaného na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny II a na Oddelení koronárnej jednotky povoliť ošetrujúci lekár.
 • V individuálnych prípadoch možno zakázať návštevy u hociktorého pacienta, ak to vyžaduje jeho aktuálny zdravotný stav
 • Z epidemiologických dôvodov je vhodné, aby pri lôžku pacienta boli na návšteve súčasne najviac dve osoby.

Návštevné hodiny

Počas pracovných dní:

 • V čase od 15,00 hod. do 17,00 hod.
 • V čase od 7,00 hod. do 15,00 hod.: len výnimočne, vždy so súhlasom ošetrujúceho lekára
 • V čase od 17,00 hod. so 20,00 hod.: len výnimočne, v priestoroch mimo oddelenia, so súhlasom ošetrujúceho personálu

Počas dní pracovného voľna:

 • V čase od 13,00 hod. do 16,00 hod.
 • V čase od 7,00 hod. do 13,00 hod.: len výnimočne, v priestoroch mimo oddelenia, so súhlasom ošetrujúceho personálu
 • V čase od 16,00 hod. do 20,00 hod.: len výnimočne, v priestoroch mimo oddelenia, so súhlasom ošetrujúceho personálu