Pre verejnosť

Free Wifi (SUSCCH Hotspot)

!!! Podmienky používania wifi siete SUSCCH Hotspot !!!

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (poskytovateľ) Vám (používateľovi) umožňuje prístup k internetu (službu). Aby mohla byť služba poskytovaná, musia byť dodržiavané určité pravidlá: 


1. Služba môže byť používaná, výhradne v priestoroch poskytovateľa - Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s..

2. Používateľ súhlasí, že
2.1. prostredníctvom služby nebude ohrozovať verejný poriadok, bezpečnosť alebo mravnosť.
2.2. nebude vykonávať žiadne ilegálne činnosti, ani obťažovať alebo ohrozovať ostatných.
2.3. nebude používať zdieľané súbory alebo priveľmi zaťažovať sieť, nakoľko je služba používaná aj ostatnými používateľmi.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zablokovať prístup k službe pre akékoľvek pripojené zariadenia (mobily, laptopy, notebooky, PDA a pod.).

4. Používateľ súhlasí, že používa sieť SUSCCH Hotspot na vlastné riziko, a je výhradne zodpovedný za ochranu svojho zariadenia (napr. inštaláciou antivírového softvéru, nespúšťaním podozrivých aplikácií atď.).

5. Túto službu Vám poskytujeme bezplatne na maximálne dve hodiny denne.

6. Poskytovateľ  nezodpovedá za žiadne poruchy alebo poškodenia spôsobené požívaním tejto siete, ani za akékoľvek zmeny na zariadeniach spôsobené používateľom.

7.Poskytovateľ nezaručuje, že služba bude poskytovaná bez chýb alebo bez prerušenia, či oneskorenia a že akékoľvek chyby budú odstránené v určitom konkrétnom časovom období.

8. Poskytovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za škody vyplývajúce z použitia resp. nemožnosti použitia služby a súvisiacej dokumentácie.