Pre verejnosť

Občianske združenie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SÚSCCHObčianske združenie SÚSCCH je dobrovoľným občianskym združením humanitného charakteru zdravotníckych a iných zamestnancov Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, občanov so srdcovými a cievnymi ochoreniami, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov.

Cieľom Občianskeho združenia SÚSCCH je vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre liečbu a dispenzárnu starostlivosť občanov so srdcovými a cievnymi ochoreniami, obhajovať ich práva, presadzovať ich záujmy, pomáhať uspokojovať ich potreby, a podporovať ich aktivity v oblasti prevencie.

Všetky prostriedky získané z poukázaného podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb Občianske združenie SÚSCCH používa na obstarávanie zdravotníckej techniky slúžiacej a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom so srdcovými a cievnymi ochoreniami.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SÚSCCH, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
č. účtu: SK74 0900 0000 0051 0797 7834
IČO 42397570

Ďakujeme

Občianske združenie SÚSCCH