Pre lekárov

Etická komisia: Turčanová Zuzana - tajomník EK

e-mailturcanova.zuzana@suscch.eu
tel: +421 48 4333 106