ECMO Program

ECMO - mimotelová membránová oxygenácia je liečebná metóda zabezpečujúca krátkodobu podporu zlyhávajúcim orgánom ako sú srdce a pľúca.

Na II. klinike kardiochirugie SZU a oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny poskytujeme tento typ liečby od roku 2014, predovšetkým u pacientov so zlyhávajúcim srdcom po kardiochirurgických a kardiologických intervenčných výkonoch. V menšej miere aj u pacientov so zlyhávaním pľúc.

V roku 2022 sme sa stali spolu s pracoviskami KAIM FNsP NFDR a DFNsP v Banskej Bystrici súčasťou svetovej organizácie združujúcej ECMO centrá - Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). Stali sme sa tak spolu oficiálne prvým centrom svojho druhu na Slovensku.

Prijali sme ponuku na spoluprácu a spolu s KAIM FNsP NFDR realizujeme primárne ECMO transporty kriticky chorých pacientov, ktorí nie sú v stave, v ktorom by mohli podstúpiť transport z periférnej nemocnice do ECMO centra. Výjazdový tzv. "retrieval team" je schopný v krátkom časovom intervale vycestovať za pacientom, spustiť ECMO podporu a bezpečne transportovať zaisteného pacienta do nemocnice s ecmo programom. V prípade potreby vieme zrealizovať aj  sekundárny transport pacienta z ECMO centra na iné vysoko špecializované pracovisko za účelom špecifickej liečby. 

V prípade potreby prekladu pacienta zo zdravotníckeho zariadenia prosíme vyplniť nižšie uvedený formulár a zaslať ho na emailovú adresu: ecmo@suscch.eu

Následne vás budeme kontaktovať.

V prípade potreby sme dostupní na telefónnom čísle 048 4333 405 alebo 048 4333 406

Pre lekárov / ECMO Program - foto

Prvé stretnutie svojho druhu v ecmo problematike na Slovensku. ECMO BB má ambíciu stať sa miestom, kde sa budú stretávať odborníci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tento rok si v aule SZU v Banskej Bystrici vymenili svoje poznatky a skúsenosti lekári z NFDR a SÚSCCH a.s.. Predstavili svoj spoločný program poskytovania ecmo podpory u pacientov s ťažkým zlyhaním srdca a pľúc a možnosti ako ponúknuť takýto druh liečby pacientom v periférnych zdravotníckych zariadeniach a následne ich trasportovať do nemocníc s ecmo programom.

 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
 ECMO BB 2022
ECMO centrum v Banskej Bystrici zorganizovalo druhý ročník ECMO BB 23, ktorý sa rovnako ako predchádzajúci rok konal v aule SZU v Banskej Bystrici. Tentokrát už vo formáte  kreditovanej konferencie, so zastúpením potenciálnych ecmo pracovísk z Bratislavy, Martina, Košíc a Vyšných Hágov. Svojou prednáškou nás poctila aj kolegyňa Lenka Cagová, ktorá aktuálne pôsobí v Papworth Royal Hospital v Cambridge. Program konferencie sa zameral na implementáciu protokolárnych postupov, aktuálne trendy a riešenie  problémov v starostlivosti o ecmo pacientov. Súčasťou konferencie bolo aj stretnutie prípravného výboru sekcie Slovenskej Asociácie Mimotelovej Membránovej oxygenácie (SAMMO), ktorá má ambíciu pracovať ako pracovná sekcia pod Slovenskou Spoločnosťou Anesteziológie a Intenzívnej Medicíny.

 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023
 ECMO BB 2023