Aktuality

Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon

Pri príležitosti medzinárodného dňa sestier sa 17. 05. 2023 konal odborný seminár v hoteli Dixon, Banská Bystrica, kde boli ocenené sestry z Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica, Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica a Mammacentra sv. Agáty Banská Bystrica.

Tento sviatok dáva príležitosť poukázať, že sestry majú nezastupiteľné miesto v ošetrovateľskom procese. Prítomní pozvaní hostia vyjadrili všetkým sestrám veľkú vďaku za ich vľúdnosť, trpezlivosť, pokoru, láskavosť, za ich osobnostné i morálne kvality, za všetok čas, ktorý venujú každému pacientovi. Denne sa stretávajú s utrpením, bolesťou, bezmocnosťou, smrťou ale aj radosťou z uzdravenia pacienta.


Za SÚSCCH, a.s. Banská Bystrica si ocenenie prevzali:

Mgr. Ľubica Neubauereová, vedúca sestra Oddelenia akútnej kardiológie.

Práca na tomto pracovisku kladie vysoké nároky na psychickú ale aj fyzickú záťaž, vyžaduje od sestry veľké odborné znalosti a skúsenosti v oblasti invazívnej diagnostiky a liečby akútnych pacientov. Svoje bohaté skúsenosti a zručnosti ktoré získava neustálym vzdelávaním sa vo svojom odbore, dennodenne odovzdáva ďalším generáciám. Vychováva nové sestry v tak náročnom odbore akútna kardiológia a úzko súvisiace pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie. Profesionálnym prístupom k práci bola, je a stále bude veľkou oporou svojho tímu v starostlivosti o pacienta. Pokora, ľudskosť, empatia z nej robí vzor pre ostatné kolegyne, ktorým odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti.
Bc. Martina Rončáková, sestra v nepretržitej prevádzke na oddelení Kardiológie.

Jej príchodom sme získali empatickú, zodpovednú a odborne erudovanú sestru, ktorá sa stala pevným pilierom v poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov Oddelenia kardiológie. Skúsenosti záchranárky odovzdáva každou akútnou situáciou na oddelení nielen nám sestrám ale aj lekárom, ktorí oceňujú jej rýchle a správne reakcie, na ktoré nie sú vždy všetci pripravení. Empatickou komunikáciou, trpezlivým prístupom a úsmevom na tvári vie pacienta povzbudiť, motivovať a priviesť k maximálnej spolupráci. Svojim profesionálnym prístupom dokáže zvládnuť aj nepríjemné situácie ako je zmena nálad či agresivita pacienta. Odborné skúsenosti odovzdáva ďalej mladším sestrám a študentom. Medzi kolegyňami je obľúbená pre jej veselú povahu, ochotu pomôcť a spolupracovať.Sú to sestry s bohatými skúsenosťami v odbore, v ktorom sa pohybujú od začiatku svojej pracovnej kariéry. Pacienti v nich majú vždy ochotné, príjemné a empatické sestry. Ich prácu a prístup si vysoko vážime a želáme ešte veľa energie, aby práca, ktorú vykonávajú im aj naďalej prinášala radosť a uspokojenie.

Oceneným sestrám prajeme veľa síl, pracovnú ale aj rodinnú pohodu, veľa pozitívnej energie do ďalšej práce a hlavne pevné zdravie. ĎAKUJEME!

Fotogaléria:

 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto
 Aktuality / Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon - foto

Zoznam aktualít

XI. ročník športových hier

XI. ročník športových hier

V SÚSCCH sa znovu športovalo

+
Ako sa objednať?

Ako sa objednať?

Vážení pacienti, venujte pozornosť nasledovnému oznamu

+
Pozvánka na odborný seminár pre sestry

Pozvánka na odborný seminár pre sestry

Jún 2024

+
Hlasujte za svoju TOP SESTRU!

Hlasujte za svoju TOP SESTRU!

v kategórii ŠPECIALIZOVANÉ ODBORY

+
Ocenené sestry medzi nami

Ocenené sestry medzi nami

V hoteli Dixon sa každoročne v máji koná odborná konferencia...

+
12. máj - Deň zdravotných sestier

12. máj - Deň zdravotných sestier

Vážené a milé kolegyne, kolegovia, milé zdravotné sestry!!

+
Prvých 100 (PULSED FIELD)

Prvých 100 (PULSED FIELD)

ablácií fibrilácie predsiení

+
„VEĽKONOČNÝ“ DEŇ LEKÁROV  -  30. marec

„VEĽKONOČNÝ“ DEŇ LEKÁROV - 30. marec

30. marec DEŇ LEKÁROV

+
MDŽ 2024 v SÚSCCH

MDŽ 2024 v SÚSCCH

Divadelné predstavenie Krásna Helena

+
Oddelenie rádiológie má nové intervenčné pracovisko

Oddelenie rádiológie má nové intervenčné pracovisko

Prístroj, ktorý nahradil už zastaralý systém.

+
SÚSCCH, a.s. má nový prístroj

SÚSCCH, a.s. má nový prístroj

Srdcový ireverzibilný elektroporačný systém - generátor

+
ZRUŠENÉ - Zákaz návštev na všetkých oddeleniach

ZRUŠENÉ - Zákaz návštev na všetkých oddeleniach

Zákaz návštev od 4.4.2024 zrušený

+
XIII. Stredoslovenský kardiologický deň a 20. výročie vzniku SÚSCCH, a. s.

XIII. Stredoslovenský kardiologický deň a 20. výročie vzniku SÚSCCH, a. s.

24.10.2023, Hotel Kaskády, Sliač

+
Medzinárodný deň lekárov

Medzinárodný deň lekárov

V našom zariadení pracuje vyše 80 lekárov...

+
Dar od nadácie COOP Jednota

Dar od nadácie COOP Jednota

Nadácia COOP Jednota darovala nášmu zdravotníckemu zariadeniu...

+
Odborný seminár pre sestry v SÚSCCH, a. s.

Odborný seminár pre sestry v SÚSCCH, a. s.

21.09.2023 sa v našom zariadení konal odborný seminár...

+
Športové hry zamestnancov SÚSCCH, a. s. 2023

Športové hry zamestnancov SÚSCCH, a. s. 2023

17. 6. 2023 sa konal X. ročník športových hier...

+
Naši lekári v Rádiu RTVS - Regina stred

Naši lekári v Rádiu RTVS - Regina stred

MUDr. Martin Hudec, PhD. hovoril na tému prevencie...

+
Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon

Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon

17. 05. 2023 sa konal odborný seminár...

+
17. máj - Svetový deň hypertenzie

17. máj - Svetový deň hypertenzie

Predchádzať, rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak...

+
Pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na odborný seminár

Pre zdravotné sestry, pôrodné asistentky, sanitárov...

+
Povinné nosenie respirátorov je od 15. 5. ZRUŠENÉ

Povinné nosenie respirátorov je od 15. 5. ZRUŠENÉ

Naďalej však odporúčame...

+
12. máj - Deň zdravotných sestier

12. máj - Deň zdravotných sestier

Milé zdravotné sestry a ošetrovateľky! Veľmi si vážime Vašu oddanosť...

+
Prebieha rekonštrukcia!

Prebieha rekonštrukcia!

Pripravujeme novú intervenčnú zákrokovú sálu rádiológie

+
Svetový deň hygieny rúk v SÚSCCH

Svetový deň hygieny rúk v SÚSCCH

Aj my sme sa pripojili k osvete hygieny rúk

+
Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Blahoželáme prof. PhDr. M. Šupínovej, PhD.!

+
Ohliadnutie za MDŽ v SÚSCCH-u

Ohliadnutie za MDŽ v SÚSCCH-u

Ani tento rok sme nezabudli...

+
Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Dňa 13. 3. 2023 bola v našom ústave...

+
Pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na odborný seminár

pre sestry a pôrodné asistentky, praktické sestry

+
Zrušenie zákazu návštev

Zrušenie zákazu návštev

SÚSCCH, a.s. na základe odporúčania RÚVZ vydáva toto usmernenie

+
Unikátna operácia

Unikátna operácia

Minulý týždeň sa v našom ústave opäť písala história!

+
Zákaz návštev

Zákaz návštev

od 06.01.2023 až do odvolania ZÁKAZ návštev na všetkých oddeleniach

+
Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+