Pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie

vedúci lekár: MUDr. Martin Hudec, PhD.
manažérka dennej zmeny: Bc. Zuzana Krížová