Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie

Moderné špičkové pracovisko operačných sál kardiochirurgického oddelenia (cievneho) zastrešuje komplexné kardiochirurgické a cievne operačné výkony. Operačné sály sa nachádzajú v hlavnej budove na prvom podlaží.

Pracovisko má tri operačné sály s moderným vybavením a odborne erudovaným tím. Patríme do  kategórie superaseptických operačných výkonov, preto je na operačných sálach zavedený prísny hygienicko-epidemiologický režim. K vysokému hygienickému štandardu prispievajú režimové opatrenia, dezinfekcia priestorov, kontajnerový systém sterilizácie inštrumentov, prístrojové vybavenie (napr: Pacto safe, Medistim, Vivostat...), komplexné používanie jednorázových materiálov.

Za bezprostrednú prevádzku a chod operačných sál zodpovedá primár oddelenia operačných sál a centrálnej sterilizácie a vedúca sestra  oddelenia OSaCS.

Zložky oddelenia OSaCS:

Pracovisko operačných sál

Pracovisko perfuziológie

Pracovisko centrálnej sterilizácie


Personálne obsadenie:

Primár oddelenia: MUDr. Pekar Filip, FETCS, PhD.

Vedúca sestra: Mgr. Martina Rybárová

Sestry:

PhDr. Marianna Cabanová
Bc. Lucia Kuchtová
Bc. Terézia Luptáková
Dagmar Minarovjechová
Bc. Adriana Mistríková
Bc. Andrea Patrášová
Mgr. Alena Šabatová
Mgr. Zuzana Tomečková

Praktická sestra-asistent:

Dominika Franeková
Tatiana Očenášová
Zuzana Šeböková

Sanitárka/pomocný pracovník v zdravotníctve:

Tatiana Dobríková
Lýdia Jakubkovič
Mária Kohárová
Petra Krajčiová
Štefánia Reznáková

Ošetrovatelia:

Milan Goldman, Lukáš Herda, Lukáš Hollý, Martin Kollárik, Matej Půlkrábek, Tibor Rajcsányi, Valuška Róbert, Winkler Michal, Winkler Roman

Kontakty:

Tel: 048 / 433 36 22

Operačné sály: 048/433 34 26, 048/433 34 27

Vedúca sestra:

Mgr. Martina Rybárová – tel.: 048/433 39 74, e-mail: martina.rybarova@suscch.eu