Novinka: VIII. Stredoslovenský kardiologický deň, 26.10.2017, Hotel LUX, Banská Bystrica
(Kategória: )
Zaslal minarm
Wednesday 06 December 2017 - 06:52:44

Dňa 26.10.2017 sa v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, pod záštitou ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera, konal VIII. Stredoslovenský kardiologický deň. Generálny riaditeľ SÚSCCH a.s., MUDr. Juraj Frajt, MPH, privítal všetkých prítomných vzácnych hostí na odbornej konferencii. Zdôraznil, že odborné podujatie sa stáva tradíciou a teší sa veľkému záujmu. Vyzdvihol vysokú profesionálnu zdatnosť nášho tímu špecialistov lekárov, sestier a pôrodných asistentiek ale aj pomocného personálu. Po úvode sa účastníci rozdelili do lekárskej sekcie a sesterskej sekcie, ktoré prebiehali paralelne. Sekciu sestier po príhovore generálneho riaditeľa MUDr. Juraja Frajta, MPH otvorila námestníčka úseku pre ošetrovateľstvo Mgr. Mária Víglaská, uviedla, že odborný program, ktorý ponúkame má z roka na rok hodnotnejšie prednášky, ktoré obohacujú náš profesionálny život a ponúka možnosť vzájomne si odovzdať odborné ale aj pracovné skúsenosti. Poukázala, že práca sestry je nenahraditeľným článkom ošetrovateľského tímu. Sekcia sestier bola venovaná najmä ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov, metódam edukácie a spolupráca pacienta na ošetrovateľskom procese ako aj samotná špecifikácia práce anesteziologickej, perfuziologickej, operačnej, ambulantnej a všeobecnej sestry. Lekárska sekcia bola venovaná najmä intervenčnej kardiológii, intervenčnej arytmológii, kardiochirurgii, intervenčnej rádiológii ale aj problematike na oddelení funkčnej diagnostiky, OAIM v spolupráci z inými oddeleniami nášho zariadenia. Po každom bloku lekárskych a sesterských prednášok odznela bohatá diskusia z radov publika a predsedajúcich jednotlivých blokov. VIII. ročník Stredoslovenských kardiologických dní hodnotíme vysoko pozitívne. Veľké priestory kongresových sál boli počas celého podujatia plné obsadené. Veríme, že prednášky ktoré odzneli a boli prezentované, obohatili náš profesionálny život, že z odbornej konferencie sme odchádzali obohatení o nové odborné poznatky, obohatení príjemnou atmosférou a hlavne s pozitívnou energiou, ktorú prenesieme do svojich zariadení medzi svojich kolegov. Už dnes môžeme povedať, že atmosféra bola príjemná a tešíme sa na ďalší ročník Stredoslovenských kardiologických dní.


Táto novinka je od SÚSCCH a.s.,
( http://www.suscch.eu/news.php?extend.68 )