Voľné pracovné miesta


Popis pracovnej ponuky
Dátum
zverejnenia
Dátum
nástupu
Lekár v odbore anestéziológia a intenzívna medicína08/01/2020
ASAP
Praktická sestra pre zdravotnícku dokumentáciu
15/01/2020ASAP
Primár oddelenia kardiológie, primár oddelenia arytmií, primár oddelenia funkčnej diagnostiky21/01/2020
1.4.2020
Vedúca sestra oddelenia kardiológie, vedúca sestra oddelenia angiológie21/01/20201.4.2020
Primár oddelenia angiológie22/01/20201.4.2020


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte:

- poštou na adresu:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor personálno-právny
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica.


- alebo e-mailom na adresu:

zamestnanie@suscch.eu


V prípade zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania a profesijného životopisu, budú tieto evidované v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. po dobu jedného roka a následne budú zlikvidované. Zaslaním žiadosti a životopisu zároveň dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v životopise, ktorý platí až do odvolania, najdlhšie však po dobu jedného roka. Dovtedy ho možno odvolať iba písomne. Zároveň Vás žiadame, aby ste do tohto termínu zasielali prípadné zmeny Vašich osobných údajov. Úradné doklady a kópie úradných dokladov prosím nezasielajte. Ak Vaša žiadosť bude bezpredmetná a vedenie spoločnosti posúdi, že nie ste vhodným žiadateľom, Vaša žiadosť a osobné údaje uvedené v životopise budú okamžite zlikvidované.
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.