Oddelenie funkčnej diagnostiky

Oddelenie funkčnej diagnostiky poskytuje neinvazívne vyšetrenia kardiovaskulárneho systému pre všetkých indikovaných pacientov ambulantných, hospitalizovaných a konziliárne vyšetrených.
Hlavným cieľom je objektívne vyšetrenie a komplexné posúdenie aktuálneho stavu funkcie kardiovaskulárneho systému a iných funkčne súvisiacich orgánových systémov. Základným zameraním oddelenia je neinvazívna kardiológia, funkčná pľúcna diagnostika a ultrasonografická diagnostika.
Oddelenie je konziliárnym pracoviskom pre echokardiografistov spádového územia. Podieľa sa na postgraduálnej príprave kardiológov v echokardiografii.

Oddelenie funkčnej diagnostiky sa delí na pracoviská:
pracovisko echokardiografiepracovisko záťažových testov
pracovisko špeciálnych elektrokardiologických metodík
pracovisko spirometrie

Personálne obsadenie
MUDr. Kmeč Pavel, primár oddelenia
MUDr. Kapusta Peter, zástupca primára
MUDr. Hamplová Ľubomíra
MUDr. Kováč Eugen
MUDr. Lazíková Zuzana
Vedúca sestra: Mgr. Mojžitová Dana

Kolektív Oddelenia funčknej diagnostiky

Kontakty
MUDr. Kmeč Pavel, primár odd. 048 4333 651
MUDr. Kapusta Peter, zástupca odd. 048 4333 653
Mgr. Mojžitová Dana, vedúca sestra 048 4333 511
Pracovisko záťažových testov 048 4333 515
Pracovisko echokardiografie 048 4333 513, 514
Objednávanie pacientov 048 4333 512


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.