Oddelenie arytmií

Poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s poruchami srdcového rytmu. Zabezpečuje edukáciu lekárov spádového územia v arytmologickej problematike a podieľa sa na aplikovanom klinickom výskume v oblasti arytmií.

Katetrová ablácia

Výkony:
neinvazívna diagnostika arytmií (v spolupráci s oddelením funkčnej diagnostiky)
katétrová diagnostika a intervenčná katétrová liečba
elektrofyziologické invazívne vyšetrenia,
katétrové ablácie všetkých typov
komplexná farmakoterapia
hybridná liečba arytmií
implantácii kardiostimulátorov všetkých typov
implantácie automatických defibrilátorov ICD všetkých typov
implantácie resynchronizačných prístrojov
implantácie monitorov arytmií

Je lôžkovou základnou pre kardiostimulačné centrum a pre program primárnej prevencie náhlej kardiálnej smrti. Realizuje implantácie všetkých typov kardiostimulátorov, implantovateľných defibrilátorov ICD, resynchronizačných prístrojov a implantovateľných EKG záznamníkov.

Personálne obsadenie
Primár oddelenia: MUDr. MSc. Bystriansky Adrian, MPH
Vedúca sestra: Mgr. Lubyová Monika

Kontakty
MUDr. MSc. Bystriansky Adrian, MPH


Mgr. Lubyová Monika, vedúca sestra
048/4333 342 email

Lôžková časť - Arytmie - 048/4333 345
Pracovisko elektrofyziológie a kardiostimulácie


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.