Objednávky vyhotovené v decembri 2016

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2016

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM16076
popis :LCD Monitor
suma v EUR s DPH :116,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16076.pdf

Objednávka číslo : IT16031
popis :Tenký klient s príslušenstvom
suma v EUR s DPH :251,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16031.pdf

Objednávka číslo : IT16032
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :922,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16032.pdf

Objednávka číslo : KPEK16231
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :6635,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16231.pdf

Objednávka číslo : KPEK16232
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :28499,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16232.pdf

Objednávka číslo : KPEK16233
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :40451,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16233.pdf

Objednávka číslo : KPEK16234
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :104007,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16234.pdf

Objednávka číslo : KPEK16235
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :38349,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16235.pdf

Objednávka číslo : KPEK16236
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10523,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16236.pdf

Objednávka číslo : KPEK16237
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :37212,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16237.pdf

Objednávka číslo : KPEK16238
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :15475,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16238.pdf

Objednávka číslo : KPEK16239
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :35692,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16239.pdf

Objednávka číslo : KPEK16240
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :18119,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16240.pdf

Objednávka číslo : KPEK16241
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :3164,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16241.pdf

Objednávka číslo : KPEK16242
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9232,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16242.pdf

Objednávka číslo : KPEK16243
popis :katétre,prísl.invazívne
suma v EUR s DPH :22788,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16243.pdf

Objednávka číslo : KPEK16244
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :20866,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16244.pdf

Objednávka číslo : KPEK16245
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :23851,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16245.pdf

Objednávka číslo : KPEK16246
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5132,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16246.pdf

Objednávka číslo : KPEK16247
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :9927,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16247.pdf

Objednávka číslo : KPEK16248
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3175,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16248.pdf

Objednávka číslo : KPIK16049
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16049.pdf

Objednávka číslo : KPIK16050
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16050.pdf

Objednávka číslo : KPIK16051
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16051.pdf

Objednávka číslo : KPIK16052
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16052.pdf

Objednávka číslo : KPIK16053
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16053.pdf

Objednávka číslo : KPIK16054
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16054.pdf

Objednávka číslo : KPIK16055
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1671,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16055.pdf

Objednávka číslo : KPIK16056
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1671,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16056.pdf

Objednávka číslo : KPIK16057
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1671,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.12.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16057.pdf

Objednávka číslo : KPIR16114
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16114.pdf

Objednávka číslo : KPIR16115
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16115.pdf

Objednávka číslo : KPIR16116
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7548,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16116.pdf

Objednávka číslo : KPIR16117
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16117.pdf

Objednávka číslo : KPIR16118
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16118.pdf

Objednávka číslo : KPIR16119
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16119.pdf

Objednávka číslo : KPIR16120
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6312,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16120.pdf

Objednávka číslo : KPIR16121
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1236,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16121.pdf

Objednávka číslo : KPIR16122
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16122.pdf

Objednávka číslo : KPIR16123
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16123.pdf

Objednávka číslo : KPIR16124
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2718,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16124.pdf

Objednávka číslo : KPIR16125
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1145,10
číslo zmluvy :086/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16125.pdf

Objednávka číslo : KPIR16126
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8100,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16126.pdf

Objednávka číslo : KPOS16268
popis :svorky Atriclip
suma v EUR s DPH :2888,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16268.pdf

Objednávka číslo : KPOS16269
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :4888,50
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16269.pdf

Objednávka číslo : KPOS16270
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4274,60
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16270.pdf

Objednávka číslo : KPOS16271
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :6824,40
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16271.pdf

Objednávka číslo : KPOS16272
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16272.pdf

Objednávka číslo : KPOS16273
popis :sety
suma v EUR s DPH :4884,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16273.pdf

Objednávka číslo : KPOS16274
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16274.pdf

Objednávka číslo : KPOS16275
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16275.pdf

Objednávka číslo : KPOS16276
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16276.pdf

Objednávka číslo : KPOS16277
popis :svorky Atriclip
suma v EUR s DPH :1444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16277.pdf

Objednávka číslo : KPOS16278
popis :svorky Atriclip
suma v EUR s DPH :1444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16278.pdf

Objednávka číslo : KPOS16279
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16279.pdf

Objednávka číslo : KPOS16280
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2035,00
číslo zmluvy :024/2014
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16280.pdf

Objednávka číslo : KPOS16281
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16281.pdf

Objednávka číslo : KPOS16282
popis :svorky Antriclip
suma v EUR s DPH :1444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16282.pdf

Objednávka číslo : KRV16413
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16413.pdf

Objednávka číslo : KRV16414
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :538,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16414.pdf

Objednávka číslo : KRV16415
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16415.pdf

Objednávka číslo : KRV16416
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16416.pdf

Objednávka číslo : KRV16417
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16417.pdf

Objednávka číslo : KRV16418
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16418.pdf

Objednávka číslo : KRV16419
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16419.pdf

Objednávka číslo : KRV16420
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16420.pdf

Objednávka číslo : KRV16421
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16421.pdf

Objednávka číslo : KRV16422
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16422.pdf

Objednávka číslo : KRV16423
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16423.pdf

Objednávka číslo : KRV16424
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16424.pdf

Objednávka číslo : KRV16425
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16425.pdf

Objednávka číslo : KRV16426
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16426.pdf

Objednávka číslo : KRV16427
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16427.pdf

Objednávka číslo : KRV16428
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16428.pdf

Objednávka číslo : KRV16429
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16429.pdf

Objednávka číslo : KRV16430
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16430.pdf

Objednávka číslo : KRV16431
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16431.pdf

Objednávka číslo : KRV16433
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16433.pdf

Objednávka číslo : KRV16434
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16434.pdf

Objednávka číslo : KRV16435
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16435.pdf

Objednávka číslo : KRV16436
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16436.pdf

Objednávka číslo : KRV16437
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :720,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16437.pdf

Objednávka číslo : KRV16438
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16438.pdf

Objednávka číslo : KRV16439
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16439.pdf

Objednávka číslo : KRV16440
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16440.pdf

Objednávka číslo : KRV16441
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16441.pdf

Objednávka číslo : KRV16442
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16442.pdf

Objednávka číslo : KRV16443
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16443.pdf

Objednávka číslo : KRV16444
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.12.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16444.pdf

Objednávka číslo : LIEK16496
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3969,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16496.pdf

Objednávka číslo : LIEK16497
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2925,76
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16497.pdf

Objednávka číslo : LIEK16498
popis :lieky
suma v EUR s DPH :66,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16498.pdf

Objednávka číslo : LIEK16499
popis :lieky
suma v EUR s DPH :425,70
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16499.pdf

Objednávka číslo : LIEK16500
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16500.pdf

Objednávka číslo : LIEK16501
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3724,60
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16501.pdf

Objednávka číslo : LIEK16502
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7104,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16502.pdf

Objednávka číslo : LIEK16503
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1385,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16503.pdf

Objednávka číslo : LIEK16504
popis :lieky
suma v EUR s DPH :124,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16504.pdf

Objednávka číslo : LIEK16505
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1409,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16505.pdf

Objednávka číslo : LIEK16506
popis :lieky
suma v EUR s DPH :644,60
číslo zmluvy :104/2015
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16506.pdf

Objednávka číslo : LIEK16507
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16507.pdf

Objednávka číslo : LIEK16508
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1033,90
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16508.pdf

Objednávka číslo : LIEK16509
popis :lieky
suma v EUR s DPH :191,20
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16509.pdf

Objednávka číslo : LIEK16510
popis :lieky
suma v EUR s DPH :753,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16510.pdf

Objednávka číslo : LIEK16511
popis :lieky
suma v EUR s DPH :606,98
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16511.pdf

Objednávka číslo : LIEK16512
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16512.pdf

Objednávka číslo : LIEK16513
popis :lieky
suma v EUR s DPH :499,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16513.pdf

Objednávka číslo : LIEK16514
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5933,72
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16514.pdf

Objednávka číslo : LIEK16515
popis :lieky
suma v EUR s DPH :23521,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16515.pdf

Objednávka číslo : LIEK16516
popis :lieky
suma v EUR s DPH :31,68
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16516.pdf

Objednávka číslo : LIEK16517
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1008,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16517.pdf

Objednávka číslo : LIEK16518
popis :lieky
suma v EUR s DPH :130,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16518.pdf

Objednávka číslo : LIEK16519
popis :lieky
suma v EUR s DPH :991,66
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16519.pdf

Objednávka číslo : LIEK16520
popis :lieky
suma v EUR s DPH :116,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16520.pdf

Objednávka číslo : LIEK16521
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1900,00
číslo zmluvy :041/2016
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16521.pdf

Objednávka číslo : LIEK16522
popis :lieky
suma v EUR s DPH :14,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16522.pdf

Objednávka číslo : LIEK16523
popis :lieky
suma v EUR s DPH :48,40
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16523.pdf

Objednávka číslo : LIEK16524
popis :lieky
suma v EUR s DPH :134,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16524.pdf

Objednávka číslo : LIEK16525
popis :lieky
suma v EUR s DPH :436,70
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16525.pdf

Objednávka číslo : LIEK16526
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1837,90
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16526.pdf

Objednávka číslo : LIEK16527
popis :lieky
suma v EUR s DPH :44845,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16527.pdf

Objednávka číslo : LIEK16528
popis :lieky
suma v EUR s DPH :466,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16528.pdf

Objednávka číslo : LIEK16529
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1392,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.12.2016
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16529.pdf

Objednávka číslo : LIEK16530
popis :lieky
suma v EUR s DPH :753,36
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :22.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16530.pdf

Objednávka číslo : LIEK16531
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1971,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16531.pdf

Objednávka číslo : MAT16078
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :263,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16078.pdf

Objednávka číslo : MAT16079
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :1793,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
adresa dodávateľa :Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná
IČO dodávateľa :46340998
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16079.pdf

Objednávka číslo : MAT16080
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :501,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER
adresa dodávateľa :Železničná 714, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa :11751398
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16080.pdf

Objednávka číslo : MAT16081
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :418,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16081.pdf

Objednávka číslo : MAT16082
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16082.pdf

Objednávka číslo : OAIM16158
popis :katétre
suma v EUR s DPH :387,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16158.pdf

Objednávka číslo : OAIM16159
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2425,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16159.pdf

Objednávka číslo : OAIM16160
popis :okruhy dýchacie,kanyly
suma v EUR s DPH :4018,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16160.pdf

Objednávka číslo : OAIM16161
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16161.pdf

Objednávka číslo : OAIM16162
popis :senzory
suma v EUR s DPH :796,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16162.pdf

Objednávka číslo : OAIM16163
popis :katétre,prevodníky
suma v EUR s DPH :1512,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16163.pdf

Objednávka číslo : OAIM16164
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :315,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16164.pdf

Objednávka číslo : OAIM16165
popis :oxcygenátory,kanyly
suma v EUR s DPH :4107,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16165.pdf

Objednávka číslo : OAIM16166
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16166.pdf

Objednávka číslo : OAIM16167
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16167.pdf

Objednávka číslo : OKJ16014
popis :tlakový prevodník
suma v EUR s DPH :620,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16014.pdf

Objednávka číslo : OOPP16047
popis :Objednávka OOPP16047
suma v EUR s DPH :334,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16047.pdf

Objednávka číslo : OOPP16048
popis :odevy zamestnanci
suma v EUR s DPH :218,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16048.pdf

Objednávka číslo : PEK16236
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1977,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veľké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16236.pdf

Objednávka číslo : PEK16237
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :15334,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16237.pdf

Objednávka číslo : PEK16238
popis :sety
suma v EUR s DPH :9200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16238.pdf

Objednávka číslo : PEK16239
popis :sety
suma v EUR s DPH :3180,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16239.pdf

Objednávka číslo : PEK16240
popis :šitie
suma v EUR s DPH :12601,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16240.pdf

Objednávka číslo : PEK16241
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :15652,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16241.pdf

Objednávka číslo : PEK16242
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13712,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16242.pdf

Objednávka číslo : PEK16243
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16243.pdf

Objednávka číslo : PEK16244
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16244.pdf

Objednávka číslo : PEK16245
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1977,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veľké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16245.pdf

Objednávka číslo : PEK16246
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :43701,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16246.pdf

Objednávka číslo : PEK16247
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :31830,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16247.pdf

Objednávka číslo : PIK160978
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :6016,20
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160978.pdf

Objednávka číslo : PIK160979
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1800,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160979.pdf

Objednávka číslo : PIK160980
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5600,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160980.pdf

Objednávka číslo : PIK160981
popis :katétre
suma v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160981.pdf

Objednávka číslo : PIK160982
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9200,00
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160982.pdf

Objednávka číslo : PIK160983
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2105,00
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160983.pdf

Objednávka číslo : PIK160984
popis :sety
suma v EUR s DPH :18399,36
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160984.pdf

Objednávka číslo : PIK160985
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8751,10
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160985.pdf

Objednávka číslo : PIK160986
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5263,92
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160986.pdf

Objednávka číslo : PIK160987
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :9399,60
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160987.pdf

Objednávka číslo : PIK160988
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :1813,80
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160988.pdf

Objednávka číslo : PIK160989
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3490,00
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160989.pdf

Objednávka číslo : PIK160990
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10512,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160990.pdf

Objednávka číslo : PIK160991
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :7840,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160991.pdf

Objednávka číslo : PIK160992
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :15250,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160992.pdf

Objednávka číslo : PIK160993
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9740,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160993.pdf

Objednávka číslo : PIK160994
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :20079,22
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160994.pdf

Objednávka číslo : PIK160995
popis :vodiče, stenty
suma v EUR s DPH :15900,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160995.pdf

Objednávka číslo : PIK160996
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :25778,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160996.pdf

Objednávka číslo : PIK160997
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9200,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160997.pdf

Objednávka číslo : PIK160998
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9110,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160998.pdf

Objednávka číslo : PIK160999
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :11468,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160999.pdf

Objednávka číslo : PIK161000
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4185,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161000.pdf

Objednávka číslo : PIK161001
popis :katétre
suma v EUR s DPH :43000,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161001.pdf

Objednávka číslo : PIK161002
popis :stenty
suma v EUR s DPH :23000,00
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161002.pdf

Objednávka číslo : PIK161003
popis :elektródy,vodiče,uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3933,60
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161003.pdf

Objednávka číslo : PIK161004
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5050,20
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161004.pdf

Objednávka číslo : PIK161005
popis :zavádzače,katétre
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161005.pdf

Objednávka číslo : PIK161006
popis :sety
suma v EUR s DPH :4249,80
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161006.pdf

Objednávka číslo : PIK161007
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :6205,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161007.pdf

Objednávka číslo : PIK161008
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161008.pdf

Objednávka číslo : PIK161009
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11500,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161009.pdf

Objednávka číslo : PIK161010
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5750,00
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161010.pdf

Objednávka číslo : PIK161011
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4600,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161011.pdf

Objednávka číslo : PIK161012
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :13600,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161012.pdf

Objednávka číslo : PIK161013
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161013.pdf

Objednávka číslo : PIK161014
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2457,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161014.pdf

Objednávka číslo : PIK161015
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :12371,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161015.pdf

Objednávka číslo : PIK161016
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6595,14
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161016.pdf

Objednávka číslo : PIK161017
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10659,60
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161017.pdf

Objednávka číslo : PIK161018
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :22776,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161018.pdf

Objednávka číslo : PIK161019
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161019.pdf

Objednávka číslo : PIK161020
popis :katétre
suma v EUR s DPH :24559,90
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161020.pdf

Objednávka číslo : PIK161021
popis :sety
suma v EUR s DPH :18240,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161021.pdf

Objednávka číslo : PIK161022
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9010,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161022.pdf

Objednávka číslo : PIK161023
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2520,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161023.pdf

Objednávka číslo : PIK161024
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14244,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161024.pdf

Objednávka číslo : PIK161025
popis :katétre
suma v EUR s DPH :18400,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161025.pdf

Objednávka číslo : PIK161026
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :4386,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161026.pdf

Objednávka číslo : PIK161027
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12294,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161027.pdf

Objednávka číslo : PIK161028
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3317,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161028.pdf

Objednávka číslo : PIK161029
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :4475,82
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161029.pdf

Objednávka číslo : PIK161030
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161030.pdf

Objednávka číslo : PIK161031
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1240,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161031.pdf

Objednávka číslo : PIK161032
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2435,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161032.pdf

Objednávka číslo : PIK161033
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4080,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161033.pdf

Objednávka číslo : PIK161034
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :22910,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161034.pdf

Objednávka číslo : PIK161035
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1392,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161035.pdf

Objednávka číslo : PIK161036
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :39167,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161036.pdf

Objednávka číslo : PIK161037
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :2860,00
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161037.pdf

Objednávka číslo : PIK161038
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9337,30
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161038.pdf

Objednávka číslo : PIK161039
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161039.pdf

Objednávka číslo : PIK161040
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3368,00
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :19.12.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161040.pdf

Objednávka číslo : PIK161041
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3450,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161041.pdf

Objednávka číslo : PIK161042
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5250,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161042.pdf

Objednávka číslo : PIK161043
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2715,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161043.pdf

Objednávka číslo : PIK161044
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5616,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161044.pdf

Objednávka číslo : PIK161045
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3840,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161045.pdf

Objednávka číslo : PIK161046
popis :sety
suma v EUR s DPH :27439,68
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161046.pdf

Objednávka číslo : PIK161047
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10512,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161047.pdf

Objednávka číslo : PIK161048
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2280,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161048.pdf

Objednávka číslo : PIK161049
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2925,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK161049.pdf

Objednávka číslo : PIR16327
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12687,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16327.pdf

Objednávka číslo : PIR16328
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :3619,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16328.pdf

Objednávka číslo : PIR16329
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2779,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16329.pdf

Objednávka číslo : PIR16330
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :5256,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16330.pdf

Objednávka číslo : PIR16331
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10666,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16331.pdf

Objednávka číslo : PIR16332
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3696,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veľké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16332.pdf

Objednávka číslo : PIR16333
popis :stenty
suma v EUR s DPH :25350,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16333.pdf

Objednávka číslo : PIR16334
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16334.pdf

Objednávka číslo : PIR16335
popis :stenty
suma v EUR s DPH :21900,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16335.pdf

Objednávka číslo : PIR16336
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16336.pdf

Objednávka číslo : PIR16337
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :13380,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16337.pdf

Objednávka číslo : PIR16338
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1426,56
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veľké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16338.pdf

Objednávka číslo : PIR16339
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1570,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16339.pdf

Objednávka číslo : PIR16340
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16340.pdf

Objednávka číslo : PIR16341
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :27085,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16341.pdf

Objednávka číslo : PIR16342
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :33680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16342.pdf

Objednávka číslo : PIR16343
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :15740,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16343.pdf

Objednávka číslo : PIR16344
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5921,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16344.pdf

Objednávka číslo : PIR16345
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16345.pdf

Objednávka číslo : PIR16346
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16346.pdf

Objednávka číslo : PIR16347
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1645,40
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16347.pdf

Objednávka číslo : PIR16348
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :8760,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16348.pdf

Objednávka číslo : PIR16349
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :4950,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veľké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16349.pdf

Objednávka číslo : PIR16350
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :7530,50
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16350.pdf

Objednávka číslo : PIR16351
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16351.pdf

Objednávka číslo : PIR16352
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1424,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16352.pdf

Objednávka číslo : PIR16353
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20088,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16353.pdf

Objednávka číslo : POS16069
popis :šitie
suma v EUR s DPH :3477,68
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16069.pdf

Objednávka číslo : POS16070
popis :šitie
suma v EUR s DPH :667,70
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16070.pdf

Objednávka číslo : TU16282
popis :oprava odluhovacieho zariadenia
suma v EUR s DPH :73,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Viessmann, s.r.o.
adresa dodávateľa :Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31388841
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16282.pdf

Objednávka číslo : TU16284
popis :overenie tlakomerov
suma v EUR s DPH :49,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16284.pdf

Objednávka číslo : TU16285
popis :oprava stien a soklov
suma v EUR s DPH :3369,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2016
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16285.pdf

Objednávka číslo : TU16286
popis :ND k fonendoskopu
suma v EUR s DPH :19,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16286.pdf

Objednávka číslo : TU16287
popis :oprava myčky Miele
suma v EUR s DPH :132,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :35872161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16287.pdf

Objednávka číslo : TU16288
popis :oprava teplomera pre oxygen.
suma v EUR s DPH :1012,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16288.pdf

Objednávka číslo : TU16290
popis :oprava servoventilátora
suma v EUR s DPH :194,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2016
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16290.pdf

Objednávka číslo : TU16291
popis :zmesová chemikália
suma v EUR s DPH :394,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Earth Resources, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :31359451
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16291.pdf

Objednávka číslo : TU16292
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :260,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava
IČO dodávateľa :34559671
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16292.pdf

Objednávka číslo : TU16299
popis :preprava zariadenia
suma v EUR s DPH :17,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16299.pdf

Objednávka číslo : TU16301
popis :manometer
suma v EUR s DPH :8,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :ABO SLOVAKIA s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 3, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36009270
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16301.pdf

Objednávka číslo : VZP16640
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :903,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16640.pdf

Objednávka číslo : VZP16672
popis :prísl.k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :17112,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16672.pdf

Objednávka číslo : VZP16673
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16673.pdf

Objednávka číslo : VZP16674
popis :mat. hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :10794,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16674.pdf

Objednávka číslo : VZP16675
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3554,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16675.pdf

Objednávka číslo : VZP16676
popis :prísl.invazívne
suma v EUR s DPH :14645,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16676.pdf

Objednávka číslo : VZP16677
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :4390,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16677.pdf

Objednávka číslo : VZP16678
popis :dezinfekcia,kanyly,mat.hygienický,odberový
suma v EUR s DPH :3906,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16678.pdf

Objednávka číslo : VZP16679
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1690,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16679.pdf

Objednávka číslo : VZP16680
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16680.pdf

Objednávka číslo : VZP16681
popis :klipy
suma v EUR s DPH :1045,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16681.pdf

Objednávka číslo : VZP16682
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1056,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :Anti-Germ Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :17053773
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16682.pdf

Objednávka číslo : VZP16683
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16683.pdf

Objednávka číslo : VZP16684
popis :drenáže, katétre
suma v EUR s DPH :5502,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.12.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16684.pdf

Objednávka číslo : VZP16685
popis :prísl.mimot.obehu,sety
suma v EUR s DPH :19025,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16685.pdf

Objednávka číslo : VZP16686
popis :oxygenátory, sety
suma v EUR s DPH :42624,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16686.pdf

Objednávka číslo : VZP16687
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :212,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16687.pdf

Objednávka číslo : VZP16688
popis :prísl.k mimot. obehu,sety
suma v EUR s DPH :3656,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16688.pdf

Objednávka číslo : VZP16689
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :6800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO dodávateľa :18626513
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16689.pdf

Objednávka číslo : VZP16690
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :5000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16690.pdf

Objednávka číslo : VZP16691
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :212,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16691.pdf

Objednávka číslo : VZP16692
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16692.pdf

Objednávka číslo : VZP16693
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :3125,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16693.pdf

Objednávka číslo : VZP16694
popis :šitie
suma v EUR s DPH :37,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :44962983
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16694.pdf

Objednávka číslo : VZP16695
popis :dezinfekcia,mat.hygienický
suma v EUR s DPH :4668,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16695.pdf

Objednávka číslo : VZP16696
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :92,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.12.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16696.pdf

Objednávka číslo : VZP16697
popis :materiál obväzový
suma v EUR s DPH :585,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16697.pdf

Objednávka číslo : VZP16698
popis :mat.hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :878,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16698.pdf

Objednávka číslo : VZP16699
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :290,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16699.pdf

Objednávka číslo : VZP16700
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1552,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16700.pdf

Objednávka číslo : VZP16701
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :0,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16701.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.