Objednávky vyhotovené v októbri 2016

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2016

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM16063
popis :Aktualizácia Barracuda Networks 3Y
suma v EUR s DPH :4574,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :SHIFTCOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Prokopova 498, 440 01 Louny
IČO dodávateľa :28720946
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16063.pdf

Objednávka číslo : DM16064
popis :odborná prehliadka - elektro
suma v EUR s DPH :120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :41180534
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16064.pdf

Objednávka číslo : DM16066
popis :držiak pre RTG zástery
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :C O R A C s.r.o.
adresa dodávateľa :Záleská cesta 144/6, 90045 Malinovo
IČO dodávateľa :31585353
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16066.pdf

Objednávka číslo : DM16067
popis :nábytok
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :SPELA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Na Zábave 3844/32, 974 11 Banská Bystrica - Sásová
IČO dodávateľa :36009725
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16067.pdf

Objednávka číslo : DM16068
popis :MFP zariadenie Kyocera TASKAlfa 4052ci + príslušen
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Drieňová 3, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :45310106
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16068.pdf

Objednávka číslo : DM16069
popis :antikorová miska
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31359825
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16069.pdf

Objednávka číslo : IT16026
popis :diagnostika a oprava optického pripojenia
suma v EUR s DPH :289,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :OTNS, a.s.
adresa dodávateľa :Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :46881239
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16026.pdf

Objednávka číslo : IT16027
popis :spotrebný mat. do tlačiarní
suma v EUR s DPH :1027,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16027.pdf

Objednávka číslo : KPEK16189
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :16267,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16189.pdf

Objednávka číslo : KPEK16190
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :32537,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16190.pdf

Objednávka číslo : KPEK16191
popis :elektródy,zavádzače
suma v EUR s DPH :3884,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16191.pdf

Objednávka číslo : KPEK16192
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :34164,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16192.pdf

Objednávka číslo : KPEK16193
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :21545,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16193.pdf

Objednávka číslo : KPEK16194
popis :katétre
suma v EUR s DPH :916,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16194.pdf

Objednávka číslo : KPEK16195
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5216,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16195.pdf

Objednávka číslo : KPEK16196
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11626,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16196.pdf

Objednávka číslo : KPEK16197
popis :katétre,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :5392,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16197.pdf

Objednávka číslo : KPEK16198
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :6090,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16198.pdf

Objednávka číslo : KPEK16199
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :42261,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16199.pdf

Objednávka číslo : KPEK16200
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16461,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16200.pdf

Objednávka číslo : KPEK16201
popis :záslepka
suma v EUR s DPH :21066,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16201.pdf

Objednávka číslo : KPEK16202
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :41104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16202.pdf

Objednávka číslo : KPEK16203
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :8886,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16203.pdf

Objednávka číslo : KPEK16204
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :24423,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16204.pdf

Objednávka číslo : KPEK16205
popis :,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :12268,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16205.pdf

Objednávka číslo : KPEK16206
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16778,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16206.pdf

Objednávka číslo : KPEK16207
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :52123,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16207.pdf

Objednávka číslo : KPEK16208
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :17748,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16208.pdf

Objednávka číslo : KPEK16209
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :17861,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16209.pdf

Objednávka číslo : KPEK16210
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2096,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16210.pdf

Objednávka číslo : KPIK16027
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1250,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16027.pdf

Objednávka číslo : KPIK16028
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16028.pdf

Objednávka číslo : KPIK16029
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1250,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16029.pdf

Objednávka číslo : KPIK16030
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16030.pdf

Objednávka číslo : KPIK16031
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16031.pdf

Objednávka číslo : KPIK16032
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16032.pdf

Objednávka číslo : KPIK16033
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16033.pdf

Objednávka číslo : KPIK16034
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16034.pdf

Objednávka číslo : KPIK16035
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16035.pdf

Objednávka číslo : KPIK16036
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16036.pdf

Objednávka číslo : KPIK16037
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16037.pdf

Objednávka číslo : KPIR16098
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16098.pdf

Objednávka číslo : KPIR16099
popis :vodiče,katétre, zavádzače
suma v EUR s DPH :4166,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16099.pdf

Objednávka číslo : KPIR16100
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16100.pdf

Objednávka číslo : KPIR16101
popis :stenty,prísl.invazívne
suma v EUR s DPH :36684,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16101.pdf

Objednávka číslo : KPIR16102
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16102.pdf

Objednávka číslo : KPIR16103
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16103.pdf

Objednávka číslo : KPOS16203
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16203.pdf

Objednávka číslo : KPOS16204
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1999,80
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :04.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16204.pdf

Objednávka číslo : KPOS16205
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16205.pdf

Objednávka číslo : KPOS16206
popis :sety
suma v EUR s DPH :4884,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16206.pdf

Objednávka číslo : KPOS16207
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16207.pdf

Objednávka číslo : KPOS16208
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16208.pdf

Objednávka číslo : KPOS16209
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16209.pdf

Objednávka číslo : KPOS16210
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16210.pdf

Objednávka číslo : KPOS16211
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16211.pdf

Objednávka číslo : KPOS16212
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10753,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16212.pdf

Objednávka číslo : KPOS16213
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16213.pdf

Objednávka číslo : KPOS16214
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16214.pdf

Objednávka číslo : KPOS16215
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10753,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16215.pdf

Objednávka číslo : KPOS16216
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3566,00
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16216.pdf

Objednávka číslo : KPOS16217
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2274,80
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16217.pdf

Objednávka číslo : KPOS16218
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16218.pdf

Objednávka číslo : KPOS16219
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :5698,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16219.pdf

Objednávka číslo : KPOS16220
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1483,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16220.pdf

Objednávka číslo : KPOS16221
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :10708,50
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16221.pdf

Objednávka číslo : KPOS16222
popis :svorky, chlopne
suma v EUR s DPH :7719,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16222.pdf

Objednávka číslo : KPOS16223
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16223.pdf

Objednávka číslo : KPOS16224
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1518,00
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16224.pdf

Objednávka číslo : KPOS16225
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1667,00
číslo zmluvy :033/2014
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16225.pdf

Objednávka číslo : KPOS16226
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16226.pdf

Objednávka číslo : KPOS16227
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3976,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16227.pdf

Objednávka číslo : KPOS16228
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :7140,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16228.pdf

Objednávka číslo : KPOS16229
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3976,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16229.pdf

Objednávka číslo : KPOS16230
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :5240,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16230.pdf

Objednávka číslo : KPOS16231
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1428,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16231.pdf

Objednávka číslo : KPOS16232
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3836,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16232.pdf

Objednávka číslo : KPOS16233
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1286,00
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16233.pdf

Objednávka číslo : KPOS16234
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1428,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16234.pdf

Objednávka číslo : KPOS16235
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1483,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16235.pdf

Objednávka číslo : KRV16332
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16332.pdf

Objednávka číslo : KRV16338
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16338.pdf

Objednávka číslo : KRV16339
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16339.pdf

Objednávka číslo : KRV16340
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16340.pdf

Objednávka číslo : KRV16341
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :771,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16341.pdf

Objednávka číslo : KRV16342
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :805,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16342.pdf

Objednávka číslo : KRV16343
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16343.pdf

Objednávka číslo : KRV16344
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16344.pdf

Objednávka číslo : KRV16345
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16345.pdf

Objednávka číslo : KRV16346
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16346.pdf

Objednávka číslo : KRV16347
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16347.pdf

Objednávka číslo : KRV16348
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16348.pdf

Objednávka číslo : KRV16349
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16349.pdf

Objednávka číslo : KRV16350
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16350.pdf

Objednávka číslo : KRV16351
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1089,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16351.pdf

Objednávka číslo : KRV16352
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16352.pdf

Objednávka číslo : KRV16353
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16353.pdf

Objednávka číslo : KRV16354
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16354.pdf

Objednávka číslo : KRV16355
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16355.pdf

Objednávka číslo : KRV16356
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16356.pdf

Objednávka číslo : KRV16357
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16357.pdf

Objednávka číslo : KRV16358
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16358.pdf

Objednávka číslo : KRV16360
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16360.pdf

Objednávka číslo : KRV16361
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16361.pdf

Objednávka číslo : KRV16362
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16362.pdf

Objednávka číslo : KRV16363
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16363.pdf

Objednávka číslo : KRV16364
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16364.pdf

Objednávka číslo : KRV16365
popis :Objednávka KRV16365
suma v EUR s DPH :895,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16365.pdf

Objednávka číslo : KRV16366
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1253,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16366.pdf

Objednávka číslo : KRV16367
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16367.pdf

Objednávka číslo : KRV16368
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16368.pdf

Objednávka číslo : KRV16369
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16369.pdf

Objednávka číslo : KRV16370
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16370.pdf

Objednávka číslo : KRV16371
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16371.pdf

Objednávka číslo : KRV16372
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16372.pdf

Objednávka číslo : KRV16373
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16373.pdf

Objednávka číslo : KRV16374
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16374.pdf

Objednávka číslo : KRV16375
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16375.pdf

Objednávka číslo : KRV16376
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16376.pdf

Objednávka číslo : KRV16378
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16378.pdf

Objednávka číslo : KRV16379
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :992,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16379.pdf

Objednávka číslo : KRV16380
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16380.pdf

Objednávka číslo : LIEK16406
popis :lieky
suma v EUR s DPH :649,33
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16406.pdf

Objednávka číslo : LIEK16407
popis :lieky
suma v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16407.pdf

Objednávka číslo : LIEK16408
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1427,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16408.pdf

Objednávka číslo : LIEK16410
popis :lieky
suma v EUR s DPH :231,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16410.pdf

Objednávka číslo : LIEK16411
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9110,30
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16411.pdf

Objednávka číslo : LIEK16412
popis :lieky
suma v EUR s DPH :80,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16412.pdf

Objednávka číslo : LIEK16413
popis :lieky
suma v EUR s DPH :204,60
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16413.pdf

Objednávka číslo : LIEK16414
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16414.pdf

Objednávka číslo : LIEK16415
popis :lieky
suma v EUR s DPH :861,80
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16415.pdf

Objednávka číslo : LIEK16417
popis :lieky
suma v EUR s DPH :143,00
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16417.pdf

Objednávka číslo : LIEK16418
popis :lieky
suma v EUR s DPH :756,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16418.pdf

Objednávka číslo : LIEK16419
popis :lieky
suma v EUR s DPH :888,59
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16419.pdf

Objednávka číslo : LIEK16420
popis :lieky
suma v EUR s DPH :559,15
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16420.pdf

Objednávka číslo : LIEK16421
popis :lieky
suma v EUR s DPH :877,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16421.pdf

Objednávka číslo : LIEK16422
popis :lieky
suma v EUR s DPH :414,70
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16422.pdf

Objednávka číslo : LIEK16423
popis :lieky
suma v EUR s DPH :225,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16423.pdf

Objednávka číslo : LIEK16424
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4928,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16424.pdf

Objednávka číslo : LIEK16425
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2435,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16425.pdf

Objednávka číslo : LIEK16426
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3409,70
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16426.pdf

Objednávka číslo : LIEK16427
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4869,90
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16427.pdf

Objednávka číslo : LIEK16428
popis :lieky
suma v EUR s DPH :45141,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16428.pdf

Objednávka číslo : LIEK16429
popis :lieky
suma v EUR s DPH :12708,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16429.pdf

Objednávka číslo : LIEK16430
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9110,30
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16430.pdf

Objednávka číslo : LIEK16431
popis :lieky
suma v EUR s DPH :738,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16431.pdf

Objednávka číslo : LIEK16432
popis :lieky
suma v EUR s DPH :58,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16432.pdf

Objednávka číslo : LIEK16433
popis :lieky
suma v EUR s DPH :819,50
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16433.pdf

Objednávka číslo : LIEK16434
popis :lieky
suma v EUR s DPH :628,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16434.pdf

Objednávka číslo : LIEK16435
popis :lieky
suma v EUR s DPH :502,20
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16435.pdf

Objednávka číslo : LIEK16436
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2994,30
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16436.pdf

Objednávka číslo : LIEK16437
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10948,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16437.pdf

Objednávka číslo : LIEK16438
popis :lieky
suma v EUR s DPH :166,00
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16438.pdf

Objednávka číslo : LIEK16439
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2166,01
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16439.pdf

Objednávka číslo : LIEK16440
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4834,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16440.pdf

Objednávka číslo : LIEK16441
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2578,40
číslo zmluvy :104/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16441.pdf

Objednávka číslo : LIEK16442
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16442.pdf

Objednávka číslo : LIEK16443
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1329,83
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16443.pdf

Objednávka číslo : LIEK16444
popis :lieky
suma v EUR s DPH :630,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16444.pdf

Objednávka číslo : LIEK16445
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16445.pdf

Objednávka číslo : LIEK16446
popis :lieky
suma v EUR s DPH :245,30
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16446.pdf

Objednávka číslo : LIEK16447
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1332,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16447.pdf

Objednávka číslo : LIEK16448
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4399,95
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16448.pdf

Objednávka číslo : LIEK16449
popis :lieky
suma v EUR s DPH :21481,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16449.pdf

Objednávka číslo : LIEK16450
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1682,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16450.pdf

Objednávka číslo : LIEK16451
popis :lieky
suma v EUR s DPH :30212,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16451.pdf

Objednávka číslo : LIEK16452
popis :lieky
suma v EUR s DPH :778,32
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16452.pdf

Objednávka číslo : LIEK16453
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6529,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16453.pdf

Objednávka číslo : LIEK16454
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3320,88
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16454.pdf

Objednávka číslo : LIEK16455
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3592,30
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16455.pdf

Objednávka číslo : LIEK16456
popis :lieky
suma v EUR s DPH :73,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16456.pdf

Objednávka číslo : LIEK16457
popis :lieky
suma v EUR s DPH :68,20
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16457.pdf

Objednávka číslo : MAT16062
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :236,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.10.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16062.pdf

Objednávka číslo : MAT16063
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :486,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER
adresa dodávateľa :Železničná 714, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa :11751398
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16063.pdf

Objednávka číslo : MAT16064
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :321,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16064.pdf

Objednávka číslo : MAT16065
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16065.pdf

Objednávka číslo : MAT16066
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :2690,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
adresa dodávateľa :Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná
IČO dodávateľa :46340998
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16066.pdf

Objednávka číslo : MAT16067
popis :pásky do štítkovača
suma v EUR s DPH :65,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :Michal Záhora - MIZA
adresa dodávateľa :Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44052111
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16067.pdf

Objednávka číslo : MAT16068
popis :novoročné pozdravy
suma v EUR s DPH :222,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :PAMAS-Trenčín, s.r.o.
adresa dodávateľa :Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa :36317250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16068.pdf

Objednávka číslo : NTS16031
popis :oprava záznam.rekordéra
suma v EUR s DPH :557,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :ELIS plus, s.r.o.
adresa dodávateľa :Topoľová 14020/1, 97401 Banská Bystrica 1
IČO dodávateľa :31642420
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16031.pdf

Objednávka číslo : NTS16032
popis :sezónny servis chlad.
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :SKOT, s. r. o.
adresa dodávateľa :Modranská 61, 900 81 Šenkvice
IČO dodávateľa :46009221
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16032.pdf

Objednávka číslo : NTS16033
popis :oprava a výmena GEA
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :Jaroslav Kocian - MERET
adresa dodávateľa :Tajov 255, 976 34 Tajov
IČO dodávateľa :30201373
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16033.pdf

Objednávka číslo : OAIM16130
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1094,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16130.pdf

Objednávka číslo : OAIM16131
popis :oxygenátory
suma v EUR s DPH :6759,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16131.pdf

Objednávka číslo : OAIM16132
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1029,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16132.pdf

Objednávka číslo : OAIM16133
popis :sety
suma v EUR s DPH :1270,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16133.pdf

Objednávka číslo : OAIM16134
popis :okruhy dýchacie,kanyly
suma v EUR s DPH :3189,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16134.pdf

Objednávka číslo : OAIM16135
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3641,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16135.pdf

Objednávka číslo : OAIM16136
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16136.pdf

Objednávka číslo : OAIM16137
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2389,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16137.pdf

Objednávka číslo : OAIM16138
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3928,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16138.pdf

Objednávka číslo : OKJ16014
popis :katétre
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :OKJ16014.pdf

Objednávka číslo : OOPP16030
popis :Objednávka OOPP16030
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Michal Stebila
adresa dodávateľa :, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :14244446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16030.pdf

Objednávka číslo : OOPP16033
popis :Objednávka OOPP16033
suma v EUR s DPH :656,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16033.pdf

Objednávka číslo : OOPP16034
popis :zdrav.pracovná obuv
suma v EUR s DPH :366,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Miroslav Blažek
adresa dodávateľa :Tehelná 1126/22, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :32814739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16034.pdf

Objednávka číslo : OOPP16035
popis :Objednávka OOPP16035
suma v EUR s DPH :352,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :VLan s.r.o.
adresa dodávateľa :Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
IČO dodávateľa :46118896
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16035.pdf

Objednávka číslo : OOPP16036
popis :Objednávka OOPP16036
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komenského 19, 3601 Martin
IČO dodávateľa :45633771
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16036.pdf

Objednávka číslo : OOPP16037
popis :výroba kľúčov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16037.pdf

Objednávka číslo : OOPP16038
popis :Objednávka OOPP16038
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16038.pdf

Objednávka číslo : PEK16191
popis :šitie
suma v EUR s DPH :318,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16191.pdf

Objednávka číslo : PEK16192
popis :sety
suma v EUR s DPH :4003,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16192.pdf

Objednávka číslo : PEK16193
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :606,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16193.pdf

Objednávka číslo : PEK16194
popis :vodiče,elektródy
suma v EUR s DPH :1389,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16194.pdf

Objednávka číslo : PEK16195
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16195.pdf

Objednávka číslo : PEK16196
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :39256,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16196.pdf

Objednávka číslo : PEK16198
popis :sety
suma v EUR s DPH :3317,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16198.pdf

Objednávka číslo : PEK16199
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16199.pdf

Objednávka číslo : PEK16200
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :18125,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16200.pdf

Objednávka číslo : PEK16201
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :18814,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16201.pdf

Objednávka číslo : PEK16202
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :680,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16202.pdf

Objednávka číslo : PEK16203
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :2400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16203.pdf

Objednávka číslo : PEK16204
popis :sety
suma v EUR s DPH :7220,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16204.pdf

Objednávka číslo : PEK16205
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :829,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16205.pdf

Objednávka číslo : PEK16206
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16206.pdf

Objednávka číslo : PEK16207
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :723,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16207.pdf

Objednávka číslo : PEK16208
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10271,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16208.pdf

Objednávka číslo : PEK16209
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16209.pdf

Objednávka číslo : PEK16210
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :51563,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16210.pdf

Objednávka číslo : PEK16211
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :49051,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16211.pdf

Objednávka číslo : PEK16212
popis :šitie
suma v EUR s DPH :636,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16212.pdf

Objednávka číslo : PEK16213
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :45009,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16213.pdf

Objednávka číslo : PIK160784
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :33955,98
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160784.pdf

Objednávka číslo : PIK160785
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4277,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160785.pdf

Objednávka číslo : PIK160786
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20862,94
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160786.pdf

Objednávka číslo : PIK160790
popis :katétre,vodiče, sety
suma v EUR s DPH :7122,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160790.pdf

Objednávka číslo : PIK160791
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8654,04
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160791.pdf

Objednávka číslo : PIK160792
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :12180,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160792.pdf

Objednávka číslo : PIK160793
popis :katétre, vodiče
suma v EUR s DPH :19115,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160793.pdf

Objednávka číslo : PIK160794
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4689,60
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160794.pdf

Objednávka číslo : PIK160797
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6900,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160797.pdf

Objednávka číslo : PIK160798
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5749,98
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160798.pdf

Objednávka číslo : PIK160799
popis :vodiče, stenty
suma v EUR s DPH :9500,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160799.pdf

Objednávka číslo : PIK160800
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2032,80
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160800.pdf

Objednávka číslo : PIK160801
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :10907,44
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160801.pdf

Objednávka číslo : PIK160802
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4936,40
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160802.pdf

Objednávka číslo : PIK160803
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3598,98
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160803.pdf

Objednávka číslo : PIK160804
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3612,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160804.pdf

Objednávka číslo : PIK160805
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3720,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160805.pdf

Objednávka číslo : PIK160806
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8541,36
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160806.pdf

Objednávka číslo : PIK160807
popis :filtre dual system
suma v EUR s DPH :6410,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160807.pdf

Objednávka číslo : PIK160808
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4531,40
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160808.pdf

Objednávka číslo : PIK160809
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14880,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160809.pdf

Objednávka číslo : PIK160810
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8397,62
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160810.pdf

Objednávka číslo : PIK160811
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8548,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160811.pdf

Objednávka číslo : PIK160812
popis :vodiče, stenty
suma v EUR s DPH :8250,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160812.pdf

Objednávka číslo : PIK160813
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7796,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160813.pdf

Objednávka číslo : PIK160814
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3528,00
číslo zmluvy :119/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160814.pdf

Objednávka číslo : PIK160815
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12335,00
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160815.pdf

Objednávka číslo : PIK160816
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4555,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160816.pdf

Objednávka číslo : PIK160817
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10659,99
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160817.pdf

Objednávka číslo : PIK160818
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :74250,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160818.pdf

Objednávka číslo : PIK160819
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :4524,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160819.pdf

Objednávka číslo : PIK160820
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160820.pdf

Objednávka číslo : PIK160821
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5328,60
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160821.pdf

Objednávka číslo : PIK160822
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2490,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160822.pdf

Objednávka číslo : PIK160823
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1626,24
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160823.pdf

Objednávka číslo : PIK160824
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2442,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160824.pdf

Objednávka číslo : PIK160825
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4005,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160825.pdf

Objednávka číslo : PIK160826
popis :stenty, vodiče
suma v EUR s DPH :14000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160826.pdf

Objednávka číslo : PIK160827
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16230,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160827.pdf

Objednávka číslo : PIK160828
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11094,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160828.pdf

Objednávka číslo : PIK160829
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160829.pdf

Objednávka číslo : PIK160830
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1240,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160830.pdf

Objednávka číslo : PIK160831
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9448,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160831.pdf

Objednávka číslo : PIK160832
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1249,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160832.pdf

Objednávka číslo : PIK160833
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :4052,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160833.pdf

Objednávka číslo : PIK160834
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1605,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160834.pdf

Objednávka číslo : PIK160835
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1695,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160835.pdf

Objednávka číslo : PIK160836
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1548,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160836.pdf

Objednávka číslo : PIK160837
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1199,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160837.pdf

Objednávka číslo : PIK160838
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2856,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160838.pdf

Objednávka číslo : PIK160839
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2032,80
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160839.pdf

Objednávka číslo : PIK160840
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1860,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160840.pdf

Objednávka číslo : PIK160841
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :581,40
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160841.pdf

Objednávka číslo : PIK160842
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9321,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160842.pdf

Objednávka číslo : PIK160843
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10670,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160843.pdf

Objednávka číslo : PIK160844
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12593,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160844.pdf

Objednávka číslo : PIK160845
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160845.pdf

Objednávka číslo : PIK160846
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160846.pdf

Objednávka číslo : PIK160847
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1250,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160847.pdf

Objednávka číslo : PIK160848
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4480,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160848.pdf

Objednávka číslo : PIK160849
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3612,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160849.pdf

Objednávka číslo : PIK160850
popis :zavádzače, vodiče, katétre
suma v EUR s DPH :7507,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160850.pdf

Objednávka číslo : PIK160851
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5508,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160851.pdf

Objednávka číslo : PIK160852
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :5965,50
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160852.pdf

Objednávka číslo : PIK160853
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1263,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160853.pdf

Objednávka číslo : PIK160854
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1149,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160854.pdf

Objednávka číslo : PIK160855
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160855.pdf

Objednávka číslo : PIK160856
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9775,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160856.pdf

Objednávka číslo : PIK160857
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7499,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160857.pdf

Objednávka číslo : PIK160858
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7967,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160858.pdf

Objednávka číslo : PIK160859
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12880,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160859.pdf

Objednávka číslo : PIK160860
popis :katétre
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160860.pdf

Objednávka číslo : PIK160861
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14232,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160861.pdf

Objednávka číslo : PIK160862
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160862.pdf

Objednávka číslo : PIK160863
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4844,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160863.pdf

Objednávka číslo : PIK160864
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4277,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160864.pdf

Objednávka číslo : PIK160865
popis :sety
suma v EUR s DPH :1872,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160865.pdf

Objednávka číslo : PIK160866
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3252,48
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160866.pdf

Objednávka číslo : PIK160867
popis :vodiče,stenty
suma v EUR s DPH :14750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160867.pdf

Objednávka číslo : PIK160868
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1250,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160868.pdf

Objednávka číslo : PIK160869
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6242,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160869.pdf

Objednávka číslo : PIK160870
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :9040,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160870.pdf

Objednávka číslo : PIK160871
popis :vodiče, stenty
suma v EUR s DPH :9788,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160871.pdf

Objednávka číslo : PIR16266
popis :prísl.invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :14658,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16266.pdf

Objednávka číslo : PIR16267
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3267,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16267.pdf

Objednávka číslo : PIR16268
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5257,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16268.pdf

Objednávka číslo : PIR16269
popis :katétre
suma v EUR s DPH :18101,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16269.pdf

Objednávka číslo : PIR16270
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1755,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16270.pdf

Objednávka číslo : PIR16271
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5759,04
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16271.pdf

Objednávka číslo : PIR16272
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3368,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16272.pdf

Objednávka číslo : PIR16273
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16273.pdf

Objednávka číslo : PIR16274
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14388,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16274.pdf

Objednávka číslo : PIR16275
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1783,20
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16275.pdf

Objednávka číslo : PIR16276
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1686,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16276.pdf

Objednávka číslo : PIR16277
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1195,00
číslo zmluvy :081/2015_D4
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16277.pdf

Objednávka číslo : PIR16278
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16278.pdf

Objednávka číslo : PIR16279
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16279.pdf

Objednávka číslo : PIR16280
popis :sety
suma v EUR s DPH :10273,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16280.pdf

Objednávka číslo : PIR16281
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1740,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16281.pdf

Objednávka číslo : PIR16282
popis :katétre
suma v EUR s DPH :805,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16282.pdf

Objednávka číslo : PIR16283
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1328,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16283.pdf

Objednávka číslo : PIR16284
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16284.pdf

Objednávka číslo : PIR16285
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :15675,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16285.pdf

Objednávka číslo : PIR16286
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16286.pdf

Objednávka číslo : PIR16287
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16287.pdf

Objednávka číslo : PIR16288
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7008,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16288.pdf

Objednávka číslo : PIR16289
popis :uzávery cievne,vodiče
suma v EUR s DPH :3387,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16289.pdf

Objednávka číslo : PIR16290
popis :katétre
suma v EUR s DPH :565,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16290.pdf

Objednávka číslo : PIR16291
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16291.pdf

Objednávka číslo : POS16056
popis :šitie
suma v EUR s DPH :3727,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16056.pdf

Objednávka číslo : POS16057
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :2574,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16057.pdf

Objednávka číslo : POS16058
popis :šitie
suma v EUR s DPH :11907,16
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16058.pdf

Objednávka číslo : POS16059
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1644,92
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16059.pdf

Objednávka číslo : POS16060
popis :sety
suma v EUR s DPH :2801,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16060.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16016
popis :oprava golierov RTG
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :ORTOTECH s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31619631
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16016.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16018
popis :školenie Ing. Soláriková Martina, Ing. Soláriková
suma v EUR s DPH :192,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :NAR marketing s.r.o.
adresa dodávateľa :Šulekova 2, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :36694207
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16018.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16019
popis :prenájom systému JOSEPHINE
suma v EUR s DPH :1200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :NAR marketing s.r.o.
adresa dodávateľa :Šulekova 2, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :36694207
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16019.pdf

Objednávka číslo : TU16224
popis :filtračné vložky
suma v EUR s DPH :67,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.10.2016
dodávateľ :Earth Resources, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :31359451
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16224.pdf

Objednávka číslo : TU16225
popis :oprava inform.tabúľ
suma v EUR s DPH :42,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :Ing. Františka Švandová
adresa dodávateľa :Lieskovská cesta 2509/36, 96221 Lieskovec
IČO dodávateľa :35298995
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16225.pdf

Objednávka číslo : TU16226
popis :manžety
suma v EUR s DPH :96,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16226.pdf

Objednávka číslo : TU16227
popis :oprava monitora
suma v EUR s DPH :143,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16227.pdf

Objednávka číslo : TU16228
popis :adaptér-hadička kysl.
suma v EUR s DPH :322,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2016
dodávateľ :Medsol Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Tajovského 954/1, 962 12 Detva
IČO dodávateľa :36740471
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16228.pdf

Objednávka číslo : TU16229
popis :overenie tlakomerov
suma v EUR s DPH :153,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16229.pdf

Objednávka číslo : TU16230
popis :ventil, tesnenie
suma v EUR s DPH :70,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :ABO SLOVAKIA s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 3, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36009270
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16230.pdf

Objednávka číslo : TU16231
popis :kontrola vykurov.systému
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Národná energetická spoločnosť a. s.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :43769233
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16231.pdf

Objednávka číslo : TU16232
popis :kábel, senzor
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16232.pdf

Objednávka číslo : TU16233
popis :overenie Alcotest
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37954521
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16233.pdf

Objednávka číslo : TU16234
popis :oprava koagul.gener.
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :Medtronic Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :CBC V, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov
IČO dodávateľa :46410759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16234.pdf

Objednávka číslo : TU16235
popis :oprava servoventil.
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Medtronic Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :CBC V, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov
IČO dodávateľa :46410759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16235.pdf

Objednávka číslo : TU16236
popis :oprava servovent.
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :Medtronic Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :CBC V, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov
IČO dodávateľa :46410759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16236.pdf

Objednávka číslo : TU16237
popis :prezutie pneumatík
suma v EUR s DPH :90,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :RODEX CAR, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
IČO dodávateľa :35860251
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16237.pdf

Objednávka číslo : TU16238
popis :oprava EPG 10P
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2016
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :POLIČNÁ 34, 75701 Valašské Meziříčí
IČO dodávateľa :60321113
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16238.pdf

Objednávka číslo : TU16239
popis :matrace
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :LB BOHEMIA, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Clementisove sady 35, 924 01 Galanta
IČO dodávateľa :36257915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16239.pdf

Objednávka číslo : TU16240
popis :olej na zámky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :AUTONOVO, a.s.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 40, 97403 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :35796693
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16240.pdf

Objednávka číslo : TU16241
popis :oprava perfusor, infusomat
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16241.pdf

Objednávka číslo : TU16242
popis :oprava SAHARA
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31359825
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16242.pdf

Objednávka číslo : TU16243
popis :výroba háčikov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :Ing. Martin Tomuňák - NAVARTIS
adresa dodávateľa :Tulská 28, 97404 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37329430
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16243.pdf

Objednávka číslo : TU16244
popis :deratizácia a dezinsekcia
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :Ing.Smädo Dušan DDD
adresa dodávateľa :Čerín 85, 97401 Čerín
IČO dodávateľa :34989544
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16244.pdf

Objednávka číslo : TU16245
popis :oprava podlahy
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16245.pdf

Objednávka číslo : TU16246
popis :konzolka kladky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :LG team s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratov Veselovcov 1491/10, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa :46412417
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16246.pdf

Objednávka číslo : TU16247
popis :čistenie LOP
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :Sierra Enterprises s.r.o.
adresa dodávateľa :Fiľakovská cesta 285, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :36047856
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16247.pdf

Objednávka číslo : TU16248
popis :oprava podlahy
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Ján Dlabaj - POPAKO
adresa dodávateľa :Československej armády 758/13, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :22625909
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16248.pdf

Objednávka číslo : VZP16534
popis :mat.hygienický,sety,šitie
suma v EUR s DPH :2699,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16534.pdf

Objednávka číslo : VZP16552
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :841,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16552.pdf

Objednávka číslo : VZP16553
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :388,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16553.pdf

Objednávka číslo : VZP16554
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :284,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.10.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16554.pdf

Objednávka číslo : VZP16555
popis :materiál hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :5751,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16555.pdf

Objednávka číslo : VZP16556
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :1899,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16556.pdf

Objednávka číslo : VZP16557
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4152,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.10.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16557.pdf

Objednávka číslo : VZP16558
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :596,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16558.pdf

Objednávka číslo : VZP16559
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1812,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16559.pdf

Objednávka číslo : VZP16560
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16560.pdf

Objednávka číslo : VZP16561
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :2784,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16561.pdf

Objednávka číslo : VZP16562
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :319,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2016
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16562.pdf

Objednávka číslo : VZP16563
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :579,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16563.pdf

Objednávka číslo : VZP16564
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1293,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16564.pdf

Objednávka číslo : VZP16565
popis :nádstavec odsávací
suma v EUR s DPH :860,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16565.pdf

Objednávka číslo : VZP16566
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1230,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16566.pdf

Objednávka číslo : VZP16567
popis :sety
suma v EUR s DPH :7903,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16567.pdf

Objednávka číslo : VZP16568
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :75,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Skantech, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
IČO dodávateľa :35800046
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16568.pdf

Objednávka číslo : VZP16569
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1713,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16569.pdf

Objednávka číslo : VZP16570
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1283,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16570.pdf

Objednávka číslo : VZP16571
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :95,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16571.pdf

Objednávka číslo : VZP16572
popis :materiál hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :4227,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16572.pdf

Objednávka číslo : VZP16573
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :876,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16573.pdf

Objednávka číslo : VZP16574
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16574.pdf

Objednávka číslo : VZP16575
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :620,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16575.pdf

Objednávka číslo : VZP16576
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :473,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16576.pdf

Objednávka číslo : VZP16577
popis :katétre,drenáže
suma v EUR s DPH :3014,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16577.pdf

Objednávka číslo : VZP16578
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4058,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.10.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16578.pdf

Objednávka číslo : VZP16579
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :881,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16579.pdf

Objednávka číslo : VZP16580
popis :mat.hygienický,sety,oxygenátory
suma v EUR s DPH :14296,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16580.pdf

Objednávka číslo : VZP16581
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :1354,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16581.pdf

Objednávka číslo : VZP16582
popis :oxygenátory, sety
suma v EUR s DPH :25920,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16582.pdf

Objednávka číslo : VZP16583
popis :materiál hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :3005,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16583.pdf

Objednávka číslo : VZP16584
popis :materiál hygienický, odberový
suma v EUR s DPH :815,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16584.pdf

Objednávka číslo : VZP16585
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :2270,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16585.pdf

Objednávka číslo : VZP16586
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1540,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16586.pdf

Objednávka číslo : VZP16587
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :489,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16587.pdf

Objednávka číslo : VZP16588
popis :prísl. k mimot. obehu
suma v EUR s DPH :455,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16588.pdf

Objednávka číslo : VZP16589
popis :mat.hygienický,sety
suma v EUR s DPH :819,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16589.pdf

Objednávka číslo : VZP16590
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :911,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16590.pdf

Objednávka číslo : VZP16591
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16591.pdf

Objednávka číslo : VZP16592
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :442,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16592.pdf

Objednávka číslo : VZP16593
popis :odsávače
suma v EUR s DPH :141,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16593.pdf

Objednávka číslo : VZP16594
popis :mat.hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :3526,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16594.pdf

Objednávka číslo : VZP16595
popis :mat. hygienický,sety,roztoky
suma v EUR s DPH :1499,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16595.pdf

Objednávka číslo : VZP16596
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1385,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16596.pdf

Objednávka číslo : VZP16597
popis :,kanyly,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1559,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16597.pdf

Objednávka číslo : VZP16598
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16598.pdf

Objednávka číslo : VZP16599
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1425,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16599.pdf

Objednávka číslo : VZP16600
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :259,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16600.pdf

Objednávka číslo : VZP16601
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :212,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16601.pdf

Objednávka číslo : VZP16602
popis :sety,mat. hygienický,okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4927,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16602.pdf

Objednávka číslo : VZP16603
popis :okruhy dýchacie,prádlo,príslušenstvo invazívne,pro
suma v EUR s DPH :3724,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16603.pdf

Objednávka číslo : VZP16604
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál odberový
suma v EUR s DPH :4489,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16604.pdf

Objednávka číslo : VZP16605
popis :,dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
suma v EUR s DPH :1701,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16605.pdf

Objednávka číslo : VZP16606
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :252,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16606.pdf

Objednávka číslo : VZP16607
popis :,inštrumentárium,kanyly
suma v EUR s DPH :1293,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16607.pdf

Objednávka číslo : VZP16608
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :215,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16608.pdf

Objednávka číslo : VZP16609
popis :,katétre,príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :6045,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16609.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.