Objednávky vyhotovené v septembri 2016

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2016

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM16056
popis :PC zostavy s monitorom + 1ks Office
suma v EUR s DPH :2182,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16056.pdf

Objednávka číslo : DM16057
popis :Switch Mikrotik RB260GS
suma v EUR s DPH :249,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16057.pdf

Objednávka číslo : IT16024
popis :spotrebný mat.do tlačiarní
suma v EUR s DPH :1150,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16024.pdf

Objednávka číslo : KPEK16165
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :24614,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16165.pdf

Objednávka číslo : KPEK16166
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3846,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16166.pdf

Objednávka číslo : KPEK16167
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :16698,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16167.pdf

Objednávka číslo : KPEK16168
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :43628,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16168.pdf

Objednávka číslo : KPEK16169
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :48049,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16169.pdf

Objednávka číslo : KPEK16170
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3868,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16170.pdf

Objednávka číslo : KPEK16171
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :22495,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16171.pdf

Objednávka číslo : KPEK16172
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :39274,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16172.pdf

Objednávka číslo : KPEK16173
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :27982,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16173.pdf

Objednávka číslo : KPEK16174
popis :defibrilátory, katétre
suma v EUR s DPH :39519,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16174.pdf

Objednávka číslo : KPEK16175
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :19455,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16175.pdf

Objednávka číslo : KPEK16176
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10256,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16176.pdf

Objednávka číslo : KPEK16177
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :16698,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16177.pdf

Objednávka číslo : KPEK16178
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :3712,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16178.pdf

Objednávka číslo : KPEK16179
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :43819,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16179.pdf

Objednávka číslo : KPEK16180
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :71925,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16180.pdf

Objednávka číslo : KPEK16181
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :22973,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16181.pdf

Objednávka číslo : KPEK16182
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :36817,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16182.pdf

Objednávka číslo : KPEK16183
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8778,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16183.pdf

Objednávka číslo : KPEK16184
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11084,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16184.pdf

Objednávka číslo : KPEK16185
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :21120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16185.pdf

Objednávka číslo : KPEK16186
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :2600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16186.pdf

Objednávka číslo : KPEK16187
popis :katétre
suma v EUR s DPH :18516,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16187.pdf

Objednávka číslo : KPEK16188
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2608,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16188.pdf

Objednávka číslo : KPIK16019
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16019.pdf

Objednávka číslo : KPIK16020
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16020.pdf

Objednávka číslo : KPIK16021
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6261,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16021.pdf

Objednávka číslo : KPIK16022
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16022.pdf

Objednávka číslo : KPIK16023
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3748,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16023.pdf

Objednávka číslo : KPIK16024
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16024.pdf

Objednávka číslo : KPIK16025
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16025.pdf

Objednávka číslo : KPIK16026
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16026.pdf

Objednávka číslo : KPIR16090
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :3586,80
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16090.pdf

Objednávka číslo : KPIR16091
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16091.pdf

Objednávka číslo : KPIR16092
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16092.pdf

Objednávka číslo : KPIR16093
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16093.pdf

Objednávka číslo : KPIR16094
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1236,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16094.pdf

Objednávka číslo : KPIR16095
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1236,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16095.pdf

Objednávka číslo : KPIR16096
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1301,30
číslo zmluvy :086/2015
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16096.pdf

Objednávka číslo : KPIR16097
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1641,50
číslo zmluvy :086/2015
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16097.pdf

Objednávka číslo : KPOS16171
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16171.pdf

Objednávka číslo : KPOS16172
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16172.pdf

Objednávka číslo : KPOS16173
popis :svorky
suma v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16173.pdf

Objednávka číslo : KPOS16174
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16174.pdf

Objednávka číslo : KPOS16175
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16175.pdf

Objednávka číslo : KPOS16176
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16176.pdf

Objednávka číslo : KPOS16177
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16177.pdf

Objednávka číslo : KPOS16178
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16178.pdf

Objednávka číslo : KPOS16179
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1519,98
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16179.pdf

Objednávka číslo : KPOS16180
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16180.pdf

Objednávka číslo : KPOS16181
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16181.pdf

Objednávka číslo : KPOS16182
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16182.pdf

Objednávka číslo : KPOS16183
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16183.pdf

Objednávka číslo : KPOS16184
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16184.pdf

Objednávka číslo : KPOS16185
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :13.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16185.pdf

Objednávka číslo : KPOS16186
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4095,30
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :14.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16186.pdf

Objednávka číslo : KPOS16187
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16187.pdf

Objednávka číslo : KPOS16188
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :6491,98
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16188.pdf

Objednávka číslo : KPOS16189
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16189.pdf

Objednávka číslo : KPOS16190
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16190.pdf

Objednávka číslo : KPOS16191
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :5637,00
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16191.pdf

Objednávka číslo : KPOS16192
popis :chlopne,svorky
suma v EUR s DPH :10624,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16192.pdf

Objednávka číslo : KPOS16193
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16193.pdf

Objednávka číslo : KPOS16194
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16194.pdf

Objednávka číslo : KPOS16195
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16195.pdf

Objednávka číslo : KPOS16196
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16196.pdf

Objednávka číslo : KPOS16197
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16197.pdf

Objednávka číslo : KPOS16198
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16198.pdf

Objednávka číslo : KPOS16199
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16199.pdf

Objednávka číslo : KPOS16200
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16200.pdf

Objednávka číslo : KPOS16201
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16201.pdf

Objednávka číslo : KPOS16202
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16202.pdf

Objednávka číslo : KRV16298
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16298.pdf

Objednávka číslo : KRV16299
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16299.pdf

Objednávka číslo : KRV16300
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16300.pdf

Objednávka číslo : KRV16301
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16301.pdf

Objednávka číslo : KRV16302
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16302.pdf

Objednávka číslo : KRV16303
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16303.pdf

Objednávka číslo : KRV16304
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16304.pdf

Objednávka číslo : KRV16306
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16306.pdf

Objednávka číslo : KRV16307
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16307.pdf

Objednávka číslo : KRV16308
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16308.pdf

Objednávka číslo : KRV16309
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1089,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16309.pdf

Objednávka číslo : KRV16310
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16310.pdf

Objednávka číslo : KRV16312
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16312.pdf

Objednávka číslo : KRV16313
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :493,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16313.pdf

Objednávka číslo : KRV16314
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16314.pdf

Objednávka číslo : KRV16315
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16315.pdf

Objednávka číslo : KRV16317
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16317.pdf

Objednávka číslo : KRV16318
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16318.pdf

Objednávka číslo : KRV16319
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16319.pdf

Objednávka číslo : KRV16320
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16320.pdf

Objednávka číslo : KRV16321
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16321.pdf

Objednávka číslo : KRV16322
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16322.pdf

Objednávka číslo : KRV16323
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16323.pdf

Objednávka číslo : KRV16324
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16324.pdf

Objednávka číslo : KRV16325
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16325.pdf

Objednávka číslo : KRV16326
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16326.pdf

Objednávka číslo : KRV16327
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16327.pdf

Objednávka číslo : KRV16328
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16328.pdf

Objednávka číslo : KRV16329
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16329.pdf

Objednávka číslo : KRV16330
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16330.pdf

Objednávka číslo : KRV16331
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16331.pdf

Objednávka číslo : KRV16333
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16333.pdf

Objednávka číslo : KRV16334
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16334.pdf

Objednávka číslo : KRV16335
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16335.pdf

Objednávka číslo : KRV16336
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16336.pdf

Objednávka číslo : KRV16337
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16337.pdf

Objednávka číslo : LIEK16361
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3021,25
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :01.09.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16361.pdf

Objednávka číslo : LIEK16362
popis :lieky
suma v EUR s DPH :68,20
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16362.pdf

Objednávka číslo : LIEK16363
popis :lieky
suma v EUR s DPH :18,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16363.pdf

Objednávka číslo : LIEK16364
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1042,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16364.pdf

Objednávka číslo : LIEK16365
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1118,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16365.pdf

Objednávka číslo : LIEK16366
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7025,41
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16366.pdf

Objednávka číslo : LIEK16367
popis :lieky
suma v EUR s DPH :11669,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16367.pdf

Objednávka číslo : LIEK16368
popis :lieky
suma v EUR s DPH :760,97
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16368.pdf

Objednávka číslo : LIEK16369
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16369.pdf

Objednávka číslo : LIEK16370
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1034,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16370.pdf

Objednávka číslo : LIEK16371
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3939,84
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16371.pdf

Objednávka číslo : LIEK16372
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2068,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16372.pdf

Objednávka číslo : LIEK16373
popis :lieky
suma v EUR s DPH :621,94
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16373.pdf

Objednávka číslo : LIEK16374
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2679,72
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16374.pdf

Objednávka číslo : LIEK16375
popis :lieky
suma v EUR s DPH :21097,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16375.pdf

Objednávka číslo : LIEK16376
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8112,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16376.pdf

Objednávka číslo : LIEK16377
popis :lieky
suma v EUR s DPH :114,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16377.pdf

Objednávka číslo : LIEK16378
popis :lieky
suma v EUR s DPH :639,76
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16378.pdf

Objednávka číslo : LIEK16379
popis :lieky
suma v EUR s DPH :604,25
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16379.pdf

Objednávka číslo : LIEK16380
popis :lieky
suma v EUR s DPH :427,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16380.pdf

Objednávka číslo : LIEK16381
popis :lieky
suma v EUR s DPH :215,10
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16381.pdf

Objednávka číslo : LIEK16382
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1612,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16382.pdf

Objednávka číslo : LIEK16383
popis :lieky
suma v EUR s DPH :652,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16383.pdf

Objednávka číslo : LIEK16384
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3409,70
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16384.pdf

Objednávka číslo : LIEK16385
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5438,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16385.pdf

Objednávka číslo : LIEK16386
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16386.pdf

Objednávka číslo : LIEK16387
popis :lieky
suma v EUR s DPH :326,10
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16387.pdf

Objednávka číslo : LIEK16388
popis :lieky
suma v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16388.pdf

Objednávka číslo : LIEK16389
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1503,60
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16389.pdf

Objednávka číslo : LIEK16390
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5604,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16390.pdf

Objednávka číslo : LIEK16391
popis :lieky
suma v EUR s DPH :76,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16391.pdf

Objednávka číslo : LIEK16392
popis :lieky
suma v EUR s DPH :199,10
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16392.pdf

Objednávka číslo : LIEK16393
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3539,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16393.pdf

Objednávka číslo : LIEK16394
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2464,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16394.pdf

Objednávka číslo : LIEK16395
popis :lieky
suma v EUR s DPH :300,58
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :23.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16395.pdf

Objednávka číslo : LIEK16396
popis :lieky
suma v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16396.pdf

Objednávka číslo : LIEK16397
popis :lieky
suma v EUR s DPH :191,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16397.pdf

Objednávka číslo : LIEK16398
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16398.pdf

Objednávka číslo : LIEK16399
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4486,70
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16399.pdf

Objednávka číslo : LIEK16400
popis :lieky
suma v EUR s DPH :61844,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16400.pdf

Objednávka číslo : LIEK16401
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1578,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16401.pdf

Objednávka číslo : LIEK16402
popis :lieky
suma v EUR s DPH :36,30
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16402.pdf

Objednávka číslo : LIEK16403
popis :lieky
suma v EUR s DPH :479,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16403.pdf

Objednávka číslo : LIEK16404
popis :lieky
suma v EUR s DPH :625,18
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16404.pdf

Objednávka číslo : LIEK16405
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1982,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16405.pdf

Objednávka číslo : MAT16056
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :2282,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
adresa dodávateľa :Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná
IČO dodávateľa :46340998
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16056.pdf

Objednávka číslo : MAT16057
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :232,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16057.pdf

Objednávka číslo : MAT16058
popis :papier záznamový
suma v EUR s DPH :680,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16058.pdf

Objednávka číslo : MAT16059
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :430,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER
adresa dodávateľa :Železničná 714, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa :11751398
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16059.pdf

Objednávka číslo : MAT16060
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :433,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16060.pdf

Objednávka číslo : MAT16061
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :868,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
adresa dodávateľa :Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná
IČO dodávateľa :46340998
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16061.pdf

Objednávka číslo : NTS16026
popis :revízia elektr.zar.
suma v EUR s DPH :870,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32027028
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16026.pdf

Objednávka číslo : OAIM16113
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :1029,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16113.pdf

Objednávka číslo : OAIM16114
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2607,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16114.pdf

Objednávka číslo : OAIM16115
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :3014,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16115.pdf

Objednávka číslo : OAIM16116
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :796,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16116.pdf

Objednávka číslo : OAIM16117
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16117.pdf

Objednávka číslo : OAIM16118
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1249,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16118.pdf

Objednávka číslo : OAIM16119
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :167,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16119.pdf

Objednávka číslo : OAIM16120
popis :okruhy dýchacie,kanyly
suma v EUR s DPH :1669,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16120.pdf

Objednávka číslo : OAIM16121
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :139,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16121.pdf

Objednávka číslo : OAIM16122
popis :sety
suma v EUR s DPH :1260,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16122.pdf

Objednávka číslo : OAIM16123
popis :kanyly-pripojenie
suma v EUR s DPH :180,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16123.pdf

Objednávka číslo : OAIM16124
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :477,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16124.pdf

Objednávka číslo : OAIM16125
popis :dialýza
suma v EUR s DPH :2252,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16125.pdf

Objednávka číslo : OAIM16126
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2612,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16126.pdf

Objednávka číslo : OAIM16127
popis :sety
suma v EUR s DPH :596,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16127.pdf

Objednávka číslo : OAIM16128
popis :mat.diagnostický, katétre
suma v EUR s DPH :3268,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16128.pdf

Objednávka číslo : OAIM16129
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2443,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16129.pdf

Objednávka číslo : OOPP16030
popis :Objednávka OOPP16030
suma v EUR s DPH :26204,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :OOPP16030.pdf

Objednávka číslo : OOPP16031
popis :Objednávka OOPP16031
suma v EUR s DPH :251,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16031.pdf

Objednávka číslo : OOPP16032
popis :skúšky stability RTG
suma v EUR s DPH :1308,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komenského 19, 3601 Martin
IČO dodávateľa :45633771
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16032.pdf

Objednávka číslo : PEK16179
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :67003,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16179.pdf

Objednávka číslo : PEK16180
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11509,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16180.pdf

Objednávka číslo : PEK16181
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1369,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16181.pdf

Objednávka číslo : PEK16182
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16182.pdf

Objednávka číslo : PEK16183
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10062,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16183.pdf

Objednávka číslo : PEK16184
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :22244,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16184.pdf

Objednávka číslo : PEK16185
popis :sety
suma v EUR s DPH :9388,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16185.pdf

Objednávka číslo : PEK16186
popis :sety
suma v EUR s DPH :7220,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16186.pdf

Objednávka číslo : PEK16187
popis :šitie
suma v EUR s DPH :345,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16187.pdf

Objednávka číslo : PEK16188
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :30342,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16188.pdf

Objednávka číslo : PEK16189
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16189.pdf

Objednávka číslo : PEK16190
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :18056,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16190.pdf

Objednávka číslo : PIK160730
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7721,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160730.pdf

Objednávka číslo : PIK160736
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6350,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160736.pdf

Objednávka číslo : PIK160737
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160737.pdf

Objednávka číslo : PIK160738
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160738.pdf

Objednávka číslo : PIK160740
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14619,08
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160740.pdf

Objednávka číslo : PIK160741
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7133,82
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160741.pdf

Objednávka číslo : PIK160743
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :13685,91
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160743.pdf

Objednávka číslo : PIK160744
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5950,23
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160744.pdf

Objednávka číslo : PIK160745
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6248,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160745.pdf

Objednávka číslo : PIK160746
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10796,94
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160746.pdf

Objednávka číslo : PIK160747
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8468,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160747.pdf

Objednávka číslo : PIK160748
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17440,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160748.pdf

Objednávka číslo : PIK160749
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4920,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160749.pdf

Objednávka číslo : PIK160750
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15376,90
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160750.pdf

Objednávka číslo : PIK160751
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7491,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160751.pdf

Objednávka číslo : PIK160752
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7169,30
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160752.pdf

Objednávka číslo : PIK160753
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :474,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160753.pdf

Objednávka číslo : PIK160754
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6344,20
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160754.pdf

Objednávka číslo : PIK160755
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160755.pdf

Objednávka číslo : PIK160756
popis :katétre
suma v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160756.pdf

Objednávka číslo : PIK160757
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :645,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160757.pdf

Objednávka číslo : PIK160758
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :7628,28
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160758.pdf

Objednávka číslo : PIK160759
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3659,04
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160759.pdf

Objednávka číslo : PIK160760
popis :sety
suma v EUR s DPH :14176,32
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160760.pdf

Objednávka číslo : PIK160761
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :129/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160761.pdf

Objednávka číslo : PIK160762
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10992,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160762.pdf

Objednávka číslo : PIK160763
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :10750,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160763.pdf

Objednávka číslo : PIK160764
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3748,80
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160764.pdf

Objednávka číslo : PIK160765
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160765.pdf

Objednávka číslo : PIK160767
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16295,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160767.pdf

Objednávka číslo : PIK160768
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :17300,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160768.pdf

Objednávka číslo : PIK160769
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2856,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160769.pdf

Objednávka číslo : PIK160770
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15376,90
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160770.pdf

Objednávka číslo : PIK160771
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :12657,60
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160771.pdf

Objednávka číslo : PIK160772
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16441,45
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160772.pdf

Objednávka číslo : PIK160773
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :21649,70
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160773.pdf

Objednávka číslo : PIK160774
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8348,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160774.pdf

Objednávka číslo : PIK160775
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3055,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160775.pdf

Objednávka číslo : PIK160776
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160776.pdf

Objednávka číslo : PIK160777
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :7628,28
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160777.pdf

Objednávka číslo : PIK160778
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6412,32
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160778.pdf

Objednávka číslo : PIK160779
popis :uzávery cievne,elektródy
suma v EUR s DPH :9972,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160779.pdf

Objednávka číslo : PIK160780
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :1813,80
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160780.pdf

Objednávka číslo : PIK160781
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15982,20
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160781.pdf

Objednávka číslo : PIK160782
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :14150,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160782.pdf

Objednávka číslo : PIK160783
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10796,94
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160783.pdf

Objednávka číslo : PIK160787
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2340,00
číslo zmluvy :129/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160787.pdf

Objednávka číslo : PIK160788
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160788.pdf

Objednávka číslo : PIK160789
popis :sety
suma v EUR s DPH :23396,64
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160789.pdf

Objednávka číslo : PIK160795
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :700,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :23.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160795.pdf

Objednávka číslo : PIK160796
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160796.pdf

Objednávka číslo : PIR16243
popis :zavádzače,sety
suma v EUR s DPH :3216,70
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16243.pdf

Objednávka číslo : PIR16244
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16244.pdf

Objednávka číslo : PIR16245
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7343,65
číslo zmluvy :083/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16245.pdf

Objednávka číslo : PIR16246
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :14574,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16246.pdf

Objednávka číslo : PIR16247
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7440,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16247.pdf

Objednávka číslo : PIR16248
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :33612,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16248.pdf

Objednávka číslo : PIR16249
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6953,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16249.pdf

Objednávka číslo : PIR16250
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1692,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16250.pdf

Objednávka číslo : PIR16251
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16251.pdf

Objednávka číslo : PIR16252
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2390,00
číslo zmluvy :081/2015_D4
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16252.pdf

Objednávka číslo : PIR16253
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6237,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16253.pdf

Objednávka číslo : PIR16254
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5075,40
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16254.pdf

Objednávka číslo : PIR16255
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2508,90
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16255.pdf

Objednávka číslo : PIR16256
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3012,24
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16256.pdf

Objednávka číslo : PIR16257
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :12092,60
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16257.pdf

Objednávka číslo : PIR16258
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1659,60
číslo zmluvy :069/2015
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16258.pdf

Objednávka číslo : PIR16259
popis :sety
suma v EUR s DPH :6402,00
číslo zmluvy :079/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16259.pdf

Objednávka číslo : PIR16260
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5275,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16260.pdf

Objednávka číslo : PIR16261
popis :prísl.invazívne, katétre
suma v EUR s DPH :3358,27
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16261.pdf

Objednávka číslo : PIR16262
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2565,42
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16262.pdf

Objednávka číslo : PIR16263
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :22020,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16263.pdf

Objednávka číslo : PIR16264
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :22829,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16264.pdf

Objednávka číslo : PIR16265
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14518,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16265.pdf

Objednávka číslo : POS16053
popis :sety
suma v EUR s DPH :4884,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16053.pdf

Objednávka číslo : POS16054
popis :šitie
suma v EUR s DPH :12094,40
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16054.pdf

Objednávka číslo : POS16055
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1783,54
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16055.pdf

Objednávka číslo : TU16200
popis :tabuľka k lôžku
suma v EUR s DPH :48,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :ČECHOVO, s. r. o.
adresa dodávateľa :Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov
IČO dodávateľa :46186484
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16200.pdf

Objednávka číslo : TU16203
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :38,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16203.pdf

Objednávka číslo : TU16204
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :336,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16204.pdf

Objednávka číslo : TU16205
popis :záťažové vrecúška
suma v EUR s DPH :305,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :PROTETIKA, a.s.
adresa dodávateľa :Bojnická 10, 82365 Bratislava
IČO dodávateľa :31322859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16205.pdf

Objednávka číslo : TU16206
popis :rýchlospojka
suma v EUR s DPH :410,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :MZ Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krajinská 9, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :34128557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16206.pdf

Objednávka číslo : TU16207
popis :oprava RTG
suma v EUR s DPH :2298,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16207.pdf

Objednávka číslo : TU16210
popis :káble k ZT
suma v EUR s DPH :285,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2016
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :POLIČNÁ 34, 75701 Valašské Meziříčí
IČO dodávateľa :60321113
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16210.pdf

Objednávka číslo : TU16212
popis :manžety OMRON
suma v EUR s DPH :179,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :CELIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Hagarova 4, 83152 Bratislava
IČO dodávateľa :31403751
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16212.pdf

Objednávka číslo : VZP16488
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1209,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16488.pdf

Objednávka číslo : VZP16489
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1126,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16489.pdf

Objednávka číslo : VZP16490
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10262,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16490.pdf

Objednávka číslo : VZP16491
popis :materiál hygiencký
suma v EUR s DPH :957,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16491.pdf

Objednávka číslo : VZP16492
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16492.pdf

Objednávka číslo : VZP16493
popis :šitie
suma v EUR s DPH :6213,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16493.pdf

Objednávka číslo : VZP16494
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1263,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16494.pdf

Objednávka číslo : VZP16495
popis :mat.hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :4507,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16495.pdf

Objednávka číslo : VZP16496
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :3411,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16496.pdf

Objednávka číslo : VZP16497
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :775,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16497.pdf

Objednávka číslo : VZP16498
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :165,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16498.pdf

Objednávka číslo : VZP16499
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :139,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16499.pdf

Objednávka číslo : VZP16500
popis :prísl.k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :1492,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16500.pdf

Objednávka číslo : VZP16501
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16501.pdf

Objednávka číslo : VZP16502
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1713,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16502.pdf

Objednávka číslo : VZP16503
popis :odsávače
suma v EUR s DPH :2256,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16503.pdf

Objednávka číslo : VZP16504
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :533,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16504.pdf

Objednávka číslo : VZP16505
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1391,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16505.pdf

Objednávka číslo : VZP16506
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :619,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16506.pdf

Objednávka číslo : VZP16507
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4521,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16507.pdf

Objednávka číslo : VZP16508
popis :mat.odberový,sondy
suma v EUR s DPH :152,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16508.pdf

Objednávka číslo : VZP16509
popis :klipy
suma v EUR s DPH :522,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16509.pdf

Objednávka číslo : VZP16510
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2997,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16510.pdf

Objednávka číslo : VZP16511
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3976,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.09.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16511.pdf

Objednávka číslo : VZP16512
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.09.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16512.pdf

Objednávka číslo : VZP16513
popis :mat.hygienický, sety
suma v EUR s DPH :2035,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16513.pdf

Objednávka číslo : VZP16514
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :2339,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16514.pdf

Objednávka číslo : VZP16515
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :252,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16515.pdf

Objednávka číslo : VZP16516
popis :svorkovače
suma v EUR s DPH :37,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2016
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :44962983
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16516.pdf

Objednávka číslo : VZP16517
popis :materiál obalový
suma v EUR s DPH :364,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16517.pdf

Objednávka číslo : VZP16518
popis :sety
suma v EUR s DPH :189,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16518.pdf

Objednávka číslo : VZP16519
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :114,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16519.pdf

Objednávka číslo : VZP16520
popis :mat. diagnostický
suma v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16520.pdf

Objednávka číslo : VZP16521
popis :surgicel
suma v EUR s DPH :5422,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16521.pdf

Objednávka číslo : VZP16522
popis :sety, oxygenároty
suma v EUR s DPH :35629,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16522.pdf

Objednávka číslo : VZP16523
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :468,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16523.pdf

Objednávka číslo : VZP16524
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :13619,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16524.pdf

Objednávka číslo : VZP16525
popis :prísl. k mimot obehu, sety
suma v EUR s DPH :3656,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16525.pdf

Objednávka číslo : VZP16526
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :282,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16526.pdf

Objednávka číslo : VZP16527
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2460,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.09.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16527.pdf

Objednávka číslo : VZP16528
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1486,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16528.pdf

Objednávka číslo : VZP16529
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16529.pdf

Objednávka číslo : VZP16530
popis :mat.hygienický, sety
suma v EUR s DPH :3322,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16530.pdf

Objednávka číslo : VZP16531
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :565,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16531.pdf

Objednávka číslo : VZP16532
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2192,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16532.pdf

Objednávka číslo : VZP16533
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :447,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16533.pdf

Objednávka číslo : VZP16535
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1561,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16535.pdf

Objednávka číslo : VZP16536
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1493,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16536.pdf

Objednávka číslo : VZP16537
popis :šitie
suma v EUR s DPH :3825,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2016
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16537.pdf

Objednávka číslo : VZP16538
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1930,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16538.pdf

Objednávka číslo : VZP16539
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :220,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.09.2016
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, 90851 Holíč
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16539.pdf

Objednávka číslo : VZP16540
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :922,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16540.pdf

Objednávka číslo : VZP16541
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :70,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :POLYMED medical SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16541.pdf

Objednávka číslo : VZP16542
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :201,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16542.pdf

Objednávka číslo : VZP16543
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :410,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16543.pdf

Objednávka číslo : VZP16544
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :478,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16544.pdf

Objednávka číslo : VZP16545
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :827,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16545.pdf

Objednávka číslo : VZP16546
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1733,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16546.pdf

Objednávka číslo : VZP16547
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2511,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16547.pdf

Objednávka číslo : VZP16548
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16548.pdf

Objednávka číslo : VZP16549
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :818,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16549.pdf

Objednávka číslo : VZP16550
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1333,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16550.pdf

Objednávka číslo : VZP16551
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :256,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16551.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.