Objednávky vyhotovené v auguste 2016

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2016

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM16051
popis :resuscitačný stolík
suma v EUR s DPH :5340,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16051.pdf

Objednávka číslo : DM16052
popis :sieťka proti hmyzu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, 97632 Badín
IČO dodávateľa :35489308
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16052.pdf

Objednávka číslo : DM16053
popis :doplnenie kamerového systému
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :ELIS plus, s.r.o.
adresa dodávateľa :Topoľová 14020/1, 97401 Banská Bystrica 1
IČO dodávateľa :31642420
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16053.pdf

Objednávka číslo : DM16054
popis :dodávka klávesníc s CCD
suma v EUR s DPH :359,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16054.pdf

Objednávka číslo : DM16055
popis :posúdenie PD na PADC
suma v EUR s DPH :744,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :Technická inšpekcia a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :36653004
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16055.pdf

Objednávka číslo : IT16022
popis :povinná údržba ERP
suma v EUR s DPH :36,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :ELIS s.r.o.
adresa dodávateľa :Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31590608
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16022.pdf

Objednávka číslo : IT16023
popis :Memory Upgrade Kits for Cisco ASA 5510
suma v EUR s DPH :178,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :36641669
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16023.pdf

Objednávka číslo : KPEK16140
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :33562,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16140.pdf

Objednávka číslo : KPEK16141
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :11453,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16141.pdf

Objednávka číslo : KPEK16142
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :54799,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16142.pdf

Objednávka číslo : KPEK16143
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :37339,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16143.pdf

Objednávka číslo : KPEK16144
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :21452,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16144.pdf

Objednávka číslo : KPEK16145
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :39797,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16145.pdf

Objednávka číslo : KPEK16146
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :29560,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16146.pdf

Objednávka číslo : KPEK16147
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :13991,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16147.pdf

Objednávka číslo : KPEK16148
popis :katétre, prísl.invazívne
suma v EUR s DPH :21066,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16148.pdf

Objednávka číslo : KPEK16149
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9018,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16149.pdf

Objednávka číslo : KPEK16150
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :41922,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16150.pdf

Objednávka číslo : KPEK16151
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :13991,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16151.pdf

Objednávka číslo : KPEK16152
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :19949,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16152.pdf

Objednávka číslo : KPEK16153
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :56514,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16153.pdf

Objednávka číslo : KPEK16154
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :31105,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16154.pdf

Objednávka číslo : KPEK16155
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :19399,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16155.pdf

Objednávka číslo : KPEK16156
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :13062,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16156.pdf

Objednávka číslo : KPEK16157
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7148,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16157.pdf

Objednávka číslo : KPEK16158
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10174,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16158.pdf

Objednávka číslo : KPEK16159
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5491,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16159.pdf

Objednávka číslo : KPEK16160
popis :kardiostimulátory,katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :7270,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16160.pdf

Objednávka číslo : KPEK16161
popis :katétre,kábel spojovací
suma v EUR s DPH :6433,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16161.pdf

Objednávka číslo : KPEK16162
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1349,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16162.pdf

Objednávka číslo : KPEK16163
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :11076,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16163.pdf

Objednávka číslo : KPEK16164
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :27800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16164.pdf

Objednávka číslo : KPIK16002
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2197,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16002.pdf

Objednávka číslo : KPIK16015
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1375,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16015.pdf

Objednávka číslo : KPIK16016
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3572,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16016.pdf

Objednávka číslo : KPIK16017
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3652,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16017.pdf

Objednávka číslo : KPIK16018
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4125,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16018.pdf

Objednávka číslo : KPIR16075
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :24300,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16075.pdf

Objednávka číslo : KPIR16076
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1675,20
číslo zmluvy :086/2015_D1
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16076.pdf

Objednávka číslo : KPIR16077
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16077.pdf

Objednávka číslo : KPIR16078
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1236,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16078.pdf

Objednávka číslo : KPIR16079
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16079.pdf

Objednávka číslo : KPIR16080
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16080.pdf

Objednávka číslo : KPIR16081
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16081.pdf

Objednávka číslo : KPIR16082
popis :stenty
suma v EUR s DPH :24494,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16082.pdf

Objednávka číslo : KPIR16083
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4392,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16083.pdf

Objednávka číslo : KPIR16084
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16084.pdf

Objednávka číslo : KPIR16085
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5952,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :17.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16085.pdf

Objednávka číslo : KPIR16086
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16086.pdf

Objednávka číslo : KPIR16087
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8100,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16087.pdf

Objednávka číslo : KPIR16088
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4905,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16088.pdf

Objednávka číslo : KPIR16089
popis :prísl.invazívne,katétre
suma v EUR s DPH :3156,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16089.pdf

Objednávka číslo : KPOS16154
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16154.pdf

Objednávka číslo : KPOS16155
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16155.pdf

Objednávka číslo : KPOS16156
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16156.pdf

Objednávka číslo : KPOS16157
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16157.pdf

Objednávka číslo : KPOS16158
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16158.pdf

Objednávka číslo : KPOS16159
popis :chlopne,svorky
suma v EUR s DPH :10929,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16159.pdf

Objednávka číslo : KPOS16160
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :4971,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16160.pdf

Objednávka číslo : KPOS16161
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :4698,00
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16161.pdf

Objednávka číslo : KPOS16162
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16162.pdf

Objednávka číslo : KPOS16163
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1667,00
číslo zmluvy :033/2014
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16163.pdf

Objednávka číslo : KPOS16164
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16164.pdf

Objednávka číslo : KPOS16165
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16165.pdf

Objednávka číslo : KPOS16166
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16166.pdf

Objednávka číslo : KPOS16167
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1600,00
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16167.pdf

Objednávka číslo : KPOS16168
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4086,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16168.pdf

Objednávka číslo : KPOS16169
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16169.pdf

Objednávka číslo : KPOS16170
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1434,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16170.pdf

Objednávka číslo : KRV16253
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16253.pdf

Objednávka číslo : KRV16256
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16256.pdf

Objednávka číslo : KRV16257
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16257.pdf

Objednávka číslo : KRV16258
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16258.pdf

Objednávka číslo : KRV16259
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16259.pdf

Objednávka číslo : KRV16260
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16260.pdf

Objednávka číslo : KRV16261
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16261.pdf

Objednávka číslo : KRV16262
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16262.pdf

Objednávka číslo : KRV16263
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16263.pdf

Objednávka číslo : KRV16264
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16264.pdf

Objednávka číslo : KRV16266
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16266.pdf

Objednávka číslo : KRV16267
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16267.pdf

Objednávka číslo : KRV16268
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16268.pdf

Objednávka číslo : KRV16269
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16269.pdf

Objednávka číslo : KRV16270
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16270.pdf

Objednávka číslo : KRV16271
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16271.pdf

Objednávka číslo : KRV16272
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16272.pdf

Objednávka číslo : KRV16273
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :363,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16273.pdf

Objednávka číslo : KRV16274
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16274.pdf

Objednávka číslo : KRV16275
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16275.pdf

Objednávka číslo : KRV16276
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16276.pdf

Objednávka číslo : KRV16277
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :765,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16277.pdf

Objednávka číslo : KRV16278
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :817,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16278.pdf

Objednávka číslo : KRV16279
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16279.pdf

Objednávka číslo : KRV16280
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16280.pdf

Objednávka číslo : KRV16281
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16281.pdf

Objednávka číslo : KRV16282
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16282.pdf

Objednávka číslo : KRV16283
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16283.pdf

Objednávka číslo : KRV16284
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1174,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16284.pdf

Objednávka číslo : KRV16285
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16285.pdf

Objednávka číslo : KRV16286
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16286.pdf

Objednávka číslo : KRV16287
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16287.pdf

Objednávka číslo : KRV16288
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :584,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16288.pdf

Objednávka číslo : KRV16289
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16289.pdf

Objednávka číslo : KRV16290
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16290.pdf

Objednávka číslo : KRV16291
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16291.pdf

Objednávka číslo : KRV16292
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16292.pdf

Objednávka číslo : KRV16293
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16293.pdf

Objednávka číslo : KRV16294
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16294.pdf

Objednávka číslo : KRV16295
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16295.pdf

Objednávka číslo : KRV16296
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16296.pdf

Objednávka číslo : KRV16297
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16297.pdf

Objednávka číslo : LIEK16314
popis :lieky
suma v EUR s DPH :191,20
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16314.pdf

Objednávka číslo : LIEK16315
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1351,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16315.pdf

Objednávka číslo : LIEK16316
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3644,12
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16316.pdf

Objednávka číslo : LIEK16317
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2910,36
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16317.pdf

Objednávka číslo : LIEK16318
popis :lieky
suma v EUR s DPH :700,04
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16318.pdf

Objednávka číslo : LIEK16319
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1949,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16319.pdf

Objednávka číslo : LIEK16320
popis :lieky
suma v EUR s DPH :693,38
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16320.pdf

Objednávka číslo : LIEK16321
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16321.pdf

Objednávka číslo : LIEK16322
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2733,09
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16322.pdf

Objednávka číslo : LIEK16324
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2379,96
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16324.pdf

Objednávka číslo : LIEK16325
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3972,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16325.pdf

Objednávka číslo : LIEK16326
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1822,06
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16326.pdf

Objednávka číslo : LIEK16327
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2251,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16327.pdf

Objednávka číslo : LIEK16328
popis :lieky
suma v EUR s DPH :600,60
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :10.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16328.pdf

Objednávka číslo : LIEK16329
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2464,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16329.pdf

Objednávka číslo : LIEK16330
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16330.pdf

Objednávka číslo : LIEK16331
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3661,30
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16331.pdf

Objednávka číslo : LIEK16332
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10337,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16332.pdf

Objednávka číslo : LIEK16333
popis :lieky
suma v EUR s DPH :348,78
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16333.pdf

Objednávka číslo : LIEK16334
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1301,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16334.pdf

Objednávka číslo : LIEK16335
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1062,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16335.pdf

Objednávka číslo : LIEK16336
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4555,15
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16336.pdf

Objednávka číslo : LIEK16337
popis :lieky
suma v EUR s DPH :876,48
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :16.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16337.pdf

Objednávka číslo : LIEK16338
popis :lieky
suma v EUR s DPH :431,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.08.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16338.pdf

Objednávka číslo : LIEK16339
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4757,52
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :10.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16339.pdf

Objednávka číslo : LIEK16340
popis :lieky
suma v EUR s DPH :26276,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16340.pdf

Objednávka číslo : LIEK16341
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1270,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16341.pdf

Objednávka číslo : LIEK16342
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :104/2015
dátum vyhotovenia :16.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16342.pdf

Objednávka číslo : LIEK16343
popis :lieky
suma v EUR s DPH :187,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.08.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16343.pdf

Objednávka číslo : LIEK16344
popis :lieky
suma v EUR s DPH :229,02
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16344.pdf

Objednávka číslo : LIEK16345
popis :lieky
suma v EUR s DPH :434,52
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16345.pdf

Objednávka číslo : LIEK16346
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16346.pdf

Objednávka číslo : LIEK16347
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1440,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16347.pdf

Objednávka číslo : LIEK16348
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1939,96
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16348.pdf

Objednávka číslo : LIEK16349
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2274,75
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16349.pdf

Objednávka číslo : LIEK16350
popis :lieky
suma v EUR s DPH :46347,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16350.pdf

Objednávka číslo : LIEK16351
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1392,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16351.pdf

Objednávka číslo : LIEK16352
popis :lieky
suma v EUR s DPH :368,50
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16352.pdf

Objednávka číslo : LIEK16353
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10166,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16353.pdf

Objednávka číslo : LIEK16354
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1713,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16354.pdf

Objednávka číslo : LIEK16355
popis :lieky
suma v EUR s DPH :244,20
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16355.pdf

Objednávka číslo : LIEK16356
popis :lieky
suma v EUR s DPH :836,00
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :29.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16356.pdf

Objednávka číslo : LIEK16357
popis :lieky
suma v EUR s DPH :18,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16357.pdf

Objednávka číslo : LIEK16358
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9110,30
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16358.pdf

Objednávka číslo : LIEK16359
popis :lieky
suma v EUR s DPH :12669,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16359.pdf

Objednávka číslo : LIEK16360
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2716,35
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16360.pdf

Objednávka číslo : MAT16050
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :2571,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
adresa dodávateľa :Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná
IČO dodávateľa :46340998
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16050.pdf

Objednávka číslo : MAT16051
popis :čistiace prostriedky
suma v EUR s DPH :234,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16051.pdf

Objednávka číslo : MAT16052
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :466,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16052.pdf

Objednávka číslo : MAT16053
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :666,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER
adresa dodávateľa :Železničná 714, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa :11751398
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16053.pdf

Objednávka číslo : MAT16054
popis :termopapier
suma v EUR s DPH :341,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16054.pdf

Objednávka číslo : MAT16055
popis :papier kancelársky
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16055.pdf

Objednávka číslo : NTS16025
popis :
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :
adresa dodávateľa :Topoľová 14020/1, 97401 Banská Bystrica 1
IČO dodávateľa :31642420
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :NTS16025.pdf

Objednávka číslo : OAIM16100
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16100.pdf

Objednávka číslo : OAIM16101
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1140,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16101.pdf

Objednávka číslo : OAIM16102
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :805,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16102.pdf

Objednávka číslo : OAIM16104
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :839,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16104.pdf

Objednávka číslo : OAIM16105
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :912,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16105.pdf

Objednávka číslo : OAIM16106
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1546,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16106.pdf

Objednávka číslo : OAIM16107
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16107.pdf

Objednávka číslo : OAIM16108
popis :kanyly,okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :8474,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16108.pdf

Objednávka číslo : OAIM16109
popis :katétre,prevodníky
suma v EUR s DPH :5472,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16109.pdf

Objednávka číslo : OAIM16110
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16110.pdf

Objednávka číslo : OAIM16111
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :3014,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16111.pdf

Objednávka číslo : OAIM16112
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16112.pdf

Objednávka číslo : OKJ16012
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1282,80
číslo zmluvy :128/2015
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16012.pdf

Objednávka číslo : OKJ16013
popis :sety
suma v EUR s DPH :594,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16013.pdf

Objednávka číslo : OOPP16028
popis :Objednávka OOPP16028
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16028.pdf

Objednávka číslo : OOPP16029
popis :Objednávka OOPP16029
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :Miroslav Blažek
adresa dodávateľa :Tehelná 1126/22, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :32814739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16029.pdf

Objednávka číslo : PEK16156
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :3876,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16156.pdf

Objednávka číslo : PEK16157
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12063,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16157.pdf

Objednávka číslo : PEK16158
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5163,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16158.pdf

Objednávka číslo : PEK16159
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16159.pdf

Objednávka číslo : PEK16160
popis :ihly transeptálne
suma v EUR s DPH :1799,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16160.pdf

Objednávka číslo : PEK16161
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16161.pdf

Objednávka číslo : PEK16162
popis :sety
suma v EUR s DPH :9388,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16162.pdf

Objednávka číslo : PEK16163
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :18463,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16163.pdf

Objednávka číslo : PEK16164
popis :sety
suma v EUR s DPH :5160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16164.pdf

Objednávka číslo : PEK16165
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :91693,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16165.pdf

Objednávka číslo : PEK16166
popis :sety
suma v EUR s DPH :4640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16166.pdf

Objednávka číslo : PEK16167
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16167.pdf

Objednávka číslo : PEK16168
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1977,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16168.pdf

Objednávka číslo : PEK16169
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :28421,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16169.pdf

Objednávka číslo : PEK16170
popis :stranseptálne ihly
suma v EUR s DPH :2570,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16170.pdf

Objednávka číslo : PEK16171
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1165,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16171.pdf

Objednávka číslo : PEK16172
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1397,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16172.pdf

Objednávka číslo : PEK16173
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :40214,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16173.pdf

Objednávka číslo : PEK16174
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16174.pdf

Objednávka číslo : PEK16175
popis :punkčná ihla
suma v EUR s DPH :1003,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16175.pdf

Objednávka číslo : PEK16176
popis :elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :18658,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16176.pdf

Objednávka číslo : PEK16177
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :25702,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16177.pdf

Objednávka číslo : PEK16178
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :7496,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16178.pdf

Objednávka číslo : PIK160654
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :20536,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :14.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160654.pdf

Objednávka číslo : PIK160666
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7966,40
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160666.pdf

Objednávka číslo : PIK160667
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3924,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160667.pdf

Objednávka číslo : PIK160668
popis :uzávery cievne, katétre
suma v EUR s DPH :11841,35
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160668.pdf

Objednávka číslo : PIK160669
popis :katétre, vodiče
suma v EUR s DPH :21590,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160669.pdf

Objednávka číslo : PIK160670
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2540,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160670.pdf

Objednávka číslo : PIK160671
popis :sety
suma v EUR s DPH :18876,48
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160671.pdf

Objednávka číslo : PIK160672
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :14400,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160672.pdf

Objednávka číslo : PIK160673
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1404,00
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160673.pdf

Objednávka číslo : PIK160674
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1423,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160674.pdf

Objednávka číslo : PIK160675
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18783,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160675.pdf

Objednávka číslo : PIK160676
popis :katétre
suma v EUR s DPH :25695,55
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160676.pdf

Objednávka číslo : PIK160677
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20375,60
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160677.pdf

Objednávka číslo : PIK160678
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :11103,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160678.pdf

Objednávka číslo : PIK160679
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8782,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160679.pdf

Objednávka číslo : PIK160680
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11997,65
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160680.pdf

Objednávka číslo : PIK160681
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13685,91
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160681.pdf

Objednávka číslo : PIK160682
popis :katétre, stenty
suma v EUR s DPH :3759,20
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160682.pdf

Objednávka číslo : PIK160683
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10158,40
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160683.pdf

Objednávka číslo : PIK160684
popis :katétre, stenty
suma v EUR s DPH :14809,90
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160684.pdf

Objednávka číslo : PIK160685
popis :katétre, drôt
suma v EUR s DPH :7440,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160685.pdf

Objednávka číslo : PIK160686
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3614,90
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160686.pdf

Objednávka číslo : PIK160687
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160687.pdf

Objednávka číslo : PIK160688
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :2504,50
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160688.pdf

Objednávka číslo : PIK160689
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4040,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160689.pdf

Objednávka číslo : PIK160690
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :6570,20
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160690.pdf

Objednávka číslo : PIK160691
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160691.pdf

Objednávka číslo : PIK160692
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17580,20
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160692.pdf

Objednávka číslo : PIK160693
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :31684,80
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160693.pdf

Objednávka číslo : PIK160694
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7030,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160694.pdf

Objednávka číslo : PIK160695
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9742,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160695.pdf

Objednávka číslo : PIK160696
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10000,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160696.pdf

Objednávka číslo : PIK160697
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :14174,30
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160697.pdf

Objednávka číslo : PIK160698
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :18615,28
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160698.pdf

Objednávka číslo : PIK160699
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8594,10
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160699.pdf

Objednávka číslo : PIK160700
popis :sety
suma v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160700.pdf

Objednávka číslo : PIK160701
popis :sety
suma v EUR s DPH :3901,80
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160701.pdf

Objednávka číslo : PIK160702
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6442,15
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160702.pdf

Objednávka číslo : PIK160703
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160703.pdf

Objednávka číslo : PIK160704
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1367,80
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160704.pdf

Objednávka číslo : PIK160705
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2335,30
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160705.pdf

Objednávka číslo : PIK160706
popis :katétre
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160706.pdf

Objednávka číslo : PIK160707
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9597,28
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160707.pdf

Objednávka číslo : PIK160708
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13960,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160708.pdf

Objednávka číslo : PIK160709
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8717,85
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160709.pdf

Objednávka číslo : PIK160710
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12216,80
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160710.pdf

Objednávka číslo : PIK160711
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :4189,60
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160711.pdf

Objednávka číslo : PIK160712
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15030,75
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160712.pdf

Objednávka číslo : PIK160713
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6150,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160713.pdf

Objednávka číslo : PIK160714
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6110,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160714.pdf

Objednávka číslo : PIK160715
popis :sety
suma v EUR s DPH :4956,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160715.pdf

Objednávka číslo : PIK160716
popis :sety
suma v EUR s DPH :15462,82
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160716.pdf

Objednávka číslo : PIK160717
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4458,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160717.pdf

Objednávka číslo : PIK160718
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :8860,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160718.pdf

Objednávka číslo : PIK160719
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2232,00
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160719.pdf

Objednávka číslo : PIK160720
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160720.pdf

Objednávka číslo : PIK160721
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4531,40
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160721.pdf

Objednávka číslo : PIK160722
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160722.pdf

Objednávka číslo : PIK160723
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :4227,70
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160723.pdf

Objednávka číslo : PIK160724
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160724.pdf

Objednávka číslo : PIK160725
popis :sety
suma v EUR s DPH :9656,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160725.pdf

Objednávka číslo : PIK160726
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7578,40
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :29.08.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160726.pdf

Objednávka číslo : PIK160727
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :14860,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :29.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160727.pdf

Objednávka číslo : PIK160728
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7413,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160728.pdf

Objednávka číslo : PIK160729
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6242,50
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :29.08.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160729.pdf

Objednávka číslo : PIK160731
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.08.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160731.pdf

Objednávka číslo : PIK160732
popis :sety,katétre
suma v EUR s DPH :3894,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160732.pdf

Objednávka číslo : PIK160733
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1626,24
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160733.pdf

Objednávka číslo : PIK160734
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160734.pdf

Objednávka číslo : PIK160735
popis :sety
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160735.pdf

Objednávka číslo : PIK160742
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3741,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160742.pdf

Objednávka číslo : PIR16210
popis :prísl. invazívne,vodiče, katétre
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16210.pdf

Objednávka číslo : PIR16211
popis :katétre,vodiče,stenty
suma v EUR s DPH :19227,90
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16211.pdf

Objednávka číslo : PIR16212
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3038,40
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16212.pdf

Objednávka číslo : PIR16213
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3368,10
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16213.pdf

Objednávka číslo : PIR16214
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16214.pdf

Objednávka číslo : PIR16215
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :7541,91
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16215.pdf

Objednávka číslo : PIR16216
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5833,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16216.pdf

Objednávka číslo : PIR16217
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10548,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16217.pdf

Objednávka číslo : PIR16218
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2284,60
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16218.pdf

Objednávka číslo : PIR16219
popis :katétre
suma v EUR s DPH :672,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :05.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16219.pdf

Objednávka číslo : PIR16220
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1359,42
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16220.pdf

Objednávka číslo : PIR16221
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16221.pdf

Objednávka číslo : PIR16222
popis :katétre
suma v EUR s DPH :46562,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16222.pdf

Objednávka číslo : PIR16223
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :15102,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16223.pdf

Objednávka číslo : PIR16224
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5799,80
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16224.pdf

Objednávka číslo : PIR16225
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16225.pdf

Objednávka číslo : PIR16226
popis :katétre
suma v EUR s DPH :793,40
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16226.pdf

Objednávka číslo : PIR16227
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :081/2015_D3
dátum vyhotovenia :19.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16227.pdf

Objednávka číslo : PIR16228
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5076,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16228.pdf

Objednávka číslo : PIR16229
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3318,00
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16229.pdf

Objednávka číslo : PIR16230
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10257,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16230.pdf

Objednávka číslo : PIR16231
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :4747,70
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16231.pdf

Objednávka číslo : PIR16232
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3792,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16232.pdf

Objednávka číslo : PIR16233
popis :sety
suma v EUR s DPH :3119,04
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16233.pdf

Objednávka číslo : PIR16234
popis :sety
suma v EUR s DPH :4752,00
číslo zmluvy :079/2015_D1
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16234.pdf

Objednávka číslo : PIR16235
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1195,00
číslo zmluvy :081/2015_D4
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16235.pdf

Objednávka číslo : PIR16236
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1044,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16236.pdf

Objednávka číslo : PIR16237
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9970,40
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16237.pdf

Objednávka číslo : PIR16238
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1200,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16238.pdf

Objednávka číslo : PIR16239
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1665,60
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16239.pdf

Objednávka číslo : PIR16240
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4705,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16240.pdf

Objednávka číslo : PIR16241
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5275,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16241.pdf

Objednávka číslo : PIR16242
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3948,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16242.pdf

Objednávka číslo : POS16052
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16052.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16013
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :37,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16013.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16014
popis :reprezentačné
suma v EUR s DPH :235,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2016
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :36362328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16014.pdf

Objednávka číslo : TU16178
popis :oprava Perfusor Space
suma v EUR s DPH :532,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16178.pdf

Objednávka číslo : TU16179
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16179.pdf

Objednávka číslo : TU16180
popis :košík na infúznu fľašu
suma v EUR s DPH :74,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :POLYMED medical SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16180.pdf

Objednávka číslo : TU16181
popis :oprava el.zámku
suma v EUR s DPH :154,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16181.pdf

Objednávka číslo : TU16182
popis :ročná prehliadka - autá
suma v EUR s DPH :337,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :RODEX CAR, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
IČO dodávateľa :35860251
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16182.pdf

Objednávka číslo : TU16183
popis :oprava terasy
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :RAM B-TRADE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Horná 34/A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36003565
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16183.pdf

Objednávka číslo : TU16184
popis :oprava odsávačky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :MEDIS Nitra, spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce
IČO dodávateľa :36531774
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16184.pdf

Objednávka číslo : TU16185
popis :znalecký posudok
suma v EUR s DPH :3400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2016
dodávateľ :Ing. Ivan GARGULÁK
adresa dodávateľa :Kpt. Nálepku 95/1, 962 31 Sliač
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16185.pdf

Objednávka číslo : TU16186
popis :pacientský kábel
suma v EUR s DPH :162,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16186.pdf

Objednávka číslo : TU16187
popis :oprava Perfusor Space
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16187.pdf

Objednávka číslo : TU16188
popis :oprava RTG
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.08.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16188.pdf

Objednávka číslo : TU16189
popis :manžeta komplet
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2016
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16189.pdf

Objednávka číslo : TU16190
popis :oprava RTG
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16190.pdf

Objednávka číslo : TU16191
popis :overenie tlakomerov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16191.pdf

Objednávka číslo : TU16192
popis :preprava meracích zar.
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16192.pdf

Objednávka číslo : TU16193
popis :náhradné diely ZT - oprava
suma v EUR s DPH :62,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Artspect spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Rybničná 40, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :47760265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16193.pdf

Objednávka číslo : TU16194
popis :oprava monitora Space Labs
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Medsol Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Tajovského 954/1, 962 12 Detva
IČO dodávateľa :36740471
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16194.pdf

Objednávka číslo : TU16195
popis :ND pre zdrav.techniku
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16195.pdf

Objednávka číslo : TU16196
popis :oprava DATEX OHMEDA
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16196.pdf

Objednávka číslo : TU16197
popis :servis PEUGEOT
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :RODEX CAR, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
IČO dodávateľa :35860251
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16197.pdf

Objednávka číslo : TU16198
popis :servis PASSAT
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :RODEX CAR, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
IČO dodávateľa :35860251
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16198.pdf

Objednávka číslo : TU16199
popis :prstový senzor
suma v EUR s DPH :870,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16199.pdf

Objednávka číslo : TU16202
popis :záručný servis Renault
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46406506
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16202.pdf

Objednávka číslo : VZP16423
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :1022,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16423.pdf

Objednávka číslo : VZP16424
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2186,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16424.pdf

Objednávka číslo : VZP16425
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2994,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16425.pdf

Objednávka číslo : VZP16426
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :4435,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16426.pdf

Objednávka číslo : VZP16427
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :18354,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16427.pdf

Objednávka číslo : VZP16428
popis :sety
suma v EUR s DPH :2742,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16428.pdf

Objednávka číslo : VZP16429
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :36288,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2016
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO dodávateľa :18626513
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16429.pdf

Objednávka číslo : VZP16430
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1157,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16430.pdf

Objednávka číslo : VZP16431
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :2294,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16431.pdf

Objednávka číslo : VZP16432
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3648,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16432.pdf

Objednávka číslo : VZP16433
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :914,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16433.pdf

Objednávka číslo : VZP16434
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16434.pdf

Objednávka číslo : VZP16435
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1368,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16435.pdf

Objednávka číslo : VZP16436
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :25920,00
číslo zmluvy :116/2014
dátum vyhotovenia :08.08.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16436.pdf

Objednávka číslo : VZP16437
popis :lopty
suma v EUR s DPH :27,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2016
dodávateľ :Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION
adresa dodávateľa :Nešporova 923/14, 909 01 Skalica
IČO dodávateľa :40479218
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16437.pdf

Objednávka číslo : VZP16438
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1674,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16438.pdf

Objednávka číslo : VZP16439
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1127,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16439.pdf

Objednávka číslo : VZP16440
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :610,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16440.pdf

Objednávka číslo : VZP16441
popis :mat.hygienický-obväzový,sety
suma v EUR s DPH :1162,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16441.pdf

Objednávka číslo : VZP16442
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :620,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16442.pdf

Objednávka číslo : VZP16443
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :230,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16443.pdf

Objednávka číslo : VZP16444
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :539,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16444.pdf

Objednávka číslo : VZP16445
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :478,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.08.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16445.pdf

Objednávka číslo : VZP16446
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1218,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16446.pdf

Objednávka číslo : VZP16447
popis :dezinfekcia,kanyly,mat.hygienický
suma v EUR s DPH :2578,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16447.pdf

Objednávka číslo : VZP16448
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :325,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16448.pdf

Objednávka číslo : VZP16449
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2942,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16449.pdf

Objednávka číslo : VZP16450
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16450.pdf

Objednávka číslo : VZP16451
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3376,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16451.pdf

Objednávka číslo : VZP16452
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :911,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16452.pdf

Objednávka číslo : VZP16453
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16453.pdf

Objednávka číslo : VZP16454
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :446,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16454.pdf

Objednávka číslo : VZP16455
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16455.pdf

Objednávka číslo : VZP16456
popis :šitie
suma v EUR s DPH :6111,29
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16456.pdf

Objednávka číslo : VZP16457
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :427,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16457.pdf

Objednávka číslo : VZP16458
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :352,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2016
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 84105 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16458.pdf

Objednávka číslo : VZP16459
popis :dezinfcia,mat.hygienický
suma v EUR s DPH :2641,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16459.pdf

Objednávka číslo : VZP16460
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :192,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16460.pdf

Objednávka číslo : VZP16461
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :388,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16461.pdf

Objednávka číslo : VZP16462
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :5631,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16462.pdf

Objednávka číslo : VZP16463
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :869,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16463.pdf

Objednávka číslo : VZP16464
popis :materiál hygienický,klipy
suma v EUR s DPH :9068,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16464.pdf

Objednávka číslo : VZP16465
popis :dezinfekcia,mat.hygienický,odberový
suma v EUR s DPH :1812,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16465.pdf

Objednávka číslo : VZP16466
popis :kostný vosk
suma v EUR s DPH :4757,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16466.pdf

Objednávka číslo : VZP16467
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :3681,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16467.pdf

Objednávka číslo : VZP16468
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2950,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16468.pdf

Objednávka číslo : VZP16469
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16469.pdf

Objednávka číslo : VZP16470
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16470.pdf

Objednávka číslo : VZP16471
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.08.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16471.pdf

Objednávka číslo : VZP16472
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1375,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2016
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16472.pdf

Objednávka číslo : VZP16473
popis :mat.hygienický,roztoky
suma v EUR s DPH :3326,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16473.pdf

Objednávka číslo : VZP16474
popis :drenaz
suma v EUR s DPH :1713,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16474.pdf

Objednávka číslo : VZP16475
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3312,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16475.pdf

Objednávka číslo : VZP16476
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :364,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16476.pdf

Objednávka číslo : VZP16477
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5740,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16477.pdf

Objednávka číslo : VZP16478
popis :mat.hygienický,roztoky
suma v EUR s DPH :2888,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16478.pdf

Objednávka číslo : VZP16479
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :531,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874495
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16479.pdf

Objednávka číslo : VZP16480
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :751,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16480.pdf

Objednávka číslo : VZP16481
popis :sety
suma v EUR s DPH :3262,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16481.pdf

Objednávka číslo : VZP16482
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2460,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16482.pdf

Objednávka číslo : VZP16483
popis :prísl.k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :5568,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16483.pdf

Objednávka číslo : VZP16484
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :745,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16484.pdf

Objednávka číslo : VZP16485
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :883,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16485.pdf

Objednávka číslo : VZP16486
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1991,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16486.pdf

Objednávka číslo : VZP16487
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :158,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16487.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.