Objednávky vyhotovené v júli 2016

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2016

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM16047
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :172,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :IDSYS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynská 2238, 934 01 Levice
IČO dodávateľa :47182024
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16047.pdf

Objednávka číslo : DM16048
popis :ESET Endpoint Protection Standard
suma v EUR s DPH :2032,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :36641669
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16048.pdf

Objednávka číslo : DM16050
popis :vozík pod koagulač.prístroj
suma v EUR s DPH :936,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :NIMAG, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :31337775
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16050.pdf

Objednávka číslo : KPEK16122
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :43600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16122.pdf

Objednávka číslo : KPEK16123
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :29625,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16123.pdf

Objednávka číslo : KPEK16124
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :35078,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16124.pdf

Objednávka číslo : KPEK16125
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :17851,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16125.pdf

Objednávka číslo : KPEK16126
popis :katétre,prvky spojovacie,súpravy infúzne,zavádzače
suma v EUR s DPH :14417,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16126.pdf

Objednávka číslo : KPEK16127
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :54000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16127.pdf

Objednávka číslo : KPEK16128
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :29119,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16128.pdf

Objednávka číslo : KPEK16129
popis :defibrilátory,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :24553,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16129.pdf

Objednávka číslo : KPEK16130
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :22376,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16130.pdf

Objednávka číslo : KPEK16131
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :17198,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16131.pdf

Objednávka číslo : KPEK16132
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :6700,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16132.pdf

Objednávka číslo : KPEK16133
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :3474,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16133.pdf

Objednávka číslo : KPEK16134
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :25981,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16134.pdf

Objednávka číslo : KPEK16135
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4002,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16135.pdf

Objednávka číslo : KPEK16136
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :27982,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16136.pdf

Objednávka číslo : KPEK16137
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :51334,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16137.pdf

Objednávka číslo : KPEK16138
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :43445,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16138.pdf

Objednávka číslo : KPEK16139
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :87409,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16139.pdf

Objednávka číslo : KPIK16010
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2197,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16010.pdf

Objednávka číslo : KPIK16011
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4394,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16011.pdf

Objednávka číslo : KPIK16012
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2197,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16012.pdf

Objednávka číslo : KPIK16013
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6591,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16013.pdf

Objednávka číslo : KPIK16014
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3652,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16014.pdf

Objednávka číslo : KPIR16066
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6354,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16066.pdf

Objednávka číslo : KPIR16067
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11164,98
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16067.pdf

Objednávka číslo : KPIR16068
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :1666,80
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16068.pdf

Objednávka číslo : KPIR16069
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3450,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16069.pdf

Objednávka číslo : KPIR16070
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16070.pdf

Objednávka číslo : KPIR16071
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16071.pdf

Objednávka číslo : KPIR16072
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16072.pdf

Objednávka číslo : KPIR16073
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8100,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16073.pdf

Objednávka číslo : KPIR16074
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :1411,60
číslo zmluvy :086/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16074.pdf

Objednávka číslo : KPOS16139
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16139.pdf

Objednávka číslo : KPOS16140
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16140.pdf

Objednávka číslo : KPOS16141
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16141.pdf

Objednávka číslo : KPOS16142
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :024/2014
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16142.pdf

Objednávka číslo : KPOS16144
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16144.pdf

Objednávka číslo : KPOS16145
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :834,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16145.pdf

Objednávka číslo : KPOS16146
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16146.pdf

Objednávka číslo : KPOS16147
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16147.pdf

Objednávka číslo : KPOS16148
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3618,98
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16148.pdf

Objednávka číslo : KPOS16149
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3129,28
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16149.pdf

Objednávka číslo : KPOS16150
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1519,98
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16150.pdf

Objednávka číslo : KPOS16151
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16151.pdf

Objednávka číslo : KPOS16152
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16152.pdf

Objednávka číslo : KPOS16153
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16153.pdf

Objednávka číslo : KRV16235
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16235.pdf

Objednávka číslo : KRV16236
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16236.pdf

Objednávka číslo : KRV16237
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16237.pdf

Objednávka číslo : KRV16238
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :999,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16238.pdf

Objednávka číslo : KRV16239
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16239.pdf

Objednávka číslo : KRV16240
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16240.pdf

Objednávka číslo : KRV16242
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16242.pdf

Objednávka číslo : KRV16243
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16243.pdf

Objednávka číslo : KRV16244
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16244.pdf

Objednávka číslo : KRV16245
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16245.pdf

Objednávka číslo : KRV16246
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16246.pdf

Objednávka číslo : KRV16247
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16247.pdf

Objednávka číslo : KRV16248
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16248.pdf

Objednávka číslo : KRV16249
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16249.pdf

Objednávka číslo : KRV16250
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16250.pdf

Objednávka číslo : KRV16251
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16251.pdf

Objednávka číslo : KRV16252
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16252.pdf

Objednávka číslo : KRV16254
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :817,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16254.pdf

Objednávka číslo : KRV16255
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16255.pdf

Objednávka číslo : KRV16265
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :14664,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.07.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16265.pdf

Objednávka číslo : LIEK16278
popis :lieky
suma v EUR s DPH :224,40
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16278.pdf

Objednávka číslo : LIEK16279
popis :lieky
suma v EUR s DPH :316,78
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16279.pdf

Objednávka číslo : LIEK16280
popis :lieky
suma v EUR s DPH :106,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16280.pdf

Objednávka číslo : LIEK16281
popis :lieky
suma v EUR s DPH :635,80
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16281.pdf

Objednávka číslo : LIEK16282
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3953,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16282.pdf

Objednávka číslo : LIEK16283
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2464,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16283.pdf

Objednávka číslo : LIEK16284
popis :lieky
suma v EUR s DPH :341,00
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16284.pdf

Objednávka číslo : LIEK16285
popis :lieky
suma v EUR s DPH :93,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16285.pdf

Objednávka číslo : LIEK16286
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3436,72
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16286.pdf

Objednávka číslo : LIEK16287
popis :lieky
suma v EUR s DPH :73183,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16287.pdf

Objednávka číslo : LIEK16288
popis :lieky
suma v EUR s DPH :682,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16288.pdf

Objednávka číslo : LIEK16289
popis :lieky
suma v EUR s DPH :367,95
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16289.pdf

Objednávka číslo : LIEK16290
popis :lieky
suma v EUR s DPH :837,54
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16290.pdf

Objednávka číslo : LIEK16291
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2622,18
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16291.pdf

Objednávka číslo : LIEK16292
popis :lieky
suma v EUR s DPH :652,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16292.pdf

Objednávka číslo : LIEK16293
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16293.pdf

Objednávka číslo : LIEK16294
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :104/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16294.pdf

Objednávka číslo : LIEK16295
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1140,00
číslo zmluvy :041/2016
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16295.pdf

Objednávka číslo : LIEK16296
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1900,00
číslo zmluvy :041/2016
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16296.pdf

Objednávka číslo : LIEK16297
popis :lieky
suma v EUR s DPH :286,80
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16297.pdf

Objednávka číslo : LIEK16298
popis :lieky
suma v EUR s DPH :455,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16298.pdf

Objednávka číslo : LIEK16299
popis :lieky
suma v EUR s DPH :392,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16299.pdf

Objednávka číslo : LIEK16300
popis :lieky
suma v EUR s DPH :367,95
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16300.pdf

Objednávka číslo : LIEK16301
popis :lieky
suma v EUR s DPH :592,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16301.pdf

Objednávka číslo : LIEK16302
popis :lieky
suma v EUR s DPH :848,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16302.pdf

Objednávka číslo : LIEK16303
popis :lieky
suma v EUR s DPH :297,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16303.pdf

Objednávka číslo : LIEK16304
popis :lieky
suma v EUR s DPH :508,85
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16304.pdf

Objednávka číslo : LIEK16305
popis :lieky
suma v EUR s DPH :58,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16305.pdf

Objednávka číslo : LIEK16306
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2576,36
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16306.pdf

Objednávka číslo : LIEK16307
popis :lieky
suma v EUR s DPH :19954,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16307.pdf

Objednávka číslo : LIEK16308
popis :lieky
suma v EUR s DPH :447,10
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :20.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16308.pdf

Objednávka číslo : LIEK16309
popis :lieky
suma v EUR s DPH :915,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16309.pdf

Objednávka číslo : LIEK16310
popis :lieky
suma v EUR s DPH :26,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16310.pdf

Objednávka číslo : LIEK16311
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4004,81
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :21.07.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16311.pdf

Objednávka číslo : LIEK16312
popis :lieky
suma v EUR s DPH :14197,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16312.pdf

Objednávka číslo : LIEK16313
popis :lieky
suma v EUR s DPH :12708,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16313.pdf

Objednávka číslo : MAT16044
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :3047,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
adresa dodávateľa :Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná
IČO dodávateľa :46340998
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16044.pdf

Objednávka číslo : MAT16045
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :252,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16045.pdf

Objednávka číslo : MAT16046
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :544,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER
adresa dodávateľa :Železničná 714, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa :11751398
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16046.pdf

Objednávka číslo : MAT16047
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :331,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16047.pdf

Objednávka číslo : MAT16048
popis :papier kancelársky
suma v EUR s DPH :480,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16048.pdf

Objednávka číslo : MAT16049
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :291,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16049.pdf

Objednávka číslo : NTS16019
popis :oprava a výmena GEA
suma v EUR s DPH :255,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Jaroslav Kocian - MERET
adresa dodávateľa :Tajov 255, 976 34 Tajov
IČO dodávateľa :30201373
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16019.pdf

Objednávka číslo : NTS16020
popis :revízia el.prívodu
suma v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :41180534
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16020.pdf

Objednávka číslo : NTS16021
popis :žiarovky
suma v EUR s DPH :316,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, 96212 Detva
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16021.pdf

Objednávka číslo : NTS16022
popis :žiarivky
suma v EUR s DPH :137,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2016
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, 96212 Detva
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16022.pdf

Objednávka číslo : NTS16024
popis :el.predradník, svietidlá-výmena
suma v EUR s DPH :310,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, 96212 Detva
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16024.pdf

Objednávka číslo : OAIM16091
popis :prísl. k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :424,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16091.pdf

Objednávka číslo : OAIM16092
popis :dialýza
suma v EUR s DPH :524,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16092.pdf

Objednávka číslo : OAIM16093
popis :okruhy dýchacie,kanyly
suma v EUR s DPH :8691,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16093.pdf

Objednávka číslo : OAIM16094
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2723,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16094.pdf

Objednávka číslo : OAIM16095
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1474,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16095.pdf

Objednávka číslo : OAIM16096
popis :mat.diagnostický,katétre
suma v EUR s DPH :3883,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16096.pdf

Objednávka číslo : OAIM16097
popis :sety
suma v EUR s DPH :598,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16097.pdf

Objednávka číslo : OAIM16098
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1715,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16098.pdf

Objednávka číslo : OAIM16099
popis :dialýza
suma v EUR s DPH :406,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16099.pdf

Objednávka číslo : OAIM16103
popis :sety
suma v EUR s DPH :296,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16103.pdf

Objednávka číslo : OKJ16010
popis :katétre
suma v EUR s DPH :298,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16010.pdf

Objednávka číslo : OKJ16011
popis :tlakový prevodník
suma v EUR s DPH :322,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :27.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16011.pdf

Objednávka číslo : OOPP16025
popis :zdravotná obuv
suma v EUR s DPH :382,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :Miroslav Blažek
adresa dodávateľa :Tehelná 1126/22, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :32814739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16025.pdf

Objednávka číslo : PEK16139
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :20526,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16139.pdf

Objednávka číslo : PEK16140
popis :sety
suma v EUR s DPH :9388,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16140.pdf

Objednávka číslo : PEK16141
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :20816,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16141.pdf

Objednávka číslo : PEK16142
popis :katétre,šitie
suma v EUR s DPH :12217,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16142.pdf

Objednávka číslo : PEK16143
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :5471,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16143.pdf

Objednávka číslo : PEK16144
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :37404,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16144.pdf

Objednávka číslo : PEK16145
popis :kardiostimulátory,elektródy
suma v EUR s DPH :18543,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16145.pdf

Objednávka číslo : PEK16146
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :7383,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16146.pdf

Objednávka číslo : PEK16147
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8545,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16147.pdf

Objednávka číslo : PEK16148
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :3276,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16148.pdf

Objednávka číslo : PEK16149
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1555,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16149.pdf

Objednávka číslo : PEK16150
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1932,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16150.pdf

Objednávka číslo : PEK16151
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :15795,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16151.pdf

Objednávka číslo : PEK16152
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5579,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16152.pdf

Objednávka číslo : PEK16153
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :65272,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16153.pdf

Objednávka číslo : PEK16154
popis :katétre,elektródy
suma v EUR s DPH :12193,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16154.pdf

Objednávka číslo : PEK16155
popis :sety
suma v EUR s DPH :6960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16155.pdf

Objednávka číslo : PIK160591
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7776,60
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160591.pdf

Objednávka číslo : PIK160592
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160592.pdf

Objednávka číslo : PIK160593
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160593.pdf

Objednávka číslo : PIK160594
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2540,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160594.pdf

Objednávka číslo : PIK160595
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :13879,75
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :03.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160595.pdf

Objednávka číslo : PIK160596
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9518,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160596.pdf

Objednávka číslo : PIK160597
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :15417,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160597.pdf

Objednávka číslo : PIK160598
popis :katétre
suma v EUR s DPH :996,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160598.pdf

Objednávka číslo : PIK160599
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160599.pdf

Objednávka číslo : PIK160600
popis :sety
suma v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160600.pdf

Objednávka číslo : PIK160601
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160601.pdf

Objednávka číslo : PIK160602
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :5903,20
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160602.pdf

Objednávka číslo : PIK160603
popis :sety
suma v EUR s DPH :14176,32
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160603.pdf

Objednávka číslo : PIK160604
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1488,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160604.pdf

Objednávka číslo : PIK160605
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4480,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160605.pdf

Objednávka číslo : PIK160606
popis :katétre
suma v EUR s DPH :293,10
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160606.pdf

Objednávka číslo : PIK160607
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13558,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160607.pdf

Objednávka číslo : PIK160608
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :6891,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160608.pdf

Objednávka číslo : PIK160609
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12006,80
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160609.pdf

Objednávka číslo : PIK160610
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19004,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160610.pdf

Objednávka číslo : PIK160611
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10234,40
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160611.pdf

Objednávka číslo : PIK160612
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1266,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160612.pdf

Objednávka číslo : PIK160613
popis :sety
suma v EUR s DPH :9220,32
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160613.pdf

Objednávka číslo : PIK160614
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1367,80
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160614.pdf

Objednávka číslo : PIK160615
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160615.pdf

Objednávka číslo : PIK160616
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :129/2015
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160616.pdf

Objednávka číslo : PIK160617
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20707,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160617.pdf

Objednávka číslo : PIK160618
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7280,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160618.pdf

Objednávka číslo : PIK160619
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6106,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160619.pdf

Objednávka číslo : PIK160620
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :19291,20
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160620.pdf

Objednávka číslo : PIK160621
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6530,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160621.pdf

Objednávka číslo : PIK160622
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17660,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160622.pdf

Objednávka číslo : PIK160623
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1100,00
číslo zmluvy :081/2015_D3
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160623.pdf

Objednávka číslo : PIK160624
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4262,80
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160624.pdf

Objednávka číslo : PIK160625
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4708,44
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160625.pdf

Objednávka číslo : PIK160626
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160626.pdf

Objednávka číslo : PIK160627
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3660,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160627.pdf

Objednávka číslo : PIK160628
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5770,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160628.pdf

Objednávka číslo : PIK160629
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160629.pdf

Objednávka číslo : PIK160630
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1810,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160630.pdf

Objednávka číslo : PIK160631
popis :katétre,oklúzory
suma v EUR s DPH :8105,92
číslo zmluvy :130/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160631.pdf

Objednávka číslo : PIK160632
popis :elektródy,uzávery cievne
suma v EUR s DPH :15048,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160632.pdf

Objednávka číslo : PIK160633
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13442,12
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160633.pdf

Objednávka číslo : PIK160634
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5042,50
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160634.pdf

Objednávka číslo : PIK160635
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2124,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160635.pdf

Objednávka číslo : PIK160636
popis :sety,katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :3378,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160636.pdf

Objednávka číslo : PIK160637
popis :sety
suma v EUR s DPH :23396,64
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160637.pdf

Objednávka číslo : PIK160638
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :15710,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160638.pdf

Objednávka číslo : PIK160639
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160639.pdf

Objednávka číslo : PIK160640
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10998,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160640.pdf

Objednávka číslo : PIK160641
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13361,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160641.pdf

Objednávka číslo : PIK160642
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :22586,10
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160642.pdf

Objednávka číslo : PIK160643
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :12598,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160643.pdf

Objednávka číslo : PIK160644
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :13291,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160644.pdf

Objednávka číslo : PIK160645
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16797,06
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160645.pdf

Objednávka číslo : PIK160646
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :14804,76
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160646.pdf

Objednávka číslo : PIK160647
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :11076,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160647.pdf

Objednávka číslo : PIK160648
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7360,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160648.pdf

Objednávka číslo : PIK160649
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4659,60
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160649.pdf

Objednávka číslo : PIK160650
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160650.pdf

Objednávka číslo : PIK160651
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3666,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160651.pdf

Objednávka číslo : PIK160652
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7637,25
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160652.pdf

Objednávka číslo : PIK160653
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :129/2015
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160653.pdf

Objednávka číslo : PIK160655
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19951,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160655.pdf

Objednávka číslo : PIK160656
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :10084,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160656.pdf

Objednávka číslo : PIK160657
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160657.pdf

Objednávka číslo : PIK160658
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3735,28
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160658.pdf

Objednávka číslo : PIK160659
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2954,60
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160659.pdf

Objednávka číslo : PIK160660
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8244,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160660.pdf

Objednávka číslo : PIK160661
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1833,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160661.pdf

Objednávka číslo : PIK160662
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5959,70
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160662.pdf

Objednávka číslo : PIK160663
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2726,90
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160663.pdf

Objednávka číslo : PIK160664
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2232,00
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160664.pdf

Objednávka číslo : PIK160665
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1449,00
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160665.pdf

Objednávka číslo : PIR16185
popis :katétre
suma v EUR s DPH :40630,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16185.pdf

Objednávka číslo : PIR16186
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6361,90
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16186.pdf

Objednávka číslo : PIR16187
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3012,20
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16187.pdf

Objednávka číslo : PIR16188
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1190,10
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16188.pdf

Objednávka číslo : PIR16189
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5235,00
číslo zmluvy :081/2015_D3
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16189.pdf

Objednávka číslo : PIR16190
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :12165,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16190.pdf

Objednávka číslo : PIR16191
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1200,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16191.pdf

Objednávka číslo : PIR16192
popis :katétre
suma v EUR s DPH :37365,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16192.pdf

Objednávka číslo : PIR16193
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2016,00
číslo zmluvy :070/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16193.pdf

Objednávka číslo : PIR16194
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :3228,35
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16194.pdf

Objednávka číslo : PIR16195
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8262,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16195.pdf

Objednávka číslo : PIR16196
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16196.pdf

Objednávka číslo : PIR16197
popis :katétre
suma v EUR s DPH :804,60
číslo zmluvy :087/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16197.pdf

Objednávka číslo : PIR16198
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6237,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16198.pdf

Objednávka číslo : PIR16199
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :19188,20
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16199.pdf

Objednávka číslo : PIR16200
popis :katétre
suma v EUR s DPH :499,68
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16200.pdf

Objednávka číslo : PIR16201
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :32072,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16201.pdf

Objednávka číslo : PIR16202
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3165,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16202.pdf

Objednávka číslo : PIR16203
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3603,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16203.pdf

Objednávka číslo : PIR16204
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3771,61
číslo zmluvy :083/2015
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16204.pdf

Objednávka číslo : PIR16205
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7010,56
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16205.pdf

Objednávka číslo : PIR16206
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16206.pdf

Objednávka číslo : PIR16207
popis :katétre
suma v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16207.pdf

Objednávka číslo : PIR16208
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :7995,05
číslo zmluvy :083/2015
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16208.pdf

Objednávka číslo : PIR16209
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16209.pdf

Objednávka číslo : POS16046
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :570,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16046.pdf

Objednávka číslo : POS16047
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16047.pdf

Objednávka číslo : POS16048
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16048.pdf

Objednávka číslo : POS16049
popis :šitie
suma v EUR s DPH :4396,05
číslo zmluvy :056/2014
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16049.pdf

Objednávka číslo : POS16050
popis :šitie
suma v EUR s DPH :8597,99
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16050.pdf

Objednávka číslo : POS16051
popis :šitie
suma v EUR s DPH :911,39
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :18.07.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16051.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16012
popis :pečiatky
suma v EUR s DPH :75,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16012.pdf

Objednávka číslo : TU16154
popis :oprava RTG
suma v EUR s DPH :2022,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16154.pdf

Objednávka číslo : TU16155
popis :oprava fonendoskopu
suma v EUR s DPH :54,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :MEDIHUM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bosákova 7, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35952580
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16155.pdf

Objednávka číslo : TU16156
popis :kalibračný plyn
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :SERVIS tlaových nádob
adresa dodávateľa :Garbiarska 230/14, 97101 Prievidza
IČO dodávateľa :44562217
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16156.pdf

Objednávka číslo : TU16158
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :808,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16158.pdf

Objednávka číslo : TU16159
popis :preven. prehliadka ZT
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :Horňáček-JAEGER
adresa dodávateľa :Sabinovská 5, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :14006162
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16159.pdf

Objednávka číslo : TU16160
popis :overenie meradla
suma v EUR s DPH :32,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37954521
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16160.pdf

Objednávka číslo : TU16161
popis :oprava stoličky
suma v EUR s DPH :106,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :VV MIX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Alžbetina 51, 4001 Košice
IČO dodávateľa :36189626
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16161.pdf

Objednávka číslo : TU16163
popis :oprava dlažby
suma v EUR s DPH :1293,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16163.pdf

Objednávka číslo : TU16165
popis :príslušenstvo k EKG
suma v EUR s DPH :286,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16165.pdf

Objednávka číslo : TU16166
popis :oprava chladn.na plazmu
suma v EUR s DPH :113,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2016
dodávateľ :Trigon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Štefúnková 13, 821 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31340954
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16166.pdf

Objednávka číslo : TU16167
popis :odb.prehliadka plyn.horákov
suma v EUR s DPH :162,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :W-SERVIS
adresa dodávateľa :Bazovského 17, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :43314309
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16167.pdf

Objednávka číslo : TU16168
popis :manžeta, prst.senzor
suma v EUR s DPH :594,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16168.pdf

Objednávka číslo : TU16169
popis :oprava anestet.prístroja
suma v EUR s DPH :1306,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2016
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16169.pdf

Objednávka číslo : TU16170
popis :príslušenstvo k EKG
suma v EUR s DPH :487,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16170.pdf

Objednávka číslo : TU16174
popis :servis.prehliadka ZT
suma v EUR s DPH :1214,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2016
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa :47839872
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16174.pdf

Objednávka číslo : TU16177
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :260,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2016
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava
IČO dodávateľa :34559671
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16177.pdf

Objednávka číslo : VZP16368
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :9314,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16368.pdf

Objednávka číslo : VZP16369
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3826,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16369.pdf

Objednávka číslo : VZP16370
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :6696,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16370.pdf

Objednávka číslo : VZP16371
popis :prísl. k mimot. obehu
suma v EUR s DPH :447,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16371.pdf

Objednávka číslo : VZP16372
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1516,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16372.pdf

Objednávka číslo : VZP16373
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :124,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :Sartorius Slovensko, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda
IČO dodávateľa :31408389
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16373.pdf

Objednávka číslo : VZP16374
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :708,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16374.pdf

Objednávka číslo : VZP16375
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :779,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16375.pdf

Objednávka číslo : VZP16376
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :860,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16376.pdf

Objednávka číslo : VZP16377
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :35,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2016
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16377.pdf

Objednávka číslo : VZP16378
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :9702,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16378.pdf

Objednávka číslo : VZP16379
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1946,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16379.pdf

Objednávka číslo : VZP16380
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16380.pdf

Objednávka číslo : VZP16381
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2155,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16381.pdf

Objednávka číslo : VZP16382
popis :prísl.k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :5568,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16382.pdf

Objednávka číslo : VZP16383
popis :materiál obalový
suma v EUR s DPH :1082,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16383.pdf

Objednávka číslo : VZP16384
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2112,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16384.pdf

Objednávka číslo : VZP16385
popis :mat. odberový,hygienický
suma v EUR s DPH :725,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16385.pdf

Objednávka číslo : VZP16386
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :2036,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16386.pdf

Objednávka číslo : VZP16387
popis :šitie
suma v EUR s DPH :825,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16387.pdf

Objednávka číslo : VZP16388
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :723,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16388.pdf

Objednávka číslo : VZP16389
popis :mat.hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :2503,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16389.pdf

Objednávka číslo : VZP16390
popis :inf.súpravy, mat.hygienický
suma v EUR s DPH :3256,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16390.pdf

Objednávka číslo : VZP16391
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :946,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.07.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16391.pdf

Objednávka číslo : VZP16392
popis :klipy
suma v EUR s DPH :1045,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16392.pdf

Objednávka číslo : VZP16393
popis :sety
suma v EUR s DPH :501,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16393.pdf

Objednávka číslo : VZP16394
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :779,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16394.pdf

Objednávka číslo : VZP16395
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :152,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16395.pdf

Objednávka číslo : VZP16396
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3008,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16396.pdf

Objednávka číslo : VZP16397
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4377,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16397.pdf

Objednávka číslo : VZP16398
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :31,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16398.pdf

Objednávka číslo : VZP16399
popis :katétre
suma v EUR s DPH :18850,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16399.pdf

Objednávka číslo : VZP16400
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1586,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16400.pdf

Objednávka číslo : VZP16401
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16401.pdf

Objednávka číslo : VZP16402
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :406,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16402.pdf

Objednávka číslo : VZP16403
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16403.pdf

Objednávka číslo : VZP16404
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5860,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16404.pdf

Objednávka číslo : VZP16405
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1600,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16405.pdf

Objednávka číslo : VZP16406
popis :šitie
suma v EUR s DPH :463,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16406.pdf

Objednávka číslo : VZP16407
popis :prísl.k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :505,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16407.pdf

Objednávka číslo : VZP16408
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :2102,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16408.pdf

Objednávka číslo : VZP16409
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :3252,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16409.pdf

Objednávka číslo : VZP16410
popis :kanyla venózna
suma v EUR s DPH :1418,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16410.pdf

Objednávka číslo : VZP16411
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :323,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16411.pdf

Objednávka číslo : VZP16412
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2376,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16412.pdf

Objednávka číslo : VZP16413
popis :katétre
suma v EUR s DPH :668,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.07.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16413.pdf

Objednávka číslo : VZP16414
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :17784,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.07.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16414.pdf

Objednávka číslo : VZP16415
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1403,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16415.pdf

Objednávka číslo : VZP16416
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :0,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16416.pdf

Objednávka číslo : VZP16417
popis :elektrokauter
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16417.pdf

Objednávka číslo : VZP16418
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1375,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16418.pdf

Objednávka číslo : VZP16419
popis :sety,oxygenátory
suma v EUR s DPH :18349,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16419.pdf

Objednávka číslo : VZP16420
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :539,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16420.pdf

Objednávka číslo : VZP16421
popis :katéter
suma v EUR s DPH :3929,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16421.pdf

Objednávka číslo : VZP16422
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16422.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.