Objednávky vyhotovené v máji 2016

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2016

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM16027
popis :doplnenie vzduchotechniky
suma v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :ATS BB s.r.o.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :35945737
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16027.pdf

Objednávka číslo : DM16028
popis :kontajnerová vaňa
suma v EUR s DPH :1363,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16028.pdf

Objednávka číslo : DM16029
popis :chladnička
suma v EUR s DPH :259,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :NAY Elektrodom
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 8/B, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :603732
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16029.pdf

Objednávka číslo : IT16015
popis :SFP moduly
suma v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :36641669
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16015.pdf

Objednávka číslo : KPEK16077
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :14246,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16077.pdf

Objednávka číslo : KPEK16078
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :35799,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16078.pdf

Objednávka číslo : KPEK16079
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :2732,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16079.pdf

Objednávka číslo : KPEK16080
popis :katétre,elektródy
suma v EUR s DPH :6257,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16080.pdf

Objednávka číslo : KPEK16081
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :28056,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16081.pdf

Objednávka číslo : KPEK16082
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5297,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16082.pdf

Objednávka číslo : KPEK16083
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :94931,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16083.pdf

Objednávka číslo : KPEK16084
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :14612,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16084.pdf

Objednávka číslo : KPEK16085
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :47950,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16085.pdf

Objednávka číslo : KPEK16086
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :40520,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16086.pdf

Objednávka číslo : KPEK16087
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :58998,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16087.pdf

Objednávka číslo : KPEK16088
popis :katétre
suma v EUR s DPH :19191,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16088.pdf

Objednávka číslo : KPEK16089
popis :katétre,prvky spojovacie,súpravy infúzne,zavádzače
suma v EUR s DPH :11282,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16089.pdf

Objednávka číslo : KPEK16090
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5305,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16090.pdf

Objednávka číslo : KPEK16091
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :18697,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16091.pdf

Objednávka číslo : KPEK16092
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16092.pdf

Objednávka číslo : KPEK16093
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :36196,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16093.pdf

Objednávka číslo : KPEK16094
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :50069,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16094.pdf

Objednávka číslo : KPEK16095
popis :elektródy,defibrilátory
suma v EUR s DPH :27277,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16095.pdf

Objednávka číslo : KPEK16096
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :1155,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16096.pdf

Objednávka číslo : KPEK16097
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :7455,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16097.pdf

Objednávka číslo : KPEK16098
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :28500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16098.pdf

Objednávka číslo : KPEK16099
popis :katétre,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :9675,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16099.pdf

Objednávka číslo : KPEK16100
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :17398,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16100.pdf

Objednávka číslo : KPEK16101
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :27376,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16101.pdf

Objednávka číslo : KPEK16102
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :2921,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16102.pdf

Objednávka číslo : KPEK16103
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :1399,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16103.pdf

Objednávka číslo : KPEK16104
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :13374,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16104.pdf

Objednávka číslo : KPIK16003
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13182,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16003.pdf

Objednávka číslo : KPIK16004
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2197,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16004.pdf

Objednávka číslo : KPIK16005
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4394,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16005.pdf

Objednávka číslo : KPIR16041
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16041.pdf

Objednávka číslo : KPIR16042
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16042.pdf

Objednávka číslo : KPIR16043
popis :katétre,vodiče,zavádzače
suma v EUR s DPH :8006,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16043.pdf

Objednávka číslo : KPIR16044
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4752,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16044.pdf

Objednávka číslo : KPIR16045
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16045.pdf

Objednávka číslo : KPIR16046
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1596,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16046.pdf

Objednávka číslo : KPIR16047
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3516,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16047.pdf

Objednávka číslo : KPIR16048
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16048.pdf

Objednávka číslo : KPIR16049
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3516,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :22.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16049.pdf

Objednávka číslo : KPIR16050
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16050.pdf

Objednávka číslo : KPOS16090
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :5698,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16090.pdf

Objednávka číslo : KPOS16091
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16091.pdf

Objednávka číslo : KPOS16092
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16092.pdf

Objednávka číslo : KPOS16093
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :2349,00
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16093.pdf

Objednávka číslo : KPOS16094
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16094.pdf

Objednávka číslo : KPOS16095
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :024/2014
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16095.pdf

Objednávka číslo : KPOS16096
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16096.pdf

Objednávka číslo : KPOS16097
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16097.pdf

Objednávka číslo : KPOS16098
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16098.pdf

Objednávka číslo : KPOS16099
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :3432,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16099.pdf

Objednávka číslo : KPOS16100
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :4579,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16100.pdf

Objednávka číslo : KPOS16101
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16101.pdf

Objednávka číslo : KPOS16102
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16102.pdf

Objednávka číslo : KPOS16103
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16103.pdf

Objednávka číslo : KPOS16104
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16104.pdf

Objednávka číslo : KPOS16105
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16105.pdf

Objednávka číslo : KPOS16106
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3078,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16106.pdf

Objednávka číslo : KPOS16107
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16107.pdf

Objednávka číslo : KPOS16108
popis :chlopne,svorky
suma v EUR s DPH :7654,55
číslo zmluvy :028/2014
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16108.pdf

Objednávka číslo : KPOS16109
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16109.pdf

Objednávka číslo : KPOS16110
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16110.pdf

Objednávka číslo : KPOS16111
popis :vákuový zvon
suma v EUR s DPH :511,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16111.pdf

Objednávka číslo : KPOS16112
popis :svorky s meradlom
suma v EUR s DPH :4814,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16112.pdf

Objednávka číslo : KPOS16113
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16113.pdf

Objednávka číslo : KPOS16114
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16114.pdf

Objednávka číslo : KPOS16115
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16115.pdf

Objednávka číslo : KPOS16116
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 84102 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16116.pdf

Objednávka číslo : KPOS16117
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16117.pdf

Objednávka číslo : KPOS16118
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :2027,00
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16118.pdf

Objednávka číslo : KPOS16119
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16119.pdf

Objednávka číslo : KPOS16120
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :3314,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16120.pdf

Objednávka číslo : KRV16135
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16135.pdf

Objednávka číslo : KRV16136
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16136.pdf

Objednávka číslo : KRV16137
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :817,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16137.pdf

Objednávka číslo : KRV16138
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16138.pdf

Objednávka číslo : KRV16139
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16139.pdf

Objednávka číslo : KRV16140
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16140.pdf

Objednávka číslo : KRV16141
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1065,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16141.pdf

Objednávka číslo : KRV16142
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16142.pdf

Objednávka číslo : KRV16143
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16143.pdf

Objednávka číslo : KRV16144
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16144.pdf

Objednávka číslo : KRV16146
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16146.pdf

Objednávka číslo : KRV16147
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1174,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16147.pdf

Objednávka číslo : KRV16148
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16148.pdf

Objednávka číslo : KRV16149
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16149.pdf

Objednávka číslo : KRV16150
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16150.pdf

Objednávka číslo : KRV16151
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16151.pdf

Objednávka číslo : KRV16152
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16152.pdf

Objednávka číslo : KRV16153
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16153.pdf

Objednávka číslo : KRV16154
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16154.pdf

Objednávka číslo : KRV16155
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16155.pdf

Objednávka číslo : KRV16157
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16157.pdf

Objednávka číslo : KRV16158
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16158.pdf

Objednávka číslo : KRV16159
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16159.pdf

Objednávka číslo : KRV16160
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16160.pdf

Objednávka číslo : KRV16161
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16161.pdf

Objednávka číslo : KRV16162
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16162.pdf

Objednávka číslo : KRV16163
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16163.pdf

Objednávka číslo : KRV16164
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1589,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16164.pdf

Objednávka číslo : KRV16165
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16165.pdf

Objednávka číslo : KRV16166
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16166.pdf

Objednávka číslo : KRV16167
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16167.pdf

Objednávka číslo : KRV16168
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16168.pdf

Objednávka číslo : KRV16169
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16169.pdf

Objednávka číslo : KRV16170
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16170.pdf

Objednávka číslo : KRV16171
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16171.pdf

Objednávka číslo : KRV16172
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16172.pdf

Objednávka číslo : KRV16173
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16173.pdf

Objednávka číslo : KRV16174
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16174.pdf

Objednávka číslo : KRV16175
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16175.pdf

Objednávka číslo : KRV16176
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1362,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16176.pdf

Objednávka číslo : KRV16177
popis :Objednávka KRV16177
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16177.pdf

Objednávka číslo : KRV16178
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16178.pdf

Objednávka číslo : KRV16179
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16179.pdf

Objednávka číslo : KRV16180
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16180.pdf

Objednávka číslo : KRV16181
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16181.pdf

Objednávka číslo : KRV16182
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16182.pdf

Objednávka číslo : KRV16183
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16183.pdf

Objednávka číslo : KRV16184
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16184.pdf

Objednávka číslo : KRV16185
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16185.pdf

Objednávka číslo : KRV16186
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16186.pdf

Objednávka číslo : KRV16187
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16187.pdf

Objednávka číslo : KRV16188
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16188.pdf

Objednávka číslo : KRV16189
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16189.pdf

Objednávka číslo : KRV16190
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16190.pdf

Objednávka číslo : KRV16192
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16192.pdf

Objednávka číslo : KRV16193
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16193.pdf

Objednávka číslo : KRV16195
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16195.pdf

Objednávka číslo : LIEK16171
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1822,06
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16171.pdf

Objednávka číslo : LIEK16174
popis :lieky
suma v EUR s DPH :845,86
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16174.pdf

Objednávka číslo : LIEK16175
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4322,83
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16175.pdf

Objednávka číslo : LIEK16177
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1812,75
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16177.pdf

Objednávka číslo : LIEK16178
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4555,15
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16178.pdf

Objednávka číslo : LIEK16179
popis :lieky
suma v EUR s DPH :675,40
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16179.pdf

Objednávka číslo : LIEK16180
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16180.pdf

Objednávka číslo : LIEK16181
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1201,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16181.pdf

Objednávka číslo : LIEK16182
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2923,52
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16182.pdf

Objednávka číslo : LIEK16183
popis :lieky
suma v EUR s DPH :604,25
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16183.pdf

Objednávka číslo : LIEK16184
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3709,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16184.pdf

Objednávka číslo : LIEK16185
popis :lieky
suma v EUR s DPH :120,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16185.pdf

Objednávka číslo : LIEK16186
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9348,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16186.pdf

Objednávka číslo : LIEK16187
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1392,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16187.pdf

Objednávka číslo : LIEK16188
popis :lieky
suma v EUR s DPH :399,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16188.pdf

Objednávka číslo : LIEK16189
popis :lieky
suma v EUR s DPH :226,46
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16189.pdf

Objednávka číslo : LIEK16190
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3147,50
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16190.pdf

Objednávka číslo : LIEK16191
popis :lieky
suma v EUR s DPH :25465,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16191.pdf

Objednávka číslo : LIEK16192
popis :lieky
suma v EUR s DPH :324,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, 82105 Bratislava
IČO dodávateľa :17312752
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16192.pdf

Objednávka číslo : LIEK16193
popis :lieky
suma v EUR s DPH :732,80
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16193.pdf

Objednávka číslo : LIEK16194
popis :lieky
suma v EUR s DPH :378,07
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16194.pdf

Objednávka číslo : LIEK16195
popis :lieky
suma v EUR s DPH :273,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16195.pdf

Objednávka číslo : LIEK16196
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16196.pdf

Objednávka číslo : LIEK16197
popis :lieky
suma v EUR s DPH :644,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16197.pdf

Objednávka číslo : LIEK16198
popis :lieky
suma v EUR s DPH :218,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16198.pdf

Objednávka číslo : LIEK16199
popis :lieky
suma v EUR s DPH :638,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16199.pdf

Objednávka číslo : LIEK16201
popis :lieky
suma v EUR s DPH :106,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16201.pdf

Objednávka číslo : LIEK16203
popis :lieky
suma v EUR s DPH :319,00
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16203.pdf

Objednávka číslo : LIEK16204
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1822,06
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16204.pdf

Objednávka číslo : LIEK16205
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7288,24
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16205.pdf

Objednávka číslo : LIEK16206
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1013,74
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16206.pdf

Objednávka číslo : LIEK16207
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4061,38
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16207.pdf

Objednávka číslo : LIEK16208
popis :lieky
suma v EUR s DPH :465,07
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16208.pdf

Objednávka číslo : LIEK16209
popis :lieky
suma v EUR s DPH :13677,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16209.pdf

Objednávka číslo : LIEK16210
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2232,67
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16210.pdf

Objednávka číslo : LIEK16211
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2464,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16211.pdf

Objednávka číslo : LIEK16212
popis :lieky
suma v EUR s DPH :661,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16212.pdf

Objednávka číslo : LIEK16213
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16213.pdf

Objednávka číslo : LIEK16214
popis :lieky
suma v EUR s DPH :24,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16214.pdf

Objednávka číslo : LIEK16215
popis :lieky
suma v EUR s DPH :48,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16215.pdf

Objednávka číslo : LIEK16216
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3134,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16216.pdf

Objednávka číslo : LIEK16217
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2980,72
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16217.pdf

Objednávka číslo : LIEK16218
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2332,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16218.pdf

Objednávka číslo : LIEK16219
popis :lieky
suma v EUR s DPH :790,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16219.pdf

Objednávka číslo : LIEK16220
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6652,25
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16220.pdf

Objednávka číslo : LIEK16221
popis :lieky
suma v EUR s DPH :14596,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16221.pdf

Objednávka číslo : LIEK16222
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1099,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16222.pdf

Objednávka číslo : LIEK16223
popis :lieky
suma v EUR s DPH :760,00
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16223.pdf

Objednávka číslo : LIEK16224
popis :lieky
suma v EUR s DPH :286,80
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16224.pdf

Objednávka číslo : LIEK16225
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16225.pdf

Objednávka číslo : LIEK16226
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16226.pdf

Objednávka číslo : LIEK16227
popis :lieky
suma v EUR s DPH :795,53
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16227.pdf

Objednávka číslo : LIEK16228
popis :lieky
suma v EUR s DPH :14712,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16228.pdf

Objednávka číslo : LIEK16229
popis :lieky
suma v EUR s DPH :639,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16229.pdf

Objednávka číslo : LIEK16230
popis :lieky
suma v EUR s DPH :26,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16230.pdf

Objednávka číslo : LIEK16231
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1869,45
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16231.pdf

Objednávka číslo : LIEK16232
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1439,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16232.pdf

Objednávka číslo : LIEK16233
popis :lieky
suma v EUR s DPH :52,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16233.pdf

Objednávka číslo : LIEK16234
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4555,15
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16234.pdf

Objednávka číslo : LIEK16235
popis :lieky
suma v EUR s DPH :316,77
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16235.pdf

Objednávka číslo : LIEK16236
popis :lieky
suma v EUR s DPH :492,70
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16236.pdf

Objednávka číslo : LIEK16237
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9014,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16237.pdf

Objednávka číslo : LIEK16238
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1697,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16238.pdf

Objednávka číslo : LIEK16239
popis :lieky
suma v EUR s DPH :592,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16239.pdf

Objednávka číslo : MAT16030
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :2801,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :36579769
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16030.pdf

Objednávka číslo : MAT16031
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :263,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16031.pdf

Objednávka číslo : MAT16032
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :658,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16032.pdf

Objednávka číslo : MAT16033
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :458,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16033.pdf

Objednávka číslo : MAT16034
popis :papier kancelársky
suma v EUR s DPH :380,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16034.pdf

Objednávka číslo : MAT16035
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :48,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16035.pdf

Objednávka číslo : MAT16036
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :481,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16036.pdf

Objednávka číslo : MAT16037
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :1927,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16037.pdf

Objednávka číslo : MAT16038
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :259,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16038.pdf

Objednávka číslo : NTS16014
popis :oprava dverí
suma v EUR s DPH :143,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16014.pdf

Objednávka číslo : OAIM16060
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1746,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16060.pdf

Objednávka číslo : OAIM16061
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16061.pdf

Objednávka číslo : OAIM16062
popis :katétre, mat.hygienický
suma v EUR s DPH :3268,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16062.pdf

Objednávka číslo : OAIM16063
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :4871,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16063.pdf

Objednávka číslo : OAIM16064
popis :laryngeálne masky
suma v EUR s DPH :968,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16064.pdf

Objednávka číslo : OAIM16065
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16065.pdf

Objednávka číslo : OAIM16066
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1352,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16066.pdf

Objednávka číslo : OAIM16067
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4102,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16067.pdf

Objednávka číslo : OAIM16068
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :995,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16068.pdf

Objednávka číslo : OAIM16069
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :2640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16069.pdf

Objednávka číslo : OAIM16070
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :624,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16070.pdf

Objednávka číslo : OAIM16071
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :723,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16071.pdf

Objednávka číslo : OAIM16072
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :768,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16072.pdf

Objednávka číslo : OAIM16073
popis :prísl. k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :1905,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16073.pdf

Objednávka číslo : OAIM16074
popis :kanyly,oxygenátory
suma v EUR s DPH :4119,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16074.pdf

Objednávka číslo : OAIM16075
popis :katétre,prevodníky
suma v EUR s DPH :4024,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16075.pdf

Objednávka číslo : OKJ16006
popis :pevodník na TK
suma v EUR s DPH :322,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16006.pdf

Objednávka číslo : OOPP16022
popis :Objednávka OOPP16022
suma v EUR s DPH :8997,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16022.pdf

Objednávka číslo : OOPP16023
popis :Objednávka OOPP16023
suma v EUR s DPH :49,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16023.pdf

Objednávka číslo : OOPP16024
popis :Objednávka OOPP16024
suma v EUR s DPH :218,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komenského 19, 3601 Martin
IČO dodávateľa :45633771
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16024.pdf

Objednávka číslo : PEK16104
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :28484,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16104.pdf

Objednávka číslo : PEK16105
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :9540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16105.pdf

Objednávka číslo : PEK16106
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2278,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16106.pdf

Objednávka číslo : PEK16107
popis :katétre,vodiče,sety
suma v EUR s DPH :5612,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16107.pdf

Objednávka číslo : PEK16108
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7704,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16108.pdf

Objednávka číslo : PEK16109
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :24447,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16109.pdf

Objednávka číslo : PEK16110
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,prvky sp
suma v EUR s DPH :24935,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16110.pdf

Objednávka číslo : PEK16111
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16111.pdf

Objednávka číslo : PEK16112
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :49202,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16112.pdf

Objednávka číslo : PEK16113
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :3990,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16113.pdf

Objednávka číslo : PEK16114
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2008,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16114.pdf

Objednávka číslo : PEK16115
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16115.pdf

Objednávka číslo : PEK16116
popis :sety zavádzacie
suma v EUR s DPH :6005,10
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16116.pdf

Objednávka číslo : PEK16117
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1510,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16117.pdf

Objednávka číslo : PEK16118
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3798,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16118.pdf

Objednávka číslo : PEK16119
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :42363,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16119.pdf

Objednávka číslo : PEK16120
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :6415,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16120.pdf

Objednávka číslo : PEK16121
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :2723,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16121.pdf

Objednávka číslo : PIK160383
popis :stenty
suma v EUR s DPH :22120,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160383.pdf

Objednávka číslo : PIK160384
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14609,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160384.pdf

Objednávka číslo : PIK160385
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16143,50
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160385.pdf

Objednávka číslo : PIK160386
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :17797,90
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160386.pdf

Objednávka číslo : PIK160387
popis :katétre
suma v EUR s DPH :26532,15
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160387.pdf

Objednávka číslo : PIK160388
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5301,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160388.pdf

Objednávka číslo : PIK160389
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6440,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160389.pdf

Objednávka číslo : PIK160390
popis :sety
suma v EUR s DPH :9220,32
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160390.pdf

Objednávka číslo : PIK160391
popis :vodiče,sety
suma v EUR s DPH :3924,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160391.pdf

Objednávka číslo : PIK160392
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5496,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160392.pdf

Objednávka číslo : PIK160393
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11877,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160393.pdf

Objednávka číslo : PIK160394
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :15295,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160394.pdf

Objednávka číslo : PIK160395
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :6258,20
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160395.pdf

Objednávka číslo : PIK160396
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160396.pdf

Objednávka číslo : PIK160397
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :12968,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160397.pdf

Objednávka číslo : PIK160398
popis :sety, katétre, zavádzače
suma v EUR s DPH :11942,88
číslo zmluvy :130/2015
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160398.pdf

Objednávka číslo : PIK160399
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5180,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160399.pdf

Objednávka číslo : PIK160400
popis :sety
suma v EUR s DPH :18440,64
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160400.pdf

Objednávka číslo : PIK160401
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :972,00
číslo zmluvy :037/2015
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160401.pdf

Objednávka číslo : PIK160402
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4272,80
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160402.pdf

Objednávka číslo : PIK160403
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160403.pdf

Objednávka číslo : PIK160404
popis :stenty, katétre
suma v EUR s DPH :7150,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160404.pdf

Objednávka číslo : PIK160405
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16916,20
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160405.pdf

Objednávka číslo : PIK160406
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160406.pdf

Objednávka číslo : PIK160407
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16049,20
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160407.pdf

Objednávka číslo : PIK160408
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :25400,65
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160408.pdf

Objednávka číslo : PIK160409
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160409.pdf

Objednávka číslo : PIK160410
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8288,87
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160410.pdf

Objednávka číslo : PIK160411
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6333,76
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160411.pdf

Objednávka číslo : PIK160412
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160412.pdf

Objednávka číslo : PIK160413
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3126,40
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160413.pdf

Objednávka číslo : PIK160414
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6110,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160414.pdf

Objednávka číslo : PIK160415
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160415.pdf

Objednávka číslo : PIK160416
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1423,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160416.pdf

Objednávka číslo : PIK160417
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :10301,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160417.pdf

Objednávka číslo : PIK160418
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :9881,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160418.pdf

Objednávka číslo : PIK160419
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16121,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160419.pdf

Objednávka číslo : PIK160420
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160420.pdf

Objednávka číslo : PIK160421
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2334,54
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160421.pdf

Objednávka číslo : PIK160422
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10435,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160422.pdf

Objednávka číslo : PIK160423
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3808,75
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160423.pdf

Objednávka číslo : PIK160424
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160424.pdf

Objednávka číslo : PIK160425
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1822,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160425.pdf

Objednávka číslo : PIK160426
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :15289,80
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160426.pdf

Objednávka číslo : PIK160427
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1129,80
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160427.pdf

Objednávka číslo : PIK160428
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7375,20
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160428.pdf

Objednávka číslo : PIK160429
popis :katétre, vodiče
suma v EUR s DPH :13300,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160429.pdf

Objednávka číslo : PIK160430
popis :katétre
suma v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160430.pdf

Objednávka číslo : PIK160431
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160431.pdf

Objednávka číslo : PIK160432
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5292,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160432.pdf

Objednávka číslo : PIK160433
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13766,40
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160433.pdf

Objednávka číslo : PIK160434
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :14029,68
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160434.pdf

Objednávka číslo : PIK160435
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :15387,45
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160435.pdf

Objednávka číslo : PIK160436
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6590,10
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160436.pdf

Objednávka číslo : PIK160437
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1222,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160437.pdf

Objednávka číslo : PIK160438
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9816,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160438.pdf

Objednávka číslo : PIK160439
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6590,10
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160439.pdf

Objednávka číslo : PIK160440
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5115,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160440.pdf

Objednávka číslo : PIK160441
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5224,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160441.pdf

Objednávka číslo : PIK160442
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5301,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160442.pdf

Objednávka číslo : PIK160443
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6590,10
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160443.pdf

Objednávka číslo : PIK160444
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15852,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160444.pdf

Objednávka číslo : PIK160445
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1394,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160445.pdf

Objednávka číslo : PIK160446
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2442,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160446.pdf

Objednávka číslo : PIK160447
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :5342,40
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160447.pdf

Objednávka číslo : PIK160448
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160448.pdf

Objednávka číslo : PIK160449
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2335,30
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160449.pdf

Objednávka číslo : PIK160450
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4480,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160450.pdf

Objednávka číslo : PIK160451
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160451.pdf

Objednávka číslo : PIK160452
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1724,58
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160452.pdf

Objednávka číslo : PIK160453
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160453.pdf

Objednávka číslo : PIK160454
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160454.pdf

Objednávka číslo : PIK160455
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5077,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160455.pdf

Objednávka číslo : PIK160456
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3004,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160456.pdf

Objednávka číslo : PIK160457
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160457.pdf

Objednávka číslo : PIK160458
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160458.pdf

Objednávka číslo : PIK160459
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :20815,42
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160459.pdf

Objednávka číslo : PIK160460
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3808,75
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160460.pdf

Objednávka číslo : PIK160461
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160461.pdf

Objednávka číslo : PIK160462
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2270,40
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160462.pdf

Objednávka číslo : PIK160463
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160463.pdf

Objednávka číslo : PIK160464
popis :katétre
suma v EUR s DPH :725,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160464.pdf

Objednávka číslo : PIK160465
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8812,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160465.pdf

Objednávka číslo : PIK160466
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3784,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160466.pdf

Objednávka číslo : PIK160467
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19800,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160467.pdf

Objednávka číslo : PIK160468
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3234,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160468.pdf

Objednávka číslo : PIK160469
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2439,56
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160469.pdf

Objednávka číslo : PIK160470
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7593,70
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160470.pdf

Objednávka číslo : PIK160471
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160471.pdf

Objednávka číslo : PIK160472
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6816,60
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160472.pdf

Objednávka číslo : PIK160473
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :829,80
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160473.pdf

Objednávka číslo : PIK160474
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3894,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160474.pdf

Objednávka číslo : PIK160475
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160475.pdf

Objednávka číslo : PIK160476
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160476.pdf

Objednávka číslo : PIK160477
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3532,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160477.pdf

Objednávka číslo : PIK160478
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2715,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160478.pdf

Objednávka číslo : PIK160479
popis :sety
suma v EUR s DPH :13920,48
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160479.pdf

Objednávka číslo : PIK160480
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :1266,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160480.pdf

Objednávka číslo : PIK160481
popis :katétre
suma v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160481.pdf

Objednávka číslo : PIK160482
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3821,70
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160482.pdf

Objednávka číslo : PIK160483
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160483.pdf

Objednávka číslo : PIK160484
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160484.pdf

Objednávka číslo : PIK160485
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160485.pdf

Objednávka číslo : PIK160486
popis :stenty
suma v EUR s DPH :22984,80
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160486.pdf

Objednávka číslo : PIK160487
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13164,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160487.pdf

Objednávka číslo : PIK160488
popis :stenty
suma v EUR s DPH :22336,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160488.pdf

Objednávka číslo : PIK160489
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15008,50
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160489.pdf

Objednávka číslo : PIK160490
popis :stenty
suma v EUR s DPH :24912,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160490.pdf

Objednávka číslo : PIK160491
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10420,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160491.pdf

Objednávka číslo : PIK160492
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16372,75
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160492.pdf

Objednávka číslo : PIK160493
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5230,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160493.pdf

Objednávka číslo : PIK160494
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :27.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160494.pdf

Objednávka číslo : PIR16132
popis :sety
suma v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16132.pdf

Objednávka číslo : PIR16133
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16133.pdf

Objednávka číslo : PIR16134
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7010,56
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16134.pdf

Objednávka číslo : PIR16135
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16135.pdf

Objednávka číslo : PIR16136
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16136.pdf

Objednávka číslo : PIR16137
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :10908,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16137.pdf

Objednávka číslo : PIR16138
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3012,20
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16138.pdf

Objednávka číslo : PIR16139
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4615,40
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16139.pdf

Objednávka číslo : PIR16140
popis :katétre
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16140.pdf

Objednávka číslo : PIR16141
popis :katétre
suma v EUR s DPH :488,50
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16141.pdf

Objednávka číslo : PIR16142
popis :katétre
suma v EUR s DPH :19930,40
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16142.pdf

Objednávka číslo : PIR16143
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16143.pdf

Objednávka číslo : PIR16144
popis :katétre
suma v EUR s DPH :30585,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16144.pdf

Objednávka číslo : PIR16145
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2537,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16145.pdf

Objednávka číslo : PIR16146
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6535,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16146.pdf

Objednávka číslo : PIR16147
popis :katétre
suma v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16147.pdf

Objednávka číslo : PIR16148
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1008,00
číslo zmluvy :070/2015
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16148.pdf

Objednávka číslo : PIR16149
popis :katétre
suma v EUR s DPH :535,40
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16149.pdf

Objednávka číslo : PIR16150
popis :katétre
suma v EUR s DPH :717,00
číslo zmluvy :081/2015_D4
dátum vyhotovenia :17.05.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16150.pdf

Objednávka číslo : PIR16151
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3600,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16151.pdf

Objednávka číslo : PIR16152
popis :prísl.invazívne, katétre
suma v EUR s DPH :22335,00
číslo zmluvy :073/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16152.pdf

Objednávka číslo : PIR16153
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16153.pdf

Objednávka číslo : PIR16154
popis :sety
suma v EUR s DPH :6237,00
číslo zmluvy :079/2015
dátum vyhotovenia :23.05.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16154.pdf

Objednávka číslo : POS16035
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :4391,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16035.pdf

Objednávka číslo : POS16036
popis :šitie
suma v EUR s DPH :16762,57
číslo zmluvy :058/2014_D1
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16036.pdf

Objednávka číslo : POS16037
popis :šitie
suma v EUR s DPH :4294,60
číslo zmluvy :056/2014
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16037.pdf

Objednávka číslo : POS16038
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16038.pdf

Objednávka číslo : POS16039
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7040,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16039.pdf

Objednávka číslo : POS16040
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1068,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16040.pdf

Objednávka číslo : POS16041
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16041.pdf

Objednávka číslo : TU16105
popis :nádoba k ZT
suma v EUR s DPH :295,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16105.pdf

Objednávka číslo : TU16106
popis :overenie tlakomerov
suma v EUR s DPH :90,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16106.pdf

Objednávka číslo : TU16107
popis :manžety
suma v EUR s DPH :396,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16107.pdf

Objednávka číslo : TU16108
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :848,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16108.pdf

Objednávka číslo : TU16109
popis :príslušenstvo k ZT
suma v EUR s DPH :192,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, 4011 Košice
IČO dodávateľa :36587095
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16109.pdf

Objednávka číslo : TU16113
popis :kábel k ZT
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16113.pdf

Objednávka číslo : TU16117
popis :spojka na odsávačku
suma v EUR s DPH :19,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :MEDIS Nitra, spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce
IČO dodávateľa :36531774
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16117.pdf

Objednávka číslo : TU16121
popis :stabilizátor vody
suma v EUR s DPH :70,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :FINECON, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rybničná 42, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :31324061
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16121.pdf

Objednávka číslo : VZP16234
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16234.pdf

Objednávka číslo : VZP16235
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16235.pdf

Objednávka číslo : VZP16236
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :4236,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16236.pdf

Objednávka číslo : VZP16237
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :8675,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16237.pdf

Objednávka číslo : VZP16238
popis :prísl. k mimot.obehu,sety
suma v EUR s DPH :1828,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16238.pdf

Objednávka číslo : VZP16239
popis :sety
suma v EUR s DPH :4264,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO dodávateľa :18626513
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16239.pdf

Objednávka číslo : VZP16240
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3068,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16240.pdf

Objednávka číslo : VZP16241
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5862,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16241.pdf

Objednávka číslo : VZP16242
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :1798,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16242.pdf

Objednávka číslo : VZP16243
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16243.pdf

Objednávka číslo : VZP16244
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :766,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16244.pdf

Objednávka číslo : VZP16245
popis :mat. hygienický,roztoky
suma v EUR s DPH :386,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16245.pdf

Objednávka číslo : VZP16246
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16246.pdf

Objednávka číslo : VZP16247
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :660,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16247.pdf

Objednávka číslo : VZP16248
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16248.pdf

Objednávka číslo : VZP16249
popis :oxygenátory, sety
suma v EUR s DPH :43200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16249.pdf

Objednávka číslo : VZP16250
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :11009,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16250.pdf

Objednávka číslo : VZP16251
popis :sety
suma v EUR s DPH :202,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16251.pdf

Objednávka číslo : VZP16252
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :316,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 84105 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16252.pdf

Objednávka číslo : VZP16253
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1625,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16253.pdf

Objednávka číslo : VZP16254
popis :mat. hygienický,klipy
suma v EUR s DPH :5369,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16254.pdf

Objednávka číslo : VZP16255
popis :dezinfekcia,mat.hygiencký
suma v EUR s DPH :533,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16255.pdf

Objednávka číslo : VZP16256
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :1234,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16256.pdf

Objednávka číslo : VZP16257
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16257.pdf

Objednávka číslo : VZP16258
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16258.pdf

Objednávka číslo : VZP16259
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :1140,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16259.pdf

Objednávka číslo : VZP16260
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :390,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16260.pdf

Objednávka číslo : VZP16261
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1224,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16261.pdf

Objednávka číslo : VZP16262
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :856,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16262.pdf

Objednávka číslo : VZP16263
popis :materiál obalový
suma v EUR s DPH :848,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16263.pdf

Objednávka číslo : VZP16264
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :2625,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16264.pdf

Objednávka číslo : VZP16265
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1282,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16265.pdf

Objednávka číslo : VZP16266
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :158,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16266.pdf

Objednávka číslo : VZP16267
popis :mat.hygienický,sety
suma v EUR s DPH :462,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16267.pdf

Objednávka číslo : VZP16268
popis :mat. hygienický,sety
suma v EUR s DPH :5506,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16268.pdf

Objednávka číslo : VZP16269
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1459,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16269.pdf

Objednávka číslo : VZP16270
popis :kanyly,materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1448,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16270.pdf

Objednávka číslo : VZP16271
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16271.pdf

Objednávka číslo : VZP16272
popis :materiál obväzový
suma v EUR s DPH :1455,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16272.pdf

Objednávka číslo : VZP16273
popis :prísl. k mimot.obehu,sety
suma v EUR s DPH :12202,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16273.pdf

Objednávka číslo : VZP16274
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :2567,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16274.pdf

Objednávka číslo : VZP16275
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :4570,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16275.pdf

Objednávka číslo : VZP16276
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4594,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16276.pdf

Objednávka číslo : VZP16277
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :70,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16277.pdf

Objednávka číslo : VZP16278
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :2313,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16278.pdf

Objednávka číslo : VZP16279
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16279.pdf

Objednávka číslo : VZP16280
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3574,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16280.pdf

Objednávka číslo : VZP16281
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2083,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16281.pdf

Objednávka číslo : VZP16282
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :4262,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16282.pdf

Objednávka číslo : VZP16283
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :948,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16283.pdf

Objednávka číslo : VZP16284
popis :sety,inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1901,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16284.pdf

Objednávka číslo : VZP16285
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :2142,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16285.pdf

Objednávka číslo : VZP16286
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2360,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16286.pdf

Objednávka číslo : VZP16287
popis :klipy,svorky
suma v EUR s DPH :1595,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16287.pdf

Objednávka číslo : VZP16288
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16288.pdf

Objednávka číslo : VZP16289
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16289.pdf

Objednávka číslo : VZP16290
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :88,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16290.pdf

Objednávka číslo : VZP16291
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2016
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :650846
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16291.pdf

Objednávka číslo : VZP16292
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :2695,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16292.pdf

Objednávka číslo : VZP16293
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16293.pdf

Objednávka číslo : VZP16294
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :981,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16294.pdf

Objednávka číslo : VZP16295
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1078,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16295.pdf

Objednávka číslo : VZP16296
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :716,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16296.pdf

Objednávka číslo : VZP16297
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1687,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16297.pdf

Objednávka číslo : VZP16298
popis :prísl. k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :6072,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16298.pdf

Objednávka číslo : VZP16299
popis :katétre
suma v EUR s DPH :563,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16299.pdf

Objednávka číslo : VZP16300
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2752,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16300.pdf

Objednávka číslo : VZP16301
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1138,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16301.pdf

Objednávka číslo : VZP16302
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :728,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16302.pdf

Objednávka číslo : VZP16303
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2662,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16303.pdf

Objednávka číslo : VZP16304
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :505,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.05.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16304.pdf

Objednávka číslo : VZP16305
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :230,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16305.pdf

Objednávka číslo : VZP16306
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :215,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.05.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16306.pdf



Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.