Objednávky vyhotovené v marci 2016

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2016

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM16010
popis :
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :
adresa dodávateľa :Gorkého 5, Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16010.pdf

Objednávka číslo : DM16012
popis :forma na výrobu čapíkov
suma v EUR s DPH :207,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :TRILAB s. r. o.
adresa dodávateľa :Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO dodávateľa :44849737
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16012.pdf

Objednávka číslo : DM16013
popis :vešiak
suma v EUR s DPH :46,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16013.pdf

Objednávka číslo : DM16014
popis :preloženie výustiek
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :ATS BB s.r.o.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :35945737
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16014.pdf

Objednávka číslo : DM16016
popis :úprava podhľadu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16016.pdf

Objednávka číslo : DM16017
popis :výrub stromov
suma v EUR s DPH :1523,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :EKOPLANT s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Ludvika Svobodu 14006/14A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36029785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16017.pdf

Objednávka číslo : DM16018
popis :hliníková stena s posuvnými dverami
suma v EUR s DPH :3250,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Cb-mont s.r.o.
adresa dodávateľa :Poľovnícka 41, 974 06 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36017469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16018.pdf

Objednávka číslo : DM16019
popis :medilišta+polica
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :MZ Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krajinská 9, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :34128557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16019.pdf

Objednávka číslo : DM16020
popis :hypotermická podložka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16020.pdf

Objednávka číslo : DM16021
popis :prístroj telefónny - pager
suma v EUR s DPH :234,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31560806
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16021.pdf

Objednávka číslo : DM16022
popis :prenosné rádio
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :FAST PLUS, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35712783
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16022.pdf

Objednávka číslo : IT16008
popis :oprava tlačierne MFP KM 4690
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :TOPICO s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44392010
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16008.pdf

Objednávka číslo : IT16009
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :1065,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16009.pdf

Objednávka číslo : KPEK16025
popis :kardiostimulátory,zavádzače
suma v EUR s DPH :7224,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16025.pdf

Objednávka číslo : KPEK16026
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :21741,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16026.pdf

Objednávka číslo : KPEK16027
popis :záslepky
suma v EUR s DPH :13040,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16027.pdf

Objednávka číslo : KPEK16028
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :27866,44
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16028.pdf

Objednávka číslo : KPEK16029
popis :katétre,súpravy infúzne,zavádzače
suma v EUR s DPH :21412,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16029.pdf

Objednávka číslo : KPEK16030
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :36196,18
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16030.pdf

Objednávka číslo : KPEK16031
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :28803,80
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16031.pdf

Objednávka číslo : KPEK16032
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :30852,72
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16032.pdf

Objednávka číslo : KPEK16033
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :19880,83
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16033.pdf

Objednávka číslo : KPEK16034
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :6134,04
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16034.pdf

Objednávka číslo : KPEK16035
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :24200,00
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16035.pdf

Objednávka číslo : KPEK16036
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16036.pdf

Objednávka číslo : KPEK16037
popis :katétre,prvky spojovacie,súpravy infúzne,zavádzače
suma v EUR s DPH :10652,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16037.pdf

Objednávka číslo : KPEK16038
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :28449,52
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16038.pdf

Objednávka číslo : KPEK16039
popis :defibrilátory,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :22062,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16039.pdf

Objednávka číslo : KPEK16040
popis :katétre,prvky spojovacie,súpravy infúzne,zavádzače
suma v EUR s DPH :18834,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16040.pdf

Objednávka číslo : KPEK16041
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :4095,30
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16041.pdf

Objednávka číslo : KPEK16042
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :56229,64
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16042.pdf

Objednávka číslo : KPEK16043
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :34317,23
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16043.pdf

Objednávka číslo : KPEK16044
popis :katétre,prvky spojovacie,súpravy infúzne,zavádzače
suma v EUR s DPH :16034,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16044.pdf

Objednávka číslo : KPEK16045
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :23494,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16045.pdf

Objednávka číslo : KPEK16046
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :35062,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16046.pdf

Objednávka číslo : KPEK16047
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :24553,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16047.pdf

Objednávka číslo : KPEK16048
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :8910,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16048.pdf

Objednávka číslo : KPEK16049
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2653,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16049.pdf

Objednávka číslo : KPEK16050
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :45898,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16050.pdf

Objednávka číslo : KPEK16051
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10134,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16051.pdf

Objednávka číslo : KPEK16052
popis :záslepky
suma v EUR s DPH :2492,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16052.pdf

Objednávka číslo : KPIK16001
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIK16001.pdf

Objednávka číslo : KPIR16015
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16015.pdf

Objednávka číslo : KPIR16016
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16016.pdf

Objednávka číslo : KPIR16017
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16017.pdf

Objednávka číslo : KPIR16018
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16018.pdf

Objednávka číslo : KPIR16019
popis :prísl.invazívne,zavádzače
suma v EUR s DPH :2026,80
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16019.pdf

Objednávka číslo : KPIR16020
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :19.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16020.pdf

Objednávka číslo : KPIR16021
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16021.pdf

Objednávka číslo : KPIR16022
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :28.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16022.pdf

Objednávka číslo : KPIR16023
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :2350,80
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16023.pdf

Objednávka číslo : KPIR16024
popis :prísl. invazívne,zavádzače
suma v EUR s DPH :790,80
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16024.pdf

Objednávka číslo : KPIR16025
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8100,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16025.pdf

Objednávka číslo : KPIR16026
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16026.pdf

Objednávka číslo : KPOS16032
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16032.pdf

Objednávka číslo : KPOS16033
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16033.pdf

Objednávka číslo : KPOS16034
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3844,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16034.pdf

Objednávka číslo : KPOS16035
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16035.pdf

Objednávka číslo : KPOS16036
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16036.pdf

Objednávka číslo : KPOS16037
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16037.pdf

Objednávka číslo : KPOS16038
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16038.pdf

Objednávka číslo : KPOS16039
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16039.pdf

Objednávka číslo : KPOS16040
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3078,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16040.pdf

Objednávka číslo : KPOS16041
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16041.pdf

Objednávka číslo : KPOS16042
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16042.pdf

Objednávka číslo : KPOS16043
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16043.pdf

Objednávka číslo : KPOS16044
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16044.pdf

Objednávka číslo : KPOS16045
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16045.pdf

Objednávka číslo : KPOS16046
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16046.pdf

Objednávka číslo : KPOS16047
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16047.pdf

Objednávka číslo : KPOS16048
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16048.pdf

Objednávka číslo : KPOS16049
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2015
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16049.pdf

Objednávka číslo : KPOS16050
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16050.pdf

Objednávka číslo : KPOS16051
popis :krúžok anuloplastický,chlopne
suma v EUR s DPH :9721,50
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16051.pdf

Objednávka číslo : KPOS16052
popis :sety
suma v EUR s DPH :8088,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16052.pdf

Objednávka číslo : KPOS16053
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16053.pdf

Objednávka číslo : KPOS16054
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16054.pdf

Objednávka číslo : KRV16060
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16060.pdf

Objednávka číslo : KRV16061
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16061.pdf

Objednávka číslo : KRV16062
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16062.pdf

Objednávka číslo : KRV16063
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :272,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16063.pdf

Objednávka číslo : KRV16064
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16064.pdf

Objednávka číslo : KRV16065
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16065.pdf

Objednávka číslo : KRV16067
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16067.pdf

Objednávka číslo : KRV16068
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16068.pdf

Objednávka číslo : KRV16069
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16069.pdf

Objednávka číslo : KRV16070
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16070.pdf

Objednávka číslo : KRV16071
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16071.pdf

Objednávka číslo : KRV16072
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16072.pdf

Objednávka číslo : KRV16073
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16073.pdf

Objednávka číslo : KRV16074
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16074.pdf

Objednávka číslo : KRV16075
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16075.pdf

Objednávka číslo : KRV16076
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16076.pdf

Objednávka číslo : KRV16077
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16077.pdf

Objednávka číslo : KRV16078
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16078.pdf

Objednávka číslo : KRV16079
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16079.pdf

Objednávka číslo : KRV16080
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16080.pdf

Objednávka číslo : KRV16081
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16081.pdf

Objednávka číslo : KRV16082
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16082.pdf

Objednávka číslo : KRV16083
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16083.pdf

Objednávka číslo : KRV16084
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16084.pdf

Objednávka číslo : KRV16085
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16085.pdf

Objednávka číslo : KRV16086
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16086.pdf

Objednávka číslo : KRV16087
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16087.pdf

Objednávka číslo : KRV16088
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16088.pdf

Objednávka číslo : KRV16089
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1210,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16089.pdf

Objednávka číslo : KRV16090
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16090.pdf

Objednávka číslo : KRV16091
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16091.pdf

Objednávka číslo : KRV16092
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16092.pdf

Objednávka číslo : KRV16093
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16093.pdf

Objednávka číslo : LIEK16062
popis :lieky
suma v EUR s DPH :126,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16062.pdf

Objednávka číslo : LIEK16064
popis :lieky
suma v EUR s DPH :390,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16064.pdf

Objednávka číslo : LIEK16066
popis :lieky
suma v EUR s DPH :657,00
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16066.pdf

Objednávka číslo : LIEK16067
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1822,06
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16067.pdf

Objednávka číslo : LIEK16068
popis :lieky
suma v EUR s DPH :931,61
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16068.pdf

Objednávka číslo : LIEK16069
popis :lieky
suma v EUR s DPH :432,27
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16069.pdf

Objednávka číslo : LIEK16070
popis :lieky
suma v EUR s DPH :689,58
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16070.pdf

Objednávka číslo : LIEK16071
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3062,40
číslo zmluvy :079/2014
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16071.pdf

Objednávka číslo : LIEK16072
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1441,55
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16072.pdf

Objednávka číslo : LIEK16073
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4569,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16073.pdf

Objednávka číslo : LIEK16074
popis :lieky
suma v EUR s DPH :201,20
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16074.pdf

Objednávka číslo : LIEK16075
popis :lieky
suma v EUR s DPH :374,60
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16075.pdf

Objednávka číslo : LIEK16076
popis :lieky
suma v EUR s DPH :413,80
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16076.pdf

Objednávka číslo : LIEK16077
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :104/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16077.pdf

Objednávka číslo : LIEK16078
popis :lieky
suma v EUR s DPH :938,10
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16078.pdf

Objednávka číslo : LIEK16079
popis :lieky
suma v EUR s DPH :955,46
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16079.pdf

Objednávka číslo : LIEK16080
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16080.pdf

Objednávka číslo : LIEK16082
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1125,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16082.pdf

Objednávka číslo : LIEK16083
popis :lieky
suma v EUR s DPH :455,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16083.pdf

Objednávka číslo : LIEK16085
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3473,16
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16085.pdf

Objednávka číslo : LIEK16086
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10844,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16086.pdf

Objednávka číslo : LIEK16087
popis :lieky
suma v EUR s DPH :696,40
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16087.pdf

Objednávka číslo : LIEK16088
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3154,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16088.pdf

Objednávka číslo : LIEK16089
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2424,18
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16089.pdf

Objednávka číslo : LIEK16090
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3644,12
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16090.pdf

Objednávka číslo : LIEK16091
popis :lieky
suma v EUR s DPH :592,45
číslo zmluvy :104/2015
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16091.pdf

Objednávka číslo : LIEK16092
popis :lieky
suma v EUR s DPH :184,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16092.pdf

Objednávka číslo : LIEK16093
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1174,12
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16093.pdf

Objednávka číslo : LIEK16094
popis :lieky
suma v EUR s DPH :852,98
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16094.pdf

Objednávka číslo : LIEK16095
popis :lieky
suma v EUR s DPH :817,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16095.pdf

Objednávka číslo : LIEK16096
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4502,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16096.pdf

Objednávka číslo : LIEK16097
popis :lieky
suma v EUR s DPH :120,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16097.pdf

Objednávka číslo : LIEK16098
popis :lieky
suma v EUR s DPH :572,30
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16098.pdf

Objednávka číslo : LIEK16099
popis :lieky
suma v EUR s DPH :14,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16099.pdf

Objednávka číslo : LIEK16100
popis :lieky
suma v EUR s DPH :382,24
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16100.pdf

Objednávka číslo : LIEK16101
popis :lieky
suma v EUR s DPH :670,04
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16101.pdf

Objednávka číslo : LIEK16102
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2915,70
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16102.pdf

Objednávka číslo : LIEK16103
popis :lieky
suma v EUR s DPH :21647,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16103.pdf

Objednávka číslo : LIEK16104
popis :lieky
suma v EUR s DPH :231,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16104.pdf

Objednávka číslo : LIEK16105
popis :lieky
suma v EUR s DPH :64,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16105.pdf

Objednávka číslo : LIEK16106
popis :lieky
suma v EUR s DPH :497,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16106.pdf

Objednávka číslo : LIEK16107
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1316,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16107.pdf

Objednávka číslo : LIEK16108
popis :lieky
suma v EUR s DPH :514,24
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :28.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16108.pdf

Objednávka číslo : LIEK16109
popis :lieky
suma v EUR s DPH :48,40
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :28.03.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16109.pdf

Objednávka číslo : LIEK16110
popis :lieky
suma v EUR s DPH :26,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16110.pdf

Objednávka číslo : LIEK16111
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1566,07
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16111.pdf

Objednávka číslo : LIEK16112
popis :lieky
suma v EUR s DPH :117,70
číslo zmluvy :007/2016
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16112.pdf

Objednávka číslo : LIEK16113
popis :lieky
suma v EUR s DPH :69,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16113.pdf

Objednávka číslo : LIEK16114
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8555,90
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16114.pdf

Objednávka číslo : LIEK16115
popis :lieky
suma v EUR s DPH :14328,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16115.pdf

Objednávka číslo : LIEK16116
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5001,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16116.pdf

Objednávka číslo : LIEK16120
popis :lieky
suma v EUR s DPH :92,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16120.pdf

Objednávka číslo : LIEK16123
popis :lieky
suma v EUR s DPH :80,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16123.pdf

Objednávka číslo : LIEK16126
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2094,85
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16126.pdf

Objednávka číslo : LIEK16127
popis :lieky
suma v EUR s DPH :11560,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16127.pdf

Objednávka číslo : MAT16014
popis :páska do tavičky
suma v EUR s DPH :359,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :STERIPAK
adresa dodávateľa :Sekurisova 16, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35800437
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16014.pdf

Objednávka číslo : MAT16015
popis :páska
suma v EUR s DPH :89,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :35872161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16015.pdf

Objednávka číslo : MAT16016
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :189,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16016.pdf

Objednávka číslo : MAT16017
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :532,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16017.pdf

Objednávka číslo : MAT16018
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :247,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16018.pdf

Objednávka číslo : MAT16019
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :538,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
adresa dodávateľa :Hlavná 52, 94301 Štúrovo
IČO dodávateľa :33126500
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16019.pdf

Objednávka číslo : MAT16020
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :401,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16020.pdf

Objednávka číslo : MAT16021
popis :vrecia na odpad
suma v EUR s DPH :298,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa :36315303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16021.pdf

Objednávka číslo : MAT16022
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :6431,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :36579769
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16022.pdf

Objednávka číslo : NTS16010
popis :oprava UPS
suma v EUR s DPH :386,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :ELTECO a.s.
adresa dodávateľa :Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa :17321719
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16010.pdf

Objednávka číslo : NTS16011
popis :odb.prehliadka-elektro
suma v EUR s DPH :104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :41180534
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16011.pdf

Objednávka číslo : OAIM16028
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :7779,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16028.pdf

Objednávka číslo : OAIM16029
popis :mat. diagnostický,katétre
suma v EUR s DPH :3268,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16029.pdf

Objednávka číslo : OAIM16030
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1145,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16030.pdf

Objednávka číslo : OAIM16031
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4206,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16031.pdf

Objednávka číslo : OAIM16032
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16032.pdf

Objednávka číslo : OAIM16033
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16033.pdf

Objednávka číslo : OAIM16034
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2115,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16034.pdf

Objednávka číslo : OAIM16035
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :458,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16035.pdf

Objednávka číslo : OAIM16036
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16036.pdf

Objednávka číslo : OAIM16037
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1532,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16037.pdf

Objednávka číslo : OAIM16038
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :676,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16038.pdf

Objednávka číslo : OAIM16039
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16039.pdf

Objednávka číslo : OAIM16040
popis :dialyzačné roztoky
suma v EUR s DPH :429,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16040.pdf

Objednávka číslo : OAIM16041
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2446,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16041.pdf

Objednávka číslo : OAIM16042
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2713,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16042.pdf

Objednávka číslo : OAIM16043
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1682,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16043.pdf

Objednávka číslo : OKJ16004
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :298,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16004.pdf

Objednávka číslo : OKJ16005
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2530,80
číslo zmluvy :128/2015
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16005.pdf

Objednávka číslo : OOPP16009
popis :zdrav.obuv
suma v EUR s DPH :479,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Miroslav Blažek
adresa dodávateľa :Tehelná 1126/22, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :32814739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16009.pdf

Objednávka číslo : OOPP16010
popis :skúšky stability RTG
suma v EUR s DPH :1656,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komenského 19, 3601 Martin
IČO dodávateľa :45633771
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16010.pdf

Objednávka číslo : OOPP16011
popis :školenie-heliport
suma v EUR s DPH :165,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Ing. Ján Maďar - MEDISTAR
adresa dodávateľa :Imatra 2445/13, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :40368084
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16011.pdf

Objednávka číslo : OOPP16012
popis :školenie zam. pracujúcich vo výškach
suma v EUR s DPH :310,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :DoMo - PROTECTION s.r.o.
adresa dodávateľa :Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46888608
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16012.pdf

Objednávka číslo : PEK16063
popis :katétre,set
suma v EUR s DPH :4896,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16063.pdf

Objednávka číslo : PEK16064
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2177,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16064.pdf

Objednávka číslo : PEK16065
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10530,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16065.pdf

Objednávka číslo : PEK16066
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4830,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16066.pdf

Objednávka číslo : PEK16067
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :47467,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16067.pdf

Objednávka číslo : PEK16068
popis :sety
suma v EUR s DPH :6005,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16068.pdf

Objednávka číslo : PEK16069
popis :šitie
suma v EUR s DPH :298,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16069.pdf

Objednávka číslo : PEK16070
popis :sety
suma v EUR s DPH :10483,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16070.pdf

Objednávka číslo : PEK16071
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :679,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16071.pdf

Objednávka číslo : PEK16072
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11412,00
číslo zmluvy :033/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16072.pdf

Objednávka číslo : PEK16073
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :896,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16073.pdf

Objednávka číslo : PEK16074
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :1570,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16074.pdf

Objednávka číslo : PEK16075
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1519,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16075.pdf

Objednávka číslo : PEK16076
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16076.pdf

Objednávka číslo : PEK16077
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :44837,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16077.pdf

Objednávka číslo : PEK16078
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :24475,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16078.pdf

Objednávka číslo : PEK16079
popis :katétre,zavádzače,sety
suma v EUR s DPH :10396,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16079.pdf

Objednávka číslo : PEK16080
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4065,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16080.pdf

Objednávka číslo : PEK16081
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :25329,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16081.pdf

Objednávka číslo : PEK16082
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16082.pdf

Objednávka číslo : PIK160184
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5160,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160184.pdf

Objednávka číslo : PIK160185
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3363,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160185.pdf

Objednávka číslo : PIK160186
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13960,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160186.pdf

Objednávka číslo : PIK160187
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7068,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160187.pdf

Objednávka číslo : PIK160188
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8212,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160188.pdf

Objednávka číslo : PIK160189
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10396,80
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160189.pdf

Objednávka číslo : PIK160190
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4920,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160190.pdf

Objednávka číslo : PIK160191
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4800,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160191.pdf

Objednávka číslo : PIK160192
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7128,10
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160192.pdf

Objednávka číslo : PIK160193
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160193.pdf

Objednávka číslo : PIK160194
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160194.pdf

Objednávka číslo : PIK160195
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4174,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160195.pdf

Objednávka číslo : PIK160196
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :3228,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160196.pdf

Objednávka číslo : PIK160197
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160197.pdf

Objednávka číslo : PIK160198
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2425,20
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160198.pdf

Objednávka číslo : PIK160199
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :11042,10
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160199.pdf

Objednávka číslo : PIK160200
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :8010,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160200.pdf

Objednávka číslo : PIK160201
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160201.pdf

Objednávka číslo : PIK160202
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :14285,65
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160202.pdf

Objednávka číslo : PIK160203
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2299,44
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160203.pdf

Objednávka číslo : PIK160204
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6797,10
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160204.pdf

Objednávka číslo : PIK160205
popis :vodiče,katétre
suma v EUR s DPH :5690,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160205.pdf

Objednávka číslo : PIK160206
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9585,90
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160206.pdf

Objednávka číslo : PIK160207
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15908,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160207.pdf

Objednávka číslo : PIK160208
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2715,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160208.pdf

Objednávka číslo : PIK160209
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7840,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160209.pdf

Objednávka číslo : PIK160210
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14538,95
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160210.pdf

Objednávka číslo : PIK160211
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9686,10
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160211.pdf

Objednávka číslo : PIK160212
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4888,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160212.pdf

Objednávka číslo : PIK160213
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160213.pdf

Objednávka číslo : PIK160214
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10230,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160214.pdf

Objednávka číslo : PIK160215
popis :stenty
suma v EUR s DPH :26156,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160215.pdf

Objednávka číslo : PIK160216
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17520,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160216.pdf

Objednávka číslo : PIK160217
popis :stenty
suma v EUR s DPH :24382,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160217.pdf

Objednávka číslo : PIK160218
popis :stenty
suma v EUR s DPH :21553,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160218.pdf

Objednávka číslo : PIK160219
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11450,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160219.pdf

Objednávka číslo : PIK160220
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7304,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160220.pdf

Objednávka číslo : PIK160221
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14136,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160221.pdf

Objednávka číslo : PIK160222
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3820,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160222.pdf

Objednávka číslo : PIK160223
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19800,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160223.pdf

Objednávka číslo : PIK160224
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7425,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160224.pdf

Objednávka číslo : PIK160225
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1868,24
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160225.pdf

Objednávka číslo : PIK160226
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4262,88
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160226.pdf

Objednávka číslo : PIK160227
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1659,60
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160227.pdf

Objednávka číslo : PIK160228
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13180,20
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160228.pdf

Objednávka číslo : PIK160229
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1049,50
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160229.pdf

Objednávka číslo : PIK160230
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160230.pdf

Objednávka číslo : PIK160231
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160231.pdf

Objednávka číslo : PIK160232
popis :stenty,vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :10176,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160232.pdf

Objednávka číslo : PIK160233
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160233.pdf

Objednávka číslo : PIK160234
popis :sety
suma v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160234.pdf

Objednávka číslo : PIK160235
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10120,92
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160235.pdf

Objednávka číslo : PIK160236
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3450,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160236.pdf

Objednávka číslo : PIK160237
popis :sety
suma v EUR s DPH :9400,32
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160237.pdf

Objednávka číslo : PIK160238
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6151,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160238.pdf

Objednávka číslo : PIK160239
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9816,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160239.pdf

Objednávka číslo : PIK160240
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3363,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160240.pdf

Objednávka číslo : PIK160241
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2036,60
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160241.pdf

Objednávka číslo : PIK160242
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4080,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160242.pdf

Objednávka číslo : PIK160243
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11622,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160243.pdf

Objednávka číslo : PIK160244
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7836,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160244.pdf

Objednávka číslo : PIK160245
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6590,10
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160245.pdf

Objednávka číslo : PIK160246
popis :sety
suma v EUR s DPH :9656,16
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160246.pdf

Objednávka číslo : PIK160247
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4262,88
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160247.pdf

Objednávka číslo : PIK160248
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10719,36
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160248.pdf

Objednávka číslo : PIK160249
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160249.pdf

Objednávka číslo : PIK160250
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2344,74
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160250.pdf

Objednávka číslo : PIK160251
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :15520,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160251.pdf

Objednávka číslo : PIK160252
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160252.pdf

Objednávka číslo : PIK160253
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160253.pdf

Objednávka číslo : PIK160254
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3942,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160254.pdf

Objednávka číslo : PIK160255
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160255.pdf

Objednávka číslo : PIK160256
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4186,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160256.pdf

Objednávka číslo : PIK160257
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16795,28
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160257.pdf

Objednávka číslo : PIK160258
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4393,40
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160258.pdf

Objednávka číslo : PIK160259
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7292,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160259.pdf

Objednávka číslo : PIK160260
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160260.pdf

Objednávka číslo : PIK160261
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8244,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160261.pdf

Objednávka číslo : PIK160262
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2710,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160262.pdf

Objednávka číslo : PIK160263
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5186,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :19.03.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160263.pdf

Objednávka číslo : PIK160264
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3505,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160264.pdf

Objednávka číslo : PIK160265
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2180,95
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160265.pdf

Objednávka číslo : PIK160266
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :5760,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160266.pdf

Objednávka číslo : PIK160267
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13078,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160267.pdf

Objednávka číslo : PIK160268
popis :sety
suma v EUR s DPH :14176,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160268.pdf

Objednávka číslo : PIK160269
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160269.pdf

Objednávka číslo : PIK160270
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3736,48
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160270.pdf

Objednávka číslo : PIK160271
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15795,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160271.pdf

Objednávka číslo : PIK160272
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4921,74
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160272.pdf

Objednávka číslo : PIK160273
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3419,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160273.pdf

Objednávka číslo : PIK160274
popis :uzávery cievne,vodiče
suma v EUR s DPH :9487,80
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160274.pdf

Objednávka číslo : PIK160275
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11915,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160275.pdf

Objednávka číslo : PIK160276
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160276.pdf

Objednávka číslo : PIK160277
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160277.pdf

Objednávka číslo : PIK160278
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7569,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160278.pdf

Objednávka číslo : PIK160279
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10100,30
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160279.pdf

Objednávka číslo : PIK160280
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14595,55
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160280.pdf

Objednávka číslo : PIK160281
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2166,83
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160281.pdf

Objednávka číslo : PIK160282
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4262,88
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160282.pdf

Objednávka číslo : PIK160283
popis :zobrazovací systém TVC
suma v EUR s DPH :2736,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160283.pdf

Objednávka číslo : PIK160284
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9686,10
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160284.pdf

Objednávka číslo : PIK160285
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :14530,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160285.pdf

Objednávka číslo : PIK160286
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :1842,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160286.pdf

Objednávka číslo : PIK160287
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8835,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160287.pdf

Objednávka číslo : PIK160288
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3055,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160288.pdf

Objednávka číslo : PIK160289
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :9184,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160289.pdf

Objednávka číslo : PIK160290
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1382,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160290.pdf

Objednávka číslo : PIK160291
popis :sety
suma v EUR s DPH :4956,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160291.pdf

Objednávka číslo : PIR16083
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8520,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16083.pdf

Objednávka číslo : PIR16084
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16084.pdf

Objednávka číslo : PIR16085
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1686,24
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16085.pdf

Objednávka číslo : PIR16086
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5075,40
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16086.pdf

Objednávka číslo : PIR16087
popis :vodiče,stenty
suma v EUR s DPH :8281,37
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16087.pdf

Objednávka číslo : PIR16088
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2552,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16088.pdf

Objednávka číslo : PIR16089
popis :sety
suma v EUR s DPH :5886,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16089.pdf

Objednávka číslo : PIR16090
popis :katétre
suma v EUR s DPH :793,40
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16090.pdf

Objednávka číslo : PIR16091
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17100,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16091.pdf

Objednávka číslo : PIR16092
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16092.pdf

Objednávka číslo : PIR16093
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16093.pdf

Objednávka číslo : PIR16094
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2390,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16094.pdf

Objednávka číslo : PIR16095
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2055,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16095.pdf

Objednávka číslo : PIR16096
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16096.pdf

Objednávka číslo : PIR16097
popis :katétre
suma v EUR s DPH :24612,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16097.pdf

Objednávka číslo : PIR16098
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :178,30
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16098.pdf

Objednávka číslo : PIR16099
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :13970,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16099.pdf

Objednávka číslo : PIR16100
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16100.pdf

Objednávka číslo : PIR16101
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :13135,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16101.pdf

Objednávka číslo : PIR16102
popis :zavádzače,sety
suma v EUR s DPH :2453,60
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16102.pdf

Objednávka číslo : PIR16103
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17010,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16103.pdf

Objednávka číslo : PIR16104
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1485,00
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16104.pdf

Objednávka číslo : PIR16105
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1645,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16105.pdf

Objednávka číslo : PIR16106
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14661,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16106.pdf

Objednávka číslo : PIR16107
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16107.pdf

Objednávka číslo : PIR16108
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3067,32
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16108.pdf

Objednávka číslo : PIR16109
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2810,50
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16109.pdf

Objednávka číslo : PIR16110
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16110.pdf

Objednávka číslo : PIR16111
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16111.pdf

Objednávka číslo : POS16022
popis :šitie
suma v EUR s DPH :3156,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16022.pdf

Objednávka číslo : POS16023
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16023.pdf

Objednávka číslo : POS16024
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :2195,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16024.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16005
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :19,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16005.pdf

Objednávka číslo : TU16057
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :1635,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16057.pdf

Objednávka číslo : TU16060
popis :oprava potrubia
suma v EUR s DPH :324,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2016
dodávateľ :Dušan Rusko
adresa dodávateľa :Partizánska 76, 97611 Selce
IČO dodávateľa :40598977
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16060.pdf

Objednávka číslo : TU16061
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :1262,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16061.pdf

Objednávka číslo : TU16062
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :139,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16062.pdf

Objednávka číslo : TU16063
popis :manžeta
suma v EUR s DPH :216,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16063.pdf

Objednávka číslo : TU16064
popis :oprava holtera
suma v EUR s DPH :133,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16064.pdf

Objednávka číslo : TU16065
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2016
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16065.pdf

Objednávka číslo : TU16066
popis :preprava meracích zariadení
suma v EUR s DPH :11,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16066.pdf

Objednávka číslo : TU16067
popis :overenie a kalibrácia váh
suma v EUR s DPH :225,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37954521
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16067.pdf

Objednávka číslo : TU16068
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :1595,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16068.pdf

Objednávka číslo : TU16069
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :220,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16069.pdf

Objednávka číslo : TU16070
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :3620,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16070.pdf

Objednávka číslo : TU16071
popis :overenie tlakomerov
suma v EUR s DPH :192,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16071.pdf

Objednávka číslo : TU16072
popis :revízia komínov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :RAUSA s.r.o.
adresa dodávateľa :Družby 4, 97404 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36835854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16072.pdf

Objednávka číslo : TU16073
popis :maliarske práce
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :RAM B-TRADE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Horná 34/A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36003565
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16073.pdf

Objednávka číslo : TU16074
popis :maliarske práce
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16074.pdf

Objednávka číslo : TU16075
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16075.pdf

Objednávka číslo : TU16076
popis :overenie meradla
suma v EUR s DPH :32,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37954521
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16076.pdf

Objednávka číslo : TU16077
popis :teplomer
suma v EUR s DPH :87,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16077.pdf

Objednávka číslo : TU16078
popis :odsávacie fľaše
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :46756906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16078.pdf

Objednávka číslo : VZP16109
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1413,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16109.pdf

Objednávka číslo : VZP16110
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :734,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16110.pdf

Objednávka číslo : VZP16111
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :2572,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16111.pdf

Objednávka číslo : VZP16112
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1629,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16112.pdf

Objednávka číslo : VZP16113
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :216,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16113.pdf

Objednávka číslo : VZP16114
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :482,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16114.pdf

Objednávka číslo : VZP16116
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1749,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16116.pdf

Objednávka číslo : VZP16117
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :3494,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.03.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16117.pdf

Objednávka číslo : VZP16118
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :1,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16118.pdf

Objednávka číslo : VZP16119
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :35,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16119.pdf

Objednávka číslo : VZP16120
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :553,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16120.pdf

Objednávka číslo : VZP16121
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4651,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16121.pdf

Objednávka číslo : VZP16122
popis :sety
suma v EUR s DPH :9639,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16122.pdf

Objednávka číslo : VZP16123
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3808,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16123.pdf

Objednávka číslo : VZP16124
popis :kardioplegická ihly
suma v EUR s DPH :644,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.03.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16124.pdf

Objednávka číslo : VZP16125
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :284,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16125.pdf

Objednávka číslo : VZP16126
popis :materiál hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :1380,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16126.pdf

Objednávka číslo : VZP16127
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :MACs MEDICAL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :J. Bottu 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :46708529
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16127.pdf

Objednávka číslo : VZP16128
popis :dreny, hrudné dreny
suma v EUR s DPH :1100,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16128.pdf

Objednávka číslo : VZP16129
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5639,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16129.pdf

Objednávka číslo : VZP16130
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :912,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16130.pdf

Objednávka číslo : VZP16131
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16131.pdf

Objednávka číslo : VZP16132
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :9962,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16132.pdf

Objednávka číslo : VZP16133
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :2989,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16133.pdf

Objednávka číslo : VZP16134
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3280,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16134.pdf

Objednávka číslo : VZP16135
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :34560,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16135.pdf

Objednávka číslo : VZP16136
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :59,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2016
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, 90851 Holíč
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16136.pdf

Objednávka číslo : VZP16137
popis :príslu. k mimotel. obehu,sety
suma v EUR s DPH :24898,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16137.pdf

Objednávka číslo : VZP16138
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :17232,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16138.pdf

Objednávka číslo : VZP16139
popis :prísl. k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :6050,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16139.pdf

Objednávka číslo : VZP16140
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :388,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16140.pdf

Objednávka číslo : VZP16141
popis :mat.hygienický, sety
suma v EUR s DPH :1175,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16141.pdf

Objednávka číslo : VZP16142
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16142.pdf

Objednávka číslo : VZP16143
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :147,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16143.pdf

Objednávka číslo : VZP16144
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2251,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16144.pdf

Objednávka číslo : VZP16145
popis :mat.hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :1744,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16145.pdf

Objednávka číslo : VZP16146
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :610,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16146.pdf

Objednávka číslo : VZP16147
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :252,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16147.pdf

Objednávka číslo : VZP16148
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :95,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16148.pdf

Objednávka číslo : VZP16149
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1054,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16149.pdf

Objednávka číslo : VZP16150
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :524,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16150.pdf

Objednávka číslo : VZP16151
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1335,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16151.pdf

Objednávka číslo : VZP16152
popis :kardioplegická ihla
suma v EUR s DPH :644,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16152.pdf

Objednávka číslo : VZP16156
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :5568,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16156.pdf

Objednávka číslo : VZP16157
popis :drenéže
suma v EUR s DPH :702,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16157.pdf

Objednávka číslo : VZP16158
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :215,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16158.pdf

Objednávka číslo : VZP16159
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16159.pdf

Objednávka číslo : VZP16160
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4629,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16160.pdf

Objednávka číslo : VZP16161
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2362,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16161.pdf

Objednávka číslo : VZP16162
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :81,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2016
dodávateľ :POLYMED medical SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16162.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.