Objednávky vyhotovené v februári 2016

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2016

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM16003
popis :vypracovanie projekt.dokum.
suma v EUR s DPH :100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Projekt tím, s.r.o.
adresa dodávateľa :Obchodná 67, 029 42 Bobrov
IČO dodávateľa :36723941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16003.pdf

Objednávka číslo : DM16007
popis :Tenký klient s príslušenstvom
suma v EUR s DPH :149,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :36641669
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM16007.pdf

Objednávka číslo : IT16006
popis :klávesnica usb smartcard
suma v EUR s DPH :49,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16006.pdf

Objednávka číslo : IT16007
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :1727,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT16007.pdf

Objednávka číslo : KPEK16002
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :3025,34
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16002.pdf

Objednávka číslo : KPEK16003
popis :kardiostimulátory,elektródy
suma v EUR s DPH :8268,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16003.pdf

Objednávka číslo : KPEK16004
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14806,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16004.pdf

Objednávka číslo : KPEK16005
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :13359,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16005.pdf

Objednávka číslo : KPEK16006
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10505,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16006.pdf

Objednávka číslo : KPEK16007
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :40610,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16007.pdf

Objednávka číslo : KPEK16008
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :24229,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16008.pdf

Objednávka číslo : KPEK16010
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :30141,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16010.pdf

Objednávka číslo : KPEK16011
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :58974,86
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16011.pdf

Objednávka číslo : KPEK16012
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :27160,32
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16012.pdf

Objednávka číslo : KPEK16013
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :34918,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16013.pdf

Objednávka číslo : KPEK16014
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :90130,15
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16014.pdf

Objednávka číslo : KPEK16015
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :35463,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16015.pdf

Objednávka číslo : KPEK16016
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :63874,35
číslo zmluvy :113/2013_D1
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16016.pdf

Objednávka číslo : KPEK16017
popis :katétre
suma v EUR s DPH :30292,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16017.pdf

Objednávka číslo : KPEK16018
popis :katétre,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :7012,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16018.pdf

Objednávka číslo : KPEK16019
popis :elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :7800,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16019.pdf

Objednávka číslo : KPEK16020
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :4100,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16020.pdf

Objednávka číslo : KPEK16021
popis :záslepky
suma v EUR s DPH :18957,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16021.pdf

Objednávka číslo : KPEK16022
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16022.pdf

Objednávka číslo : KPEK16023
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :597,00
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16023.pdf

Objednávka číslo : KPEK16024
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :1750,96
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPEK16024.pdf

Objednávka číslo : KPIR16001
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16001.pdf

Objednávka číslo : KPIR16002
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16002.pdf

Objednávka číslo : KPIR16003
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16003.pdf

Objednávka číslo : KPIR16004
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16004.pdf

Objednávka číslo : KPIR16005
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16005.pdf

Objednávka číslo : KPIR16006
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :11.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16006.pdf

Objednávka číslo : KPIR16007
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16007.pdf

Objednávka číslo : KPIR16008
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16008.pdf

Objednávka číslo : KPIR16009
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :22.02.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16009.pdf

Objednávka číslo : KPIR16010
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :759,00
číslo zmluvy :086/2015
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16010.pdf

Objednávka číslo : KPIR16011
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16011.pdf

Objednávka číslo : KPIR16012
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10970,98
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16012.pdf

Objednávka číslo : KPIR16013
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16013.pdf

Objednávka číslo : KPIR16014
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :770,00
číslo zmluvy :087/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPIR16014.pdf

Objednávka číslo : KPOS16003
popis :chlopne,svorka Atriclip
suma v EUR s DPH :6114,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16003.pdf

Objednávka číslo : KPOS16004
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4095,30
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16004.pdf

Objednávka číslo : KPOS16005
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16005.pdf

Objednávka číslo : KPOS16006
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :4901,50
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16006.pdf

Objednávka číslo : KPOS16007
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16007.pdf

Objednávka číslo : KPOS16008
popis :svorka Atriclip
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16008.pdf

Objednávka číslo : KPOS16009
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16009.pdf

Objednávka číslo : KPOS16010
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16010.pdf

Objednávka číslo : KPOS16011
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16011.pdf

Objednávka číslo : KPOS16012
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16012.pdf

Objednávka číslo : KPOS16013
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16013.pdf

Objednávka číslo : KPOS16014
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16014.pdf

Objednávka číslo : KPOS16015
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :8096,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16015.pdf

Objednávka číslo : KPOS16016
popis :svorky
suma v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16016.pdf

Objednávka číslo : KPOS16017
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :3314,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16017.pdf

Objednávka číslo : KPOS16018
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3423,50
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16018.pdf

Objednávka číslo : KPOS16019
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :5597,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16019.pdf

Objednávka číslo : KPOS16020
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1519,98
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16020.pdf

Objednávka číslo : KPOS16021
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16021.pdf

Objednávka číslo : KPOS16022
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :024/2014
dátum vyhotovenia :17.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16022.pdf

Objednávka číslo : KPOS16023
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11828,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2016
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16023.pdf

Objednávka číslo : KPOS16024
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1519,98
číslo zmluvy :020/2014
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16024.pdf

Objednávka číslo : KPOS16025
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :2491,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16025.pdf

Objednávka číslo : KPOS16026
popis :sety
suma v EUR s DPH :5597,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16026.pdf

Objednávka číslo : KPOS16027
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16027.pdf

Objednávka číslo : KPOS16028
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16028.pdf

Objednávka číslo : KPOS16029
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16029.pdf

Objednávka číslo : KPOS16030
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16030.pdf

Objednávka číslo : KPOS16031
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KPOS16031.pdf

Objednávka číslo : KRV16033
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16033.pdf

Objednávka číslo : KRV16034
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16034.pdf

Objednávka číslo : KRV16035
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16035.pdf

Objednávka číslo : KRV16037
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16037.pdf

Objednávka číslo : KRV16038
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16038.pdf

Objednávka číslo : KRV16039
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16039.pdf

Objednávka číslo : KRV16040
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16040.pdf

Objednávka číslo : KRV16042
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16042.pdf

Objednávka číslo : KRV16043
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16043.pdf

Objednávka číslo : KRV16044
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16044.pdf

Objednávka číslo : KRV16045
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16045.pdf

Objednávka číslo : KRV16046
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16046.pdf

Objednávka číslo : KRV16047
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16047.pdf

Objednávka číslo : KRV16048
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16048.pdf

Objednávka číslo : KRV16049
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16049.pdf

Objednávka číslo : KRV16050
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16050.pdf

Objednávka číslo : KRV16051
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16051.pdf

Objednávka číslo : KRV16052
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16052.pdf

Objednávka číslo : KRV16053
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :493,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16053.pdf

Objednávka číslo : KRV16054
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16054.pdf

Objednávka číslo : KRV16055
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16055.pdf

Objednávka číslo : KRV16056
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16056.pdf

Objednávka číslo : KRV16057
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV16057.pdf

Objednávka číslo : LIEK16027
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4637,24
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16027.pdf

Objednávka číslo : LIEK16032
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1556,65
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16032.pdf

Objednávka číslo : LIEK16033
popis :lieky
suma v EUR s DPH :587,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16033.pdf

Objednávka číslo : LIEK16034
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16034.pdf

Objednávka číslo : LIEK16035
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4633,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16035.pdf

Objednávka číslo : LIEK16036
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1279,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16036.pdf

Objednávka číslo : LIEK16037
popis :lieky
suma v EUR s DPH :429,40
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16037.pdf

Objednávka číslo : LIEK16038
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5247,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16038.pdf

Objednávka číslo : LIEK16039
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5948,28
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16039.pdf

Objednávka číslo : LIEK16040
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2343,25
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16040.pdf

Objednávka číslo : LIEK16041
popis :lieky
suma v EUR s DPH :16713,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16041.pdf

Objednávka číslo : LIEK16042
popis :lieky
suma v EUR s DPH :14197,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16042.pdf

Objednávka číslo : LIEK16043
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :18.02.2016
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16043.pdf

Objednávka číslo : LIEK16044
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1795,14
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :11.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16044.pdf

Objednávka číslo : LIEK16045
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7795,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16045.pdf

Objednávka číslo : LIEK16046
popis :lieky
suma v EUR s DPH :353,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16046.pdf

Objednávka číslo : LIEK16047
popis :lieky
suma v EUR s DPH :405,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16047.pdf

Objednávka číslo : LIEK16048
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4555,15
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16048.pdf

Objednávka číslo : LIEK16049
popis :lieky
suma v EUR s DPH :576,36
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16049.pdf

Objednávka číslo : LIEK16050
popis :lieky
suma v EUR s DPH :70,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16050.pdf

Objednávka číslo : LIEK16051
popis :lieky
suma v EUR s DPH :739,86
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16051.pdf

Objednávka číslo : LIEK16052
popis :lieky
suma v EUR s DPH :54,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16052.pdf

Objednávka číslo : LIEK16053
popis :lieky
suma v EUR s DPH :119,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16053.pdf

Objednávka číslo : LIEK16054
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3282,32
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :18.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16054.pdf

Objednávka číslo : LIEK16055
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7376,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16055.pdf

Objednávka číslo : LIEK16056
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1377,17
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16056.pdf

Objednávka číslo : LIEK16057
popis :lieky
suma v EUR s DPH :812,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16057.pdf

Objednávka číslo : LIEK16058
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1347,59
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16058.pdf

Objednávka číslo : LIEK16059
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4003,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16059.pdf

Objednávka číslo : LIEK16060
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16060.pdf

Objednávka číslo : LIEK16061
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1749,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16061.pdf

Objednávka číslo : LIEK16063
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3618,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16063.pdf

Objednávka číslo : LIEK16065
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1505,98
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK16065.pdf

Objednávka číslo : MAT16007
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :693,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16007.pdf

Objednávka číslo : MAT16008
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :256,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16008.pdf

Objednávka číslo : MAT16009
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :237,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16009.pdf

Objednávka číslo : MAT16010
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :340,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16010.pdf

Objednávka číslo : MAT16011
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :242,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa :36315303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16011.pdf

Objednávka číslo : MAT16012
popis :papier kancelársky
suma v EUR s DPH :380,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16012.pdf

Objednávka číslo : MAT16013
popis :kôš odpadkový
suma v EUR s DPH :70,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :VENCL SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Astrová 10, 83104 Bratislava
IČO dodávateľa :35877197
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT16013.pdf

Objednávka číslo : NTS16005
popis :batérie
suma v EUR s DPH :752,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :EMOS SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Hlinická 409/22, 014 01 Bytča
IČO dodávateľa :36392961
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16005.pdf

Objednávka číslo : NTS16007
popis :odb. prehliadka-elektro
suma v EUR s DPH :221,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :41180534
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS16007.pdf

Objednávka číslo : OAIM16009
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1542,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16009.pdf

Objednávka číslo : OAIM16010
popis :sety
suma v EUR s DPH :795,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16010.pdf

Objednávka číslo : OAIM16011
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1094,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16011.pdf

Objednávka číslo : OAIM16012
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :848,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16012.pdf

Objednávka číslo : OAIM16013
popis :oxysenzor
suma v EUR s DPH :5522,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16013.pdf

Objednávka číslo : OAIM16014
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1987,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16014.pdf

Objednávka číslo : OAIM16015
popis :sety,kanaly
suma v EUR s DPH :609,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16015.pdf

Objednávka číslo : OAIM16016
popis :materiál hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :1659,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16016.pdf

Objednávka číslo : OAIM16017
popis :mat. diagnostický
suma v EUR s DPH :2408,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16017.pdf

Objednávka číslo : OAIM16018
popis :mat. hygienický,filtre
suma v EUR s DPH :951,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16018.pdf

Objednávka číslo : OAIM16019
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :331,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16019.pdf

Objednávka číslo : OAIM16020
popis :sety,spojky
suma v EUR s DPH :1129,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16020.pdf

Objednávka číslo : OAIM16021
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2073,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16021.pdf

Objednávka číslo : OAIM16022
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2219,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16022.pdf

Objednávka číslo : OAIM16023
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1746,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16023.pdf

Objednávka číslo : OAIM16024
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2062,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16024.pdf

Objednávka číslo : OAIM16025
popis :senzory
suma v EUR s DPH :598,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16025.pdf

Objednávka číslo : OAIM16026
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1871,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16026.pdf

Objednávka číslo : OAIM16027
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1728,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM16027.pdf

Objednávka číslo : OKJ16002
popis :prevodník na meranie TK
suma v EUR s DPH :644,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16002.pdf

Objednávka číslo : OKJ16003
popis :sada popruhov
suma v EUR s DPH :195,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ16003.pdf

Objednávka číslo : OOPP16006
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :324576,92
číslo zmluvy :183/2015
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16006.pdf

Objednávka číslo : OOPP16007
popis :Objednávka OOPP16007
suma v EUR s DPH :942,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :44962983
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16007.pdf

Objednávka číslo : OOPP16008
popis :zdravotná obuv
suma v EUR s DPH :38,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :MANUTAN Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Ľanova 8, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :35885815
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP16008.pdf

Objednávka číslo : PEK16041
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :26206,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16041.pdf

Objednávka číslo : PEK16042
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16042.pdf

Objednávka číslo : PEK16043
popis :šitie
suma v EUR s DPH :345,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16043.pdf

Objednávka číslo : PEK16044
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2519,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16044.pdf

Objednávka číslo : PEK16045
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11412,00
číslo zmluvy :033/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16045.pdf

Objednávka číslo : PEK16046
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :29453,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16046.pdf

Objednávka číslo : PEK16047
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2582,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16047.pdf

Objednávka číslo : PEK16048
popis :sety
suma v EUR s DPH :2001,70
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16048.pdf

Objednávka číslo : PEK16049
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :42896,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16049.pdf

Objednávka číslo : PEK16050
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16527,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16050.pdf

Objednávka číslo : PEK16051
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16051.pdf

Objednávka číslo : PEK16052
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11342,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16052.pdf

Objednávka číslo : PEK16053
popis :šitie
suma v EUR s DPH :805,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16053.pdf

Objednávka číslo : PEK16054
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :30600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16054.pdf

Objednávka číslo : PEK16055
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :251,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16055.pdf

Objednávka číslo : PEK16056
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16056.pdf

Objednávka číslo : PEK16058
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2689,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16058.pdf

Objednávka číslo : PEK16059
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10360,00
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :22.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16059.pdf

Objednávka číslo : PEK16060
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :81100,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16060.pdf

Objednávka číslo : PEK16061
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16061.pdf

Objednávka číslo : PEK16062
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK16062.pdf

Objednávka číslo : PIK160082
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :498,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160082.pdf

Objednávka číslo : PIK160083
popis :sety,vodiče
suma v EUR s DPH :3924,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160083.pdf

Objednávka číslo : PIK160084
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :15345,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160084.pdf

Objednávka číslo : PIK160085
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :4148,40
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160085.pdf

Objednávka číslo : PIK160086
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1711,82
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160086.pdf

Objednávka číslo : PIK160087
popis :sety
suma v EUR s DPH :9220,32
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160087.pdf

Objednávka číslo : PIK160088
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5680,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160088.pdf

Objednávka číslo : PIK160089
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1367,80
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160089.pdf

Objednávka číslo : PIK160090
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :01.02.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160090.pdf

Objednávka číslo : PIK160091
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6410,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160091.pdf

Objednávka číslo : PIK160092
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4824,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160092.pdf

Objednávka číslo : PIK160093
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1626,24
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160093.pdf

Objednávka číslo : PIK160094
popis :katétre
suma v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160094.pdf

Objednávka číslo : PIK160095
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5500,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160095.pdf

Objednávka číslo : PIK160097
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8348,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160097.pdf

Objednávka číslo : PIK160098
popis :katétre
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160098.pdf

Objednávka číslo : PIK160099
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16795,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160099.pdf

Objednávka číslo : PIK160100
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7920,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160100.pdf

Objednávka číslo : PIK160101
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :11334,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160101.pdf

Objednávka číslo : PIK160102
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1222,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160102.pdf

Objednávka číslo : PIK160103
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5412,60
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :07.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160103.pdf

Objednávka číslo : PIK160104
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :07.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160104.pdf

Objednávka číslo : PIK160105
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160105.pdf

Objednávka číslo : PIK160106
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5082,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :07.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160106.pdf

Objednávka číslo : PIK160107
popis :katétre
suma v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :07.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160107.pdf

Objednávka číslo : PIK160108
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :16260,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160108.pdf

Objednávka číslo : PIK160109
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1401,18
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :07.02.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160109.pdf

Objednávka číslo : PIK160110
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :07.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160110.pdf

Objednávka číslo : PIK160111
popis :sety
suma v EUR s DPH :9220,32
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160111.pdf

Objednávka číslo : PIK160112
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :14285,65
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160112.pdf

Objednávka číslo : PIK160113
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10854,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160113.pdf

Objednávka číslo : PIK160114
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :20494,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160114.pdf

Objednávka číslo : PIK160115
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :19969,80
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160115.pdf

Objednávka číslo : PIK160116
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9380,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160116.pdf

Objednávka číslo : PIK160117
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10111,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160117.pdf

Objednávka číslo : PIK160118
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5301,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160118.pdf

Objednávka číslo : PIK160119
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160119.pdf

Objednávka číslo : PIK160120
popis :sety
suma v EUR s DPH :1872,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160120.pdf

Objednávka číslo : PIK160121
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160121.pdf

Objednávka číslo : PIK160122
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160122.pdf

Objednávka číslo : PIK160123
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160123.pdf

Objednávka číslo : PIK160124
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1049,40
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160124.pdf

Objednávka číslo : PIK160125
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10585,40
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160125.pdf

Objednávka číslo : PIK160126
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160126.pdf

Objednávka číslo : PIK160127
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7613,40
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :11.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160127.pdf

Objednávka číslo : PIK160128
popis :konektor
suma v EUR s DPH :9090,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160128.pdf

Objednávka číslo : PIK160129
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3197,16
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160129.pdf

Objednávka číslo : PIK160130
popis :katétre
suma v EUR s DPH :293,10
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160130.pdf

Objednávka číslo : PIK160131
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2425,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160131.pdf

Objednávka číslo : PIK160132
popis :vodiče,katétre
suma v EUR s DPH :2112,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160132.pdf

Objednávka číslo : PIK160133
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2335,30
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160133.pdf

Objednávka číslo : PIK160134
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2544,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160134.pdf

Objednávka číslo : PIK160135
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19692,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160135.pdf

Objednávka číslo : PIK160136
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17018,60
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160136.pdf

Objednávka číslo : PIK160137
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160137.pdf

Objednávka číslo : PIK160138
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5538,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160138.pdf

Objednávka číslo : PIK160139
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :8487,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160139.pdf

Objednávka číslo : PIK160140
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1278,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160140.pdf

Objednávka číslo : PIK160141
popis :konektor
suma v EUR s DPH :11640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160141.pdf

Objednávka číslo : PIK160142
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8711,16
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160142.pdf

Objednávka číslo : PIK160143
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7364,70
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160143.pdf

Objednávka číslo : PIK160144
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1100,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160144.pdf

Objednávka číslo : PIK160145
popis :sety
suma v EUR s DPH :23396,64
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160145.pdf

Objednávka číslo : PIK160146
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :12097,20
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160146.pdf

Objednávka číslo : PIK160147
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160147.pdf

Objednávka číslo : PIK160148
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17026,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160148.pdf

Objednávka číslo : PIK160149
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :19289,54
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160149.pdf

Objednávka číslo : PIK160150
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6167,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160150.pdf

Objednávka číslo : PIK160151
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8672,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160151.pdf

Objednávka číslo : PIK160152
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :16653,60
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160152.pdf

Objednávka číslo : PIK160153
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160153.pdf

Objednávka číslo : PIK160154
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :18397,20
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160154.pdf

Objednávka číslo : PIK160155
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10602,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160155.pdf

Objednávka číslo : PIK160156
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :8596,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160156.pdf

Objednávka číslo : PIK160157
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160157.pdf

Objednávka číslo : PIK160158
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160158.pdf

Objednávka číslo : PIK160159
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5091,50
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160159.pdf

Objednávka číslo : PIK160160
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10458,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160160.pdf

Objednávka číslo : PIK160161
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8348,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2016
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160161.pdf

Objednávka číslo : PIK160162
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :11070,05
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :25.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160162.pdf

Objednávka číslo : PIK160163
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3645,00
číslo zmluvy :111/2015
dátum vyhotovenia :25.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160163.pdf

Objednávka číslo : PIK160164
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11580,60
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160164.pdf

Objednávka číslo : PIK160165
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9746,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160165.pdf

Objednávka číslo : PIK160166
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7628,04
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160166.pdf

Objednávka číslo : PIK160167
popis :sety
suma v EUR s DPH :2808,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160167.pdf

Objednávka číslo : PIK160168
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :6603,25
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160168.pdf

Objednávka číslo : PIK160169
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9502,40
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160169.pdf

Objednávka číslo : PIK160170
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4885,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160170.pdf

Objednávka číslo : PIK160171
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160171.pdf

Objednávka číslo : PIK160172
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160172.pdf

Objednávka číslo : PIK160173
popis :katétre
suma v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160173.pdf

Objednávka číslo : PIK160174
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3810,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160174.pdf

Objednávka číslo : PIK160175
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :8105,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160175.pdf

Objednávka číslo : PIK160176
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160176.pdf

Objednávka číslo : PIK160177
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6820,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160177.pdf

Objednávka číslo : PIK160178
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3808,75
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160178.pdf

Objednávka číslo : PIK160179
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160179.pdf

Objednávka číslo : PIK160180
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1400,73
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160180.pdf

Objednávka číslo : PIK160181
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8463,43
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160181.pdf

Objednávka číslo : PIK160182
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1845,40
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160182.pdf

Objednávka číslo : PIK160183
popis :sety
suma v EUR s DPH :23832,48
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK160183.pdf

Objednávka číslo : PIR16053
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10728,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16053.pdf

Objednávka číslo : PIR16054
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1755,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16054.pdf

Objednávka číslo : PIR16055
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10550,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16055.pdf

Objednávka číslo : PIR16056
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8459,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16056.pdf

Objednávka číslo : PIR16057
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1686,24
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16057.pdf

Objednávka číslo : PIR16058
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :161,40
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16058.pdf

Objednávka číslo : PIR16059
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16059.pdf

Objednávka číslo : PIR16060
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2855,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16060.pdf

Objednávka číslo : PIR16061
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16061.pdf

Objednávka číslo : PIR16062
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :4464,00
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16062.pdf

Objednávka číslo : PIR16063
popis :katétre,prísl. invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :10761,62
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16063.pdf

Objednávka číslo : PIR16064
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :13620,00
číslo zmluvy :073/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16064.pdf

Objednávka číslo : PIR16065
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :083/2015
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16065.pdf

Objednávka číslo : PIR16066
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16066.pdf

Objednávka číslo : PIR16067
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12012,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16067.pdf

Objednávka číslo : PIR16068
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3012,20
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16068.pdf

Objednávka číslo : PIR16069
popis :sety
suma v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16069.pdf

Objednávka číslo : PIR16070
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16070.pdf

Objednávka číslo : PIR16071
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8850,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16071.pdf

Objednávka číslo : PIR16072
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16072.pdf

Objednávka číslo : PIR16073
popis :katétre
suma v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16073.pdf

Objednávka číslo : PIR16074
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16074.pdf

Objednávka číslo : PIR16075
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :22440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16075.pdf

Objednávka číslo : PIR16076
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :14518,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16076.pdf

Objednávka číslo : PIR16077
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1398,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16077.pdf

Objednávka číslo : PIR16078
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :7431,50
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16078.pdf

Objednávka číslo : PIR16079
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1783,20
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16079.pdf

Objednávka číslo : PIR16080
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5075,70
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :19.02.2016
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16080.pdf

Objednávka číslo : PIR16081
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2016
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16081.pdf

Objednávka číslo : PIR16082
popis :sety
suma v EUR s DPH :1519,20
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :25.02.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR16082.pdf

Objednávka číslo : POS16019
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16019.pdf

Objednávka číslo : POS16020
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1637,81
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :10.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16020.pdf

Objednávka číslo : POS16021
popis :šitie
suma v EUR s DPH :17174,47
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS16021.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16003
popis :oprava golierov
suma v EUR s DPH :25,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :ORTOTECH s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31619631
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16003.pdf

Objednávka číslo : SLUZ16004
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :30,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.02.2016
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ16004.pdf

Objednávka číslo : TU16029
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :275,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16029.pdf

Objednávka číslo : TU16030
popis :preprava dozimetrov
suma v EUR s DPH :13,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16030.pdf

Objednávka číslo : TU16031
popis :kábel, manžeta, senzor
suma v EUR s DPH :1104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16031.pdf

Objednávka číslo : TU16032
popis :overenie tlakomerov
suma v EUR s DPH :267,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16032.pdf

Objednávka číslo : TU16033
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :2375,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16033.pdf

Objednávka číslo : TU16035
popis :oprava pacient.káblov
suma v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.02.2016
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32027028
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16035.pdf

Objednávka číslo : TU16037
popis :nádoba na nátronové vápno
suma v EUR s DPH :218,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16037.pdf

Objednávka číslo : TU16038
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :297,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.02.2016
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa :44284179
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16038.pdf

Objednávka číslo : TU16040
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :192,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.02.2016
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16040.pdf

Objednávka číslo : TU16042
popis :manžety
suma v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16042.pdf

Objednávka číslo : TU16043
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :1731,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2016
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16043.pdf

Objednávka číslo : TU16044
popis :plnenie a dodávka N2O
suma v EUR s DPH :160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.02.2016
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa :31373861
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16044.pdf

Objednávka číslo : TU16045
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :859,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16045.pdf

Objednávka číslo : TU16046
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :237,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa :44284179
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16046.pdf

Objednávka číslo : TU16048
popis :preprava meracích zariadení
suma v EUR s DPH :11,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.02.2016
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16048.pdf

Objednávka číslo : TU16049
popis :oprava ZT
suma v EUR s DPH :33,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :MEDIS Nitra, spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce
IČO dodávateľa :36531774
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16049.pdf

Objednávka číslo : TU16053
popis :výmena filtra na ZT
suma v EUR s DPH :33,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :PaedDr. Peter Krajč - AUREA
adresa dodávateľa :Čajkovského 36, 8005 Prešov
IČO dodávateľa :33751331
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16053.pdf

Objednávka číslo : TU16054
popis :košík na infúznu fľašu
suma v EUR s DPH :41,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16054.pdf

Objednávka číslo : TU16056
popis :výmena filtra na ZT
suma v EUR s DPH :33,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :PaedDr. Peter Krajč - AUREA
adresa dodávateľa :Čajkovského 36, 8005 Prešov
IČO dodávateľa :33751331
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16056.pdf

Objednávka číslo : TU16059
popis :redukčný ventil
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.02.2016
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa :31373861
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU16059.pdf

Objednávka číslo : VZP16054
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :18868,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16054.pdf

Objednávka číslo : VZP16055
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :10746,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16055.pdf

Objednávka číslo : VZP16056
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :9282,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16056.pdf

Objednávka číslo : VZP16057
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2206,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16057.pdf

Objednávka číslo : VZP16058
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :239,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16058.pdf

Objednávka číslo : VZP16059
popis :mat. odberový,hygienický
suma v EUR s DPH :165,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16059.pdf

Objednávka číslo : VZP16060
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16060.pdf

Objednávka číslo : VZP16061
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :252,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.02.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16061.pdf

Objednávka číslo : VZP16062
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :127,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16062.pdf

Objednávka číslo : VZP16063
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :472,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16063.pdf

Objednávka číslo : VZP16064
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :305,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16064.pdf

Objednávka číslo : VZP16065
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2207,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16065.pdf

Objednávka číslo : VZP16066
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1412,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16066.pdf

Objednávka číslo : VZP16067
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1245,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16067.pdf

Objednávka číslo : VZP16068
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :6788,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16068.pdf

Objednávka číslo : VZP16070
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :139,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16070.pdf

Objednávka číslo : VZP16071
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1078,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16071.pdf

Objednávka číslo : VZP16072
popis :dezinfekcia,inštrumentárium
suma v EUR s DPH :4718,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16072.pdf

Objednávka číslo : VZP16073
popis :punkčné ihly
suma v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16073.pdf

Objednávka číslo : VZP16074
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16074.pdf

Objednávka číslo : VZP16075
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16075.pdf

Objednávka číslo : VZP16076
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :43,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16076.pdf

Objednávka číslo : VZP16077
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :1221,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :NIMAG, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :31337775
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16077.pdf

Objednávka číslo : VZP16078
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :9718,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16078.pdf

Objednávka číslo : VZP16079
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1365,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16079.pdf

Objednávka číslo : VZP16080
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5777,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16080.pdf

Objednávka číslo : VZP16081
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :6155,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16081.pdf

Objednávka číslo : VZP16082
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :903,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16082.pdf

Objednávka číslo : VZP16083
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16083.pdf

Objednávka číslo : VZP16084
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :9578,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16084.pdf

Objednávka číslo : VZP16085
popis :dekontaminačná rohož
suma v EUR s DPH :10023,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16085.pdf

Objednávka číslo : VZP16086
popis :prísl. k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :7753,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16086.pdf

Objednávka číslo : VZP16087
popis :mat.odberový,hygienický
suma v EUR s DPH :1527,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.02.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16087.pdf

Objednávka číslo : VZP16088
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1713,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16088.pdf

Objednávka číslo : VZP16089
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16089.pdf

Objednávka číslo : VZP16090
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16090.pdf

Objednávka číslo : VZP16091
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1368,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16091.pdf

Objednávka číslo : VZP16092
popis :prísl.k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :1075,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16092.pdf

Objednávka číslo : VZP16093
popis :mat. hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :3923,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16093.pdf

Objednávka číslo : VZP16094
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1867,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.02.2016
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16094.pdf

Objednávka číslo : VZP16095
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :223,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16095.pdf

Objednávka číslo : VZP16096
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :787,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16096.pdf

Objednávka číslo : VZP16097
popis :mat.hygienický,inštrumentárium
suma v EUR s DPH :246,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16097.pdf

Objednávka číslo : VZP16098
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :1824,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16098.pdf

Objednávka číslo : VZP16099
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :340,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16099.pdf

Objednávka číslo : VZP16100
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :726,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16100.pdf

Objednávka číslo : VZP16101
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16101.pdf

Objednávka číslo : VZP16102
popis :mat.hygienický,inštrumentárium
suma v EUR s DPH :5371,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16102.pdf

Objednávka číslo : VZP16103
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :72,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :BUKÓZA INVEST spol. s r. o. skratka obchodného men
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :31666442
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16103.pdf

Objednávka číslo : VZP16104
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :311,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16104.pdf

Objednávka číslo : VZP16105
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :891,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16105.pdf

Objednávka číslo : VZP16106
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1059,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16106.pdf

Objednávka číslo : VZP16107
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :724,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16107.pdf

Objednávka číslo : VZP16108
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2581,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.02.2016
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16108.pdf

Objednávka číslo : VZP16115
popis :prádlo
suma v EUR s DPH :356,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.02.2016
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP16115.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.