Faktúry zaúčtované v decembri 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-05239
popis :záloha elektr.energie 12/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-05240
popis :záloha plyn 12/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-05452
popis :školenie EO-Bartková Jana
celkom v EUR s DPH :45,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :CUS-Centrum účtovníkov
adresa dodávateľa :ČSA 25, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36760951
číslo faktúry dodávateľa :15010503
číslo pošty :1095/2015
digitálna kópia :f1510953.pdf

faktúra číslo :DF-15-05477
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :177,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15493
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103814
číslo pošty :1094/2015
digitálna kópia :f1510944.pdf

faktúra číslo :DF-15-05487
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :259,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15494
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :4201510607
číslo pošty :1096/2015
digitálna kópia :f1510960.pdf

faktúra číslo :DF-15-05491
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :3926,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15416
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104736
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510992.pdf

faktúra číslo :DF-15-05500
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5088,03
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151064
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :30016836
číslo pošty :1101/2015
digitálna kópia :f1511012.pdf

faktúra číslo :DF-15-05501
popis :sety
celkom v EUR s DPH :16876,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151058
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300016835
číslo pošty :1101/2015
digitálna kópia :f1511011.pdf

faktúra číslo :DF-15-05502
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2036,59
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151065
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015989
číslo pošty :1100/2015
digitálna kópia :f1511002.pdf

faktúra číslo :DF-15-05504
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6406,79
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151071
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104739
číslo pošty :1101/2015
digitálna kópia :f1511010.pdf

faktúra číslo :DF-15-05530
popis :údržba-elektronická registratúra
celkom v EUR s DPH :1356,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :A.V.I.S. - International Software Distr
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 841 01
IČO dodávateľa :31359159
číslo faktúry dodávateľa :1512091
číslo pošty :1108/2015
digitálna kópia :f1511081.pdf

faktúra číslo :DF-15-05573
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15405
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1107/2015
digitálna kópia :f1511074.pdf

faktúra číslo :DF-15-05605
popis :oprava oplotenia
celkom v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :L-STAV,s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 65, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36046043
číslo faktúry dodávateľa :501518
číslo pošty :1114/2015
digitálna kópia :f1511149.pdf

faktúra číslo :DF-15-05606
popis :Oprava-údržba sieťových komponentov, výmena HDD
celkom v EUR s DPH :2086,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15036
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
IČO dodávateľa :35810734
číslo faktúry dodávateľa :321500465
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f1510921.pdf

faktúra číslo :DF-15-05607
popis :HP 300GB 15k pre HP EVA 4400, PN:404396-002 - RF
celkom v EUR s DPH :378,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15035
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
IČO dodávateľa :35810734
číslo faktúry dodávateľa :321500466
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f1510920.pdf

faktúra číslo :DF-15-05683
popis :oprava výťahu V9
celkom v EUR s DPH :92,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :465061732
číslo pošty :1135/2015
digitálna kópia :f1511359.pdf

faktúra číslo :DF-15-05733
popis :Zdravotnícke noviny 1-45/2016
celkom v EUR s DPH :567,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :MAFRA Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Nobelova 34, Bratislava, 83605
IČO dodávateľa :31333524
číslo faktúry dodávateľa :13141541
číslo pošty :1148/2015
digitálna kópia :f1511488.pdf

faktúra číslo :DF-15-05772
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :026/2014
číslo objednávky :POS15316
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156052
číslo pošty :1144/2015
digitálna kópia :f1511447.pdf

faktúra číslo :TF-15-00454
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :23,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020157541
číslo pošty :1097/2015
digitálna kópia :f1510979.pdf

faktúra číslo :TF-15-00456
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :483,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20152501
číslo pošty :1097/2015
digitálna kópia :f1510974.pdf

faktúra číslo :TF-15-00457
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :16,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111587301
číslo pošty :1104/2015
digitálna kópia :f1511044.pdf

faktúra číslo :DF-15-05492
popis :preprava pošty
celkom v EUR s DPH :55,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :5543173042
číslo pošty :1100/2015
digitálna kópia :f1511003.pdf

faktúra číslo :DF-15-05493
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :555,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15427
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011177
číslo pošty :1104/2015
digitálna kópia :f1511047.pdf

faktúra číslo :DF-15-05494
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :444,40
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15429
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015217306
číslo pošty :1097/2015
digitálna kópia :f1510975.pdf

faktúra číslo :DF-15-05495
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4883,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15428
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150526
číslo pošty :1097/2015
digitálna kópia :f1510976.pdf

faktúra číslo :DF-15-05521
popis :Internet Optika 12/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1151208450
číslo pošty :1100/2015
digitálna kópia :f1511008.pdf

faktúra číslo :DF-15-05522
popis :trubice, žiarovky
celkom v EUR s DPH :139,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :NTS15034
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, Detva, 96212
IČO dodávateľa :36618756
číslo faktúry dodávateľa :20150856
číslo pošty :1103/2015
digitálna kópia :f1511039.pdf

faktúra číslo :DF-15-05527
popis :Internet Optika 12/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :SWAN plus, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :47258314
číslo faktúry dodávateľa :1151208450
číslo pošty :1100/2015
digitálna kópia :f1511008.pdf

faktúra číslo :DF-15-05537
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :681,93
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15432
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111587512
číslo pošty :1104/2015
digitálna kópia :f1511048.pdf

faktúra číslo :DF-15-05539
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :416,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15431
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1105/2015
digitálna kópia :f1511050.pdf

faktúra číslo :DF-15-05540
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4555,16
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15430
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111587508
číslo pošty :1104/2015
digitálna kópia :f1511049.pdf

faktúra číslo :DF-15-05547
popis :príslušenstvo k Maquet
celkom v EUR s DPH :1282,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15266
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1109/2015
digitálna kópia :f1511091.pdf

faktúra číslo :DF-15-05550
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :52,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15486
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256323730
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f1511114.pdf

faktúra číslo :DF-15-05556
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6174,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151050
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560049
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511104.pdf

faktúra číslo :DF-15-05560
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :836,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151033
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104774
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f1511117.pdf

faktúra číslo :DF-15-05563
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6183,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151032
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155933
číslo pošty :1101/2015
digitálna kópia :f1511019.pdf

faktúra číslo :DF-15-05564
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16872,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151021
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155931
číslo pošty :1101/2015
digitálna kópia :f1511018.pdf

faktúra číslo :DF-15-05565
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :751,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15984
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155929
číslo pošty :1101/2015
digitálna kópia :f1511015.pdf

faktúra číslo :DF-15-05566
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5065,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15970
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155930
číslo pošty :1101/2015
digitálna kópia :f1511016.pdf

faktúra číslo :DF-15-05570
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1783,20
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15408
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :4201510715
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f1511116.pdf

faktúra číslo :DF-15-05572
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15406
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126557
číslo pošty :1107/2015
digitálna kópia :f1511072.pdf

faktúra číslo :DF-15-05580
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :101,64
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151038
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801656
číslo pošty :1113/2015
digitálna kópia :f1511135.pdf

faktúra číslo :DF-15-05581
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2285,25
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151043
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801655
číslo pošty :1113/2015
digitálna kópia :f1511138.pdf

faktúra číslo :DF-15-05582
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5599,20
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151062
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801658
číslo pošty :1113/2015
digitálna kópia :f1511137.pdf

faktúra číslo :DF-15-05583
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :485,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15391
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801657
číslo pošty :1113/2015
digitálna kópia :f1511136.pdf

faktúra číslo :DF-15-05656
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :439,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15503
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629961
číslo pošty :1107/2015
digitálna kópia :f1511073.pdf

faktúra číslo :DF-15-05702
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15321
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152044
číslo pošty :1127/2015
digitálna kópia :f1511270.pdf

faktúra číslo :DF-15-05773
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1156,00
číslo zmluvy :019/2014
číslo objednávky :POS15324
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156067
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511450.pdf

faktúra číslo :IF-15-00107
popis :Likvidačný list IF-15-00107
celkom v EUR s DPH :93,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :KVANT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlyns, Bratislava, 842 48
IČO dodávateľa :31398294
číslo faktúry dodávateľa :1300160684
číslo pošty :1118/2015
digitálna kópia :f1511185.pdf

faktúra číslo :TF-15-00460
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :314,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vápenka 15, Bratislava, 84107
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201501480
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511100.pdf

faktúra číslo :TF-15-00463
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :72,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1112/2015
digitálna kópia :f1511129.pdf

faktúra číslo :DF-15-05536
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :787,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15434
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738317
číslo pošty :11053/2015
digitálna kópia :f1511053.pdf

faktúra číslo :DF-15-05538
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3339,47
číslo zmluvy :079/2014
číslo objednávky :LIEK15435
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150540
číslo pošty :11099/2015
digitálna kópia :f1511099.pdf

faktúra číslo :DF-15-05541
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :364,72
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15433
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738318
číslo pošty :1105/2015
digitálna kópia :f1511054.pdf

faktúra číslo :DF-15-05542
popis :oprava stojanu, polep, tabuľky
celkom v EUR s DPH :84,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :FERRAGRAFIK
adresa dodávateľa :Sládkovičova 6/13, Žiar nad Hronom, 96501
IČO dodávateľa :35298995
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1112/2015
digitálna kópia :f1511124.pdf

faktúra číslo :DF-15-05548
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1260,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151077
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152011
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f1511064.pdf

faktúra číslo :DF-15-05549
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :720,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15166
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702108
číslo pošty :1107/2015
digitálna kópia :f1511071.pdf

faktúra číslo :DF-15-05552
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :13,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15474
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702109
číslo pošty :1107/2015
digitálna kópia :f1511070.pdf

faktúra číslo :DF-15-05553
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :572,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15489
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702110
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f1511068.pdf

faktúra číslo :DF-15-05554
popis :mat.hygienický,sety,katétre
celkom v EUR s DPH :2422,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15500
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702111
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f1511067.pdf

faktúra číslo :DF-15-05555
popis :filter systém
celkom v EUR s DPH :10684,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151074
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560050
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511105.pdf

faktúra číslo :DF-15-05557
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :082/2015
číslo objednávky :PIK151078
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104802
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511107.pdf

faktúra číslo :DF-15-05558
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2100,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151046
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301277
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511108.pdf

faktúra číslo :DF-15-05561
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK151077
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152010
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f1511065.pdf

faktúra číslo :DF-15-05567
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :14904,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
číslo objednávky :PIR15411
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151943
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511109.pdf

faktúra číslo :DF-15-05568
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1005,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15423
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104800
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511106.pdf

faktúra číslo :DF-15-05569
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3317,99
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15418
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156987
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f1511111.pdf

faktúra číslo :DF-15-05571
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
číslo objednávky :PIR15417
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152012
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f1511063.pdf

faktúra číslo :DF-15-05574
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6160,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15413
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50054318
číslo pošty :1102/2015
digitálna kópia :f1511020.pdf

faktúra číslo :DF-15-05575
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :10311,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15397
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156984
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f1511113.pdf

faktúra číslo :DF-15-05576
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :57,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15397
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156985
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f1511112.pdf

faktúra číslo :DF-15-05577
popis :katétre, sety,vodiče
celkom v EUR s DPH :16700,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15393
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152009
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f1511066.pdf

faktúra číslo :DF-15-05578
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :86276,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15396
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152013
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f1511061.pdf

faktúra číslo :DF-15-05584
popis :STORNO! nedodaný tovar
celkom v EUR s DPH :16778,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156990
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511103.pdf

faktúra číslo :DF-15-05588
popis :katétre,prevodníky
celkom v EUR s DPH :3492,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15173
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155987
číslo pošty :1115/2015
digitálna kópia :f1511154.pdf

faktúra číslo :DF-15-05593
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2214,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151084
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155967
číslo pošty :1115/2015
digitálna kópia :f1511153.pdf

faktúra číslo :DF-15-05602
popis :odplata - stravné lístky
celkom v EUR s DPH :420,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115129444
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511259.pdf

faktúra číslo :DF-15-05603
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :26768,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115129444
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511259.pdf

faktúra číslo :DF-15-05615
popis :odborná literatúra-normy
celkom v EUR s DPH :24,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
adresa dodávateľa :Štefanovičova 3, Bratislava, 81005
IČO dodávateľa :30810710
číslo faktúry dodávateľa :28152324
číslo pošty :1112/2015
digitálna kópia :f1511123.pdf

faktúra číslo :DF-15-05619
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :26029,96
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15422
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126558
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511236.pdf

faktúra číslo :DF-15-05620
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15398
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015996
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511221.pdf

faktúra číslo :DF-15-05648
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :334,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15504
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155990
číslo pošty :1115/2015
digitálna kópia :f1511155.pdf

faktúra číslo :DF-15-05649
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :617,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15510
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156991
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f1511110.pdf

faktúra číslo :DF-15-05650
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :936,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15512
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152014
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f1511062.pdf

faktúra číslo :DF-15-05657
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :916,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15503
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :630001
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511237.pdf

faktúra číslo :DF-15-05669
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :708,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15436
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702107
číslo pošty :11088/2015
digitálna kópia :f1511088.pdf

faktúra číslo :DF-15-05672
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :444,40
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15437
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015217419
číslo pošty :1108/2015
digitálna kópia :f1511087.pdf

faktúra číslo :DF-15-05712
popis :katétre, vodiče
celkom v EUR s DPH :7990,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151060
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151941
číslo pošty :1129/2015
digitálna kópia :f1511298.pdf

faktúra číslo :DF-15-05793
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :99351,49
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15395
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187376
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f1511245.pdf

faktúra číslo :DF-15-05870
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK151087
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022969
číslo pošty :1159/2015
digitálna kópia :f1511596.pdf

faktúra číslo :ID-15-0276
popis :oprava účtovania IF-15-00103
celkom v EUR s DPH :,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15267
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1109/2015
digitálna kópia :f1511092.pdf

faktúra číslo :IF-15-00103
popis :vozíky pre EKG
celkom v EUR s DPH :1434,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151944
číslo pošty :1109/2015
digitálna kópia :f1511092.pdf

faktúra číslo :TF-15-00458
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :920,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111587638
číslo pošty :1104/2015
digitálna kópia :f1511045.pdf

faktúra číslo :TF-15-00459
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9709,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738240
číslo pošty :1105/2015
digitálna kópia :f1511052.pdf

faktúra číslo :TF-15-00462
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2780,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.12.2015
dodávateľ :Bayer, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 25, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :35759143
číslo faktúry dodávateľa :8758502190
číslo pošty :1112/2015
digitálna kópia :f1511128.pdf

faktúra číslo :DF-15-05532
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :7695653173
číslo pošty :1114/2015
digitálna kópia :f1511140.pdf

faktúra číslo :DF-15-05562
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :14333,44
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151085
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157025
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f1511101.pdf

faktúra číslo :DF-15-05585
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15310
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152030
číslo pošty :1115/2015
digitálna kópia :f1511159.pdf

faktúra číslo :DF-15-05589
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15159
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015091635
číslo pošty :1116/2015
digitálna kópia :f1511160.pdf

faktúra číslo :DF-15-05590
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :184,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15175
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015091636
číslo pošty :1116/2015
digitálna kópia :f1511161.pdf

faktúra číslo :DF-15-05592
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4393,40
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK151072
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152355
číslo pošty :1116/2015
digitálna kópia :f1511164.pdf

faktúra číslo :DF-15-05595
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :733,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15390
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702127
číslo pošty :1116/2015
digitálna kópia :f1511165.pdf

faktúra číslo :DF-15-05596
popis :audítorské práce 2015
celkom v EUR s DPH :6192,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :BDR, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :M.M.Hodžu 3, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :614556
číslo faktúry dodávateľa :10155381
číslo pošty :1120/2015
digitálna kópia :f1511206.pdf

faktúra číslo :DF-15-05608
popis :výmena výustky nástavca
celkom v EUR s DPH :254,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :ATS BB s.r.o.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :35945737
číslo faktúry dodávateľa :2015028
číslo pošty :1119/2015
digitálna kópia :f1511195.pdf

faktúra číslo :DF-15-05618
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5530,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15419
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511226.pdf

faktúra číslo :DF-15-05622
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :28111,86
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15388
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187383
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f1511246.pdf

faktúra číslo :DF-15-05641
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5056,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15419
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1127/2015
digitálna kópia :f1511276.pdf

faktúra číslo :DF-15-05645
popis :dezinfekcia, kanyly
celkom v EUR s DPH :723,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15507
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017213
číslo pošty :1115/2015
digitálna kópia :f1511150.pdf

faktúra číslo :DF-15-05670
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :108,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15438
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020157615
číslo pošty :1108/2015
digitálna kópia :f1511085.pdf

faktúra číslo :DF-15-05684
popis :filtre
celkom v EUR s DPH :980,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :NTS15035
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :TATRAFILTER, s.r.o.
adresa dodávateľa :Štúrova 288/67, Svit, 5921
IČO dodávateľa :36464236
číslo faktúry dodávateľa :1244122015
číslo pošty :1136/2015
digitálna kópia :f1511360.pdf

faktúra číslo :DF-15-05693
popis :školenie na CD-cestovné náhrady
celkom v EUR s DPH :85,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :Nakladatelství FORUM s.r.o.
adresa dodávateľa :Záhradnícka 46, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :46490213
číslo faktúry dodávateľa :1689180701
číslo pošty :1143/2015
digitálna kópia :f1511433.pdf

faktúra číslo :DF-15-05701
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :3078,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15323
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157086
číslo pošty :1127/2015
digitálna kópia :f1511273.pdf

faktúra číslo :DF-15-05752
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3397,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15509
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256324108
číslo pošty :11250/2015
digitálna kópia :f1511250.pdf

faktúra číslo :DF-15-05809
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :333,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15507
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017238
číslo pošty :11151/2015
digitálna kópia :f1511151.pdf

faktúra číslo :DF-15-05905
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1445,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15509
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256324070
číslo pošty :11249/2015
digitálna kópia :f1511249.pdf

faktúra číslo :IF-15-00105
popis :snímač Symbol
celkom v EUR s DPH :163,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM15065
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :KODYS SLOVENSKO, s r.o.
adresa dodávateľa :Sliačska 2, Bratislava, 831 02
IČO dodávateľa :31387454
číslo faktúry dodávateľa :5001506845
číslo pošty :11122/2015
digitálna kópia :f1511122.pdf

faktúra číslo :TF-15-00461
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :33,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.12.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020157614
číslo pošty :11089/2015
digitálna kópia :f1511089.pdf

faktúra číslo :DF-15-05904
popis :laboratórne vyšetrenie
celkom v EUR s DPH :281,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.12.2015
dodávateľ :Nemocenská BB s.r.o.
adresa dodávateľa :Kukučínova 20, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36661511
číslo faktúry dodávateľa :9150213
číslo pošty :1173/2015
digitálna kópia :f1511736.pdf

faktúra číslo :TF-15-00465
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9049,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.12.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5196477
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511254.pdf

faktúra číslo :DF-15-05591
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2140,20
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15420
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :4201510844
číslo pošty :1116/2015
digitálna kópia :f1511163.pdf

faktúra číslo :DF-15-05594
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :74,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15494
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :4201510843
číslo pošty :1116/2015
digitálna kópia :f1511162.pdf

faktúra číslo :DF-15-05609
popis :oprava centrálneho monitoru
celkom v EUR s DPH :398,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150599
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511258.pdf

faktúra číslo :DF-15-05610
popis :špeciálne plyny 12/2015
celkom v EUR s DPH :131,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205858625
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511234.pdf

faktúra číslo :DF-15-05616
popis :tlakový prevodník
celkom v EUR s DPH :620,00
číslo zmluvy :114/2015
číslo objednávky :OKJ15016
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156068
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511223.pdf

faktúra číslo :DF-15-05617
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2248,32
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15428
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157060
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511230.pdf

faktúra číslo :DF-15-05621
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :36961,87
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15399
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152036
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511232.pdf

faktúra číslo :DF-15-05624
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3735,00
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151023
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126565
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511238.pdf

faktúra číslo :DF-15-05625
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1867,64
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK151008
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126566
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511239.pdf

faktúra číslo :DF-15-05626
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9532,70
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151028
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126564
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f1511240.pdf

faktúra číslo :DF-15-05627
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1367,80
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151061
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126567
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f1511241.pdf

faktúra číslo :DF-15-05628
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1172,40
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151098
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126568
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f1511242.pdf

faktúra číslo :DF-15-05629
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151065
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151002
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511222.pdf

faktúra číslo :DF-15-05630
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151032
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156061
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511224.pdf

faktúra číslo :DF-15-05631
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1502,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151011
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156060
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511225.pdf

faktúra číslo :DF-15-05632
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5750,88
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151095
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157061
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511229.pdf

faktúra číslo :DF-15-05633
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK151100
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152038
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511231.pdf

faktúra číslo :DF-15-05634
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1170,00
číslo zmluvy :129/2015
číslo objednávky :PIK151092
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152037
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511233.pdf

faktúra číslo :DF-15-05642
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15424
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104855
číslo pošty :1127/2015
digitálna kópia :f1511275.pdf

faktúra číslo :DF-15-05644
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151096
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104857
číslo pošty :1127/2015
digitálna kópia :f1511274.pdf

faktúra číslo :DF-15-05653
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :704,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15506
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115120065
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511253.pdf

faktúra číslo :DF-15-05654
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :448,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15503
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :630034
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f1511244.pdf

faktúra číslo :DF-15-05655
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :89,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15503
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103866
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f1511243.pdf

faktúra číslo :DF-15-05658
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :989,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15503
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103870
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f1511235.pdf

faktúra číslo :DF-15-05659
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1095,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15508
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1512300
číslo pošty :1115/2015
digitálna kópia :f1511152.pdf

faktúra číslo :DF-15-05668
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6103,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15442
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150548
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511257.pdf

faktúra číslo :DF-15-05708
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15517
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10151091
číslo pošty :1130/2015
digitálna kópia :f1511300.pdf

faktúra číslo :DF-15-05709
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :351,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15511
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2154311
číslo pošty :1130/2015
digitálna kópia :f1511303.pdf

faktúra číslo :DF-15-05710
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK151089
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301297
číslo pošty :1130/2015
digitálna kópia :f1511301.pdf

faktúra číslo :DF-15-05721
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :57,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15400
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157063
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511227.pdf

faktúra číslo :DF-15-05722
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8715,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15400
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157062
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f1511228.pdf

faktúra číslo :DF-15-05730
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :083/2015
číslo objednávky :PIR15412
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801687
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511376.pdf

faktúra číslo :DF-15-05735
popis :implementácia registr.plánu
celkom v EUR s DPH :180,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :A.V.I.S. - International Software Distr
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 841 01
IČO dodávateľa :31359159
číslo faktúry dodávateľa :1512096
číslo pošty :1148/2015
digitálna kópia :f1511485.pdf

faktúra číslo :DF-15-05765
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4620,00
číslo zmluvy :118/2015
číslo objednávky :PIK15902
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
číslo faktúry dodávateľa :15050003
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511451.pdf

faktúra číslo :DF-15-05835
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15326
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152083
číslo pošty :1167/2015
digitálna kópia :f1511671.pdf

faktúra číslo :IF-15-00108
popis :rozšírenie štruktúrovanej kabeláže
celkom v EUR s DPH :271,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.12.2015
dodávateľ :Marian Dudáš - MOVIKOM
adresa dodávateľa :Javornícka 33, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :37331787
číslo faktúry dodávateľa :1501128
číslo pošty :1126/2015
digitálna kópia :f1511269.pdf

faktúra číslo :DF-15-05623
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :796,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15170
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702139
číslo pošty :11248/2015
digitálna kópia :f1511248.pdf

faktúra číslo :DF-15-05636
popis :spracovanie biol.materiálu
celkom v EUR s DPH :16,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica, 97517
IČO dodávateľa :165549
číslo faktúry dodávateľa :201504312
číslo pošty :11292/2015
digitálna kópia :f1511292.pdf

faktúra číslo :DF-15-05643
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1848,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151085
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157099
číslo pošty :11272/2015
digitálna kópia :f1511272.pdf

faktúra číslo :DF-15-05651
popis :materiál hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :7284,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15505
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702140
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f1511247.pdf

faktúra číslo :DF-15-05652
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1813,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15502
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011224
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511252.pdf

faktúra číslo :DF-15-05663
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :178,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015337
číslo pošty :1131/2015
digitálna kópia :f1511314.pdf

faktúra číslo :DF-15-05667
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1292,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15441
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702138
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511256.pdf

faktúra číslo :DF-15-05671
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3121,49
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15439
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111589359
číslo pošty :1116/2015
digitálna kópia :f1511166.pdf

faktúra číslo :DF-15-05673
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :717,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15444
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5200606
číslo pošty :1129/2015
digitálna kópia :f1511290.pdf

faktúra číslo :DF-15-05687
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2182,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15446
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1133/2015
digitálna kópia :f1511334.pdf

faktúra číslo :DF-15-05703
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2719,04
číslo zmluvy :056/2014
číslo objednávky :POS15320
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157087
číslo pošty :1127/2015
digitálna kópia :f1511271.pdf

faktúra číslo :DF-15-05705
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2974,74
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15317
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610835
číslo pošty :1130/2015
digitálna kópia :f1511302.pdf

faktúra číslo :DF-15-05706
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :6527,73
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15317
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610836
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511390.pdf

faktúra číslo :DF-15-05711
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151079
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560051
číslo pošty :1129/2015
digitálna kópia :f1511299.pdf

faktúra číslo :DF-15-05717
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :16850,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151099
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151967
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511407.pdf

faktúra číslo :DF-15-05718
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :101,64
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151062
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801701
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511374.pdf

faktúra číslo :DF-15-05719
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :10593,24
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151097
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801702
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511375.pdf

faktúra číslo :DF-15-05727
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15427
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511409.pdf

faktúra číslo :DF-15-05728
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :785,90
číslo zmluvy :071/2015
číslo objednávky :PIR15426
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801700
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511372.pdf

faktúra číslo :DF-15-05729
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :3012,24
číslo zmluvy :071/2015
číslo objednávky :PIR15421
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801699
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511373.pdf

faktúra číslo :DF-15-05740
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1170,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15520
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256324349
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511398.pdf

faktúra číslo :DF-15-05741
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :856,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15504
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156093
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511399.pdf

faktúra číslo :DF-15-05746
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :5330,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15515
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151971
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511408.pdf

faktúra číslo :DF-15-05748
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :482,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15522
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201512211
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f1511389.pdf

faktúra číslo :DF-15-05751
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :95,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15518
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1129/2015
digitálna kópia :f1511297.pdf

faktúra číslo :DF-15-05754
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :180,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15509
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256324304
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f1511410.pdf

faktúra číslo :TF-15-00464
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :104,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702137
číslo pošty :1125/2015
digitálna kópia :f1511255.pdf

faktúra číslo :TF-15-00467
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12237,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501021888
číslo pošty :1133/2015
digitálna kópia :f1511337.pdf

faktúra číslo :TF-15-00470
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :245,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.12.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20152606
číslo pošty :1128/2015
digitálna kópia :f1511280.pdf

faktúra číslo :DF-15-05665
popis :školenie-Ing.Beňová, Ing.Fraňová
celkom v EUR s DPH :84,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :CENIGA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rusovská cesta 11, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44367996
číslo faktúry dodávateľa :8150971
číslo pošty :1130/2015
digitálna kópia :f1511305.pdf

faktúra číslo :DF-15-05680
popis :poradenstvo VO 12/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1135/2015
digitálna kópia :f1511355.pdf

faktúra číslo :DF-15-05682
popis :školenie Lotka Urbacová
celkom v EUR s DPH :64,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Nakladatelství FORUM s.r.o.
adresa dodávateľa :Záhradnícka 46, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :46490213
číslo faktúry dodávateľa :1689189601
číslo pošty :11350/2015
digitálna kópia :f1511350.pdf

faktúra číslo :DF-15-05694
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :7,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515319766
číslo pošty :1142/2015
digitálna kópia :f1511421.pdf

faktúra číslo :DF-15-05695
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :7,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515319767
číslo pošty :11420/2015
digitálna kópia :f1511420.pdf

faktúra číslo :DF-15-05696
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :86,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515319768
číslo pošty :11419/2015
digitálna kópia :f1511419.pdf

faktúra číslo :DF-15-05697
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515319763
číslo pošty :1142/2015
digitálna kópia :f1511423.pdf

faktúra číslo :DF-15-05698
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :7,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515319765
číslo pošty :1142/2015
digitálna kópia :f1511422.pdf

faktúra číslo :DF-15-05699
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :56,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515319764
číslo pošty :1142/2015
digitálna kópia :f1511424.pdf

faktúra číslo :DF-15-05707
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1667,00
číslo zmluvy :032/2014
číslo objednávky :POS15322
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176690
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511392.pdf

faktúra číslo :DF-15-05713
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :683,90
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151076
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126575
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511396.pdf

faktúra číslo :DF-15-05714
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151061
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126574
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511397.pdf

faktúra číslo :DF-15-05715
popis :sety
celkom v EUR s DPH :14332,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151093
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017617
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511402.pdf

faktúra číslo :DF-15-05716
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1453,80
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151094
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017616
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511403.pdf

faktúra číslo :DF-15-05724
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :18958,01
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15401
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152059
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f1511381.pdf

faktúra číslo :DF-15-05731
popis :zavádzacie sety
celkom v EUR s DPH :1012,80
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15425
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :4201511013
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511377.pdf

faktúra číslo :DF-15-05737
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2509,70
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151098
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126577
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511394.pdf

faktúra číslo :DF-15-05738
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :8462,76
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK151091
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126576
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511395.pdf

faktúra číslo :DF-15-05739
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1143,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15523
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176691
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511391.pdf

faktúra číslo :DF-15-05742
popis :materiál hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :3432,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15514
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156121
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511400.pdf

faktúra číslo :DF-15-05743
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :96,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15519
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017627
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511404.pdf

faktúra číslo :DF-15-05744
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :131,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15519
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017633
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511406.pdf

faktúra číslo :DF-15-05745
popis :punkčná ihla
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15519
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017626
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f1511405.pdf

faktúra číslo :DF-15-05753
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :19,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15509
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256324470
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f1511388.pdf

faktúra číslo :DF-15-05761
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7973,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151083
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599038
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511455.pdf

faktúra číslo :DF-15-05774
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1164,31
číslo zmluvy :055/2014
číslo objednávky :POS15318
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017675
číslo pošty :1144/2015
digitálna kópia :f1511445.pdf

faktúra číslo :DF-15-05802
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :553,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15516
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :11401/2015
digitálna kópia :f1511401.pdf

faktúra číslo :IF-15-00110
popis :inžinierskogeologický prieskum
celkom v EUR s DPH :5940,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :ENVIGEO, a.s.
adresa dodávateľa :Kynceľová 2, Banská Bystrica, 974 11
IČO dodávateľa :31600891
číslo faktúry dodávateľa :2015704
číslo pošty :1130/2015
digitálna kópia :f1511304.pdf

faktúra číslo :IF-15-00120
popis :žalúzie, siete proti hmyzu
celkom v EUR s DPH :191,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, Badín, 97632
IČO dodávateľa :35489308
číslo faktúry dodávateľa :15044
číslo pošty :170/2015
digitálna kópia :f15170.pdf

faktúra číslo :TF-15-00466
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :464,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111589569
číslo pošty :1129/2015
digitálna kópia :f1511291.pdf

faktúra číslo :DF-15-05661
popis :čistiace prostriedky
celkom v EUR s DPH :211,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15075
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150813
číslo pošty :1130/2015
digitálna kópia :f1511307.pdf

faktúra číslo :DF-15-05685
popis :kancelársky papier
celkom v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15074
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215017670
číslo pošty :1133/2015
digitálna kópia :f1511333.pdf

faktúra číslo :DF-15-05686
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :363,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15447
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50224798
číslo pošty :1135/2015
digitálna kópia :f1511351.pdf

faktúra číslo :DF-15-05688
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :92,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15445
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111589825
číslo pošty :1133/2015
digitálna kópia :f1511335.pdf

faktúra číslo :DF-15-05689
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :9716,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15443
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738452
číslo pošty :1134/2015
digitálna kópia :f1511340.pdf

faktúra číslo :DF-15-05690
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :7914,38
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15440
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738453
číslo pošty :1133/2015
digitálna kópia :f1511338.pdf

faktúra číslo :DF-15-05720
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2135,60
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151071
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :151024921
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511371.pdf

faktúra číslo :DF-15-05723
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :3503,17
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15405
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152061
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f1511380.pdf

faktúra číslo :DF-15-05725
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :122359,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15406
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151016
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f1511382.pdf

faktúra číslo :DF-15-05726
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :53099,16
číslo zmluvy :113/2013_D1
číslo objednávky :PEK15404
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157169
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f1511384.pdf

faktúra číslo :DF-15-05736
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :7847,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15171
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702152
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f1511413.pdf

faktúra číslo :DF-15-05747
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1060,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15503
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176694
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f1511393.pdf

faktúra číslo :DF-15-05749
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2017,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15390
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702153
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f1511412.pdf

faktúra číslo :DF-15-05750
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :1440,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15529
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152062
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511379.pdf

faktúra číslo :DF-15-05755
popis :mat. hygienický,klipy,sety
celkom v EUR s DPH :12970,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15505
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702154
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f1511414.pdf

faktúra číslo :DF-15-05756
popis :materiál hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :763,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15513
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702155
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f1511411.pdf

faktúra číslo :DF-15-05757
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :514,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15508
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1512304
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f1511378.pdf

faktúra číslo :DF-15-05758
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5416,71
číslo zmluvy :126/2015
číslo objednávky :PIK151088
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017786
číslo pošty :1146/2015
digitálna kópia :f1511460.pdf

faktúra číslo :DF-15-05764
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1260,00
číslo zmluvy :118/2015
číslo objednávky :PIK151067
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
číslo faktúry dodávateľa :15050005
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511453.pdf

faktúra číslo :DF-15-05766
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2211,00
číslo zmluvy :118/2015
číslo objednávky :PIK151053
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
číslo faktúry dodávateľa :15050004
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511452.pdf

faktúra číslo :DF-15-05770
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :118/2015
číslo objednávky :PIK15902
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
číslo faktúry dodávateľa :15050006
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511454.pdf

faktúra číslo :DF-15-05777
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3820,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151093
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017798
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511459.pdf

faktúra číslo :DF-15-05780
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK151081
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600151020
číslo pošty :1151/2015
digitálna kópia :f1511518.pdf

faktúra číslo :DF-15-05781
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK151075
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600151019
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511521.pdf

faktúra číslo :DF-15-05794
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :40167,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15402
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187412
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511530.pdf

faktúra číslo :DF-15-05810
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :800,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15532
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256324721
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511534.pdf

faktúra číslo :DF-15-05851
popis :sety, senzory,mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :12473,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15525
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157164
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f1511386.pdf

faktúra číslo :IF-15-00111
popis :držiak hlavy pacienta
celkom v EUR s DPH :3792,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :48146676
číslo faktúry dodávateľa :4115000392
číslo pošty :1148/2015
digitálna kópia :f1511484.pdf

faktúra číslo :TF-15-00468
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12175,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738373
číslo pošty :1134/2015
digitálna kópia :f1511342.pdf

faktúra číslo :TF-15-00469
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020157746
číslo pošty :1146/2015
digitálna kópia :f1511461.pdf

faktúra číslo :TF-15-00471
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :122,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.12.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20152658
číslo pošty :1136/2015
digitálna kópia :f1511361.pdf

faktúra číslo :DF-15-05691
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4737,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15449
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50224891
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f1511416.pdf

faktúra číslo :DF-15-05692
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :70,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15448
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011264
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f1511415.pdf

faktúra číslo :DF-15-05700
popis :revízie-tlakové nádoby
celkom v EUR s DPH :250,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Ing. Vincent Čierny
adresa dodávateľa :Vansovej 18/11, Žiar nad Hronom, 96501
IČO dodávateľa :40395537
číslo faktúry dodávateľa :4169615
číslo pošty :1143/2015
digitálna kópia :f1511438.pdf

faktúra číslo :DF-15-05759
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK151110
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156159
číslo pošty :1144/2015
digitálna kópia :f1511448.pdf

faktúra číslo :DF-15-05760
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK151108
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152436
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511456.pdf

faktúra číslo :DF-15-05762
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13110,79
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151107
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104951
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f1511476.pdf

faktúra číslo :DF-15-05763
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :15595,78
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151106
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151020
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f1511477.pdf

faktúra číslo :DF-15-05767
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151102
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104952
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f1511475.pdf

faktúra číslo :DF-15-05768
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151080
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017935
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f1511472.pdf

faktúra číslo :DF-15-05769
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10415,43
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151105
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017936
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f1511474.pdf

faktúra číslo :DF-15-05776
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
číslo objednávky :PIR15429
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301318
číslo pošty :1146/2015
digitálna kópia :f1511469.pdf

faktúra číslo :DF-15-05788
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :3272,54
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151090
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801723
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511537.pdf

faktúra číslo :DF-15-05790
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :762,28
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15317
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610909
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511532.pdf

faktúra číslo :DF-15-05791
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2582,26
číslo zmluvy :071/2015
číslo objednávky :PIR15426
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801724
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511536.pdf

faktúra číslo :DF-15-05796
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4461,60
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15408
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152075
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511520.pdf

faktúra číslo :DF-15-05798
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :176,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15531
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156156
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f1511470.pdf

faktúra číslo :DF-15-05799
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :805,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15530
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017934
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f1511473.pdf

faktúra číslo :DF-15-05801
popis :oxygenátory, sety
celkom v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy :170/2015
číslo objednávky :VZP15534
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201512215
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511457.pdf

faktúra číslo :DF-15-05807
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1012,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15528
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1151/2015
digitálna kópia :f1511517.pdf

faktúra číslo :DF-15-05808
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :67,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15509
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256324733
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511523.pdf

faktúra číslo :DF-15-05811
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :512,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15527
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :630088
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511533.pdf

faktúra číslo :DF-15-05815
popis :manžeta, klieštiky
celkom v EUR s DPH :254,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15311
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150606
číslo pošty :1146/2015
digitálna kópia :f1511466.pdf

faktúra číslo :DF-15-05833
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :028/2014
číslo objednávky :POS15334
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023129
číslo pošty :1159/2015
digitálna kópia :f1511591.pdf

faktúra číslo :DF-15-05834
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :1112,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15329
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156210
číslo pošty :1165/2015
digitálna kópia :f1511658.pdf

faktúra číslo :DF-15-05837
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15335
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023130
číslo pošty :1159/2015
digitálna kópia :f1511592.pdf

faktúra číslo :DF-15-05840
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :400,62
číslo zmluvy :055/2014
číslo objednávky :POS15318
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300017962
číslo pošty :1158/2015
digitálna kópia :f1511580.pdf

faktúra číslo :DF-15-05841
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :6435,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15327
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023138
číslo pošty :1159/2015
digitálna kópia :f1511595.pdf

faktúra číslo :DF-15-05842
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15332
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10151120
číslo pošty :1158/2015
digitálna kópia :f1511581.pdf

faktúra číslo :DF-15-05846
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :272,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15538
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020157796
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f1511458.pdf

faktúra číslo :DF-15-05900
popis :stabilizátor vody
celkom v EUR s DPH :70,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15290
dátum doručenia :11.12.2015
dodávateľ :FINECON, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rybničná 42, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :31324061
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1169/2015
digitálna kópia :f1511698.pdf

faktúra číslo :DF-15-05885
popis :servisná prehliadka ZT
celkom v EUR s DPH :945,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :395070
číslo pošty :1164/2015
digitálna kópia :f1511649.pdf

faktúra číslo :TF-15-00477
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1580,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.12.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5201457
číslo pošty :1165/2015
digitálna kópia :f1511654.pdf

faktúra číslo :DF-15-05681
popis :právne služby 12/2015
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 33, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36771651
číslo faktúry dodávateľa :201500300
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f1511417.pdf

faktúra číslo :DF-15-05771
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :36834,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15409
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151021
číslo pošty :1149/2015
digitálna kópia :f1511493.pdf

faktúra číslo :DF-15-05778
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :488,50
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151028
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126581
číslo pošty :1154/2015
digitálna kópia :f1511540.pdf

faktúra číslo :DF-15-05779
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1722,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151123
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156195
číslo pošty :1151/2015
digitálna kópia :f1511516.pdf

faktúra číslo :DF-15-05782
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :11280,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK151117
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152076
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511522.pdf

faktúra číslo :DF-15-05783
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7460,40
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK151112
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157218
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511524.pdf

faktúra číslo :DF-15-05784
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4879,92
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK151103
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157193
číslo pošty :11525/2015
digitálna kópia :f1511525.pdf

faktúra číslo :DF-15-05785
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12500,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151127
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157220
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511526.pdf

faktúra číslo :DF-15-05786
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3410,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK151124
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010570
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511528.pdf

faktúra číslo :DF-15-05787
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK151121
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023102
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511529.pdf

faktúra číslo :DF-15-05792
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3015,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15423
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104974
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511535.pdf

faktúra číslo :DF-15-05795
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1932,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15411
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157219
číslo pošty :1152/2015
digitálna kópia :f1511527.pdf

faktúra číslo :DF-15-05797
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :25652,53
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15407
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157223
číslo pošty :1151/2015
digitálna kópia :f1511519.pdf

faktúra číslo :DF-15-05800
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1038,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15533
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1512306
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f1511471.pdf

faktúra číslo :DF-15-05806
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1895,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15514
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156192
číslo pošty :1151/2015
digitálna kópia :f1511515.pdf

faktúra číslo :DF-15-05812
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :2136,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15523
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176703
číslo pošty :1154/2015
digitálna kópia :f1511541.pdf

faktúra číslo :DF-15-05813
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :25,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15503
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103934
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511538.pdf

faktúra číslo :DF-15-05814
popis :oprava dlažby parkoviska
celkom v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :L-STAV,s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 65, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36046043
číslo faktúry dodávateľa :501519
číslo pošty :1148/2015
digitálna kópia :f1511481.pdf

faktúra číslo :DF-15-05825
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2344,98
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15434
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157328
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f1511662.pdf

faktúra číslo :DF-15-05827
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4220,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15399
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1160/2015
digitálna kópia :f1511600.pdf

faktúra číslo :DF-15-05828
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15172
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20152020
číslo pošty :1154/2015
digitálna kópia :f1511549.pdf

faktúra číslo :DF-15-05836
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15325
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157234
číslo pošty :1155/2015
digitálna kópia :f1511552.pdf

faktúra číslo :DF-15-05843
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :6237,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15527
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176704
číslo pošty :1154/2015
digitálna kópia :f1511542.pdf

faktúra číslo :DF-15-05844
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :520,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15527
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103935
číslo pošty :1153/2015
digitálna kópia :f1511539.pdf

faktúra číslo :DF-15-05853
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :250,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15520
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256324861
číslo pošty :1160/2015
digitálna kópia :f1511603.pdf

faktúra číslo :DF-15-05855
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :241,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15522
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201512222
číslo pošty :1159/2015
digitálna kópia :f1511590.pdf

faktúra číslo :DF-15-05856
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151109
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599041
číslo pošty :1154/2015
digitálna kópia :f1511548.pdf

faktúra číslo :DF-15-05857
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1084,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151051
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100024
číslo pošty :1158/2015
digitálna kópia :f1511587.pdf

faktúra číslo :DF-15-05858
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5962,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151082
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100025
číslo pošty :1158/2015
digitálna kópia :f1511586.pdf

faktúra číslo :DF-15-05859
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1626,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151051
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100023
číslo pošty :1158/2015
digitálna kópia :f1511588.pdf

faktúra číslo :DF-15-05873
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :9850,08
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151113
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801733
číslo pošty :1160/2015
digitálna kópia :f1511602.pdf

faktúra číslo :DF-15-05914
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511785.pdf

faktúra číslo :DF-15-05915
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511784.pdf

faktúra číslo :DF-15-05916
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511783.pdf

faktúra číslo :DF-15-05917
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511782.pdf

faktúra číslo :DF-15-05918
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511781.pdf

faktúra číslo :DF-15-05919
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511780.pdf

faktúra číslo :DF-15-05920
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511779.pdf

faktúra číslo :DF-15-05921
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.12.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511778.pdf

faktúra číslo :DF-15-05789
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2156,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15170
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702191
číslo pošty :1151/2015
digitálna kópia :f1511514.pdf

faktúra číslo :DF-15-05803
popis :materiál hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :912,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15513
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702194
číslo pošty :1151/2015
digitálna kópia :f1511511.pdf

faktúra číslo :DF-15-05804
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :723,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15524
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702195
číslo pošty :1151/2015
digitálna kópia :f1511512.pdf

faktúra číslo :DF-15-05805
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :277,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15505
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702192
číslo pošty :11513/2015
digitálna kópia :f1511513.pdf

faktúra číslo :DF-15-05819
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :289,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15452
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011282
číslo pošty :11572/2015
digitálna kópia :f1511572.pdf

faktúra číslo :DF-15-05820
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :670,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15450
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702193
číslo pošty :1157/2015
digitálna kópia :f1511571.pdf

faktúra číslo :DF-15-05821
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :12207,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15451
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150562
číslo pošty :1157/2015
digitálna kópia :f1511570.pdf

faktúra číslo :DF-15-05826
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15437
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157329
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f1511661.pdf

faktúra číslo :DF-15-05829
popis :mat.diagnostický,katétre
celkom v EUR s DPH :2302,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15176
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156217
číslo pošty :1164/2015
digitálna kópia :f1511641.pdf

faktúra číslo :DF-15-05832
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15172
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20152025
číslo pošty :1155/2015
digitálna kópia :f1511550.pdf

faktúra číslo :DF-15-05845
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :194,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15529
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152091
číslo pošty :1155/2015
digitálna kópia :f1511551.pdf

faktúra číslo :DF-15-05847
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :494,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15503
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :630141
číslo pošty :1162/2015
digitálna kópia :f1511628.pdf

faktúra číslo :DF-15-05849
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :289,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15523
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :630142
číslo pošty :1162/2015
digitálna kópia :f1511629.pdf

faktúra číslo :DF-15-05850
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :11494,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15535
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157243
číslo pošty :1155/2015
digitálna kópia :f1511553.pdf

faktúra číslo :DF-15-05852
popis :stimulačný drôt
celkom v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15537
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10151124
číslo pošty :1159/2015
digitálna kópia :f1511599.pdf

faktúra číslo :DF-15-05860
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :112/2015
číslo objednávky :PIK151115
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20152006
číslo pošty :1158/2015
digitálna kópia :f1511589.pdf

faktúra číslo :DF-15-05868
popis :sety
celkom v EUR s DPH :12460,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151146
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300018193
číslo pošty :1155/2015
digitálna kópia :f1511554.pdf

faktúra číslo :DF-15-05872
popis :stenty,vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :12968,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK151122
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301334
číslo pošty :1159/2015
digitálna kópia :f1511598.pdf

faktúra číslo :DF-15-05874
popis :sety
celkom v EUR s DPH :7641,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151116
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300018187
číslo pošty :1160/2015
digitálna kópia :f1511605.pdf

faktúra číslo :DF-15-05875
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1659,60
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151111
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300018188
číslo pošty :1160/2015
digitálna kópia :f1511604.pdf

faktúra číslo :DF-15-05881
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3492,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15180
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156216
číslo pošty :1164/2015
digitálna kópia :f1511640.pdf

faktúra číslo :DF-15-05896
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :326,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15454
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1156/2015
digitálna kópia :f1511567.pdf

faktúra číslo :DF-15-05898
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :96,80
číslo zmluvy :107/2015
číslo objednávky :LIEK15455
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1156/2015
digitálna kópia :f1511568.pdf

faktúra číslo :DF-15-06057
popis :čistenie LOP
celkom v EUR s DPH :768,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :Sierra Enterprises s.r.o.
adresa dodávateľa :Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :36047856
číslo faktúry dodávateľa :15600249
číslo pošty :96/2016
digitálna kópia :f1696.pdf

faktúra číslo :IF-15-00112
popis :infúzny stojan, držiak inf. fľaše
celkom v EUR s DPH :231,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :ČECHOVO, s. r. o.
adresa dodávateľa :Námestie slobody 39, Sabinov, 083 01
IČO dodávateľa :46186484
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1154/2015
digitálna kópia :f1511547.pdf

faktúra číslo :TF-15-00472
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :34,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020157865
číslo pošty :1149/2015
digitálna kópia :f1511492.pdf

faktúra číslo :TF-15-00473
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1515,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.12.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11532328
číslo pošty :1156/2015
digitálna kópia :f1511566.pdf

faktúra číslo :DF-15-05639
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1129/2015
digitálna kópia :f1511293.pdf

faktúra číslo :DF-15-05640
popis :kontrola enviromentálneho manažérstva
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1129/2015
digitálna kópia :f1511294.pdf

faktúra číslo :DF-15-05818
popis :overenie tlakomerov
celkom v EUR s DPH :294,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, Vrbové, 92203
IČO dodávateľa :36239739
číslo faktúry dodávateľa :5115299
číslo pošty :1163/2015
digitálna kópia :f1511632.pdf

faktúra číslo :DF-15-05822
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8440,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15419
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1167/2015
digitálna kópia :f1511673.pdf

faktúra číslo :DF-15-05823
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8440,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15399
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1167/2015
digitálna kópia :f1511674.pdf

faktúra číslo :DF-15-05848
popis :prísl. k mimot. obehu
celkom v EUR s DPH :8660,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15536
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176710
číslo pošty :1162/2015
digitálna kópia :f1511626.pdf

faktúra číslo :DF-15-05862
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4173,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151126
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599042
číslo pošty :1167/2015
digitálna kópia :f1511672.pdf

faktúra číslo :DF-15-05869
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9062,80
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151104
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126586
číslo pošty :1162/2015
digitálna kópia :f1511625.pdf

faktúra číslo :DF-15-05871
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK151052
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023144
číslo pošty :1159/2015
digitálna kópia :f1511597.pdf

faktúra číslo :DF-15-05878
popis :kardiostimulátory, prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :22545,60
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15415
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157326
číslo pošty :11663/2015
digitálna kópia :f1511663.pdf

faktúra číslo :DF-15-05880
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :48606,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15416
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151041
číslo pošty :11639/2015
digitálna kópia :f1511639.pdf

faktúra číslo :DF-15-05882
popis :laboratórne rozbory
celkom v EUR s DPH :71,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :MIKROLAB, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36629324
číslo faktúry dodávateľa :20152716
číslo pošty :11703/2015
digitálna kópia :f1511703.pdf

faktúra číslo :DF-15-05893
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :940,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15457
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702211
číslo pošty :11609/2015
digitálna kópia :f1511609.pdf

faktúra číslo :DF-15-05895
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1747,68
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15453
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015217844
číslo pošty :11569/2015
digitálna kópia :f1511569.pdf

faktúra číslo :IF-15-00115
popis :televízor Hyundai, anténa izbová
celkom v EUR s DPH :185,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.12.2015
dodávateľ :Alza.cz a.s.
adresa dodávateľa :Jateční 33a, Praha 7 - Holešovice, 170 00
IČO dodávateľa :27082440
číslo faktúry dodávateľa :5150934044
číslo pošty :11699/2015
digitálna kópia :f1511699.pdf

faktúra číslo :DF-15-05816
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :180,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15045
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201512142
číslo pošty :11583/2015
digitálna kópia :f1511583.pdf

faktúra číslo :DF-15-05817
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :385,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15045
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201512141
číslo pošty :1158/2015
digitálna kópia :f1511582.pdf

faktúra číslo :DF-15-05824
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
číslo objednávky :PIR15431
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152103
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f1511669.pdf

faktúra číslo :DF-15-05830
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2578,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15177
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702215
číslo pošty :1163/2015
digitálna kópia :f1511630.pdf

faktúra číslo :DF-15-05831
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :222,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15177
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702217
číslo pošty :1163/2015
digitálna kópia :f1511631.pdf

faktúra číslo :DF-15-05854
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :79,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15524
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702209
číslo pošty :1157/2015
digitálna kópia :f1511574.pdf

faktúra číslo :DF-15-05861
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13180,20
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK151120
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152495
číslo pošty :1167/2015
digitálna kópia :f1511675.pdf

faktúra číslo :DF-15-05863
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :2508,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151134
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152102
číslo pošty :1167/2015
digitálna kópia :f1511670.pdf

faktúra číslo :DF-15-05864
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK151140
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600151034
číslo pošty :1167/2015
digitálna kópia :f1511676.pdf

faktúra číslo :DF-15-05865
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :5586,99
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151128
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157332
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f1511660.pdf

faktúra číslo :DF-15-05866
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10601,98
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK151121
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023180
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f1511667.pdf

faktúra číslo :DF-15-05867
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151131
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023181
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f1511666.pdf

faktúra číslo :DF-15-05876
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15419
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023185
číslo pošty :1165/2015
digitálna kópia :f1511659.pdf

faktúra číslo :DF-15-05877
popis :katétre, prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :5108,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15412
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157330
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f1511664.pdf

faktúra číslo :DF-15-05879
popis :záslepka
celkom v EUR s DPH :114,09
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15415
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157327
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f1511665.pdf

faktúra číslo :DF-15-05883
popis :spotrebný mat. do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :1385,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15043
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, Bratislava, 821 01
IČO dodávateľa :44195591
číslo faktúry dodávateľa :120156123
číslo pošty :1170/2015
digitálna kópia :f1511700.pdf

faktúra číslo :DF-15-05890
popis :sety
celkom v EUR s DPH :6960,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15418
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20152044
číslo pošty :1172/2015
digitálna kópia :f1511723.pdf

faktúra číslo :DF-15-05894
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :18175,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15456
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702216
číslo pošty :1162/2015
digitálna kópia :f1511622.pdf

faktúra číslo :DF-15-05897
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2486,30
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15458
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738640
číslo pošty :1160/2015
digitálna kópia :f1511608.pdf

faktúra číslo :DF-15-05899
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :21313,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15459
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738639
číslo pošty :1160/2015
digitálna kópia :f1511607.pdf

faktúra číslo :DF-15-05902
popis :spotr. materiál pre IT
celkom v EUR s DPH :117,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15042
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
IČO dodávateľa :35810734
číslo faktúry dodávateľa :321500619
číslo pošty :1172/2015
digitálna kópia :f1511729.pdf

faktúra číslo :DF-15-05903
popis :PHM 12/2015
celkom v EUR s DPH :146,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700179686
číslo pošty :1173/2015
digitálna kópia :f1511734.pdf

faktúra číslo :DF-15-06020
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :2662,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205943479
číslo pošty :1192/2015
digitálna kópia :f1511922.pdf

faktúra číslo :IF-15-00113
popis :multifunkčné zariadenia
celkom v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM15070
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, Bratislava, 821 01
IČO dodávateľa :44195591
číslo faktúry dodávateľa :120156048
číslo pošty :1157/2015
digitálna kópia :f1511576.pdf

faktúra číslo :IF-15-00114
popis :inžinierska činnosť, zabezp. vydania úz. rozhodn.
celkom v EUR s DPH :22740,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :ARTES Design, s.r.o.
adresa dodávateľa :Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11
IČO dodávateľa :36577880
číslo faktúry dodávateľa :1512
číslo pošty :1162/2015
digitálna kópia :f1511624.pdf

faktúra číslo :IF-15-00118
popis :lupové operačné okuliare
celkom v EUR s DPH :5350,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :MACs MEDICAL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :J. Bottu 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :46708529
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1180/2015
digitálna kópia :f1511803.pdf

faktúra číslo :TF-15-00474
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :709,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111591785
číslo pošty :1161/2015
digitálna kópia :f1511614.pdf

faktúra číslo :TF-15-00475
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1238,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111591794
číslo pošty :1161/2015
digitálna kópia :f1511612.pdf

faktúra číslo :TF-15-00476
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :13791,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738550
číslo pošty :1161/2015
digitálna kópia :f1511611.pdf

faktúra číslo :DF-15-05884
popis :maliarske práce
celkom v EUR s DPH :4900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.12.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, Vlkanová, 97400
IČO dodávateľa :33761744
číslo faktúry dodávateľa :2015013
číslo pošty :1167/2015
digitálna kópia :f1511679.pdf

faktúra číslo :DF-15-05891
popis :sezy
celkom v EUR s DPH :6220,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15417
dátum doručenia :18.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300018662
číslo pošty :1172/2015
digitálna kópia :f1511722.pdf

faktúra číslo :DF-15-05892
popis :spotrebný mat. do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :165,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15044
dátum doručenia :18.12.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, Bratislava, 821 01
IČO dodávateľa :44195591
číslo faktúry dodávateľa :120156143
číslo pošty :1170/2015
digitálna kópia :f1511701.pdf

faktúra číslo :DF-15-05901
popis :elektróda
celkom v EUR s DPH :590,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15305
dátum doručenia :18.12.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :POLIČNÁ 34, Valašské Meziříčí, 75701
IČO dodávateľa :60321113
číslo faktúry dodávateľa :1501100263
číslo pošty :1169/2015
digitálna kópia :f1511691.pdf

faktúra číslo :DF-15-05906
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :116,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.12.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205921201
číslo pošty :1174/2015
digitálna kópia :f1511745.pdf

faktúra číslo :DF-15-05910
popis :oprava výťahu V2
celkom v EUR s DPH :155,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.12.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :485067217
číslo pošty :1173/2015
digitálna kópia :f1511737.pdf

faktúra číslo :TF-15-00484
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :512,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.12.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5205789
číslo pošty :1180/2015
digitálna kópia :f1511809.pdf

faktúra číslo :DF-15-05907
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :729,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15076
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1175/2015
digitálna kópia :f1511755.pdf

faktúra číslo :DF-15-05909
popis :oprava monitora
celkom v EUR s DPH :1797,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150627
číslo pošty :1173/2015
digitálna kópia :f1511730.pdf

faktúra číslo :DF-15-05923
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8470,40
číslo zmluvy :079/2014
číslo objednávky :LIEK15460
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150582
číslo pošty :1179/2015
digitálna kópia :f1511791.pdf

faktúra číslo :DF-15-05925
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :100,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15462
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1175/2015
digitálna kópia :f1511757.pdf

faktúra číslo :DF-15-05926
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :329,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15463
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011342
číslo pošty :1172/2015
digitálna kópia :f1511728.pdf

faktúra číslo :DF-15-06069
popis :kalibrácia detekcie plynu
celkom v EUR s DPH :148,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :Energyr spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31568645
číslo faktúry dodávateľa :20150478
číslo pošty :150/2016
digitálna kópia :f16150.pdf

faktúra číslo :IF-15-00116
popis :projektová dokumentácia pre stavebné povol. PADC
celkom v EUR s DPH :136800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 2/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35772697
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1175/2015
digitálna kópia :f1511752.pdf

faktúra číslo :TF-15-00478
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :91,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111593008
číslo pošty :1170/2015
digitálna kópia :f1511707.pdf

faktúra číslo :TF-15-00482
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2305,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50057488
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511771.pdf

faktúra číslo :DF-15-05908
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :502,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15077
dátum doručenia :22.12.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1175/2015
digitálna kópia :f1511754.pdf

faktúra číslo :DF-15-05924
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :510,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15461
dátum doručenia :22.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702238
číslo pošty :1175/2015
digitálna kópia :f1511756.pdf

faktúra číslo :DF-15-06021
popis :prezutie Passat
celkom v EUR s DPH :154,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.12.2015
dodávateľ :BAPS s.r.o.
adresa dodávateľa :Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :45240281
číslo faktúry dodávateľa :20151116
číslo pošty :1180/2015
digitálna kópia :f1511805.pdf

faktúra číslo :DF-15-06073
popis :nebezpečný odpad
celkom v EUR s DPH :160,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.12.2015
dodávateľ :DETOX s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :31582028
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :259/2016
digitálna kópia :f16259.pdf

faktúra číslo :IF-15-00117
popis :prenosné zar. na externú masáž srdca
celkom v EUR s DPH :13800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20152066
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511776.pdf

faktúra číslo :TF-15-00479
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :461,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111593390
číslo pošty :1179/2015
digitálna kópia :f1511793.pdf

faktúra číslo :TF-15-00480
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :468,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111593386
číslo pošty :1179/2015
digitálna kópia :f1511792.pdf

faktúra číslo :DF-15-05922
popis :odborné skúšky - plyn. zariadenia
celkom v EUR s DPH :721,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.12.2015
dodávateľ :PURE s.r.o.
adresa dodávateľa :Karpartská 1, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :36626457
číslo faktúry dodávateľa :15127
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511777.pdf

faktúra číslo :DF-15-05927
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6051,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15465
dátum doručenia :23.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738802
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511773.pdf

faktúra číslo :DF-15-05928
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2723,05
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15464
dátum doručenia :23.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738803
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511774.pdf

faktúra číslo :TF-15-00481
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2811,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.12.2015
dodávateľ :Bayer, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 25, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :35759143
číslo faktúry dodávateľa :8758502260
číslo pošty :1173/2015
digitálna kópia :f1511732.pdf

faktúra číslo :TF-15-00483
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9498,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738718
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511772.pdf

faktúra číslo :TF-15-00488
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :390,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.12.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5208801
číslo pošty :47/2016
digitálna kópia :f1647.pdf

faktúra číslo :DF-15-06051
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :320,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15466
dátum doručenia :28.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111594421
číslo pošty :1190/2015
digitálna kópia :f1511902.pdf

faktúra číslo :TF-15-00485
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :255,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111594422
číslo pošty :1190/2015
digitálna kópia :f1511900.pdf

faktúra číslo :DF-15-05929
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11163,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15443
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1182/2015
digitálna kópia :f1511825.pdf

faktúra číslo :DF-15-05930
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :175,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15526
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
číslo faktúry dodávateľa :150974
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511862.pdf

faktúra číslo :DF-15-05931
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :27026,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15424
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151063
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511786.pdf

faktúra číslo :DF-15-05932
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15438
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1182/2015
digitálna kópia :f1511826.pdf

faktúra číslo :DF-15-05933
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :7710,00
číslo zmluvy :086/2015_D1
číslo objednávky :PIR15444
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15105140
číslo pošty :1182/2015
digitálna kópia :f1511827.pdf

faktúra číslo :DF-15-05934
popis :prísl. invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :28388,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15435
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126591
číslo pošty :1182/2015
digitálna kópia :f1511828.pdf

faktúra číslo :DF-15-05935
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :525,96
číslo zmluvy :071/2015
číslo objednávky :PIR15433
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801758
číslo pošty :1182/2015
digitálna kópia :f1511829.pdf

faktúra číslo :DF-15-05936
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15440
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157393
číslo pošty :1183/2015
digitálna kópia :f1511830.pdf

faktúra číslo :DF-15-05937
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15441
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157394
číslo pošty :11831/2015
digitálna kópia :f1511831.pdf

faktúra číslo :DF-15-05938
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4392,00
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15436
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301352
číslo pošty :11832/2015
digitálna kópia :f1511832.pdf

faktúra číslo :DF-15-05939
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4110,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15439
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15105066
číslo pošty :1183/2015
digitálna kópia :f1511833.pdf

faktúra číslo :DF-15-05940
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15432
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15105065
číslo pošty :1183/2015
digitálna kópia :f1511834.pdf

faktúra číslo :DF-15-05941
popis :zavádzacie sety
celkom v EUR s DPH :2025,60
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15425
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :4201511541
číslo pošty :1183/2015
digitálna kópia :f1511835.pdf

faktúra číslo :DF-15-05942
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15339
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152120
číslo pošty :1183/2015
digitálna kópia :f1511837.pdf

faktúra číslo :DF-15-05943
popis :chlopne,svorky
celkom v EUR s DPH :12229,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15337
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023240
číslo pošty :1183/2015
digitálna kópia :f1511836.pdf

faktúra číslo :DF-15-05944
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4617,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15330
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157417
číslo pošty :1183/2015
digitálna kópia :f1511838.pdf

faktúra číslo :DF-15-05945
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4759,00
číslo zmluvy :019/2014
číslo objednávky :POS15331
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156283
číslo pošty :1170/2015
digitálna kópia :f1511704.pdf

faktúra číslo :DF-15-05946
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :133,54
číslo zmluvy :055/2014
číslo objednávky :POS15318
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300018684
číslo pošty :1174/2015
digitálna kópia :f1511748.pdf

faktúra číslo :DF-15-05947
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2079,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15177
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702237
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511857.pdf

faktúra číslo :DF-15-05948
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :419,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15179
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702239
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511858.pdf

faktúra číslo :DF-15-05949
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1474,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15178
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511865.pdf

faktúra číslo :DF-15-05950
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2797,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15540
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300018772
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511863.pdf

faktúra číslo :DF-15-05951
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :289,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15523
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :630196
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511864.pdf

faktúra číslo :DF-15-05952
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15517
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10151145
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511867.pdf

faktúra číslo :DF-15-05953
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :57353,34
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15414
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152108
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511870.pdf

faktúra číslo :DF-15-05954
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6094,00
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15426
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152123
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511871.pdf

faktúra číslo :DF-15-05955
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2689,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15425
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152121
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511872.pdf

faktúra číslo :DF-15-05956
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1344,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15423
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152116
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511877.pdf

faktúra číslo :DF-15-05957
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :3329,37
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15421
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152117
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511878.pdf

faktúra číslo :DF-15-05958
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8108,10
číslo zmluvy :113/2013_D1
číslo objednávky :PEK15427
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157424
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511873.pdf

faktúra číslo :DF-15-05959
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :402,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15429
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157425
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511874.pdf

faktúra číslo :DF-15-05960
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :52363,00
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15422
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187457
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511875.pdf

faktúra číslo :DF-15-05961
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :71381,00
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15413
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187447
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511876.pdf

faktúra číslo :DF-15-05962
popis :katétre,prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :22626,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15403
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157168
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f1511387.pdf

faktúra číslo :DF-15-05963
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8126,03
číslo zmluvy :024/2015
číslo objednávky :PEK15383
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20152022
číslo pošty :1174/2015
digitálna kópia :f1511747.pdf

faktúra číslo :DF-15-05964
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6097,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15371
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20152021
číslo pošty :1174/2015
digitálna kópia :f1511746.pdf

faktúra číslo :DF-15-05965
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151106
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151043
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511814.pdf

faktúra číslo :DF-15-05966
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151142
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151060
číslo pošty :1182/2015
digitálna kópia :f1511820.pdf

faktúra číslo :DF-15-05967
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151142
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151053
číslo pošty :11821/2015
digitálna kópia :f1511821.pdf

faktúra číslo :DF-15-05968
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :21669,49
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151133
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151042
číslo pošty :11822/2015
digitálna kópia :f1511822.pdf

faktúra číslo :DF-15-05969
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7920,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151133
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151044
číslo pošty :11823/2015
digitálna kópia :f1511823.pdf

faktúra číslo :DF-15-05970
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :2819,59
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151157
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151059
číslo pošty :11824/2015
digitálna kópia :f1511824.pdf

faktúra číslo :DF-15-05971
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :7562,59
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151157
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151062
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511854.pdf

faktúra číslo :DF-15-05972
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :73951,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15420
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151054
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f1511879.pdf

faktúra číslo :DF-15-05973
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :9210,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK151154
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152122
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511853.pdf

faktúra číslo :DF-15-05974
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151102
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15105108
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511810.pdf

faktúra číslo :DF-15-05975
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1120,99
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151128
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157408
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511812.pdf

faktúra číslo :DF-15-05976
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151127
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157410
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511811.pdf

faktúra číslo :DF-15-05977
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151046
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301360
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511815.pdf

faktúra číslo :DF-15-05978
popis :stenty, katétre
celkom v EUR s DPH :9248,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK151130
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301351
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511816.pdf

faktúra číslo :DF-15-05979
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7877,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151069
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156327
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511817.pdf

faktúra číslo :DF-15-05980
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :126/2015
číslo objednávky :PIK151144
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300018937
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511818.pdf

faktúra číslo :DF-15-05981
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1401,19
číslo zmluvy :123/2015
číslo objednávky :PIK151118
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1512195
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511819.pdf

faktúra číslo :DF-15-05982
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13868,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151084
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156328
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511840.pdf

faktúra číslo :DF-15-05983
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1480,93
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151147
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801772
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511841.pdf

faktúra číslo :DF-15-05984
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3212,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151153
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20157427
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511842.pdf

faktúra číslo :DF-15-05985
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2360,02
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151152
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300019027
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511844.pdf

faktúra číslo :DF-15-05986
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1172,40
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151135
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126600
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511843.pdf

faktúra číslo :DF-15-05987
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1502,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151044
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156326
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511846.pdf

faktúra číslo :DF-15-05988
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1563,20
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK151114
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126597
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511845.pdf

faktúra číslo :DF-15-05989
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2612,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK151125
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126599
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511847.pdf

faktúra číslo :DF-15-05990
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7465,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK151125
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126598
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511848.pdf

faktúra číslo :DF-15-05991
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :751,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151021
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156325
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f1511849.pdf

faktúra číslo :DF-15-05992
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17149,98
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151129
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15105063
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511851.pdf

faktúra číslo :DF-15-05993
popis :zavádzače,katétre, vodiče
celkom v EUR s DPH :4668,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151138
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15105067
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511850.pdf

faktúra číslo :DF-15-05994
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK151140
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600151044
číslo pošty :1181/2015
digitálna kópia :f1511813.pdf

faktúra číslo :DF-15-05995
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1679,94
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151136
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801754
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511856.pdf

faktúra číslo :DF-15-05996
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK151166
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010590
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511855.pdf

faktúra číslo :DF-15-05997
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151123
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156329
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511852.pdf

faktúra číslo :DF-15-05998
popis :stenty, katétre
celkom v EUR s DPH :8671,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151132
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560053
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511860.pdf

faktúra číslo :DF-15-05999
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8547,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151141
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560052
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f1511859.pdf

faktúra číslo :DF-15-06000
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :848,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151066
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750651
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511864.pdf

faktúra číslo :DF-15-06001
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151131
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15023230
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511866.pdf

faktúra číslo :DF-15-06002
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6890,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151137
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20152034
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511868.pdf

faktúra číslo :DF-15-06003
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK151139
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156288
číslo pošty :1170/2015
digitálna kópia :f1511705.pdf

faktúra číslo :DF-15-06004
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK151161
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301371
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511787.pdf

faktúra číslo :DF-15-06005
popis :sety
celkom v EUR s DPH :18153,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151162
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300019026
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f1511869.pdf

faktúra číslo :DF-15-06006
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :328,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15543
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :104015
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511890.pdf

faktúra číslo :DF-15-06007
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK151119
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301337
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511789.pdf

faktúra číslo :DF-15-06008
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4716,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
číslo objednávky :PIR15442
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301372
číslo pošty :1178/2015
digitálna kópia :f1511788.pdf

faktúra číslo :DF-15-06009
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :025/2014
číslo objednávky :POS15336
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156322
číslo pošty :1188/2015
digitálna kópia :f1511882.pdf

faktúra číslo :DF-15-06010
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :027/2014
číslo objednávky :POS15338
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156323
číslo pošty :1188/2015
digitálna kópia :f1511881.pdf

faktúra číslo :DF-15-06011
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :289,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15523
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :630229
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511895.pdf

faktúra číslo :DF-15-06012
popis :oxygenátory, sety
celkom v EUR s DPH :69120,00
číslo zmluvy :170/2015
číslo objednávky :VZP15534
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201512226
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511897.pdf

faktúra číslo :DF-15-06013
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2334,55
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK151148
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126606
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511894.pdf

faktúra číslo :DF-15-06014
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5607,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151150
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599043
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511891.pdf

faktúra číslo :DF-15-06015
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :485,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15428
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801789
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511898.pdf

faktúra číslo :DF-15-06016
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4065,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15410
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187468
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511892.pdf

faktúra číslo :DF-15-06017
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :340,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15430
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :611051
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511896.pdf

faktúra číslo :DF-15-06018
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :668,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15430
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :611067
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511893.pdf

faktúra číslo :DF-15-06019
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4259,83
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151158
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801790
číslo pošty :1189/2015
digitálna kópia :f1511899.pdf

faktúra číslo :DF-15-06023
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :509,15
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151157
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151071
číslo pošty :1192/2015
digitálna kópia :f1511923.pdf

faktúra číslo :DF-15-06024
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151142
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :20151072
číslo pošty :1192/2015
digitálna kópia :f1511924.pdf

faktúra číslo :DF-15-06025
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK151156
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152564
číslo pošty :1192/2015
digitálna kópia :f1511925.pdf

faktúra číslo :DF-15-06026
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK151149
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600151057
číslo pošty :1192/2015
digitálna kópia :f1511926.pdf

faktúra číslo :DF-15-06027
popis :oprava stolových dosiek
celkom v EUR s DPH :115,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :SPELA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Na Zábave 3844/32, Banská Bystrica - Sásová, 974 11
IČO dodávateľa :36009725
číslo faktúry dodávateľa :15011
číslo pošty :1192/2015
digitálna kópia :f1511927.pdf

faktúra číslo :DF-15-06032
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5851,00
číslo zmluvy :118/2015
číslo objednávky :PIK151164
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
číslo faktúry dodávateľa :15050007
číslo pošty :1194/2015
digitálna kópia :f1511942.pdf

faktúra číslo :DF-15-06034
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1055,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15399
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1193/2015
digitálna kópia :f1511935.pdf

faktúra číslo :DF-15-06035
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :561,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15179
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702248
číslo pošty :1193/2015
digitálna kópia :f1511933.pdf

faktúra číslo :DF-15-06036
popis :oprava-vložka do dverí
celkom v EUR s DPH :81,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100205
číslo pošty :14/2016
digitálna kópia :f1614.pdf

faktúra číslo :DF-15-06044
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :10080,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK151155
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20152048
číslo pošty :1194/2015
digitálna kópia :f1511944.pdf

faktúra číslo :DF-15-06046
popis :redukčný ventil na vzduch
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15271
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4090797045
číslo pošty :23/2016
digitálna kópia :f1623.pdf

faktúra číslo :DF-15-06047
popis :pečiatky
celkom v EUR s DPH :7,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15377
číslo pošty :1191/2015
digitálna kópia :f1511914.pdf

faktúra číslo :DF-15-06050
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :787,51
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15467
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111594622
číslo pošty :1191/2015
digitálna kópia :f1511913.pdf

faktúra číslo :DF-15-06053
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :2772,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15333
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, Praha 4, 14221
IČO dodávateľa :28480830
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :74/2016
digitálna kópia :f1674.pdf

faktúra číslo :DF-15-06071
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :027/2014
číslo objednávky :POS15340
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2156338
číslo pošty :45/2016
digitálna kópia :f1645.pdf

faktúra číslo :DF-15-06075
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :638,00
číslo zmluvy :023/2011
číslo objednávky :POS15342
dátum doručenia :29.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20152143
číslo pošty :309/2016
digitálna kópia :f16309.pdf

faktúra číslo :DF-15-06030
popis :káble
celkom v EUR s DPH :5988,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15105176
číslo pošty :1193/2015
digitálna kópia :f1511938.pdf

faktúra číslo :DF-15-06031
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8787,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151163
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560054
číslo pošty :1193/2015
digitálna kópia :f1511936.pdf

faktúra číslo :DF-15-06033
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :996,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151138
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15105177
číslo pošty :1193/2015
digitálna kópia :f1511937.pdf

faktúra číslo :DF-15-06048
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :607,20
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15468
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738872
číslo pošty :1192/2015
digitálna kópia :f1511929.pdf

faktúra číslo :DF-15-06049
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :10401,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15469
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738871
číslo pošty :53/2016
digitálna kópia :f1653.pdf

faktúra číslo :DF-15-06055
popis :registrácia a prevádzka suscch.eu 2016/2017
celkom v EUR s DPH :55,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :Webglobe - Yegon, s. r. o.
adresa dodávateľa :Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :36306444
číslo faktúry dodávateľa :515016131
číslo pošty :125/2016
digitálna kópia :f16125.pdf

faktúra číslo :DF-15-06067
popis :oprava chladničky
celkom v EUR s DPH :105,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :CHLADENIE-LAMPER, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vlkanovská 120/139, , 976 31
IČO dodávateľa :31639208
číslo faktúry dodávateľa :1521231
číslo pošty :149/2016
digitálna kópia :f16149.pdf

faktúra číslo :TF-15-00486
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :4388,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738895
číslo pošty :1192/2015
digitálna kópia :f1511928.pdf

faktúra číslo :TF-15-00487
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1261,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.12.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5212576
číslo pošty :48/2016
digitálna kópia :f1648.pdf

faktúra číslo :DF-15-05534
popis :zmluvný servis IT - lekáreň
celkom v EUR s DPH :277,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :36005479
číslo faktúry dodávateľa :20157227
číslo pošty :1114/2015
digitálna kópia :f1511148.pdf

faktúra číslo :DF-15-05535
popis :zmluvný servis IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1151377
číslo pošty :1114/2015
digitálna kópia :f1511142.pdf

faktúra číslo :DF-15-05911
popis :služby OPP 12/2015
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1176/2015
digitálna kópia :f1511769.pdf

faktúra číslo :DF-15-05912
popis :služby BOZP 12/2015
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1177/2015
digitálna kópia :f1511770.pdf

faktúra číslo :DF-15-05913
popis :prenájom púzdra
celkom v EUR s DPH :1,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515320829
číslo pošty :1179/2015
digitálna kópia :f1511797.pdf

faktúra číslo :DF-15-06022
popis :prevoz zosnulých
celkom v EUR s DPH :54,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015060
číslo pošty :1193/2015
digitálna kópia :f1511932.pdf

faktúra číslo :DF-15-06028
popis :zmluvný servis 12/2015
celkom v EUR s DPH :11754,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :48146676
číslo faktúry dodávateľa :4114000390
číslo pošty :1193/2015
digitálna kópia :f1511931.pdf

faktúra číslo :DF-15-06029
popis :PROMIS 12/2015
celkom v EUR s DPH :922,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :PROSOFT s.r.o.
adresa dodávateľa :Letná 27, Košice, 4011
IČO dodávateľa :31666540
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :1194/2015
digitálna kópia :f1511943.pdf

faktúra číslo :DF-15-06037
popis :katétre, prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :26238,98
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15345
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126477
číslo pošty :35/2016
digitálna kópia :f1635.pdf

faktúra číslo :DF-15-06038
popis :DZS 12/2015
celkom v EUR s DPH :1122,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :Falck Záchranná a.s.
adresa dodávateľa :Bačíková 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :35900130
číslo faktúry dodávateľa :200151776
číslo pošty :24/2016
digitálna kópia :f1624.pdf

faktúra číslo :DF-15-06039
popis :nájomné špeciálne plyny 12/2015
celkom v EUR s DPH :756,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.12.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205965013
číslo pošty :30/2016
digitálna kópia :