Objednávky vyhotovené v decembri 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM15065
popis :čítačky čiar. kódov
suma v EUR s DPH :163,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :KODYS SLOVENSKO, s r.o.
adresa dodávateľa :Sliačska 2, 831 02 Bratislava
IČO dodávateľa :31387454
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15065.pdf

Objednávka číslo : DM15066
popis :projektová dokumentácia
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :UNITECHNOLOGY, s.r.o.
adresa dodávateľa :Garbanka 1, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36621161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15066.pdf

Objednávka číslo : DM15068
popis :vyhotovenie kabeláže
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :OTNS, a.s.
adresa dodávateľa :Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :46881239
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15068.pdf

Objednávka číslo : DM15069
popis :servisný zásah
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :AKC konstrukce, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pivovarská 10, 75661 Ružnov pod Radhoštěm
IČO dodávateľa :63322731
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15069.pdf

Objednávka číslo : DM15070
popis :mfp zariadenia
suma v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15070.pdf

Objednávka číslo : IT15042
popis :spotr. materiál pre IT
suma v EUR s DPH :117,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15042.pdf

Objednávka číslo : IT15043
popis :spotrebný mat. do tlačiarní
suma v EUR s DPH :1385,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15043.pdf

Objednávka číslo : IT15044
popis :spotrebný mat. do tlačiarní
suma v EUR s DPH :165,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15044.pdf

Objednávka číslo : KRV15375
popis :Objednávka KRV15375
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15375.pdf

Objednávka číslo : KRV15377
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15377.pdf

Objednávka číslo : KRV15378
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15378.pdf

Objednávka číslo : KRV15379
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15379.pdf

Objednávka číslo : KRV15380
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15380.pdf

Objednávka číslo : KRV15381
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :499,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15381.pdf

Objednávka číslo : KRV15382
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15382.pdf

Objednávka číslo : KRV15383
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15383.pdf

Objednávka číslo : KRV15384
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15384.pdf

Objednávka číslo : KRV15387
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15387.pdf

Objednávka číslo : KRV15388
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15388.pdf

Objednávka číslo : KRV15389
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15389.pdf

Objednávka číslo : KRV15390
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :363,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15390.pdf

Objednávka číslo : KRV15391
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15391.pdf

Objednávka číslo : KRV15392
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15392.pdf

Objednávka číslo : KRV15393
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15393.pdf

Objednávka číslo : KRV15394
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15394.pdf

Objednávka číslo : KRV15395
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15395.pdf

Objednávka číslo : KRV15396
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15396.pdf

Objednávka číslo : KRV15397
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15397.pdf

Objednávka číslo : KRV15398
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15398.pdf

Objednávka číslo : KRV15399
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15399.pdf

Objednávka číslo : KRV15400
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15400.pdf

Objednávka číslo : KRV15401
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15401.pdf

Objednávka číslo : KRV15402
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15402.pdf

Objednávka číslo : KRV15403
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15403.pdf

Objednávka číslo : KRV15404
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15404.pdf

Objednávka číslo : KRV15405
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :499,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15405.pdf

Objednávka číslo : KRV15406
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15406.pdf

Objednávka číslo : KRV15407
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15407.pdf

Objednávka číslo : KRV15408
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :272,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15408.pdf

Objednávka číslo : KRV15409
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15409.pdf

Objednávka číslo : KRV15410
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15410.pdf

Objednávka číslo : KRV15411
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15411.pdf

Objednávka číslo : KRV15412
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :771,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.12.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15412.pdf

Objednávka číslo : LIEK15427
popis :lieky
suma v EUR s DPH :555,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15427.pdf

Objednávka číslo : LIEK15428
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4883,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15428.pdf

Objednávka číslo : LIEK15429
popis :lieky
suma v EUR s DPH :444,40
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15429.pdf

Objednávka číslo : LIEK15430
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4555,15
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15430.pdf

Objednávka číslo : LIEK15431
popis :lieky
suma v EUR s DPH :416,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15431.pdf

Objednávka číslo : LIEK15432
popis :lieky
suma v EUR s DPH :681,94
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15432.pdf

Objednávka číslo : LIEK15433
popis :lieky
suma v EUR s DPH :364,75
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15433.pdf

Objednávka číslo : LIEK15434
popis :lieky
suma v EUR s DPH :787,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15434.pdf

Objednávka číslo : LIEK15435
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3339,48
číslo zmluvy :079/2014
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15435.pdf

Objednávka číslo : LIEK15436
popis :lieky
suma v EUR s DPH :707,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15436.pdf

Objednávka číslo : LIEK15437
popis :lieky
suma v EUR s DPH :444,40
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15437.pdf

Objednávka číslo : LIEK15438
popis :lieky
suma v EUR s DPH :108,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15438.pdf

Objednávka číslo : LIEK15439
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3121,52
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15439.pdf

Objednávka číslo : LIEK15440
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7914,98
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15440.pdf

Objednávka číslo : LIEK15441
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1291,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15441.pdf

Objednávka číslo : LIEK15442
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6103,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15442.pdf

Objednávka číslo : LIEK15443
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9717,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15443.pdf

Objednávka číslo : LIEK15444
popis :lieky
suma v EUR s DPH :717,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15444.pdf

Objednávka číslo : LIEK15445
popis :lieky
suma v EUR s DPH :92,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15445.pdf

Objednávka číslo : LIEK15446
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2182,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15446.pdf

Objednávka číslo : LIEK15447
popis :lieky
suma v EUR s DPH :363,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15447.pdf

Objednávka číslo : LIEK15448
popis :lieky
suma v EUR s DPH :70,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15448.pdf

Objednávka číslo : LIEK15449
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4737,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15449.pdf

Objednávka číslo : LIEK15450
popis :lieky
suma v EUR s DPH :670,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15450.pdf

Objednávka číslo : LIEK15451
popis :lieky
suma v EUR s DPH :12207,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15451.pdf

Objednávka číslo : LIEK15452
popis :lieky
suma v EUR s DPH :290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15452.pdf

Objednávka číslo : LIEK15453
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1747,68
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15453.pdf

Objednávka číslo : LIEK15454
popis :lieky
suma v EUR s DPH :326,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15454.pdf

Objednávka číslo : LIEK15455
popis :lieky
suma v EUR s DPH :96,80
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15455.pdf

Objednávka číslo : LIEK15456
popis :lieky
suma v EUR s DPH :18175,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15456.pdf

Objednávka číslo : LIEK15457
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :939,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15457.pdf

Objednávka číslo : LIEK15458
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2485,51
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15458.pdf

Objednávka číslo : LIEK15459
popis :lieky
suma v EUR s DPH :21313,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15459.pdf

Objednávka číslo : LIEK15460
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8470,42
číslo zmluvy :079/2014
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15460.pdf

Objednávka číslo : LIEK15461
popis :lieky
suma v EUR s DPH :510,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15461.pdf

Objednávka číslo : LIEK15462
popis :lieky
suma v EUR s DPH :100,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15462.pdf

Objednávka číslo : LIEK15463
popis :lieky
suma v EUR s DPH :329,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15463.pdf

Objednávka číslo : LIEK15464
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2723,55
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15464.pdf

Objednávka číslo : LIEK15465
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6052,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15465.pdf

Objednávka číslo : LIEK15466
popis :lieky
suma v EUR s DPH :320,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15466.pdf

Objednávka číslo : LIEK15467
popis :lieky
suma v EUR s DPH :787,52
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :28.12.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15467.pdf

Objednávka číslo : LIEK15468
popis :lieky
suma v EUR s DPH :607,40
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15468.pdf

Objednávka číslo : LIEK15469
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10401,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15469.pdf

Objednávka číslo : MAT15074
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15074.pdf

Objednávka číslo : MAT15075
popis :čistiace prostriedky
suma v EUR s DPH :211,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15075.pdf

Objednávka číslo : MAT15076
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :729,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15076.pdf

Objednávka číslo : MAT15077
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :502,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15077.pdf

Objednávka číslo : MAT15078
popis :vrecia odpadové
suma v EUR s DPH :186,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa :36315303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15078.pdf

Objednávka číslo : OAIM15176
popis :mat.diagnostický,katétre
suma v EUR s DPH :2302,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15176.pdf

Objednávka číslo : OAIM15177
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5061,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15177.pdf

Objednávka číslo : OAIM15178
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1474,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15178.pdf

Objednávka číslo : OAIM15179
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :980,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15179.pdf

Objednávka číslo : OAIM15180
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3492,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15180.pdf

Objednávka číslo : OKJ15016
popis :tlakový prevodník
suma v EUR s DPH :620,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15016.pdf

Objednávka číslo : OOPP15051
popis :školenie Lotka Urbacová
suma v EUR s DPH :144,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Nakladatelství FORUM s.r.o.
adresa dodávateľa :Záhradnícka 46, 82108 Bratislava
IČO dodávateľa :46490213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15051.pdf

Objednávka číslo : OOPP15052
popis :Objednávka OOPP15052
suma v EUR s DPH :27190,00
číslo zmluvy :183/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15052.pdf

Objednávka číslo : OOPP15053
popis :Objednávka OOPP15053
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :OOPP15053.pdf

Objednávka číslo : OOPP15054
popis :Objednávka OOPP15054
suma v EUR s DPH :465,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15054.pdf

Objednávka číslo : OOPP15055
popis :Objednávka OOPP15055
suma v EUR s DPH :730,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15055.pdf

Objednávka číslo : PEK15393
popis :katétre,vodiče,zavádzače
suma v EUR s DPH :16700,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15393.pdf

Objednávka číslo : PEK15394
popis :sety
suma v EUR s DPH :5241,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15394.pdf

Objednávka číslo : PEK15395
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :99351,49
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15395.pdf

Objednávka číslo : PEK15396
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :86276,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15396.pdf

Objednávka číslo : PEK15397
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :10368,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15397.pdf

Objednávka číslo : PEK15398
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15398.pdf

Objednávka číslo : PEK15399
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :36961,87
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15399.pdf

Objednávka číslo : PEK15400
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :8772,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15400.pdf

Objednávka číslo : PEK15401
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :18958,04
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15401.pdf

Objednávka číslo : PEK15402
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :40167,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15402.pdf

Objednávka číslo : PEK15403
popis :katétre,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :22626,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15403.pdf

Objednávka číslo : PEK15404
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :53099,16
číslo zmluvy :113/2013_D1
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15404.pdf

Objednávka číslo : PEK15405
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5058,60
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15405.pdf

Objednávka číslo : PEK15406
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :122359,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15406.pdf

Objednávka číslo : PEK15407
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :25652,53
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15407.pdf

Objednávka číslo : PEK15408
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :4461,60
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15408.pdf

Objednávka číslo : PEK15409
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :36834,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15409.pdf

Objednávka číslo : PEK15410
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4065,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15410.pdf

Objednávka číslo : PEK15411
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1932,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15411.pdf

Objednávka číslo : PEK15412
popis :katétre, prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :5108,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15412.pdf

Objednávka číslo : PEK15413
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :71381,00
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15413.pdf

Objednávka číslo : PEK15414
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :57808,77
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15414.pdf

Objednávka číslo : PEK15415
popis :záslepka
suma v EUR s DPH :22659,68
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15415.pdf

Objednávka číslo : PEK15416
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :48606,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15416.pdf

Objednávka číslo : PEK15417
popis :sezy
suma v EUR s DPH :6220,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15417.pdf

Objednávka číslo : PEK15418
popis :sety
suma v EUR s DPH :6960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15418.pdf

Objednávka číslo : PEK15419
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15419.pdf

Objednávka číslo : PEK15420
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :73952,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15420.pdf

Objednávka číslo : PEK15421
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :3329,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15421.pdf

Objednávka číslo : PEK15422
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :52363,00
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15422.pdf

Objednávka číslo : PEK15423
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1344,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15423.pdf

Objednávka číslo : PEK15424
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :27026,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15424.pdf

Objednávka číslo : PEK15425
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2689,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15425.pdf

Objednávka číslo : PEK15426
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :6094,00
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15426.pdf

Objednávka číslo : PEK15427
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :8108,10
číslo zmluvy :113/2013_D1
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15427.pdf

Objednávka číslo : PEK15428
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :485,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15428.pdf

Objednávka číslo : PEK15429
popis :šitie
suma v EUR s DPH :402,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15429.pdf

Objednávka číslo : PEK15430
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1009,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15430.pdf

Objednávka číslo : PEK15431
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :31.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15431.pdf

Objednávka číslo : PEK15432
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :22999,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :31.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15432.pdf

Objednávka číslo : PEK15433
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :81071,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15433.pdf

Objednávka číslo : PIK151076
popis :katétre
suma v EUR s DPH :683,90
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151076.pdf

Objednávka číslo : PIK151077
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151077.pdf

Objednávka číslo : PIK151078
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151078.pdf

Objednávka číslo : PIK151079
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151079.pdf

Objednávka číslo : PIK151080
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151080.pdf

Objednávka číslo : PIK151081
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151081.pdf

Objednávka číslo : PIK151082
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5962,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151082.pdf

Objednávka číslo : PIK151083
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7974,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151083.pdf

Objednávka číslo : PIK151084
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17584,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151084.pdf

Objednávka číslo : PIK151085
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16181,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151085.pdf

Objednávka číslo : PIK151086
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4620,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151086.pdf

Objednávka číslo : PIK151087
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151087.pdf

Objednávka číslo : PIK151088
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7613,41
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151088.pdf

Objednávka číslo : PIK151089
popis :vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151089.pdf

Objednávka číslo : PIK151090
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :3272,53
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151090.pdf

Objednávka číslo : PIK151091
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :8462,76
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151091.pdf

Objednávka číslo : PIK151092
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1170,00
číslo zmluvy :129/2015
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151092.pdf

Objednávka číslo : PIK151093
popis :sety
suma v EUR s DPH :18153,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151093.pdf

Objednávka číslo : PIK151094
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1453,80
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151094.pdf

Objednávka číslo : PIK151095
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5750,88
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151095.pdf

Objednávka číslo : PIK151096
popis :sety
suma v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151096.pdf

Objednávka číslo : PIK151097
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :10593,22
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151097.pdf

Objednávka číslo : PIK151098
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3682,10
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151098.pdf

Objednávka číslo : PIK151099
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :16850,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151099.pdf

Objednávka číslo : PIK151100
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151100.pdf

Objednávka číslo : PIK151101
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :298,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151101.pdf

Objednávka číslo : PIK151102
popis :katétre
suma v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151102.pdf

Objednávka číslo : PIK151103
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4879,92
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151103.pdf

Objednávka číslo : PIK151104
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9062,80
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151104.pdf

Objednávka číslo : PIK151105
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10415,40
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151105.pdf

Objednávka číslo : PIK151106
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16614,10
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151106.pdf

Objednávka číslo : PIK151107
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13110,80
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151107.pdf

Objednávka číslo : PIK151108
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151108.pdf

Objednávka číslo : PIK151109
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2087,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151109.pdf

Objednávka číslo : PIK151110
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151110.pdf

Objednávka číslo : PIK151111
popis :sety
suma v EUR s DPH :1660,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151111.pdf

Objednávka číslo : PIK151112
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7460,40
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151112.pdf

Objednávka číslo : PIK151113
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :9850,50
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151113.pdf

Objednávka číslo : PIK151114
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1563,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151114.pdf

Objednávka číslo : PIK151115
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151115.pdf

Objednávka číslo : PIK151116
popis :sety
suma v EUR s DPH :7641,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151116.pdf

Objednávka číslo : PIK151117
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :11280,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151117.pdf

Objednávka číslo : PIK151118
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1401,18
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151118.pdf

Objednávka číslo : PIK151119
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151119.pdf

Objednávka číslo : PIK151120
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13180,20
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151120.pdf

Objednávka číslo : PIK151121
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14136,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151121.pdf

Objednávka číslo : PIK151122
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12968,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151122.pdf

Objednávka číslo : PIK151123
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :23141,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151123.pdf

Objednávka číslo : PIK151124
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5186,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151124.pdf

Objednávka číslo : PIK151125
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10077,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151125.pdf

Objednávka číslo : PIK151126
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4174,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151126.pdf

Objednávka číslo : PIK151127
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151127.pdf

Objednávka číslo : PIK151128
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8898,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151128.pdf

Objednávka číslo : PIK151129
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17150,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151129.pdf

Objednávka číslo : PIK151130
popis :stenty, katétre
suma v EUR s DPH :16392,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151130.pdf

Objednávka číslo : PIK151131
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5301,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151131.pdf

Objednávka číslo : PIK151132
popis :stenty, katétre
suma v EUR s DPH :11115,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151132.pdf

Objednávka číslo : PIK151133
popis :katétre
suma v EUR s DPH :34445,70
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151133.pdf

Objednávka číslo : PIK151134
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :2508,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151134.pdf

Objednávka číslo : PIK151135
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1172,40
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151135.pdf

Objednávka číslo : PIK151136
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1680,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151136.pdf

Objednávka číslo : PIK151137
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :7440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151137.pdf

Objednávka číslo : PIK151138
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5664,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151138.pdf

Objednávka číslo : PIK151139
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151139.pdf

Objednávka číslo : PIK151140
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151140.pdf

Objednávka číslo : PIK151141
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8548,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151141.pdf

Objednávka číslo : PIK151142
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15840,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151142.pdf

Objednávka číslo : PIK151143
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10497,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151143.pdf

Objednávka číslo : PIK151144
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13180,20
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151144.pdf

Objednávka číslo : PIK151146
popis :sety
suma v EUR s DPH :12460,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151146.pdf

Objednávka číslo : PIK151147
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7757,87
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151147.pdf

Objednávka číslo : PIK151148
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3735,28
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151148.pdf

Objednávka číslo : PIK151149
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151149.pdf

Objednávka číslo : PIK151150
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5607,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151150.pdf

Objednávka číslo : PIK151151
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4466,52
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151151.pdf

Objednávka číslo : PIK151152
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2360,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151152.pdf

Objednávka číslo : PIK151153
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3212,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151153.pdf

Objednávka číslo : PIK151154
popis :uzávery cievne,vodiče
suma v EUR s DPH :9210,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151154.pdf

Objednávka číslo : PIK151155
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :10080,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151155.pdf

Objednávka číslo : PIK151156
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151156.pdf

Objednávka číslo : PIK151157
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8071,75
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151157.pdf

Objednávka číslo : PIK151158
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10043,12
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151158.pdf

Objednávka číslo : PIK151159
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6183,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151159.pdf

Objednávka číslo : PIK151160
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7285,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151160.pdf

Objednávka číslo : PIK151161
popis :vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151161.pdf

Objednávka číslo : PIK151162
popis :sety
suma v EUR s DPH :18153,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151162.pdf

Objednávka číslo : PIK151163
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8788,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151163.pdf

Objednávka číslo : PIK151164
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5851,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151164.pdf

Objednávka číslo : PIK151165
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5962,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151165.pdf

Objednávka číslo : PIK151166
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10230,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151166.pdf

Objednávka číslo : PIR15417
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15417.pdf

Objednávka číslo : PIR15418
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3318,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15418.pdf

Objednávka číslo : PIR15419
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19026,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15419.pdf

Objednávka číslo : PIR15420
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2140,20
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15420.pdf

Objednávka číslo : PIR15421
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3012,24
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15421.pdf

Objednávka číslo : PIR15422
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :26029,96
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15422.pdf

Objednávka číslo : PIR15423
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4020,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15423.pdf

Objednávka číslo : PIR15424
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15424.pdf

Objednávka číslo : PIR15425
popis :zavádzacie sety
suma v EUR s DPH :3038,40
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15425.pdf

Objednávka číslo : PIR15426
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3368,10
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15426.pdf

Objednávka číslo : PIR15427
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15427.pdf

Objednávka číslo : PIR15428
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2248,32
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15428.pdf

Objednávka číslo : PIR15429
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15429.pdf

Objednávka číslo : PIR15430
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6180,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15430.pdf

Objednávka číslo : PIR15431
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15431.pdf

Objednávka číslo : PIR15432
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15432.pdf

Objednávka číslo : PIR15433
popis :katétre
suma v EUR s DPH :526,00
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15433.pdf

Objednávka číslo : PIR15434
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2344,98
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15434.pdf

Objednávka číslo : PIR15435
popis :prísl. invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :28388,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15435.pdf

Objednávka číslo : PIR15436
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4392,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15436.pdf

Objednávka číslo : PIR15437
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15437.pdf

Objednávka číslo : PIR15438
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15438.pdf

Objednávka číslo : PIR15439
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4110,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15439.pdf

Objednávka číslo : PIR15440
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :17.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15440.pdf

Objednávka číslo : PIR15441
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15441.pdf

Objednávka číslo : PIR15442
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4716,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15442.pdf

Objednávka číslo : PIR15443
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11163,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15443.pdf

Objednávka číslo : PIR15444
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :7710,00
číslo zmluvy :086/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15444.pdf

Objednávka číslo : POS15316
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15316.pdf

Objednávka číslo : POS15317
popis :šitie
suma v EUR s DPH :10264,70
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15317.pdf

Objednávka číslo : POS15318
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1698,56
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15318.pdf

Objednávka číslo : POS15320
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2719,04
číslo zmluvy :056/2014
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15320.pdf

Objednávka číslo : POS15321
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15321.pdf

Objednávka číslo : POS15322
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1667,00
číslo zmluvy :032/2014
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15322.pdf

Objednávka číslo : POS15323
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3078,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15323.pdf

Objednávka číslo : POS15324
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1156,00
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15324.pdf

Objednávka číslo : POS15325
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15325.pdf

Objednávka číslo : POS15326
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15326.pdf

Objednávka číslo : POS15327
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :6435,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15327.pdf

Objednávka číslo : POS15329
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1112,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15329.pdf

Objednávka číslo : POS15330
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4617,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15330.pdf

Objednávka číslo : POS15331
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4759,00
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15331.pdf

Objednávka číslo : POS15332
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15332.pdf

Objednávka číslo : POS15333
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :2772,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15333.pdf

Objednávka číslo : POS15334
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :028/2014
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15334.pdf

Objednávka číslo : POS15335
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15335.pdf

Objednávka číslo : POS15336
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :025/2014
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15336.pdf

Objednávka číslo : POS15337
popis :chlopne,svorky
suma v EUR s DPH :12229,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15337.pdf

Objednávka číslo : POS15338
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15338.pdf

Objednávka číslo : POS15339
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :18.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15339.pdf

Objednávka číslo : POS15340
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :28.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15340.pdf

Objednávka číslo : POS15341
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.12.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15341.pdf

Objednávka číslo : POS15342
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :638,00
číslo zmluvy :023/2011
dátum vyhotovenia :28.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15342.pdf

Objednávka číslo : POS15343
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :560,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15343.pdf

Objednávka číslo : TU15302
popis :kalibrácia detekcie plynu
suma v EUR s DPH :148,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Energyr spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 53, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31568645
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15302.pdf

Objednávka číslo : TU15304
popis :káble
suma v EUR s DPH :5988,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15304.pdf

Objednávka číslo : TU15305
popis :elektróda
suma v EUR s DPH :590,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :POLIČNÁ 34, 75701 Valašské Meziříčí
IČO dodávateľa :60321113
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15305.pdf

Objednávka číslo : TU15306
popis :oprava stojanu, polep, tabuľky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :FERRAGRAFIK
adresa dodávateľa :Sládkovičova 6/13, 96501 Žiar nad Hronom
IČO dodávateľa :35298995
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15306.pdf

Objednávka číslo : TU15307
popis :oprava dlažby parkoviska
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :L-STAV,s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36046043
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15307.pdf

Objednávka číslo : TU15308
popis :redukcie
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2015
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :46756906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15308.pdf

Objednávka číslo : TU15309
popis :čistenie LOP
suma v EUR s DPH :768,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2015
dodávateľ :Sierra Enterprises s.r.o.
adresa dodávateľa :Fiľakovská cesta 285, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :36047856
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15309.pdf

Objednávka číslo : TU15310
popis :redukčný ventil
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa :31373861
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15310.pdf

Objednávka číslo : TU15311
popis :manžeta, klieštiky
suma v EUR s DPH :254,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15311.pdf

Objednávka číslo : TU15313
popis :oprava chladničky
suma v EUR s DPH :105,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :CHLADENIE-LAMPER, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vlkanovská 120/139, 976 31
IČO dodávateľa :31639208
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15313.pdf

Objednávka číslo : TU15315
popis :oprava monitora
suma v EUR s DPH :1797,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.12.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15315.pdf

Objednávka číslo : VZP15506
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :704,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15506.pdf

Objednávka číslo : VZP15507
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1337,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15507.pdf

Objednávka číslo : VZP15508
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1609,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15508.pdf

Objednávka číslo : VZP15509
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5110,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15509.pdf

Objednávka číslo : VZP15510
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :617,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15510.pdf

Objednávka číslo : VZP15511
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :351,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15511.pdf

Objednávka číslo : VZP15512
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :936,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15512.pdf

Objednávka číslo : VZP15513
popis :materiál hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :5663,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15513.pdf

Objednávka číslo : VZP15514
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :5327,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15514.pdf

Objednávka číslo : VZP15515
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :5330,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15515.pdf

Objednávka číslo : VZP15516
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :553,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15516.pdf

Objednávka číslo : VZP15517
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1255,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15517.pdf

Objednávka číslo : VZP15518
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :95,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15518.pdf

Objednávka číslo : VZP15519
popis :punkčná ihla
suma v EUR s DPH :575,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15519.pdf

Objednávka číslo : VZP15520
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1420,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15520.pdf

Objednávka číslo : VZP15521
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :323,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15521.pdf

Objednávka číslo : VZP15522
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :723,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15522.pdf

Objednávka číslo : VZP15523
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4205,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15523.pdf

Objednávka číslo : VZP15524
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :802,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15524.pdf

Objednávka číslo : VZP15525
popis :sety, senzory,mat.hygienický
suma v EUR s DPH :12473,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15525.pdf

Objednávka číslo : VZP15526
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :175,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2015
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15526.pdf

Objednávka číslo : VZP15527
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :11350,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15527.pdf

Objednávka číslo : VZP15528
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :1012,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15528.pdf

Objednávka číslo : VZP15529
popis :prísl. k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :1634,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15529.pdf

Objednávka číslo : VZP15530
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :805,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15530.pdf

Objednávka číslo : VZP15531
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :176,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15531.pdf

Objednávka číslo : VZP15532
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :800,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15532.pdf

Objednávka číslo : VZP15533
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1038,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15533.pdf

Objednávka číslo : VZP15534
popis :oxygenátory, sety
suma v EUR s DPH :86400,00
číslo zmluvy :170/2015
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15534.pdf

Objednávka číslo : VZP15535
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :11494,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15535.pdf

Objednávka číslo : VZP15536
popis :prísl. k mimot. obehu
suma v EUR s DPH :8660,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15536.pdf

Objednávka číslo : VZP15537
popis :stimulačný drôt
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15537.pdf

Objednávka číslo : VZP15538
popis :materiál obalový
suma v EUR s DPH :272,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15538.pdf

Objednávka číslo : VZP15539
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :256,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15539.pdf

Objednávka číslo : VZP15540
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2797,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15540.pdf

Objednávka číslo : VZP15541
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :0,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15541.pdf

Objednávka číslo : VZP15543
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :328,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15543.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.