Objednávky vyhotovené v novembri 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM15044
popis :geodetické práce
suma v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :Valentíny, s.r.o.
adresa dodávateľa :Opálova 16, Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44583486
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15044.pdf

Objednávka číslo : DM15048
popis :monitoring kanalizácie
suma v EUR s DPH :244,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :EKOKANAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :SNP 43, Badín
IČO dodávateľa :44193726
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15048.pdf

Objednávka číslo : DM15049
popis :ručný rozmetač
suma v EUR s DPH :153,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :WERCO SK, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Letiskova 20, 974 01 Prievidza
IČO dodávateľa :35874422
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15049.pdf

Objednávka číslo : DM15050
popis :exsikátor
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :KVANT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlyns, Bratislava
IČO dodávateľa :31398294
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15050.pdf

Objednávka číslo : DM15051
popis :zdravotná váha
suma v EUR s DPH :496,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :Eurováhy, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hliník nad Váhom 383, Bytča
IČO dodávateľa :47590777
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15051.pdf

Objednávka číslo : DM15052
popis :vozík na fľašu CO2
suma v EUR s DPH :178,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, Zvolen
IČO dodávateľa :46756906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15052.pdf

Objednávka číslo : DM15053
popis :inžinierskogeologický prieskum
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :ENVIGEO, a.s.
adresa dodávateľa :Kynceľová 2, Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31600891
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15053.pdf

Objednávka číslo : DM15054
popis :space - napájací zdroj
suma v EUR s DPH :207,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15054.pdf

Objednávka číslo : DM15055
popis :kardiostimulátor
suma v EUR s DPH :4920,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :Havlíčkova 869, 974 01 Valašské Meziříčí
IČO dodávateľa :60321113
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15055.pdf

Objednávka číslo : DM15056
popis :infúzny stojan s držiakmi
suma v EUR s DPH :72,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
adresa dodávateľa :Františkánske námestie 3/A, Prešov
IČO dodávateľa :36515388
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15056.pdf

Objednávka číslo : DM15057
popis :teplomer
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.11.2015
dodávateľ :ELEKTROSPED, a. s.
adresa dodávateľa :Pestovateľská 13, Bratislava
IČO dodávateľa :35765038
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15057.pdf

Objednávka číslo : DM15058
popis :odpadkové koše
suma v EUR s DPH :255,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.11.2015
dodávateľ :SLOVTRADING Viničné, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlavná 209/206, Viničné
IČO dodávateľa :36283231
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15058.pdf

Objednávka číslo : DM15059
popis :držiak hlavy
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.11.2015
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15059.pdf

Objednávka číslo : DM15060
popis :Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže na OK1 a OK2
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Marian Dudáš - MOVIKOM
adresa dodávateľa :Javornícka 33, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37331787
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15060.pdf

Objednávka číslo : DM15061
popis :infúzny stojan s držiakmi
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :ČECHOVO, s. r. o.
adresa dodávateľa :Námestie slobody 39, Sabinov
IČO dodávateľa :46186484
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15061.pdf

Objednávka číslo : DM15062
popis :sieťky a žalúzie
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, Badín
IČO dodávateľa :35489308
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15062.pdf

Objednávka číslo : DM15063
popis :operačné okuliare
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :MACs MEDICAL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :J. Bottu 2, Trnava
IČO dodávateľa :46708529
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15063.pdf

Objednávka číslo : DM15064
popis :zmäkčovač vody
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :GORO, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Drahobejlova 1019/27, 974 01 Praha 9
IČO dodávateľa :44265557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15064.pdf

Objednávka číslo : DM15067
popis :vozík pre EKG
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15067.pdf

Objednávka číslo : IT15040
popis :implementácia registratúrneho plánu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :A.V.I.S. - International Software Distr
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava
IČO dodávateľa :31359159
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15040.pdf

Objednávka číslo : IT15041
popis :PC zostava bez monitora pre IT
suma v EUR s DPH :2283,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, 974 01 Zvolen
IČO dodávateľa :36641669
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15041.pdf

Objednávka číslo : KRV15340
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15340.pdf

Objednávka číslo : KRV15341
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15341.pdf

Objednávka číslo : KRV15342
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15342.pdf

Objednávka číslo : KRV15343
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15343.pdf

Objednávka číslo : KRV15344
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15344.pdf

Objednávka číslo : KRV15345
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15345.pdf

Objednávka číslo : KRV15346
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :272,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15346.pdf

Objednávka číslo : KRV15347
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15347.pdf

Objednávka číslo : KRV15348
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15348.pdf

Objednávka číslo : KRV15350
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15350.pdf

Objednávka číslo : KRV15351
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15351.pdf

Objednávka číslo : KRV15352
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15352.pdf

Objednávka číslo : KRV15353
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15353.pdf

Objednávka číslo : KRV15354
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :726,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15354.pdf

Objednávka číslo : KRV15355
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15355.pdf

Objednávka číslo : KRV15356
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15356.pdf

Objednávka číslo : KRV15357
popis :Objednávka KRV15357
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15357.pdf

Objednávka číslo : KRV15358
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15358.pdf

Objednávka číslo : KRV15359
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15359.pdf

Objednávka číslo : KRV15360
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15360.pdf

Objednávka číslo : KRV15361
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15361.pdf

Objednávka číslo : KRV15362
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15362.pdf

Objednávka číslo : KRV15363
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15363.pdf

Objednávka číslo : KRV15364
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15364.pdf

Objednávka číslo : KRV15365
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15365.pdf

Objednávka číslo : KRV15366
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15366.pdf

Objednávka číslo : KRV15367
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15367.pdf

Objednávka číslo : KRV15368
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15368.pdf

Objednávka číslo : KRV15369
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15369.pdf

Objednávka číslo : KRV15370
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15370.pdf

Objednávka číslo : KRV15371
popis :Objednávka KRV15371
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15371.pdf

Objednávka číslo : KRV15372
popis :Objednávka KRV15372
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15372.pdf

Objednávka číslo : KRV15373
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15373.pdf

Objednávka číslo : KRV15374
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15374.pdf

Objednávka číslo : KRV15376
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :317,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.11.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15376.pdf

Objednávka číslo : LIEK15396
popis :lieky
suma v EUR s DPH :518,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.11.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 974 01 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15396.pdf

Objednávka číslo : LIEK15397
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6042,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15397.pdf

Objednávka číslo : LIEK15398
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5469,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15398.pdf

Objednávka číslo : LIEK15399
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2439,10
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15399.pdf

Objednávka číslo : LIEK15400
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1566,07
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15400.pdf

Objednávka číslo : LIEK15401
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3620,50
číslo zmluvy :079/2014
dátum vyhotovenia :01.11.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15401.pdf

Objednávka číslo : LIEK15402
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2100,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15402.pdf

Objednávka číslo : LIEK15403
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3450,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 974 01 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15403.pdf

Objednávka číslo : LIEK15404
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4780,16
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 974 01 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15404.pdf

Objednávka číslo : LIEK15405
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2895,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 974 01 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15405.pdf

Objednávka číslo : LIEK15406
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1571,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 974 01 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15406.pdf

Objednávka číslo : LIEK15407
popis :lieky
suma v EUR s DPH :499,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15407.pdf

Objednávka číslo : LIEK15408
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1424,82
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15408.pdf

Objednávka číslo : LIEK15409
popis :lieky
suma v EUR s DPH :114606,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15409.pdf

Objednávka číslo : LIEK15410
popis :lieky
suma v EUR s DPH :21,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :PM BAZÉNY spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 809/51, 974 01 Želiezovce
IČO dodávateľa :43963994
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15410.pdf

Objednávka číslo : LIEK15411
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15411.pdf

Objednávka číslo : LIEK15412
popis :lieky
suma v EUR s DPH :462,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15412.pdf

Objednávka číslo : LIEK15413
popis :lieky
suma v EUR s DPH :119,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15413.pdf

Objednávka číslo : LIEK15414
popis :lieky
suma v EUR s DPH :442,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15414.pdf

Objednávka číslo : LIEK15415
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3439,37
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15415.pdf

Objednávka číslo : LIEK15416
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9523,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15416.pdf

Objednávka číslo : LIEK15417
popis :lieky
suma v EUR s DPH :30212,50
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 974 01 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15417.pdf

Objednávka číslo : LIEK15418
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2250,40
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 974 01 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15418.pdf

Objednávka číslo : LIEK15419
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1769,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 974 01 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15419.pdf

Objednávka číslo : LIEK15420
popis :lieky
suma v EUR s DPH :444,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.11.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15420.pdf

Objednávka číslo : LIEK15421
popis :lieky
suma v EUR s DPH :448,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15421.pdf

Objednávka číslo : LIEK15422
popis :lieky
suma v EUR s DPH :983,92
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15422.pdf

Objednávka číslo : LIEK15423
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9278,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15423.pdf

Objednávka číslo : LIEK15424
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5186,40
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15424.pdf

Objednávka číslo : LIEK15425
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2147,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15425.pdf

Objednávka číslo : LIEK15426
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8049,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15426.pdf

Objednávka číslo : MAT15068
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15068.pdf

Objednávka číslo : MAT15069
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :215,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15069.pdf

Objednávka číslo : MAT15070
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :760,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 97401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15070.pdf

Objednávka číslo : MAT15071
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :265,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 97401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15071.pdf

Objednávka číslo : MAT15072
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :7635,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, 97401 Košice
IČO dodávateľa :36579769
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15072.pdf

Objednávka číslo : MAT15073
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :186,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, 97401 Prievidza
IČO dodávateľa :36315303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15073.pdf

Objednávka číslo : NTS15033
popis :oprava a výmena GEA
suma v EUR s DPH :288,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :Jaroslav Kocian - MERET
adresa dodávateľa :Tajov 255, Tajov
IČO dodávateľa :30201373
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS15033.pdf

Objednávka číslo : NTS15034
popis :trubice, žiarovky
suma v EUR s DPH :139,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, Detva
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS15034.pdf

Objednávka číslo : NTS15035
popis :filtre
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :TATRAFILTER, s.r.o.
adresa dodávateľa :Štúrova 288/67, 97401 Svit
IČO dodávateľa :36464236
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS15035.pdf

Objednávka číslo : OAIM15161
popis :kanyly,katétre
suma v EUR s DPH :1417,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15161.pdf

Objednávka číslo : OAIM15162
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1456,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15162.pdf

Objednávka číslo : OAIM15163
popis :mat.diagnostický,katétre
suma v EUR s DPH :2600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15163.pdf

Objednávka číslo : OAIM15164
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15164.pdf

Objednávka číslo : OAIM15165
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :39,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15165.pdf

Objednávka číslo : OAIM15166
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :720,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15166.pdf

Objednávka číslo : OAIM15167
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :78,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15167.pdf

Objednávka číslo : OAIM15168
popis :dialýza
suma v EUR s DPH :524,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 974 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15168.pdf

Objednávka číslo : OAIM15169
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15169.pdf

Objednávka číslo : OAIM15170
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2952,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15170.pdf

Objednávka číslo : OAIM15171
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :7847,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15171.pdf

Objednávka číslo : OAIM15172
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2498,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15172.pdf

Objednávka číslo : OAIM15173
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3492,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15173.pdf

Objednávka číslo : OAIM15174
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1260,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15174.pdf

Objednávka číslo : OAIM15175
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 974 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15175.pdf

Objednávka číslo : OOPP15049
popis :Objednávka OOPP15049
suma v EUR s DPH :28867,00
číslo zmluvy :183/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15049.pdf

Objednávka číslo : OOPP15050
popis :Objednávka OOPP15050
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :183/2015
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15050.pdf

Objednávka číslo : PEK15360
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :15882,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15360.pdf

Objednávka číslo : PEK15361
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3770,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15361.pdf

Objednávka číslo : PEK15362
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10773,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15362.pdf

Objednávka číslo : PEK15363
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :8883,44
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15363.pdf

Objednávka číslo : PEK15364
popis :šitie
suma v EUR s DPH :483,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15364.pdf

Objednávka číslo : PEK15365
popis :šitie
suma v EUR s DPH :408,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15365.pdf

Objednávka číslo : PEK15366
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :86309,08
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15366.pdf

Objednávka číslo : PEK15367
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15367.pdf

Objednávka číslo : PEK15368
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :81276,83
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15368.pdf

Objednávka číslo : PEK15369
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :61455,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15369.pdf

Objednávka číslo : PEK15370
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :74188,94
číslo zmluvy :113/2013_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15370.pdf

Objednávka číslo : PEK15371
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7369,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15371.pdf

Objednávka číslo : PEK15372
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :2400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15372.pdf

Objednávka číslo : PEK15373
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15373.pdf

Objednávka číslo : PEK15374
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :49331,84
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15374.pdf

Objednávka číslo : PEK15375
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :62684,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15375.pdf

Objednávka číslo : PEK15376
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :57336,84
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15376.pdf

Objednávka číslo : PEK15377
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :21446,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15377.pdf

Objednávka číslo : PEK15378
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :6349,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15378.pdf

Objednávka číslo : PEK15379
popis :kardiostimulátory,elektródy
suma v EUR s DPH :4195,40
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15379.pdf

Objednávka číslo : PEK15380
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :17383,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15380.pdf

Objednávka číslo : PEK15381
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :44957,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15381.pdf

Objednávka číslo : PEK15382
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :51829,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15382.pdf

Objednávka číslo : PEK15383
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8126,00
číslo zmluvy :024/2015
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15383.pdf

Objednávka číslo : PEK15384
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :34998,86
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15384.pdf

Objednávka číslo : PEK15385
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15385.pdf

Objednávka číslo : PEK15386
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :66196,08
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15386.pdf

Objednávka číslo : PEK15387
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :46859,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15387.pdf

Objednávka číslo : PEK15388
popis :Objednávka PEK15388
suma v EUR s DPH :28160,35
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15388.pdf

Objednávka číslo : PEK15389
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9040,24
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15389.pdf

Objednávka číslo : PEK15390
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1613,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15390.pdf

Objednávka číslo : PEK15391
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :485,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15391.pdf

Objednávka číslo : PEK15392
popis :šitie
suma v EUR s DPH :402,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15392.pdf

Objednávka číslo : PIK151000
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8872,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151000.pdf

Objednávka číslo : PIK151001
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14608,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151001.pdf

Objednávka číslo : PIK151002
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1868,24
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151002.pdf

Objednávka číslo : PIK151003
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :642,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151003.pdf

Objednávka číslo : PIK151004
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2425,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151004.pdf

Objednávka číslo : PIK151005
popis :uzávery cievne,vodiče
suma v EUR s DPH :9210,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151005.pdf

Objednávka číslo : PIK151006
popis :sety
suma v EUR s DPH :17078,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151006.pdf

Objednávka číslo : PIK151007
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151007.pdf

Objednávka číslo : PIK151008
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :6656,95
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151008.pdf

Objednávka číslo : PIK151009
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6183,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151009.pdf

Objednávka číslo : PIK151010
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3220,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151010.pdf

Objednávka číslo : PIK151011
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1502,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151011.pdf

Objednávka číslo : PIK151012
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1222,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 974 03 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151012.pdf

Objednávka číslo : PIK151013
popis :katétre
suma v EUR s DPH :560,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151013.pdf

Objednávka číslo : PIK151014
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1488,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151014.pdf

Objednávka číslo : PIK151015
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :210,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151015.pdf

Objednávka číslo : PIK151016
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4480,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 974 01 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151016.pdf

Objednávka číslo : PIK151017
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8994,90
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151017.pdf

Objednávka číslo : PIK151018
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2802,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151018.pdf

Objednávka číslo : PIK151019
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9055,84
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151019.pdf

Objednávka číslo : PIK151020
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1121,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151020.pdf

Objednávka číslo : PIK151021
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18374,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151021.pdf

Objednávka číslo : PIK151022
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4400,00
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151022.pdf

Objednávka číslo : PIK151023
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3735,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151023.pdf

Objednávka číslo : PIK151024
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151024.pdf

Objednávka číslo : PIK151025
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.11.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151025.pdf

Objednávka číslo : PIK151026
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5328,60
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151026.pdf

Objednávka číslo : PIK151027
popis :sety,vodiče
suma v EUR s DPH :4860,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151027.pdf

Objednávka číslo : PIK151028
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10021,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151028.pdf

Objednávka číslo : PIK151029
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 974 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151029.pdf

Objednávka číslo : PIK151030
popis :sety
suma v EUR s DPH :7641,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151030.pdf

Objednávka číslo : PIK151031
popis :stenty
suma v EUR s DPH :930,00
číslo zmluvy :111/2015
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 974 01 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151031.pdf

Objednávka číslo : PIK151032
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8244,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151032.pdf

Objednávka číslo : PIK151033
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5016,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151033.pdf

Objednávka číslo : PIK151034
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4393,40
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151034.pdf

Objednávka číslo : PIK151035
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2190,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151035.pdf

Objednávka číslo : PIK151036
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151036.pdf

Objednávka číslo : PIK151037
popis :sety
suma v EUR s DPH :9873,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151037.pdf

Objednávka číslo : PIK151038
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2041,81
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151038.pdf

Objednávka číslo : PIK151039
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :16729,75
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151039.pdf

Objednávka číslo : PIK151040
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7279,63
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151040.pdf

Objednávka číslo : PIK151041
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4277,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151041.pdf

Objednávka číslo : PIK151042
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1540,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151042.pdf

Objednávka číslo : PIK151043
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2285,25
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151043.pdf

Objednávka číslo : PIK151044
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1502,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151044.pdf

Objednávka číslo : PIK151045
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1332,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151045.pdf

Objednávka číslo : PIK151046
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2520,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 974 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151046.pdf

Objednávka číslo : PIK151047
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2415,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :21.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151047.pdf

Objednávka číslo : PIK151048
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151048.pdf

Objednávka číslo : PIK151049
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1760,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151049.pdf

Objednávka číslo : PIK151050
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6174,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151050.pdf

Objednávka číslo : PIK151051
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1626,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151051.pdf

Objednávka číslo : PIK151052
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10602,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151052.pdf

Objednávka číslo : PIK151053
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2211,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 974 03 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151053.pdf

Objednávka číslo : PIK151054
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :PIK151054.pdf

Objednávka číslo : PIK151055
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :PIK151055.pdf

Objednávka číslo : PIK151056
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151056.pdf

Objednávka číslo : PIK151057
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151057.pdf

Objednávka číslo : PIK151058
popis :sety
suma v EUR s DPH :16876,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151058.pdf

Objednávka číslo : PIK151059
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7966,32
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151059.pdf

Objednávka číslo : PIK151060
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7990,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 974 01 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151060.pdf

Objednávka číslo : PIK151061
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1563,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151061.pdf

Objednávka číslo : PIK151062
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5701,05
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151062.pdf

Objednávka číslo : PIK151063
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151063.pdf

Objednávka číslo : PIK151064
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5555,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151064.pdf

Objednávka číslo : PIK151065
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3054,90
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151065.pdf

Objednávka číslo : PIK151066
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151066.pdf

Objednávka číslo : PIK151067
popis :Objednávka PIK151067
suma v EUR s DPH :1260,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151067.pdf

Objednávka číslo : PIK151068
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1084,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 974 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151068.pdf

Objednávka číslo : PIK151069
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10130,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151069.pdf

Objednávka číslo : PIK151070
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5676,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 974 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151070.pdf

Objednávka číslo : PIK151071
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8542,40
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151071.pdf

Objednávka číslo : PIK151072
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5227,20
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151072.pdf

Objednávka číslo : PIK151073
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3534,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151073.pdf

Objednávka číslo : PIK151074
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10684,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.11.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151074.pdf

Objednávka číslo : PIK151075
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :29.11.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK151075.pdf

Objednávka číslo : PIK15988
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :12290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 974 01 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15988.pdf

Objednávka číslo : PIK15989
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7053,08
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15989.pdf

Objednávka číslo : PIK15990
popis :sety
suma v EUR s DPH :2808,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15990.pdf

Objednávka číslo : PIK15991
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :948,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15991.pdf

Objednávka číslo : PIK15992
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1394,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15992.pdf

Objednávka číslo : PIK15993
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3814,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15993.pdf

Objednávka číslo : PIK15994
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4173,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15994.pdf

Objednávka číslo : PIK15995
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15995.pdf

Objednávka číslo : PIK15996
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4920,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15996.pdf

Objednávka číslo : PIK15997
popis :katétre
suma v EUR s DPH :20922,60
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15997.pdf

Objednávka číslo : PIK15998
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8621,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15998.pdf

Objednávka číslo : PIK15999
popis :stenty
suma v EUR s DPH :805,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15999.pdf

Objednávka číslo : PIK16000
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8872,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK16000.pdf

Objednávka číslo : PIR15383
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15383.pdf

Objednávka číslo : PIR15384
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15384.pdf

Objednávka číslo : PIR15385
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15385.pdf

Objednávka číslo : PIR15386
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3267,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15386.pdf

Objednávka číslo : PIR15387
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15387.pdf

Objednávka číslo : PIR15388
popis :sety
suma v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15388.pdf

Objednávka číslo : PIR15389
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :856,08
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 974 01 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15389.pdf

Objednávka číslo : PIR15390
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3318,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15390.pdf

Objednávka číslo : PIR15391
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2344,98
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15391.pdf

Objednávka číslo : PIR15392
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15392.pdf

Objednávka číslo : PIR15393
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 974 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15393.pdf

Objednávka číslo : PIR15394
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :4308,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 974 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15394.pdf

Objednávka číslo : PIR15395
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :23105,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15395.pdf

Objednávka číslo : PIR15396
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15396.pdf

Objednávka číslo : PIR15397
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2390,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15397.pdf

Objednávka číslo : PIR15398
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1645,40
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15398.pdf

Objednávka číslo : PIR15399
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15399.pdf

Objednávka číslo : PIR15400
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6231,50
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15400.pdf

Objednávka číslo : PIR15401
popis :katétre
suma v EUR s DPH :203,30
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15401.pdf

Objednávka číslo : PIR15402
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15402.pdf

Objednávka číslo : PIR15403
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :7526,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15403.pdf

Objednávka číslo : PIR15404
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :8865,00
číslo zmluvy :073/2015_D1
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15404.pdf

Objednávka číslo : PIR15405
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15405.pdf

Objednávka číslo : PIR15406
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15406.pdf

Objednávka číslo : PIR15407
popis :sety
suma v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15407.pdf

Objednávka číslo : PIR15408
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1783,00
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 974 01 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15408.pdf

Objednávka číslo : PIR15409
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2850,12
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15409.pdf

Objednávka číslo : PIR15410
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15410.pdf

Objednávka číslo : PIR15411
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14904,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15411.pdf

Objednávka číslo : PIR15412
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :083/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15412.pdf

Objednávka číslo : PIR15413
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15413.pdf

Objednávka číslo : PIR15414
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2344,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15414.pdf

Objednávka číslo : PIR15415
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4113,60
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15415.pdf

Objednávka číslo : PIR15416
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :3926,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 974 01 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15416.pdf

Objednávka číslo : POS15284
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :5610,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15284.pdf

Objednávka číslo : POS15285
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :5698,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15285.pdf

Objednávka číslo : POS15286
popis :svorky Atriclip
suma v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15286.pdf

Objednávka číslo : POS15287
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15287.pdf

Objednávka číslo : POS15288
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :5312,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15288.pdf

Objednávka číslo : POS15289
popis :chlopne,cievna protéza
suma v EUR s DPH :5098,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15289.pdf

Objednávka číslo : POS15290
popis :chlopne, krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3124,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15290.pdf

Objednávka číslo : POS15291
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1196,83
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15291.pdf

Objednávka číslo : POS15292
popis :šitie
suma v EUR s DPH :5606,57
číslo zmluvy :058/2014_D1
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15292.pdf

Objednávka číslo : POS15293
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :11.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15293.pdf

Objednávka číslo : POS15294
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :028/2014
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15294.pdf

Objednávka číslo : POS15295
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :5007,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15295.pdf

Objednávka číslo : POS15296
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :014/2014
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 974 01 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15296.pdf

Objednávka číslo : POS15297
popis :svorky
suma v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15297.pdf

Objednávka číslo : POS15298
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :6581,30
číslo zmluvy :020/2014
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15298.pdf

Objednávka číslo : POS15299
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014_D1
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15299.pdf

Objednávka číslo : POS15300
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :3314,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15300.pdf

Objednávka číslo : POS15301
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15301.pdf

Objednávka číslo : POS15302
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :024/2014
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15302.pdf

Objednávka číslo : POS15303
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15303.pdf

Objednávka číslo : POS15304
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :9020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15304.pdf

Objednávka číslo : POS15305
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1891,50
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15305.pdf

Objednávka číslo : POS15306
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15306.pdf

Objednávka číslo : POS15307
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15307.pdf

Objednávka číslo : POS15308
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15308.pdf

Objednávka číslo : POS15309
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4510,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15309.pdf

Objednávka číslo : POS15310
popis :sety
suma v EUR s DPH :5598,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15310.pdf

Objednávka číslo : POS15311
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15311.pdf

Objednávka číslo : POS15312
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15312.pdf

Objednávka číslo : POS15313
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15313.pdf

Objednávka číslo : POS15314
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :6114,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15314.pdf

Objednávka číslo : POS15315
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2966,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15315.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15020
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :21,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15020.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15021
popis :reprezentačné
suma v EUR s DPH :147,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.11.2015
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, 97401 Bratislava
IČO dodávateľa :36362328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15021.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15022
popis :odborná literatúra-normy
suma v EUR s DPH :24,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Slovenský ústav technickej normalizácie
adresa dodávateľa :Karloveská 63, 97401 Bratislava
IČO dodávateľa :31753990
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15022.pdf

Objednávka číslo : TU15258
popis :káble,redukcie
suma v EUR s DPH :2100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :Havlíčkova 869, 974 01 Valašské Meziříčí
IČO dodávateľa :60321113
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15258.pdf

Objednávka číslo : TU15260
popis :odbor. prehliadka AUTOCAT
suma v EUR s DPH :430,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :Teleflex Medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Valová 49, Piešťany
IČO dodávateľa :34137921
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15260.pdf

Objednávka číslo : TU15266
popis :príslušenstvo k Maquet
suma v EUR s DPH :1282,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15266.pdf

Objednávka číslo : TU15267
popis :vozíky pod EKG
suma v EUR s DPH :1434,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15267.pdf

Objednávka číslo : TU15268
popis :čistenie podlahy
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :ISS Facility Services spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Dúbravská cesta 14, Bratislava
IČO dodávateľa :31345212
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15268.pdf

Objednávka číslo : TU15269
popis :servis zdravotechniky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava
IČO dodávateľa :35947446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15269.pdf

Objednávka číslo : TU15271
popis :redukčný ventil na vzduch
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31373861
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15271.pdf

Objednávka číslo : TU15272
popis :oprava monitora
suma v EUR s DPH :352,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15272.pdf

Objednávka číslo : TU15273
popis :servis LCD monitora
suma v EUR s DPH :59,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen
IČO dodávateľa :44284179
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15273.pdf

Objednávka číslo : TU15274
popis :opr.dotykového monitora
suma v EUR s DPH :224,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen
IČO dodávateľa :44284179
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15274.pdf

Objednávka číslo : TU15275
popis :opr. dotykového monitora
suma v EUR s DPH :231,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen
IČO dodávateľa :44284179
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15275.pdf

Objednávka číslo : TU15276
popis :oprava rozvierača
suma v EUR s DPH :51,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :LG team s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen
IČO dodávateľa :46412417
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15276.pdf

Objednávka číslo : TU15277
popis :oprava hemotermu
suma v EUR s DPH :531,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :Milan Sarvaš
adresa dodávateľa :Korytárky č.318, Korytárky
IČO dodávateľa :31027121
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15277.pdf

Objednávka číslo : TU15278
popis :batérie - op. stoly
suma v EUR s DPH :336,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :TECHALL Slovensko,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nálepkova 57, 974 01 Bernolákovo
IČO dodávateľa :34140794
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15278.pdf

Objednávka číslo : TU15279
popis :oprava ultrazvuku
suma v EUR s DPH :4041,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava
IČO dodávateľa :48146676
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15279.pdf

Objednávka číslo : TU15280
popis :oprava perfusor space
suma v EUR s DPH :926,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15280.pdf

Objednávka číslo : TU15281
popis :oprava servoventilátora
suma v EUR s DPH :306,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15281.pdf

Objednávka číslo : TU15282
popis :oprava monitora Datex
suma v EUR s DPH :361,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15282.pdf

Objednávka číslo : TU15283
popis :oprava dotykového monitora
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen
IČO dodávateľa :44284179
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15283.pdf

Objednávka číslo : TU15284
popis :oprava centrálneho monitoru
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15284.pdf

Objednávka číslo : TU15285
popis :oprava fasády - sokel
suma v EUR s DPH :3324,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15285.pdf

Objednávka číslo : TU15286
popis :plnenie a dodávka N2O
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava
IČO dodávateľa :31373861
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15286.pdf

Objednávka číslo : TU15288
popis :prehliadka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.11.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava
IČO dodávateľa :47839872
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15288.pdf

Objednávka číslo : TU15289
popis :revízia tlakových zariadení
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Ing. Vincent Čierny
adresa dodávateľa :Vansovej 18/11, Žiar nad Hronom
IČO dodávateľa :40395537
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15289.pdf

Objednávka číslo : TU15290
popis :stabilizátor vody
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.11.2015
dodávateľ :FINECON, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rybničná 42, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31324061
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15290.pdf

Objednávka číslo : TU15291
popis :oprava sterilizátora
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15291.pdf

Objednávka číslo : TU15292
popis :rozdraďovače a menovky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :KLEMO, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Tehelná 4, Zvolen
IČO dodávateľa :36049051
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15292.pdf

Objednávka číslo : TU15293
popis :odborné skúšky - plyn. zariadenia
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :PURE s.r.o.
adresa dodávateľa :Karpartská 1, Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36626457
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15293.pdf

Objednávka číslo : TU15294
popis :overenie tlakomerov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15294.pdf

Objednávka číslo : TU15295
popis :preprava mer. zariadení
suma v EUR s DPH :13,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15295.pdf

Objednávka číslo : TU15296
popis :prehliadka Datex Ohmeda
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15296.pdf

Objednávka číslo : TU15297
popis :tepovanie
suma v EUR s DPH :120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Jozef Slančík
adresa dodávateľa :Poľná 61, Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40597792
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15297.pdf

Objednávka číslo : TU15298
popis :oprava oplotenia
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :L-STAV,s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 65, Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36046043
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15298.pdf

Objednávka číslo : TU15299
popis :výmena batérie - servovent.
suma v EUR s DPH :704,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava
IČO dodávateľa :35947446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15299.pdf

Objednávka číslo : TU15300
popis :maliarske práce
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15300.pdf

Objednávka číslo : TU15301
popis :rohož
suma v EUR s DPH :86,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15301.pdf

Objednávka číslo : TU15303
popis :preprava
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.11.2015
dodávateľ :Geis SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Trňanská 6, Zvolen
IČO dodávateľa :31324428
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15303.pdf

Objednávka číslo : VZP15451
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :5807,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15451.pdf

Objednávka číslo : VZP15452
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :498,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15452.pdf

Objednávka číslo : VZP15453
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :841,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 974 01 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15453.pdf

Objednávka číslo : VZP15454
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :604,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.11.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 974 01 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15454.pdf

Objednávka číslo : VZP15455
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3039,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15455.pdf

Objednávka číslo : VZP15456
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :215,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15456.pdf

Objednávka číslo : VZP15457
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :786,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15457.pdf

Objednávka číslo : VZP15458
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 974 01 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15458.pdf

Objednávka číslo : VZP15459
popis :mat.odberový,uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1123,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15459.pdf

Objednávka číslo : VZP15460
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :342,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15460.pdf

Objednávka číslo : VZP15461
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :234,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15461.pdf

Objednávka číslo : VZP15462
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :MACs MEDICAL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :J. Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :46708529
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15462.pdf

Objednávka číslo : VZP15463
popis :sety
suma v EUR s DPH :3309,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15463.pdf

Objednávka číslo : VZP15464
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :10344,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15464.pdf

Objednávka číslo : VZP15465
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :640,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15465.pdf

Objednávka číslo : VZP15466
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1682,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15466.pdf

Objednávka číslo : VZP15467
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1482,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15467.pdf

Objednávka číslo : VZP15468
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :73,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 974 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15468.pdf

Objednávka číslo : VZP15469
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1424,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15469.pdf

Objednávka číslo : VZP15470
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15470.pdf

Objednávka číslo : VZP15471
popis :sety
suma v EUR s DPH :6095,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15471.pdf

Objednávka číslo : VZP15472
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :91,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.11.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15472.pdf

Objednávka číslo : VZP15473
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :718,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15473.pdf

Objednávka číslo : VZP15474
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :359,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15474.pdf

Objednávka číslo : VZP15475
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2561,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15475.pdf

Objednávka číslo : VZP15476
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1939,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 974 01 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15476.pdf

Objednávka číslo : VZP15477
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15477.pdf

Objednávka číslo : VZP15478
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1908,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15478.pdf

Objednávka číslo : VZP15479
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1807,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15479.pdf

Objednávka číslo : VZP15480
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2951,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15480.pdf

Objednávka číslo : VZP15481
popis :materiál hygienický,sety
suma v EUR s DPH :2200,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15481.pdf

Objednávka číslo : VZP15482
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :215,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15482.pdf

Objednávka číslo : VZP15483
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 974 01 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15483.pdf

Objednávka číslo : VZP15484
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :11009,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15484.pdf

Objednávka číslo : VZP15485
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :12096,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15485.pdf

Objednávka číslo : VZP15486
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :388,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15486.pdf

Objednávka číslo : VZP15487
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :734,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15487.pdf

Objednávka číslo : VZP15488
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :324,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 974 01 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15488.pdf

Objednávka číslo : VZP15489
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :572,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15489.pdf

Objednávka číslo : VZP15490
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :272,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :650846
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15490.pdf

Objednávka číslo : VZP15491
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 974 01 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15491.pdf

Objednávka číslo : VZP15492
popis :materiál obväzový
suma v EUR s DPH :224,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15492.pdf

Objednávka číslo : VZP15493
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :293,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15493.pdf

Objednávka číslo : VZP15494
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :341,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 974 01 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15494.pdf

Objednávka číslo : VZP15495
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :323,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15495.pdf

Objednávka číslo : VZP15496
popis :mat.hygienický,inštrumentárium
suma v EUR s DPH :535,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15496.pdf

Objednávka číslo : VZP15497
popis :hemostatikum
suma v EUR s DPH :585,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.11.2015
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15497.pdf

Objednávka číslo : VZP15498
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2030,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15498.pdf

Objednávka číslo : VZP15499
popis :mat. hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :407,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15499.pdf

Objednávka číslo : VZP15500
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2422,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15500.pdf

Objednávka číslo : VZP15501
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :777,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15501.pdf

Objednávka číslo : VZP15502
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1813,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :Mgr. Mária Šípková, vedúca sestra
digitálna kópia :VZP15502.pdf

Objednávka číslo : VZP15503
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4217,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 974 01 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15503.pdf

Objednávka číslo : VZP15504
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1232,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 974 01 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15504.pdf

Objednávka číslo : VZP15505
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :20630,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 974 01 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15505.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdf

Objednávka číslo :
popis :
suma v EUR s DPH :
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.