Faktúry zaúčtované v novembri 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-03765
popis :poistenie vozík 2.11.2015-1.11.2016
celkom v EUR s DPH :21,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.11.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :6,5569197142e+013
číslo pošty :7837/2015
digitálna kópia :f157837.pdf

faktúra číslo :DF-15-04613
popis :havarijné poistenie Renault 19.11.2015-19.11.2016
celkom v EUR s DPH :224,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.11.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :6582451078-11
číslo pošty :9917/2015
digitálna kópia :f159917.pdf

faktúra číslo :DF-15-04876
popis :záloha plyn 11/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.11.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-04877
popis :záloha el.energia 11/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.11.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-05021
popis :tabletová soľ
celkom v EUR s DPH :239,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :34559671
číslo faktúry dodávateľa :FV150468
číslo pošty :1007/2015
digitálna kópia :f1510079.pdf

faktúra číslo :DF-15-05024
popis :Internet Optika 11/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1151106786
číslo pošty :1006/2015
digitálna kópia :f1510068.pdf

faktúra číslo :DF-15-05026
popis :odborná prehl.-elektrika
celkom v EUR s DPH :250,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :32027028
číslo faktúry dodávateľa :35/2015
číslo pošty :1005/2015
digitálna kópia :f1510058.pdf

faktúra číslo :DF-15-05045
popis :púzdra na holter
celkom v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15044
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, Košice, 4011
IČO dodávateľa :36587095
číslo faktúry dodávateľa :2015065
číslo pošty :1015/2015
digitálna kópia :f1510151.pdf

faktúra číslo :DF-15-05047
popis :školenie Zlatica Jamrichová
celkom v EUR s DPH :36,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Management service
adresa dodávateľa :Plavecký Štvrtok 476, Plavecký Štvrtok, 90068
IČO dodávateľa :17757444
číslo faktúry dodávateľa :151104015
číslo pošty :1021/2015
digitálna kópia :f1510210.pdf

faktúra číslo :DF-15-05060
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15377
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022550
číslo pošty :1014/2015
digitálna kópia :f1510146.pdf

faktúra číslo :DF-15-05061
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1386,24
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15366
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126511
číslo pošty :1012/2015
digitálna kópia :f1510127.pdf

faktúra číslo :DF-15-05066
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8834,98
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15978
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022551
číslo pošty :1014/2015
digitálna kópia :f1510147.pdf

faktúra číslo :DF-15-05067
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3545,82
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15959
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126512
číslo pošty :1013/2015
digitálna kópia :f1510134.pdf

faktúra číslo :DF-15-05069
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4122,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15921
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155384
číslo pošty :1007/2015
digitálna kópia :f1510076.pdf

faktúra číslo :DF-15-05070
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12724,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15942
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155385
číslo pošty :1007/2015
digitálna kópia :f1510077.pdf

faktúra číslo :DF-15-05073
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :19399,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15932
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155383
číslo pošty :1007/2015
digitálna kópia :f1510079.pdf

faktúra číslo :DF-15-05074
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6183,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15963
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155382
číslo pošty :1007/2015
digitálna kópia :f1510078.pdf

faktúra číslo :DF-15-05076
popis :sety
celkom v EUR s DPH :630,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15155
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151837
číslo pošty :1014/2015
digitálna kópia :f1510144.pdf

faktúra číslo :DF-15-05079
popis :balón Reliant
celkom v EUR s DPH :194,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15445
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126513
číslo pošty :1013/2015
digitálna kópia :f1510133.pdf

faktúra číslo :DF-15-05080
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :614,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15445
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610384
číslo pošty :1013/2015
digitálna kópia :f1510132.pdf

faktúra číslo :DF-15-05083
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :777,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15433
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151836
číslo pošty :1014/2015
digitálna kópia :f1510143.pdf

faktúra číslo :DF-15-05100
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :85,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15429
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256321094
číslo pošty :1018/2015
digitálna kópia :f1510187.pdf

faktúra číslo :DF-15-05102
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :32,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15160
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300014400
číslo pošty :1018/2015
digitálna kópia :f1510182.pdf

faktúra číslo :DF-15-05108
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :518,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15396
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201520827
číslo pošty :1009/2015
digitálna kópia :f1510094.pdf

faktúra číslo :DF-15-05109
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6043,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15397
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701905
číslo pošty :1009/2015
digitálna kópia :f1510093.pdf

faktúra číslo :DF-15-05126
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :1716,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15279
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022546
číslo pošty :1014/2015
digitálna kópia :f1510140.pdf

faktúra číslo :DF-15-05177
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3620,47
číslo zmluvy :079/2014
číslo objednávky :LIEK15401
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150463
číslo pošty :1020/2015
digitálna kópia :f1510204.pdf

faktúra číslo :DF-15-05233
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :5610,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15284
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151878
číslo pošty :1046/2015
digitálna kópia :f1510465.pdf

faktúra číslo :DF-15-05313
popis :tabletovaná soľ
celkom v EUR s DPH :239,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15287
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :34559671
číslo faktúry dodávateľa :FV 150468
číslo pošty :1007/2015
digitálna kópia :f1510071.pdf

faktúra číslo :IF-15-00084
popis :geodet. práce-zameranie kábla VN
celkom v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :Valentíny, s.r.o.
adresa dodávateľa :Opálova 16, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :44583486
číslo faktúry dodávateľa :2015/054
číslo pošty :1015/2015
digitálna kópia :f1510150.pdf

faktúra číslo :TF-15-00415
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :564,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111579243
číslo pošty :1009/2015
digitálna kópia :f1510090.pdf

faktúra číslo :TF-15-00416
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :109,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.11.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-006495
číslo pošty :1020/2015
digitálna kópia :f1510205.pdf

faktúra číslo :DF-15-05044
popis :indikátor do myčky
celkom v EUR s DPH :141,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15227
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
číslo faktúry dodávateľa :32915
číslo pošty :1016/2015
digitálna kópia :f1510164.pdf

faktúra číslo :DF-15-05051
popis :tlakový prevodník
celkom v EUR s DPH :370,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15265
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701908
číslo pošty :1011/2015
digitálna kópia :f1510115.pdf

faktúra číslo :DF-15-05058
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :7695651935
číslo pošty :1015/2015
digitálna kópia :f1510152.pdf

faktúra číslo :DF-15-05078
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :259,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15445
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176606
číslo pošty :1012/2015
digitálna kópia :f1510129.pdf

faktúra číslo :DF-15-05081
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :235,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15430
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701906
číslo pošty :1013/2015
digitálna kópia :f1510138.pdf

faktúra číslo :DF-15-05082
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :450,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15449
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010975
číslo pošty :1013/2015
digitálna kópia :f1510137.pdf

faktúra číslo :DF-15-05097
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4268,88
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15985
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801515
číslo pošty :1018/2015
digitálna kópia :f1510181.pdf

faktúra číslo :DF-15-05098
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :939,00
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15951
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801513
číslo pošty :1017/2015
digitálna kópia :f1510179.pdf

faktúra číslo :DF-15-05099
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :485,04
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15965
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801514
číslo pošty :1018/2015
digitálna kópia :f1510180.pdf

faktúra číslo :DF-15-05104
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1195,01
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15371
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151769
číslo pošty :1018/2015
digitálna kópia :f1510183.pdf

faktúra číslo :DF-15-05124
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :112/2015
číslo objednávky :PIK15987
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151758
číslo pošty :1021/2015
digitálna kópia :f1510214.pdf

faktúra číslo :DF-15-05131
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3305,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15438
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701907
číslo pošty :1013/2015
digitálna kópia :f1510139.pdf

faktúra číslo :DF-15-05132
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :4425,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15381
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176605
číslo pošty :1012/2015
digitálna kópia :f1510128.pdf

faktúra číslo :DF-15-05149
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :121,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205516948
číslo pošty :1028/2015
digitálna kópia :f1510281.pdf

faktúra číslo :DF-15-05152
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :15654,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15360
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156400
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510271.pdf

faktúra číslo :DF-15-05153
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8883,38
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15363
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151849
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510279.pdf

faktúra číslo :DF-15-05154
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :228,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15360
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156401
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510272.pdf

faktúra číslo :TF-15-00417
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :411,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111579520
číslo pošty :1020/2015
digitálna kópia :f1510203.pdf

faktúra číslo :DF-15-05103
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15159
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015091487
číslo pošty :1017/2015
digitálna kópia :f1510178.pdf

faktúra číslo :DF-15-05118
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2442,50
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15986
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126518
číslo pošty :10230/2015
digitálna kópia :f1510230.pdf

faktúra číslo :DF-15-05119
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5508,40
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15979
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126516
číslo pošty :10227/2015
digitálna kópia :f1510227.pdf

faktúra číslo :DF-15-05120
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :848,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15601
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750576
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510228.pdf

faktúra číslo :DF-15-05121
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15983
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015907
číslo pošty :1021/2015
digitálna kópia :f1510213.pdf

faktúra číslo :DF-15-05122
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :509,15
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15974
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015906
číslo pošty :1021/2015
digitálna kópia :f1510212.pdf

faktúra číslo :DF-15-05123
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15967
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152126
číslo pošty :1021/2015
digitálna kópia :f1510215.pdf

faktúra číslo :DF-15-05125
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13436,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15971
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126517
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510226.pdf

faktúra číslo :DF-15-05127
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :199,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15303
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :860010
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510229.pdf

faktúra číslo :DF-15-05128
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :110,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15146
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300014626
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510225.pdf

faktúra číslo :DF-15-05129
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :296,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15160
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300014630
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510224.pdf

faktúra číslo :DF-15-05130
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :70,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15160
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300014545
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510223.pdf

faktúra číslo :DF-15-05135
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15377
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022593
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510222.pdf

faktúra číslo :DF-15-05136
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15290
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022592
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510221.pdf

faktúra číslo :DF-15-05137
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1228,17
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15372
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156385
číslo pošty :1022/2015
digitálna kópia :f1510220.pdf

faktúra číslo :DF-15-05147
popis :stravné lístky -odplata
celkom v EUR s DPH :446,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115119176
číslo pošty :1017/2015
digitálna kópia :f1510177.pdf

faktúra číslo :DF-15-05148
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :28420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115119176
číslo pošty :1017/2015
digitálna kópia :f1510177.pdf

faktúra číslo :DF-15-05150
popis :odbor. prehliadka AUTOCAT
celkom v EUR s DPH :430,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :Teleflex Medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Valová 49, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :34137921
číslo faktúry dodávateľa :36012466
číslo pošty :1025/2015
digitálna kópia :f1510253.pdf

faktúra číslo :DF-15-05155
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :19560,01
číslo zmluvy :024/2015
číslo objednávky :PEK15353
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151780
číslo pošty :1029/2015
digitálna kópia :f1510290.pdf

faktúra číslo :DF-15-05164
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15374
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV584
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510270.pdf

faktúra číslo :DF-15-05165
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15342
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV585
číslo pošty :1026/2015
digitálna kópia :f1510269.pdf

faktúra číslo :DF-15-05166
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15383
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156402
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510273.pdf

faktúra číslo :DF-15-05464
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :5698,00
číslo zmluvy :027/2014
číslo objednávky :POS15285
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155765
číslo pošty :1090/2015
digitálna kópia :f1510900.pdf

faktúra číslo :IF-15-00085
popis :otvárač na dozimetrické puzdro
celkom v EUR s DPH :310,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15047
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :ENVINET Slovensko, s.r.o.
adresa dodávateľa :Piešťanská 8188/3, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :45004790
číslo faktúry dodávateľa :OF-45/2015
číslo pošty :1021/2015
digitálna kópia :f1510211.pdf

faktúra číslo :TF-15-00425
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :719,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.11.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20152077
číslo pošty :1025/2015
digitálna kópia :f1510251.pdf

faktúra číslo :DF-15-05113
popis :servis LCD monitora
celkom v EUR s DPH :59,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150192
číslo pošty :1024/2015
digitálna kópia :f1510240.pdf

faktúra číslo :DF-15-05114
popis :opr. dotykového monitora
celkom v EUR s DPH :231,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150193
číslo pošty :1024/2015
digitálna kópia :f1510241.pdf

faktúra číslo :DF-15-05115
popis :opr.dotykového monitora
celkom v EUR s DPH :224,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150194
číslo pošty :1023/2015
digitálna kópia :f1510239.pdf

faktúra číslo :DF-15-05144
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515317510
číslo pošty :1030/2015
digitálna kópia :f1510300.pdf

faktúra číslo :DF-15-05145
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :90,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515317509
číslo pošty :1029/2015
digitálna kópia :f1510299.pdf

faktúra číslo :DF-15-05146
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :56,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515317511
číslo pošty :1030/2015
digitálna kópia :f1510301.pdf

faktúra číslo :DF-15-05151
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :483,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15364
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156403
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510277.pdf

faktúra číslo :DF-15-05157
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6121,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15998
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156398
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510276.pdf

faktúra číslo :DF-15-05158
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3814,80
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15993
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152143
číslo pošty :1024/2015
digitálna kópia :f1510249.pdf

faktúra číslo :DF-15-05159
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7053,18
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15989
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156399
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510274.pdf

faktúra číslo :DF-15-05160
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :8872,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151000
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104387
číslo pošty :10297/2015
digitálna kópia :f1510297.pdf

faktúra číslo :DF-15-05161
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :13285,33
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15997
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015915
číslo pošty :1029/2015
digitálna kópia :f1510291.pdf

faktúra číslo :DF-15-05162
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2952,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15996
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155494
číslo pošty :1029/2015
digitálna kópia :f1510292.pdf

faktúra číslo :DF-15-05163
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2808,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15990
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104388
číslo pošty :1029/2015
digitálna kópia :f1510295.pdf

faktúra číslo :DF-15-05167
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :672,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15384
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104367
číslo pošty :1029/2015
digitálna kópia :f1510294.pdf

faktúra číslo :DF-15-05168
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
číslo objednávky :PIR15384
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104386
číslo pošty :1029/2015
digitálna kópia :f1510293.pdf

faktúra číslo :DF-15-05169
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15380
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104371
číslo pošty :1029/2015
digitálna kópia :f1510296.pdf

faktúra číslo :DF-15-05170
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :215,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15456
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156404
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510275.pdf

faktúra číslo :DF-15-05171
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :234,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15461
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151853
číslo pošty :1027/2015
digitálna kópia :f1510278.pdf

faktúra číslo :DF-15-05172
popis :punkčné ihly
celkom v EUR s DPH :354,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15440
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300014670
číslo pošty :1024/2015
digitálna kópia :f1510247.pdf

faktúra číslo :DF-15-05173
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :604,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15454
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150537
číslo pošty :1024/2015
digitálna kópia :f1510248.pdf

faktúra číslo :DF-15-05174
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5469,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15398
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737548
číslo pošty :1024/2015
digitálna kópia :f1510244.pdf

faktúra číslo :DF-15-05175
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2438,81
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15399
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737549
číslo pošty :1024/2015
digitálna kópia :f1510243.pdf

faktúra číslo :DF-15-05176
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1566,07
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15400
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015216418
číslo pošty :1028/2015
digitálna kópia :f1510284.pdf

faktúra číslo :DF-15-05190
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3039,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15455
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256321679
číslo pošty :1034/2015
digitálna kópia :f1510345.pdf

faktúra číslo :DF-15-05193
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1974,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15363
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV587
číslo pošty :1034/2015
digitálna kópia :f1510347.pdf

faktúra číslo :DF-15-05194
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :344,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15341
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, Nové Zámky, 940 58
IČO dodávateľa :36564184
číslo faktúry dodávateľa :20152074
číslo pošty :1034/2015
digitálna kópia :f1510348.pdf

faktúra číslo :DF-15-05207
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :12290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15988
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151786
číslo pošty :1039/2015
digitálna kópia :f1510395.pdf

faktúra číslo :DF-15-05209
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15385
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156453
číslo pošty :1041/2015
digitálna kópia :f1510412.pdf

faktúra číslo :DF-15-05210
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :658,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15457
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629661
číslo pošty :1039/2015
digitálna kópia :f1510392.pdf

faktúra číslo :DF-15-05238
popis :údržba fiskálnej tlačiarne-lekáreň
celkom v EUR s DPH :80,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :36005479
číslo faktúry dodávateľa :20156198
číslo pošty :1051/2015
digitálna kópia :f1510511.pdf

faktúra číslo :DF-15-05253
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3861,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15354
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151788
číslo pošty :1051/2015
digitálna kópia :f1510513.pdf

faktúra číslo :DF-15-05254
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3770,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15361
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151789
číslo pošty :1051/2015
digitálna kópia :f1510512.pdf

faktúra číslo :TF-15-00419
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :7381,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737458
číslo pošty :1024/2015
digitálna kópia :f1510242.pdf

faktúra číslo :TF-15-00421
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :739,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020157004
číslo pošty :1028/2015
digitálna kópia :f1510288.pdf

faktúra číslo :TF-15-00422
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :175,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Sartorius Slovensko, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlavná 26/5, Dunajská Streda, 929 01
IČO dodávateľa :31408389
číslo faktúry dodávateľa :2015239
číslo pošty :1028/2015
digitálna kópia :f1510286.pdf

faktúra číslo :TF-15-00428
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1390,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.11.2015
dodávateľ :Bayer, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 25, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :35759143
číslo faktúry dodávateľa :8758502082
číslo pošty :1033/2015
digitálna kópia :f1510330.pdf

faktúra číslo :DF-15-05092
popis :zmluvný paušál IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1151252
číslo pošty :10236/2015
digitálna kópia :f1510236.pdf

faktúra číslo :DF-15-05138
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :215,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15069
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150724
číslo pošty :10280/2015
digitálna kópia :f1510280.pdf

faktúra číslo :DF-15-05178
popis :zdravotná obuv
celkom v EUR s DPH :524,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15046
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :35250674
číslo faktúry dodávateľa :JOK15/501
číslo pošty :10335/2015
digitálna kópia :f1510335.pdf

faktúra číslo :DF-15-05184
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :609,84
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15985
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801528
číslo pošty :10304/2015
digitálna kópia :f1510304.pdf

faktúra číslo :DF-15-05185
popis :kancelársky papier
celkom v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15068
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215015319
číslo pošty :10313/2015
digitálna kópia :f1510313.pdf

faktúra číslo :DF-15-05191
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :342,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15460
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300014822
číslo pošty :1034/2015
digitálna kópia :f1510344.pdf

faktúra číslo :DF-15-05192
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3585,01
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15376
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151799
číslo pošty :1034/2015
digitálna kópia :f1510346.pdf

faktúra číslo :DF-15-05216
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :10773,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15362
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187240
číslo pošty :1038/2015
digitálna kópia :f1510389.pdf

faktúra číslo :DF-15-05276
popis :Hospodárske noviny 4.1.2016-30.6.2016
celkom v EUR s DPH :99,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :MAFRA Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Nobelova 34, Bratislava, 83605
IČO dodávateľa :31333524
číslo faktúry dodávateľa :77691
číslo pošty :101/2015
digitálna kópia :f15101.pdf

faktúra číslo :DF-15-05283
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :21,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15410
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :PM BAZÉNY spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 809/51, Želiezovce, 937 01
IČO dodávateľa :43963994
číslo faktúry dodávateľa :2015400
číslo pošty :1042/2015
digitálna kópia :f1510424.pdf

faktúra číslo :DF-15-05306
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15458
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115110077
číslo pošty :1056/2015
digitálna kópia :f1510567.pdf

faktúra číslo :DF-15-05307
popis :oprava servoventilátora
celkom v EUR s DPH :306,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015091523
číslo pošty :1056/2015
digitálna kópia :f1510563.pdf

faktúra číslo :IF-15-00088
popis :odpadkový kôš
celkom v EUR s DPH :255,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :SLOVTRADING Viničné, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlavná 209/206, Viničné, 900 23
IČO dodávateľa :36283231
číslo faktúry dodávateľa :15355
číslo pošty :1040/2015
digitálna kópia :f1510402.pdf

faktúra číslo :TF-15-00420
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :4359,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111580084
číslo pošty :1028/2015
digitálna kópia :f1510285.pdf

faktúra číslo :TF-15-00424
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :72,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.11.2015
dodávateľ :PM BAZÉNY spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 809/51, Želiezovce, 937 01
IČO dodávateľa :43963994
číslo faktúry dodávateľa :2015401
číslo pošty :1042/2015
digitálna kópia :f1510425.pdf

faktúra číslo :DF-15-05217
popis :oprava ultrazvuku
celkom v EUR s DPH :4041,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.11.2015
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :48146676
číslo faktúry dodávateľa :4115000287
číslo pošty :1042/2015
digitálna kópia :f1510428.pdf

faktúra číslo :TF-15-00430
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2750,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.11.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5178733
číslo pošty :1047/2015
digitálna kópia :f1510473.pdf

faktúra číslo :DF-15-05183
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2710,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15438
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100006
číslo pošty :1030/2015
digitálna kópia :f1510303.pdf

faktúra číslo :DF-15-05189
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :841,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15453
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1511270
číslo pošty :1034/2015
digitálna kópia :f1510343.pdf

faktúra číslo :DF-15-05196
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3451,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15403
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV2015214221
číslo pošty :1035/2015
digitálna kópia :f1510355.pdf

faktúra číslo :DF-15-05198
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2895,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15405
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111581196
číslo pošty :1035/2015
digitálna kópia :f1510357.pdf

faktúra číslo :DF-15-05199
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1571,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15406
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111581079
číslo pošty :1030/2015
digitálna kópia :f1510305.pdf

faktúra číslo :DF-15-05200
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :499,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15407
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011035
číslo pošty :1034/2015
digitálna kópia :f1510349.pdf

faktúra číslo :DF-15-05202
popis :mat.diagnostický,katétre
celkom v EUR s DPH :2600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15163
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155530
číslo pošty :1039/2015
digitálna kópia :f1510394.pdf

faktúra číslo :DF-15-05206
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :805,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15999
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300014925
číslo pošty :1039/2015
digitálna kópia :f1510396.pdf

faktúra číslo :DF-15-05208
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15995
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650074
číslo pošty :1038/2015
digitálna kópia :f1510385.pdf

faktúra číslo :DF-15-05211
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :127,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15457
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103650
číslo pošty :1039/2015
digitálna kópia :f1510391.pdf

faktúra číslo :DF-15-05224
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4173,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15994
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599035
číslo pošty :1044/2015
digitálna kópia :f1510443.pdf

faktúra číslo :DF-15-05225
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :498,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15452
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155528
číslo pošty :1039/2015
digitálna kópia :f1510393.pdf

faktúra číslo :DF-15-05246
popis :energetický audit
celkom v EUR s DPH :5088,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :SCPC, s.r.o.
adresa dodávateľa :Púchovská 8, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :35843292
číslo faktúry dodávateľa :283/2015
číslo pošty :1047/2015
digitálna kópia :f1510474.pdf

faktúra číslo :DF-15-05287
popis :chlopne, krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :3124,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15290
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151914
číslo pošty :1060/2015
digitálna kópia :f1510600.pdf

faktúra číslo :DF-15-05308
popis :oprava monitora Datex
celkom v EUR s DPH :361,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015091522
číslo pošty :1056/2015
digitálna kópia :f1510561.pdf

faktúra číslo :DF-15-05323
popis :chlopne,cievna protéza
celkom v EUR s DPH :5098,00
číslo zmluvy :027/2014
číslo objednávky :POS15289
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155644
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510664.pdf

faktúra číslo :DF-15-05355
popis :oprava rozvierača
celkom v EUR s DPH :51,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :LG team s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :46412417
číslo faktúry dodávateľa :150100073
číslo pošty :1079/2015
digitálna kópia :f1510793.pdf

faktúra číslo :DF-15-05424
popis :oprava perfusor space
celkom v EUR s DPH :926,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300016106
číslo pošty :1081/2015
digitálna kópia :f1510817.pdf

faktúra číslo :IF-15-00101
popis :preprava košov
celkom v EUR s DPH :21,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.11.2015
dodávateľ :Geis SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Trňanská 6, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :31324428
číslo faktúry dodávateľa :H15000792
číslo pošty :1087/2015
digitálna kópia :f1510876.pdf

faktúra číslo :DF-15-05197
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4780,12
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15404
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111581325
číslo pošty :1035/2015
digitálna kópia :f1510356.pdf

faktúra číslo :DF-15-05201
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2100,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15402
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701952
číslo pošty :1042/2015
digitálna kópia :f1510422.pdf

faktúra číslo :DF-15-05212
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15413
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176619
číslo pošty :1038/2015
digitálna kópia :f1510388.pdf

faktúra číslo :DF-15-05213
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :4071,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15445
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176620
číslo pošty :1038/2015
digitálna kópia :f1510386.pdf

faktúra číslo :DF-15-05247
popis :3xprezutie vozidiel
celkom v EUR s DPH :286,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :BAPS s.r.o.
adresa dodávateľa :Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :45240281
číslo faktúry dodávateľa :20150921
číslo pošty :1047/2015
digitálna kópia :f1510477.pdf

faktúra číslo :DF-15-05285
popis :sety
celkom v EUR s DPH :4884,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15288
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151913
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510598.pdf

faktúra číslo :DF-15-05309
popis :oprava hemotermu
celkom v EUR s DPH :531,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :Milan Sarvaš
adresa dodávateľa :Korytárky č.318, Korytárky, 96204
IČO dodávateľa :31027121
číslo faktúry dodávateľa :2015077
číslo pošty :1056/2015
digitálna kópia :f1510564.pdf

faktúra číslo :DF-15-05310
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :1000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :BH Solution a.s.
adresa dodávateľa :Tupolevova 1029/24, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :47898615
číslo faktúry dodávateľa :2015033
číslo pošty :10499/2015
digitálna kópia :f1510499.pdf

faktúra číslo :DF-15-05350
popis :svorky Atriclip
celkom v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15286
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022718
číslo pošty :10603/2015
digitálna kópia :f1510603.pdf

faktúra číslo :TF-15-00426
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :43,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.11.2015
dodávateľ :ZV Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J. Bottu 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :44448503
číslo faktúry dodávateľa :201500100
číslo pošty :10441/2015
digitálna kópia :f1510441.pdf

faktúra číslo :DF-15-05203
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2471,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15156
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701956
číslo pošty :1041/2015
digitálna kópia :f1510410.pdf

faktúra číslo :DF-15-05204
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :4866,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15158
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701957
číslo pošty :1040/2015
digitálna kópia :f1510409.pdf

faktúra číslo :DF-15-05205
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1052,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15162
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701958
číslo pošty :1040/2015
digitálna kópia :f1510408.pdf

faktúra číslo :DF-15-05214
popis :mat.obväzový,sety,katétre
celkom v EUR s DPH :5705,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15451
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701960
číslo pošty :1040/2015
digitálna kópia :f1510406.pdf

faktúra číslo :DF-15-05215
popis :mat.hygienický,sondy,katétre
celkom v EUR s DPH :3015,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15438
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701959
číslo pošty :1040/2015
digitálna kópia :f1510407.pdf

faktúra číslo :DF-15-05218
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7637,22
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15997
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015932
číslo pošty :1044/2015
digitálna kópia :f1510446.pdf

faktúra číslo :DF-15-05222
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11232,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15972
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560046
číslo pošty :1046/2015
digitálna kópia :f1510460.pdf

faktúra číslo :DF-15-05223
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2137,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15934
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560045
číslo pošty :1045/2015
digitálna kópia :f1510459.pdf

faktúra číslo :DF-15-05227
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1665,60
číslo zmluvy :074/2015
číslo objednávky :PIR15382
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010503
číslo pošty :1044/2015
digitálna kópia :f1510444.pdf

faktúra číslo :DF-15-05228
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4220,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15277
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV598
číslo pošty :1046/2015
digitálna kópia :f1510461.pdf

faktúra číslo :DF-15-05229
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4220,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15333
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV599
číslo pošty :1046/2015
digitálna kópia :f1510462.pdf

faktúra číslo :DF-15-05236
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :81276,80
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15368
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151883
číslo pošty :1046/2015
digitálna kópia :f1510464.pdf

faktúra číslo :DF-15-05248
popis :oprava pílky ZT
celkom v EUR s DPH :2231,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015203
číslo pošty :1047/2015
digitálna kópia :f1510475.pdf

faktúra číslo :DF-15-05273
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2344,98
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15391
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156562
číslo pošty :1045/2015
digitálna kópia :f1510456.pdf

faktúra číslo :DF-15-05286
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15293
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151917
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510597.pdf

faktúra číslo :DF-15-05312
popis :oprava a výmena GEA
celkom v EUR s DPH :288,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Jaroslav Kocian - MERET
adresa dodávateľa :Tajov 255, Tajov, 976 34
IČO dodávateľa :30201373
číslo faktúry dodávateľa :15031
číslo pošty :1061/2015
digitálna kópia :f1510611.pdf

faktúra číslo :DF-15-05348
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :74189,06
číslo zmluvy :113/2013_D1
číslo objednávky :PEK15370
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156554
číslo pošty :1045/2015
digitálna kópia :f1510458.pdf

faktúra číslo :DF-15-05436
popis :ochranné sklo, cygnett obal
celkom v EUR s DPH :89,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :1915640652
číslo pošty :1065/2015
digitálna kópia :f1510655.pdf

faktúra číslo :DF-15-05446
popis :kanyly, mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :169,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15167
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701955
číslo pošty :1041/2015
digitálna kópia :f1510411.pdf

faktúra číslo :IF-15-00089
popis :echo Vivid E9
celkom v EUR s DPH :187200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.11.2015
dodávateľ :Intes Poprad, s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie sv.Egídia 95, Poprad, 5801
IČO dodávateľa :36449814
číslo faktúry dodávateľa :71-5-0000060
číslo pošty :1061/2015
digitálna kópia :f1510610.pdf

faktúra číslo :DF-15-05219
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1868,26
číslo zmluvy :123/2015
číslo objednávky :PIK151002
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1511169
číslo pošty :1044/2015
digitálna kópia :f1510445.pdf

faktúra číslo :DF-15-05220
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :560,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151013
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156558
číslo pošty :1045/2015
digitálna kópia :f1510454.pdf

faktúra číslo :DF-15-05221
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :9210,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK151005
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151888
číslo pošty :1047/2015
digitálna kópia :f1510470.pdf

faktúra číslo :DF-15-05226
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3309,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15463
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156560
číslo pošty :1045/2015
digitálna kópia :f1510455.pdf

faktúra číslo :DF-15-05230
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :403,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15162
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701975
číslo pošty :1044/2015
digitálna kópia :f1510442.pdf

faktúra číslo :DF-15-05232
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3317,99
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15390
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156561
číslo pošty :1045/2015
digitálna kópia :f1510453.pdf

faktúra číslo :DF-15-05251
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :114606,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15409
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737713
číslo pošty :1043/2015
digitálna kópia :f1510436.pdf

faktúra číslo :DF-15-05252
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1424,17
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15408
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737714
číslo pošty :1043/2015
digitálna kópia :f1510437.pdf

faktúra číslo :DF-15-05259
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2425,20
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151004
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801557
číslo pošty :10500/2015
digitálna kópia :f1510500.pdf

faktúra číslo :DF-15-05264
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :73,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15468
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301208
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510531.pdf

faktúra číslo :DF-15-05274
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
číslo objednávky :PIR15393
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301207
číslo pošty :10493/2015
digitálna kópia :f1510493.pdf

faktúra číslo :DF-15-05275
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :4308,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
číslo objednávky :PIR15394
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301206
číslo pošty :10492/2015
digitálna kópia :f1510492.pdf

faktúra číslo :DF-15-05281
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
číslo objednávky :LIEK15411
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500689
číslo pošty :1054/2015
digitálna kópia :f1510543.pdf

faktúra číslo :DF-15-05284
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :5007,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15295
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151918
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510596.pdf

faktúra číslo :DF-15-05288
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :028/2014
číslo objednávky :POS15294
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022720
číslo pošty :1060/2015
digitálna kópia :f1510602.pdf

faktúra číslo :DF-15-05290
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
číslo objednávky :PEK15367
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022680
číslo pošty :1060/2015
digitálna kópia :f1510604.pdf

faktúra číslo :DF-15-05292
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :61455,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15369
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015936
číslo pošty :1057/2015
digitálna kópia :f1510572.pdf

faktúra číslo :DF-15-05297
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK151007
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155610
číslo pošty :1057/2015
digitálna kópia :f1510571.pdf

faktúra číslo :DF-15-05336
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :439,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15464
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629743
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f1510638.pdf

faktúra číslo :DF-15-05346
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1499,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15466
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256322304
číslo pošty :1056/2015
digitálna kópia :f1510569.pdf

faktúra číslo :DF-15-05347
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :182,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15466
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256322271
číslo pošty :1056/2015
digitálna kópia :f1510568.pdf

faktúra číslo :TF-15-00423
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12142,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737624
číslo pošty :1043/2015
digitálna kópia :f1510438.pdf

faktúra číslo :TF-15-00427
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :187,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111581761
číslo pošty :1043/2015
digitálna kópia :f1510435.pdf

faktúra číslo :DF-15-05245
popis :špeciálne plyny 11/2015
celkom v EUR s DPH :148,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205557934
číslo pošty :1054/2015
digitálna kópia :f1510546.pdf

faktúra číslo :DF-15-05255
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :642,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151003
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015397
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510536.pdf

faktúra číslo :DF-15-05256
popis :sety
celkom v EUR s DPH :8640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151006
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015396
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510535.pdf

faktúra číslo :DF-15-05257
popis :sety
celkom v EUR s DPH :8438,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151006
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015395
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510539.pdf

faktúra číslo :DF-15-05258
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3220,01
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151010
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015386
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510538.pdf

faktúra číslo :DF-15-05265
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15470
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2154000
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510534.pdf

faktúra číslo :DF-15-05267
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :396,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15459
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011070
číslo pošty :1050/2015
digitálna kópia :f1510502.pdf

faktúra číslo :DF-15-05268
popis :mat.odberový,uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :727,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15459
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011071
číslo pošty :1050/2015
digitálna kópia :f1510501.pdf

faktúra číslo :DF-15-05269
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1476,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15157
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011072
číslo pošty :1050/2015
digitálna kópia :f1510504.pdf

faktúra číslo :DF-15-05271
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
číslo objednávky :PIR15388
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151842
číslo pošty :10532/2015
digitálna kópia :f1510532.pdf

faktúra číslo :DF-15-05289
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :49331,81
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15374
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151912
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510599.pdf

faktúra číslo :DF-15-05291
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
celkom v EUR s DPH :62684,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15375
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156658
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510591.pdf

faktúra číslo :DF-15-05293
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :343,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15164
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2153996
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510533.pdf

faktúra číslo :DF-15-05295
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :948,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15991
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
číslo faktúry dodávateľa :3150912
číslo pošty :1058/2015
digitálna kópia :f1510588.pdf

faktúra číslo :DF-15-05301
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :23105,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15395
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV607
číslo pošty :1058/2015
digitálna kópia :f1510589.pdf

faktúra číslo :DF-15-05305
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1222,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15469
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015391
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510537.pdf

faktúra číslo :DF-15-05311
popis :ročná revízia bezpečn.projektu
celkom v EUR s DPH :810,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :VeriCons s.r.o.
adresa dodávateľa :Bakossova 5982/66, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :47200693
číslo faktúry dodávateľa :201511101
číslo pošty :1055/2015
digitálna kópia :f1510559.pdf

faktúra číslo :DF-15-05318
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :86309,08
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15366
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187274
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f1510635.pdf

faktúra číslo :DF-15-05381
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014_D1
číslo objednávky :POS15299
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156748
číslo pošty :1075/2015
digitálna kópia :f1510756.pdf

faktúra číslo :DF-15-05402
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :6581,30
číslo zmluvy :020/2014
číslo objednávky :POS15298
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151939
číslo pošty :1080/2015
digitálna kópia :f1510805.pdf

faktúra číslo :DF-15-05408
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15301
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155751
číslo pošty :1082/2015
digitálna kópia :f1510822.pdf

faktúra číslo :DF-15-05509
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :318,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI004007
číslo pošty :#VALUE!
digitálna kópia :f10981.pdf

faktúra číslo :DF-15-05510
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :318,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI004005
číslo pošty :1098/2015
digitálna kópia :f1510983.pdf

faktúra číslo :DF-15-05511
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :318,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI004004
číslo pošty :1098/2015
digitálna kópia :f1510984.pdf

faktúra číslo :DF-15-05512
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :318,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI004003
číslo pošty :1098/2015
digitálna kópia :f1510985.pdf

faktúra číslo :DF-15-05513
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :318,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI004002
číslo pošty :1098/2015
digitálna kópia :f1510987.pdf

faktúra číslo :DF-15-05514
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :318,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI004001
číslo pošty :1098/2015
digitálna kópia :f1510986.pdf

faktúra číslo :DF-15-05515
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :318,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI004000
číslo pošty :1098/2015
digitálna kópia :f1510988.pdf

faktúra číslo :TF-15-00429
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :516,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111581983
číslo pošty :1054/2015
digitálna kópia :f1510544.pdf

faktúra číslo :DF-15-05354
popis :reprezentačné
celkom v EUR s DPH :147,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.11.2015
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :36362328
číslo faktúry dodávateľa :2015220
číslo pošty :1070/2015
digitálna kópia :f1510706.pdf

faktúra číslo :TF-15-00432
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1304,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.11.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5183037
číslo pošty :1057/2015
digitálna kópia :f1510579.pdf

faktúra číslo :DF-15-05242
popis :zmluv.poist PEUGEOT 2016
celkom v EUR s DPH :156,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :6536717656-16
číslo pošty :9880/2015
digitálna kópia :f159880.pdf

faktúra číslo :DF-15-05249
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :760,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15070
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :70603/2015
číslo pošty :1054/2015
digitálna kópia :f1510541.pdf

faktúra číslo :DF-15-05262
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :4013,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15471
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701991
číslo pošty :1052/2015
digitálna kópia :f1510528.pdf

faktúra číslo :DF-15-05263
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :101,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15451
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701990
číslo pošty :1052/2015
digitálna kópia :f1510529.pdf

faktúra číslo :DF-15-05270
popis :kanyly,katétre
celkom v EUR s DPH :1417,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15161
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701989
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f1510530.pdf

faktúra číslo :DF-15-05279
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :442,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15414
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5185552
číslo pošty :1057/2015
digitálna kópia :f1510578.pdf

faktúra číslo :DF-15-05282
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :462,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15412
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701988
číslo pošty :1054/2015
digitálna kópia :f1510542.pdf

faktúra číslo :DF-15-05294
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15983
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015940
číslo pošty :1058/2015
digitálna kópia :f1510587.pdf

faktúra číslo :DF-15-05302
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :856,08
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15389
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :4201510229
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510590.pdf

faktúra číslo :DF-15-05330
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1394,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15992
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100022
číslo pošty :1068/2015
digitálna kópia :f1510681.pdf

faktúra číslo :DF-15-05331
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1100,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15842
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151840
číslo pošty :1067/2015
digitálna kópia :f1510678.pdf

faktúra číslo :DF-15-05332
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15889
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151842
číslo pošty :1067/2015
digitálna kópia :f1510679.pdf

faktúra číslo :DF-15-05357
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :75,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15424
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015505
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f1510723.pdf

faktúra číslo :TF-15-00441
popis :mobilné telefóny
celkom v EUR s DPH :1287,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.11.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :1915693290
číslo pošty :1074/2015
digitálna kópia :f1510741.pdf

faktúra číslo :DF-15-05280
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :119,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15413
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011088
číslo pošty :1057/2015
digitálna kópia :f1510577.pdf

faktúra číslo :DF-15-05296
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15998
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156672
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510595.pdf

faktúra číslo :DF-15-05298
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1488,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151014
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156665
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510593.pdf

faktúra číslo :DF-15-05299
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5328,60
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK151026
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156664
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510594.pdf

faktúra číslo :DF-15-05300
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2802,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151018
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156666
číslo pošty :1059/2015
digitálna kópia :f1510592.pdf

faktúra číslo :DF-15-05303
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15392
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022737
číslo pošty :1060/2015
digitálna kópia :f1510606.pdf

faktúra číslo :DF-15-05314
popis :sonda kryochirurgická
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15287
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176635
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f1510639.pdf

faktúra číslo :DF-15-05315
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :4644,63
číslo zmluvy :058/2014_D1
číslo objednávky :POS15292
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :61062115
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f1510644.pdf

faktúra číslo :DF-15-05316
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :8128,05
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15373
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187293
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f1510637.pdf

faktúra číslo :DF-15-05317
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :57336,84
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15376
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187294
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f1510636.pdf

faktúra číslo :DF-15-05319
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151025
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650076
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f1510640.pdf

faktúra číslo :DF-15-05320
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4792,95
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK151008
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126536
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f1510643.pdf

faktúra číslo :DF-15-05321
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15387
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126533
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f1510642.pdf

faktúra číslo :DF-15-05322
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :014/2014
číslo objednávky :POS15296
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, Praha 4, 14221
IČO dodávateľa :28480830
číslo faktúry dodávateľa :FE00047/15
číslo pošty :1068/2015
digitálna kópia :f1510682.pdf

faktúra číslo :DF-15-05326
popis :sety,vodiče
celkom v EUR s DPH :4860,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151027
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104530
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510668.pdf

faktúra číslo :DF-15-05327
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5940,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151017
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015946
číslo pošty :1067/2015
digitálna kópia :f1510670.pdf

faktúra číslo :DF-15-05328
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :751,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151021
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155671
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510669.pdf

faktúra číslo :DF-15-05329
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4485,36
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151019
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801579
číslo pošty :1068/2015
digitálna kópia :f1510680.pdf

faktúra číslo :DF-15-05333
popis :mat. hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :8540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15464
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176637
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f1510645.pdf

faktúra číslo :DF-15-05334
popis :mimotelový obeh
celkom v EUR s DPH :749,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15445
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176636
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f1510646.pdf

faktúra číslo :DF-15-05335
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :1365,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15464
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103727
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f1510641.pdf

faktúra číslo :DF-15-05337
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :718,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15473
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :FV-448/2015
číslo pošty :1067/2015
digitálna kópia :f1510671.pdf

faktúra číslo :DF-15-05342
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :486,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15465
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
číslo faktúry dodávateľa :34215
číslo pošty :1071/2015
digitálna kópia :f1510712.pdf

faktúra číslo :DF-15-05344
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :202,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15469
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015666
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510665.pdf

faktúra číslo :DF-15-05351
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :427,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15288
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151915
číslo pošty :1060/2015
digitálna kópia :f1510601.pdf

faktúra číslo :DF-15-05401
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :024/2014
číslo objednávky :POS15302
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151940
číslo pošty :1080/2015
digitálna kópia :f1510806.pdf

faktúra číslo :DF-15-05407
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15303
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155752
číslo pošty :1082/2015
digitálna kópia :f1510821.pdf

faktúra číslo :DF-15-05410
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15297
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022830
číslo pošty :1082/2015
digitálna kópia :f1510823.pdf

faktúra číslo :IF-15-00090
popis :váha s výškomerom
celkom v EUR s DPH :496,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :Eurováhy, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hliník nad Váhom 383, Bytča, 014 01
IČO dodávateľa :47590777
číslo faktúry dodávateľa :VFE1500558
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f1510632.pdf

faktúra číslo :IF-15-00091
popis :posypový vozík, rozmetač hnojiva
celkom v EUR s DPH :153,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :WERCO SK, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Letiskova 20, Prievidza, 971 01
IČO dodávateľa :35874422
číslo faktúry dodávateľa :OF50307773
číslo pošty :1067/2015
digitálna kópia :f1510675.pdf

faktúra číslo :TF-15-00431
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2671,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015216867
číslo pošty :1056/2015
digitálna kópia :f1510565.pdf

faktúra číslo :TF-15-00433
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :27,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020157254
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f1510634.pdf

faktúra číslo :TF-15-00434
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.11.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20152271
číslo pošty :1061/2015
digitálna kópia :f1510613.pdf

faktúra číslo :DF-15-05277
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :265,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15071
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :70604/2015
číslo pošty :1062/2015
digitálna kópia :f1510624.pdf

faktúra číslo :DF-15-05278
popis :šlokenie Ing. Fraňová Viera
celkom v EUR s DPH :58,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :EDOS-PEM s.r.o.
adresa dodávateľa :Tematínska 4, Bratislava, 851 05
IČO dodávateľa :36287229
číslo faktúry dodávateľa :4151348
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f1510649.pdf

faktúra číslo :DF-15-05304
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1874,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15471
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702013
číslo pošty :1060/2015
digitálna kópia :f1510605.pdf

faktúra číslo :DF-15-05324
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1645,44
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15398
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156689
číslo pošty :1065/2015
digitálna kópia :f1510652.pdf

faktúra číslo :DF-15-05325
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :210,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK151015
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151925
číslo pošty :10683/2015
digitálna kópia :f1510683.pdf

faktúra číslo :DF-15-05339
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3438,66
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15415
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737853
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510661.pdf

faktúra číslo :DF-15-05340
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :9522,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15416
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737852
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510662.pdf

faktúra číslo :DF-15-05343
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :1908,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15478
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151927
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510667.pdf

faktúra číslo :DF-15-05345
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :215,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15482
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156695
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510666.pdf

faktúra číslo :DF-15-05349
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1196,72
číslo zmluvy :055/2014
číslo objednávky :POS15291
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015795
číslo pošty :1071/2015
digitálna kópia :f1510711.pdf

faktúra číslo :DF-15-05359
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :272,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15490
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :650846
číslo faktúry dodávateľa :150101
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f1510728.pdf

faktúra číslo :DF-15-05361
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :663,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15480
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629827
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510783.pdf

faktúra číslo :DF-15-05366
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4480,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK151016
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151863
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f1510724.pdf

faktúra číslo :DF-15-05367
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4180,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK151033
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104557
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f1510722.pdf

faktúra číslo :DF-15-05378
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15396
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV614
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f1510721.pdf

faktúra číslo :DF-15-05380
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15307
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156747
číslo pošty :1075/2015
digitálna kópia :f1510755.pdf

faktúra číslo :DF-15-05395
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK151036
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155718
číslo pošty :1081/2015
digitálna kópia :f1510819.pdf

faktúra číslo :DF-15-05403
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15306
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151941
číslo pošty :1080/2015
digitálna kópia :f1510804.pdf

faktúra číslo :DF-15-05437
popis :výmena hadice na SF6
celkom v EUR s DPH :369,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Atlas Copco s. r. o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2195, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :36289833
číslo faktúry dodávateľa :530982
číslo pošty :1079/2015
digitálna kópia :f1510798.pdf

faktúra číslo :IF-15-00093
popis :infúzny stojan, kovový držiak na infúz. fľaše
celkom v EUR s DPH :72,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
adresa dodávateľa :Františkánske námestie 3/A, Prešov, 080 01
IČO dodávateľa :36515388
číslo faktúry dodávateľa :151118028
číslo pošty :1067/2015
digitálna kópia :f1510674.pdf

faktúra číslo :TF-15-00435
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :13134,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737774
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f1510633.pdf

faktúra číslo :TF-15-00436
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :659,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111583485
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510660.pdf

faktúra číslo :TF-15-00439
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :169,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153540162
číslo pošty :1069/2015
digitálna kópia :f1510694.pdf

faktúra číslo :TF-15-00440
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :608,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20152302
číslo pošty :1065/2015
digitálna kópia :f1510657.pdf

faktúra číslo :TF-15-00443
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1390,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.11.2015
dodávateľ :Bayer, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 25, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :35759143
číslo faktúry dodávateľa :8758502129
číslo pošty :1070/2015
digitálna kópia :f1510707.pdf

faktúra číslo :DF-15-05341
popis :oprava fasády - sokel
celkom v EUR s DPH :3324,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, Vlkanová, 97400
IČO dodávateľa :33761744
číslo faktúry dodávateľa :2015012
číslo pošty :1067/2015
digitálna kópia :f1510676.pdf

faktúra číslo :DF-15-05352
popis :stravné lístky-odplata
celkom v EUR s DPH :11,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115124247
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510663.pdf

faktúra číslo :DF-15-05353
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :700,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115124247
číslo pošty :1066/2015
digitálna kópia :f1510663.pdf

faktúra číslo :DF-15-05364
popis :káble,redukcie
celkom v EUR s DPH :2100,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15258
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :Havlíčkova 869, Valašské Meziříčí, 75701
IČO dodávateľa :60321113
číslo faktúry dodávateľa :1501200167
číslo pošty :1070/2015
digitálna kópia :f1510703.pdf

faktúra číslo :DF-15-05365
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1222,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151012
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560047
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f1510725.pdf

faktúra číslo :DF-15-05368
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK151029
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301228
číslo pošty :1074/2015
digitálna kópia :f1510746.pdf

faktúra číslo :DF-15-05376
popis :sety
celkom v EUR s DPH :7641,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151030
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015901
číslo pošty :1076/2015
digitálna kópia :f1510763.pdf

faktúra číslo :DF-15-05377
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4393,40
číslo zmluvy :126/2015
číslo objednávky :PIK151034
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300015900
číslo pošty :1076/2015
digitálna kópia :f1510762.pdf

faktúra číslo :DF-15-05389
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :2200,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15481
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256322820
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510787.pdf

faktúra číslo :DF-15-05394
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :930,00
číslo zmluvy :111/2015
číslo objednávky :PIK151031
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151871
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510789.pdf

faktúra číslo :DF-15-05406
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1891,50
číslo zmluvy :019/2014
číslo objednávky :POS15305
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155753
číslo pošty :1082/2015
digitálna kópia :f1510820.pdf

faktúra číslo :DF-15-05428
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :443,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15420
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5188363
číslo pošty :1077/2015
digitálna kópia :f1510776.pdf

faktúra číslo :DF-15-05518
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :2328,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205632664
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510997.pdf

faktúra číslo :IF-15-00092
popis :napájací zdroj
celkom v EUR s DPH :207,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT151095
číslo pošty :1069/2015
digitálna kópia :f1510690.pdf

faktúra číslo :IF-15-00094
popis :externý kardiostimulátor
celkom v EUR s DPH :4920,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :POLIČNÁ 34, Valašské Meziříčí, 75701
IČO dodávateľa :60321113
číslo faktúry dodávateľa :1501200168
číslo pošty :1070/2015
digitálna kópia :f1510704.pdf

faktúra číslo :IF-15-00102
popis :externé kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4920,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :POLIČNÁ 34, Valašské Meziříčí, 75701
IČO dodávateľa :60321113
číslo faktúry dodávateľa :1501200168-1
číslo pošty :10704/2015
digitálna kópia :f1510704.pdf

faktúra číslo :TF-15-00437
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :27,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111583645
číslo pošty :10659/2015
digitálna kópia :f1510659.pdf

faktúra číslo :TF-15-00438
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :187,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111583633
číslo pošty :1065/2015
digitálna kópia :f1510658.pdf

faktúra číslo :TF-15-00442
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :211,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :NAOS SLOVAKIA s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 824 96
IČO dodávateľa :35753901
číslo faktúry dodávateľa :500009339
číslo pošty :1070/2015
digitálna kópia :f1510709.pdf

faktúra číslo :TF-15-00446
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :420,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5187718
číslo pošty :1077/2015
digitálna kópia :f1510774.pdf

faktúra číslo :TF-15-00447
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :633,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111583750
číslo pošty :1069/2015
digitálna kópia :f1510693.pdf

faktúra číslo :DF-15-05356
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1939,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15476
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1511284
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f1510726.pdf

faktúra číslo :DF-15-05358
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15477
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, Bratislava, 81105
IČO dodávateľa :31342213
číslo faktúry dodávateľa :OF/511454
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f1510727.pdf

faktúra číslo :DF-15-05360
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :697,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15480
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103773
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510782.pdf

faktúra číslo :DF-15-05369
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1120,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151020
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156749
číslo pošty :1074/2015
digitálna kópia :f1510749.pdf

faktúra číslo :DF-15-05370
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151024
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156750
číslo pošty :1075/2015
digitálna kópia :f1510752.pdf

faktúra číslo :DF-15-05371
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6183,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK151009
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155743
číslo pošty :1075/2015
digitálna kópia :f1510757.pdf

faktúra číslo :DF-15-05372
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7685,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15970
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155744
číslo pošty :1075/2015
digitálna kópia :f1510758.pdf

faktúra číslo :DF-15-05373
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14427,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15984
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155742
číslo pošty :1075/2015
digitálna kópia :f1510759.pdf

faktúra číslo :DF-15-05374
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15942
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155740
číslo pošty :1076/2015
digitálna kópia :f1510761.pdf

faktúra číslo :DF-15-05375
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1968,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15996
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155741
číslo pošty :1076/2015
digitálna kópia :f1510760.pdf

faktúra číslo :DF-15-05379
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15308
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022803
číslo pošty :1074/2015
digitálna kópia :f1510747.pdf

faktúra číslo :DF-15-05382
popis :kardiostimulátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :4195,40
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15379
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151932
číslo pošty :1074/2015
digitálna kópia :f1510748.pdf

faktúra číslo :DF-15-05383
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :114,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15380
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156754
číslo pošty :1075/2015
digitálna kópia :f1510754.pdf

faktúra číslo :DF-15-05384
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :17268,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15380
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :1075/2015
digitálna kópia :f1510753.pdf

faktúra číslo :DF-15-05385
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6349,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15378
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187309
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510786.pdf

faktúra číslo :DF-15-05388
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1143,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15480
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176644
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510784.pdf

faktúra číslo :DF-15-05404
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :9020,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15304
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022808
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510788.pdf

faktúra číslo :DF-15-05405
popis :sonda kryochirurgická
celkom v EUR s DPH :3314,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15300
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176645
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510785.pdf

faktúra číslo :DF-15-05411
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5275,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15333
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV620
číslo pošty :1080/2015
digitálna kópia :f1510802.pdf

faktúra číslo :DF-15-05413
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6231,50
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15400
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104594
číslo pošty :1083/2015
digitálna kópia :f1510830.pdf

faktúra číslo :DF-15-05429
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1770,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15419
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201522308
číslo pošty :1077/2015
digitálna kópia :f1510775.pdf

faktúra číslo :IF-15-00096
popis :vozík pre 10L fľašu
celkom v EUR s DPH :178,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :46756906
číslo faktúry dodávateľa :66/15
číslo pošty :1098/2015
digitálna kópia :f1510989.pdf

faktúra číslo :TF-15-00444
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :306,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111584678
číslo pošty :1076/2015
digitálna kópia :f1510764.pdf

faktúra číslo :TF-15-00445
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :195,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111584676
číslo pošty :1076/2015
digitálna kópia :f1510765.pdf

faktúra číslo :DF-15-05362
popis :sety
celkom v EUR s DPH :207,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15471
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702042
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510781.pdf

faktúra číslo :DF-15-05363
popis :kanyly,mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :260,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15474
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702043
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f1510780.pdf

faktúra číslo :DF-15-05386
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :408,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15365
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610666
číslo pošty :1083/2015
digitálna kópia :f1510836.pdf

faktúra číslo :DF-15-05387
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :21446,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15377
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015963
číslo pošty :10799/2015
digitálna kópia :f1510799.pdf

faktúra číslo :DF-15-05391
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :477,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15487
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610667
číslo pošty :10834/2015
digitálna kópia :f1510834.pdf

faktúra číslo :DF-15-05393
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :13222,32
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151039
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015962
číslo pošty :10801/2015
digitálna kópia :f1510801.pdf

faktúra číslo :DF-15-05396
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2415,01
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151047
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300016155
číslo pošty :10826/2015
digitálna kópia :f1510826.pdf

faktúra číslo :DF-15-05397
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151019
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801604
číslo pošty :10829/2015
digitálna kópia :f1510829.pdf

faktúra číslo :DF-15-05409
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :961,95
číslo zmluvy :058/2014_D1
číslo objednávky :POS15292
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610673
číslo pošty :10835/2015
digitálna kópia :f1510835.pdf

faktúra číslo :DF-15-05412
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :203,28
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIR15401
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801605
číslo pošty :10828/2015
digitálna kópia :f1510828.pdf

faktúra číslo :DF-15-05422
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15402
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156814
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510852.pdf

faktúra číslo :DF-15-05426
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :449,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15421
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702044
číslo pošty :1077/2015
digitálna kópia :f1510779.pdf

faktúra číslo :DF-15-05427
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :30212,60
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15417
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111584810
číslo pošty :1076/2015
digitálna kópia :f1510766.pdf

faktúra číslo :DF-15-05430
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2250,38
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15418
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111584828
číslo pošty :1076/2015
digitálna kópia :f1510767.pdf

faktúra číslo :DF-15-05443
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :12096,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15485
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201511205
číslo pošty :1082/2015
digitálna kópia :f1510825.pdf

faktúra číslo :DF-15-05444
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :11009,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15484
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156766
číslo pošty :1080/2015
digitálna kópia :f1510807.pdf

faktúra číslo :DF-15-05505
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151048
dátum doručenia :24.11.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650077
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510994.pdf

faktúra číslo :DF-15-05392
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :256,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15487
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103793
číslo pošty :1083/2015
digitálna kópia :f1510832.pdf

faktúra číslo :DF-15-05398
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7279,64
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK151040
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126546
číslo pošty :1083/2015
digitálna kópia :f1510833.pdf

faktúra číslo :DF-15-05399
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3054,89
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151017
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015972
číslo pošty :1083/2015
digitálna kópia :f1510839.pdf

faktúra číslo :DF-15-05400
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15978
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022847
číslo pošty :1082/2015
digitálna kópia :f1510824.pdf

faktúra číslo :DF-15-05417
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :51829,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15382
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156825
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510853.pdf

faktúra číslo :DF-15-05421
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2390,02
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15397
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151889
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510856.pdf

faktúra číslo :DF-15-05423
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15483
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115110322
číslo pošty :1086/2015
digitálna kópia :f1510860.pdf

faktúra číslo :DF-15-05433
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :149,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015323
číslo pošty :1089/2015
digitálna kópia :f1510895.pdf

faktúra číslo :DF-15-05442
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2030,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15498
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020157403
číslo pošty :1083/2015
digitálna kópia :f1510837.pdf

faktúra číslo :DF-15-05445
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1940,16
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK151038
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801619
číslo pošty :1088/2015
digitálna kópia :f1510885.pdf

faktúra číslo :DF-15-05471
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :44957,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15381
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015979
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510937.pdf

faktúra číslo :DF-15-05480
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :115,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15493
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103792
číslo pošty :1083/2015
digitálna kópia :f1510831.pdf

faktúra číslo :DF-15-05496
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2147,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15425
dátum doručenia :25.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702059
číslo pošty :1084/2015
digitálna kópia :f1510841.pdf

faktúra číslo :DF-15-05390
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :84,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15474
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150702057
číslo pošty :1082/2015
digitálna kópia :f1510827.pdf

faktúra číslo :DF-15-05414
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3267,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15386
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50052944
číslo pošty :1083/2015
digitálna kópia :f1510838.pdf

faktúra číslo :DF-15-05415
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15169
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2150363
číslo pošty :1081/2015
digitálna kópia :f1510818.pdf

faktúra číslo :DF-15-05416
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :66196,02
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15386
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151956
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510854.pdf

faktúra číslo :DF-15-05418
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8834,98
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK151052
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022859
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510858.pdf

faktúra číslo :DF-15-05419
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK151056
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151958
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510855.pdf

faktúra číslo :DF-15-05420
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2190,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151035
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156820
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510851.pdf

faktúra číslo :DF-15-05431
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :983,87
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15422
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738021
číslo pošty :1084/2015
digitálna kópia :f1510843.pdf

faktúra číslo :DF-15-05432
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :9278,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15423
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738020
číslo pošty :1084/2015
digitálna kópia :f1510844.pdf

faktúra číslo :DF-15-05438
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :324,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15488
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1511290
číslo pošty :1088/2015
digitálna kópia :f1510881.pdf

faktúra číslo :DF-15-05440
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :323,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15495
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156828
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510850.pdf

faktúra číslo :DF-15-05447
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2850,12
číslo zmluvy :070/2015_D1
číslo objednávky :PIR15409
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104666
číslo pošty :1088/2015
digitálna kópia :f1510883.pdf

faktúra číslo :DF-15-05448
popis :katétre,prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :8865,00
číslo zmluvy :073/2015_D1
číslo objednávky :PIR15404
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104667
číslo pošty :1088/2015
digitálna kópia :f1510884.pdf

faktúra číslo :DF-15-05449
popis :oprava modulu
celkom v EUR s DPH :1397,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330530224
číslo pošty :1089/2015
digitálna kópia :f1510896.pdf

faktúra číslo :DF-15-05450
popis :oprava monitora
celkom v EUR s DPH :352,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330530225
číslo pošty :1089/2015
digitálna kópia :f1510897.pdf

faktúra číslo :DF-15-05456
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1760,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151049
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599037
číslo pošty :1091/2015
digitálna kópia :f1510910.pdf

faktúra číslo :DF-15-05459
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4560,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15405
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV630
číslo pošty :1090/2015
digitálna kópia :f1510908.pdf

faktúra číslo :DF-15-05465
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK151057
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155800
číslo pošty :1089/2015
digitálna kópia :f1510899.pdf

faktúra číslo :DF-15-05469
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
číslo objednávky :PEK15385
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022860
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f1510929.pdf

faktúra číslo :DF-15-05490
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :7526,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15403
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104669
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510993.pdf

faktúra číslo :DF-15-05526
popis :mobily 11/2015
celkom v EUR s DPH :777,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :2315117379
číslo pošty :1108/2015
digitálna kópia :f1511083.pdf

faktúra číslo :IF-15-00097
popis :zálohovacie zariadenie pre zdravotnícku techniku
celkom v EUR s DPH :36182,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
IČO dodávateľa :35810734
číslo faktúry dodávateľa :321500467
číslo pošty :1081/2015
digitálna kópia :f1510815.pdf

faktúra číslo :IF-15-00100
popis :zálohovacie zariadenie pre zdravot. techniku
celkom v EUR s DPH :58857,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
IČO dodávateľa :35810734
číslo faktúry dodávateľa :321500467-1
číslo pošty :1081/2015
digitálna kópia :f1510815.pdf

faktúra číslo :TF-15-00448
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :11789,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737938
číslo pošty :1084/2015
digitálna kópia :f1510840.pdf

faktúra číslo :TF-15-00450
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :186,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.11.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vápenka 15, Bratislava, 84107
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201501435
číslo pošty :1086/2015
digitálna kópia :f1510861.pdf

faktúra číslo :DF-15-05425
popis :tepovanie
celkom v EUR s DPH :120,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :Jozef Slančík
adresa dodávateľa :Poľná 61, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :40597792
číslo faktúry dodávateľa :X 15
číslo pošty :1088/2015
digitálna kópia :f1510880.pdf

faktúra číslo :DF-15-05439
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2561,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15475
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011152
číslo pošty :1088/2015
digitálna kópia :f1510882.pdf

faktúra číslo :DF-15-05441
popis :hemostatikum
celkom v EUR s DPH :585,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15497
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35758481
číslo faktúry dodávateľa :1551103271
číslo pošty :1085/2015
digitálna kópia :f1510859.pdf

faktúra číslo :DF-15-05457
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1649,99
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15410
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151893
číslo pošty :1090/2015
digitálna kópia :f1510909.pdf

faktúra číslo :DF-15-05458
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1055,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15333
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV634
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510930.pdf

faktúra číslo :DF-15-05462
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2344,98
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15414
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156892
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510934.pdf

faktúra číslo :DF-15-05470
popis :sety
celkom v EUR s DPH :9873,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151037
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300016496
číslo pošty :1090/2015
digitálna kópia :f1510906.pdf

faktúra číslo :DF-15-05472
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3507,44
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK151039
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015980
číslo pošty :1090/2015
digitálna kópia :f1510907.pdf

faktúra číslo :DF-15-05476
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1128,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15467
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011153
číslo pošty :1089/2015
digitálna kópia :f1510898.pdf

faktúra číslo :DF-15-05479
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :335,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15486
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256323299
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510936.pdf

faktúra číslo :DF-15-05482
popis :dialýza
celkom v EUR s DPH :524,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15168
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20154569
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510995.pdf

faktúra číslo :DF-15-05483
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15491
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151909
číslo pošty :1094/2015
digitálna kópia :f1510949.pdf

faktúra číslo :DF-15-05484
popis :mat.hygienický,inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :535,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15496
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155821
číslo pošty :1095/2015
digitálna kópia :f1510950.pdf

faktúra číslo :DF-15-05489
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
číslo objednávky :PIR15407
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151896
číslo pošty :1094/2015
digitálna kópia :f1510948.pdf

faktúra číslo :DF-15-05508
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :318,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI10982
číslo pošty :#VALUE!
digitálna kópia :f10982.pdf

faktúra číslo :DF-15-05516
popis :nájomné + špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :844,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205635177
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510999.pdf

faktúra číslo :TF-15-00449
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :994,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111585479
číslo pošty :1086/2015
digitálna kópia :f1510862.pdf

faktúra číslo :TF-15-00451
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :24,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20152443
číslo pošty :1090/2015
digitálna kópia :f1510902.pdf

faktúra číslo :TF-15-00452
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :286,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.11.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20152433
číslo pošty :1090/2015
digitálna kópia :f1510901.pdf

faktúra číslo :DF-15-05520
popis :preprava mer. zariadení
celkom v EUR s DPH :13,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.11.2015
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, Bratislava 36, 83006
IČO dodávateľa :31351603
číslo faktúry dodávateľa :484323
číslo pošty :1100/2015
digitálna kópia :f1511007.pdf

faktúra číslo :TF-15-00455
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :3742,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.11.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5191748
číslo pošty :1097/2015
digitálna kópia :f1510978.pdf

faktúra číslo :DF-15-05434
popis :hygienické potreby
celkom v EUR s DPH :7635,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15072
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :36579769
číslo faktúry dodávateľa :120150847
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f1510922.pdf

faktúra číslo :DF-15-05435
popis :výroba pečiatok
celkom v EUR s DPH :21,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15340
číslo pošty :10917/2015
digitálna kópia :f1510917.pdf

faktúra číslo :DF-15-05451
popis :káble EKG
celkom v EUR s DPH :91,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15221
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150418
číslo pošty :10914/2015
digitálna kópia :f1510914.pdf

faktúra číslo :DF-15-05453
popis :zmluvný servis ZT
celkom v EUR s DPH :11754,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :48146676
číslo faktúry dodávateľa :4114000293
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510939.pdf

faktúra číslo :DF-15-05454
popis :rohož
celkom v EUR s DPH :86,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15301
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
číslo faktúry dodávateľa :2021500244
číslo pošty :1091/2015
digitálna kópia :f1510911.pdf

faktúra číslo :DF-15-05455
popis :batérie - op. stoly
celkom v EUR s DPH :336,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15278
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :TECHALL Slovensko,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nálepkova 57, Bernolákovo, 90027
IČO dodávateľa :34140794
číslo faktúry dodávateľa :4150425
číslo pošty :1091/2015
digitálna kópia :f1510919.pdf

faktúra číslo :DF-15-05460
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1613,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15390
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151986
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f1510927.pdf

faktúra číslo :DF-15-05461
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK151063
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151988
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f1510926.pdf

faktúra číslo :DF-15-05463
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4113,60
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15415
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156891
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510932.pdf

faktúra číslo :DF-15-05466
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :34998,86
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15384
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187330
číslo pošty :1094/2015
digitálna kópia :f1510946.pdf

faktúra číslo :DF-15-05467
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7966,32
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK151059
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156898
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510931.pdf

faktúra číslo :DF-15-05468
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :46859,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15387
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156901
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510935.pdf

faktúra číslo :DF-15-05473
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :402,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15392
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156887
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f1510933.pdf

faktúra číslo :DF-15-05474
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK151073
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022902
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f1510928.pdf

faktúra číslo :DF-15-05475
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :2400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15372
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :47825910
číslo faktúry dodávateľa :OF46/2015
číslo pošty :1090/2015
digitálna kópia :f1510905.pdf

faktúra číslo :DF-15-05478
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :447,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15480
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176670
číslo pošty :1094/2015
digitálna kópia :f1510945.pdf

faktúra číslo :DF-15-05481
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :467,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK151064
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300016761
číslo pošty :1095/2015
digitálna kópia :f1510954.pdf

faktúra číslo :DF-15-05485
popis :mat. hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :407,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15499
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011159
číslo pošty :1095/2015
digitálna kópia :f1510958.pdf

faktúra číslo :DF-15-05486
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :354,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15467
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15011160
číslo pošty :1095/2015
digitálna kópia :f1510959.pdf

faktúra číslo :DF-15-05488
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :224,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15492
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300016613
číslo pošty :1095/2015
digitálna kópia :f1510955.pdf

faktúra číslo :DF-15-05497
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5185,79
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15424
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738166
číslo pošty :1096/2015
digitálna kópia :f1510969.pdf

faktúra číslo :DF-15-05498
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8049,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15426
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738165
číslo pošty :1096/2015
digitálna kópia :f1510968.pdf

faktúra číslo :DF-15-05499
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6200,92
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15389
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151987
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f1510925.pdf

faktúra číslo :DF-15-05503
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5676,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK151070
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301259
číslo pošty :1100/2015
digitálna kópia :f1511001.pdf

faktúra číslo :DF-15-05506
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :193/2015
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510991.pdf

faktúra číslo :DF-15-05507
popis :kontrola enviromentálneho manažérstva
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :194/2015
číslo pošty :1102/2015
digitálna kópia :f1511028.pdf

faktúra číslo :DF-15-05517
popis :nájomné zásobníka
celkom v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205635653
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510998.pdf

faktúra číslo :DF-15-05519
popis :prevozy zosnulých
celkom v EUR s DPH :270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015054
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f1510990.pdf

faktúra číslo :DF-15-05523
popis :PHM 11/2015
celkom v EUR s DPH :299,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700173536
číslo pošty :1102/2015
digitálna kópia :f1511029.pdf

faktúra číslo :DF-15-05524
popis :DZS 11/2015
celkom v EUR s DPH :1661,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Falck Záchranná a.s.
adresa dodávateľa :Bačíková 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :35900130
číslo faktúry dodávateľa :200151613
číslo pošty :1102/2015
digitálna kópia :f1511026.pdf

faktúra číslo :DF-15-05525
popis :telefóny 11/2015
celkom v EUR s DPH :328,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Slovak Telekom, a.s.
adresa dodávateľa :Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO dodávateľa :35763469
číslo faktúry dodávateľa :3780121983
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f1511119.pdf

faktúra číslo :DF-15-05528
popis :služby BOZP 11/2015
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/1130
číslo pošty :11080/2015
digitálna kópia :f1511080.pdf

faktúra číslo :DF-15-05529
popis :služby OPP 11/2015
celkom v EUR s DPH :196,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/1129
číslo pošty :11079/2015
digitálna kópia :f1511079.pdf

faktúra číslo :DF-15-05531
popis :poradenstvo VO 11/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :188/2015
číslo pošty :11082/2015
digitálna kópia :f1511082.pdf

faktúra číslo :IF-15-00098
popis :PC zostava bez LCD
celkom v EUR s DPH :2283,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15041
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :36641669
číslo faktúry dodávateľa :152010016
číslo pošty :11000/2015
digitálna kópia :f1511000.pdf

faktúra číslo :TF-15-00453
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :5584,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.11.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50738088
číslo pošty :1094/2015
digitálna kópia :f1510947.pdf

[/html]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.