Objednávky vyhotovené v októbri 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM15042
popis :pamäť do HP BL460cG1 FBD PC2-5300 2 x 4 GB Kit
suma v EUR s DPH :262,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :36641669
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15042.pdf

Objednávka číslo : IT15038
popis :hardisk
suma v EUR s DPH :190,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :DATARECOVERY, s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribišova 47, 841 05 Bratislava
IČO dodávateľa :44392001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15038.pdf

Objednávka číslo : KRV15307
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15307.pdf

Objednávka číslo : KRV15308
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15308.pdf

Objednávka číslo : KRV15309
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15309.pdf

Objednávka číslo : KRV15310
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15310.pdf

Objednávka číslo : KRV15311
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15311.pdf

Objednávka číslo : KRV15312
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15312.pdf

Objednávka číslo : KRV15313
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15313.pdf

Objednávka číslo : KRV15314
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15314.pdf

Objednávka číslo : KRV15315
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15315.pdf

Objednávka číslo : KRV15316
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15316.pdf

Objednávka číslo : KRV15317
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15317.pdf

Objednávka číslo : KRV15318
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15318.pdf

Objednávka číslo : KRV15319
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15319.pdf

Objednávka číslo : KRV15320
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15320.pdf

Objednávka číslo : KRV15321
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :720,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15321.pdf

Objednávka číslo : KRV15322
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15322.pdf

Objednávka číslo : KRV15323
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :Mgr. Mária Šípková, vedúca sestra
digitálna kópia :KRV15323.pdf

Objednávka číslo : KRV15324
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15324.pdf

Objednávka číslo : KRV15325
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15325.pdf

Objednávka číslo : KRV15326
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15326.pdf

Objednávka číslo : KRV15328
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15328.pdf

Objednávka číslo : KRV15329
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15329.pdf

Objednávka číslo : KRV15330
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15330.pdf

Objednávka číslo : KRV15331
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15331.pdf

Objednávka číslo : KRV15332
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15332.pdf

Objednávka číslo : KRV15333
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15333.pdf

Objednávka číslo : KRV15334
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :493,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15334.pdf

Objednávka číslo : KRV15335
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15335.pdf

Objednávka číslo : KRV15336
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15336.pdf

Objednávka číslo : KRV15337
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15337.pdf

Objednávka číslo : KRV15338
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :771,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15338.pdf

Objednávka číslo : KRV15339
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15339.pdf

Objednávka číslo : LIEK15352
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2783,74
číslo zmluvy :079/2014
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15352.pdf

Objednávka číslo : LIEK15353
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10085,40
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15353.pdf

Objednávka číslo : LIEK15354
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1221,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15354.pdf

Objednávka číslo : LIEK15360
popis :lieky
suma v EUR s DPH :211,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15360.pdf

Objednávka číslo : LIEK15361
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4197,60
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15361.pdf

Objednávka číslo : LIEK15362
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4793,39
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15362.pdf

Objednávka číslo : LIEK15363
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1828,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15363.pdf

Objednávka číslo : LIEK15364
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2017,08
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15364.pdf

Objednávka číslo : LIEK15365
popis :lieky
suma v EUR s DPH :126,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15365.pdf

Objednávka číslo : LIEK15366
popis :lieky
suma v EUR s DPH :228,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15366.pdf

Objednávka číslo : LIEK15367
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3319,63
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15367.pdf

Objednávka číslo : LIEK15368
popis :lieky
suma v EUR s DPH :17710,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15368.pdf

Objednávka číslo : LIEK15369
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8736,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15369.pdf

Objednávka číslo : LIEK15370
popis :lieky
suma v EUR s DPH :746,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15370.pdf

Objednávka číslo : LIEK15371
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1008,54
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15371.pdf

Objednávka číslo : LIEK15372
popis :lieky
suma v EUR s DPH :111,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15372.pdf

Objednávka číslo : LIEK15373
popis :lieky
suma v EUR s DPH :164,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15373.pdf

Objednávka číslo : LIEK15374
popis :lieky
suma v EUR s DPH :407,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15374.pdf

Objednávka číslo : LIEK15375
popis :lieky
suma v EUR s DPH :270,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15375.pdf

Objednávka číslo : LIEK15376
popis :lieky
suma v EUR s DPH :46,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15376.pdf

Objednávka číslo : LIEK15377
popis :lieky
suma v EUR s DPH :186,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15377.pdf

Objednávka číslo : LIEK15378
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15378.pdf

Objednávka číslo : LIEK15379
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1858,78
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15379.pdf

Objednávka číslo : LIEK15380
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2872,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15380.pdf

Objednávka číslo : LIEK15381
popis :lieky
suma v EUR s DPH :613,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15381.pdf

Objednávka číslo : LIEK15382
popis :lieky
suma v EUR s DPH :25,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15382.pdf

Objednávka číslo : LIEK15383
popis :lieky
suma v EUR s DPH :32,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15383.pdf

Objednávka číslo : LIEK15384
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2054,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15384.pdf

Objednávka číslo : LIEK15385
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2549,38
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15385.pdf

Objednávka číslo : LIEK15386
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2783,74
číslo zmluvy :078/2014
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15386.pdf

Objednávka číslo : LIEK15387
popis :lieky
suma v EUR s DPH :585,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15387.pdf

Objednávka číslo : LIEK15388
popis :lieky
suma v EUR s DPH :410,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15388.pdf

Objednávka číslo : LIEK15389
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5466,18
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15389.pdf

Objednávka číslo : LIEK15390
popis :lieky
suma v EUR s DPH :18476,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15390.pdf

Objednávka číslo : LIEK15391
popis :lieky
suma v EUR s DPH :729,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15391.pdf

Objednávka číslo : LIEK15392
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3644,12
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15392.pdf

Objednávka číslo : LIEK15393
popis :lieky
suma v EUR s DPH :379,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15393.pdf

Objednávka číslo : LIEK15394
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7534,70
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15394.pdf

Objednávka číslo : LIEK15395
popis :lieky
suma v EUR s DPH :12443,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15395.pdf

Objednávka číslo : MAT15060
popis :neutralizátor vzduchu
suma v EUR s DPH :79,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :CWS-boco Slovensko, s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec
IČO dodávateľa :31411045
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15060.pdf

Objednávka číslo : MAT15061
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :183,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15061.pdf

Objednávka číslo : MAT15062
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :546,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15062.pdf

Objednávka číslo : MAT15063
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :299,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15063.pdf

Objednávka číslo : MAT15064
popis :vrecia odpadové
suma v EUR s DPH :205,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa :36315303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15064.pdf

Objednávka číslo : MAT15065
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :932,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
adresa dodávateľa :Hlavná 52, 94301 Štúrovo
IČO dodávateľa :33126500
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15065.pdf

Objednávka číslo : MAT15066
popis :novoročné pozdravy
suma v EUR s DPH :250,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :PAMAS-Trenčín, s.r.o.
adresa dodávateľa :Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa :36317250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15066.pdf

Objednávka číslo : MAT15067
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :340,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15067.pdf

Objednávka číslo : OAIM15137
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2676,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15137.pdf

Objednávka číslo : OAIM15138
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1240,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15138.pdf

Objednávka číslo : OAIM15139
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :878,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15139.pdf

Objednávka číslo : OAIM15140
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :137,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15140.pdf

Objednávka číslo : OAIM15141
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1285,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15141.pdf

Objednávka číslo : OAIM15142
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2595,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15142.pdf

Objednávka číslo : OAIM15143
popis :prísl. invazívne,sety
suma v EUR s DPH :1419,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15143.pdf

Objednávka číslo : OAIM15144
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15144.pdf

Objednávka číslo : OAIM15145
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :201,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15145.pdf

Objednávka číslo : OAIM15146
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :772,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15146.pdf

Objednávka číslo : OAIM15147
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15147.pdf

Objednávka číslo : OAIM15148
popis :katétre
suma v EUR s DPH :890,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15148.pdf

Objednávka číslo : OAIM15150
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3919,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15150.pdf

Objednávka číslo : OAIM15151
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :463,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15151.pdf

Objednávka číslo : OAIM15152
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1461,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15152.pdf

Objednávka číslo : OAIM15153
popis :kanyly,katétre
suma v EUR s DPH :1640,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15153.pdf

Objednávka číslo : OAIM15154
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :169,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15154.pdf

Objednávka číslo : OAIM15155
popis :sety
suma v EUR s DPH :630,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15155.pdf

Objednávka číslo : OAIM15156
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2471,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15156.pdf

Objednávka číslo : OAIM15157
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2478,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15157.pdf

Objednávka číslo : OAIM15158
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4866,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15158.pdf

Objednávka číslo : OAIM15159
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15159.pdf

Objednávka číslo : OAIM15160
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :400,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15160.pdf

Objednávka číslo : OKJ15013
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15013.pdf

Objednávka číslo : OKJ15014
popis :sada popruhov
suma v EUR s DPH :195,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15014.pdf

Objednávka číslo : OKJ15015
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1282,00
číslo zmluvy :128/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15015.pdf

Objednávka číslo : OOPP15042
popis :Objednávka OOPP15042
suma v EUR s DPH :26023,00
číslo zmluvy :183/2015
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15042.pdf

Objednávka číslo : OOPP15043
popis :odevy-obuv zamestnanci
suma v EUR s DPH :383,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15043.pdf

Objednávka číslo : OOPP15044
popis :púzdra na holter
suma v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, 4011 Košice
IČO dodávateľa :36587095
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15044.pdf

Objednávka číslo : OOPP15045
popis :Objednávka OOPP15045
suma v EUR s DPH :385,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15045.pdf

Objednávka číslo : OOPP15046
popis :zdravotná obuv
suma v EUR s DPH :524,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15046.pdf

Objednávka číslo : OOPP15047
popis :Objednávka OOPP15047
suma v EUR s DPH :310,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2015
dodávateľ :ENVINET Slovensko, s.r.o.
adresa dodávateľa :Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :45004790
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15047.pdf

Objednávka číslo : PEK15315
popis :katétre,káble
suma v EUR s DPH :2214,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15315.pdf

Objednávka číslo : PEK15316
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9100,00
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15316.pdf

Objednávka číslo : PEK15317
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5292,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15317.pdf

Objednávka číslo : PEK15318
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4065,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15318.pdf

Objednávka číslo : PEK15319
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :65338,36
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15319.pdf

Objednávka číslo : PEK15320
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9099,83
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15320.pdf

Objednávka číslo : PEK15321
popis :záslepka
suma v EUR s DPH :40323,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15321.pdf

Objednávka číslo : PEK15322
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1747,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15322.pdf

Objednávka číslo : PEK15323
popis :káble spojovacie
suma v EUR s DPH :4626,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15323.pdf

Objednávka číslo : PEK15324
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15324.pdf

Objednávka číslo : PEK15325
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :76312,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15325.pdf

Objednávka číslo : PEK15326
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :13553,43
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15326.pdf

Objednávka číslo : PEK15327
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :38831,94
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15327.pdf

Objednávka číslo : PEK15328
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :6118,86
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15328.pdf

Objednávka číslo : PEK15329
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2774,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15329.pdf

Objednávka číslo : PEK15330
popis :sety
suma v EUR s DPH :7509,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15330.pdf

Objednávka číslo : PEK15331
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15795,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15331.pdf

Objednávka číslo : PEK15332
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :54509,90
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15332.pdf

Objednávka číslo : PEK15333
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :30678,04
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15333.pdf

Objednávka číslo : PEK15334
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4830,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15334.pdf

Objednávka číslo : PEK15335
popis :sety
suma v EUR s DPH :2689,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15335.pdf

Objednávka číslo : PEK15336
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :52569,82
číslo zmluvy :113/2013_D1
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15336.pdf

Objednávka číslo : PEK15337
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4499,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15337.pdf

Objednávka číslo : PEK15338
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6155,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15338.pdf

Objednávka číslo : PEK15339
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :83226,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15339.pdf

Objednávka číslo : PEK15340
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15340.pdf

Objednávka číslo : PEK15341
popis :šitie
suma v EUR s DPH :344,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15341.pdf

Objednávka číslo : PEK15342
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1981,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15342.pdf

Objednávka číslo : PEK15343
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15343.pdf

Objednávka číslo : PEK15344
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :52999,59
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15344.pdf

Objednávka číslo : PEK15345
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :39561,97
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15345.pdf

Objednávka číslo : PEK15346
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :66786,14
číslo zmluvy :113/2013_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15346.pdf

Objednávka číslo : PEK15347
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :69668,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15347.pdf

Objednávka číslo : PEK15348
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :44924,36
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15348.pdf

Objednávka číslo : PEK15349
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15349.pdf

Objednávka číslo : PEK15350
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :36306,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15350.pdf

Objednávka číslo : PEK15351
popis :katétre,zavádzače,sety
suma v EUR s DPH :13408,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15351.pdf

Objednávka číslo : PEK15352
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :829,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15352.pdf

Objednávka číslo : PEK15353
popis :katétre
suma v EUR s DPH :19560,00
číslo zmluvy :024/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15353.pdf

Objednávka číslo : PEK15354
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3861,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15354.pdf

Objednávka číslo : PEK15355
popis :defibrilátory,elektródy,chlopne,katétre
suma v EUR s DPH :50490,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15355.pdf

Objednávka číslo : PEK15356
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15356.pdf

Objednávka číslo : PEK15357
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :88627,90
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15357.pdf

Objednávka číslo : PEK15358
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :71467,56
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15358.pdf

Objednávka číslo : PEK15359
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :29.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15359.pdf

Objednávka číslo : PIK15874
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1660,90
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15874.pdf

Objednávka číslo : PIK15875
popis :sety
suma v EUR s DPH :18804,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15875.pdf

Objednávka číslo : PIK15876
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1077,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15876.pdf

Objednávka číslo : PIK15877
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15877.pdf

Objednávka číslo : PIK15878
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15878.pdf

Objednávka číslo : PIK15879
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1222,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15879.pdf

Objednávka číslo : PIK15880
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13675,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15880.pdf

Objednávka číslo : PIK15881
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5332,25
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15881.pdf

Objednávka číslo : PIK15882
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12784,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15882.pdf

Objednávka číslo : PIK15883
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1540,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15883.pdf

Objednávka číslo : PIK15884
popis :stenty,stenty
suma v EUR s DPH :23807,66
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15884.pdf

Objednávka číslo : PIK15885
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6934,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15885.pdf

Objednávka číslo : PIK15886
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :12911,20
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15886.pdf

Objednávka číslo : PIK15887
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5328,50
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15887.pdf

Objednávka číslo : PIK15888
popis :sety
suma v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15888.pdf

Objednávka číslo : PIK15889
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6660,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15889.pdf

Objednávka číslo : PIK15890
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15890.pdf

Objednávka číslo : PIK15891
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8353,70
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15891.pdf

Objednávka číslo : PIK15892
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2335,30
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15892.pdf

Objednávka číslo : PIK15893
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15893.pdf

Objednávka číslo : PIK15894
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9505,60
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15894.pdf

Objednávka číslo : PIK15895
popis :katétre
suma v EUR s DPH :23968,35
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15895.pdf

Objednávka číslo : PIK15896
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1523,50
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15896.pdf

Objednávka číslo : PIK15897
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :126/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15897.pdf

Objednávka číslo : PIK15898
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :13536,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15898.pdf

Objednávka číslo : PIK15899
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1833,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15899.pdf

Objednávka číslo : PIK15900
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12071,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15900.pdf

Objednávka číslo : PIK15901
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :12486,40
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15901.pdf

Objednávka číslo : PIK15902
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11208,00
číslo zmluvy :118/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15902.pdf

Objednávka číslo : PIK15903
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12572,72
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15903.pdf

Objednávka číslo : PIK15904
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5215,30
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15904.pdf

Objednávka číslo : PIK15905
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1860,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15905.pdf

Objednávka číslo : PIK15906
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6275,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15906.pdf

Objednávka číslo : PIK15907
popis :stenty
suma v EUR s DPH :937,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15907.pdf

Objednávka číslo : PIK15908
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2066,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15908.pdf

Objednávka číslo : PIK15909
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :10700,88
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15909.pdf

Objednávka číslo : PIK15910
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1465,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15910.pdf

Objednávka číslo : PIK15911
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10650,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15911.pdf

Objednávka číslo : PIK15912
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15912.pdf

Objednávka číslo : PIK15913
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1724,58
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15913.pdf

Objednávka číslo : PIK15914
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15914.pdf

Objednávka číslo : PIK15915
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4936,40
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15915.pdf

Objednávka číslo : PIK15916
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16181,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15916.pdf

Objednávka číslo : PIK15917
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9484,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15917.pdf

Objednávka číslo : PIK15918
popis :katétre
suma v EUR s DPH :20282,20
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15918.pdf

Objednávka číslo : PIK15919
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7067,99
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15919.pdf

Objednávka číslo : PIK15920
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8875,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15920.pdf

Objednávka číslo : PIK15921
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4122,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15921.pdf

Objednávka číslo : PIK15922
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3784,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15922.pdf

Objednávka číslo : PIK15923
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5878,91
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15923.pdf

Objednávka číslo : PIK15924
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15924.pdf

Objednávka číslo : PIK15925
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4436,88
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15925.pdf

Objednávka číslo : PIK15926
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15926.pdf

Objednávka číslo : PIK15927
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :4100,16
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15927.pdf

Objednávka číslo : PIK15928
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15928.pdf

Objednávka číslo : PIK15929
popis :sety
suma v EUR s DPH :9873,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15929.pdf

Objednávka číslo : PIK15930
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1170,00
číslo zmluvy :129/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15930.pdf

Objednávka číslo : PIK15931
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4830,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15931.pdf

Objednávka číslo : PIK15932
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :19399,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15932.pdf

Objednávka číslo : PIK15933
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :6121,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15933.pdf

Objednávka číslo : PIK15934
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8547,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15934.pdf

Objednávka číslo : PIK15935
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16858,30
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15935.pdf

Objednávka číslo : PIK15936
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5943,20
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15936.pdf

Objednávka číslo : PIK15937
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2612,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15937.pdf

Objednávka číslo : PIK15938
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15938.pdf

Objednávka číslo : PIK15939
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3410,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15939.pdf

Objednávka číslo : PIK15940
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14676,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15940.pdf

Objednávka číslo : PIK15941
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13323,90
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15941.pdf

Objednávka číslo : PIK15942
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :16261,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15942.pdf

Objednávka číslo : PIK15943
popis :stenty
suma v EUR s DPH :805,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15943.pdf

Objednávka číslo : PIK15944
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14682,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15944.pdf

Objednávka číslo : PIK15945
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15945.pdf

Objednávka číslo : PIK15946
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15946.pdf

Objednávka číslo : PIK15947
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5257,29
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15947.pdf

Objednávka číslo : PIK15948
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5301,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15948.pdf

Objednávka číslo : PIK15949
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :4055,60
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15949.pdf

Objednávka číslo : PIK15950
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3908,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15950.pdf

Objednávka číslo : PIK15951
popis :zavádzače,katétre
suma v EUR s DPH :3555,70
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15951.pdf

Objednávka číslo : PIK15952
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :5235,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15952.pdf

Objednávka číslo : PIK15953
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :12450,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15953.pdf

Objednávka číslo : PIK15954
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15954.pdf

Objednávka číslo : PIK15955
popis :katétre
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15955.pdf

Objednávka číslo : PIK15956
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5005,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15956.pdf

Objednávka číslo : PIK15957
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14235,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15957.pdf

Objednávka číslo : PIK15958
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4239,75
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15958.pdf

Objednávka číslo : PIK15959
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :3545,82
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15959.pdf

Objednávka číslo : PIK15960
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2448,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15960.pdf

Objednávka číslo : PIK15961
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3534,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15961.pdf

Objednávka číslo : PIK15962
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4271,20
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15962.pdf

Objednávka číslo : PIK15963
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6183,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15963.pdf

Objednávka číslo : PIK15964
popis :sety
suma v EUR s DPH :18312,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15964.pdf

Objednávka číslo : PIK15965
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3474,50
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15965.pdf

Objednávka číslo : PIK15966
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5328,60
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15966.pdf

Objednávka číslo : PIK15967
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10850,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15967.pdf

Objednávka číslo : PIK15968
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7085,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15968.pdf

Objednávka číslo : PIK15969
popis :stenty, vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :13960,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15969.pdf

Objednávka číslo : PIK15970
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12750,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15970.pdf

Objednávka číslo : PIK15971
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13436,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15971.pdf

Objednávka číslo : PIK15972
popis :katétre
suma v EUR s DPH :18416,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15972.pdf

Objednávka číslo : PIK15973
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6261,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15973.pdf

Objednávka číslo : PIK15974
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2310,45
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15974.pdf

Objednávka číslo : PIK15975
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15975.pdf

Objednávka číslo : PIK15976
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11570,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15976.pdf

Objednávka číslo : PIK15978
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10602,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15978.pdf

Objednávka číslo : PIK15979
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5508,40
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15979.pdf

Objednávka číslo : PIK15980
popis :elektródy,vodiče
suma v EUR s DPH :1182,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15980.pdf

Objednávka číslo : PIK15981
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5600,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15981.pdf

Objednávka číslo : PIK15982
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1449,00
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15982.pdf

Objednávka číslo : PIK15983
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16774,75
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15983.pdf

Objednávka číslo : PIK15984
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15178,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15984.pdf

Objednávka číslo : PIK15985
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4878,72
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15985.pdf

Objednávka číslo : PIK15986
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2442,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15986.pdf

Objednávka číslo : PIK15987
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15987.pdf

Objednávka číslo : PIR15336
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15336.pdf

Objednávka číslo : PIR15337
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4145,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15337.pdf

Objednávka číslo : PIR15338
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6534,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15338.pdf

Objednávka číslo : PIR15339
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3954,10
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15339.pdf

Objednávka číslo : PIR15340
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16131,50
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15340.pdf

Objednávka číslo : PIR15341
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3267,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15341.pdf

Objednávka číslo : PIR15342
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15342.pdf

Objednávka číslo : PIR15343
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15343.pdf

Objednávka číslo : PIR15344
popis :uzávery cievne,vodiče
suma v EUR s DPH :11553,60
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15344.pdf

Objednávka číslo : PIR15345
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :26376,17
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15345.pdf

Objednávka číslo : PIR15346
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6882,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15346.pdf

Objednávka číslo : PIR15347
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5802,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15347.pdf

Objednávka číslo : PIR15348
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6576,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15348.pdf

Objednávka číslo : PIR15349
popis :zavádzače,katétre
suma v EUR s DPH :4660,90
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15349.pdf

Objednávka číslo : PIR15350
popis :príslušenstvo invazívne,zavádzače
suma v EUR s DPH :2923,20
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15350.pdf

Objednávka číslo : PIR15351
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15351.pdf

Objednávka číslo : PIR15352
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4282,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15352.pdf

Objednávka číslo : PIR15353
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :3267,72
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :09.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15353.pdf

Objednávka číslo : PIR15354
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11163,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15354.pdf

Objednávka číslo : PIR15355
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3855,00
číslo zmluvy :086/2015_D1
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15355.pdf

Objednávka číslo : PIR15356
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15356.pdf

Objednávka číslo : PIR15357
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3480,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15357.pdf

Objednávka číslo : PIR15358
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3372,48
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15358.pdf

Objednávka číslo : PIR15359
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7848,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15359.pdf

Objednávka číslo : PIR15360
popis :katétre
suma v EUR s DPH :27785,40
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15360.pdf

Objednávka číslo : PIR15361
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1659,60
číslo zmluvy :069/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15361.pdf

Objednávka číslo : PIR15362
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :2591,40
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15362.pdf

Objednávka číslo : PIR15363
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5922,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15363.pdf

Objednávka číslo : PIR15364
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15364.pdf

Objednávka číslo : PIR15365
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15365.pdf

Objednávka číslo : PIR15366
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15366.pdf

Objednávka číslo : PIR15367
popis :sety
suma v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15367.pdf

Objednávka číslo : PIR15368
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15368.pdf

Objednávka číslo : PIR15369
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2344,98
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15369.pdf

Objednávka číslo : PIR15370
popis :prísl. invazívne,vodiče
suma v EUR s DPH :18048,00
číslo zmluvy :073/2015_D1
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15370.pdf

Objednávka číslo : PIR15371
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1195,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15371.pdf

Objednávka číslo : PIR15372
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3684,51
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15372.pdf

Objednávka číslo : PIR15373
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3450,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15373.pdf

Objednávka číslo : PIR15374
popis :katétre
suma v EUR s DPH :28071,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15374.pdf

Objednávka číslo : PIR15375
popis :hadička k pumpe
suma v EUR s DPH :1200,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15375.pdf

Objednávka číslo : PIR15376
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3585,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15376.pdf

Objednávka číslo : PIR15377
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15377.pdf

Objednávka číslo : PIR15378
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5922,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15378.pdf

Objednávka číslo : PIR15379
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3505,28
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15379.pdf

Objednávka číslo : PIR15380
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15380.pdf

Objednávka číslo : PIR15381
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15381.pdf

Objednávka číslo : PIR15382
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1665,60
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15382.pdf

Objednávka číslo : POS15249
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :5098,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15249.pdf

Objednávka číslo : POS15250
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :02.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15250.pdf

Objednávka číslo : POS15251
popis :chlopne,cievna protéza
suma v EUR s DPH :10931,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15251.pdf

Objednávka číslo : POS15252
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :8977,98
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15252.pdf

Objednávka číslo : POS15253
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3078,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15253.pdf

Objednávka číslo : POS15254
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :7068,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15254.pdf

Objednávka číslo : POS15255
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15255.pdf

Objednávka číslo : POS15256
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15256.pdf

Objednávka číslo : POS15257
popis :šitie
suma v EUR s DPH :12876,77
číslo zmluvy :058/2014_D1
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15257.pdf

Objednávka číslo : POS15258
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2432,98
číslo zmluvy :056/2014
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15258.pdf

Objednávka číslo : POS15259
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :429,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15259.pdf

Objednávka číslo : POS15260
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15260.pdf

Objednávka číslo : POS15261
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15261.pdf

Objednávka číslo : POS15262
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15262.pdf

Objednávka číslo : POS15263
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :3861,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15263.pdf

Objednávka číslo : POS15264
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15264.pdf

Objednávka číslo : POS15265
popis :cievna protéza
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15265.pdf

Objednávka číslo : POS15266
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :8193,60
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15266.pdf

Objednávka číslo : POS15267
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15267.pdf

Objednávka číslo : POS15268
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1488,00
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15268.pdf

Objednávka číslo : POS15269
popis :vodiče,katétre
suma v EUR s DPH :1380,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15269.pdf

Objednávka číslo : POS15270
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15270.pdf

Objednávka číslo : POS15271
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :070/2015
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15271.pdf

Objednávka číslo : POS15272
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15272.pdf

Objednávka číslo : POS15274
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15274.pdf

Objednávka číslo : POS15275
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15275.pdf

Objednávka číslo : POS15276
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15276.pdf

Objednávka číslo : POS15277
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15277.pdf

Objednávka číslo : POS15278
popis :svorka s meradlom
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15278.pdf

Objednávka číslo : POS15279
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :1716,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15279.pdf

Objednávka číslo : POS15280
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15280.pdf

Objednávka číslo : POS15281
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4585,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15281.pdf

Objednávka číslo : POS15282
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3078,00
číslo zmluvy :030/2015
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15282.pdf

Objednávka číslo : POS15283
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :30.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15283.pdf

Objednávka číslo : TU15237
popis :manžety
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15237.pdf

Objednávka číslo : TU15238
popis :ekg kábel
suma v EUR s DPH :772,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15238.pdf

Objednávka číslo : TU15239
popis :holter kábel
suma v EUR s DPH :504,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, 4011 Košice
IČO dodávateľa :36587095
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15239.pdf

Objednávka číslo : TU15240
popis :sada káblov
suma v EUR s DPH :561,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15240.pdf

Objednávka číslo : TU15242
popis :hadičky
suma v EUR s DPH :176,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa :47839872
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15242.pdf

Objednávka číslo : TU15244
popis :vybavenie k EKG
suma v EUR s DPH :338,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15244.pdf

Objednávka číslo : TU15250
popis :nádoba na konzolu
suma v EUR s DPH :7,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.
adresa dodávateľa :Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35814586
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15250.pdf

Objednávka číslo : TU15252
popis :kábel Hellige
suma v EUR s DPH :102,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15252.pdf

Objednávka číslo : TU15254
popis :manžeta
suma v EUR s DPH :148,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15254.pdf

Objednávka číslo : TU15255
popis :tepl. kábel
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15255.pdf

Objednávka číslo : TU15256
popis :káble EKG
suma v EUR s DPH :888,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15256.pdf

Objednávka číslo : TU15257
popis :senzor, manžeta
suma v EUR s DPH :727,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15257.pdf

Objednávka číslo : TU15265
popis :tlakový prevodník
suma v EUR s DPH :370,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15265.pdf

Objednávka číslo : TU15270
popis :kábel 5-zvodový
suma v EUR s DPH :333,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15270.pdf

Objednávka číslo : VZP15389
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :110,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.10.2015
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, 90851 Holíč
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15389.pdf

Objednávka číslo : VZP15390
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :7158,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15390.pdf

Objednávka číslo : VZP15391
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3364,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15391.pdf

Objednávka číslo : VZP15392
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :2881,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15392.pdf

Objednávka číslo : VZP15393
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1188,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15393.pdf

Objednávka číslo : VZP15394
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :5316,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15394.pdf

Objednávka číslo : VZP15395
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2127,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15395.pdf

Objednávka číslo : VZP15396
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :388,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15396.pdf

Objednávka číslo : VZP15397
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1444,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15397.pdf

Objednávka číslo : VZP15398
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1905,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15398.pdf

Objednávka číslo : VZP15399
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :2930,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15399.pdf

Objednávka číslo : VZP15400
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2263,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15400.pdf

Objednávka číslo : VZP15401
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2228,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15401.pdf

Objednávka číslo : VZP15402
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2112,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15402.pdf

Objednávka číslo : VZP15403
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :175,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15403.pdf

Objednávka číslo : VZP15404
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2370,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15404.pdf

Objednávka číslo : VZP15405
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :64,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15405.pdf

Objednávka číslo : VZP15406
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2050,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15406.pdf

Objednávka číslo : VZP15407
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :981,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15407.pdf

Objednávka číslo : VZP15408
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15408.pdf

Objednávka číslo : VZP15409
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :563,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.10.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15409.pdf

Objednávka číslo : VZP15410
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :13958,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15410.pdf

Objednávka číslo : VZP15411
popis :oxygenátory, sety
suma v EUR s DPH :17762,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15411.pdf

Objednávka číslo : VZP15412
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15412.pdf

Objednávka číslo : VZP15413
popis :šitie
suma v EUR s DPH :24907,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15413.pdf

Objednávka číslo : VZP15414
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15414.pdf

Objednávka číslo : VZP15415
popis :prísl. k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :1620,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO dodávateľa :18626513
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15415.pdf

Objednávka číslo : VZP15416
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3280,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15416.pdf

Objednávka číslo : VZP15417
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1939,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15417.pdf

Objednávka číslo : VZP15418
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1682,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15418.pdf

Objednávka číslo : VZP15419
popis :katétre
suma v EUR s DPH :334,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15419.pdf

Objednávka číslo : VZP15420
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :11,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :MSA medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Poštová 3, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :44837127
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15420.pdf

Objednávka číslo : VZP15421
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2625,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15421.pdf

Objednávka číslo : VZP15422
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :13,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.10.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15422.pdf

Objednávka číslo : VZP15423
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1264,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15423.pdf

Objednávka číslo : VZP15424
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1323,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15424.pdf

Objednávka číslo : VZP15425
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :Mgr. Mária Šípková, vedúca sestra
digitálna kópia :VZP15425.pdf

Objednávka číslo : VZP15426
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2565,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15426.pdf

Objednávka číslo : VZP15427
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :837,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15427.pdf

Objednávka číslo : VZP15428
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :24,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15428.pdf

Objednávka číslo : VZP15429
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :6561,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15429.pdf

Objednávka číslo : VZP15430
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4515,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15430.pdf

Objednávka číslo : VZP15431
popis :klipy
suma v EUR s DPH :0,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15431.pdf

Objednávka číslo : VZP15432
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2542,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15432.pdf

Objednávka číslo : VZP15433
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :777,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15433.pdf

Objednávka číslo : VZP15434
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :894,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15434.pdf

Objednávka číslo : VZP15435
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1431,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15435.pdf

Objednávka číslo : VZP15436
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.10.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15436.pdf

Objednávka číslo : VZP15437
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :49,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.10.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15437.pdf

Objednávka číslo : VZP15438
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :7321,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15438.pdf

Objednávka číslo : VZP15439
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1338,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15439.pdf

Objednávka číslo : VZP15440
popis :punkčné ihly
suma v EUR s DPH :1172,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15440.pdf

Objednávka číslo : VZP15441
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :529,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15441.pdf

Objednávka číslo : VZP15442
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :100,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15442.pdf

Objednávka číslo : VZP15443
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2460,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15443.pdf

Objednávka číslo : VZP15444
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2565,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15444.pdf

Objednávka číslo : VZP15445
popis :šitie
suma v EUR s DPH :6157,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15445.pdf

Objednávka číslo : VZP15446
popis :odsávače
suma v EUR s DPH :3910,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15446.pdf

Objednávka číslo : VZP15447
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15447.pdf

Objednávka číslo : VZP15448
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.10.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15448.pdf

Objednávka číslo : VZP15449
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :450,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15449.pdf

Objednávka číslo : VZP15450
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :1013,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15450.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.