Faktúry zaúčtované v októbri 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

faktúra číslo :DF-15-04255
popis :záloha plyn 10/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-04256
popis :záloha elektr.energia 10/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-04365
popis :Internet OPTIKA 10/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1151010208
číslo pošty :8963/2015
digitálna kópia :f158963.pdf

faktúra číslo :DF-15-04381
popis :manžety
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15237
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150451
číslo pošty :9055/2015
digitálna kópia :f159055.pdf

faktúra číslo :DF-15-04382
popis :ekg kábel
celkom v EUR s DPH :772,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15238
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150452
číslo pošty :9056/2015
digitálna kópia :f159056.pdf

faktúra číslo :DF-15-04388
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :369,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15347
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701696
číslo pošty :8939/2015
digitálna kópia :f158939.pdf

faktúra číslo :DF-15-04391
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1328,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15373
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1510237
číslo pošty :8951/2015
digitálna kópia :f158951.pdf

faktúra číslo :DF-15-04400
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :7661,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15870
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155661
číslo pošty :8986/2015
digitálna kópia :f158986.pdf

faktúra číslo :DF-15-04401
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7067,98
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15869
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022197
číslo pošty :8985/2015
digitálna kópia :f158985.pdf

faktúra číslo :DF-15-04416
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7000,91
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15854
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126447
číslo pošty :8944/2015
digitálna kópia :f158944.pdf

faktúra číslo :DF-15-04417
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :293,10
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15843
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126448
číslo pošty :8945/2015
digitálna kópia :f158945.pdf

faktúra číslo :DF-15-04420
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :20,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15359
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701689
číslo pošty :8956/2015
digitálna kópia :f158956.pdf

faktúra číslo :DF-15-04421
popis :mat. hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :1210,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15362
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701690
číslo pošty :8957/2015
digitálna kópia :f158957.pdf

faktúra číslo :DF-15-04422
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :927,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15133
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701693
číslo pošty :8953/2015
digitálna kópia :f158953.pdf

faktúra číslo :DF-15-04423
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1672,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15132
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701692
číslo pošty :8954/2015
digitálna kópia :f158954.pdf

faktúra číslo :DF-15-04424
popis :katétre,káble
celkom v EUR s DPH :2214,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15315
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155659
číslo pošty :8987/2015
digitálna kópia :f158987.pdf

faktúra číslo :DF-15-04425
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3661,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15311
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151637
číslo pošty :8984/2015
digitálna kópia :f158984.pdf

faktúra číslo :DF-15-04433
popis :holter kábel
celkom v EUR s DPH :504,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15239
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, Košice, 4011
IČO dodávateľa :36587095
číslo faktúry dodávateľa :2015053
číslo pošty :8980/2015
digitálna kópia :f158980.pdf

faktúra číslo :DF-15-04436
popis :okruhy dýchacie,kanyly
celkom v EUR s DPH :4444,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15128
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701691
číslo pošty :8955/2015
digitálna kópia :f158955.pdf

faktúra číslo :DF-15-04450
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15350
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9043/2015
digitálna kópia :f159043.pdf

faktúra číslo :DF-15-04451
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1096,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15351
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9042/2015
digitálna kópia :f159042.pdf

faktúra číslo :DF-15-04459
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15336
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155729
číslo pošty :9104/2015
digitálna kópia :f159104.pdf

faktúra číslo :DF-15-04467
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :816,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15805
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599026
číslo pošty :9065/2015
digitálna kópia :f159065.pdf

faktúra číslo :DF-15-04469
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13186,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15871
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103811
číslo pošty :9075/2015
digitálna kópia :f159075.pdf

faktúra číslo :DF-15-04470
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :10778,16
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15863
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015778
číslo pošty :9066/2015
digitálna kópia :f159066.pdf

faktúra číslo :DF-15-04475
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :3389,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15367
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154851
číslo pošty :9072/2015
digitálna kópia :f159072.pdf

faktúra číslo :DF-15-04512
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :52,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15372
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20153738
číslo pošty :9140/2015
digitálna kópia :f159140.pdf

faktúra číslo :DF-15-04515
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15298
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9067/2015
digitálna kópia :f159067.pdf

faktúra číslo :DF-15-04519
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4727,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15849
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599027
číslo pošty :9064/2015
digitálna kópia :f159064.pdf

faktúra číslo :DF-15-04673
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15250
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151704
číslo pošty :9474/2015
digitálna kópia :f159474.pdf

faktúra číslo :DF-15-04753
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :5098,00
číslo zmluvy :026/2014
číslo objednávky :POS15249
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155083
číslo pošty :9551/2015
digitálna kópia :f159551.pdf

faktúra číslo :DF-15-04900
popis :návlek na RTG hlavicu
celkom v EUR s DPH :319,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15039
dátum doručenia :01.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150373
číslo pošty :8916/2015
digitálna kópia :f158916.pdf

faktúra číslo :DF-15-04370
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :121,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205180456
číslo pošty :9050/2015
digitálna kópia :f159050.pdf

faktúra číslo :DF-15-04374
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :5470888721
číslo pošty :8983/2015
digitálna kópia :f158983.pdf

faktúra číslo :DF-15-04455
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1195,01
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15321
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151567
číslo pošty :9061/2015
digitálna kópia :f159061.pdf

faktúra číslo :DF-15-04463
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :987,29
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15865
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801338
číslo pošty :9079/2015
digitálna kópia :f159079.pdf

faktúra číslo :DF-15-04464
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :112/2015
číslo objednávky :PIK15857
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151540
číslo pošty :9090/2015
digitálna kópia :f159090.pdf

faktúra číslo :DF-15-04468
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3612,00
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15860
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151890
číslo pošty :9068/2015
digitálna kópia :f159068.pdf

faktúra číslo :DF-15-04476
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2625,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15382
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154868
číslo pošty :9059/2015
digitálna kópia :f159059.pdf

faktúra číslo :DF-15-04477
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :110,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15389
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, Holíč, 90851
IČO dodávateľa :31440479
číslo faktúry dodávateľa :2150102470
číslo pošty :9063/2015
digitálna kópia :f159063.pdf

faktúra číslo :DF-15-04478
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :777,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15239
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151648
číslo pošty :9069/2015
digitálna kópia :f159069.pdf

faktúra číslo :DF-15-04479
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2150,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15384
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151542
číslo pošty :9091/2015
digitálna kópia :f159091.pdf

faktúra číslo :DF-15-04480
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :1480,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15367
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154870
číslo pošty :9060/2015
digitálna kópia :f159060.pdf

faktúra číslo :DF-15-04481
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :33,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15369
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011745
číslo pošty :9116/2015
digitálna kópia :f159116.pdf

faktúra číslo :DF-15-04483
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :561,36
číslo zmluvy :071/2015
číslo objednávky :PEK15310
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801337
číslo pošty :9077/2015
digitálna kópia :f159077.pdf

faktúra číslo :DF-15-04491
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :427,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15239
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151647
číslo pošty :9071/2015
digitálna kópia :f159071.pdf

faktúra číslo :DF-15-04499
popis :revízia komínov
celkom v EUR s DPH :330,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :RAUSA s.r.o.
adresa dodávateľa :Družby 4, Banská Bystrica, 97404
IČO dodávateľa :36835854
číslo faktúry dodávateľa :20150081
číslo pošty :9148/2015
digitálna kópia :f159148.pdf

faktúra číslo :DF-15-04509
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1923,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15383
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256318414
číslo pošty :9132/2015
digitálna kópia :f159132.pdf

faktúra číslo :DF-15-04510
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :895,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15383
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256318427
číslo pošty :9133/2015
digitálna kópia :f159133.pdf

faktúra číslo :DF-15-04513
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3738,90
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15320
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103824
číslo pošty :9162/2015
digitálna kópia :f159162.pdf

faktúra číslo :DF-15-04764
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :2589,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205240012
číslo pošty :9575/2015
digitálna kópia :f159575.pdf

faktúra číslo :TF-15-00382
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :356,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.10.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151601
číslo pošty :9282/2015
digitálna kópia :f159282.pdf

faktúra číslo :TF-15-00380
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :87,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5159250
číslo pošty :9237/2015
digitálna kópia :f159237.pdf

faktúra číslo :DF-15-04379
popis :servis monitorov
celkom v EUR s DPH :451,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150455
číslo pošty :9057/2015
digitálna kópia :f159057.pdf

faktúra číslo :DF-15-04380
popis :sada káblov
celkom v EUR s DPH :561,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15240
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150456
číslo pošty :9058/2015
digitálna kópia :f159058.pdf

faktúra číslo :DF-15-04438
popis :odplata - stravné lístky
celkom v EUR s DPH :402,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115107082
číslo pošty :9041/2015
digitálna kópia :f159041.pdf

faktúra číslo :DF-15-04439
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :25613,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115107082
číslo pošty :9041/2015
digitálna kópia :f159041.pdf

faktúra číslo :DF-15-04456
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
číslo objednávky :PIR15329
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151656
číslo pošty :9093/2015
digitálna kópia :f159093.pdf

faktúra číslo :DF-15-04457
popis :púzdra na zavádzače
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15331
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126459
číslo pošty :9118/2015
digitálna kópia :f159118.pdf

faktúra číslo :DF-15-04458
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :074/2015
číslo objednávky :PIR15330
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010438
číslo pošty :9101/2015
digitálna kópia :f159101.pdf

faktúra číslo :DF-15-04460
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :8294,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15325
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126458
číslo pošty :9127/2015
digitálna kópia :f159127.pdf

faktúra číslo :DF-15-04465
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5328,60
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15887
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155725
číslo pošty :9103/2015
digitálna kópia :f159103.pdf

faktúra číslo :DF-15-04466
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1540,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15883
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155726
číslo pošty :9102/2015
digitálna kópia :f159102.pdf

faktúra číslo :DF-15-04471
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :586,20
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15859
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126454
číslo pošty :9124/2015
digitálna kópia :f159124.pdf

faktúra číslo :DF-15-04472
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11826,18
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15861
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126453
číslo pošty :9125/2015
digitálna kópia :f159125.pdf

faktúra číslo :DF-15-04473
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15864
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301018
číslo pošty :9117/2015
digitálna kópia :f159117.pdf

faktúra číslo :DF-15-04484
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :65338,24
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15319
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151654
číslo pošty :9096/2015
digitálna kópia :f159096.pdf

faktúra číslo :DF-15-04485
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5292,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15317
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151655
číslo pošty :9095/2015
digitálna kópia :f159095.pdf

faktúra číslo :DF-15-04486
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9099,97
číslo zmluvy :114/2013_D1
číslo objednávky :PEK15316
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022235
číslo pošty :9097/2015
digitálna kópia :f159097.pdf

faktúra číslo :DF-15-04487
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9099,83
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15313
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187107
číslo pošty :7107/2015
digitálna kópia :f157107.pdf

faktúra číslo :DF-15-04489
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :813,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15318
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187108
číslo pošty :9121/2015
digitálna kópia :f159121.pdf

faktúra číslo :DF-15-04505
popis :uzavretý odsávací systém
celkom v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15134
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154895
číslo pošty :9130/2015
digitálna kópia :f159130.pdf

faktúra číslo :DF-15-04508
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :187,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15378
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2153451
číslo pošty :9131/2015
digitálna kópia :f159131.pdf

faktúra číslo :DF-15-04511
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :454,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15386
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011850
číslo pošty :9134/2015
digitálna kópia :f159134.pdf

faktúra číslo :DF-15-04514
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7187,60
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15332
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103847
číslo pošty :9157/2015
digitálna kópia :f159157.pdf

faktúra číslo :DF-15-04516
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4904,90
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15327
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103846
číslo pošty :9158/2015
digitálna kópia :f159158.pdf

faktúra číslo :DF-15-04517
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2110,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15277
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9170/2015
digitálna kópia :f159170.pdf

faktúra číslo :DF-15-04524
popis :sety
celkom v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15886
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103848
číslo pošty :9156/2015
digitálna kópia :f159156.pdf

faktúra číslo :DF-15-04528
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12431,20
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15886
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103849
číslo pošty :9159/2015
digitálna kópia :f159159.pdf

faktúra číslo :DF-15-04530
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12784,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15882
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301022
číslo pošty :9161/2015
digitálna kópia :f159161.pdf

faktúra číslo :DF-15-04555
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :204,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15349
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Roche Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Cintorínska 2340/3, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :35887117
číslo faktúry dodávateľa :50100654
číslo pošty :9286/2015
digitálna kópia :f159286.pdf

faktúra číslo :DF-15-04557
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :765,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15361
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420158753
číslo pošty :9089/2015
digitálna kópia :f159089.pdf

faktúra číslo :DF-15-04575
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15867
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750518
číslo pošty :9126/2015
digitálna kópia :f159126.pdf

faktúra číslo :DF-15-04580
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2783,88
číslo zmluvy :079/2014
číslo objednávky :LIEK15352
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150410
číslo pošty :9115/2015
digitálna kópia :f159115.pdf

faktúra číslo :DF-15-04674
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :8977,98
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15252
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151705
číslo pošty :9475/2015
digitálna kópia :f159475.pdf

faktúra číslo :IF-15-00080
popis :SW modul zákaznícke karty
celkom v EUR s DPH :728,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.10.2015
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :36005479
číslo faktúry dodávateľa :20155850
číslo pošty :9380/2015
digitálna kópia :f159380.pdf

faktúra číslo :DF-15-04371
popis :zmluvný servis IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1151126
číslo pošty :9053/2015
digitálna kópia :f159053.pdf

faktúra číslo :DF-15-04474
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :6727,08
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15841
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801349
číslo pošty :9128/2015
digitálna kópia :f159128.pdf

faktúra číslo :DF-15-04482
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1788,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15365
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176543
číslo pošty :9123/2015
digitálna kópia :f159123.pdf

faktúra číslo :DF-15-04500
popis :konektor
celkom v EUR s DPH :75,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :MZ Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krajinská 9, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :34128557
číslo faktúry dodávateľa :300150090
číslo pošty :9142/2015
digitálna kópia :f159142.pdf

faktúra číslo :DF-15-04502
popis :neutralizátor vzduchu
celkom v EUR s DPH :79,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15060
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :CWS-boco Slovensko, s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 87, Hlohovec, 92001
IČO dodávateľa :31411045
číslo faktúry dodávateľa :155200879
číslo pošty :9147/2015
digitálna kópia :f159147.pdf

faktúra číslo :DF-15-04504
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :878,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15139
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9164/2015
digitálna kópia :f159164.pdf

faktúra číslo :DF-15-04518
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :560,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15809
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155759
číslo pošty :9168/2015
digitálna kópia :f159168.pdf

faktúra číslo :DF-15-04520
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15890
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011990
číslo pošty :9153/2015
digitálna kópia :f159153.pdf

faktúra číslo :DF-15-04521
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15875
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011992
číslo pošty :9151/2015
digitálna kópia :f159151.pdf

faktúra číslo :DF-15-04522
popis :sety
celkom v EUR s DPH :18312,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15875
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011993
číslo pošty :9152/2015
digitálna kópia :f159152.pdf

faktúra číslo :DF-15-04523
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13675,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15880
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011991
číslo pošty :9154/2015
digitálna kópia :f159154.pdf

faktúra číslo :DF-15-04525
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9505,60
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15860
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151918
číslo pošty :9169/2015
digitálna kópia :f159169.pdf

faktúra číslo :DF-15-04526
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10950,01
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15870
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155757
číslo pošty :9166/2015
digitálna kópia :f159166.pdf

faktúra číslo :DF-15-04527
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1268,16
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15858
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155758
číslo pošty :9167/2015
digitálna kópia :f159167.pdf

faktúra číslo :DF-15-04529
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12663,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15884
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015787
číslo pošty :9160/2015
digitálna kópia :f159160.pdf

faktúra číslo :DF-15-04539
popis :oprava odsávačky
celkom v EUR s DPH :733,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :MEDIS Nitra, spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, 94901
IČO dodávateľa :36531774
číslo faktúry dodávateľa :8150567
číslo pošty :9245/2015
digitálna kópia :f159245.pdf

faktúra číslo :DF-15-04558
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2414,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15391
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256318713
číslo pošty :9229/2015
digitálna kópia :f159229.pdf

faktúra číslo :DF-15-04564
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1444,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15397
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154911
číslo pošty :9207/2015
digitálna kópia :f159207.pdf

faktúra číslo :DF-15-04567
popis :defibrilátory,katétre
celkom v EUR s DPH :40209,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15321
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155766
číslo pošty :9222/2015
digitálna kópia :f159222.pdf

faktúra číslo :DF-15-04568
popis :záslepka
celkom v EUR s DPH :114,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15321
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155767
číslo pošty :9221/2015
digitálna kópia :f159221.pdf

faktúra číslo :DF-15-04571
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1580,00
číslo zmluvy :110/2015_D1
číslo objednávky :PIK15862
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151598
číslo pošty :9226/2015
digitálna kópia :f159226.pdf

faktúra číslo :DF-15-04573
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :509,15
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15853
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015794
číslo pošty :9228/2015
digitálna kópia :f159228.pdf

faktúra číslo :DF-15-04581
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :10085,46
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15353
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111572157
číslo pošty :9141/2015
digitálna kópia :f159141.pdf

faktúra číslo :DF-15-04592
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2285,25
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15881
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801353
číslo pošty :9267/2015
digitálna kópia :f159267.pdf

faktúra číslo :DF-15-04593
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1077,00
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15876
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801351
číslo pošty :9266/2015
digitálna kópia :f159266.pdf

faktúra číslo :DF-15-04604
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :278,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15391
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256318668
číslo pošty :9230/2015
digitálna kópia :f159230.pdf

faktúra číslo :DF-15-05156
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6933,90
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15891
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801352
číslo pošty :10246/2015
digitálna kópia :f1510246.pdf

faktúra číslo :IF-15-00078
popis :pamäť do HP 3ks
celkom v EUR s DPH :262,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM15042
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :36641669
číslo faktúry dodávateľa :155010564
číslo pošty :9129/2015
digitálna kópia :f159129.pdf

faktúra číslo :TF-15-00377
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :193,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153534214
číslo pošty :9285/2015
digitálna kópia :f159285.pdf

faktúra číslo :TF-15-00378
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :134,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153534200
číslo pošty :9284/2015
digitálna kópia :f159284.pdf

faktúra číslo :TF-15-00381
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :245,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.10.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151642
číslo pošty :9196/2015
digitálna kópia :f159196.pdf

faktúra číslo :DF-15-04538
popis :oprava sternálnej pílky
celkom v EUR s DPH :483,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155783
číslo pošty :9250/2015
digitálna kópia :f159250.pdf

faktúra číslo :DF-15-04559
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15385
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10150902
číslo pošty :9223/2015
digitálna kópia :f159223.pdf

faktúra číslo :DF-15-04560
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1327,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15392
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012099
číslo pošty :9215/2015
digitálna kópia :f159215.pdf

faktúra číslo :DF-15-04561
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :331,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15392
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012167
číslo pošty :9216/2015
digitálna kópia :f159216.pdf

faktúra číslo :DF-15-04562
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1549,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15395
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103404
číslo pošty :9208/2015
digitálna kópia :f159208.pdf

faktúra číslo :DF-15-04563
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :289,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15395
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629250
číslo pošty :9211/2015
digitálna kópia :f159211.pdf

faktúra číslo :DF-15-04565
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :970,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15331
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126465
číslo pošty :9212/2015
digitálna kópia :f159212.pdf

faktúra číslo :DF-15-04566
popis :katétre,sety
celkom v EUR s DPH :3758,70
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15339
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126463
číslo pošty :9210/2015
digitálna kópia :f159210.pdf

faktúra číslo :DF-15-04569
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1719,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15303
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :860006
číslo pošty :9213/2015
digitálna kópia :f159213.pdf

faktúra číslo :DF-15-04572
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3858,60
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15863
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015795
číslo pošty :9227/2015
digitálna kópia :f159227.pdf

faktúra číslo :DF-15-04574
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1660,90
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15874
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126464
číslo pošty :9209/2015
digitálna kópia :f159209.pdf

faktúra číslo :DF-15-04584
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1221,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15354
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701744
číslo pošty :9191/2015
digitálna kópia :f159191.pdf

faktúra číslo :DF-15-04594
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :34,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15392
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012132
číslo pošty :9322/2015
digitálna kópia :f159322.pdf

faktúra číslo :DF-15-04597
popis :servis centrála
celkom v EUR s DPH :111,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150482
číslo pošty :9383/2015
digitálna kópia :f159383.pdf

faktúra číslo :DF-15-04601
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5472,00
číslo zmluvy :116/2015
číslo objednávky :PIK15856
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560035
číslo pošty :9346/2015
digitálna kópia :f159346.pdf

faktúra číslo :DF-15-04602
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9889,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15868
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560036
číslo pošty :9345/2015
digitálna kópia :f159345.pdf

faktúra číslo :DF-15-04610
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15392
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012173
číslo pošty :9217/2015
digitálna kópia :f159217.pdf

faktúra číslo :DF-15-04614
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11412,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15324
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155779
číslo pošty :9220/2015
digitálna kópia :f159220.pdf

faktúra číslo :DF-15-04615
popis :materiál vyšetrovací
celkom v EUR s DPH :3798,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15323
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151669
číslo pošty :9218/2015
digitálna kópia :f159218.pdf

faktúra číslo :DF-15-04627
popis :zľavové karty
celkom v EUR s DPH :372,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :36005479
číslo faktúry dodávateľa :20155840
číslo pošty :9327/2015
digitálna kópia :f159327.pdf

faktúra číslo :DF-15-04630
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :178,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15032
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201510122
číslo pošty :9450/2015
digitálna kópia :f159450.pdf

faktúra číslo :DF-15-04631
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :49,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15035
dátum doručenia :07.10.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201510123
číslo pošty :9446/2015
digitálna kópia :f159446.pdf

faktúra číslo :DF-15-04503
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :183,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15061
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150643
číslo pošty :9195/2015
digitálna kópia :f159195.pdf

faktúra číslo :DF-15-04540
popis :oprava podlahy výťah
celkom v EUR s DPH :968,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Ján Dlabaj - POPAKO
adresa dodávateľa :Lichardova 4, Slovenská Ľupča, 97613
IČO dodávateľa :22625909
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9246/2015
digitálna kópia :f159246.pdf

faktúra číslo :DF-15-04551
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :90,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515315909
číslo pošty :9317/2015
digitálna kópia :f159317.pdf

faktúra číslo :DF-15-04552
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515315910
číslo pošty :9318/2015
digitálna kópia :f159318.pdf

faktúra číslo :DF-15-04553
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :52,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515315908
číslo pošty :9315/2015
digitálna kópia :f159315.pdf

faktúra číslo :DF-15-04556
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1188,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15393
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1510242
číslo pošty :9219/2015
digitálna kópia :f159219.pdf

faktúra číslo :DF-15-04570
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2335,32
číslo zmluvy :123/2015
číslo objednávky :PIK15892
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1510150
číslo pošty :9214/2015
digitálna kópia :f159214.pdf

faktúra číslo :DF-15-04577
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :15735,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15359
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736879
číslo pošty :9202/2015
digitálna kópia :f159202.pdf

faktúra číslo :DF-15-04585
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1379,57
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15358
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736880
číslo pošty :9201/2015
digitálna kópia :f159201.pdf

faktúra číslo :DF-15-04608
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :644,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15383
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256318985
číslo pošty :9348/2015
digitálna kópia :f159348.pdf

faktúra číslo :DF-15-04611
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :250,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15401
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155804
číslo pošty :9252/2015
digitálna kópia :f159252.pdf

faktúra číslo :DF-15-04616
popis :káble spojovacie
celkom v EUR s DPH :828,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15323
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151671
číslo pošty :9265/2015
digitálna kópia :f159265.pdf

faktúra číslo :DF-15-04617
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4220,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15264
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9339/2015
digitálna kópia :f159339.pdf

faktúra číslo :DF-15-04623
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4197,60
číslo zmluvy :080/2014
číslo objednávky :LIEK15361
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500607
číslo pošty :9278/2015
digitálna kópia :f159278.pdf

faktúra číslo :DF-15-04646
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3252,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15318
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187123
číslo pošty :9416/2015
digitálna kópia :f159416.pdf

faktúra číslo :DF-15-04660
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :228,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15366
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9387/2015
digitálna kópia :f159387.pdf

faktúra číslo :TF-15-00379
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :54,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701743
číslo pošty :9283/2015
digitálna kópia :f159283.pdf

faktúra číslo :TF-15-00385
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :19525,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736787
číslo pošty :9301/2015
digitálna kópia :f159301.pdf

faktúra číslo :TF-15-00388
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.10.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vápenka 15, Bratislava, 84107
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201501196
číslo pošty :9453/2015
digitálna kópia :f159453.pdf

faktúra číslo :DF-15-04579
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :211,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15360
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701758
číslo pošty :9281/2015
digitálna kópia :f159281.pdf

faktúra číslo :DF-15-04586
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :137,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15140
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701768
číslo pošty :9277/2015
digitálna kópia :f159277.pdf

faktúra číslo :DF-15-04587
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :893,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15138
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701767
číslo pošty :9276/2015
digitálna kópia :f159276.pdf

faktúra číslo :DF-15-04588
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1461,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15137
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701766
číslo pošty :9275/2015
digitálna kópia :f159275.pdf

faktúra číslo :DF-15-04589
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :842,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15136
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701765
číslo pošty :9274/2015
digitálna kópia :f159274.pdf

faktúra číslo :DF-15-04590
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :535,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15135
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701764
číslo pošty :9273/2015
digitálna kópia :f159273.pdf

faktúra číslo :DF-15-04591
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :748,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15133
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701763
číslo pošty :9272/2015
digitálna kópia :f159272.pdf

faktúra číslo :DF-15-04595
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :63,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15405
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50220168
číslo pošty :9253/2015
digitálna kópia :f159253.pdf

faktúra číslo :DF-15-04598
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1663,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15132
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701762
číslo pošty :9271/2015
digitálna kópia :f159271.pdf

faktúra číslo :DF-15-04599
popis :stenty,stenty
celkom v EUR s DPH :11144,66
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15884
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015803
číslo pošty :9338/2015
digitálna kópia :f159338.pdf

faktúra číslo :DF-15-04605
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2024,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15380
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701760
číslo pošty :9269/2015
digitálna kópia :f159269.pdf

faktúra číslo :DF-15-04606
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :20,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15359
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701759
číslo pošty :9268/2015
digitálna kópia :f159268.pdf

faktúra číslo :DF-15-04607
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1895,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15382
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154980
číslo pošty :9347/2015
digitálna kópia :f159347.pdf

faktúra číslo :DF-15-04609
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :4285,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15390
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701761
číslo pošty :9270/2015
digitálna kópia :f159270.pdf

faktúra číslo :DF-15-04618
popis :hadičky
celkom v EUR s DPH :176,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15242
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 811 09
IČO dodávateľa :47839872
číslo faktúry dodávateľa :3076000257
číslo pošty :9325/2015
digitálna kópia :f159325.pdf

faktúra číslo :DF-15-04622
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4793,35
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15362
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111572758
číslo pošty :9279/2015
digitálna kópia :f159279.pdf

faktúra číslo :DF-15-04634
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :12,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15391
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319148
číslo pošty :9407/2015
digitálna kópia :f159407.pdf

faktúra číslo :DF-15-04642
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15877
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151601
číslo pošty :9394/2015
digitálna kópia :f159394.pdf

faktúra číslo :DF-15-04643
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15889
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151602
číslo pošty :9395/2015
digitálna kópia :f159395.pdf

faktúra číslo :DF-15-04647
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6118,86
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15328
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155893
číslo pošty :9406/2015
digitálna kópia :f159406.pdf

faktúra číslo :DF-15-04648
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2774,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15329
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155894
číslo pošty :9405/2015
digitálna kópia :f159405.pdf

faktúra číslo :DF-15-04649
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :13553,43
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15326
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151699
číslo pošty :9399/2015
digitálna kópia :f159399.pdf

faktúra číslo :DF-15-04675
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :3078,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15253
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155919
číslo pošty :9481/2015
digitálna kópia :f159481.pdf

faktúra číslo :DF-15-04696
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2285,25
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15865
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801370
číslo pošty :9491/2015
digitálna kópia :f159491.pdf

faktúra číslo :DF-15-04697
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :203,28
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15855
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801369
číslo pošty :9490/2015
digitálna kópia :f159490.pdf

faktúra číslo :DF-15-04698
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1419,42
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15891
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801368
číslo pošty :9489/2015
digitálna kópia :f159489.pdf

faktúra číslo :DF-15-04699
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15881
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801367
číslo pošty :9488/2015
digitálna kópia :f159488.pdf

faktúra číslo :DF-15-04711
popis :školenie Ing.Minaroviech, Ing.Kmeťko
celkom v EUR s DPH :163,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :GOPAS SR, a.s.
adresa dodávateľa :Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :35881674
číslo faktúry dodávateľa :112501628
číslo pošty :9552/2015
digitálna kópia :f159552.pdf

faktúra číslo :TF-15-00383
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :24326,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.10.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501019730
číslo pošty :9280/2015
digitálna kópia :f159280.pdf

faktúra číslo :DF-15-04659
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1828,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15363
dátum doručenia :11.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5162967
číslo pošty :9309/2015
digitálna kópia :f159309.pdf

faktúra číslo :TF-15-00384
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1374,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5162348
číslo pošty :9310/2015
digitálna kópia :f159310.pdf

faktúra číslo :TF-15-00386
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :27,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.10.2015
dodávateľ :Stanislav Barto
adresa dodávateľa :Veľké Dravce 286, Veľké Dravce, 98542
IČO dodávateľa :44559461
číslo faktúry dodávateľa :150319
číslo pošty :9384/2015
digitálna kópia :f159384.pdf

faktúra číslo :DF-15-04576
popis :nádoba na konzolu
celkom v EUR s DPH :7,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15250
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.
adresa dodávateľa :Vajnorská 140, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :35814586
číslo faktúry dodávateľa :3001510012
číslo pošty :9351/2015
digitálna kópia :f159351.pdf

faktúra číslo :DF-15-04600
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15879
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560038
číslo pošty :9341/2015
digitálna kópia :f159341.pdf

faktúra číslo :DF-15-04603
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15868
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560037
číslo pošty :9343/2015
digitálna kópia :f159343.pdf

faktúra číslo :DF-15-04612
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :5316,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15394
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9344/2015
digitálna kópia :f159344.pdf

faktúra číslo :DF-15-04633
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1412,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15365
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176556
číslo pošty :9419/2015
digitálna kópia :f159419.pdf

faktúra číslo :DF-15-04635
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15376
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176557
číslo pošty :9417/2015
digitálna kópia :f159417.pdf

faktúra číslo :DF-15-04637
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1306,80
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15854
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126469
číslo pošty :9422/2015
digitálna kópia :f159422.pdf

faktúra číslo :DF-15-04638
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15815
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650063
číslo pošty :9415/2015
digitálna kópia :f159415.pdf

faktúra číslo :DF-15-04639
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15835
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650065
číslo pošty :9412/2015
digitálna kópia :f159412.pdf

faktúra číslo :DF-15-04644
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15796
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650064
číslo pošty :9413/2015
digitálna kópia :f159413.pdf

faktúra číslo :DF-15-04650
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15339
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126470
číslo pošty :9421/2015
digitálna kópia :f159421.pdf

faktúra číslo :DF-15-04651
popis :zavádzacie púzdra
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15331
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126471
číslo pošty :9420/2015
digitálna kópia :f159420.pdf

faktúra číslo :DF-15-04652
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1755,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15337
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151614
číslo pošty :9411/2015
digitálna kópia :f159411.pdf

faktúra číslo :DF-15-04653
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4145,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
číslo objednávky :PIR15337
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151615
číslo pošty :9408/2015
digitálna kópia :f159408.pdf

faktúra číslo :DF-15-04656
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1195,01
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15334
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151613
číslo pošty :9409/2015
digitálna kópia :f159409.pdf

faktúra číslo :DF-15-04667
popis :sety,stabilizátory
celkom v EUR s DPH :6355,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15254
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151706
číslo pošty :9476/2015
digitálna kópia :f159476.pdf

faktúra číslo :DF-15-04700
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9460,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15864
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301059
číslo pošty :9440/2015
digitálna kópia :f159440.pdf

faktúra číslo :DF-15-04714
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :216,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15349
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :Roche Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Cintorínska 2340/3, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :35887117
číslo faktúry dodávateľa :3920005120
číslo pošty :9487/2015
digitálna kópia :f159487.pdf

faktúra číslo :DF-15-04715
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :119,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15391
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319264
číslo pošty :9436/2015
digitálna kópia :f159436.pdf

faktúra číslo :DF-15-04850
popis :chlopne,cievna protéza
celkom v EUR s DPH :10931,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15251
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155124
číslo pošty :9721/2015
digitálna kópia :f159721.pdf

faktúra číslo :IF-15-00082
popis :pumpa intaaortálna CARDIOSAVE Hybrid
celkom v EUR s DPH :42478,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151766
číslo pošty :10096/2015
digitálna kópia :f1510096.pdf

faktúra číslo :DF-15-04596
popis :vybavenie k EKG
celkom v EUR s DPH :338,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15244
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150479
číslo pošty :9370/2015
digitálna kópia :f159370.pdf

faktúra číslo :DF-15-04636
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1977,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15401
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155897
číslo pošty :9401/2015
digitálna kópia :f159401.pdf

faktúra číslo :DF-15-04640
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1120,99
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15900
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155905
číslo pošty :9403/2015
digitálna kópia :f159403.pdf

faktúra číslo :DF-15-04641
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1860,00
číslo zmluvy :088/2015
číslo objednávky :PIK15905
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151700
číslo pošty :9397/2015
digitálna kópia :f159397.pdf

faktúra číslo :DF-15-04645
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15013
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151701
číslo pošty :9396/2015
digitálna kópia :f159396.pdf

faktúra číslo :DF-15-04654
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :11553,60
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIR15344
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155895
číslo pošty :9404/2015
digitálna kópia :f159404.pdf

faktúra číslo :DF-15-04655
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15343
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022334
číslo pošty :9400/2015
digitálna kópia :f159400.pdf

faktúra číslo :DF-15-04657
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :126,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15365
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111573936
číslo pošty :9385/2015
digitálna kópia :f159385.pdf

faktúra číslo :DF-15-04677
popis :stenty,vodiče
celkom v EUR s DPH :12392,60
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15340
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103982
číslo pošty :9434/2015
digitálna kópia :f159434.pdf

faktúra číslo :DF-15-04678
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6576,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15348
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103983
číslo pošty :9435/2015
digitálna kópia :f159435.pdf

faktúra číslo :DF-15-04679
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4995,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15334
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151626
číslo pošty :9431/2015
digitálna kópia :f159431.pdf

faktúra číslo :DF-15-04681
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3855,00
číslo zmluvy :086/2015_D1
číslo objednávky :PIR15355
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103984
číslo pošty :9512/2015
digitálna kópia :f159512.pdf

faktúra číslo :DF-15-04686
popis :príslušenstvo invazívne,zavádzače
celkom v EUR s DPH :2923,20
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15350
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301068
číslo pošty :9463/2015
digitálna kópia :f159463.pdf

faktúra číslo :DF-15-04687
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15351
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301067
číslo pošty :9466/2015
digitálna kópia :f159466.pdf

faktúra číslo :DF-15-04688
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15356
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9477/2015
digitálna kópia :f159477.pdf

faktúra číslo :DF-15-04689
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11163,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15354
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9479/2015
digitálna kópia :f159479.pdf

faktúra číslo :DF-15-04695
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :67672,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15325
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015816
číslo pošty :9439/2015
digitálna kópia :f159439.pdf

faktúra číslo :DF-15-04701
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :937,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15907
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022333
číslo pošty :9441/2015
digitálna kópia :f159441.pdf

faktúra číslo :DF-15-04702
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15813
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151622
číslo pošty :9494/2015
digitálna kópia :f159494.pdf

faktúra číslo :DF-15-04716
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :388,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15396
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420159082
číslo pošty :9438/2015
digitálna kópia :f159438.pdf

faktúra číslo :DF-15-04717
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :563,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15409
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2153550
číslo pošty :9432/2015
digitálna kópia :f159432.pdf

faktúra číslo :DF-15-04721
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :527,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15400
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629351
číslo pošty :9520/2015
digitálna kópia :f159520.pdf

faktúra číslo :DF-15-04722
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :289,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15395
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629316
číslo pošty :9521/2015
digitálna kópia :f159521.pdf

faktúra číslo :DF-15-04726
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :21931,74
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15895
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015817
číslo pošty :9464/2015
digitálna kópia :f159464.pdf

faktúra číslo :DF-15-04728
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :13536,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15898
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301070
číslo pošty :9465/2015
digitálna kópia :f159465.pdf

faktúra číslo :DF-15-04765
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :106,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205232103
číslo pošty :9528/2015
digitálna kópia :f159528.pdf

faktúra číslo :DF-15-04781
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15262
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151720
číslo pošty :9578/2015
digitálna kópia :f159578.pdf

faktúra číslo :DF-15-04847
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :019/2014
číslo objednávky :POS15260
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155113
číslo pošty :9723/2015
digitálna kópia :f159723.pdf

faktúra číslo :DF-15-04859
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15261
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022365
číslo pošty :9766/2015
digitálna kópia :f159766.pdf

faktúra číslo :DF-15-04872
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :164,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15373
dátum doručenia :13.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9543/2015
digitálna kópia :f159543.pdf

faktúra číslo :DF-15-04620
popis :odevy-obuv zamestnanci
celkom v EUR s DPH :383,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15043
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
číslo faktúry dodávateľa :2021500188
číslo pošty :9382/2015
digitálna kópia :f159382.pdf

faktúra číslo :DF-15-04624
popis :obnova diskového poľa RAID5
celkom v EUR s DPH :9600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :DATARECOVERY, s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribišova 47, Bratislava, 841 05
IČO dodávateľa :44392001
číslo faktúry dodávateľa :150507
číslo pošty :9430/2015
digitálna kópia :f159430.pdf

faktúra číslo :DF-15-04628
popis :hardisk
celkom v EUR s DPH :190,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15038
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :DATARECOVERY, s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribišova 47, Bratislava, 841 05
IČO dodávateľa :44392001
číslo faktúry dodávateľa :150508
číslo pošty :9429/2015
digitálna kópia :f159429.pdf

faktúra číslo :DF-15-04658
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2017,09
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15364
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111574033
číslo pošty :9386/2015
digitálna kópia :f159386.pdf

faktúra číslo :DF-15-04661
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :552,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15146
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012685
číslo pošty :9509/2015
digitálna kópia :f159509.pdf

faktúra číslo :DF-15-04662
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :110,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15146
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012728
číslo pošty :9510/2015
digitálna kópia :f159510.pdf

faktúra číslo :DF-15-04663
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :890,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15148
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155074
číslo pošty :9523/2015
digitálna kópia :f159523.pdf

faktúra číslo :DF-15-04664
popis :prísl. invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :1419,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15143
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155077
číslo pošty :9524/2015
digitálna kópia :f159524.pdf

faktúra číslo :DF-15-04665
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15144
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2153567
číslo pošty :9468/2015
digitálna kópia :f159468.pdf

faktúra číslo :DF-15-04668
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :285,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15254
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151712
číslo pošty :9470/2015
digitálna kópia :f159470.pdf

faktúra číslo :DF-15-04669
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15256
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, Praha 4, 14221
IČO dodávateľa :28480830
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9496/2015
digitálna kópia :f159496.pdf

faktúra číslo :DF-15-04671
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2432,98
číslo zmluvy :056/2014
číslo objednávky :POS15258
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155917
číslo pošty :9469/2015
digitálna kópia :f159469.pdf

faktúra číslo :DF-15-04672
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15255
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155918
číslo pošty :9473/2015
digitálna kópia :f159473.pdf

faktúra číslo :DF-15-04676
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :3267,72
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15353
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420159132
číslo pošty :9437/2015
digitálna kópia :f159437.pdf

faktúra číslo :DF-15-04682
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3738,90
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15332
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104006
číslo pošty :9514/2015
digitálna kópia :f159514.pdf

faktúra číslo :DF-15-04683
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2492,60
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15327
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104005
číslo pošty :9515/2015
digitálna kópia :f159515.pdf

faktúra číslo :DF-15-04684
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6882,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15346
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126476
číslo pošty :9518/2015
digitálna kópia :f159518.pdf

faktúra číslo :DF-15-04685
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4282,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15352
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126478
číslo pošty :9519/2015
digitálna kópia :f159519.pdf

faktúra číslo :DF-15-04690
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6534,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15338
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50045373
číslo pošty :9433/2015
digitálna kópia :f159433.pdf

faktúra číslo :DF-15-04703
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6275,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15906
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151629
číslo pošty :9495/2015
digitálna kópia :f159495.pdf

faktúra číslo :DF-15-04708
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :126/2015
číslo objednávky :PIK15897
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012700
číslo pošty :9508/2015
digitálna kópia :f159508.pdf

faktúra číslo :DF-15-04709
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :12486,39
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15901
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103994
číslo pošty :9513/2015
digitálna kópia :f159513.pdf

faktúra číslo :DF-15-04713
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :561,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15387
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9467/2015
digitálna kópia :f159467.pdf

faktúra číslo :DF-15-04719
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1905,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15398
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012692
číslo pošty :9511/2015
digitálna kópia :f159511.pdf

faktúra číslo :DF-15-04720
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :367,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15400
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103457
číslo pošty :9516/2015
digitálna kópia :f159516.pdf

faktúra číslo :DF-15-04723
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :487,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15402
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155078
číslo pošty :9522/2015
digitálna kópia :f159522.pdf

faktúra číslo :DF-15-04724
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :234,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15366
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151707
číslo pošty :9471/2015
digitálna kópia :f159471.pdf

faktúra číslo :DF-15-04725
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :936,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15388
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151708
číslo pošty :9472/2015
digitálna kópia :f159472.pdf

faktúra číslo :DF-15-04727
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK15893
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600150840
číslo pošty :9480/2015
digitálna kópia :f159480.pdf

faktúra číslo :DF-15-04737
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15147
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20153959
číslo pošty :9548/2015
digitálna kópia :f159548.pdf

faktúra číslo :DF-15-04738
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4393,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15789
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560039
číslo pošty :9529/2015
digitálna kópia :f159529.pdf

faktúra číslo :DF-15-04759
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :294,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15379
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Fénix Bratislava, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jána Zigmundíka 296/6, Vrbové, 92203
IČO dodávateľa :35730854
číslo faktúry dodávateľa :2155010397
číslo pošty :9549/2015
digitálna kópia :f159549.pdf

faktúra číslo :DF-15-04761
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2050,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15406
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151635
číslo pošty :9498/2015
digitálna kópia :f159498.pdf

faktúra číslo :DF-15-04782
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15264
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151721
číslo pošty :9579/2015
digitálna kópia :f159579.pdf

faktúra číslo :DF-15-04783
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1724,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15404
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319520
číslo pošty :9530/2015
digitálna kópia :f159530.pdf

faktúra číslo :DF-15-04784
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :407,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15404
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319478
číslo pošty :9531/2015
digitálna kópia :f159531.pdf

faktúra číslo :DF-15-04849
popis :cievna protéza
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15265
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155114
číslo pošty :9722/2015
digitálna kópia :f159722.pdf

faktúra číslo :DF-15-04858
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :3861,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15263
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022408
číslo pošty :9765/2015
digitálna kópia :f159765.pdf

faktúra číslo :DF-15-04860
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :429,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15259
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022340
číslo pošty :9767/2015
digitálna kópia :f159767.pdf

faktúra číslo :DF-15-04869
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :746,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15370
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010869
číslo pošty :9448/2015
digitálna kópia :f159448.pdf

faktúra číslo :DF-15-04870
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8735,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15369
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010870
číslo pošty :9451/2015
digitálna kópia :f159451.pdf

faktúra číslo :DF-15-04889
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15408
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115100192
číslo pošty :9798/2015
digitálna kópia :f159798.pdf

faktúra číslo :IF-15-00081
popis :rotablator system
celkom v EUR s DPH :62400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103993
číslo pošty :9456/2015
digitálna kópia :f159456.pdf

faktúra číslo :DF-15-04670
popis :chlopne,sonda kryochirurgická
celkom v EUR s DPH :3324,00
číslo zmluvy :033/2014
číslo objednávky :POS15217
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176567
číslo pošty :9517/2015
digitálna kópia :f159517.pdf

faktúra číslo :DF-15-04680
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3372,48
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15358
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155946
číslo pošty :9501/2015
digitálna kópia :f159501.pdf

faktúra číslo :DF-15-04691
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :30678,01
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15333
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151717
číslo pošty :9492/2015
digitálna kópia :f159492.pdf

faktúra číslo :DF-15-04692
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :52569,84
číslo zmluvy :113/2013_D1
číslo objednávky :PEK15336
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155955
číslo pošty :9493/2015
digitálna kópia :f159493.pdf

faktúra číslo :DF-15-04693
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4830,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15334
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155947
číslo pošty :9502/2015
digitálna kópia :f159502.pdf

faktúra číslo :DF-15-04694
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2689,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15335
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151716
číslo pošty :9505/2015
digitálna kópia :f159505.pdf

faktúra číslo :DF-15-04704
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1724,58
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15913
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155952
číslo pošty :9499/2015
digitálna kópia :f159499.pdf

faktúra číslo :DF-15-04705
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :8874,96
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15920
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155951
číslo pošty :9503/2015
digitálna kópia :f159503.pdf

faktúra číslo :DF-15-04706
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :10650,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15911
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151718
číslo pošty :9504/2015
digitálna kópia :f159504.pdf

faktúra číslo :DF-15-04707
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15919
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022364
číslo pošty :9506/2015
digitálna kópia :f159506.pdf

faktúra číslo :DF-15-04710
popis :kábel Hellige
celkom v EUR s DPH :102,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15252
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150487
číslo pošty :9461/2015
digitálna kópia :f159461.pdf

faktúra číslo :DF-15-04712
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :981,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15407
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1510248
číslo pošty :9507/2015
digitálna kópia :f159507.pdf

faktúra číslo :DF-15-04718
popis :prísl. k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :13743,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15410
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155949
číslo pošty :9500/2015
digitálna kópia :f159500.pdf

faktúra číslo :DF-15-04730
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :17708,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15368
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737021
číslo pošty :9459/2015
digitálna kópia :f159459.pdf

faktúra číslo :DF-15-04739
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6934,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15885
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155100
číslo pošty :9562/2015
digitálna kópia :f159562.pdf

faktúra číslo :DF-15-04744
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9484,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15917
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010456
číslo pošty :9573/2015
digitálna kópia :f159573.pdf

faktúra číslo :DF-15-04748
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5275,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15326
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9571/2015
digitálna kópia :f159571.pdf

faktúra číslo :DF-15-04749
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5275,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15333
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9572/2015
digitálna kópia :f159572.pdf

faktúra číslo :DF-15-04750
popis :sety
celkom v EUR s DPH :7509,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15330
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012753
číslo pošty :9533/2015
digitálna kópia :f159533.pdf

faktúra číslo :DF-15-04752
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15325
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015837
číslo pošty :9568/2015
digitálna kópia :f159568.pdf

faktúra číslo :DF-15-04754
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :11473,71
číslo zmluvy :058/2014_D1
číslo objednávky :POS15257
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610145
číslo pošty :9560/2015
digitálna kópia :f159560.pdf

faktúra číslo :DF-15-04755
popis :sada popruhov
celkom v EUR s DPH :195,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15014
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151648
číslo pošty :9564/2015
digitálna kópia :f159564.pdf

faktúra číslo :DF-15-04757
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :175,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15403
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
číslo faktúry dodávateľa :150774
číslo pošty :9534/2015
digitálna kópia :f159534.pdf

faktúra číslo :DF-15-04758
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :524,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15421
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012868
číslo pošty :9532/2015
digitálna kópia :f159532.pdf

faktúra číslo :DF-15-04760
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :334,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15419
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155103
číslo pošty :9563/2015
digitálna kópia :f159563.pdf

faktúra číslo :DF-15-04785
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :71,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15404
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319651
číslo pošty :9595/2015
digitálna kópia :f159595.pdf

faktúra číslo :DF-15-04791
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2710,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15866
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100021
číslo pošty :9674/2015
digitálna kópia :f159674.pdf

faktúra číslo :DF-15-04800
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7848,00
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15359
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126479
číslo pošty :9655/2015
digitálna kópia :f159655.pdf

faktúra číslo :DF-15-04806
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :54509,90
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15332
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187143
číslo pošty :9650/2015
digitálna kópia :f159650.pdf

faktúra číslo :DF-15-04807
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :15795,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15331
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187144
číslo pošty :9647/2015
digitálna kópia :f159647.pdf

faktúra číslo :DF-15-04841
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15924
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155109
číslo pošty :9719/2015
digitálna kópia :f159719.pdf

faktúra číslo :DF-15-04848
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15267
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155143
číslo pošty :9720/2015
digitálna kópia :f159720.pdf

faktúra číslo :DF-15-04857
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :8193,60
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15266
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151752
číslo pošty :9758/2015
digitálna kópia :f159758.pdf

faktúra číslo :DF-15-04875
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3318,92
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15367
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737022
číslo pošty :9458/2015
digitálna kópia :f159458.pdf

faktúra číslo :DF-15-04881
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6379,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15309
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151650
číslo pošty :9783/2015
digitálna kópia :f159783.pdf

faktúra číslo :TF-15-00387
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :432,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111574221
číslo pošty :9454/2015
digitálna kópia :f159454.pdf

faktúra číslo :TF-15-00389
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12617,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736956
číslo pošty :9457/2015
digitálna kópia :f159457.pdf

faktúra číslo :DF-15-04666
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :12870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15412
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151719
číslo pošty :9526/2015
digitálna kópia :f159526.pdf

faktúra číslo :DF-15-04731
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :3,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515316333
číslo pošty :9576/2015
digitálna kópia :f159576.pdf

faktúra číslo :DF-15-04733
popis :zdrav.obuv
celkom v EUR s DPH :86,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15040
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08
IČO dodávateľa :44962983
číslo faktúry dodávateľa :11500681
číslo pošty :9605/2015
digitálna kópia :f159605.pdf

faktúra číslo :DF-15-04734
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :140,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15138
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701804
číslo pošty :9536/2015
digitálna kópia :f159536.pdf

faktúra číslo :DF-15-04735
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :201,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15145
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701805
číslo pošty :9537/2015
digitálna kópia :f159537.pdf

faktúra číslo :DF-15-04736
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :285,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15137
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701803
číslo pošty :9535/2015
digitálna kópia :f159535.pdf

faktúra číslo :DF-15-04740
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3784,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15922
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301083
číslo pošty :9565/2015
digitálna kópia :f159565.pdf

faktúra číslo :DF-15-04741
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16209,01
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15918
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015840
číslo pošty :9566/2015
digitálna kópia :f159566.pdf

faktúra číslo :DF-15-04742
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9505,60
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15894
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152003
číslo pošty :9569/2015
digitálna kópia :f159569.pdf

faktúra číslo :DF-15-04743
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15914
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152004
číslo pošty :9570/2015
digitálna kópia :f159570.pdf

faktúra číslo :DF-15-04745
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1044,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15357
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104040
číslo pošty :9558/2015
digitálna kópia :f159558.pdf

faktúra číslo :DF-15-04746
popis :katétre,stenty,vodiče,zavádzače
celkom v EUR s DPH :19635,60
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15360
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104039
číslo pošty :9559/2015
digitálna kópia :f159559.pdf

faktúra číslo :DF-15-04747
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :2591,40
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15362
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420159235
číslo pošty :9567/2015
digitálna kópia :f159567.pdf

faktúra číslo :DF-15-04751
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1747,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15322
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
číslo faktúry dodávateľa :3150796
číslo pošty :9561/2015
digitálna kópia :f159561.pdf

faktúra číslo :DF-15-04756
popis :klipy
celkom v EUR s DPH :1440,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15431
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701801
číslo pošty :9539/2015
digitálna kópia :f159539.pdf

faktúra číslo :DF-15-04766
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16181,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15916
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012904
číslo pošty :9594/2015
digitálna kópia :f159594.pdf

faktúra číslo :DF-15-04777
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1659,60
číslo zmluvy :069/2015
číslo objednávky :PIR15361
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012903
číslo pošty :9593/2015
digitálna kópia :f159593.pdf

faktúra číslo :DF-15-04778
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15364
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155999
číslo pošty :9583/2015
digitálna kópia :f159583.pdf

faktúra číslo :DF-15-04786
popis :materiál hygienický, sety
celkom v EUR s DPH :1717,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15399
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701802
číslo pošty :9538/2015
digitálna kópia :f159538.pdf

faktúra číslo :DF-15-04787
popis :oxygenátory, sety
celkom v EUR s DPH :17762,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15411
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201510184
číslo pošty :9574/2015
digitálna kópia :f159574.pdf

faktúra číslo :DF-15-04790
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15912
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151647
číslo pošty :9675/2015
digitálna kópia :f159675.pdf

faktúra číslo :DF-15-04804
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :38831,94
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15327
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187147
číslo pošty :9652/2015
digitálna kópia :f159652.pdf

faktúra číslo :DF-15-04819
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :273,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15418
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319714
číslo pošty :9664/2015
digitálna kópia :f159664.pdf

faktúra číslo :DF-15-04820
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1408,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15418
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319741
číslo pošty :9663/2015
digitálna kópia :f159663.pdf

faktúra číslo :DF-15-04821
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :1620,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15415
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
IČO dodávateľa :18626513
číslo faktúry dodávateľa :201562330
číslo pošty :9666/2015
digitálna kópia :f159666.pdf

faktúra číslo :DF-15-04822
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :97,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15353
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319734
číslo pošty :9662/2015
digitálna kópia :f159662.pdf

faktúra číslo :DF-15-04824
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15416
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151649
číslo pošty :9673/2015
digitálna kópia :f159673.pdf

faktúra číslo :DF-15-04825
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2101,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15421
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300012906
číslo pošty :9677/2015
digitálna kópia :f159677.pdf

faktúra číslo :DF-15-04873
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :111,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15372
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701797
číslo pošty :9544/2015
digitálna kópia :f159544.pdf

faktúra číslo :DF-15-04874
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1008,55
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15371
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111574442
číslo pošty :9545/2015
digitálna kópia :f159545.pdf

faktúra číslo :DF-15-04901
popis :kalibrácia, overenie tlak.
celkom v EUR s DPH :175,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU13330
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515316614
číslo pošty :9746/2015
digitálna kópia :f159746.pdf

faktúra číslo :TF-15-00390
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :11,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020156570
číslo pošty :9525/2015
digitálna kópia :f159525.pdf

faktúra číslo :TF-15-00391
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :306,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111574443
číslo pošty :9542/2015
digitálna kópia :f159542.pdf

faktúra číslo :TF-15-00392
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :14,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :Baterie Centrum SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08
IČO dodávateľa :35868724
číslo faktúry dodávateľa :637150420
číslo pošty :9644/2015
digitálna kópia :f159644.pdf

faktúra číslo :TF-15-00393
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :5,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :PHAREX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :44073437
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9600/2015
digitálna kópia :f159600.pdf

faktúra číslo :TF-15-00396
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :94,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
číslo faktúry dodávateľa :2151103290
číslo pošty :9684/2015
digitálna kópia :f159684.pdf

faktúra číslo :TF-15-00398
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :30,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701798
číslo pošty :9704/2015
digitálna kópia :f159704.pdf

faktúra číslo :TF-15-00402
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :443,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5166587
číslo pošty :9824/2015
digitálna kópia :f159824.pdf

faktúra číslo :DF-15-04762
popis :tepl. kábel
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15255
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629426
číslo pošty :9633/2015
digitálna kópia :f159633.pdf

faktúra číslo :DF-15-04763
popis :oprava monitora
celkom v EUR s DPH :1800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150489
číslo pošty :9541/2015
digitálna kópia :f159541.pdf

faktúra číslo :DF-15-04767
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1523,50
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15896
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801416
číslo pošty :9591/2015
digitálna kópia :f159591.pdf

faktúra číslo :DF-15-04768
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :3316,92
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15925
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801425
číslo pošty :9589/2015
digitálna kópia :f159589.pdf

faktúra číslo :DF-15-04769
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :9402,72
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIR15349
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801417
číslo pošty :9590/2015
digitálna kópia :f159590.pdf

faktúra číslo :DF-15-04770
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4936,44
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15915
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801418
číslo pošty :9588/2015
digitálna kópia :f159588.pdf

faktúra číslo :DF-15-04771
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1170,00
číslo zmluvy :129/2015
číslo objednávky :PIK15930
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151746
číslo pošty :9587/2015
digitálna kópia :f159587.pdf

faktúra číslo :DF-15-04772
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :210,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15878
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151745
číslo pošty :9586/2015
digitálna kópia :f159586.pdf

faktúra číslo :DF-15-04773
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15919
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022386
číslo pošty :9585/2015
digitálna kópia :f159585.pdf

faktúra číslo :DF-15-04774
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3410,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15939
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010462
číslo pošty :9584/2015
digitálna kópia :f159584.pdf

faktúra číslo :DF-15-04775
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6121,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15933
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156010
číslo pošty :9581/2015
digitálna kópia :f159581.pdf

faktúra číslo :DF-15-04776
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10950,01
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15900
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156013
číslo pošty :9580/2015
digitálna kópia :f159580.pdf

faktúra číslo :DF-15-04779
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :4660,92
číslo zmluvy :071/2015
číslo objednávky :PIR15349
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801415
číslo pošty :9592/2015
digitálna kópia :f159592.pdf

faktúra číslo :DF-15-04780
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6155,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15338
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156009
číslo pošty :9582/2015
digitálna kópia :f159582.pdf

faktúra číslo :DF-15-04789
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :805,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15931
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013088
číslo pošty :9676/2015
digitálna kópia :f159676.pdf

faktúra číslo :DF-15-04792
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5943,19
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15936
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104093
číslo pošty :9669/2015
digitálna kópia :f159669.pdf

faktúra číslo :DF-15-04793
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1306,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15937
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126486
číslo pošty :9660/2015
digitálna kópia :f159660.pdf

faktúra číslo :DF-15-04794
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1465,50
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15910
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126485
číslo pošty :9659/2015
digitálna kópia :f159659.pdf

faktúra číslo :DF-15-04795
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5878,91
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15923
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126484
číslo pošty :9658/2015
digitálna kópia :f159658.pdf

faktúra číslo :DF-15-04796
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5215,30
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15904
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126482
číslo pošty :9654/2015
digitálna kópia :f159654.pdf

faktúra číslo :DF-15-04797
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12105,81
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15903
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126481
číslo pošty :9653/2015
digitálna kópia :f159653.pdf

faktúra číslo :DF-15-04798
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5802,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15347
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800152009
číslo pošty :9672/2015
digitálna kópia :f159672.pdf

faktúra číslo :DF-15-04801
popis :vodiče,katétre
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
číslo objednávky :POS15269
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104094
číslo pošty :9670/2015
digitálna kópia :f159670.pdf

faktúra číslo :DF-15-04803
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1403,05
číslo zmluvy :058/2014_D1
číslo objednávky :POS15257
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610192
číslo pošty :9656/2015
digitálna kópia :f159656.pdf

faktúra číslo :DF-15-04805
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :8128,05
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15340
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187156
číslo pošty :9651/2015
digitálna kópia :f159651.pdf

faktúra číslo :DF-15-04817
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :190,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15413
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610170
číslo pošty :9648/2015
digitálna kópia :f159648.pdf

faktúra číslo :DF-15-04818
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :465,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15413
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629417
číslo pošty :9657/2015
digitálna kópia :f159657.pdf

faktúra číslo :DF-15-04828
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2036,59
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15895
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015850
číslo pošty :9708/2015
digitálna kópia :f159708.pdf

faktúra číslo :DF-15-04830
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15938
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599029
číslo pošty :9697/2015
digitálna kópia :f159697.pdf

faktúra číslo :DF-15-04832
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1833,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15899
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560040
číslo pošty :9698/2015
digitálna kópia :f159698.pdf

faktúra číslo :DF-15-04833
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :4100,16
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15927
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156011
číslo pošty :9699/2015
digitálna kópia :f159699.pdf

faktúra číslo :DF-15-04837
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1488,00
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :POS15268
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156000
číslo pošty :9700/2015
digitálna kópia :f159700.pdf

faktúra číslo :DF-15-04846
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :684,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15353
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319853
číslo pošty :9731/2015
digitálna kópia :f159731.pdf

faktúra číslo :DF-15-04871
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :407,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15374
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111575526
číslo pošty :9601/2015
digitálna kópia :f159601.pdf

faktúra číslo :DF-15-04902
popis :servis sterilizátora
celkom v EUR s DPH :1075,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9782/2015
digitálna kópia :f159782.pdf

faktúra číslo :DF-15-04907
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15270
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151789
číslo pošty :9867/2015
digitálna kópia :f159867.pdf

faktúra číslo :DF-15-04936
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :46,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15376
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5166775
číslo pošty :9823/2015
digitálna kópia :f159823.pdf

faktúra číslo :DF-15-04938
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15378
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500630
číslo pošty :9680/2015
digitálna kópia :f159680.pdf

faktúra číslo :DF-15-04998
popis :deratizácia
celkom v EUR s DPH :323,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.10.2015
dodávateľ :Ing.Smädo Dušan DDD
adresa dodávateľa :Čerín 85, Čerín, 97401
IČO dodávateľa :34989544
číslo faktúry dodávateľa :2015190
číslo pošty :9948/2015
digitálna kópia :f159948.pdf

faktúra číslo :DF-15-04799
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3267,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15341
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50046376
číslo pošty :9671/2015
digitálna kópia :f159671.pdf

faktúra číslo :DF-15-04802
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :427,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15254
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151755
číslo pošty :9668/2015
digitálna kópia :f159668.pdf

faktúra číslo :DF-15-04808
popis :senzor, manžeta
celkom v EUR s DPH :727,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15243
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150502
číslo pošty :9686/2015
digitálna kópia :f159686.pdf

faktúra číslo :DF-15-04809
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :546,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15062
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9643/2015
digitálna kópia :f159643.pdf

faktúra číslo :DF-15-04814
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :76714,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15339
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015849
číslo pošty :9711/2015
digitálna kópia :f159711.pdf

faktúra číslo :DF-15-04815
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6512,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15339
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015853
číslo pošty :9712/2015
digitálna kópia :f159712.pdf

faktúra číslo :DF-15-04816
popis :prísl. k mimotel. obehu,kanyly
celkom v EUR s DPH :23438,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15413
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176581
číslo pošty :9661/2015
digitálna kópia :f159661.pdf

faktúra číslo :DF-15-04823
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15412
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151754
číslo pošty :9667/2015
digitálna kópia :f159667.pdf

faktúra číslo :DF-15-04829
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :15840,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15935
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015848
číslo pošty :9709/2015
digitálna kópia :f159709.pdf

faktúra číslo :DF-15-04831
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4073,18
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15918
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015851
číslo pošty :9710/2015
digitálna kópia :f159710.pdf

faktúra číslo :DF-15-04834
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15926
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013130
číslo pošty :9701/2015
digitálna kópia :f159701.pdf

faktúra číslo :DF-15-04835
popis :sety
celkom v EUR s DPH :9873,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15929
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013129
číslo pošty :9702/2015
digitálna kópia :f159702.pdf

faktúra číslo :DF-15-04836
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4025,01
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15931
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013128
číslo pošty :9703/2015
digitálna kópia :f159703.pdf

faktúra číslo :DF-15-04838
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :299,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15063
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9642/2015
digitálna kópia :f159642.pdf

faktúra číslo :DF-15-04840
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15928
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151664
číslo pošty :9727/2015
digitálna kópia :f159727.pdf

faktúra číslo :DF-15-04843
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3948,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15363
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9732/2015
digitálna kópia :f159732.pdf

faktúra číslo :DF-15-04862
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15365
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156106
číslo pošty :9754/2015
digitálna kópia :f159754.pdf

faktúra číslo :DF-15-04868
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :270,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15375
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010897
číslo pošty :9632/2015
digitálna kópia :f159632.pdf

faktúra číslo :DF-15-04890
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15425
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31345182
číslo faktúry dodávateľa :808024322
číslo pošty :9784/2015
digitálna kópia :f159784.pdf

faktúra číslo :DF-15-04896
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :27,07
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15400
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629445
číslo pošty :9772/2015
digitálna kópia :f159772.pdf

faktúra číslo :DF-15-04898
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :529,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15441
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256319933
číslo pošty :9776/2015
digitálna kópia :f159776.pdf

faktúra číslo :DF-15-04922
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4628,00
číslo zmluvy :118/2015
číslo objednávky :PIK15902
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
číslo faktúry dodávateľa :15050001
číslo pošty :9874/2015
digitálna kópia :f159874.pdf

faktúra číslo :DF-15-04934
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2872,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15380
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9750/2015
digitálna kópia :f159750.pdf

faktúra číslo :DF-15-04935
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :613,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15381
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9751/2015
digitálna kópia :f159751.pdf

faktúra číslo :DF-15-04940
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :32,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15383
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9813/2015
digitálna kópia :f159813.pdf

faktúra číslo :DF-15-04958
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15272
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155284
číslo pošty :9947/2015
digitálna kópia :f159947.pdf

faktúra číslo :DF-15-04967
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :877,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15423
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629480
číslo pošty :9907/2015
digitálna kópia :f159907.pdf

faktúra číslo :DF-15-04968
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :386,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15423
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629438
číslo pošty :9771/2015
digitálna kópia :f159771.pdf

faktúra číslo :DF-15-05022
popis :biologická rekultivácia
celkom v EUR s DPH :756,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :EKOPLANT s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Ludvika Svobodu 14006/14A, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36029785
číslo faktúry dodávateľa :150051
číslo pošty :10070/2015
digitálna kópia :f1510070.pdf

faktúra číslo :TF-15-00395
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :49,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.10.2015
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
číslo faktúry dodávateľa :2151103315
číslo pošty :9685/2015
digitálna kópia :f159685.pdf

faktúra číslo :DF-15-04810
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2595,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15142
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701833
číslo pošty :9693/2015
digitálna kópia :f159693.pdf

faktúra číslo :DF-15-04811
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :643,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15137
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701831
číslo pošty :9691/2015
digitálna kópia :f159691.pdf

faktúra číslo :DF-15-04812
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1285,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15141
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701832
číslo pošty :9692/2015
digitálna kópia :f159692.pdf

faktúra číslo :DF-15-04813
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :71,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15136
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701830
číslo pošty :9696/2015
digitálna kópia :f159696.pdf

faktúra číslo :DF-15-04826
popis :mat. hygienický, katétre,elektródy
celkom v EUR s DPH :1128,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15399
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701834
číslo pošty :9694/2015
digitálna kópia :f159694.pdf

faktúra číslo :DF-15-04827
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :776,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15417
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701835
číslo pošty :9695/2015
digitálna kópia :f159695.pdf

faktúra číslo :DF-15-04839
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :210,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15878
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151765
číslo pošty :9734/2015
digitálna kópia :f159734.pdf

faktúra číslo :DF-15-04842
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15343
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022413
číslo pošty :9733/2015
digitálna kópia :f159733.pdf

faktúra číslo :DF-15-04844
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15424
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013231
číslo pošty :9728/2015
digitálna kópia :f159728.pdf

faktúra číslo :DF-15-04845
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :307,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15424
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013232
číslo pošty :9729/2015
digitálna kópia :f159729.pdf

faktúra číslo :DF-15-04861
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2344,98
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15369
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156108
číslo pošty :9755/2015
digitálna kópia :f159755.pdf

faktúra číslo :DF-15-04863
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :39561,94
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15345
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151769
číslo pošty :9759/2015
digitálna kópia :f159759.pdf

faktúra číslo :DF-15-04864
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1981,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15342
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151768
číslo pošty :9757/2015
digitálna kópia :f159757.pdf

faktúra číslo :DF-15-04865
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :66786,14
číslo zmluvy :113/2013_D1
číslo objednávky :PEK15346
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156109
číslo pošty :9756/2015
digitálna kópia :f159756.pdf

faktúra číslo :DF-15-04878
popis :novoročné pozdravy
celkom v EUR s DPH :250,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15066
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :PAMAS-Trenčín, s.r.o.
adresa dodávateľa :Legionárska 6419, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36317250
číslo faktúry dodávateľa :150693
číslo pošty :9847/2015
digitálna kópia :f159847.pdf

faktúra číslo :DF-15-04880
popis :zmena registrácie
celkom v EUR s DPH :144,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :SGS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kysucká 14, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31350810
číslo faktúry dodávateľa :15000264
číslo pošty :9827/2015
digitálna kópia :f159827.pdf

faktúra číslo :DF-15-04882
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3738,90
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15340
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104134
číslo pošty :9791/2015
digitálna kópia :f159791.pdf

faktúra číslo :DF-15-04883
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4985,20
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15360
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104137
číslo pošty :9792/2015
digitálna kópia :f159792.pdf

faktúra číslo :DF-15-04884
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :463,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15151
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9730/2015
digitálna kópia :f159730.pdf

faktúra číslo :DF-15-04891
popis :transfúzna súprava
celkom v EUR s DPH :177,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15413
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103512
číslo pošty :9775/2015
digitálna kópia :f159775.pdf

faktúra číslo :DF-15-04892
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :286,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15413
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9773/2015
digitálna kópia :f159773.pdf

faktúra číslo :DF-15-04894
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :614,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15381
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610235
číslo pošty :9774/2015
digitálna kópia :f159774.pdf

faktúra číslo :DF-15-04899
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :155,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15404
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256320108
číslo pošty :9799/2015
digitálna kópia :f159799.pdf

faktúra číslo :DF-15-04908
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15274
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151790
číslo pošty :9868/2015
digitálna kópia :f159868.pdf

faktúra číslo :DF-15-04930
popis :manžeta
celkom v EUR s DPH :148,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15254
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111502543
číslo pošty :9829/2015
digitálna kópia :f159829.pdf

faktúra číslo :DF-15-04933
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1858,78
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15379
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015215966
číslo pošty :9683/2015
digitálna kópia :f159683.pdf

faktúra číslo :DF-15-04937
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :186,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15389
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111575840
číslo pošty :9681/2015
digitálna kópia :f159681.pdf

faktúra číslo :DF-15-04939
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2055,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15384
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701829
číslo pošty :9735/2015
digitálna kópia :f159735.pdf

faktúra číslo :DF-15-05025
popis :školenie Ing.Minaroviech, Ing. Kmeťko
celkom v EUR s DPH :346,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :EKOMAD, s.r.o.
adresa dodávateľa :Strážske námestia 3288/28, Poprad, 5801
IČO dodávateľa :36705357
číslo faktúry dodávateľa :150057
číslo pošty :10067/2015
digitálna kópia :f1510067.pdf

faktúra číslo :DF-15-05088
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15277
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151826
číslo pošty :10142/2015
digitálna kópia :f1510142.pdf

faktúra číslo :TF-15-00397
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :284,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111575841
číslo pošty :9705/2015
digitálna kópia :f159705.pdf

faktúra číslo :TF-15-00400
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :494,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.10.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020156680
číslo pošty :9736/2015
digitálna kópia :f159736.pdf

faktúra číslo :DF-15-04788
popis :PHM 10/2015
celkom v EUR s DPH :50,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700156539
číslo pošty :9687/2015
digitálna kópia :f159687.pdf

faktúra číslo :DF-15-04853
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10302,49
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15944
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156110
číslo pošty :9753/2015
digitálna kópia :f159753.pdf

faktúra číslo :DF-15-04854
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :12450,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15953
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151774
číslo pošty :9762/2015
digitálna kópia :f159762.pdf

faktúra číslo :DF-15-04855
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5300,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15948
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022421
číslo pošty :9768/2015
digitálna kópia :f159768.pdf

faktúra číslo :DF-15-04856
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15945
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010478
číslo pošty :9769/2015
digitálna kópia :f159769.pdf

faktúra číslo :DF-15-04866
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :38655,63
číslo zmluvy :114/2013_D1
číslo objednávky :PEK15343
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022420
číslo pošty :9764/2015
digitálna kópia :f159764.pdf

faktúra číslo :DF-15-04867
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1282,80
číslo zmluvy :128/2015
číslo objednávky :OKJ15015
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151773
číslo pošty :9760/2015
digitálna kópia :f159760.pdf

faktúra číslo :DF-15-04885
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4055,60
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15949
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104158
číslo pošty :9797/2015
digitálna kópia :f159797.pdf

faktúra číslo :DF-15-04886
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6410,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15934
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560041
číslo pošty :9778/2015
digitálna kópia :f159778.pdf

faktúra číslo :DF-15-04887
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :12305,60
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15941
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015867
číslo pošty :9790/2015
digitálna kópia :f159790.pdf

faktúra číslo :DF-15-04888
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1476,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15942
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155206
číslo pošty :9793/2015
digitálna kópia :f159793.pdf

faktúra číslo :DF-15-04893
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2565,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15426
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151772
číslo pošty :9761/2015
digitálna kópia :f159761.pdf

faktúra číslo :DF-15-04895
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1118,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15381
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176584
číslo pošty :9770/2015
digitálna kópia :f159770.pdf

faktúra číslo :DF-15-04897
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :215,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15410
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156107
číslo pošty :9752/2015
digitálna kópia :f159752.pdf

faktúra číslo :DF-15-04909
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15275
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151791
číslo pošty :9869/2015
digitálna kópia :f159869.pdf

faktúra číslo :DF-15-04925
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :1880,88
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15951
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801448
číslo pošty :9844/2015
digitálna kópia :f159844.pdf

faktúra číslo :DF-15-04931
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :18474,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15390
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737215
číslo pošty :9814/2015
digitálna kópia :f159814.pdf

faktúra číslo :DF-15-04932
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2549,01
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15385
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737216
číslo pošty :9815/2015
digitálna kópia :f159815.pdf

faktúra číslo :DF-15-04945
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :583,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15387
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9877/2015
digitálna kópia :f159877.pdf

faktúra číslo :DF-15-04961
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15414
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9872/2015
digitálna kópia :f159872.pdf

faktúra číslo :DF-15-04979
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15955
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155210
číslo pošty :9946/2015
digitálna kópia :f159946.pdf

faktúra číslo :TF-15-00399
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :15400,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50737123
číslo pošty :9741/2015
digitálna kópia :f159741.pdf

faktúra číslo :TF-15-00401
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :102,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.10.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151870
číslo pošty :9781/2015
digitálna kópia :f159781.pdf

faktúra číslo :DF-15-04879
popis :oprava potrubia
celkom v EUR s DPH :280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :Dušan Rusko
adresa dodávateľa :Partizánska 76, Selce, 97611
IČO dodávateľa :40598977
číslo faktúry dodávateľa :42156
číslo pošty :9856/2015
digitálna kópia :f159856.pdf

faktúra číslo :DF-15-04911
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :49,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15437
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9837/2015
digitálna kópia :f159837.pdf

faktúra číslo :DF-15-04912
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :84,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15399
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701841
číslo pošty :9839/2015
digitálna kópia :f159839.pdf

faktúra číslo :DF-15-04913
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :207,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15138
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701838
číslo pošty :9843/2015
digitálna kópia :f159843.pdf

faktúra číslo :DF-15-04914
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1461,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15152
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701839
číslo pošty :9842/2015
digitálna kópia :f159842.pdf

faktúra číslo :DF-15-04915
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :805,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15943
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013467
číslo pošty :9857/2015
digitálna kópia :f159857.pdf

faktúra číslo :DF-15-04919
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :5235,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15952
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151690
číslo pošty :9863/2015
digitálna kópia :f159863.pdf

faktúra číslo :DF-15-04923
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1119,96
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15925
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801451
číslo pošty :9846/2015
digitálna kópia :f159846.pdf

faktúra číslo :DF-15-04924
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :1298,16
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15909
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801450
číslo pošty :9845/2015
digitálna kópia :f159845.pdf

faktúra číslo :DF-15-04926
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :735,72
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15951
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801452
číslo pošty :9840/2015
digitálna kópia :f159840.pdf

faktúra číslo :DF-15-04927
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14676,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15940
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015301111
číslo pošty :9838/2015
digitálna kópia :f159838.pdf

faktúra číslo :DF-15-04941
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :25,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15382
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111576295
číslo pošty :9749/2015
digitálna kópia :f159749.pdf

faktúra číslo :DF-15-04947
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
číslo objednávky :PIR15367
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151695
číslo pošty :9891/2015
digitálna kópia :f159891.pdf

faktúra číslo :DF-15-04955
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :106,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4205279624
číslo pošty :9886/2015
digitálna kópia :f159886.pdf

faktúra číslo :DF-15-04972
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :24,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15428
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420159460
číslo pošty :9901/2015
digitálna kópia :f159901.pdf

faktúra číslo :DF-15-04973
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :439,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15432
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629509
číslo pošty :9904/2015
digitálna kópia :f159904.pdf

faktúra číslo :DF-15-04974
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1229,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15432
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610282
číslo pošty :9906/2015
digitálna kópia :f159906.pdf

faktúra číslo :DF-15-04975
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :614,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15381
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :610279
číslo pošty :9905/2015
digitálna kópia :f159905.pdf

faktúra číslo :DF-15-04977
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15946
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155238
číslo pošty :9938/2015
digitálna kópia :f159938.pdf

faktúra číslo :DF-15-04994
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :52999,59
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15344
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187175
číslo pošty :9902/2015
digitálna kópia :f159902.pdf

faktúra číslo :DF-15-05077
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :78,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15154
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701840
číslo pošty :9841/2015
digitálna kópia :f159841.pdf

faktúra číslo :DF-15-05105
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :019/2014
číslo objednávky :POS15276
dátum doručenia :23.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155354
číslo pošty :10196/2015
digitálna kópia :f1510196.pdf

faktúra číslo :DF-15-05107
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :379,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15393
dátum doručenia :25.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5170656
číslo pošty :9993/2015
digitálna kópia :f159993.pdf

faktúra číslo :TF-15-00409
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :3005,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.10.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5170599
číslo pošty :9992/2015
digitálna kópia :f159992.pdf

faktúra číslo :DF-15-04904
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :69667,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15347
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015873
číslo pošty :9859/2015
digitálna kópia :f159859.pdf

faktúra číslo :DF-15-04905
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :44924,33
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15348
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151788
číslo pošty :9866/2015
digitálna kópia :f159866.pdf

faktúra číslo :DF-15-04906
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :38655,63
číslo zmluvy :114/2013_D1
číslo objednávky :PIK15961
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022454
číslo pošty :9870/2015
digitálna kópia :f159870.pdf

faktúra číslo :DF-15-04910
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2456,34
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15372
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156158
číslo pošty :9864/2015
digitálna kópia :f159864.pdf

faktúra číslo :DF-15-04916
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15935
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015871
číslo pošty :9860/2015
digitálna kópia :f159860.pdf

faktúra číslo :DF-15-04917
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15941
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015872
číslo pošty :9861/2015
digitálna kópia :f159861.pdf

faktúra číslo :DF-15-04918
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :2819,59
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15958
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015874
číslo pošty :9862/2015
digitálna kópia :f159862.pdf

faktúra číslo :DF-15-04920
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5328,60
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15966
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20156149
číslo pošty :9865/2015
digitálna kópia :f159865.pdf

faktúra číslo :DF-15-04921
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15961
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022452
číslo pošty :9871/2015
digitálna kópia :f159871.pdf

faktúra číslo :DF-15-04928
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :119,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15065
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
adresa dodávateľa :Hlavná 52, Štúrovo, 94301
IČO dodávateľa :33126500
číslo faktúry dodávateľa :20150642
číslo pošty :9895/2015
digitálna kópia :f159895.pdf

faktúra číslo :DF-15-04929
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :812,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15065
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
adresa dodávateľa :Hlavná 52, Štúrovo, 94301
IČO dodávateľa :33126500
číslo faktúry dodávateľa :20150641
číslo pošty :9896/2015
digitálna kópia :f159896.pdf

faktúra číslo :DF-15-04943
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :409,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15388
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010946
číslo pošty :9888/2015
digitálna kópia :f159888.pdf

faktúra číslo :DF-15-04944
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2783,88
číslo zmluvy :078/2014
číslo objednávky :LIEK15386
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150449
číslo pošty :9878/2015
digitálna kópia :f159878.pdf

faktúra číslo :DF-15-04948
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2079,36
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15366
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126497
číslo pošty :9911/2015
digitálna kópia :f159911.pdf

faktúra číslo :DF-15-04949
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15309
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9923/2015
digitálna kópia :f159923.pdf

faktúra číslo :DF-15-04950
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15368
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9922/2015
digitálna kópia :f159922.pdf

faktúra číslo :DF-15-04951
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1055,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15277
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9924/2015
digitálna kópia :f159924.pdf

faktúra číslo :DF-15-04952
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1055,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15264
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9925/2015
digitálna kópia :f159925.pdf

faktúra číslo :DF-15-04953
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :340,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15067
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150514
číslo pošty :9941/2015
digitálna kópia :f159941.pdf

faktúra číslo :DF-15-04959
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :070/2015
číslo objednávky :POS15271
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104194
číslo pošty :9963/2015
digitálna kópia :f159963.pdf

faktúra číslo :DF-15-04963
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :474,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15429
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256320419
číslo pošty :9927/2015
digitálna kópia :f159927.pdf

faktúra číslo :DF-15-04964
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :5318,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15429
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256320375
číslo pošty :9926/2015
digitálna kópia :f159926.pdf

faktúra číslo :DF-15-04965
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :52,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15367
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155261
číslo pošty :9890/2015
digitálna kópia :f159890.pdf

faktúra číslo :DF-15-04966
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1351,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15402
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2155259
číslo pošty :9889/2015
digitálna kópia :f159889.pdf

faktúra číslo :DF-15-04969
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :526,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15435
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013625
číslo pošty :9899/2015
digitálna kópia :f159899.pdf

faktúra číslo :DF-15-04970
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :844,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15435
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300013609
číslo pošty :9898/2015
digitálna kópia :f159898.pdf

faktúra číslo :DF-15-04976
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15436
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115100328
číslo pošty :9915/2015
digitálna kópia :f159915.pdf

faktúra číslo :DF-15-04978
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2448,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15960
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599030
číslo pošty :9939/2015
digitálna kópia :f159939.pdf

faktúra číslo :DF-15-04982
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4271,20
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15962
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104198
číslo pošty :9962/2015
digitálna kópia :f159962.pdf

faktúra číslo :DF-15-04986
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :2989,56
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15965
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801466
číslo pošty :9971/2015
digitálna kópia :f159971.pdf

faktúra číslo :DF-15-04987
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5257,29
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15947
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126499
číslo pošty :9908/2015
digitálna kópia :f159908.pdf

faktúra číslo :DF-15-04988
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3908,00
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15950
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126500
číslo pošty :9909/2015
digitálna kópia :f159909.pdf

faktúra číslo :DF-15-04989
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1306,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15937
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126495
číslo pošty :9912/2015
digitálna kópia :f159912.pdf

faktúra číslo :DF-15-04990
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :466,91
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15903
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126496
číslo pošty :9913/2015
digitálna kópia :f159913.pdf

faktúra číslo :DF-15-04991
popis :prísl. invazívne,vodiče
celkom v EUR s DPH :18048,00
číslo zmluvy :073/2015_D1
číslo objednávky :PIR15370
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104193
číslo pošty :9964/2015
digitálna kópia :f159964.pdf

faktúra číslo :DF-15-04992
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :696,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15357
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104187
číslo pošty :9965/2015
digitálna kópia :f159965.pdf

faktúra číslo :DF-15-04993
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2492,60
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15360
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15104185
číslo pošty :9966/2015
digitálna kópia :f159966.pdf

faktúra číslo :DF-15-04995
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :36306,00
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15350
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187188
číslo pošty :9903/2015
digitálna kópia :f159903.pdf

faktúra číslo :DF-15-05007
popis :sety
celkom v EUR s DPH :24500,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15019
dátum doručenia :26.10.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151716
číslo pošty :10019/2015
digitálna kópia :