Objednávky vyhotovené v auguste 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : IT15028
popis :oprava/výmena chybných diskov
suma v EUR s DPH :684,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :36641669
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15028.pdf

Objednávka číslo : IT15029
popis :fixačná jednotka XEROX
suma v EUR s DPH :226,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :CPO s.r.o.
adresa dodávateľa :Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :45272816
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15029.pdf

Objednávka číslo : IT15034
popis :tonery
suma v EUR s DPH :1947,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15034.pdf

Objednávka číslo : KRV15257
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15257.pdf

Objednávka číslo : KRV15258
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15258.pdf

Objednávka číslo : KRV15259
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15259.pdf

Objednávka číslo : KRV15260
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15260.pdf

Objednávka číslo : KRV15263
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15263.pdf

Objednávka číslo : KRV15264
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15264.pdf

Objednávka číslo : KRV15265
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15265.pdf

Objednávka číslo : KRV15266
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15266.pdf

Objednávka číslo : KRV15267
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15267.pdf

Objednávka číslo : KRV15268
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15268.pdf

Objednávka číslo : KRV15269
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15269.pdf

Objednávka číslo : KRV15270
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15270.pdf

Objednávka číslo : KRV15271
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15271.pdf

Objednávka číslo : KRV15272
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15272.pdf

Objednávka číslo : KRV15273
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15273.pdf

Objednávka číslo : KRV15274
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15274.pdf

Objednávka číslo : KRV15275
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15275.pdf

Objednávka číslo : KRV15276
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15276.pdf

Objednávka číslo : KRV15277
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15277.pdf

Objednávka číslo : KRV15278
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1749,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15278.pdf

Objednávka číslo : KRV15279
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15279.pdf

Objednávka číslo : KRV15280
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15280.pdf

Objednávka číslo : KRV15281
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15281.pdf

Objednávka číslo : KRV15282
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :90,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15282.pdf

Objednávka číslo : KRV15283
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15283.pdf

Objednávka číslo : KRV15284
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15284.pdf

Objednávka číslo : KRV15285
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15285.pdf

Objednávka číslo : KRV15286
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15286.pdf

Objednávka číslo : KRV15287
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15287.pdf

Objednávka číslo : KRV15288
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15288.pdf

Objednávka číslo : KRV15289
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :378,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15289.pdf

Objednávka číslo : KRV15290
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15290.pdf

Objednávka číslo : KRV15291
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15291.pdf

Objednávka číslo : KRV15292
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15292.pdf

Objednávka číslo : KRV15293
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15293.pdf

Objednávka číslo : KRV15294
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15294.pdf

Objednávka číslo : KRV15295
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15295.pdf

Objednávka číslo : KRV15296
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15296.pdf

Objednávka číslo : KRV15297
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15297.pdf

Objednávka číslo : KRV15298
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15298.pdf

Objednávka číslo : KRV15299
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15299.pdf

Objednávka číslo : KRV15300
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15300.pdf

Objednávka číslo : KRV15301
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15301.pdf

Objednávka číslo : KRV15302
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15302.pdf

Objednávka číslo : KRV15303
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15303.pdf

Objednávka číslo : KRV15304
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15304.pdf

Objednávka číslo : KRV15305
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15305.pdf

Objednávka číslo : KRV15306
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :771,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15306.pdf

Objednávka číslo : KRV15327
popis :krv a krvné preparáty 9/2015
suma v EUR s DPH :21191,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15327.pdf

Objednávka číslo : LIEK15319
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2703,20
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15319.pdf

Objednávka číslo : LIEK15320
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1764,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15320.pdf

Objednávka číslo : LIEK15321
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1116,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15321.pdf

Objednávka číslo : LIEK15322
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4512,00
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15322.pdf

Objednávka číslo : LIEK15323
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2313,85
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :01.09.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15323.pdf

Objednávka číslo : LIEK15324
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1137,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15324.pdf

Objednávka číslo : LIEK15325
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1083,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15325.pdf

Objednávka číslo : LIEK15326
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1447,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15326.pdf

Objednávka číslo : LIEK15327
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2618,40
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :01.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15327.pdf

Objednávka číslo : LIEK15328
popis :lieky
suma v EUR s DPH :608,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15328.pdf

Objednávka číslo : LIEK15329
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7960,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15329.pdf

Objednávka číslo : LIEK15330
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10494,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :05.09.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15330.pdf

Objednávka číslo : LIEK15331
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :13.09.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15331.pdf

Objednávka číslo : LIEK15332
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1469,20
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15332.pdf

Objednávka číslo : LIEK15333
popis :lieky
suma v EUR s DPH :29174,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15333.pdf

Objednávka číslo : LIEK15334
popis :lieky
suma v EUR s DPH :370,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15334.pdf

Objednávka číslo : LIEK15335
popis :lieky
suma v EUR s DPH :621,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.09.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15335.pdf

Objednávka číslo : LIEK15336
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1430,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15336.pdf

Objednávka číslo : LIEK15337
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7288,24
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15337.pdf

Objednávka číslo : LIEK15338
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1755,00
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15338.pdf

Objednávka číslo : LIEK15339
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1660,70
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :15.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15339.pdf

Objednávka číslo : LIEK15340
popis :lieky
suma v EUR s DPH :16928,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15340.pdf

Objednávka číslo : LIEK15341
popis :lieky
suma v EUR s DPH :741,00
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15341.pdf

Objednávka číslo : LIEK15342
popis :lieky
suma v EUR s DPH :13644,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15342.pdf

Objednávka číslo : LIEK15343
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5436,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15343.pdf

Objednávka číslo : LIEK15344
popis :lieky
suma v EUR s DPH :752,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15344.pdf

Objednávka číslo : LIEK15345
popis :lieky
suma v EUR s DPH :425,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15345.pdf

Objednávka číslo : LIEK15346
popis :lieky
suma v EUR s DPH :983,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15346.pdf

Objednávka číslo : LIEK15347
popis :lieky
suma v EUR s DPH :369,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15347.pdf

Objednávka číslo : LIEK15348
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4162,96
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15348.pdf

Objednávka číslo : LIEK15349
popis :lieky
suma v EUR s DPH :15795,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15349.pdf

Objednávka číslo : LIEK15350
popis :lieky
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15350.pdf

Objednávka číslo : LIEK15351
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1096,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15351.pdf

Objednávka číslo : LIEK15355
popis :lieky
suma v EUR s DPH :106,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15355.pdf

Objednávka číslo : LIEK15356
popis :lieky
suma v EUR s DPH :38,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15356.pdf

Objednávka číslo : LIEK15358
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1379,70
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15358.pdf

Objednávka číslo : LIEK15359
popis :lieky
suma v EUR s DPH :15733,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15359.pdf

Objednávka číslo : MAT15055
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :540,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15055.pdf

Objednávka číslo : MAT15056
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :204,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15056.pdf

Objednávka číslo : MAT15057
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :365,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15057.pdf

Objednávka číslo : MAT15058
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :205,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa :36315303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15058.pdf

Objednávka číslo : MAT15059
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :372,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15059.pdf

Objednávka číslo : OAIM15125
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :530,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15125.pdf

Objednávka číslo : OAIM15126
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :597,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15126.pdf

Objednávka číslo : OAIM15127
popis :katétre
suma v EUR s DPH :945,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15127.pdf

Objednávka číslo : OAIM15128
popis :okruhy dýchacie,kanyly
suma v EUR s DPH :6395,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15128.pdf

Objednávka číslo : OAIM15129
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1336,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15129.pdf

Objednávka číslo : OAIM15130
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :110,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15130.pdf

Objednávka číslo : OAIM15131
popis :snímač teploty
suma v EUR s DPH :2275,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15131.pdf

Objednávka číslo : OAIM15132
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3511,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15132.pdf

Objednávka číslo : OAIM15133
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1676,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15133.pdf

Objednávka číslo : OAIM15134
popis :uzavretý odsávací systém
suma v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15134.pdf

Objednávka číslo : OAIM15135
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :535,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15135.pdf

Objednávka číslo : OAIM15136
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :913,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15136.pdf

Objednávka číslo : OKJ15011
popis :sety
suma v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15011.pdf

Objednávka číslo : OOPP15036
popis :Objednávka OOPP15036
suma v EUR s DPH :25532,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.09.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15036.pdf

Objednávka číslo : OOPP15037
popis :skúšky stability RTG
suma v EUR s DPH :1308,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komenského 19, 3601 Martin
IČO dodávateľa :45633771
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15037.pdf

Objednávka číslo : OOPP15038
popis :Objednávka OOPP15038
suma v EUR s DPH :288,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :Michal Stebila
adresa dodávateľa :, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :14244446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15038.pdf

Objednávka číslo : OOPP15039
popis :výroba kľúčov
suma v EUR s DPH :60,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15039.pdf

Objednávka číslo : OOPP15040
popis :Objednávka OOPP15040
suma v EUR s DPH :86,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :44962983
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15040.pdf

Objednávka číslo : OOPP15041
popis :Objednávka OOPP15041
suma v EUR s DPH :180,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15041.pdf

Objednávka číslo : PEK15278
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :4660,92
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15278.pdf

Objednávka číslo : PEK15279
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :62832,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15279.pdf

Objednávka číslo : PEK15280
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
dátum vyhotovenia :03.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15280.pdf

Objednávka číslo : PEK15281
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :7999,94
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15281.pdf

Objednávka číslo : PEK15282
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :32823,56
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15282.pdf

Objednávka číslo : PEK15283
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :30104,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15283.pdf

Objednávka číslo : PEK15284
popis :mat.diagnostický,elektródy
suma v EUR s DPH :2877,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15284.pdf

Objednávka číslo : PEK15285
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7707,60
číslo zmluvy :016/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15285.pdf

Objednávka číslo : PEK15286
popis :katétre
suma v EUR s DPH :21060,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15286.pdf

Objednávka číslo : PEK15287
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10530,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15287.pdf

Objednávka číslo : PEK15288
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :66692,18
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15288.pdf

Objednávka číslo : PEK15289
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :8868,04
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15289.pdf

Objednávka číslo : PEK15290
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :77435,08
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15290.pdf

Objednávka číslo : PEK15291
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :40304,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15291.pdf

Objednávka číslo : PEK15292
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :53867,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15292.pdf

Objednávka číslo : PEK15293
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :15219,00
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15293.pdf

Objednávka číslo : PEK15294
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :39092,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15294.pdf

Objednávka číslo : PEK15295
popis :sety
suma v EUR s DPH :7862,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15295.pdf

Objednávka číslo : PEK15296
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2334,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15296.pdf

Objednávka číslo : PEK15297
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1677,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15297.pdf

Objednávka číslo : PEK15298
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :98314,68
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15298.pdf

Objednávka číslo : PEK15299
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15299.pdf

Objednávka číslo : PEK15300
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :35099,97
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15300.pdf

Objednávka číslo : PEK15301
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4875,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15301.pdf

Objednávka číslo : PEK15302
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2370,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15302.pdf

Objednávka číslo : PEK15303
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1919,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15303.pdf

Objednávka číslo : PEK15304
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38998,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15304.pdf

Objednávka číslo : PEK15305
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15305.pdf

Objednávka číslo : PEK15306
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :40304,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15306.pdf

Objednávka číslo : PEK15307
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :70846,19
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15307.pdf

Objednávka číslo : PEK15308
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :59561,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15308.pdf

Objednávka číslo : PEK15309
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6379,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15309.pdf

Objednávka číslo : PEK15310
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :561,35
číslo zmluvy :071/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15310.pdf

Objednávka číslo : PEK15311
popis :sety
suma v EUR s DPH :3661,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15311.pdf

Objednávka číslo : PEK15312
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :34032,96
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15312.pdf

Objednávka číslo : PEK15313
popis :defibrilátory,katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :66348,86
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15313.pdf

Objednávka číslo : PEK15314
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :42343,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15314.pdf

Objednávka číslo : PIK15779
popis :sety
suma v EUR s DPH :10512,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15779.pdf

Objednávka číslo : PIK15780
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6452,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15780.pdf

Objednávka číslo : PIK15781
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15781.pdf

Objednávka číslo : PIK15782
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3996,25
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15782.pdf

Objednávka číslo : PIK15783
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1856,30
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15783.pdf

Objednávka číslo : PIK15784
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15784.pdf

Objednávka číslo : PIK15785
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7144,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15785.pdf

Objednávka číslo : PIK15786
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :7224,14
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15786.pdf

Objednávka číslo : PIK15787
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :15342,45
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15787.pdf

Objednávka číslo : PIK15788
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :1891,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15788.pdf

Objednávka číslo : PIK15789
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7986,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15789.pdf

Objednávka číslo : PIK15790
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5301,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15790.pdf

Objednávka číslo : PIK15791
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6797,10
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15791.pdf

Objednávka číslo : PIK15792
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1146,56
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15792.pdf

Objednávka číslo : PIK15793
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1868,24
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15793.pdf

Objednávka číslo : PIK15794
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2232,00
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15794.pdf

Objednávka číslo : PIK15795
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15795.pdf

Objednávka číslo : PIK15796
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15796.pdf

Objednávka číslo : PIK15797
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :129/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15797.pdf

Objednávka číslo : PIK15798
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10137,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15798.pdf

Objednávka číslo : PIK15799
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3444,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15799.pdf

Objednávka číslo : PIK15800
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11366,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15800.pdf

Objednávka číslo : PIK15801
popis :katétre
suma v EUR s DPH :20395,40
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15801.pdf

Objednávka číslo : PIK15802
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10396,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15802.pdf

Objednávka číslo : PIK15803
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2285,25
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15803.pdf

Objednávka číslo : PIK15804
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5630,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15804.pdf

Objednávka číslo : PIK15805
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2448,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15805.pdf

Objednávka číslo : PIK15806
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :2427,82
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15806.pdf

Objednávka číslo : PIK15807
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15807.pdf

Objednávka číslo : PIK15808
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5676,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15808.pdf

Objednávka číslo : PIK15809
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8621,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15809.pdf

Objednávka číslo : PIK15810
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8865,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15810.pdf

Objednávka číslo : PIK15811
popis :sety
suma v EUR s DPH :18312,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15811.pdf

Objednávka číslo : PIK15812
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6412,60
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15812.pdf

Objednávka číslo : PIK15813
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15813.pdf

Objednávka číslo : PIK15814
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15814.pdf

Objednávka číslo : PIK15815
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2303,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15815.pdf

Objednávka číslo : PIK15816
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :19651,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15816.pdf

Objednávka číslo : PIK15817
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15817.pdf

Objednávka číslo : PIK15818
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7068,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15818.pdf

Objednávka číslo : PIK15819
popis :katétre
suma v EUR s DPH :19740,40
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15819.pdf

Objednávka číslo : PIK15820
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7320,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15820.pdf

Objednávka číslo : PIK15821
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12207,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15821.pdf

Objednávka číslo : PIK15822
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :4294,42
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15822.pdf

Objednávka číslo : PIK15823
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10776,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15823.pdf

Objednávka číslo : PIK15824
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3784,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15824.pdf

Objednávka číslo : PIK15825
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1274,64
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15825.pdf

Objednávka číslo : PIK15826
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :9230,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15826.pdf

Objednávka číslo : PIK15827
popis :sety,katétre
suma v EUR s DPH :3894,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15827.pdf

Objednávka číslo : PIK15828
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5328,50
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15828.pdf

Objednávka číslo : PIK15829
popis :katétre
suma v EUR s DPH :390,80
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15829.pdf

Objednávka číslo : PIK15830
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7830,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15830.pdf

Objednávka číslo : PIK15831
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15831.pdf

Objednávka číslo : PIK15832
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15832.pdf

Objednávka číslo : PIK15833
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15833.pdf

Objednávka číslo : PIK15834
popis :stenty
suma v EUR s DPH :54780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15834.pdf

Objednávka číslo : PIK15835
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1033,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15835.pdf

Objednávka číslo : PIK15836
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13121,45
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15836.pdf

Objednávka číslo : PIK15837
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3534,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15837.pdf

Objednávka číslo : PIK15838
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15838.pdf

Objednávka číslo : PIK15839
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3220,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15839.pdf

Objednávka číslo : PIK15840
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1672,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15840.pdf

Objednávka číslo : PIK15841
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :6727,30
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15841.pdf

Objednávka číslo : PIK15842
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15842.pdf

Objednávka číslo : PIK15843
popis :katétre
suma v EUR s DPH :781,60
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15843.pdf

Objednávka číslo : PIK15844
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15844.pdf

Objednávka číslo : PIK15845
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1674,00
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15845.pdf

Objednávka číslo : PIK15846
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3598,26
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15846.pdf

Objednávka číslo : PIK15847
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15847.pdf

Objednávka číslo : PIK15848
popis :vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15848.pdf

Objednávka číslo : PIK15849
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4727,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15849.pdf

Objednávka číslo : PIK15850
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :4181,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15850.pdf

Objednávka číslo : PIK15851
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15851.pdf

Objednávka číslo : PIK15852
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14022,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15852.pdf

Objednávka číslo : PIK15853
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10504,30
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15853.pdf

Objednávka číslo : PIK15854
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10081,42
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :25.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15854.pdf

Objednávka číslo : PIK15855
popis :katétre
suma v EUR s DPH :203,28
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15855.pdf

Objednávka číslo : PIK15856
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5472,00
číslo zmluvy :116/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15856.pdf

Objednávka číslo : PIK15857
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15857.pdf

Objednávka číslo : PIK15858
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1268,20
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15858.pdf

Objednávka číslo : PIK15859
popis :katétre
suma v EUR s DPH :586,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15859.pdf

Objednávka číslo : PIK15860
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :13116,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15860.pdf

Objednávka číslo : PIK15861
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11826,18
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15861.pdf

Objednávka číslo : PIK15862
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1580,00
číslo zmluvy :110/2015_D1
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15862.pdf

Objednávka číslo : PIK15863
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14636,75
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15863.pdf

Objednávka číslo : PIK15864
popis :vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :13960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15864.pdf

Objednávka číslo : PIK15865
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3272,53
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15865.pdf

Objednávka číslo : PIK15866
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2710,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15866.pdf

Objednávka číslo : PIK15867
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15867.pdf

Objednávka číslo : PIK15868
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10500,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15868.pdf

Objednávka číslo : PIK15869
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7068,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15869.pdf

Objednávka číslo : PIK15870
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18611,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15870.pdf

Objednávka číslo : PIK15871
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13186,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15871.pdf

Objednávka číslo : PIK15872
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15872.pdf

Objednávka číslo : PIK15873
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15873.pdf

Objednávka číslo : PIR15294
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :770,00
číslo zmluvy :087/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15294.pdf

Objednávka číslo : PIR15295
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15295.pdf

Objednávka číslo : PIR15296
popis :katétre, prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :12710,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15296.pdf

Objednávka číslo : PIR15297
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5076,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15297.pdf

Objednávka číslo : PIR15298
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15298.pdf

Objednávka číslo : PIR15299
popis :sety
suma v EUR s DPH :5064,00
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15299.pdf

Objednávka číslo : PIR15300
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3318,00
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15300.pdf

Objednávka číslo : PIR15301
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15301.pdf

Objednávka číslo : PIR15302
popis :katétre,stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :8920,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15302.pdf

Objednávka číslo : PIR15303
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2538,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15303.pdf

Objednávka číslo : PIR15304
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3585,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15304.pdf

Objednávka číslo : PIR15305
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1740,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15305.pdf

Objednávka číslo : PIR15306
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10863,00
číslo zmluvy :083/2015
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15306.pdf

Objednávka číslo : PIR15307
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :13770,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15307.pdf

Objednávka číslo : PIR15308
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1800,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15308.pdf

Objednávka číslo : PIR15309
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15309.pdf

Objednávka číslo : PIR15310
popis :katétre
suma v EUR s DPH :732,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15310.pdf

Objednávka číslo : PIR15311
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9410,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15311.pdf

Objednávka číslo : PIR15312
popis :vodiče,zavádzače
suma v EUR s DPH :2424,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15312.pdf

Objednávka číslo : PIR15313
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1783,00
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15313.pdf

Objednávka číslo : PIR15314
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6636,00
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15314.pdf

Objednávka číslo : PIR15315
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3450,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15315.pdf

Objednávka číslo : PIR15316
popis :stenty,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :19340,98
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15316.pdf

Objednávka číslo : PIR15317
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :23622,98
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15317.pdf

Objednávka číslo : PIR15318
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15318.pdf

Objednávka číslo : PIR15319
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1692,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15319.pdf

Objednávka číslo : PIR15320
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6231,50
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15320.pdf

Objednávka číslo : PIR15321
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1195,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15321.pdf

Objednávka číslo : PIR15322
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3505,28
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15322.pdf

Objednávka číslo : PIR15323
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15323.pdf

Objednávka číslo : PIR15324
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15324.pdf

Objednávka číslo : PIR15325
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8294,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15325.pdf

Objednávka číslo : PIR15326
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15326.pdf

Objednávka číslo : PIR15327
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7397,50
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15327.pdf

Objednávka číslo : PIR15328
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15328.pdf

Objednávka číslo : PIR15329
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15329.pdf

Objednávka číslo : PIR15330
popis :katétre
suma v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15330.pdf

Objednávka číslo : PIR15331
popis :zavádzacie púzdra
suma v EUR s DPH :2770,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15331.pdf

Objednávka číslo : PIR15332
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10926,50
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15332.pdf

Objednávka číslo : PIR15333
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15333.pdf

Objednávka číslo : PIR15334
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6190,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15334.pdf

Objednávka číslo : PIR15335
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15335.pdf

Objednávka číslo : POS15217
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3324,00
číslo zmluvy :033/2014
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15217.pdf

Objednávka číslo : POS15218
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15218.pdf

Objednávka číslo : POS15219
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7434,55
číslo zmluvy :028/2014
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15219.pdf

Objednávka číslo : POS15220
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15220.pdf

Objednávka číslo : POS15221
popis :chlopne,krúok anuloplastický
suma v EUR s DPH :4166,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15221.pdf

Objednávka číslo : POS15222
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1246,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15222.pdf

Objednávka číslo : POS15223
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15223.pdf

Objednávka číslo : POS15224
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :2927,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15224.pdf

Objednávka číslo : POS15225
popis :šitie
suma v EUR s DPH :388,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15225.pdf

Objednávka číslo : POS15226
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15226.pdf

Objednávka číslo : POS15227
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15227.pdf

Objednávka číslo : POS15228
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15228.pdf

Objednávka číslo : POS15229
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15229.pdf

Objednávka číslo : POS15230
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :028/2014
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15230.pdf

Objednávka číslo : POS15231
popis :šitie
suma v EUR s DPH :10995,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15231.pdf

Objednávka číslo : POS15232
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1723,98
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15232.pdf

Objednávka číslo : POS15233
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3423,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15233.pdf

Objednávka číslo : POS15234
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3144,55
číslo zmluvy :028/2014
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15234.pdf

Objednávka číslo : POS15235
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15235.pdf

Objednávka číslo : POS15236
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15236.pdf

Objednávka číslo : POS15237
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :024/2014
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15237.pdf

Objednávka číslo : POS15238
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :4122,00
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15238.pdf

Objednávka číslo : POS15239
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :5313,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15239.pdf

Objednávka číslo : POS15240
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15240.pdf

Objednávka číslo : POS15241
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10164,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15241.pdf

Objednávka číslo : POS15242
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :834,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15242.pdf

Objednávka číslo : POS15243
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :6435,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15243.pdf

Objednávka číslo : POS15244
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15244.pdf

Objednávka číslo : POS15245
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15245.pdf

Objednávka číslo : POS15246
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15246.pdf

Objednávka číslo : POS15247
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15247.pdf

Objednávka číslo : POS15248
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2015
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15248.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15018
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :27,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15018.pdf

Objednávka číslo : TU15214
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :239,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava
IČO dodávateľa :34559671
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15214.pdf

Objednávka číslo : TU15215
popis :manžeta, hadica
suma v EUR s DPH :192,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15215.pdf

Objednávka číslo : TU15225
popis :senzor, kábel
suma v EUR s DPH :468,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15225.pdf

Objednávka číslo : VZP15318
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :1621,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15318.pdf

Objednávka číslo : VZP15319
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :31,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15319.pdf

Objednávka číslo : VZP15320
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1196,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15320.pdf

Objednávka číslo : VZP15321
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1025,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15321.pdf

Objednávka číslo : VZP15322
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15322.pdf

Objednávka číslo : VZP15323
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :49,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15323.pdf

Objednávka číslo : VZP15324
popis :katétre
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15324.pdf

Objednávka číslo : VZP15325
popis :mat.hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :715,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15325.pdf

Objednávka číslo : VZP15326
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :702,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.09.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15326.pdf

Objednávka číslo : VZP15327
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :399,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15327.pdf

Objednávka číslo : VZP15328
popis :šitie
suma v EUR s DPH :353,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15328.pdf

Objednávka číslo : VZP15329
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5614,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15329.pdf

Objednávka číslo : VZP15330
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :7378,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15330.pdf

Objednávka číslo : VZP15331
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2304,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15331.pdf

Objednávka číslo : VZP15333
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3241,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15333.pdf

Objednávka číslo : VZP15334
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :550,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15334.pdf

Objednávka číslo : VZP15335
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1558,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15335.pdf

Objednávka číslo : VZP15336
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2227,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15336.pdf

Objednávka číslo : VZP15337
popis :Objednávka VZP15337
suma v EUR s DPH :884,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15337.pdf

Objednávka číslo : VZP15338
popis :šitie
suma v EUR s DPH :5653,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15338.pdf

Objednávka číslo : VZP15339
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15339.pdf

Objednávka číslo : VZP15340
popis :materiál obalový
suma v EUR s DPH :1234,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15340.pdf

Objednávka číslo : VZP15341
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :1010,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.09.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15341.pdf

Objednávka číslo : VZP15342
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :143,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15342.pdf

Objednávka číslo : VZP15343
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :20001,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15343.pdf

Objednávka číslo : VZP15344
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :275,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.09.2015
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15344.pdf

Objednávka číslo : VZP15345
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1563,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15345.pdf

Objednávka číslo : VZP15346
popis :mat.hygienický, katétre
suma v EUR s DPH :1872,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15346.pdf

Objednávka číslo : VZP15347
popis :mat. hygienický,sety
suma v EUR s DPH :1200,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15347.pdf

Objednávka číslo : VZP15348
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :345,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15348.pdf

Objednávka číslo : VZP15349
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :684,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.09.2015
dodávateľ :Roche Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Cintorínska 2340/3, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35887117
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15349.pdf

Objednávka číslo : VZP15350
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15350.pdf

Objednávka číslo : VZP15351
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :472,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15351.pdf

Objednávka číslo : VZP15352
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2125,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15352.pdf

Objednávka číslo : VZP15353
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2775,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15353.pdf

Objednávka číslo : VZP15355
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :40,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.09.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15355.pdf

Objednávka číslo : VZP15356
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :520,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15356.pdf

Objednávka číslo : VZP15357
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :352,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15357.pdf

Objednávka číslo : VZP15358
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1034,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15358.pdf

Objednávka číslo : VZP15359
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :498,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15359.pdf

Objednávka číslo : VZP15360
popis :mat. odberový,obväzový
suma v EUR s DPH :405,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.09.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15360.pdf

Objednávka číslo : VZP15361
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :876,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15361.pdf

Objednávka číslo : VZP15362
popis :mat. hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :7856,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15362.pdf

Objednávka číslo : VZP15363
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :323,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15363.pdf

Objednávka číslo : VZP15364
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1647,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15364.pdf

Objednávka číslo : VZP15365
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :28581,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15365.pdf

Objednávka číslo : VZP15366
popis :prísl. k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :1170,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15366.pdf

Objednávka číslo : VZP15367
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :4921,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15367.pdf

Objednávka číslo : VZP15368
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :792,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15368.pdf

Objednávka číslo : VZP15369
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2522,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15369.pdf

Objednávka číslo : VZP15370
popis :šitie
suma v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15370.pdf

Objednávka číslo : VZP15371
popis :materiál obväzový
suma v EUR s DPH :585,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15371.pdf

Objednávka číslo : VZP15372
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :52,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15372.pdf

Objednávka číslo : VZP15373
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1328,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15373.pdf

Objednávka číslo : VZP15374
popis :mat.hygienický, sety
suma v EUR s DPH :894,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15374.pdf

Objednávka číslo : VZP15375
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :4219,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15375.pdf

Objednávka číslo : VZP15376
popis :sety
suma v EUR s DPH :9252,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15376.pdf

Objednávka číslo : VZP15377
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :4716,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.09.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO dodávateľa :18626513
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15377.pdf

Objednávka číslo : VZP15378
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :702,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15378.pdf

Objednávka číslo : VZP15379
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :294,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.09.2015
dodávateľ :Fénix Bratislava, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jána Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :35730854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15379.pdf

Objednávka číslo : VZP15380
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5072,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15380.pdf

Objednávka číslo : VZP15381
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :7040,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15381.pdf

Objednávka číslo : VZP15382
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :6400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15382.pdf

Objednávka číslo : VZP15383
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3309,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15383.pdf

Objednávka číslo : VZP15384
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15384.pdf

Objednávka číslo : VZP15385
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15385.pdf

Objednávka číslo : VZP15386
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :454,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15386.pdf

Objednávka číslo : VZP15387
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :553,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15387.pdf

Objednávka číslo : VZP15388
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1713,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15388.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.