Faktúry zaúčtované v septembri 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-04340
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15368
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10150824
číslo pošty :8845/2015
digitálna kópia :f158845.pdf

faktúra číslo :DF-15-04533
popis :mediálne poradensktvo
celkom v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Mgr. Martin Urmanič
adresa dodávateľa :Goláňová 1, Bratislava, 82103
IČO dodávateľa :44707053
číslo faktúry dodávateľa :11015
číslo pošty :9261/2015
digitálna kópia :f159261.pdf

faktúra číslo :DF-15-04542
popis :PZS 9/2015
celkom v EUR s DPH :2660,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :ProCare, a.s.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23-25, Bratislava 5, 85101
IČO dodávateľa :35890568
číslo faktúry dodávateľa :11157726
číslo pošty :9288/2015
digitálna kópia :f159288.pdf

faktúra číslo :DF-15-03971
popis :odplata-stravné lístky
celkom v EUR s DPH :395,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115094629
číslo pošty :8113/2015
digitálna kópia :f158113.pdf

faktúra číslo :DF-15-04090
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :1234,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15340
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020155731
číslo pošty :8372/2015
digitálna kópia :f158372.pdf

faktúra číslo :DF-15-04583
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :38,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15356
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020155877
číslo pošty :8540/2015
digitálna kópia :f158540.pdf

faktúra číslo :TF-15-00357
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :78,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020155915
číslo pošty :8537/2015
digitálna kópia :f158537.pdf

faktúra číslo :DF-15-04289
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :40,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15355
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020155916
číslo pošty :8560/2015
digitálna kópia :f158560.pdf

faktúra číslo :TF-15-00361
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :5,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020155967
číslo pošty :8628/2015
digitálna kópia :f158628.pdf

faktúra číslo :DF-15-04582
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :106,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15355
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020155968
číslo pošty :9187/2015
digitálna kópia :f159187.pdf

faktúra číslo :TF-15-00371
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :22,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020156180
číslo pošty :8892/2015
digitálna kópia :f158892.pdf

faktúra číslo :DF-15-04034
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :298,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15314
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103162
číslo pošty :8138/2015
digitálna kópia :f158138.pdf

faktúra číslo :DF-15-04035
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :80,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15314
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103192
číslo pošty :8290/2015
digitálna kópia :f158290.pdf

faktúra číslo :DF-15-04161
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :575,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15333
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103249
číslo pošty :8499/2015
digitálna kópia :f158499.pdf

faktúra číslo :DF-15-04165
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :192,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15314
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103254
číslo pošty :8506/2015
digitálna kópia :f158506.pdf

faktúra číslo :DF-15-04296
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :520,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15356
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103301
číslo pošty :8709/2015
digitálna kópia :f158709.pdf

faktúra číslo :DF-15-04347
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :274,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15376
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103337
číslo pošty :8880/2015
digitálna kópia :f158880.pdf

faktúra číslo :TF-15-00358
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :59,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :EMOS SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Hlinická 409/22, Bytča, 014 01
IČO dodávateľa :36392961
číslo faktúry dodávateľa :1083517773
číslo pošty :8529/2015
digitálna kópia :f158529.pdf

faktúra číslo :DF-15-04531
popis :Právo v zdravotníctve -aktualizícia
celkom v EUR s DPH :18,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Wolters Kluwer s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 82109
IČO dodávateľa :31348262
číslo faktúry dodávateľa :1101575754
číslo pošty :9232/2015
digitálna kópia :f159232.pdf

faktúra číslo :DF-15-04507
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2370,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15302
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111502296
číslo pošty :9062/2015
digitálna kópia :f159062.pdf

faktúra číslo :DF-15-03904
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1116,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15321
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111563261
číslo pošty :8127/2015
digitálna kópia :f158127.pdf

faktúra číslo :TF-15-00337
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :64,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111563372
číslo pošty :8125/2015
digitálna kópia :f158125.pdf

faktúra číslo :DF-15-03903
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4511,87
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15322
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111563374
číslo pošty :8126/2015
digitálna kópia :f158126.pdf

faktúra číslo :DF-15-04055
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1137,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15324
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111564256
číslo pošty :8207/2015
digitálna kópia :f158207.pdf

faktúra číslo :DF-15-04054
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1447,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15326
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111564368
číslo pošty :8259/2015
digitálna kópia :f158259.pdf

faktúra číslo :TF-15-00343
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1210,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111564607
číslo pošty :8305/2015
digitálna kópia :f158305.pdf

faktúra číslo :TF-15-00345
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :15,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111564609
číslo pošty :8303/2015
digitálna kópia :f158303.pdf

faktúra číslo :TF-15-00344
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :461,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111564612
číslo pošty :8304/2015
digitálna kópia :f158304.pdf

faktúra číslo :DF-15-04146
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :608,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15328
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111565038
číslo pošty :8397/2015
digitálna kópia :f158397.pdf

faktúra číslo :TF-15-00352
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :115,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111566284
číslo pošty :8455/2015
digitálna kópia :f158455.pdf

faktúra číslo :TF-15-00351
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :4270,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111566286
číslo pošty :8453/2015
digitálna kópia :f158453.pdf

faktúra číslo :TF-15-00353
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :73,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111566426
číslo pošty :8484/2015
digitálna kópia :f158484.pdf

faktúra číslo :DF-15-04274
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :370,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15334
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111566849
číslo pošty :8570/2015
digitálna kópia :f158570.pdf

faktúra číslo :TF-15-00359
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :96,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111566852
číslo pošty :8584/2015
digitálna kópia :f158584.pdf

faktúra číslo :TF-15-00363
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :349,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111568037
číslo pošty :8657/2015
digitálna kópia :f158657.pdf

faktúra číslo :DF-15-04277
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :7288,25
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15337
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111568109
číslo pošty :8656/2015
digitálna kópia :f158656.pdf

faktúra číslo :DF-15-04276
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1754,87
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15338
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111568120
číslo pošty :8655/2015
digitálna kópia :f158655.pdf

faktúra číslo :DF-15-04273
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :741,02
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15341
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111568538
číslo pošty :8769/2015
digitálna kópia :f158769.pdf

faktúra číslo :DF-15-04091
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :31,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15319
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 81101
IČO dodávateľa :36365785
číslo faktúry dodávateľa :111570354
číslo pošty :8380/2015
digitálna kópia :f158380.pdf

faktúra číslo :DF-15-03875
popis :Internet Optika
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150906461
číslo pošty :8067/2015
digitálna kópia :f158067.pdf

faktúra číslo :DF-15-03972
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :25137,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115094629
číslo pošty :8113/2015
digitálna kópia :f158113.pdf

faktúra číslo :DF-15-03898
popis :zmluvný paušál IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.09.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1151010
číslo pošty :8175/2015
digitálna kópia :f158175.pdf

faktúra číslo :TF-15-00364
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :275,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11524630
číslo pošty :8687/2015
digitálna kópia :f158687.pdf

faktúra číslo :DF-15-04435
popis :odpadové vrecia
celkom v EUR s DPH :205,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15058
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, Prievidza, 971 01
IČO dodávateľa :36315303
číslo faktúry dodávateľa :1189015
číslo pošty :9087/2015
digitálna kópia :f159087.pdf

faktúra číslo :DF-15-04179
popis :hygienické potreby
celkom v EUR s DPH :8078,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15052
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :36579769
číslo faktúry dodávateľa :120150661
číslo pošty :8632/2015
digitálna kópia :f158632.pdf

faktúra číslo :DF-15-04501
popis :tonery
celkom v EUR s DPH :1947,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15034
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, Bratislava, 821 01
IČO dodávateľa :44195591
číslo faktúry dodávateľa :120154714
číslo pošty :9190/2015
digitálna kópia :f159190.pdf

faktúra číslo :TF-15-00372
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :175,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :NATURPRODUKT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :31341187
číslo faktúry dodávateľa :1230731
číslo pošty :8835/2015
digitálna kópia :f158835.pdf

faktúra číslo :TF-15-00376
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :121,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :NATURPRODUKT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :31341187
číslo faktúry dodávateľa :1231005
číslo pošty :8964/2015
digitálna kópia :f158964.pdf

faktúra číslo :DF-15-03918
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :747,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15715
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126400
číslo pošty :8132/2015
digitálna kópia :f158132.pdf

faktúra číslo :DF-15-03917
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5178,10
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15758
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126401
číslo pošty :8131/2015
digitálna kópia :f158131.pdf

faktúra číslo :DF-15-03931
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16394,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15291
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126402
číslo pošty :8144/2015
digitálna kópia :f158144.pdf

faktúra číslo :DF-15-03932
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15287
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126403
číslo pošty :8133/2015
digitálna kópia :f158133.pdf

faktúra číslo :DF-15-04018
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1494,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15786
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126404
číslo pošty :8289/2015
digitálna kópia :f158289.pdf

faktúra číslo :DF-15-04022
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5414,40
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15775
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126405
číslo pošty :8282/2015
digitálna kópia :f158282.pdf

faktúra číslo :DF-15-04016
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2540,20
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15776
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126406
číslo pošty :8283/2015
digitálna kópia :f158283.pdf

faktúra číslo :DF-15-04110
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1800,00
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15287
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126410
číslo pošty :8386/2015
digitálna kópia :f158386.pdf

faktúra číslo :DF-15-04128
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :5730,14
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15786
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126412
číslo pošty :8382/2015
digitálna kópia :f158382.pdf

faktúra číslo :DF-15-04129
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1856,30
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15783
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126413
číslo pošty :8383/2015
digitálna kópia :f158383.pdf

faktúra číslo :DF-15-04150
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :390,80
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15776
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126420
číslo pošty :8500/2015
digitálna kópia :f158500.pdf

faktúra číslo :DF-15-04149
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6797,10
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15791
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126423
číslo pošty :8508/2015
digitálna kópia :f158508.pdf

faktúra číslo :DF-15-04153
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :2427,82
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15806
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126424
číslo pošty :8507/2015
digitálna kópia :f158507.pdf

faktúra číslo :DF-15-04237
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4294,42
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15822
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126429
číslo pošty :8642/2015
digitálna kópia :f158642.pdf

faktúra číslo :DF-15-04227
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15814
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126430
číslo pošty :8643/2015
digitálna kópia :f158643.pdf

faktúra číslo :DF-15-04315
popis :stenty,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :19340,98
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15316
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126438
číslo pošty :8875/2015
digitálna kópia :f158875.pdf

faktúra číslo :DF-15-04314
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :23622,98
číslo zmluvy :085/2015_D1
číslo objednávky :PIR15317
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126439
číslo pošty :8874/2015
digitálna kópia :f158874.pdf

faktúra číslo :DF-15-04339
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :390,80
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15829
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126444
číslo pošty :8873/2015
digitálna kópia :f158873.pdf

faktúra číslo :DF-15-04337
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :1773,71
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15854
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126445
číslo pošty :8877/2015
digitálna kópia :f158877.pdf

faktúra číslo :DF-15-04338
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :488,50
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15843
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126446
číslo pošty :8878/2015
digitálna kópia :f158878.pdf

faktúra číslo :DF-15-04496
popis :oprava stoličky
celkom v EUR s DPH :12,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Dana Krnáčová
adresa dodávateľa :Banícka 272/3, Malachov,
IČO dodávateľa :30566126
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8825/2015
digitálna kópia :f158825.pdf

faktúra číslo :DF-15-03964
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :530,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15125
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8162/2015
digitálna kópia :f158162.pdf

faktúra číslo :DF-15-03977
popis :súčiastky a komplety na okná
celkom v EUR s DPH :812,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15193
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :S.E.A.M., s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.Orličie 741, Nižná, 2743
IČO dodávateľa :31592261
číslo faktúry dodávateľa :1500005
číslo pošty :8190/2015
digitálna kópia :f158190.pdf

faktúra číslo :DF-15-04619
popis :zneškodnenie odpadu
celkom v EUR s DPH :1610,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :AGB ekoservis s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 2, Košice, 040 11
IČO dodávateľa :36182508
číslo faktúry dodávateľa :1500771
číslo pošty :9326/2015
digitálna kópia :f159326.pdf

faktúra číslo :DF-15-03916
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6234,40
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15760
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801206
číslo pošty :8145/2015
digitálna kópia :f158145.pdf

faktúra číslo :DF-15-04012
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5332,25
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15760
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801211
číslo pošty :8222/2015
digitálna kópia :f158222.pdf

faktúra číslo :DF-15-04112
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3894,48
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15782
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801220
číslo pošty :8371/2015
digitálna kópia :f158371.pdf

faktúra číslo :DF-15-04124
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :223,99
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15680
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801233
číslo pošty :8423/2015
digitálna kópia :f158423.pdf

faktúra číslo :DF-15-04154
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :6005,76
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15812
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801251
číslo pošty :8527/2015
digitálna kópia :f158527.pdf

faktúra číslo :DF-15-04191
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :101,64
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15782
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801264
číslo pošty :8563/2015
digitálna kópia :f158563.pdf

faktúra číslo :DF-15-04192
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2285,25
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15803
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801265
číslo pošty :8564/2015
digitálna kópia :f158564.pdf

faktúra číslo :DF-15-04183
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :406,56
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15812
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801266
číslo pošty :8565/2015
digitálna kópia :f158565.pdf

faktúra číslo :DF-15-04251
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :083/2015
číslo objednávky :PIR15306
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801283
číslo pošty :8673/2015
digitálna kópia :f158673.pdf

faktúra číslo :DF-15-04305
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :335,99
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15680
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801299
číslo pošty :8824/2015
digitálna kópia :f158824.pdf

faktúra číslo :DF-15-04304
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2239,92
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15739
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801300
číslo pošty :8823/2015
digitálna kópia :f158823.pdf

faktúra číslo :DF-15-04386
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7242,00
číslo zmluvy :083/2015
číslo objednávky :PIR15306
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801321
číslo pošty :8990/2015
digitálna kópia :f158990.pdf

faktúra číslo :DF-15-04115
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :929,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15771
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100017
číslo pošty :8420/2015
digitálna kópia :f158420.pdf

faktúra číslo :DF-15-04332
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15831
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100018
číslo pošty :8862/2015
digitálna kópia :f158862.pdf

faktúra číslo :DF-15-04462
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1084,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15719
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100019
číslo pošty :9073/2015
digitálna kópia :f159073.pdf

faktúra číslo :DF-15-04461
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15807
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100020
číslo pošty :9074/2015
digitálna kópia :f159074.pdf

faktúra číslo :DF-15-03937
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :074/2015
číslo objednávky :PIR15289
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010385
číslo pošty :8096/2015
digitálna kópia :f158096.pdf

faktúra číslo :DF-15-03924
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8525,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15768
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010386
číslo pošty :8095/2015
digitálna kópia :f158095.pdf

faktúra číslo :DF-15-04013
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15577
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010391
číslo pošty :8221/2015
digitálna kópia :f158221.pdf

faktúra číslo :DF-15-04011
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15668
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010392
číslo pošty :8220/2015
digitálna kópia :f158220.pdf

faktúra číslo :DF-15-04009
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15768
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010393
číslo pošty :8219/2015
digitálna kópia :f158219.pdf

faktúra číslo :DF-15-04123
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5630,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15804
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010405
číslo pošty :8412/2015
digitálna kópia :f158412.pdf

faktúra číslo :DF-15-04353
popis :prolongácia licencie-lekáreň
celkom v EUR s DPH :575,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :PharmINFO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :36658111
číslo faktúry dodávateľa :15012018
číslo pošty :8904/2015
digitálna kópia :f158904.pdf

faktúra číslo :DF-15-03938
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3383,60
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15290
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021873
číslo pošty :8097/2015
digitálna kópia :f158097.pdf

faktúra číslo :DF-15-03925
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15774
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021876
číslo pošty :8099/2015
digitálna kópia :f158099.pdf

faktúra číslo :DF-15-04027
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013_D1
číslo objednávky :PEK15280
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021927
číslo pošty :8275/2015
digitálna kópia :f158275.pdf

faktúra číslo :DF-15-04007
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15297
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021931
číslo pošty :8276/2015
digitálna kópia :f158276.pdf

faktúra číslo :DF-15-04019
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15790
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021932
číslo pošty :8277/2015
digitálna kópia :f158277.pdf

faktúra číslo :DF-15-04047
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15673
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021944
číslo pošty :8299/2015
digitálna kópia :f158299.pdf

faktúra číslo :DF-15-04072
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15297
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021956
číslo pošty :8343/2015
digitálna kópia :f158343.pdf

faktúra číslo :DF-15-04431
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7434,55
číslo zmluvy :028/2014
číslo objednávky :POS15219
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021992
číslo pošty :8526/2015
digitálna kópia :f158526.pdf

faktúra číslo :DF-15-04172
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15270
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022029
číslo pošty :8524/2015
digitálna kópia :f158524.pdf

faktúra číslo :DF-15-04173
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3383,60
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15297
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022032
číslo pošty :8523/2015
digitálna kópia :f158523.pdf

faktúra číslo :DF-15-04155
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5300,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15818
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022034
číslo pošty :8525/2015
digitálna kópia :f158525.pdf

faktúra číslo :DF-15-04220
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :028/2014
číslo objednávky :POS15230
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022046
číslo pošty :8612/2015
digitálna kópia :f158612.pdf

faktúra číslo :DF-15-04185
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15837
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022077
číslo pošty :8614/2015
digitálna kópia :f158614.pdf

faktúra číslo :DF-15-04213
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :38655,63
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15299
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022078
číslo pošty :8613/2015
digitálna kópia :f158613.pdf

faktúra číslo :DF-15-04258
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15270
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022094
číslo pošty :8724/2015
digitálna kópia :f158724.pdf

faktúra číslo :DF-15-04260
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15290
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022095
číslo pošty :8728/2015
digitálna kópia :f158728.pdf

faktúra číslo :DF-15-04261
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15790
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022096
číslo pošty :8731/2015
digitálna kópia :f158731.pdf

faktúra číslo :DF-15-04259
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15303
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022097
číslo pošty :8726/2015
digitálna kópia :f158726.pdf

faktúra číslo :DF-15-04262
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15818
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022098
číslo pošty :8729/2015
digitálna kópia :f158729.pdf

faktúra číslo :DF-15-04321
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :3144,55
číslo zmluvy :028/2014
číslo objednávky :POS15234
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022113
číslo pošty :8771/2015
digitálna kópia :f158771.pdf

faktúra číslo :DF-15-04309
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15319
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022119
číslo pošty :8772/2015
digitálna kópia :f158772.pdf

faktúra číslo :DF-15-04404
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15837
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022170
číslo pošty :8915/2015
digitálna kópia :f158915.pdf

faktúra číslo :DF-15-04407
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15319
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022171
číslo pošty :8914/2015
digitálna kópia :f158914.pdf

faktúra číslo :DF-15-04494
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :6435,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15243
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022204
číslo pošty :9100/2015
digitálna kópia :f159100.pdf

faktúra číslo :DF-15-04495
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15245
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15022205
číslo pošty :9099/2015
digitálna kópia :f159099.pdf

faktúra číslo :DF-15-04134
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :198,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15056
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150587
číslo pošty :8479/2015
digitálna kópia :f158479.pdf

faktúra číslo :DF-15-04532
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1584,07
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15357
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701490
číslo pošty :8018/2015
digitálna kópia :f158018.pdf

faktúra číslo :DF-15-03943
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :272,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15305
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701513
číslo pošty :8102/2015
digitálna kópia :f158102.pdf

faktúra číslo :DF-15-03944
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1421,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15315
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701514
číslo pošty :8101/2015
digitálna kópia :f158101.pdf

faktúra číslo :DF-15-03968
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :601,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15118
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701515
číslo pošty :8100/2015
digitálna kópia :f158100.pdf

faktúra číslo :DF-15-04056
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1084,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15325
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701535
číslo pošty :8206/2015
digitálna kópia :f158206.pdf

faktúra číslo :DF-15-04073
popis :mat.hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :715,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15325
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701545
číslo pošty :8350/2015
digitálna kópia :f158350.pdf

faktúra číslo :DF-15-04061
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1474,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15119
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701546
číslo pošty :8345/2015
digitálna kópia :f158345.pdf

faktúra číslo :DF-15-04062
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1190,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15122
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701547
číslo pošty :8344/2015
digitálna kópia :f158344.pdf

faktúra číslo :DF-15-04058
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2216,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15123
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701548
číslo pošty :8349/2015
digitálna kópia :f158349.pdf

faktúra číslo :DF-15-04059
popis :oxysenzory
celkom v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15124
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701549
číslo pošty :8347/2015
digitálna kópia :f158347.pdf

faktúra číslo :DF-15-04060
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :945,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15127
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701550
číslo pošty :8346/2015
digitálna kópia :f158346.pdf

faktúra číslo :DF-15-04098
popis :sety
celkom v EUR s DPH :4590,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15330
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701570
číslo pošty :8406/2015
digitálna kópia :f158406.pdf

faktúra číslo :DF-15-04204
popis :pripojenie kanyly
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15122
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701606
číslo pošty :8567/2015
digitálna kópia :f158567.pdf

faktúra číslo :DF-15-04205
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :213,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15123
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701607
číslo pošty :8568/2015
digitálna kópia :f158568.pdf

faktúra číslo :DF-15-04270
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1430,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15336
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701610
číslo pošty :8572/2015
digitálna kópia :f158572.pdf

faktúra číslo :DF-15-04199
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2788,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15330
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701611
číslo pošty :8569/2015
digitálna kópia :f158569.pdf

faktúra číslo :TF-15-00368
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :50,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701643
číslo pošty :8792/2015
digitálna kópia :f158792.pdf

faktúra číslo :DF-15-04272
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :13647,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15342
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701644
číslo pošty :8793/2015
digitálna kópia :f158793.pdf

faktúra číslo :DF-15-04301
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :734,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15123
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701649
číslo pošty :8795/2015
digitálna kópia :f158795.pdf

faktúra číslo :DF-15-04348
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1324,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15128
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701650
číslo pošty :8796/2015
digitálna kópia :f158796.pdf

faktúra číslo :DF-15-04299
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :98,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15315
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701651
číslo pošty :8797/2015
digitálna kópia :f158797.pdf

faktúra číslo :DF-15-04300
popis :mat. hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1200,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15347
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701652
číslo pošty :8798/2015
digitálna kópia :f158798.pdf

faktúra číslo :DF-15-04288
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :457,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15359
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701653
číslo pošty :8799/2015
digitálna kópia :f158799.pdf

faktúra číslo :DF-15-04286
popis :mat. hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :6645,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15362
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701654
číslo pošty :8800/2015
digitálna kópia :f158800.pdf

faktúra číslo :DF-15-04437
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :175,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15132
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701662
číslo pošty :8842/2015
digitálna kópia :f158842.pdf

faktúra číslo :DF-15-04387
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5436,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15343
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701676
číslo pošty :8868/2015
digitálna kópia :f158868.pdf

faktúra číslo :DF-15-04359
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :627,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15128
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701677
číslo pošty :8820/2015
digitálna kópia :f158820.pdf

faktúra číslo :DF-15-04051
popis :lepenie, značenie, fóliovanie
celkom v EUR s DPH :198,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :FERRAGRAFIK
adresa dodávateľa :Sládkovičova 6/13, Žiar nad Hronom, 96501
IČO dodávateľa :35298995
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8325/2015
digitálna kópia :f158325.pdf

faktúra číslo :DF-15-04175
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1868,26
číslo zmluvy :123/2015
číslo objednávky :PIK15793
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1509134
číslo pošty :8543/2015
digitálna kópia :f158543.pdf

faktúra číslo :DF-15-03947
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1025,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15321
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1509210
číslo pošty :8152/2015
digitálna kópia :f158152.pdf

faktúra číslo :DF-15-04284
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1034,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15358
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1509228
číslo pošty :8627/2015
digitálna kópia :f158627.pdf

faktúra číslo :DF-15-04087
popis :oprava/výmena chybných diskov
celkom v EUR s DPH :684,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :SYSTECOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Dukelských hrdinov 42, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :36641669
číslo faktúry dodávateľa :151010023
číslo pošty :8369/2015
digitálna kópia :f158369.pdf

faktúra číslo :DF-15-04132
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15672
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103411
číslo pošty :8378/2015
digitálna kópia :f158378.pdf

faktúra číslo :DF-15-04069
popis :katétre,prísl.invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :14461,70
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15275
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103425
číslo pošty :8334/2015
digitálna kópia :f158334.pdf

faktúra číslo :DF-15-04070
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15301
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103426
číslo pošty :8335/2015
digitálna kópia :f158335.pdf

faktúra číslo :DF-15-04065
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11438,80
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15749
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103427
číslo pošty :8333/2015
digitálna kópia :f158333.pdf

faktúra číslo :DF-15-04067
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15738
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103428
číslo pošty :8336/2015
digitálna kópia :f158336.pdf

faktúra číslo :DF-15-04136
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2232,00
číslo zmluvy :082/2015
číslo objednávky :PIK15794
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103491
číslo pošty :8468/2015
digitálna kópia :f158468.pdf

faktúra číslo :DF-15-04140
popis :katétre,stenty,vodiče
celkom v EUR s DPH :8920,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
číslo objednávky :PIR15302
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103492
číslo pošty :8469/2015
digitálna kópia :f158469.pdf

faktúra číslo :DF-15-04174
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1740,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15305
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103542
číslo pošty :8545/2015
digitálna kópia :f158545.pdf

faktúra číslo :DF-15-04198
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15749
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103547
číslo pošty :8552/2015
digitálna kópia :f158552.pdf

faktúra číslo :DF-15-04182
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10776,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15823
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103552
číslo pošty :8553/2015
digitálna kópia :f158553.pdf

faktúra číslo :DF-15-04230
popis :sety,katétre
celkom v EUR s DPH :3894,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15827
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103621
číslo pošty :8635/2015
digitálna kópia :f158635.pdf

faktúra číslo :DF-15-04228
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1672,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15840
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103622
číslo pošty :8638/2015
digitálna kópia :f158638.pdf

faktúra číslo :DF-15-04234
popis :katétre,prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :13770,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIR15307
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103623
číslo pošty :8636/2015
digitálna kópia :f158636.pdf

faktúra číslo :DF-15-04233
popis :vodiče,zavádzače
celkom v EUR s DPH :2424,00
číslo zmluvy :070/2015_D1
číslo objednávky :PIR15312
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103624
číslo pošty :8637/2015
digitálna kópia :f158637.pdf

faktúra číslo :DF-15-04316
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2492,60
číslo zmluvy :082/2015_D1
číslo objednávky :PIR15320
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103682
číslo pošty :8871/2015
digitálna kópia :f158871.pdf

faktúra číslo :DF-15-04405
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1674,00
číslo zmluvy :082/2015
číslo objednávky :PIK15845
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103734
číslo pošty :8931/2015
digitálna kópia :f158931.pdf

faktúra číslo :DF-15-04406
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14021,98
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15852
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103735
číslo pošty :8930/2015
digitálna kópia :f158930.pdf

faktúra číslo :TF-15-00369
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2179,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice
adresa dodávateľa :Ku Ihrisku Ŕ. 4, Ľubotice, 080 06
IČO dodávateľa :31677860
číslo faktúry dodávateľa :1511592
číslo pošty :8895/2015
digitálna kópia :f158895.pdf

faktúra číslo :DF-15-04554
popis :filtre
celkom v EUR s DPH :403,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Earth Resources, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :31359451
číslo faktúry dodávateľa :15120907
číslo pošty :9299/2015
digitálna kópia :f159299.pdf

faktúra číslo :DF-15-04357
popis :výroba pečiatok
celkom v EUR s DPH :27,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15264
číslo pošty :8903/2015
digitálna kópia :f158903.pdf

faktúra číslo :TF-15-00350
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :122,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153531272
číslo pošty :8405/2015
digitálna kópia :f158405.pdf

faktúra číslo :DF-15-04360
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4614,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15820
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :154783
číslo pošty :8886/2015
digitálna kópia :f158886.pdf

faktúra číslo :DF-15-04377
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9004/2015
digitálna kópia :f159004.pdf

faktúra číslo :DF-15-04393
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :585,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15371
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35758481
číslo faktúry dodávateľa :1551102697
číslo pošty :8932/2015
digitálna kópia :f158932.pdf

faktúra číslo :DF-15-04378
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9003/2015
digitálna kópia :f159003.pdf

faktúra číslo :DF-15-04440
popis :poradenstvo VO 9/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9081/2015
digitálna kópia :f159081.pdf

faktúra číslo :DF-15-04017
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4173,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15761
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599021
číslo pošty :8288/2015
digitálna kópia :f158288.pdf

faktúra číslo :DF-15-04063
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4173,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15761
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599022
číslo pošty :8339/2015
digitálna kópia :f158339.pdf

faktúra číslo :DF-15-04138
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1632,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15805
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599023
číslo pošty :8465/2015
digitálna kópia :f158465.pdf

faktúra číslo :DF-15-03933
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1055,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15264
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8161/2015
digitálna kópia :f158161.pdf

faktúra číslo :DF-15-03999
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15284
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8156/2015
digitálna kópia :f158156.pdf

faktúra číslo :DF-15-04000
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9120,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15292
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8157/2015
digitálna kópia :f158157.pdf

faktúra číslo :DF-15-04071
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3165,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15277
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8338/2015
digitálna kópia :f158338.pdf

faktúra číslo :IF-15-00069
popis :mechanický trombektomický systém
celkom v EUR s DPH :27600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8367/2015
digitálna kópia :f158367.pdf

faktúra číslo :DF-15-04111
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :10550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15277
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8374/2015
digitálna kópia :f158374.pdf

faktúra číslo :DF-15-04105
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15292
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8376/2015
digitálna kópia :f158376.pdf

faktúra číslo :DF-15-04142
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15281
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8463/2015
digitálna kópia :f158463.pdf

faktúra číslo :DF-15-04141
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15284
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8462/2015
digitálna kópia :f158462.pdf

faktúra číslo :DF-15-04318
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15323
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8863/2015
digitálna kópia :f158863.pdf

faktúra číslo :DF-15-04384
popis :PHM 9/2015
celkom v EUR s DPH :353,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700150409
číslo pošty :9008/2015
digitálna kópia :f159008.pdf

faktúra číslo :DF-15-04243
popis :bezpečnosť práce 11/2015-10/2016
celkom v EUR s DPH :51,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Wolters Kluwer s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 82109
IČO dodávateľa :31348262
číslo faktúry dodávateľa :1701574699
číslo pošty :8692/2015
digitálna kópia :f158692.pdf

faktúra číslo :DF-15-03950
popis :sety
celkom v EUR s DPH :680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15227
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176467
číslo pošty :8137/2015
digitálna kópia :f158137.pdf

faktúra číslo :DF-15-03951
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1060,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15300
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176468
číslo pošty :8134/2015
digitálna kópia :f158134.pdf

faktúra číslo :DF-15-03952
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15300
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176469
číslo pošty :8136/2015
digitálna kópia :f158136.pdf

faktúra číslo :DF-15-03955
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :3876,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15304
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176470
číslo pošty :8135/2015
digitálna kópia :f158135.pdf

faktúra číslo :DF-15-04167
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :696,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15333
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176492
číslo pošty :8505/2015
digitálna kópia :f158505.pdf

faktúra číslo :DF-15-04329
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :2927,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15224
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176495
číslo pošty :8504/2015
digitálna kópia :f158504.pdf

faktúra číslo :DF-15-04224
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :696,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15333
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176498
číslo pošty :8645/2015
digitálna kópia :f158645.pdf

faktúra číslo :DF-15-04267
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :565,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15345
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176499
číslo pošty :8644/2015
digitálna kópia :f158644.pdf

faktúra číslo :DF-15-04327
popis :sonda kryochirurgická
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15236
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176514
číslo pošty :8713/2015
digitálna kópia :f158713.pdf

faktúra číslo :DF-15-04345
popis :mat.hygienický,kanaly
celkom v EUR s DPH :3793,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15365
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176523
číslo pošty :8872/2015
digitálna kópia :f158872.pdf

faktúra číslo :DF-15-04410
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :5140,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15376
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176530
číslo pošty :8948/2015
digitálna kópia :f158948.pdf

faktúra číslo :DF-15-04492
popis :sonda kryochirurgická
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15246
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176534
číslo pošty :9122/2015
digitálna kópia :f159122.pdf

faktúra číslo :DF-15-04626
popis :vyúčtovanie el.energia 9/2015
celkom v EUR s DPH :4439,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :1815103535
číslo pošty :9428/2015
digitálna kópia :f159428.pdf

faktúra číslo :DF-15-04025
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :23609,39
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15275
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186991
číslo pošty :8281/2015
digitálna kópia :f158281.pdf

faktúra číslo :DF-15-04049
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4065,00
číslo zmluvy :026/2015
číslo objednávky :PEK15272
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186999
číslo pošty :8301/2015
digitálna kópia :f158301.pdf

faktúra číslo :DF-15-04026
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5399,94
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15281
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187001
číslo pošty :8287/2015
digitálna kópia :f158287.pdf

faktúra číslo :DF-15-04169
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :66692,18
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15288
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187020
číslo pošty :8503/2015
digitálna kópia :f158503.pdf

faktúra číslo :DF-15-04231
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10530,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15287
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187040
číslo pošty :8640/2015
digitálna kópia :f158640.pdf

faktúra číslo :DF-15-04232
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :21060,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15286
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187041
číslo pošty :8641/2015
digitálna kópia :f158641.pdf

faktúra číslo :DF-15-04265
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :35099,97
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15300
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187043
číslo pošty :8706/2015
digitálna kópia :f158706.pdf

faktúra číslo :DF-15-04264
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :53867,59
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15292
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187049
číslo pošty :8708/2015
digitálna kópia :f158708.pdf

faktúra číslo :DF-15-04427
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :38998,59
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15304
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187082
číslo pošty :8950/2015
digitálna kópia :f158950.pdf

faktúra číslo :DF-15-04426
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15305
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187084
číslo pošty :8949/2015
digitálna kópia :f158949.pdf

faktúra číslo :DF-15-04488
popis :defibrilátory,katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :66348,86
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15313
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :187094
číslo pošty :9120/2015
digitálna kópia :f159120.pdf

faktúra číslo :DF-15-04366
popis :DZS 9/2015
celkom v EUR s DPH :1993,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Falck Záchranná a.s.
adresa dodávateľa :Bačíková 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :35900130
číslo faktúry dodávateľa :200151297
číslo pošty :9012/2015
digitálna kópia :f159012.pdf

faktúra číslo :DF-15-04550
popis :preprava zamestnanci 9/2015
celkom v EUR s DPH :360,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :inTAXI s.r.o.
adresa dodávateľa :Kláry Jarunkovej 4/14877, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :47489278
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9312/2015
digitálna kópia :f159312.pdf

faktúra číslo :DF-15-04383
popis :služby BOUP 9/2015
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9002/2015
digitálna kópia :f159002.pdf

faktúra číslo :DF-15-04368
popis :služby OPP 9/2015
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :9015/2015
digitálna kópia :f159015.pdf

faktúra číslo :TF-15-00338
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :342,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hrdličkova 2/B, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201501022
číslo pošty :8258/2015
digitálna kópia :f158258.pdf

faktúra číslo :TF-15-00342
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :129,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.09.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hrdličkova 2/B, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201501033
číslo pošty :8294/2015
digitálna kópia :f158294.pdf

faktúra číslo :DF-15-04625
popis :krv a krvné preparáty 9/2015
celkom v EUR s DPH :40461,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :KRV15257
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :30853915
číslo faktúry dodávateľa :201501461
číslo pošty :9379/2015
digitálna kópia :f159379.pdf

faktúra číslo :DF-15-04148
popis :servis monitora
celkom v EUR s DPH :247,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150168
číslo pošty :8550/2015
digitálna kópia :f158550.pdf

faktúra číslo :DF-15-04385
popis :oprava monitora
celkom v EUR s DPH :273,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150169
číslo pošty :8870/2015
digitálna kópia :f158870.pdf

faktúra číslo :DF-15-03908
popis :manžeta, kábel
celkom v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15212
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150396
číslo pošty :8150/2015
digitálna kópia :f158150.pdf

faktúra číslo :DF-15-03907
popis :manžeta, hadica
celkom v EUR s DPH :192,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15215
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150397
číslo pošty :8149/2015
digitálna kópia :f158149.pdf

faktúra číslo :DF-15-04285
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15350
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150430
číslo pošty :8651/2015
digitálna kópia :f158651.pdf

faktúra číslo :DF-15-04268
popis :senzor, kábel
celkom v EUR s DPH :468,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15225
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150437
číslo pošty :8767/2015
digitálna kópia :f158767.pdf

faktúra číslo :DF-15-04355
popis :prevoz zosnulých
celkom v EUR s DPH :378,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015044
číslo pošty :8907/2015
digitálna kópia :f158907.pdf

faktúra číslo :IF-15-00075
popis :softvérové rozšírenie monit. centrály
celkom v EUR s DPH :2274,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150442
číslo pošty :8885/2015
digitálna kópia :f158885.pdf

faktúra číslo :IF-15-00079
popis :EKG MAC 1600
celkom v EUR s DPH :21540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150461
číslo pošty :9371/2015
digitálna kópia :f159371.pdf

faktúra číslo :DF-15-03978
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :548,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15053
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
adresa dodávateľa :Hlavná 52, Štúrovo, 94301
IČO dodávateľa :33126500
číslo faktúry dodávateľa :20150505
číslo pošty :8229/2015
digitálna kópia :f158229.pdf

faktúra číslo :DF-15-04178
popis :oprava Passat
celkom v EUR s DPH :276,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :BAPS s.r.o.
adresa dodávateľa :Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :45240281
číslo faktúry dodávateľa :20150768
číslo pošty :8619/2015
digitálna kópia :f158619.pdf

faktúra číslo :DF-15-04280
popis :oprava Peugeot
celkom v EUR s DPH :188,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :BAPS s.r.o.
adresa dodávateľa :Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :45240281
číslo faktúry dodávateľa :20150780
číslo pošty :8777/2015
digitálna kópia :f158777.pdf

faktúra číslo :IF-15-00074
popis :fibrilátor
celkom v EUR s DPH :4080,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201509155
číslo pošty :8790/2015
digitálna kópia :f158790.pdf

faktúra číslo :DF-15-04298
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :472,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15351
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201509159
číslo pošty :8776/2015
digitálna kópia :f158776.pdf

faktúra číslo :DF-15-04343
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :964,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15233
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201509166
číslo pošty :8857/2015
digitálna kópia :f158857.pdf

faktúra číslo :DF-15-04180
popis :výroba kľúčov
celkom v EUR s DPH :19,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100127
číslo pošty :8600/2015
digitálna kópia :f158600.pdf

faktúra číslo :DF-15-04441
popis :výroba kľúčov
celkom v EUR s DPH :60,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100146
číslo pošty :8908/2015
digitálna kópia :f158908.pdf

faktúra číslo :TF-15-00340
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :515,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151217
číslo pošty :8191/2015
digitálna kópia :f158191.pdf

faktúra číslo :TF-15-00339
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :404,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151226
číslo pošty :8205/2015
digitálna kópia :f158205.pdf

faktúra číslo :TF-15-00341
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :515,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151239
číslo pošty :8192/2015
digitálna kópia :f158192.pdf

faktúra číslo :TF-15-00349
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :842,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151281
číslo pošty :8328/2015
digitálna kópia :f158328.pdf

faktúra číslo :TF-15-00356
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :150,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151357
číslo pošty :8539/2015
digitálna kópia :f158539.pdf

faktúra číslo :DF-15-04004
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2390,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15280
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151388
číslo pošty :8216/2015
digitálna kópia :f158216.pdf

faktúra číslo :DF-15-04002
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1195,01
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15278
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151389
číslo pošty :8214/2015
digitálna kópia :f158214.pdf

faktúra číslo :DF-15-04001
popis :katétre,sety
celkom v EUR s DPH :3205,01
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15285
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151390
číslo pošty :8212/2015
digitálna kópia :f158212.pdf

faktúra číslo :DF-15-04040
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15114
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151391
číslo pošty :8213/2015
digitálna kópia :f158213.pdf

faktúra číslo :DF-15-04133
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15784
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151396
číslo pošty :8373/2015
digitálna kópia :f158373.pdf

faktúra číslo :DF-15-04003
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :OAIM15114
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151402
číslo pošty :8215/2015
digitálna kópia :f158215.pdf

faktúra číslo :DF-15-04064
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIK15743
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151403
číslo pošty :8217/2015
digitálna kópia :f158217.pdf

faktúra číslo :TF-15-00362
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1373,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151412
číslo pošty :8617/2015
digitálna kópia :f158617.pdf

faktúra číslo :DF-15-04163
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15339
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151433
číslo pošty :8514/2015
digitálna kópia :f158514.pdf

faktúra číslo :DF-15-04109
popis :katétre,sety
celkom v EUR s DPH :2121,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15285
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151449
číslo pošty :8442/2015
digitálna kópia :f158442.pdf

faktúra číslo :DF-15-04108
popis :katétre, prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :12709,98
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15296
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151450
číslo pošty :8444/2015
digitálna kópia :f158444.pdf

faktúra číslo :DF-15-04121
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :790,00
číslo zmluvy :110/2015_D1
číslo objednávky :PIK15764
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151451
číslo pošty :8443/2015
digitálna kópia :f158443.pdf

faktúra číslo :DF-15-04184
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3630,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15677
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151459
číslo pošty :8598/2015
digitálna kópia :f158598.pdf

faktúra číslo :DF-15-04240
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15813
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151467
číslo pošty :8662/2015
digitálna kópia :f158662.pdf

faktúra číslo :DF-15-04023
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :4205,52
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15278
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151472
číslo pošty :8082/2015
digitálna kópia :f158082.pdf

faktúra číslo :DF-15-03936
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
číslo objednávky :PIR15286
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151474
číslo pošty :8083/2015
digitálna kópia :f158083.pdf

faktúra číslo :DF-15-03942
popis :sety,katétre
celkom v EUR s DPH :8071,20
číslo zmluvy :017/2015
číslo objednávky :PEK15277
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151475
číslo pošty :8084/2015
digitálna kópia :f158084.pdf

faktúra číslo :DF-15-03928
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :500,70
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15769
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151476
číslo pošty :8085/2015
digitálna kópia :f158085.pdf

faktúra číslo :DF-15-04028
popis :sety
celkom v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :017/2015
číslo objednávky :PEK15277
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151493
číslo pošty :8272/2015
digitálna kópia :f158272.pdf

faktúra číslo :DF-15-04020
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :80,70
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15769
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151494
číslo pošty :8271/2015
digitálna kópia :f158271.pdf

faktúra číslo :DF-15-04222
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3585,01
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15304
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151494
číslo pošty :8611/2015
digitálna kópia :f158611.pdf

faktúra číslo :DF-15-04029
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :32823,56
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15282
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151495
číslo pošty :8270/2015
digitálna kópia :f158270.pdf

faktúra číslo :DF-15-04008
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :770,00
číslo zmluvy :087/2015
číslo objednávky :PIR15294
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151496
číslo pošty :8269/2015
digitálna kópia :f158269.pdf

faktúra číslo :DF-15-04295
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15354
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151498
číslo pošty :8721/2015
digitálna kópia :f158721.pdf

faktúra číslo :DF-15-04306
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :220,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15677
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151501
číslo pošty :8762/2015
digitálna kópia :f158762.pdf

faktúra číslo :DF-15-04103
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7707,60
číslo zmluvy :016/2015
číslo objednávky :PEK15285
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151516
číslo pošty :8408/2015
digitálna kópia :f158408.pdf

faktúra číslo :DF-15-04102
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8867,98
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15289
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151517
číslo pošty :8411/2015
digitálna kópia :f158411.pdf

faktúra číslo :DF-15-04097
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :1170,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15335
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151518
číslo pošty :8409/2015
digitálna kópia :f158409.pdf

faktúra číslo :DF-15-04122
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :129/2015
číslo objednávky :PIK15797
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151519
číslo pošty :8410/2015
digitálna kópia :f158410.pdf

faktúra číslo :DF-15-04215
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15218
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151521
číslo pošty :8407/2015
digitálna kópia :f158407.pdf

faktúra číslo :DF-15-04548
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4650,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15842
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151525
číslo pošty :9076/2015
digitálna kópia :f159076.pdf

faktúra číslo :DF-15-04320
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9410,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
číslo objednávky :PIR15311
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151527
číslo pošty :8838/2015
digitálna kópia :f158838.pdf

faktúra číslo :DF-15-04171
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :15218,94
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15293
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151534
číslo pošty :8515/2015
digitálna kópia :f158515.pdf

faktúra číslo :DF-15-04330
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :735,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15222
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151538
číslo pošty :8516/2015
digitálna kópia :f158516.pdf

faktúra číslo :DF-15-04219
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15227
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151540
číslo pošty :8609/2015
digitálna kópia :f158609.pdf

faktúra číslo :DF-15-04176
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :388,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15335
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151551
číslo pošty :8544/2015
digitálna kópia :f158544.pdf

faktúra číslo :DF-15-04212
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :98314,59
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15298
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151563
číslo pošty :8608/2015
digitálna kópia :f158608.pdf

faktúra číslo :DF-15-04189
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :7830,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15830
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151564
číslo pošty :8610/2015
digitálna kópia :f158610.pdf

faktúra číslo :DF-15-04323
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :024/2014
číslo objednávky :POS15237
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151584
číslo pošty :8866/2015
digitálna kópia :f158866.pdf

faktúra číslo :DF-15-04312
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :70846,16
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15307
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151590
číslo pošty :8765/2015
digitálna kópia :f158765.pdf

faktúra číslo :DF-15-04287
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :936,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15366
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151592
číslo pošty :8764/2015
digitálna kópia :f158764.pdf

faktúra číslo :DF-15-04333
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15844
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151608
číslo pošty :8865/2015
digitálna kópia :f158865.pdf

faktúra číslo :DF-15-04362
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :34032,90
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15312
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151626
číslo pošty :8913/2015
digitálna kópia :f158913.pdf

faktúra číslo :DF-15-04490
popis :sety
celkom v EUR s DPH :4884,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15239
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151645
číslo pošty :9070/2015
digitálna kópia :f159070.pdf

faktúra číslo :DF-15-04632
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15244
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151698
číslo pošty :9398/2015
digitálna kópia :f159398.pdf

faktúra číslo :DF-15-03902
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2313,85
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15323
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015214675
číslo pošty :8128/2015
digitálna kópia :f158128.pdf

faktúra číslo :DF-15-04278
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15331
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015215031
číslo pošty :8454/2015
digitálna kópia :f158454.pdf

faktúra číslo :DF-15-04082
popis :stropné kazety
celkom v EUR s DPH :714,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :BMB Stavmont s.r.o.
adresa dodávateľa :Trieda Hradca Králové 4, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47986042
číslo faktúry dodávateľa :201522
číslo pošty :8475/2015
digitálna kópia :f158475.pdf

faktúra číslo :DF-15-04084
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :190,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015226
číslo pošty :8402/2015
digitálna kópia :f158402.pdf

faktúra číslo :DF-15-03921
popis :stenty, vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :16576,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15773
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300877
číslo pošty :8159/2015
digitálna kópia :f158159.pdf

faktúra číslo :DF-15-03920
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3788,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15711
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300884
číslo pošty :8158/2015
digitálna kópia :f158158.pdf

faktúra číslo :DF-15-04068
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5252,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15785
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300904
číslo pošty :8342/2015
digitálna kópia :f158342.pdf

faktúra číslo :DF-15-04113
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15785
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300924
číslo pošty :8379/2015
digitálna kópia :f158379.pdf

faktúra číslo :DF-15-04118
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5676,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15808
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300935
číslo pošty :8446/2015
digitálna kópia :f158446.pdf

faktúra číslo :DF-15-04193
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3784,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15824
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300948
číslo pošty :8566/2015
digitálna kópia :f158566.pdf

faktúra číslo :DF-15-04186
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15832
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300965
číslo pošty :8626/2015
digitálna kópia :f158626.pdf

faktúra číslo :DF-15-04187
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15838
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300966
číslo pošty :8625/2015
digitálna kópia :f158625.pdf

faktúra číslo :DF-15-04257
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1800,00
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15308
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300967
číslo pošty :8723/2015
digitálna kópia :f158723.pdf

faktúra číslo :DF-15-04310
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1920,00
číslo zmluvy :075/2015_D1
číslo objednávky :PIR15324
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300983
číslo pošty :8801/2015
digitálna kópia :f158801.pdf

faktúra číslo :DF-15-04403
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15848
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300991
číslo pošty :8923/2015
digitálna kópia :f158923.pdf

faktúra číslo :DF-15-04311
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15262
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154699
číslo pošty :8819/2015
digitálna kópia :f158819.pdf

faktúra číslo :DF-15-03894
popis :zmluvný servis IT - lekáreň
celkom v EUR s DPH :277,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :36005479
číslo faktúry dodávateľa :20154983
číslo pošty :8115/2015
digitálna kópia :f158115.pdf

faktúra číslo :DF-15-03939
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :7486,08
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15283
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155087
číslo pošty :8094/2015
digitálna kópia :f158094.pdf

faktúra číslo :DF-15-03927
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :16584,47
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15765
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155092
číslo pošty :8093/2015
digitálna kópia :f158093.pdf

faktúra číslo :DF-15-03957
popis :drenaže
celkom v EUR s DPH :184,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15317
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155093
číslo pošty :8090/2015
digitálna kópia :f158090.pdf

faktúra číslo :DF-15-03926
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1738,80
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15777
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155094
číslo pošty :8091/2015
digitálna kópia :f158091.pdf

faktúra číslo :DF-15-04039
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :124,01
číslo zmluvy :056/2014
číslo objednávky :POS15211
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155163
číslo pošty :8266/2015
digitálna kópia :f158266.pdf

faktúra číslo :DF-15-04024
popis :defibrilátory,katétre
celkom v EUR s DPH :30104,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15283
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155168
číslo pošty :8262/2015
digitálna kópia :f158262.pdf

faktúra číslo :DF-15-04006
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3317,99
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15300
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155169
číslo pošty :8264/2015
digitálna kópia :f158264.pdf

faktúra číslo :DF-15-04005
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15295
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155170
číslo pošty :8263/2015
digitálna kópia :f158263.pdf

faktúra číslo :DF-15-04014
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6452,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15780
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155173
číslo pošty :8261/2015
digitálna kópia :f158261.pdf

faktúra číslo :DF-15-04021
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :1890,99
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15788
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155174
číslo pošty :8265/2015
digitálna kópia :f158265.pdf

faktúra číslo :DF-15-04125
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11820,51
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15765
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155239
číslo pošty :8388/2015
digitálna kópia :f158388.pdf

faktúra číslo :DF-15-04207
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :77435,15
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15290
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155251
číslo pošty :8419/2015
digitálna kópia :f158419.pdf

faktúra číslo :DF-15-04100
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :5035,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15338
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155256
číslo pošty :8415/2015
digitálna kópia :f158415.pdf

faktúra číslo :DF-15-04127
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1146,56
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15792
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155258
číslo pošty :8417/2015
digitálna kópia :f158417.pdf

faktúra číslo :DF-15-04116
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :8060,51
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15765
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155259
číslo pošty :8414/2015
digitálna kópia :f158414.pdf

faktúra číslo :DF-15-04126
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8865,01
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15810
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155260
číslo pošty :8416/2015
digitálna kópia :f158416.pdf

faktúra číslo :DF-15-04214
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15220
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155268
číslo pošty :8418/2015
digitálna kópia :f158418.pdf

faktúra číslo :DF-15-04164
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :617,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15338
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155313
číslo pošty :8519/2015
digitálna kópia :f158519.pdf

faktúra číslo :DF-15-04170
popis :defibrilátory,katétre
celkom v EUR s DPH :39091,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15294
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155317
číslo pošty :8521/2015
digitálna kópia :f158521.pdf

faktúra číslo :DF-15-04168
popis :drenaže
celkom v EUR s DPH :658,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15317
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155324
číslo pošty :8517/2015
digitálna kópia :f158517.pdf

faktúra číslo :DF-15-04157
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1274,64
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15825
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155326
číslo pošty :8520/2015
digitálna kópia :f158520.pdf

faktúra číslo :DF-15-04158
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15817
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155327
číslo pošty :8518/2015
digitálna kópia :f158518.pdf

faktúra číslo :DF-15-04218
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014
číslo objednávky :POS15226
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155338
číslo pošty :8606/2015
digitálna kópia :f158606.pdf

faktúra číslo :DF-15-04210
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2334,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15296
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155401
číslo pošty :8604/2015
digitálna kópia :f158604.pdf

faktúra číslo :DF-15-04188
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5328,60
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15828
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155402
číslo pošty :8603/2015
digitálna kópia :f158603.pdf

faktúra číslo :DF-15-04221
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6635,97
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15314
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155403
číslo pošty :8605/2015
digitálna kópia :f158605.pdf

faktúra číslo :DF-15-04211
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4875,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15301
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155406
číslo pošty :8607/2015
digitálna kópia :f158607.pdf

faktúra číslo :DF-15-04324
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15235
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155480
číslo pošty :8775/2015
digitálna kópia :f158775.pdf

faktúra číslo :DF-15-04308
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3449,99
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15315
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155494
číslo pošty :8774/2015
digitálna kópia :f158774.pdf

faktúra číslo :DF-15-04307
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15318
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155495
číslo pošty :8773/2015
digitálna kópia :f158773.pdf

faktúra číslo :DF-15-04351
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :59561,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15308
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155553
číslo pošty :8858/2015
digitálna kópia :f158858.pdf

faktúra číslo :DF-15-04336
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4181,49
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15850
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155557
číslo pošty :8860/2015
digitálna kópia :f158860.pdf

faktúra číslo :DF-15-04335
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3598,20
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15846
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155558
číslo pošty :8861/2015
digitálna kópia :f158861.pdf

faktúra číslo :DF-15-04342
popis :prísl. k mimotel.obehu
celkom v EUR s DPH :4219,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15375
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155564
číslo pošty :8859/2015
digitálna kópia :f158859.pdf

faktúra číslo :DF-15-04396
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :323,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15363
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155597
číslo pošty :8922/2015
digitálna kópia :f158922.pdf

faktúra číslo :DF-15-04363
popis :defibrilátory,katétre
celkom v EUR s DPH :42343,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15314
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155632
číslo pošty :8917/2015
digitálna kópia :f158917.pdf

faktúra číslo :DF-15-04429
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15247
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155667
číslo pošty :8988/2015
digitálna kópia :f158988.pdf

faktúra číslo :DF-15-04430
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2015
číslo objednávky :POS15248
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155668
číslo pošty :8989/2015
digitálna kópia :f158989.pdf

faktúra číslo :DF-15-04453
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15328
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155727
číslo pošty :9105/2015
digitálna kópia :f159105.pdf

faktúra číslo :DF-15-04454
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15335
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155728
číslo pošty :9106/2015
digitálna kópia :f159106.pdf

faktúra číslo :DF-15-04432
popis :prísl. k mimotel.obehu
celkom v EUR s DPH :4716,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15377
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
IČO dodávateľa :18626513
číslo faktúry dodávateľa :201562232
číslo pošty :8970/2015
digitálna kópia :f158970.pdf

faktúra číslo :DF-15-03912
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :22658,16
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15770
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015702
číslo pošty :8078/2015
digitálna kópia :f158078.pdf

faktúra číslo :DF-15-03919
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15770
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015707
číslo pošty :8155/2015
digitálna kópia :f158155.pdf

faktúra číslo :DF-15-04048
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :57367,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15279
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015716
číslo pošty :8297/2015
digitálna kópia :f158297.pdf

faktúra číslo :DF-15-04046
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :13541,16
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15787
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015717
číslo pošty :8298/2015
digitálna kópia :f158298.pdf

faktúra číslo :DF-15-04066
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4367,75
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15770
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015722
číslo pošty :8337/2015
digitálna kópia :f158337.pdf

faktúra číslo :DF-15-04104
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5464,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15279
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015725
číslo pošty :8377/2015
digitálna kópia :f158377.pdf

faktúra číslo :DF-15-04119
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12758,16
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15801
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015729
číslo pošty :8447/2015
digitálna kópia :f158447.pdf

faktúra číslo :DF-15-04208
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :40304,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15291
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015734
číslo pošty :8513/2015
digitálna kópia :f158513.pdf

faktúra číslo :DF-15-04159
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7637,22
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15801
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015735
číslo pošty :8510/2015
digitálna kópia :f158510.pdf

faktúra číslo :DF-15-04151
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :1801,30
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15787
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015736
číslo pošty :8511/2015
digitálna kópia :f158511.pdf

faktúra číslo :DF-15-04152
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9212,15
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15819
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015737
číslo pošty :8512/2015
digitálna kópia :f158512.pdf

faktúra číslo :DF-15-04229
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12103,15
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15836
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015747
číslo pošty :8639/2015
digitálna kópia :f158639.pdf

faktúra číslo :DF-15-04248
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15819
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015751
číslo pošty :8679/2015
digitálna kópia :f158679.pdf

faktúra číslo :DF-15-04506
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :40304,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15306
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015757
číslo pošty :8802/2015
digitálna kópia :f158802.pdf

faktúra číslo :DF-15-04361
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9486,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15853
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015764
číslo pošty :8887/2015
digitálna kópia :f158887.pdf

faktúra číslo :DF-15-04398
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :509,15
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15853
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015767
číslo pošty :8925/2015
digitálna kópia :f158925.pdf

faktúra číslo :DF-15-04399
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15836
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015768
číslo pošty :8926/2015
digitálna kópia :f158926.pdf

faktúra číslo :DF-15-04402
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8548,22
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15819
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015769
číslo pošty :8924/2015
digitálna kópia :f158924.pdf

faktúra číslo :DF-15-03895
popis :kancelársky papier
celkom v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15054
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215011525
číslo pošty :8105/2015
digitálna kópia :f158105.pdf

faktúra číslo :DF-15-04313
popis :kancelársky papier
celkom v EUR s DPH :372,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15059
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215012841
číslo pošty :8867/2015
digitálna kópia :f158867.pdf

faktúra číslo :TF-15-00366
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :114,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
číslo faktúry dodávateľa :2151102875
číslo pošty :8685/2015
digitálna kópia :f158685.pdf

faktúra číslo :DF-15-04031
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15326
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2153074
číslo pošty :8223/2015
digitálna kópia :f158223.pdf

faktúra číslo :DF-15-04099
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :143,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15342
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2153137
číslo pošty :8387/2015
digitálna kópia :f158387.pdf

faktúra číslo :DF-15-04394
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :423,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15378
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2153354
číslo pošty :8918/2015
digitálna kópia :f158918.pdf

faktúra číslo :DF-15-04010
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1230,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15772
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154361
číslo pošty :8225/2015
digitálna kópia :f158225.pdf

faktúra číslo :DF-15-04041
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :597,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15126
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154379
číslo pošty :8224/2015
digitálna kópia :f158224.pdf

faktúra číslo :DF-15-04120
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1722,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15799
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154506
číslo pošty :8448/2015
digitálna kópia :f158448.pdf

faktúra číslo :DF-15-04094
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1231,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15336
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154508
číslo pošty :8449/2015
digitálna kópia :f158449.pdf

faktúra číslo :DF-15-04217
popis :chlopne,krúok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :4166,00
číslo zmluvy :027/2014
číslo objednávky :POS15221
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154514
číslo pošty :8533/2015
digitálna kópia :f158533.pdf

faktúra číslo :DF-15-04216
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :027/2014
číslo objednávky :POS15223
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154515
číslo pošty :8534/2015
digitálna kópia :f158534.pdf

faktúra číslo :DF-15-04328
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15229
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154579
číslo pošty :8618/2015
digitálna kópia :f158618.pdf

faktúra číslo :DF-15-04201
popis :mat.hygienický, katétre
celkom v EUR s DPH :1182,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15346
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154585
číslo pošty :8559/2015
digitálna kópia :f158559.pdf

faktúra číslo :DF-15-04196
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :751,00
číslo zmluvy :114/2015
číslo objednávky :PIK15707
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154593
číslo pošty :8557/2015
digitálna kópia :f158557.pdf

faktúra číslo :DF-15-04197
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6103,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15772
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154595
číslo pošty :8558/2015
digitálna kópia :f158558.pdf

faktúra číslo :DF-15-04190
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1230,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15799
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154596
číslo pošty :8556/2015
digitálna kópia :f158556.pdf

faktúra číslo :DF-15-04226
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :996,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15336
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154626
číslo pošty :8634/2015
digitálna kópia :f158634.pdf

faktúra číslo :DF-15-04238
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15833
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154653
číslo pošty :8653/2015
digitálna kópia :f158653.pdf

faktúra číslo :DF-15-04326
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :3423,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15233
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154655
číslo pošty :8654/2015
digitálna kópia :f158654.pdf

faktúra číslo :DF-15-04244
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :202,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15273
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154684
číslo pošty :8682/2015
digitálna kópia :f158682.pdf

faktúra číslo :DF-15-04250
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15799
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154704
číslo pošty :8681/2015
digitálna kópia :f158681.pdf

faktúra číslo :DF-15-04249
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2706,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
číslo objednávky :PIK15820
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154705
číslo pošty :8680/2015
digitálna kópia :f158680.pdf

faktúra číslo :DF-15-04349
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1336,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15129
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154754
číslo pošty :8770/2015
digitálna kópia :f158770.pdf

faktúra číslo :DF-15-04418
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :114/2015
číslo objednávky :PIK15847
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154815
číslo pošty :8952/2015
digitálna kópia :f158952.pdf

faktúra číslo :DF-15-04444
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15240
dátum doručenia :21.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154860
číslo pošty :9033/2015
digitálna kópia :f159033.pdf

faktúra číslo :DF-15-04448
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15873
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154862
číslo pošty :9035/2015
digitálna kópia :f159035.pdf

faktúra číslo :DF-15-04447
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15872
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154863
číslo pošty :9037/2015
digitálna kópia :f159037.pdf

faktúra číslo :DF-15-04446
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :4122,00
číslo zmluvy :019/2014
číslo objednávky :POS15238
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154865
číslo pošty :9031/2015
digitálna kópia :f159031.pdf

faktúra číslo :DF-15-04445
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :834,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15242
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154867
číslo pošty :9028/2015
digitálna kópia :f159028.pdf

faktúra číslo :DF-15-04015
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6410,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15751
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560026
číslo pošty :8260/2015
digitálna kópia :f158260.pdf

faktúra číslo :DF-15-04117
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15781
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560027
číslo pošty :8445/2015
digitálna kópia :f158445.pdf

faktúra číslo :DF-15-04245
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4393,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15665
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560028
číslo pošty :8678/2015
digitálna kópia :f158678.pdf

faktúra číslo :DF-15-04246
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4393,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15751
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560029
číslo pošty :8677/2015
digitálna kópia :f158677.pdf

faktúra číslo :DF-15-04331
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10137,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15798
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560030
číslo pošty :8675/2015
digitálna kópia :f158675.pdf

faktúra číslo :DF-15-04247
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11595,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15821
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560031
číslo pošty :8676/2015
digitálna kópia :f158676.pdf

faktúra číslo :DF-15-04334
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :54780,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15834
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560032
číslo pošty :8864/2015
digitálna kópia :f158864.pdf

faktúra číslo :DF-15-04415
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15821
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560033
číslo pošty :8929/2015
digitálna kópia :f158929.pdf

faktúra číslo :DF-15-04373
popis :mobily 9/2015
celkom v EUR s DPH :776,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.09.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :2306540088
číslo pošty :9007/2015
digitálna kópia :f159007.pdf

faktúra číslo :DF-15-04535
popis :stočné 9/2015
celkom v EUR s DPH :303,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251232145
číslo pošty :9244/2015
digitálna kópia :f159244.pdf

faktúra číslo :DF-15-04536
popis :stočné 9/2015
celkom v EUR s DPH :306,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251232146
číslo pošty :9243/2015
digitálna kópia :f159243.pdf

faktúra číslo :DF-15-04537
popis :vodné a stočné 9/2015
celkom v EUR s DPH :2517,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251233512
číslo pošty :9242/2015
digitálna kópia :f159242.pdf

faktúra číslo :DF-15-04534
popis :vodné a stočné 9/2015
celkom v EUR s DPH :8,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251233513
číslo pošty :9241/2015
digitálna kópia :f159241.pdf

faktúra číslo :DF-15-03960
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1141,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15318
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256315799
číslo pošty :8154/2015
digitálna kópia :f158154.pdf

faktúra číslo :DF-15-04033
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15318
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256315904
číslo pošty :8226/2015
digitálna kópia :f158226.pdf

faktúra číslo :DF-15-04030
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :125,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15318
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256315913
číslo pošty :8227/2015
digitálna kópia :f158227.pdf

faktúra číslo :TF-15-00346
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :3,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316102
číslo pošty :8332/2015
digitálna kópia :f158332.pdf

faktúra číslo :DF-15-04075
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :234,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15318
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316105
číslo pošty :8341/2015
digitálna kópia :f158341.pdf

faktúra číslo :DF-15-04076
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :5537,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15329
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316122
číslo pošty :8286/2015
digitálna kópia :f158286.pdf

faktúra číslo :DF-15-04074
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :77,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15329
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316165
číslo pošty :8340/2015
digitálna kópia :f158340.pdf

faktúra číslo :DF-15-04101
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :60,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15318
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316273
číslo pošty :8381/2015
digitálna kópia :f158381.pdf

faktúra číslo :DF-15-04095
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1944,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15331
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316623
číslo pošty :8441/2015
digitálna kópia :f158441.pdf

faktúra číslo :DF-15-04096
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :91,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15331
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316666
číslo pošty :8440/2015
digitálna kópia :f158440.pdf

faktúra číslo :DF-15-04202
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :182,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15348
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316917
číslo pošty :8555/2015
digitálna kópia :f158555.pdf

faktúra číslo :DF-15-04203
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :163,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15348
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256316944
číslo pošty :8554/2015
digitálna kópia :f158554.pdf

faktúra číslo :DF-15-04293
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :397,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15353
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256317357
číslo pošty :8803/2015
digitálna kópia :f158803.pdf

faktúra číslo :DF-15-04292
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2092,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15353
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256317383
číslo pošty :8674/2015
digitálna kópia :f158674.pdf

faktúra číslo :DF-15-04364
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :39,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15331
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256317625
číslo pošty :8888/2015
digitálna kópia :f158888.pdf

faktúra číslo :DF-15-04412
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :360,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15364
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256317754
číslo pošty :8921/2015
digitálna kópia :f158921.pdf

faktúra číslo :DF-15-04344
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1094,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15364
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256317768
číslo pošty :8882/2015
digitálna kópia :f158882.pdf

faktúra číslo :DF-15-04414
popis :mat.hygienický, sety
celkom v EUR s DPH :846,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15374
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256317957
číslo pošty :8969/2015
digitálna kópia :f158969.pdf

faktúra číslo :DF-15-04413
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :48,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15374
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256317968
číslo pošty :8968/2015
digitálna kópia :f158968.pdf

faktúra číslo :DF-15-03948
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :49,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15323
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8130/2015
digitálna kópia :f158130.pdf

faktúra číslo :DF-15-03962
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :474,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15320
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009406
číslo pošty :8164/2015
digitálna kópia :f158164.pdf

faktúra číslo :DF-15-04206
popis :sety
celkom v EUR s DPH :6314,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15271
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009411
číslo pošty :8163/2015
digitálna kópia :f158163.pdf

faktúra číslo :DF-15-03923
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1659,60
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15767
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009412
číslo pošty :8166/2015
digitálna kópia :f158166.pdf

faktúra číslo :DF-15-03922
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :21656,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15766
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009413
číslo pošty :8167/2015
digitálna kópia :f158167.pdf

faktúra číslo :DF-15-03965
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :624,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15121
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009414
číslo pošty :8165/2015
digitálna kópia :f158165.pdf

faktúra číslo :DF-15-04032
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :722,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15320
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009533
číslo pošty :8240/2015
digitálna kópia :f158240.pdf

faktúra číslo :DF-15-04045
popis :sety
celkom v EUR s DPH :10512,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15779
dátum doručenia :08.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009754
číslo pošty :8319/2015
digitálna kópia :f158319.pdf

faktúra číslo :DF-15-04057
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :286,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15121
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009886
číslo pošty :8352/2015
digitálna kópia :f158352.pdf

faktúra číslo :DF-15-04093
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :246,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15327
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010104
číslo pošty :8450/2015
digitálna kópia :f158450.pdf

faktúra číslo :DF-15-04092
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :193,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15334
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010159
číslo pošty :8451/2015
digitálna kópia :f158451.pdf

faktúra číslo :DF-15-04135
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :357,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15334
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010184
číslo pošty :8467/2015
digitálna kópia :f158467.pdf

faktúra číslo :DF-15-04139
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10396,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15802
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010195
číslo pošty :8466/2015
digitálna kópia :f158466.pdf

faktúra číslo :DF-15-04194
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :19651,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15816
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010454
číslo pošty :8562/2015
digitálna kópia :f158562.pdf

faktúra číslo :DF-15-04195
popis :sety
celkom v EUR s DPH :18312,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15811
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010455
číslo pošty :8561/2015
digitálna kópia :f158561.pdf

faktúra číslo :DF-15-04322
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1723,81
číslo zmluvy :055/2014
číslo objednávky :POS15232
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010604
číslo pošty :8691/2015
digitálna kópia :f158691.pdf

faktúra číslo :DF-15-04252
popis :sety
celkom v EUR s DPH :7862,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15295
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010812
číslo pošty :8666/2015
digitálna kópia :f158666.pdf

faktúra číslo :DF-15-04239
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3220,01
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15839
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010813
číslo pošty :8665/2015
digitálna kópia :f158665.pdf

faktúra číslo :DF-15-04302
popis :sety
celkom v EUR s DPH :8438,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15826
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010814
číslo pošty :8667/2015
digitálna kópia :f158667.pdf

faktúra číslo :DF-15-04303
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :792,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15826
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010815
číslo pošty :8668/2015
digitálna kópia :f158668.pdf

faktúra číslo :DF-15-04341
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1242,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15352
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010910
číslo pošty :8733/2015
digitálna kópia :f158733.pdf

faktúra číslo :DF-15-04294
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :798,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15352
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010911
číslo pošty :8719/2015
digitálna kópia :f158719.pdf

faktúra číslo :DF-15-04297
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :85,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15352
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300010956
číslo pošty :8821/2015
digitálna kópia :f158821.pdf

faktúra číslo :DF-15-04397
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15131
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011142
číslo pošty :8844/2015
digitálna kópia :f158844.pdf

faktúra číslo :DF-15-04350
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :110,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15130
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011173
číslo pošty :8843/2015
digitálna kópia :f158843.pdf

faktúra číslo :DF-15-04408
popis :snímač teploty
celkom v EUR s DPH :955,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15131
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011254
číslo pošty :8920/2015
digitálna kópia :f158920.pdf

faktúra číslo :IF-15-00077
popis :mobilná reverzná osmóza
celkom v EUR s DPH :6240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011278
číslo pošty :9017/2015
digitálna kópia :f159017.pdf

faktúra číslo :IF-15-00076
popis :hemodiafiltračný prístroj
celkom v EUR s DPH :14400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011283
číslo pošty :9016/2015
digitálna kópia :f159016.pdf

faktúra číslo :DF-15-04395
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1665,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15369
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011351
číslo pošty :8919/2015
digitálna kópia :f158919.pdf

faktúra číslo :DF-15-04419
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :823,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15369
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300011369
číslo pošty :8973/2015
digitálna kópia :f158973.pdf

faktúra číslo :IF-15-00068
popis :Lôžko Leo Prometeus
celkom v EUR s DPH :2160,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :BASCO SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 16, Pezinok, 90201
IČO dodávateľa :34140328
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8196/2015
digitálna kópia :f158196.pdf

faktúra číslo :DF-15-03763
popis :zíloha elektr.energia 9/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.09.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-03959
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15324
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115090021
číslo pošty :8160/2015
digitálna kópia :f158160.pdf

faktúra číslo :DF-15-04290
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :352,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15357
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115090254
číslo pošty :8660/2015
digitálna kópia :f158660.pdf

faktúra číslo :DF-15-04236
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15011
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
číslo faktúry dodávateľa :3150720
číslo pošty :8664/2015
digitálna kópia :f158664.pdf

faktúra číslo :DF-15-03764
popis :záloha plyn 9/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.09.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-04145
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :10494,00
číslo zmluvy :080/2014
číslo objednávky :LIEK15330
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500534
číslo pošty :8295/2015
digitálna kópia :f158295.pdf

faktúra číslo :DF-15-04223
popis :členstvo v AŠN SR 2016
celkom v EUR s DPH :1300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky
adresa dodávateľa :Rastislavova 43, Košice, 4190
IČO dodávateľa :35578009
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8684/2015
digitálna kópia :f158684.pdf

faktúra číslo :IF-15-00072
popis :Point of Care meranie kardiálnych markerov
celkom v EUR s DPH :2190,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Roche Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Cintorínska 2340/3, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :35887117
číslo faktúry dodávateľa :3920004087
číslo pošty :8459/2015
digitálna kópia :f158459.pdf

faktúra číslo :DF-15-03983
popis :oprava potrubia
celkom v EUR s DPH :280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.09.2015
dodávateľ :Dušan Rusko
adresa dodávateľa :Partizánska 76, Selce, 97611
IČO dodávateľa :40598977
číslo faktúry dodávateľa :42095
číslo pošty :8179/2015
digitálna kópia :f158179.pdf

faktúra číslo :DF-15-04367
popis :zmluvný servis ZT
celkom v EUR s DPH :11754,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :4114000108
číslo pošty :9013/2015
digitálna kópia :f159013.pdf

faktúra číslo :DF-15-03961
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15322
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420157797
číslo pošty :8168/2015
digitálna kópia :f158168.pdf

faktúra číslo :DF-15-04107
popis :sety
celkom v EUR s DPH :5064,00
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15299
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420158046
číslo pošty :8413/2015
digitálna kópia :f158413.pdf

faktúra číslo :DF-15-04200
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :143,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15229
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420158228
číslo pošty :8597/2015
digitálna kópia :f158597.pdf

faktúra číslo :DF-15-04354
popis :STORNO-vrátený tovar
celkom v EUR s DPH :2140,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420158411
číslo pošty :8763/2015
digitálna kópia :f158763.pdf

faktúra číslo :DF-15-04317
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1783,20
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15313
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420158491
číslo pošty :8841/2015
digitálna kópia :f158841.pdf

faktúra číslo :DF-15-04319
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3505,27
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15322
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420158505
číslo pošty :8839/2015
digitálna kópia :f158839.pdf

faktúra číslo :DF-15-04079
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :191,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204888285
číslo pošty :8368/2015
digitálna kópia :f158368.pdf

faktúra číslo :DF-15-04177
popis :špeciálne plyny 9/2015
celkom v EUR s DPH :121,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.09.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204933468
číslo pošty :8650/2015
digitálna kópia :f158650.pdf

faktúra číslo :DF-15-04279
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :2431,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204949901
číslo pošty :8778/2015
digitálna kópia :f158778.pdf

faktúra číslo :DF-15-04376
popis :nájomné zásobníka-špec.plyny
celkom v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204987995
číslo pošty :9000/2015
digitálna kópia :f159000.pdf

faktúra číslo :DF-15-04375
popis :nájomné špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :716,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204988532
číslo pošty :8999/2015
digitálna kópia :f158999.pdf

faktúra číslo :DF-15-04281
popis :fotoclona
celkom v EUR s DPH :320,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :465061094
číslo pošty :8817/2015
digitálna kópia :f158817.pdf

faktúra číslo :DF-15-04282
popis :oprava dverí výťahu
celkom v EUR s DPH :1280,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :465061095
číslo pošty :8818/2015
digitálna kópia :f158818.pdf

faktúra číslo :TF-15-00336
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1065,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735992
číslo pošty :8112/2015
digitálna kópia :f158112.pdf

faktúra číslo :DF-15-03905
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1764,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15320
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736062
číslo pošty :8108/2015
digitálna kópia :f158108.pdf

faktúra číslo :DF-15-03901
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2703,03
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15319
dátum doručenia :03.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736063
číslo pošty :8109/2015
digitálna kópia :f158109.pdf

faktúra číslo :TF-15-00347
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :10420,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736120
číslo pošty :8353/2015
digitálna kópia :f158353.pdf

faktúra číslo :DF-15-04144
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :7960,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15329
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736203
číslo pošty :8354/2015
digitálna kópia :f158354.pdf

faktúra číslo :DF-15-04147
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2617,89
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15327
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736204
číslo pošty :8355/2015
digitálna kópia :f158355.pdf

faktúra číslo :TF-15-00355
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9528,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736303
číslo pošty :8496/2015
digitálna kópia :f158496.pdf

faktúra číslo :DF-15-04254
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :29173,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15333
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736385
číslo pošty :8542/2015
digitálna kópia :f158542.pdf

faktúra číslo :DF-15-04269
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1468,90
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15332
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736386
číslo pošty :8541/2015
digitálna kópia :f158541.pdf

faktúra číslo :TF-15-00367
popis :Lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :16945,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736457
číslo pošty :8695/2015
digitálna kópia :f158695.pdf

faktúra číslo :DF-15-04253
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :16925,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15340
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736543
číslo pošty :8693/2015
digitálna kópia :f158693.pdf

faktúra číslo :DF-15-04271
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1660,34
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15339
dátum doručenia :24.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736544
číslo pošty :8694/2015
digitálna kópia :f158694.pdf

faktúra číslo :DF-15-04452
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :15795,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15349
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736684
číslo pošty :8934/2015
digitálna kópia :f158934.pdf

faktúra číslo :DF-15-04578
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4162,07
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15348
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736685
číslo pošty :8935/2015
digitálna kópia :f158935.pdf

faktúra číslo :TF-15-00374
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9770,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50736721
číslo pošty :8936/2015
digitálna kópia :f158936.pdf

faktúra číslo :DF-15-04358
popis :skúšky stability RTG
celkom v EUR s DPH :1308,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komenského 19, Martin, 3601
IČO dodávateľa :45633771
číslo faktúry dodávateľa :51000542
číslo pošty :8976/2015
digitálna kópia :f158976.pdf

faktúra číslo :TF-15-00348
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :131,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5141572
číslo pošty :8396/2015
digitálna kópia :f158396.pdf

faktúra číslo :TF-15-00354
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1443,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5146031
číslo pošty :8485/2015
digitálna kópia :f158485.pdf

faktúra číslo :TF-15-00360
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :3578,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5150941
číslo pošty :8621/2015
digitálna kópia :f158621.pdf

faktúra číslo :TF-15-00373
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2082,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5152829
číslo pošty :8961/2015
digitálna kópia :f158961.pdf

faktúra číslo :DF-15-03980
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :90,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515314049
číslo pošty :8291/2015
digitálna kópia :f158291.pdf

faktúra číslo :DF-15-03981
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515314050
číslo pošty :8293/2015
digitálna kópia :f158293.pdf

faktúra číslo :DF-15-03979
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :56,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.09.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515314051
číslo pošty :8292/2015
digitálna kópia :f158292.pdf

faktúra číslo :DF-15-04389
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :752,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15344
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5155335
číslo pošty :8959/2015
digitálna kópia :f158959.pdf

faktúra číslo :DF-15-04390
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :425,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15345
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5157469
číslo pošty :8958/2015
digitálna kópia :f158958.pdf

faktúra číslo :TF-15-00375
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1619,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5158837
číslo pošty :8960/2015
digitálna kópia :f158960.pdf

faktúra číslo :IF-15-00073
popis :prietokomer
celkom v EUR s DPH :82,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.09.2015
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :46756906
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8576/2015
digitálna kópia :f158576.pdf

faktúra číslo :DF-15-03885
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :5470889664
číslo pošty :8071/2015
digitálna kópia :f158071.pdf

faktúra číslo :DF-15-04372
popis :telefóny 9/2015
celkom v EUR s DPH :331,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :Slovak Telekom, a.s.
adresa dodávateľa :Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO dodávateľa :35763469
číslo faktúry dodávateľa :5778232105
číslo pošty :8995/2015
digitálna kópia :f158995.pdf

faktúra číslo :DF-15-03929
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK15762
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600150713
číslo pošty :8081/2015
digitálna kópia :f158081.pdf

faktúra číslo :DF-15-04137
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK15795
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600150742
číslo pošty :8464/2015
digitálna kópia :f158464.pdf

faktúra číslo :DF-15-03970
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :836,18
číslo zmluvy :058/2014_D1
číslo objednávky :POS15210
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609629
číslo pošty :8139/2015
digitálna kópia :f158139.pdf

faktúra číslo :DF-15-03954
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :477,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15304
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609630
číslo pošty :8140/2015
digitálna kópia :f158140.pdf

faktúra číslo :DF-15-03956
popis :materiál hygienický,šitie
celkom v EUR s DPH :773,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15314
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609654
číslo pošty :8143/2015
digitálna kópia :f158143.pdf

faktúra číslo :DF-15-04036
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :68,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15328
dátum doručenia :07.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609710
číslo pošty :8285/2015
digitálna kópia :f158285.pdf

faktúra číslo :DF-15-04166
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :286,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15328
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609786
číslo pošty :8501/2015
digitálna kópia :f158501.pdf

faktúra číslo :DF-15-04235
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :10739,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15231
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609813
číslo pošty :8648/2015
digitálna kópia :f158648.pdf

faktúra číslo :DF-15-04241
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :737,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15345
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609826
číslo pošty :8649/2015
digitálna kópia :f158649.pdf

faktúra číslo :DF-15-04266
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :255,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15231
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609880
číslo pošty :8712/2015
digitálna kópia :f158712.pdf

faktúra číslo :DF-15-04352
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1677,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15297
dátum doručenia :28.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609940
číslo pošty :8881/2015
digitálna kópia :f158881.pdf

faktúra číslo :DF-15-03953
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :315,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15304
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628875
číslo pošty :8141/2015
digitálna kópia :f158141.pdf

faktúra číslo :DF-15-03949
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :658,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15314
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628890
číslo pošty :8142/2015
digitálna kópia :f158142.pdf

faktúra číslo :DF-15-04160
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :184,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15333
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629008
číslo pošty :8502/2015
digitálna kópia :f158502.pdf

faktúra číslo :DF-15-04242
popis :mat.hygienický, katétre
celkom v EUR s DPH :260,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15345
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629059
číslo pošty :8646/2015
digitálna kópia :f158646.pdf

faktúra číslo :DF-15-04225
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1088,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15333
dátum doručenia :17.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629072
číslo pošty :8647/2015
digitálna kópia :f158647.pdf

faktúra číslo :DF-15-04346
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :1352,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15365
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629173
číslo pošty :8876/2015
digitálna kópia :f158876.pdf

faktúra číslo :DF-15-04411
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :439,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15376
dátum doručenia :30.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629197
číslo pošty :8946/2015
digitálna kópia :f158946.pdf

faktúra číslo :DF-15-04409
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :110,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15365
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :629207
číslo pošty :8947/2015
digitálna kópia :f158947.pdf

faktúra číslo :DF-15-04130
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15745
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650047
číslo pošty :8384/2015
digitálna kópia :f158384.pdf

faktúra číslo :DF-15-04131
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15763
dátum doručenia :09.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650048
číslo pošty :8385/2015
digitálna kópia :f158385.pdf

faktúra číslo :DF-15-04263
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15815
dátum doručenia :14.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650051
číslo pošty :8711/2015
digitálna kópia :f158711.pdf

faktúra číslo :DF-15-04549
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15851
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650054
číslo pošty :8879/2015
digitálna kópia :f158879.pdf

faktúra číslo :DF-15-04089
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :365,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15057
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8456/2015
digitálna kópia :f158456.pdf

faktúra číslo :DF-15-04088
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :540,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15055
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8457/2015
digitálna kópia :f158457.pdf

faktúra číslo :DF-15-04143
popis :fixačná jednotka XEROX
celkom v EUR s DPH :226,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15029
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :CPO s.r.o.
adresa dodávateľa :Na Karlove 26, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :45272816
číslo faktúry dodávateľa :7751224
číslo pošty :8401/2015
digitálna kópia :f158401.pdf

faktúra číslo :DF-15-03930
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5160,00
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15759
dátum doručenia :02.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151671
číslo pošty :8079/2015
digitálna kópia :f158079.pdf

faktúra číslo :DF-15-04106
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6237,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15288
dátum doručenia :10.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151754
číslo pošty :8421/2015
digitálna kópia :f158421.pdf

faktúra číslo :DF-15-04114
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15800
dátum doručenia :11.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151756
číslo pošty :8422/2015
digitálna kópia :f158422.pdf

faktúra číslo :DF-15-04156
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15800
dátum doručenia :16.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151775
číslo pošty :8522/2015
digitálna kópia :f158522.pdf

faktúra číslo :DF-15-04428
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10164,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15241
dátum doručenia :25.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151842
číslo pošty :8927/2015
digitálna kópia :f158927.pdf

faktúra číslo :DF-15-04434
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :732,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15310
dátum doručenia :29.09.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151854
číslo pošty :8928/2015
digitálna kópia :f158928.pdf

faktúra číslo :DF-15-04283
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :275,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15344
dátum doručenia :22.09.2015
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :313451