Faktúry zaúčtované v auguste 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

faktúra číslo :DF-15-03630
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15203
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10150695
číslo pošty :7584/2015
digitálna kópia :f157584.pdf

faktúra číslo :IF-15-00058
popis :pripojenie sterilizátora Sterivap
celkom v EUR s DPH :6239,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :IV ELEKTRIK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Slobody 5, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46853278
číslo faktúry dodávateľa :1020150048
číslo pošty :7547/2015
digitálna kópia :f157547.pdf

faktúra číslo :DF-15-03645
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :320,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15278
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103017
číslo pošty :7526/2015
digitálna kópia :f157526.pdf

faktúra číslo :DF-15-03527
popis :stravné lístky-odplata
celkom v EUR s DPH :341,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115085452
číslo pošty :7327/2015
digitálna kópia :f157327.pdf

faktúra číslo :DF-15-03540
popis :Finančný spravodajca rok 2016
celkom v EUR s DPH :26,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :Poradca podnikateľa,spol. s r.
adresa dodávateľa :Martina Rázusa 23A, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31592503
číslo faktúry dodávateľa :415080335
číslo pošty :7485/2015
digitálna kópia :f157485.pdf

faktúra číslo :DF-15-03609
popis :pripojenie sterilizátora
celkom v EUR s DPH :6239,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :IV ELEKTRIK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Slobody 5, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46853278
číslo faktúry dodávateľa :1020150048
číslo pošty :7547/2015
digitálna kópia :f157547.pdf

faktúra číslo :TF-15-00294
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :73,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020155112
číslo pošty :7304/2015
digitálna kópia :f157304.pdf

faktúra číslo :TF-15-00298
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :124,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020155141
číslo pošty :7343/2015
digitálna kópia :f157343.pdf

faktúra číslo :TF-15-00307
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :38,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020155249
číslo pošty :7553/2015
digitálna kópia :f157553.pdf

faktúra číslo :DF-15-03447
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :275,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15278
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102966
číslo pošty :7253/2015
digitálna kópia :f157253.pdf

faktúra číslo :DF-15-03638
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :139,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15283
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103016
číslo pošty :7525/2015
digitálna kópia :f157525.pdf

faktúra číslo :DF-15-03644
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :51,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15262
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103025
číslo pošty :7529/2015
digitálna kópia :f157529.pdf

faktúra číslo :DF-15-03639
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :76,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15283
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103046
číslo pošty :7640/2015
digitálna kópia :f157640.pdf

faktúra číslo :DF-15-03730
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :651,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15300
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103073
číslo pošty :7727/2015
digitálna kópia :f157727.pdf

faktúra číslo :DF-15-03826
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1595,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15304
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :103122
číslo pošty :7947/2015
digitálna kópia :f157947.pdf

faktúra číslo :TF-15-00292
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :461,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111555571
číslo pošty :7289/2015
digitálna kópia :f157289.pdf

faktúra číslo :TF-15-00297
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :314,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111555878
číslo pošty :7333/2015
digitálna kópia :f157333.pdf

faktúra číslo :DF-15-03533
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1420,22
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15293
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111555884
číslo pošty :7334/2015
digitálna kópia :f157334.pdf

faktúra číslo :DF-15-03602
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5931,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15297
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111556248
číslo pošty :7439/2015
digitálna kópia :f157439.pdf

faktúra číslo :DF-15-03603
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :304,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15298
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111556249
číslo pošty :7440/2015
digitálna kópia :f157440.pdf

faktúra číslo :DF-15-03601
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :350,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15300
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111557054
číslo pošty :7438/2015
digitálna kópia :f157438.pdf

faktúra číslo :TF-15-00302
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2063,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111557262
číslo pošty :7461/2015
digitálna kópia :f157461.pdf

faktúra číslo :TF-15-00305
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :461,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111557381
číslo pošty :7546/2015
digitálna kópia :f157546.pdf

faktúra číslo :TF-15-00306
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :461,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111557475
číslo pošty :7544/2015
digitálna kópia :f157544.pdf

faktúra číslo :TF-15-00311
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1253,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111557858
číslo pošty :7611/2015
digitálna kópia :f157611.pdf

faktúra číslo :DF-15-03870
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :374,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15306
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111558810
číslo pošty :7690/2015
digitálna kópia :f157690.pdf

faktúra číslo :TF-15-00314
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :660,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111558811
číslo pošty :7689/2015
digitálna kópia :f157689.pdf

faktúra číslo :TF-15-00316
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :547,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111559119
číslo pošty :7740/2015
digitálna kópia :f157740.pdf

faktúra číslo :TF-15-00319
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :461,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111560573
číslo pošty :7827/2015
digitálna kópia :f157827.pdf

faktúra číslo :TF-15-00331
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :810,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111562344
číslo pošty :8048/2015
digitálna kópia :f158048.pdf

faktúra číslo :TF-15-00330
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :434,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111562345
číslo pošty :8047/2015
digitálna kópia :f158047.pdf

faktúra číslo :TF-15-00334
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1407,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111562436
číslo pošty :8045/2015
digitálna kópia :f158045.pdf

faktúra číslo :IF-15-00062
popis :parný sterilizátor Sterivap
celkom v EUR s DPH :87450,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115060
číslo pošty :7986/2015
digitálna kópia :f157986.pdf

faktúra číslo :DF-15-03381
popis :Internet Optika 8/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150811928
číslo pošty :7218/2015
digitálna kópia :f157218.pdf

faktúra číslo :DF-15-03528
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :26596,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115085452
číslo pošty :7327/2015
digitálna kópia :f157327.pdf

faktúra číslo :DF-15-03438
popis :zmluvný servis IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150894
číslo pošty :7320/2015
digitálna kópia :f157320.pdf

faktúra číslo :DF-15-03604
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :329,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15299
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11520673
číslo pošty :7437/2015
digitálna kópia :f157437.pdf

faktúra číslo :TF-15-00317
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :157,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11521522
číslo pošty :7741/2015
digitálna kópia :f157741.pdf

faktúra číslo :DF-15-03760
popis :odpadové vrecia
celkom v EUR s DPH :205,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15047
dátum doručenia :21.08.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, Prievidza, 971 01
IČO dodávateľa :36315303
číslo faktúry dodávateľa :1164315
číslo pošty :7821/2015
digitálna kópia :f157821.pdf

faktúra číslo :TF-15-00325
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :353,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :NATURPRODUKT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :31341187
číslo faktúry dodávateľa :1228935
číslo pošty :7955/2015
digitálna kópia :f157955.pdf

faktúra číslo :DF-15-03669
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15669
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126372
číslo pošty :7536/2015
digitálna kópia :f157536.pdf

faktúra číslo :DF-15-03674
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5019,90
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15683
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126373
číslo pošty :7533/2015
digitálna kópia :f157533.pdf

faktúra číslo :DF-15-03673
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :436,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15594
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126374
číslo pošty :7532/2015
digitálna kópia :f157532.pdf

faktúra číslo :DF-15-03668
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15502
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126375
číslo pošty :7535/2015
digitálna kópia :f157535.pdf

faktúra číslo :DF-15-03672
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8028,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15676
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126376
číslo pošty :7531/2015
digitálna kópia :f157531.pdf

faktúra číslo :DF-15-03671
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12482,06
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15692
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126377
číslo pošty :7528/2015
digitálna kópia :f157528.pdf

faktúra číslo :DF-15-03670
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3517,20
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15701
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126378
číslo pošty :7538/2015
digitálna kópia :f157538.pdf

faktúra číslo :DF-15-03759
popis :prísl. invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :42229,96
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15267
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126382
číslo pošty :7726/2015
digitálna kópia :f157726.pdf

faktúra číslo :DF-15-03700
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :879,30
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15701
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126383
číslo pošty :7725/2015
digitálna kópia :f157725.pdf

faktúra číslo :DF-15-03703
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1465,50
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15705
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126384
číslo pošty :7724/2015
digitálna kópia :f157724.pdf

faktúra číslo :DF-15-03701
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4107,60
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15715
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126385
číslo pošty :7723/2015
digitálna kópia :f157723.pdf

faktúra číslo :DF-15-03704
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1744,76
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15692
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126387
číslo pošty :7795/2015
digitálna kópia :f157795.pdf

faktúra číslo :DF-15-03784
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1308,57
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15692
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126390
číslo pošty :7858/2015
digitálna kópia :f157858.pdf

faktúra číslo :DF-15-03783
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2931,00
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15740
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126391
číslo pošty :7859/2015
digitálna kópia :f157859.pdf

faktúra číslo :DF-15-03825
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2442,50
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15740
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126394
číslo pošty :7951/2015
digitálna kópia :f157951.pdf

faktúra číslo :DF-15-03823
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9521,62
číslo zmluvy :132/2015_D1
číslo objednávky :PIK15748
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126395
číslo pošty :7950/2015
digitálna kópia :f157950.pdf

faktúra číslo :DF-15-03867
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8100,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15125
dátum doručenia :28.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126397
číslo pošty :8012/2015
digitálna kópia :f158012.pdf

faktúra číslo :DF-15-03900
popis :poradenstvo VO 8/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8181/2015
digitálna kópia :f158181.pdf

faktúra číslo :DF-15-03845
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8038/2015
digitálna kópia :f158038.pdf

faktúra číslo :DF-15-03844
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8039/2015
digitálna kópia :f158039.pdf

faktúra číslo :DF-15-03871
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3548,16
číslo zmluvy :079/2014
číslo objednávky :LIEK15307
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150338
číslo pošty :7762/2015
digitálna kópia :f157762.pdf

faktúra číslo :DF-15-03481
popis :súkromné právo 18.8.2015-17.8.2016
celkom v EUR s DPH :326,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Wolters Kluwer s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 82109
IČO dodávateľa :31348262
číslo faktúry dodávateľa :1401572830
číslo pošty :7417/2015
digitálna kópia :f157417.pdf

faktúra číslo :DF-15-03805
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :596,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15110
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7915/2015
digitálna kópia :f157915.pdf

faktúra číslo :DF-15-03523
popis :certifikačný audit
celkom v EUR s DPH :1694,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :SGS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kysucká 14, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31350810
číslo faktúry dodávateľa :150001881
číslo pošty :7429/2015
digitálna kópia :f157429.pdf

faktúra číslo :DF-15-03692
popis :záhradnícke služby
celkom v EUR s DPH :596,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :EKOPLANT s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Ludvika Svobodu 14006/14A, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36029785
číslo faktúry dodávateľa :150040
číslo pošty :7798/2015
digitálna kópia :f157798.pdf

faktúra číslo :DF-15-03556
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :9153,24
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15680
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801072
číslo pošty :7374/2015
digitálna kópia :f157374.pdf

faktúra číslo :DF-15-03660
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3808,75
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15671
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801103
číslo pošty :7637/2015
digitálna kópia :f157637.pdf

faktúra číslo :DF-15-03659
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :406,56
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15666
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801104
číslo pošty :7639/2015
digitálna kópia :f157639.pdf

faktúra číslo :DF-15-03653
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1469,16
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15680
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801105
číslo pošty :7638/2015
digitálna kópia :f157638.pdf

faktúra číslo :DF-15-03695
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2797,98
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15646
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801122
číslo pošty :7685/2015
digitálna kópia :f157685.pdf

faktúra číslo :DF-15-03716
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :559,98
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15680
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801123
číslo pošty :7684/2015
digitálna kópia :f157684.pdf

faktúra číslo :DF-15-03710
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :3637,80
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15725
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801137
číslo pošty :7808/2015
digitálna kópia :f157808.pdf

faktúra číslo :DF-15-03797
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6412,32
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15739
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801163
číslo pošty :7908/2015
digitálna kópia :f157908.pdf

faktúra číslo :DF-15-03866
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :083/2015
číslo objednávky :PIR15274
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801185
číslo pošty :7990/2015
digitálna kópia :f157990.pdf

faktúra číslo :DF-15-03854
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :430,80
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15755
dátum doručenia :28.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500801187
číslo pošty :7989/2015
digitálna kópia :f157989.pdf

faktúra číslo :DF-15-03762
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2710,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15663
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100014
číslo pošty :7790/2015
digitálna kópia :f157790.pdf

faktúra číslo :DF-15-03761
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15663
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100015
číslo pošty :7789/2015
digitálna kópia :f157789.pdf

faktúra číslo :DF-15-03800
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4336,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15719
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100016
číslo pošty :7890/2015
digitálna kópia :f157890.pdf

faktúra číslo :TF-15-00295
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :6044,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501017431
číslo pošty :7305/2015
digitálna kópia :f157305.pdf

faktúra číslo :TF-15-00320
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12237,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501018139
číslo pošty :7887/2015
digitálna kópia :f157887.pdf

faktúra číslo :DF-15-03458
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2664,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15686
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010353
číslo pošty :7268/2015
digitálna kópia :f157268.pdf

faktúra číslo :DF-15-03681
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15712
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010362
číslo pošty :7516/2015
digitálna kópia :f157516.pdf

faktúra číslo :DF-15-03852
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5115,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15712
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010380
číslo pošty :7978/2015
digitálna kópia :f157978.pdf

faktúra číslo :DF-15-03850
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :122/2015
číslo objednávky :PIK15668
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010381
číslo pošty :7977/2015
digitálna kópia :f157977.pdf

faktúra číslo :DF-15-03851
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15577
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010382
číslo pošty :7976/2015
digitálna kópia :f157976.pdf

faktúra číslo :TF-15-00312
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :402,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010579
číslo pošty :7610/2015
digitálna kópia :f157610.pdf

faktúra číslo :DF-15-03598
popis :servis tlačiarne OKI MC860
celkom v EUR s DPH :55,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :TOPICO s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :44392010
číslo faktúry dodávateľa :1501468
číslo pošty :7330/2015
digitálna kópia :f157330.pdf

faktúra číslo :DF-15-03460
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5300,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15696
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021589
číslo pošty :7267/2015
digitálna kópia :f157267.pdf

faktúra číslo :DF-15-03564
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15655
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021672
číslo pošty :7480/2015
digitálna kópia :f157480.pdf

faktúra číslo :DF-15-03565
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5300,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15673
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021673
číslo pošty :7479/2015
digitálna kópia :f157479.pdf

faktúra číslo :DF-15-03562
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8834,98
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15696
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021674
číslo pošty :7482/2015
digitálna kópia :f157482.pdf

faktúra číslo :DF-15-03563
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15713
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021675
číslo pošty :7481/2015
digitálna kópia :f157481.pdf

faktúra číslo :DF-15-03547
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15252
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021676
číslo pošty :7478/2015
digitálna kópia :f157478.pdf

faktúra číslo :DF-15-03615
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3383,60
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15270
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021712
číslo pošty :7621/2015
digitálna kópia :f157621.pdf

faktúra číslo :DF-15-03625
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15198
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021721
číslo pošty :7620/2015
digitálna kópia :f157620.pdf

faktúra číslo :DF-15-03626
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :4814,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15200
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021722
číslo pošty :7619/2015
digitálna kópia :f157619.pdf

faktúra číslo :DF-15-03739
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :20762,17
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15257
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021770
číslo pošty :7806/2015
digitálna kópia :f157806.pdf

faktúra číslo :DF-15-03599
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :230,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15048
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150516
číslo pošty :7673/2015
digitálna kópia :f157673.pdf

faktúra číslo :IF-15-00063
popis :požiarne dvere s elektr. pohonom
celkom v EUR s DPH :10832,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :L E V A P, s.r.o.
adresa dodávateľa :Alexyho 370/22, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34146636
číslo faktúry dodávateľa :15055198
číslo pošty :7987/2015
digitálna kópia :f157987.pdf

faktúra číslo :DF-15-03445
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :203,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15263
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701320
číslo pošty :7256/2015
digitálna kópia :f157256.pdf

faktúra číslo :DF-15-03497
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :6160,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15098
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701334
číslo pošty :7260/2015
digitálna kópia :f157260.pdf

faktúra číslo :DF-15-03500
popis :mat.diagnostický,hygienický
celkom v EUR s DPH :1233,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15099
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701335
číslo pošty :7259/2015
digitálna kópia :f157259.pdf

faktúra číslo :DF-15-03444
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :7035,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15263
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701336
číslo pošty :7258/2015
digitálna kópia :f157258.pdf

faktúra číslo :DF-15-03443
popis :katétre,sety
celkom v EUR s DPH :3063,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15276
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701337
číslo pošty :7257/2015
digitálna kópia :f157257.pdf

faktúra číslo :DF-15-03586
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :571,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15098
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701356
číslo pošty :7392/2015
digitálna kópia :f157392.pdf

faktúra číslo :DF-15-03584
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :865,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15276
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701357
číslo pošty :7391/2015
digitálna kópia :f157391.pdf

faktúra číslo :DF-15-03579
popis :mat.hygienický, sety
celkom v EUR s DPH :1392,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15285
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701358
číslo pošty :7390/2015
digitálna kópia :f157390.pdf

faktúra číslo :TF-15-00300
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :408,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701359
číslo pošty :7354/2015
digitálna kópia :f157354.pdf

faktúra číslo :DF-15-03536
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :10113,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15296
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701360
číslo pošty :7355/2015
digitálna kópia :f157355.pdf

faktúra číslo :DF-15-03642
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :65,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15285
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701392
číslo pošty :7549/2015
digitálna kópia :f157549.pdf

faktúra číslo :DF-15-03634
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :629,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15102
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701393
číslo pošty :7550/2015
digitálna kópia :f157550.pdf

faktúra číslo :DF-15-03595
popis :pulzný oximeter N560
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701394
číslo pošty :7596/2015
digitálna kópia :f157596.pdf

faktúra číslo :IF-15-00056
popis :pulzný oximeter N560
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7596/2015
digitálna kópia :f157596.pdf

faktúra číslo :DF-15-03606
popis :senzory
celkom v EUR s DPH :915,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15202
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701395
číslo pošty :7543/2015
digitálna kópia :f157543.pdf

faktúra číslo :DF-15-03607
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5037,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15102
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701396
číslo pošty :7545/2015
digitálna kópia :f157545.pdf

faktúra číslo :TF-15-00308
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :439,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701397
číslo pošty :7554/2015
digitálna kópia :f157554.pdf

faktúra číslo :TF-15-00309
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :58,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701398
číslo pošty :7552/2015
digitálna kópia :f157552.pdf

faktúra číslo :DF-15-03633
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :403,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15064
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701401
číslo pošty :7604/2015
digitálna kópia :f157604.pdf

faktúra číslo :DF-15-03632
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :588,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15105
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701402
číslo pošty :7603/2015
digitálna kópia :f157603.pdf

faktúra číslo :DF-15-03724
popis :adaptér
celkom v EUR s DPH :463,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15286
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701403
číslo pošty :7602/2015
digitálna kópia :f157602.pdf

faktúra číslo :DF-15-03612
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :117,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15303
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701405
číslo pošty :7600/2015
digitálna kópia :f157600.pdf

faktúra číslo :DF-15-03688
popis :ušný senzor
celkom v EUR s DPH :200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15203
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701419
číslo pošty :7750/2015
digitálna kópia :f157750.pdf

faktúra číslo :DF-15-03727
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2211,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15296
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701420
číslo pošty :7709/2015
digitálna kópia :f157709.pdf

faktúra číslo :DF-15-03726
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :1762,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15286
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701421
číslo pošty :7708/2015
digitálna kópia :f157708.pdf

faktúra číslo :DF-15-03749
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :3945,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15101
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701422
číslo pošty :7710/2015
digitálna kópia :f157710.pdf

faktúra číslo :DF-15-03750
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :123,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15102
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701423
číslo pošty :7711/2015
digitálna kópia :f157711.pdf

faktúra číslo :DF-15-03752
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15105
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701424
číslo pošty :7712/2015
digitálna kópia :f157712.pdf

faktúra číslo :DF-15-03751
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :229,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15064
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701425
číslo pošty :7713/2015
digitálna kópia :f157713.pdf

faktúra číslo :DF-15-03872
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :722,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15309
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701432
číslo pošty :7778/2015
digitálna kópia :f157778.pdf

faktúra číslo :DF-15-03808
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1078,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15107
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701465
číslo pošty :7928/2015
digitálna kópia :f157928.pdf

faktúra číslo :DF-15-03807
popis :dýchacie okruhy
celkom v EUR s DPH :1812,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15109
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701466
číslo pošty :7927/2015
digitálna kópia :f157927.pdf

faktúra číslo :DF-15-03806
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :743,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15118
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701467
číslo pošty :7926/2015
digitálna kópia :f157926.pdf

faktúra číslo :DF-15-03819
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :150,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15010
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701468
číslo pošty :7925/2015
digitálna kópia :f157925.pdf

faktúra číslo :DF-15-03829
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :151,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15244
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701469
číslo pošty :7924/2015
digitálna kópia :f157924.pdf

faktúra číslo :DF-15-03833
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :110,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15253
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701470
číslo pošty :7923/2015
digitálna kópia :f157923.pdf

faktúra číslo :DF-15-03830
popis :dezindekcia
celkom v EUR s DPH :98,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15285
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701471
číslo pošty :7922/2015
digitálna kópia :f157922.pdf

faktúra číslo :DF-15-03831
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :111,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15286
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701472
číslo pošty :7921/2015
digitálna kópia :f157921.pdf

faktúra číslo :DF-15-03832
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :374,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15296
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701473
číslo pošty :7920/2015
digitálna kópia :f157920.pdf

faktúra číslo :DF-15-03834
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :5061,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15305
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701474
číslo pošty :7919/2015
digitálna kópia :f157919.pdf

faktúra číslo :DF-15-03886
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :743,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15313
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701475
číslo pošty :7912/2015
digitálna kópia :f157912.pdf

faktúra číslo :DF-15-03859
popis :dýchacie okruhy
celkom v EUR s DPH :5342,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15109
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701493
číslo pošty :8010/2015
digitálna kópia :f158010.pdf

faktúra číslo :DF-15-03860
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :748,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15113
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701494
číslo pošty :8011/2015
digitálna kópia :f158011.pdf

faktúra číslo :TF-15-00329
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701495
číslo pošty :8002/2015
digitálna kópia :f158002.pdf

faktúra číslo :DF-15-03548
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2335,32
číslo zmluvy :123/2015
číslo objednávky :PIK15682
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1508117
číslo pošty :7388/2015
digitálna kópia :f157388.pdf

faktúra číslo :DF-15-03736
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1143,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15297
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1508199
číslo pošty :7680/2015
digitálna kópia :f157680.pdf

faktúra číslo :DF-15-03838
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1098,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15311
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1508206
číslo pošty :7935/2015
digitálna kópia :f157935.pdf

faktúra číslo :DF-15-03502
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4110,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15259
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102971
číslo pošty :7319/2015
digitálna kópia :f157319.pdf

faktúra číslo :DF-15-03512
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10829,60
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15697
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102980
číslo pošty :7314/2015
digitálna kópia :f157314.pdf

faktúra číslo :DF-15-03511
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15684
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102981
číslo pošty :7315/2015
digitálna kópia :f157315.pdf

faktúra číslo :DF-15-03560
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11050,38
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15716
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103065
číslo pošty :7476/2015
digitálna kópia :f157476.pdf

faktúra číslo :DF-15-03571
popis :prísl. invazívne,vodiče
celkom v EUR s DPH :21108,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15263
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103066
číslo pošty :7474/2015
digitálna kópia :f157474.pdf

faktúra číslo :DF-15-03561
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :082/2015
číslo objednávky :PIK15703
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103067
číslo pošty :7475/2015
digitálna kópia :f157475.pdf

faktúra číslo :DF-15-03614
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :6690,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15268
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103118
číslo pošty :7616/2015
digitálna kópia :f157616.pdf

faktúra číslo :DF-15-03651
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9907,19
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15720
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103119
číslo pošty :7615/2015
digitálna kópia :f157615.pdf

faktúra číslo :DF-15-03709
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6406,80
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15730
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103161
číslo pošty :7785/2015
digitálna kópia :f157785.pdf

faktúra číslo :DF-15-03757
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4110,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15273
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103184
číslo pošty :7786/2015
digitálna kópia :f157786.pdf

faktúra číslo :DF-15-03772
popis :prísl. invazívne,vodiče
celkom v EUR s DPH :1122,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15263
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103197
číslo pošty :7826/2015
digitálna kópia :f157826.pdf

faktúra číslo :DF-15-03865
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2010,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15268
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15103277
číslo pošty :7975/2015
digitálna kópia :f157975.pdf

faktúra číslo :IF-15-00059
popis :Pager Panasonic
celkom v EUR s DPH :121,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15025
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31560806
číslo faktúry dodávateľa :1510552
číslo pošty :7612/2015
digitálna kópia :f157612.pdf

faktúra číslo :IF-15-00064
popis :Pager PANASONIC
celkom v EUR s DPH :121,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15026
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31560806
číslo faktúry dodávateľa :1510592
číslo pošty :8111/2015
digitálna kópia :f158111.pdf

faktúra číslo :DF-15-03982
popis :sieťový adaptér-oprava
celkom v EUR s DPH :242,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Dräger Slovensko ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 2791/114, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :31439446
číslo faktúry dodávateľa :157190
číslo pošty :8235/2015
digitálna kópia :f158235.pdf

faktúra číslo :DF-15-03801
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5088,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15747
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599019
číslo pošty :7889/2015
digitálna kópia :f157889.pdf

faktúra číslo :TF-15-00327
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :46,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :PHAREX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :44073437
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7751/2015
digitálna kópia :f157751.pdf

faktúra číslo :DF-15-03637
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2110,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15264
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7521/2015
digitálna kópia :f157521.pdf

faktúra číslo :DF-15-03796
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15277
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7870/2015
digitálna kópia :f157870.pdf

faktúra číslo :DF-15-03887
popis :PHM 8/2015
celkom v EUR s DPH :205,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700138877
číslo pošty :8075/2015
digitálna kópia :f158075.pdf

faktúra číslo :DF-15-03446
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :8660,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15227
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176426
číslo pošty :7255/2015
digitálna kópia :f157255.pdf

faktúra číslo :DF-15-03627
popis :sonda kryochirurgická
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15202
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176440
číslo pošty :7642/2015
digitálna kópia :f157642.pdf

faktúra číslo :DF-15-03717
popis :príslušenstvo k mimot. obehu
celkom v EUR s DPH :5140,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15300
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176444
číslo pošty :7734/2015
digitálna kópia :f157734.pdf

faktúra číslo :DF-15-03734
popis :prísl. k mimot. obehu
celkom v EUR s DPH :8660,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15300
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176447
číslo pošty :7735/2015
digitálna kópia :f157735.pdf

faktúra číslo :DF-15-03689
popis :hladinové čidlo
celkom v EUR s DPH :1455,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15200
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176448
číslo pošty :7748/2015
digitálna kópia :f157748.pdf

faktúra číslo :DF-15-03827
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :447,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15304
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176461
číslo pošty :7946/2015
digitálna kópia :f157946.pdf

faktúra číslo :DF-15-03619
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :45898,59
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15251
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186924
číslo pošty :7541/2015
digitálna kópia :f157541.pdf

faktúra číslo :DF-15-03744
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :65797,04
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15258
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186934
číslo pošty :7728/2015
digitálna kópia :f157728.pdf

faktúra číslo :DF-15-03743
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :8128,05
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15264
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186942
číslo pošty :7729/2015
digitálna kópia :f157729.pdf

faktúra číslo :DF-15-03789
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :105996,87
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15265
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186962
číslo pošty :7860/2015
digitálna kópia :f157860.pdf

faktúra číslo :DF-15-03906
popis :DZS 8/2015
celkom v EUR s DPH :1427,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Falck Záchranná a.s.
adresa dodávateľa :Bačíková 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :35900130
číslo faktúry dodávateľa :200151116
číslo pošty :8124/2015
digitálna kópia :f158124.pdf

faktúra číslo :DF-15-03973
popis :služby BOZP 8/2015
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8121/2015
digitálna kópia :f158121.pdf

faktúra číslo :DF-15-03909
popis :služby OPP 8/2015
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8122/2015
digitálna kópia :f158122.pdf

faktúra číslo :DF-15-03974
popis :právne služby 6/2015
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 33, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36771651
číslo faktúry dodávateľa :201500150
číslo pošty :8210/2015
digitálna kópia :f158210.pdf

faktúra číslo :DF-15-03975
popis :právne služby
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 33, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36771651
číslo faktúry dodávateľa :201500176
číslo pošty :8209/2015
digitálna kópia :f158209.pdf

faktúra číslo :DF-15-03976
popis :právne služby 8/2015
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 33, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36771651
číslo faktúry dodávateľa :201500196
číslo pošty :8208/2015
digitálna kópia :f158208.pdf

faktúra číslo :DF-15-03521
popis :oprava dverí
celkom v EUR s DPH :350,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :VK - interier s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 117, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :36631973
číslo faktúry dodávateľa :20150030
číslo pošty :7371/2015
digitálna kópia :f157371.pdf

faktúra číslo :DF-15-03592
popis :oprava brány
celkom v EUR s DPH :636,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Cb-mont s.r.o.
adresa dodávateľa :Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06
IČO dodávateľa :36017469
číslo faktúry dodávateľa :20150097
číslo pošty :7493/2015
digitálna kópia :f157493.pdf

faktúra číslo :DF-15-03958
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :73,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15316
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :DLPHARM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :45928657
číslo faktúry dodávateľa :2015011647
číslo pošty :7909/2015
digitálna kópia :f157909.pdf

faktúra číslo :DF-15-03777
popis :zaslanie prieskumu
celkom v EUR s DPH :48,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Ing. Pavol Hubinský
adresa dodávateľa :Na Troskách 3, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31926436
číslo faktúry dodávateľa :2015022
číslo pošty :7855/2015
digitálna kópia :f157855.pdf

faktúra číslo :DF-15-03591
popis :kábel
celkom v EUR s DPH :288,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15198
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150366
číslo pošty :7494/2015
digitálna kópia :f157494.pdf

faktúra číslo :DF-15-03841
popis :oprava potrubia
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Jozef Kuvik
adresa dodávateľa :Jarmočná 695/1, Poltár, 98701
IČO dodávateľa :34794417
číslo faktúry dodávateľa :201504
číslo pošty :7984/2015
digitálna kópia :f157984.pdf

faktúra číslo :DF-15-03843
popis :prevoz zosnulých
celkom v EUR s DPH :54,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015040
číslo pošty :8037/2015
digitálna kópia :f158037.pdf

faktúra číslo :TF-15-00313
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :19,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :TOPVET BB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 284, Nemce, 974 01
IČO dodávateľa :46277129
číslo faktúry dodávateľa :201507462
číslo pošty :7650/2015
digitálna kópia :f157650.pdf

faktúra číslo :TF-15-00328
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :88,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Life Group s. r. o.
adresa dodávateľa :Opavská 26, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :45963568
číslo faktúry dodávateľa :20150762
číslo pošty :8000/2015
digitálna kópia :f158000.pdf

faktúra číslo :IF-15-00060
popis :klimatizácia lekáreň, 5 NP
celkom v EUR s DPH :5964,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.08.2015
dodávateľ :ATS BB s.r.o.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :35945737
číslo faktúry dodávateľa :201508
číslo pošty :7813/2015
digitálna kópia :f157813.pdf

faktúra číslo :DF-15-03775
popis :prísl. k mimotel.obehu
celkom v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15298
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201508142
číslo pošty :7707/2015
digitálna kópia :f157707.pdf

faktúra číslo :TF-15-00296
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :312,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20150889
číslo pošty :7332/2015
digitálna kópia :f157332.pdf

faktúra číslo :TF-15-00303
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :45,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20150899
číslo pošty :7460/2015
digitálna kópia :f157460.pdf

faktúra číslo :DF-15-03683
popis :oprava servoventilátora
celkom v EUR s DPH :182,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015091112
číslo pošty :7692/2015
digitálna kópia :f157692.pdf

faktúra číslo :TF-15-00322
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1791,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151060
číslo pošty :7877/2015
digitálna kópia :f157877.pdf

faktúra číslo :TF-15-00326
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20151119
číslo pošty :7953/2015
digitálna kópia :f157953.pdf

faktúra číslo :DF-15-03877
popis :profylakticka prehliadka UPS
celkom v EUR s DPH :504,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :ELTECO a.s.
adresa dodávateľa :Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :17321719
číslo faktúry dodávateľa :20151180
číslo pošty :8041/2015
digitálna kópia :f158041.pdf

faktúra číslo :DF-15-03550
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15677
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151205
číslo pošty :7381/2015
digitálna kópia :f157381.pdf

faktúra číslo :DF-15-03566
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :790,00
číslo zmluvy :110/2015
číslo objednávky :PIK15698
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151223
číslo pošty :7313/2015
digitálna kópia :f157313.pdf

faktúra číslo :DF-15-03543
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3912,01
číslo zmluvy :024/2015
číslo objednávky :PEK15183
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151225
číslo pošty :7458/2015
digitálna kópia :f157458.pdf

faktúra číslo :DF-15-03770
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1304,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15217
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151226
číslo pošty :7459/2015
digitálna kópia :f157459.pdf

faktúra číslo :DF-15-03575
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15257
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151231
číslo pošty :7415/2015
digitálna kópia :f157415.pdf

faktúra číslo :DF-15-03554
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIK15670
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151232
číslo pošty :7416/2015
digitálna kópia :f157416.pdf

faktúra číslo :DF-15-03574
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3510,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
číslo objednávky :PIR15260
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151242
číslo pošty :7414/2015
digitálna kópia :f157414.pdf

faktúra číslo :DF-15-03649
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :8010,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15702
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151256
číslo pošty :7630/2015
digitálna kópia :f157630.pdf

faktúra číslo :DF-15-03666
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :790,00
číslo zmluvy :110/2015
číslo objednávky :PIK15698
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151263
číslo pošty :7562/2015
digitálna kópia :f157562.pdf

faktúra číslo :DF-15-03648
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2750,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15638
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151263
číslo pošty :7628/2015
digitálna kópia :f157628.pdf

faktúra číslo :DF-15-03767
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :790,00
číslo zmluvy :110/2015_D1
číslo objednávky :PIK15724
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151271
číslo pošty :7634/2015
digitálna kópia :f157634.pdf

faktúra číslo :DF-15-03732
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3010,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15294
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151285
číslo pošty :7760/2015
digitálna kópia :f157760.pdf

faktúra číslo :DF-15-03773
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3620,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15733
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151299
číslo pošty :7817/2015
digitálna kópia :f157817.pdf

faktúra číslo :DF-15-03804
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :645,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15741
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151316
číslo pošty :7914/2015
digitálna kópia :f157914.pdf

faktúra číslo :DF-15-03848
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1100,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15630
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151322
číslo pošty :7971/2015
digitálna kópia :f157971.pdf

faktúra číslo :DF-15-03847
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2420,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15638
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151324
číslo pošty :7970/2015
digitálna kópia :f157970.pdf

faktúra číslo :DF-15-03488
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :358,56
číslo zmluvy :017/2015
číslo objednávky :PEK15239
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151325
číslo pošty :7310/2015
digitálna kópia :f157310.pdf

faktúra číslo :DF-15-03846
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5500,00
číslo zmluvy :112/2015
číslo objednávky :PIK15667
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151325
číslo pošty :7969/2015
digitálna kópia :f157969.pdf

faktúra číslo :DF-15-03459
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :14471,40
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15679
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151326
číslo pošty :7265/2015
digitálna kópia :f157265.pdf

faktúra číslo :DF-15-03853
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15677
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151326
číslo pošty :7968/2015
digitálna kópia :f157968.pdf

faktúra číslo :DF-15-03849
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7700,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15754
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151327
číslo pošty :7972/2015
digitálna kópia :f157972.pdf

faktúra číslo :DF-15-03581
popis :prísl.k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :1365,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15282
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151341
číslo pošty :7389/2015
digitálna kópia :f157389.pdf

faktúra číslo :DF-15-03816
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2390,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15271
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151341
číslo pošty :7907/2015
digitálna kópia :f157907.pdf

faktúra číslo :DF-15-03815
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1649,99
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15280
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151348
číslo pošty :7906/2015
digitálna kópia :f157906.pdf

faktúra číslo :DF-15-03544
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :9570,33
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15250
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151355
číslo pošty :7470/2015
digitálna kópia :f157470.pdf

faktúra číslo :DF-15-03913
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1935,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15754
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151356
číslo pošty :8077/2015
digitálna kópia :f158077.pdf

faktúra číslo :DF-15-03618
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :47783,78
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15259
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151367
číslo pošty :7618/2015
digitálna kópia :f157618.pdf

faktúra číslo :DF-15-03728
popis :príslušenstvo k mimot. obehu
celkom v EUR s DPH :12870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15299
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151380
číslo pošty :7679/2015
digitálna kópia :f157679.pdf

faktúra číslo :DF-15-03741
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5180,40
číslo zmluvy :039/2015
číslo objednávky :PEK15260
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151385
číslo pošty :7704/2015
digitálna kópia :f157704.pdf

faktúra číslo :DF-15-03740
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :35084,72
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15262
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151386
číslo pošty :7703/2015
digitálna kópia :f157703.pdf

faktúra číslo :DF-15-03718
popis :príslušenstvo k mimot. obehu
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15299
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151408
číslo pošty :7794/2015
digitálna kópia :f157794.pdf

faktúra číslo :IF-15-00065
popis :systém pre optimalizáciu PKI Ilumien Optis
celkom v EUR s DPH :115200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151409
číslo pošty :7814/2015
digitálna kópia :f157814.pdf

faktúra číslo :DF-15-03787
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :52931,34
číslo zmluvy :112/2013_D1
číslo objednávky :PEK15267
dátum doručenia :21.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151419
číslo pošty :7846/2015
digitálna kópia :f157846.pdf

faktúra číslo :DF-15-03817
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15205
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151421
číslo pošty :7905/2015
digitálna kópia :f157905.pdf

faktúra číslo :DF-15-03818
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15207
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151422
číslo pošty :7904/2015
digitálna kópia :f157904.pdf

faktúra číslo :DF-15-03809
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :630,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15108
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151435
číslo pošty :7901/2015
digitálna kópia :f157901.pdf

faktúra číslo :DF-15-03813
popis :prísl. k mimot. obehu
celkom v EUR s DPH :1134,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15312
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151441
číslo pošty :7903/2015
digitálna kópia :f157903.pdf

faktúra číslo :DF-15-03798
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :14250,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15756
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151442
číslo pošty :7902/2015
digitálna kópia :f157902.pdf

faktúra číslo :DF-15-03755
popis :reprezentačné
celkom v EUR s DPH :176,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :36362328
číslo faktúry dodávateľa :2015152
číslo pošty :7800/2015
digitálna kópia :f157800.pdf

faktúra číslo :DF-15-03876
popis :odb.prehliadka-plyn
celkom v EUR s DPH :162,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :W-SERVIS
adresa dodávateľa :Bazovského 17, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :43314309
číslo faktúry dodávateľa :2015158
číslo pošty :8042/2015
digitálna kópia :f158042.pdf

faktúra číslo :DF-15-03600
popis :kontrola dekontaminácie
celkom v EUR s DPH :501,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015205
číslo pošty :7674/2015
digitálna kópia :f157674.pdf

faktúra číslo :DF-15-03685
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :271,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015207
číslo pošty :7752/2015
digitálna kópia :f157752.pdf

faktúra číslo :DF-15-03435
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :666,60
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15290
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015213913
číslo pošty :7213/2015
digitálna kópia :f157213.pdf

faktúra číslo :DF-15-03892
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2091,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15314
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015214572
číslo pošty :7882/2015
digitálna kópia :f157882.pdf

faktúra číslo :DF-15-03508
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :3600,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15688
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300748
číslo pošty :7263/2015
digitálna kópia :f157263.pdf

faktúra číslo :DF-15-03462
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15691
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300749
číslo pošty :7264/2015
digitálna kópia :f157264.pdf

faktúra číslo :DF-15-03555
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15688
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300757
číslo pošty :7372/2015
digitálna kópia :f157372.pdf

faktúra číslo :DF-15-03551
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15691
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300762
číslo pošty :7380/2015
digitálna kópia :f157380.pdf

faktúra číslo :DF-15-03652
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1894,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15711
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300773
číslo pošty :7502/2015
digitálna kópia :f157502.pdf

faktúra číslo :DF-15-03636
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9240,00
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15266
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300774
číslo pošty :7501/2015
digitálna kópia :f157501.pdf

faktúra číslo :DF-15-03696
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3788,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15691
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300786
číslo pošty :7681/2015
digitálna kópia :f157681.pdf

faktúra číslo :DF-15-03697
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1894,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15660
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300787
číslo pošty :7682/2015
digitálna kópia :f157682.pdf

faktúra číslo :DF-15-03715
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :133/2015
číslo objednávky :PIK15728
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300795
číslo pošty :7698/2015
digitálna kópia :f157698.pdf

faktúra číslo :DF-15-03771
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15266
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300824
číslo pošty :7815/2015
digitálna kópia :f157815.pdf

faktúra číslo :DF-15-03883
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :524,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15106
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20153285
číslo pošty :7952/2015
digitálna kópia :f157952.pdf

faktúra číslo :TF-15-00304
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :PM BAZÉNY spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 809/51, Želiezovce, 937 01
IČO dodávateľa :43963994
číslo faktúry dodávateľa :2015338
číslo pošty :7769/2015
digitálna kópia :f157769.pdf

faktúra číslo :DF-15-03457
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6603,24
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15681
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154551
číslo pošty :7270/2015
digitálna kópia :f157270.pdf

faktúra číslo :DF-15-03470
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12269,95
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15693
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154552
číslo pošty :7272/2015
digitálna kópia :f157272.pdf

faktúra číslo :DF-15-03747
popis :defibrilátory,katétre
celkom v EUR s DPH :26887,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15247
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154553
číslo pošty :7271/2015
digitálna kópia :f157271.pdf

faktúra číslo :DF-15-03778
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :2337,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15270
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154580
číslo pošty :7864/2015
digitálna kópia :f157864.pdf

faktúra číslo :DF-15-03578
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :308,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15279
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154610
číslo pošty :7379/2015
digitálna kópia :f157379.pdf

faktúra číslo :DF-15-03546
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :2337,50
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15128
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154656
číslo pošty :7441/2015
digitálna kópia :f157441.pdf

faktúra číslo :DF-15-03643
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :926,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15279
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154674
číslo pošty :7471/2015
digitálna kópia :f157471.pdf

faktúra číslo :DF-15-03677
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1848,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15693
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154690
číslo pošty :7512/2015
digitálna kópia :f157512.pdf

faktúra číslo :DF-15-03675
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7008,99
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15708
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154693
číslo pošty :7515/2015
digitálna kópia :f157515.pdf

faktúra číslo :DF-15-03676
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :966,00
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15704
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154694
číslo pošty :7514/2015
digitálna kópia :f157514.pdf

faktúra číslo :DF-15-03821
popis :STORNO - DD-15-0107-vrátený tovar
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154696
číslo pošty :7891/2015
digitálna kópia :f157891.pdf

faktúra číslo :DF-15-03616
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
celkom v EUR s DPH :51371,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15249
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154698
číslo pošty :7627/2015
digitálna kópia :f157627.pdf

faktúra číslo :DF-15-03812
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :528,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15291
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154723
číslo pošty :7865/2015
digitálna kópia :f157865.pdf

faktúra číslo :DF-15-03650
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1120,99
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15722
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154758
číslo pošty :7624/2015
digitálna kópia :f157624.pdf

faktúra číslo :DF-15-03617
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :10371,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15255
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154759
číslo pošty :7626/2015
digitálna kópia :f157626.pdf

faktúra číslo :DF-15-03758
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :4464,00
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIR15269
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154763
číslo pošty :7622/2015
digitálna kópia :f157622.pdf

faktúra číslo :DF-15-03776
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :27041,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15293
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154780
číslo pošty :7625/2015
digitálna kópia :f157625.pdf

faktúra číslo :DF-15-03713
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7500,01
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15731
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154819
číslo pošty :7706/2015
digitálna kópia :f157706.pdf

faktúra číslo :DF-15-03742
popis :defibrilátory,katétre
celkom v EUR s DPH :36883,65
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15247
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154820
číslo pošty :7705/2015
digitálna kópia :f157705.pdf

faktúra číslo :DF-15-03754
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15272
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154838
číslo pošty :7721/2015
digitálna kópia :f157721.pdf

faktúra číslo :DF-15-03788
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3804,00
číslo zmluvy :033/2015
číslo objednávky :PEK15268
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154911
číslo pošty :7842/2015
digitálna kópia :f157842.pdf

faktúra číslo :DF-15-03781
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2802,48
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15736
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154914
číslo pošty :7843/2015
digitálna kópia :f157843.pdf

faktúra číslo :DF-15-03779
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7240,56
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15737
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154916
číslo pošty :7845/2015
digitálna kópia :f157845.pdf

faktúra číslo :DF-15-03792
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
číslo objednávky :POS15208
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154927
číslo pošty :7841/2015
digitálna kópia :f157841.pdf

faktúra číslo :DF-15-03793
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1310,51
číslo zmluvy :056/2014
číslo objednávky :POS15211
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154929
číslo pošty :7844/2015
digitálna kópia :f157844.pdf

faktúra číslo :DF-15-03795
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4689,96
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15279
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154952
číslo pošty :7868/2015
digitálna kópia :f157868.pdf

faktúra číslo :DF-15-03790
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3804,00
číslo zmluvy :033/2015
číslo objednávky :PEK15268
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154953
číslo pošty :7866/2015
digitálna kópia :f157866.pdf

faktúra číslo :DF-15-03802
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :7882,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15757
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154959
číslo pošty :7867/2015
digitálna kópia :f157867.pdf

faktúra číslo :DF-15-03791
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :97603,93
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15269
dátum doručenia :21.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154965
číslo pošty :7869/2015
digitálna kópia :f157869.pdf

faktúra číslo :DF-15-03941
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9916,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15273
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155055
číslo pošty :8062/2015
digitálna kópia :f158062.pdf

faktúra číslo :DF-15-03940
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :10083,65
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15274
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155059
číslo pošty :8061/2015
digitálna kópia :f158061.pdf

faktúra číslo :DF-15-03935
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15282
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155088
číslo pošty :8086/2015
digitálna kópia :f158086.pdf

faktúra číslo :DF-15-03934
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2299,99
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15293
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20155089
číslo pošty :8087/2015
digitálna kópia :f158087.pdf

faktúra číslo :DF-15-03515
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15656
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015609
číslo pošty :7311/2015
digitálna kópia :f157311.pdf

faktúra číslo :DF-15-03514
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16209,01
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15694
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015616
číslo pošty :7312/2015
digitálna kópia :f157312.pdf

faktúra číslo :DF-15-03549
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :783,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15622
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015621
číslo pošty :7377/2015
digitálna kópia :f157377.pdf

faktúra číslo :DF-15-03568
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15656
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015622
číslo pošty :7376/2015
digitálna kópia :f157376.pdf

faktúra číslo :DF-15-03567
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9673,81
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15674
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015623
číslo pošty :7375/2015
digitálna kópia :f157375.pdf

faktúra číslo :DF-15-03621
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15710
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015639
číslo pošty :7519/2015
digitálna kópia :f157519.pdf

faktúra číslo :DF-15-03680
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :24498,01
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15710
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015640
číslo pošty :7517/2015
digitálna kópia :f157517.pdf

faktúra číslo :DF-15-03622
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :37502,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15254
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015641
číslo pošty :7520/2015
digitálna kópia :f157520.pdf

faktúra číslo :DF-15-03658
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :783,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15710
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015644
číslo pošty :7635/2015
digitálna kópia :f157635.pdf

faktúra číslo :DF-15-03657
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15694
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015645
číslo pošty :7636/2015
digitálna kópia :f157636.pdf

faktúra číslo :DF-15-03664
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5526,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15721
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015650
číslo pošty :7617/2015
digitálna kópia :f157617.pdf

faktúra číslo :DF-15-03708
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3546,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15729
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015655
číslo pošty :7791/2015
digitálna kópia :f157791.pdf

faktúra číslo :DF-15-03738
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :27390,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15261
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015656
číslo pošty :7792/2015
digitálna kópia :f157792.pdf

faktúra číslo :DF-15-03737
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15256
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015662
číslo pošty :7793/2015
digitálna kópia :f157793.pdf

faktúra číslo :DF-15-03745
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :2420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15261
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015663
číslo pošty :7761/2015
digitálna kópia :f157761.pdf

faktúra číslo :DF-15-03707
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4582,33
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15721
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015666
číslo pošty :7788/2015
digitálna kópia :f157788.pdf

faktúra číslo :DF-15-03774
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3054,89
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15729
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015672
číslo pošty :7816/2015
digitálna kópia :f157816.pdf

faktúra číslo :DF-15-03780
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17406,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15750
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015683
číslo pošty :7861/2015
digitálna kópia :f157861.pdf

faktúra číslo :DF-15-03803
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15753
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015686
číslo pošty :7930/2015
digitálna kópia :f157930.pdf

faktúra číslo :DF-15-03868
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3024,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15256
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015692
číslo pošty :7973/2015
digitálna kópia :f157973.pdf

faktúra číslo :DF-15-03857
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3054,89
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15753
dátum doručenia :28.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015696
číslo pošty :8009/2015
digitálna kópia :f158009.pdf

faktúra číslo :DF-15-03856
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4582,33
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15750
dátum doručenia :28.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015697
číslo pošty :8008/2015
digitálna kópia :f158008.pdf

faktúra číslo :DF-15-03635
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :288,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15103
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, Holíč, 90851
IČO dodávateľa :31440479
číslo faktúry dodávateľa :2150102055
číslo pošty :7548/2015
digitálna kópia :f157548.pdf

faktúra číslo :TF-15-00293
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :83,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
číslo faktúry dodávateľa :2151102257
číslo pošty :7303/2015
digitálna kópia :f157303.pdf

faktúra číslo :DF-15-03509
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2460,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15689
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153804
číslo pošty :7318/2015
digitálna kópia :f157318.pdf

faktúra číslo :DF-15-03624
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15199
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153940
číslo pošty :7498/2015
digitálna kópia :f157498.pdf

faktúra číslo :DF-15-03641
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :176,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15289
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153946
číslo pošty :7524/2015
digitálna kópia :f157524.pdf

faktúra číslo :DF-15-03667
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4024,00
číslo zmluvy :114/2015
číslo objednávky :PIK15700
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153978
číslo pošty :7523/2015
digitálna kópia :f157523.pdf

faktúra číslo :DF-15-03656
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1006,00
číslo zmluvy :114/2015
číslo objednávky :PIK15700
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154010
číslo pošty :7633/2015
digitálna kópia :f157633.pdf

faktúra číslo :DF-15-03655
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :14021,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15689
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154011
číslo pošty :7632/2015
digitálna kópia :f157632.pdf

faktúra číslo :DF-15-03654
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1476,00
číslo zmluvy :114/2015
číslo objednávky :PIK15707
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154012
číslo pošty :7631/2015
digitálna kópia :f157631.pdf

faktúra číslo :DF-15-03665
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15723
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154035
číslo pošty :7671/2015
digitálna kópia :f157671.pdf

faktúra číslo :DF-15-03694
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :942,00
číslo zmluvy :114/2015
číslo objednávky :OKJ15009
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154037
číslo pošty :7714/2015
digitálna kópia :f157714.pdf

faktúra číslo :DF-15-03785
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15744
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154233
číslo pošty :7874/2015
digitálna kópia :f157874.pdf

faktúra číslo :DF-15-03884
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15206
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154244
číslo pošty :7876/2015
digitálna kópia :f157876.pdf

faktúra číslo :DF-15-03794
popis :protéza cievna,chlopne
celkom v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :026/2014
číslo objednávky :POS15209
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154246
číslo pošty :7875/2015
digitálna kópia :f157875.pdf

faktúra číslo :DF-15-03858
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15112
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2154249
číslo pošty :7974/2015
digitálna kópia :f157974.pdf

faktúra číslo :DF-15-03471
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12637,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15650
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560019
číslo pošty :7274/2015
digitálna kópia :f157274.pdf

faktúra číslo :DF-15-03662
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15678
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560020
číslo pošty :7477/2015
digitálna kópia :f157477.pdf

faktúra číslo :DF-15-03711
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9398,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15706
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560021
číslo pošty :7759/2015
digitálna kópia :f157759.pdf

faktúra číslo :DF-15-03706
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11115,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15665
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560022
číslo pošty :7787/2015
digitálna kópia :f157787.pdf

faktúra číslo :DF-15-03786
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :2808,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15726
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560023
číslo pošty :7857/2015
digitálna kópia :f157857.pdf

faktúra číslo :DF-15-03782
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2444,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15735
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560024
číslo pošty :7856/2015
digitálna kópia :f157856.pdf

faktúra číslo :DF-15-03914
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4393,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15751
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560025
číslo pošty :8080/2015
digitálna kópia :f158080.pdf

faktúra číslo :DF-15-03896
popis :mobily 8/2015
celkom v EUR s DPH :810,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :2302291761
číslo pošty :8123/2015
digitálna kópia :f158123.pdf

faktúra číslo :DF-15-03987
popis :vodné a stočné 8/2015
celkom v EUR s DPH :3024,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251205784
číslo pošty :8237/2015
digitálna kópia :f158237.pdf

faktúra číslo :DF-15-03984
popis :vodné a stočné 8/2015
celkom v EUR s DPH :46,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251205785
číslo pošty :8236/2015
digitálna kópia :f158236.pdf

faktúra číslo :DF-15-03985
popis :stočné 8/2015
celkom v EUR s DPH :314,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251206295
číslo pošty :8238/2015
digitálna kópia :f158238.pdf

faktúra číslo :DF-15-03986
popis :stočné 8/2015
celkom v EUR s DPH :317,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251206296
číslo pošty :8239/2015
digitálna kópia :f158239.pdf

faktúra číslo :DF-15-03582
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :120,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15277
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256313238
číslo pošty :7411/2015
digitálna kópia :f157411.pdf

faktúra číslo :DF-15-03583
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :180,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15277
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256313421
číslo pošty :7412/2015
digitálna kópia :f157412.pdf

faktúra číslo :DF-15-03646
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :578,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15259
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256313984
číslo pošty :7601/2015
digitálna kópia :f157601.pdf

faktúra číslo :DF-15-03725
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2002,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15302
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256314311
číslo pošty :7716/2015
digitálna kópia :f157716.pdf

faktúra číslo :DF-15-03731
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :91,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15302
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256314365
číslo pošty :7715/2015
digitálna kópia :f157715.pdf

faktúra číslo :DF-15-03719
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :300,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15302
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256314587
číslo pošty :7809/2015
digitálna kópia :f157809.pdf

faktúra číslo :DF-15-03811
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3265,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15309
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256314985
číslo pošty :7916/2015
digitálna kópia :f157916.pdf

faktúra číslo :DF-15-03963
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :91,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15309
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256314993
číslo pošty :8040/2015
digitálna kópia :f158040.pdf

faktúra číslo :DF-15-03835
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :497,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15313
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256315030
číslo pošty :7917/2015
digitálna kópia :f157917.pdf

faktúra číslo :DF-15-03864
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :303,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15309
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256315117
číslo pošty :8014/2015
digitálna kópia :f158014.pdf

faktúra číslo :DF-15-03945
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :126,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15313
dátum doručenia :28.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256315486
číslo pošty :8103/2015
digitálna kópia :f158103.pdf

faktúra číslo :DF-15-03946
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :462,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15313
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256315516
číslo pošty :8104/2015
digitálna kópia :f158104.pdf

faktúra číslo :DF-15-03448
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1569,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15272
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007208
číslo pošty :7287/2015
digitálna kópia :f157287.pdf

faktúra číslo :DF-15-03558
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :792,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15685
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007343
číslo pošty :7473/2015
digitálna kópia :f157473.pdf

faktúra číslo :DF-15-03559
popis :sety
celkom v EUR s DPH :18950,40
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15685
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007344
číslo pošty :7472/2015
digitálna kópia :f157472.pdf

faktúra číslo :DF-15-03552
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4830,01
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15690
dátum doručenia :04.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007345
číslo pošty :7382/2015
digitálna kópia :f157382.pdf

faktúra číslo :DF-15-03585
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :55,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15085
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007567
číslo pošty :7413/2015
digitálna kópia :f157413.pdf

faktúra číslo :DF-15-03580
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :570,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15281
dátum doručenia :07.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007627
číslo pošty :7442/2015
digitálna kópia :f157442.pdf

faktúra číslo :DF-15-03679
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9063,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15714
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007819
číslo pošty :7511/2015
digitálna kópia :f157511.pdf

faktúra číslo :DF-15-03620
popis :mat.vyšetrovací
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :VZP15290
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007820
číslo pošty :7508/2015
digitálna kópia :f157508.pdf

faktúra číslo :DF-15-03748
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :297,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15290
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007823
číslo pošty :7510/2015
digitálna kópia :f157510.pdf

faktúra číslo :DF-15-03678
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3220,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15714
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300007905
číslo pošty :7507/2015
digitálna kópia :f157507.pdf

faktúra číslo :DF-15-03768
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15088
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008132
číslo pošty :7736/2015
digitálna kópia :f157736.pdf

faktúra číslo :DF-15-03766
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :660,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15088
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008209
číslo pošty :7738/2015
digitálna kópia :f157738.pdf

faktúra číslo :DF-15-03769
popis :roztoky preplachové
celkom v EUR s DPH :660,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15104
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008213
číslo pošty :7737/2015
digitálna kópia :f157737.pdf

faktúra číslo :DF-15-03733
popis :materiál hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :1841,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15295
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008244
číslo pošty :7739/2015
digitálna kópia :f157739.pdf

faktúra číslo :DF-15-03820
popis :sety
celkom v EUR s DPH :9451,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15266
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008753
číslo pošty :7898/2015
digitálna kópia :f157898.pdf

faktúra číslo :DF-15-03855
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16986,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15746
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008754
číslo pošty :7899/2015
digitálna kópia :f157899.pdf

faktúra číslo :DF-15-03799
popis :sety
celkom v EUR s DPH :16876,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15742
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008755
číslo pošty :7900/2015
digitálna kópia :f157900.pdf

faktúra číslo :DF-15-03881
popis :dialýza, sety
celkom v EUR s DPH :848,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15115
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008840
číslo pošty :7936/2015
digitálna kópia :f157936.pdf

faktúra číslo :DF-15-03882
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1452,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15117
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008850
číslo pošty :7937/2015
digitálna kópia :f157937.pdf

faktúra číslo :DF-15-03836
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2845,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15306
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008855
číslo pošty :7938/2015
digitálna kópia :f157938.pdf

faktúra číslo :DF-15-03837
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :250,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15306
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008878
číslo pošty :7940/2015
digitálna kópia :f157940.pdf

faktúra číslo :DF-15-03880
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :110,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15115
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008879
číslo pošty :7939/2015
digitálna kópia :f157939.pdf

faktúra číslo :DF-15-03863
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :144,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15306
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300008954
číslo pošty :8013/2015
digitálna kópia :f158013.pdf

faktúra číslo :DF-15-03966
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :660,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15104
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009166
číslo pošty :8065/2015
digitálna kópia :f158065.pdf

faktúra číslo :DF-15-03969
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15116
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300009168
číslo pošty :8066/2015
digitálna kópia :f158066.pdf

faktúra číslo :DF-15-03967
popis :roztoky
celkom v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15088
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :30009164
číslo pošty :8064/2015
digitálna kópia :f158064.pdf

faktúra číslo :DF-15-03861
popis :expanzná nádoba
celkom v EUR s DPH :36,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15213
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.
adresa dodávateľa :Vajnorská 140, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :35814586
číslo faktúry dodávateľa :3001507823
číslo pošty :7886/2015
digitálna kópia :f157886.pdf

faktúra číslo :DF-15-03690
popis :servis Miele G7826
celkom v EUR s DPH :490,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35872161
číslo faktúry dodávateľa :3044912
číslo pošty :7763/2015
digitálna kópia :f157763.pdf

faktúra číslo :DF-15-03217
popis :záloha elektr.energia 8/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.08.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-03729
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15301
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115080124
číslo pošty :7683/2015
digitálna kópia :f157683.pdf

faktúra číslo :DF-15-03810
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15310
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115080248
číslo pošty :7918/2015
digitálna kópia :f157918.pdf

faktúra číslo :DF-15-03218
popis :záloha plyn 8/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.08.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-03893
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
číslo objednávky :LIEK15312
dátum doručenia :21.08.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500502
číslo pošty :7854/2015
digitálna kópia :f157854.pdf

faktúra číslo :DF-15-03911
popis :zmluvný servis ZT
celkom v EUR s DPH :11754,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Siemens Healthcare s. r. o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :48146676
číslo faktúry dodávateľa :4114000027
číslo pošty :8074/2015
digitálna kópia :f158074.pdf

faktúra číslo :DF-15-03842
popis :oprava RTG
celkom v EUR s DPH :2132,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :4115000063
číslo pošty :7985/2015
digitálna kópia :f157985.pdf

faktúra číslo :DF-15-03814
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :3067,32
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15276
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420157571
číslo pošty :7929/2015
digitálna kópia :f157929.pdf

faktúra číslo :DF-15-03524
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :92,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204522753
číslo pošty :7399/2015
digitálna kópia :f157399.pdf

faktúra číslo :DF-15-03684
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :105,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204559742
číslo pošty :7695/2015
digitálna kópia :f157695.pdf

faktúra číslo :DF-15-03693
popis :špeciálne plyny 8/2015
celkom v EUR s DPH :1905,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.08.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204568203
číslo pošty :7804/2015
digitálna kópia :f157804.pdf

faktúra číslo :DF-15-03839
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :145,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204605638
číslo pošty :7962/2015
digitálna kópia :f157962.pdf

faktúra číslo :DF-15-03879
popis :nájomné technické plyny
celkom v EUR s DPH :685,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204629951
číslo pošty :8058/2015
digitálna kópia :f158058.pdf

faktúra číslo :DF-15-03878
popis :nájomné zásobníka
celkom v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204630242
číslo pošty :8057/2015
digitálna kópia :f158057.pdf

faktúra číslo :TF-15-00323
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :267,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :NAOS SLOVAKIA s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 824 96
IČO dodávateľa :35753901
číslo faktúry dodávateľa :500006707
číslo pošty :7934/2015
digitálna kópia :f157934.pdf

faktúra číslo :TF-15-00333
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :38,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50215826
číslo pošty :8046/2015
digitálna kópia :f158046.pdf

faktúra číslo :DF-15-03721
popis :sedák antidekubit
celkom v EUR s DPH :12,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15303
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50216051
číslo pošty :7643/2015
digitálna kópia :f157643.pdf

faktúra číslo :TF-15-00299
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :5519,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735234
číslo pošty :7344/2015
digitálna kópia :f157344.pdf

faktúra číslo :DF-15-03534
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :18658,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15295
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735316
číslo pošty :7345/2015
digitálna kópia :f157345.pdf

faktúra číslo :DF-15-03535
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1826,44
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15294
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735317
číslo pošty :7346/2015
digitálna kópia :f157346.pdf

faktúra číslo :TF-15-00310
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :14038,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735385
číslo pošty :7592/2015
digitálna kópia :f157592.pdf

faktúra číslo :DF-15-03613
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2874,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15305
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735468
číslo pošty :7591/2015
digitálna kópia :f157591.pdf

faktúra číslo :DF-15-03611
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2887,38
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15304
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735469
číslo pošty :7590/2015
digitálna kópia :f157590.pdf

faktúra číslo :TF-15-00318
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :7078,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735545
číslo pošty :7780/2015
digitálna kópia :f157780.pdf

faktúra číslo :DF-15-03874
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :12105,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15311
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735631
číslo pošty :7776/2015
digitálna kópia :f157776.pdf

faktúra číslo :DF-15-03873
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1767,15
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15310
dátum doručenia :20.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735632
číslo pošty :7779/2015
digitálna kópia :f157779.pdf

faktúra číslo :TF-15-00324
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12929,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735701
číslo pošty :7941/2015
digitálna kópia :f157941.pdf

faktúra číslo :DF-15-03888
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8055,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15318
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735784
číslo pošty :8050/2015
digitálna kópia :f158050.pdf

faktúra číslo :DF-15-03890
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3022,88
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15317
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735785
číslo pošty :8051/2015
digitálna kópia :f158051.pdf

faktúra číslo :TF-15-00332
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :6956,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735858
číslo pošty :8049/2015
digitálna kópia :f158049.pdf

faktúra číslo :DF-15-03891
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2215,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15316
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735932
číslo pošty :8052/2015
digitálna kópia :f158052.pdf

faktúra číslo :DF-15-03889
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :464,42
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15315
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50735933
číslo pošty :8053/2015
digitálna kópia :f158053.pdf

faktúra číslo :TF-15-00301
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1412,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.08.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5126678
číslo pošty :7462/2015
digitálna kópia :f157462.pdf

faktúra číslo :DF-15-03605
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :173,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15301
dátum doručenia :09.08.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5126696
číslo pošty :7464/2015
digitálna kópia :f157464.pdf

faktúra číslo :TF-15-00315
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1689,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.08.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5129839
číslo pošty :7697/2015
digitálna kópia :f157697.pdf

faktúra číslo :TF-15-00321
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1195,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.08.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5132992
číslo pošty :7888/2015
digitálna kópia :f157888.pdf

faktúra číslo :TF-15-00335
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :306,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.08.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5138600
číslo pošty :8059/2015
digitálna kópia :f158059.pdf

faktúra číslo :DF-15-03529
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :90,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515312541
číslo pošty :7410/2015
digitálna kópia :f157410.pdf

faktúra číslo :DF-15-03530
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :56,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515312542
číslo pošty :7408/2015
digitálna kópia :f157408.pdf

faktúra číslo :DF-15-03531
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515312543
číslo pošty :7409/2015
digitálna kópia :f157409.pdf

faktúra číslo :DF-15-03379
popis :prepravné - dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :5470887284
číslo pošty :7212/2015
digitálna kópia :f157212.pdf

faktúra číslo :DF-15-03682
popis :ťarchopis k fakt. DF15-03389-oprava ceny
celkom v EUR s DPH :331,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :551530037
číslo pošty :7687/2015
digitálna kópia :f157687.pdf

faktúra číslo :DF-15-03712
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
číslo objednávky :PIK15734
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600150664
číslo pošty :7720/2015
digitálna kópia :f157720.pdf

faktúra číslo :DF-15-03453
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :384,91
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15195
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609326
číslo pošty :7254/2015
digitálna kópia :f157254.pdf

faktúra číslo :DF-15-03576
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :238,24
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15195
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609363
číslo pošty :7386/2015
digitálna kópia :f157386.pdf

faktúra číslo :DF-15-03822
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2933,86
číslo zmluvy :058/2014_D1
číslo objednávky :POS15210
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609586
číslo pošty :7948/2015
digitálna kópia :f157948.pdf

faktúra číslo :DF-15-03640
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :658,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15283
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628616
číslo pošty :7539/2015
digitálna kópia :f157539.pdf

faktúra číslo :DF-15-03735
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :439,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15300
dátum doručenia :13.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628711
číslo pošty :7730/2015
digitálna kópia :f157730.pdf

faktúra číslo :DF-15-03720
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :578,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15288
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628729
číslo pošty :7731/2015
digitálna kópia :f157731.pdf

faktúra číslo :DF-15-03828
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :439,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15304
dátum doručenia :25.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628812
číslo pošty :7949/2015
digitálna kópia :f157949.pdf

faktúra číslo :DF-15-03702
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15717
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650043
číslo pošty :7722/2015
digitálna kópia :f157722.pdf

faktúra číslo :DF-15-03705
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15732
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650045
číslo pošty :7796/2015
digitálna kópia :f157796.pdf

faktúra číslo :DF-15-03840
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15745
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650046
číslo pošty :7944/2015
digitálna kópia :f157944.pdf

faktúra číslo :DF-15-03589
popis :poistenie zodpov.za škodu 29.8.15-29.8.16
celkom v EUR s DPH :5333,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7490/2015
digitálna kópia :f157490.pdf

faktúra číslo :DF-15-03588
popis :poistenie hnut. a nehnut.majetok 29.8.15-29.8.16
celkom v EUR s DPH :8545,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7489/2015
digitálna kópia :f157489.pdf

faktúra číslo :DF-15-03590
popis :poistenie všeob.zodpov.za škodu 29.8.15-29.8.16
celkom v EUR s DPH :1000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.08.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7491/2015
digitálna kópia :f157491.pdf

faktúra číslo :DF-15-03687
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :262,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15050
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7717/2015
digitálna kópia :f157717.pdf

faktúra číslo :DF-15-03686
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :540,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15049
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7718/2015
digitálna kópia :f157718.pdf

faktúra číslo :DF-15-03756
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :38,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15051
dátum doručenia :19.08.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7764/2015
digitálna kópia :f157764.pdf

faktúra číslo :DF-15-03553
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :848,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15601
dátum doručenia :05.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750401
číslo pošty :7387/2015
digitálna kópia :f157387.pdf

faktúra číslo :DF-15-03661
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3616,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15699
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750416
číslo pošty :7641/2015
digitálna kópia :f157641.pdf

faktúra číslo :DF-15-03824
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15745
dátum doručenia :26.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750449
číslo pošty :7945/2015
digitálna kópia :f157945.pdf

faktúra číslo :DF-15-03647
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15687
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151502
číslo pošty :7378/2015
digitálna kópia :f157378.pdf

faktúra číslo :DF-15-03663
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4939,20
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15687
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151532
číslo pošty :7373/2015
digitálna kópia :f157373.pdf

faktúra číslo :DF-15-03753
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11605,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15265
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151600
číslo pošty :7700/2015
digitálna kópia :f157700.pdf

faktúra číslo :DF-15-03698
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :718,80
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15718
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151601
číslo pošty :7699/2015
digitálna kópia :f157699.pdf

faktúra číslo :DF-15-03699
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :718,80
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIR15265
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151602
číslo pošty :7701/2015
digitálna kópia :f157701.pdf

faktúra číslo :DF-15-03714
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2064,00
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15727
dátum doručenia :17.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151603
číslo pošty :7702/2015
digitálna kópia :f157702.pdf

faktúra číslo :DF-15-03915
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :117/2015
číslo objednávky :PIK15752
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :8001581662
číslo pošty :8063/2015
digitálna kópia :f158063.pdf

faktúra číslo :DF-15-03593
popis :výmena O2 senzora
celkom v EUR s DPH :804,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :MEDIS Nitra, spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, 94901
IČO dodávateľa :36531774
číslo faktúry dodávateľa :8150419
číslo pošty :7492/2015
digitálna kópia :f157492.pdf

faktúra číslo :DF-15-03910
popis :preventívna prehliadka ZT
celkom v EUR s DPH :412,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.08.2015
dodávateľ :MEDIS Nitra, spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, 94901
IČO dodávateľa :36531774
číslo faktúry dodávateľa :8150490
číslo pošty :8073/2015
digitálna kópia :f158073.pdf

faktúra číslo :DF-15-03897
popis :telefóny 8/2015
celkom v EUR s DPH :332,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :Slovak Telekom, a.s.
adresa dodávateľa :Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO dodávateľa :35763469
číslo faktúry dodávateľa :9777285829
číslo pošty :8176/2015
digitálna kópia :f158176.pdf

faktúra číslo :DF-15-03631
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15201
dátum doručenia :10.08.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, Praha 4, 14221
IČO dodávateľa :28480830
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7551/2015
digitálna kópia :f157551.pdf

faktúra číslo :DF-15-03532
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :376,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15292
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7302/2015
digitálna kópia :f157302.pdf

faktúra číslo :DF-15-03869
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :824,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15308
dátum doručenia :18.08.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7777/2015
digitálna kópia :f157777.pdf

faktúra číslo :DF-15-03862
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :538,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15307
dátum doručenia :27.08.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7966/2015
digitálna kópia :f157966.pdf

faktúra číslo :DF-15-03723
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15287
dátum doručenia :11.08.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, Bratislava, 81105
IČO dodávateľa :31342213
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7542/2015
digitálna kópia :f157542.pdf

faktúra číslo :DF-15-03722
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15308
dátum doručenia :14.08.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, Bratislava, 81105
IČO dodávateľa :31342213
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7693/2015
digitálna kópia :f157693.pdf

faktúra číslo :IF-15-00061
popis :systém infúznej techniky s dokovacou stanicou
celkom v EUR s DPH :38412,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.08.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :7957/2015
digitálna kópia :f157957.pdf

faktúra číslo :IF-15-00066
popis :ultrazvukový prístroj Philips CX50 s prísluš.
celkom v EUR s DPH :194628,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.08.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8020/2015
digitálna kópia :f158020.pdf

faktúra číslo :IF-15-00067
popis :prístrojové vybavenie pre OAIM
celkom v EUR s DPH :139918,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.08.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8146/2015
digitálna kópia :f158146.pdf

faktúra číslo :DF-15-03899
popis :PROMIS 8/2015-med.inf.systém
celkom v EUR s DPH :922,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.08.2015
dodávateľ :PROSOFT s.r.o.
adresa dodávateľa :Letná 27, Košice, 4011
IČO dodávateľa :31666540
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :8189/2015
digitálna kópia :f158189.pdf



Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.