Objednávky vyhotovené v auguste 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : IT15024
popis :servis tlačiarne OKI MC860
suma v EUR s DPH :55,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :TOPICO s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44392010
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15024.pdf

Objednávka číslo : IT15025
popis :prístroj tel. - pager
suma v EUR s DPH :121,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31560806
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15025.pdf

Objednávka číslo : IT15026
popis :prístroj tel. - pager
suma v EUR s DPH :121,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.08.2015
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31560806
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15026.pdf

Objednávka číslo : KRV15226
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1135,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15226.pdf

Objednávka číslo : KRV15227
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15227.pdf

Objednávka číslo : KRV15228
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15228.pdf

Objednávka číslo : KRV15229
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15229.pdf

Objednávka číslo : KRV15230
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15230.pdf

Objednávka číslo : KRV15231
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15231.pdf

Objednávka číslo : KRV15232
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15232.pdf

Objednávka číslo : KRV15233
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15233.pdf

Objednávka číslo : KRV15234
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15234.pdf

Objednávka číslo : KRV15235
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15235.pdf

Objednávka číslo : KRV15236
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15236.pdf

Objednávka číslo : KRV15237
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15237.pdf

Objednávka číslo : KRV15239
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1453,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15239.pdf

Objednávka číslo : KRV15240
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15240.pdf

Objednávka číslo : KRV15241
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15241.pdf

Objednávka číslo : KRV15242
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15242.pdf

Objednávka číslo : KRV15243
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15243.pdf

Objednávka číslo : KRV15244
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15244.pdf

Objednávka číslo : KRV15245
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15245.pdf

Objednávka číslo : KRV15246
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15246.pdf

Objednávka číslo : KRV15247
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15247.pdf

Objednávka číslo : KRV15248
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15248.pdf

Objednávka číslo : KRV15249
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :720,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15249.pdf

Objednávka číslo : KRV15250
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15250.pdf

Objednávka číslo : KRV15251
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15251.pdf

Objednávka číslo : KRV15252
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15252.pdf

Objednávka číslo : KRV15253
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15253.pdf

Objednávka číslo : KRV15254
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15254.pdf

Objednávka číslo : KRV15255
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15255.pdf

Objednávka číslo : KRV15256
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.08.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15256.pdf

Objednávka číslo : LIEK15292
popis :lieky
suma v EUR s DPH :376,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15292.pdf

Objednávka číslo : LIEK15293
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1420,20
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15293.pdf

Objednávka číslo : LIEK15294
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1826,80
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :02.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15294.pdf

Objednávka číslo : LIEK15295
popis :lieky
suma v EUR s DPH :18658,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15295.pdf

Objednávka číslo : LIEK15296
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10114,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15296.pdf

Objednávka číslo : LIEK15297
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5931,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15297.pdf

Objednávka číslo : LIEK15298
popis :lieky
suma v EUR s DPH :304,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15298.pdf

Objednávka číslo : LIEK15299
popis :lieky
suma v EUR s DPH :330,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, 82105 Bratislava
IČO dodávateľa :17312752
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15299.pdf

Objednávka číslo : LIEK15300
popis :lieky
suma v EUR s DPH :350,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15300.pdf

Objednávka číslo : LIEK15301
popis :lieky
suma v EUR s DPH :173,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.08.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15301.pdf

Objednávka číslo : LIEK15302
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5037,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15302.pdf

Objednávka číslo : LIEK15303
popis :lieky
suma v EUR s DPH :117,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15303.pdf

Objednávka číslo : LIEK15304
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2887,67
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15304.pdf

Objednávka číslo : LIEK15305
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2875,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15305.pdf

Objednávka číslo : LIEK15306
popis :lieky
suma v EUR s DPH :375,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.08.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15306.pdf

Objednávka číslo : LIEK15307
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3548,16
číslo zmluvy :079/2014
dátum vyhotovenia :18.08.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15307.pdf

Objednávka číslo : LIEK15308
popis :lieky
suma v EUR s DPH :824,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15308.pdf

Objednávka číslo : LIEK15309
popis :lieky
suma v EUR s DPH :721,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15309.pdf

Objednávka číslo : LIEK15310
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1767,20
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15310.pdf

Objednávka číslo : LIEK15311
popis :lieky
suma v EUR s DPH :12103,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15311.pdf

Objednávka číslo : LIEK15312
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15312.pdf

Objednávka číslo : LIEK15313
popis :lieky
suma v EUR s DPH :744,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15313.pdf

Objednávka číslo : LIEK15314
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2091,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15314.pdf

Objednávka číslo : LIEK15315
popis :lieky
suma v EUR s DPH :464,50
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15315.pdf

Objednávka číslo : LIEK15316
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2215,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15316.pdf

Objednávka číslo : LIEK15317
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3023,11
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :18.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15317.pdf

Objednávka číslo : LIEK15318
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8050,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15318.pdf

Objednávka číslo : MAT15047
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :205,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa :36315303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15047.pdf

Objednávka číslo : MAT15048
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :230,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15048.pdf

Objednávka číslo : MAT15049
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :540,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15049.pdf

Objednávka číslo : MAT15050
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :262,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15050.pdf

Objednávka číslo : MAT15051
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :38,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15051.pdf

Objednávka číslo : MAT15052
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :8078,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :36579769
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15052.pdf

Objednávka číslo : MAT15053
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :548,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
adresa dodávateľa :Hlavná 52, 94301 Štúrovo
IČO dodávateľa :33126500
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15053.pdf

Objednávka číslo : MAT15054
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.08.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15054.pdf

Objednávka číslo : OAIM15064
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :633,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15064.pdf

Objednávka číslo : OAIM15101
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :3945,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15101.pdf

Objednávka číslo : OAIM15102
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :753,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15102.pdf

Objednávka číslo : OAIM15103
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :576,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, 90851 Holíč
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15103.pdf

Objednávka číslo : OAIM15104
popis :roztoky preplachové
suma v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15104.pdf

Objednávka číslo : OAIM15105
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :852,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15105.pdf

Objednávka číslo : OAIM15106
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :524,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15106.pdf

Objednávka číslo : OAIM15107
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1078,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15107.pdf

Objednávka číslo : OAIM15108
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :630,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15108.pdf

Objednávka číslo : OAIM15109
popis :dýchacie okruhy
suma v EUR s DPH :7154,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15109.pdf

Objednávka číslo : OAIM15110
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :596,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15110.pdf

Objednávka číslo : OAIM15111
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1766,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15111.pdf

Objednávka číslo : OAIM15112
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15112.pdf

Objednávka číslo : OAIM15113
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :748,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15113.pdf

Objednávka číslo : OAIM15114
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1249,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15114.pdf

Objednávka číslo : OAIM15115
popis :dialýza, sety
suma v EUR s DPH :958,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15115.pdf

Objednávka číslo : OAIM15116
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15116.pdf

Objednávka číslo : OAIM15117
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1452,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15117.pdf

Objednávka číslo : OAIM15118
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1344,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15118.pdf

Objednávka číslo : OAIM15119
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1475,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15119.pdf

Objednávka číslo : OAIM15120
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2180,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15120.pdf

Objednávka číslo : OAIM15121
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :908,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15121.pdf

Objednávka číslo : OAIM15122
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1550,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15122.pdf

Objednávka číslo : OAIM15123
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3165,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15123.pdf

Objednávka číslo : OAIM15124
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15124.pdf

Objednávka číslo : OKJ15009
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :942,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15009.pdf

Objednávka číslo : OKJ15010
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :150,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15010.pdf

Objednávka číslo : OOPP15032
popis :Objednávka OOPP15032
suma v EUR s DPH :178,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15032.pdf

Objednávka číslo : OOPP15033
popis :Objednávka OOPP15033
suma v EUR s DPH :19,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15033.pdf

Objednávka číslo : OOPP15034
popis :Objednávka OOPP15034
suma v EUR s DPH :26938,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15034.pdf

Objednávka číslo : OOPP15035
popis :Objednávka OOPP15035
suma v EUR s DPH :49,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15035.pdf

Objednávka číslo : PEK15247
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :26887,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15247.pdf

Objednávka číslo : PEK15248
popis :mat.vyšetrovací,elektródy
suma v EUR s DPH :300,21
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15248.pdf

Objednávka číslo : PEK15249
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :51371,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15249.pdf

Objednávka číslo : PEK15250
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :10890,36
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15250.pdf

Objednávka číslo : PEK15251
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :45898,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15251.pdf

Objednávka číslo : PEK15252
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15252.pdf

Objednávka číslo : PEK15253
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15253.pdf

Objednávka číslo : PEK15254
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :37502,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15254.pdf

Objednávka číslo : PEK15255
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :10371,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15255.pdf

Objednávka číslo : PEK15256
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9984,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15256.pdf

Objednávka číslo : PEK15257
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :20762,85
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15257.pdf

Objednávka číslo : PEK15258
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :65797,04
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15258.pdf

Objednávka číslo : PEK15259
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :47783,84
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15259.pdf

Objednávka číslo : PEK15260
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5180,40
číslo zmluvy :039/2015
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15260.pdf

Objednávka číslo : PEK15261
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :29810,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15261.pdf

Objednávka číslo : PEK15262
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :35084,72
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15262.pdf

Objednávka číslo : PEK15263
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :36883,65
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15263.pdf

Objednávka číslo : PEK15264
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15264.pdf

Objednávka číslo : PEK15265
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :105996,87
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15265.pdf

Objednávka číslo : PEK15266
popis :sety
suma v EUR s DPH :9451,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15266.pdf

Objednávka číslo : PEK15267
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :52931,40
číslo zmluvy :112/2013_D1
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15267.pdf

Objednávka číslo : PEK15268
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7608,00
číslo zmluvy :033/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15268.pdf

Objednávka číslo : PEK15269
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :97603,83
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15269.pdf

Objednávka číslo : PEK15270
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :2337,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15270.pdf

Objednávka číslo : PEK15271
popis :sety
suma v EUR s DPH :6314,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15271.pdf

Objednávka číslo : PEK15272
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4065,00
číslo zmluvy :026/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15272.pdf

Objednávka číslo : PEK15273
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9916,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15273.pdf

Objednávka číslo : PEK15274
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10083,65
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15274.pdf

Objednávka číslo : PEK15275
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :23609,05
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15275.pdf

Objednávka číslo : PEK15276
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :79605,44
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15276.pdf

Objednávka číslo : PEK15277
popis :sety,katétre
suma v EUR s DPH :8395,20
číslo zmluvy :017/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15277.pdf

Objednávka číslo : PIK15698
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1580,00
číslo zmluvy :110/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15698.pdf

Objednávka číslo : PIK15699
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3616,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15699.pdf

Objednávka číslo : PIK15700
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5030,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15700.pdf

Objednávka číslo : PIK15701
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4396,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15701.pdf

Objednávka číslo : PIK15702
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :8010,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15702.pdf

Objednávka číslo : PIK15703
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15703.pdf

Objednávka číslo : PIK15704
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :966,00
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15704.pdf

Objednávka číslo : PIK15705
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1465,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15705.pdf

Objednávka číslo : PIK15706
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9399,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15706.pdf

Objednávka číslo : PIK15707
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2227,00
číslo zmluvy :114/2015
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15707.pdf

Objednávka číslo : PIK15708
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7009,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15708.pdf

Objednávka číslo : PIK15709
popis :katétre
suma v EUR s DPH :718,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15709.pdf

Objednávka číslo : PIK15710
popis :stenty
suma v EUR s DPH :25281,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15710.pdf

Objednávka číslo : PIK15711
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5682,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15711.pdf

Objednávka číslo : PIK15712
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6820,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15712.pdf

Objednávka číslo : PIK15713
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15713.pdf

Objednávka číslo : PIK15714
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12283,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15714.pdf

Objednávka číslo : PIK15715
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4854,60
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15715.pdf

Objednávka číslo : PIK15716
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11050,40
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15716.pdf

Objednávka číslo : PIK15717
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15717.pdf

Objednávka číslo : PIK15718
popis :katétre
suma v EUR s DPH :718,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15718.pdf

Objednávka číslo : PIK15719
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15719.pdf

Objednávka číslo : PIK15720
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9907,20
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15720.pdf

Objednávka číslo : PIK15721
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10108,35
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15721.pdf

Objednávka číslo : PIK15722
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1121,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15722.pdf

Objednávka číslo : PIK15723
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15723.pdf

Objednávka číslo : PIK15724
popis :katétre
suma v EUR s DPH :790,00
číslo zmluvy :110/2015_D1
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15724.pdf

Objednávka číslo : PIK15725
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3637,50
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15725.pdf

Objednávka číslo : PIK15726
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :2808,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15726.pdf

Objednávka číslo : PIK15727
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2064,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :14.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15727.pdf

Objednávka číslo : PIK15728
popis :vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :14.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15728.pdf

Objednávka číslo : PIK15729
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6600,90
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :14.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15729.pdf

Objednávka číslo : PIK15730
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6406,80
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :14.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15730.pdf

Objednávka číslo : PIK15731
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7500,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :14.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15731.pdf

Objednávka číslo : PIK15732
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15732.pdf

Objednávka číslo : PIK15733
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3620,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15733.pdf

Objednávka číslo : PIK15734
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15734.pdf

Objednávka číslo : PIK15735
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15735.pdf

Objednávka číslo : PIK15736
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2802,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :18.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15736.pdf

Objednávka číslo : PIK15737
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7240,40
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15737.pdf

Objednávka číslo : PIK15738
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15738.pdf

Objednávka číslo : PIK15739
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8652,60
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15739.pdf

Objednávka číslo : PIK15740
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5373,50
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15740.pdf

Objednávka číslo : PIK15741
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :645,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15741.pdf

Objednávka číslo : PIK15742
popis :sety
suma v EUR s DPH :16876,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15742.pdf

Objednávka číslo : PIK15743
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15743.pdf

Objednávka číslo : PIK15744
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15744.pdf

Objednávka číslo : PIK15745
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5930,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15745.pdf

Objednávka číslo : PIK15746
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16986,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15746.pdf

Objednávka číslo : PIK15747
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5088,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15747.pdf

Objednávka číslo : PIK15748
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9521,62
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15748.pdf

Objednávka číslo : PIK15749
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11918,80
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15749.pdf

Objednávka číslo : PIK15750
popis :katétre
suma v EUR s DPH :21988,35
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15750.pdf

Objednávka číslo : PIK15751
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16128,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15751.pdf

Objednávka číslo : PIK15752
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8786,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :21.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15752.pdf

Objednávka číslo : PIK15753
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7014,90
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15753.pdf

Objednávka číslo : PIK15754
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9635,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15754.pdf

Objednávka číslo : PIK15755
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :430,80
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15755.pdf

Objednávka číslo : PIK15756
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :14250,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15756.pdf

Objednávka číslo : PIK15757
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7882,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15757.pdf

Objednávka číslo : PIK15758
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5178,10
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15758.pdf

Objednávka číslo : PIK15759
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5160,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15759.pdf

Objednávka číslo : PIK15760
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :11566,62
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15760.pdf

Objednávka číslo : PIK15761
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9233,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15761.pdf

Objednávka číslo : PIK15762
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :121/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15762.pdf

Objednávka číslo : PIK15764
popis :katétre
suma v EUR s DPH :790,00
číslo zmluvy :110/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15764.pdf

Objednávka číslo : PIK15765
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :28405,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15765.pdf

Objednávka číslo : PIK15766
popis :katétre, stenty
suma v EUR s DPH :21656,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15766.pdf

Objednávka číslo : PIK15767
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1660,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15767.pdf

Objednávka číslo : PIK15768
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10230,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15768.pdf

Objednávka číslo : PIK15769
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :581,40
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15769.pdf

Objednávka číslo : PIK15770
popis :stenty
suma v EUR s DPH :29005,90
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15770.pdf

Objednávka číslo : PIK15771
popis :katétre
suma v EUR s DPH :929,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15771.pdf

Objednávka číslo : PIK15772
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7333,00
číslo zmluvy :114/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15772.pdf

Objednávka číslo : PIK15773
popis :stenty, vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :16576,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15773.pdf

Objednávka číslo : PIK15774
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3534,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15774.pdf

Objednávka číslo : PIK15775
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5414,40
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15775.pdf

Objednávka číslo : PIK15776
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2931,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15776.pdf

Objednávka číslo : PIK15777
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1738,80
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15777.pdf

Objednávka číslo : PIR15262
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15262.pdf

Objednávka číslo : PIR15263
popis :prísl. invazívne,vodiče
suma v EUR s DPH :22230,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15263.pdf

Objednávka číslo : PIR15264
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15264.pdf

Objednávka číslo : PIR15265
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11605,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15265.pdf

Objednávka číslo : PIR15266
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10080,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15266.pdf

Objednávka číslo : PIR15267
popis :prísl. invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :42229,96
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15267.pdf

Objednávka číslo : PIR15268
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8700,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15268.pdf

Objednávka číslo : PIR15269
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :4464,00
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15269.pdf

Objednávka číslo : PIR15270
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5922,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15270.pdf

Objednávka číslo : PIR15271
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3089,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15271.pdf

Objednávka číslo : PIR15272
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15272.pdf

Objednávka číslo : PIR15273
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4110,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15273.pdf

Objednávka číslo : PIR15274
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :083/2015
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15274.pdf

Objednávka číslo : PIR15275
popis :katétre,príslušenstvo invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :14461,50
číslo zmluvy :082/2015_D1
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15275.pdf

Objednávka číslo : PIR15276
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3067,00
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15276.pdf

Objednávka číslo : PIR15277
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :32500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15277.pdf

Objednávka číslo : PIR15278
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1195,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15278.pdf

Objednávka číslo : PIR15279
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4689,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15279.pdf

Objednávka číslo : PIR15280
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4040,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15280.pdf

Objednávka číslo : PIR15281
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15281.pdf

Objednávka číslo : PIR15282
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15282.pdf

Objednávka číslo : PIR15283
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :7486,10
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15283.pdf

Objednávka číslo : PIR15284
popis :katétre,príslušenstvo invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :16620,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15284.pdf

Objednávka číslo : PIR15285
popis :katétre,sety
suma v EUR s DPH :7081,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15285.pdf

Objednávka číslo : PIR15286
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15286.pdf

Objednávka číslo : PIR15287
popis :sety
suma v EUR s DPH :5265,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15287.pdf

Objednávka číslo : PIR15288
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6237,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15288.pdf

Objednávka číslo : PIR15289
popis :katétre
suma v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :074/2015
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15289.pdf

Objednávka číslo : PIR15290
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5922,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15290.pdf

Objednávka číslo : PIR15291
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16394,00
číslo zmluvy :085/2015_D1
dátum vyhotovenia :28.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15291.pdf

Objednávka číslo : PIR15292
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.08.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15292.pdf

Objednávka číslo : PIR15293
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15293.pdf

Objednávka číslo : POS15199
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :6433,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15199.pdf

Objednávka číslo : POS15200
popis :svorky
suma v EUR s DPH :4814,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15200.pdf

Objednávka číslo : POS15201
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15201.pdf

Objednávka číslo : POS15202
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15202.pdf

Objednávka číslo : POS15203
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :INAMED, s. r. o.
adresa dodávateľa :Šustekova 37, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15203.pdf

Objednávka číslo : POS15204
popis :šitie
suma v EUR s DPH :388,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15204.pdf

Objednávka číslo : POS15205
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :11.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15205.pdf

Objednávka číslo : POS15206
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15206.pdf

Objednávka číslo : POS15207
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15207.pdf

Objednávka číslo : POS15208
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :031/2014
dátum vyhotovenia :18.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15208.pdf

Objednávka číslo : POS15209
popis :protéza cievna,chlopne
suma v EUR s DPH :2688,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :19.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15209.pdf

Objednávka číslo : POS15210
popis :šitie
suma v EUR s DPH :3770,12
číslo zmluvy :058/2014_D1
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15210.pdf

Objednávka číslo : POS15211
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1434,57
číslo zmluvy :056/2014
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15211.pdf

Objednávka číslo : POS15212
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :028/2014
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15212.pdf

Objednávka číslo : POS15213
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4617,00
číslo zmluvy :030/2014
dátum vyhotovenia :27.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15213.pdf

Objednávka číslo : POS15214
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :020/2014
dátum vyhotovenia :27.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15214.pdf

Objednávka číslo : POS15215
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :27.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15215.pdf

Objednávka číslo : POS15216
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.08.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15216.pdf

Objednávka číslo : TU15198
popis :kábel
suma v EUR s DPH :288,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.08.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15198.pdf

Objednávka číslo : TU15200
popis :hladinové čidlo
suma v EUR s DPH :1455,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15200.pdf

Objednávka číslo : TU15202
popis :senzory
suma v EUR s DPH :915,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15202.pdf

Objednávka číslo : TU15203
popis :ušný senzor
suma v EUR s DPH :200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15203.pdf

Objednávka číslo : TU15212
popis :manžeta, kábel
suma v EUR s DPH :324,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15212.pdf

Objednávka číslo : TU15213
popis :expanzná nádoba
suma v EUR s DPH :36,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.
adresa dodávateľa :Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35814586
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15213.pdf

Objednávka číslo : VZP15281
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :570,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15281.pdf

Objednávka číslo : VZP15282
popis :prísl.k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :1365,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15282.pdf

Objednávka číslo : VZP15283
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :875,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15283.pdf

Objednávka číslo : VZP15284
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :833,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15284.pdf

Objednávka číslo : VZP15285
popis :dezindekcia
suma v EUR s DPH :1556,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15285.pdf

Objednávka číslo : VZP15286
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :2337,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15286.pdf

Objednávka číslo : VZP15287
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15287.pdf

Objednávka číslo : VZP15288
popis :sety
suma v EUR s DPH :1638,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15288.pdf

Objednávka číslo : VZP15289
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :176,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15289.pdf

Objednávka číslo : VZP15290
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :372,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15290.pdf

Objednávka číslo : VZP15291
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :528,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15291.pdf

Objednávka číslo : VZP15292
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :MACs MEDICAL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :J. Bottu 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :46708529
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15292.pdf

Objednávka číslo : VZP15293
popis :prísl. k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :27041,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15293.pdf

Objednávka číslo : VZP15294
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3010,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.08.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15294.pdf

Objednávka číslo : VZP15295
popis :materiál hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :1841,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15295.pdf

Objednávka číslo : VZP15296
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2586,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15296.pdf

Objednávka číslo : VZP15297
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1143,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.08.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15297.pdf

Objednávka číslo : VZP15298
popis :prísl. k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15298.pdf

Objednávka číslo : VZP15299
popis :príslušenstvo k mimot. obehu
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15299.pdf

Objednávka číslo : VZP15300
popis :sety
suma v EUR s DPH :18291,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15300.pdf

Objednávka číslo : VZP15301
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15301.pdf

Objednávka číslo : VZP15302
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :2393,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15302.pdf

Objednávka číslo : VZP15303
popis :sedák antidekubit
suma v EUR s DPH :12,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.08.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15303.pdf

Objednávka číslo : VZP15304
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :7150,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15304.pdf

Objednávka číslo : VZP15305
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5628,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15305.pdf

Objednávka číslo : VZP15306
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :3239,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15306.pdf

Objednávka číslo : VZP15307
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :538,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15307.pdf

Objednávka číslo : VZP15308
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.08.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15308.pdf

Objednávka číslo : VZP15309
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3781,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15309.pdf

Objednávka číslo : VZP15310
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.08.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15310.pdf

Objednávka číslo : VZP15311
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1098,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15311.pdf

Objednávka číslo : VZP15312
popis :prísl. k mimot. obehu
suma v EUR s DPH :1134,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.08.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15312.pdf

Objednávka číslo : VZP15313
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1151,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15313.pdf

Objednávka číslo : VZP15314
popis :materiál hygienický,šitie
suma v EUR s DPH :2146,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.08.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15314.pdf

Objednávka číslo : VZP15315
popis :materiál hygienický,sety
suma v EUR s DPH :1555,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15315.pdf

Objednávka číslo : VZP15316
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :73,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.08.2015
dodávateľ :DLPHARM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :45928657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15316.pdf

Objednávka číslo : VZP15317
popis :drenaže
suma v EUR s DPH :834,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15317.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.