Objednávky vyhotovené v júli 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM15034
popis :PROMIS Ext. laboratória - lab. výsledky a žiadanky
suma v EUR s DPH :3600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :PROSOFT s.r.o.
adresa dodávateľa :Letná 27, 4011 Košice
IČO dodávateľa :31666540
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15034.pdf

Objednávka číslo : IT15018
popis :tonery
suma v EUR s DPH :4291,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15018.pdf

Objednávka číslo : IT15020
popis :výmena disku
suma v EUR s DPH :301,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2015
dodávateľ :PosAm
adresa dodávateľa :Odborárska 21, 83102 Bratislava
IČO dodávateľa :31365078
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15020.pdf

Objednávka číslo : IT15021
popis :implementácia registratúrneho plánu
suma v EUR s DPH :180,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :A.V.I.S. - International Software Distr
adresa dodávateľa :Drobného 27, 841 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31359159
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15021.pdf

Objednávka číslo : IT15022
popis :oprava tlačiarne OKI MC860
suma v EUR s DPH :31,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2015
dodávateľ :TOPICO s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44392010
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15022.pdf

Objednávka číslo : IT15023
popis :Vizitky
suma v EUR s DPH :10,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.07.2015
dodávateľ :COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o.
adresa dodávateľa :Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :45272816
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15023.pdf

Objednávka číslo : KRV15197
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15197.pdf

Objednávka číslo : KRV15200
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15200.pdf

Objednávka číslo : KRV15202
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15202.pdf

Objednávka číslo : KRV15203
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15203.pdf

Objednávka číslo : KRV15204
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15204.pdf

Objednávka číslo : KRV15205
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15205.pdf

Objednávka číslo : KRV15206
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15206.pdf

Objednávka číslo : KRV15207
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15207.pdf

Objednávka číslo : KRV15208
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15208.pdf

Objednávka číslo : KRV15209
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15209.pdf

Objednávka číslo : KRV15210
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15210.pdf

Objednávka číslo : KRV15211
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15211.pdf

Objednávka číslo : KRV15213
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15213.pdf

Objednávka číslo : KRV15214
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15214.pdf

Objednávka číslo : KRV15215
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15215.pdf

Objednávka číslo : KRV15216
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15216.pdf

Objednávka číslo : KRV15217
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15217.pdf

Objednávka číslo : KRV15218
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15218.pdf

Objednávka číslo : KRV15219
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15219.pdf

Objednávka číslo : KRV15220
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15220.pdf

Objednávka číslo : KRV15221
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15221.pdf

Objednávka číslo : KRV15222
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15222.pdf

Objednávka číslo : KRV15223
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15223.pdf

Objednávka číslo : KRV15224
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15224.pdf

Objednávka číslo : KRV15225
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15225.pdf

Objednávka číslo : LIEK15253
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1839,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15253.pdf

Objednávka číslo : LIEK15254
popis :lieky
suma v EUR s DPH :174,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15254.pdf

Objednávka číslo : LIEK15255
popis :lieky
suma v EUR s DPH :413,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15255.pdf

Objednávka číslo : LIEK15256
popis :lieky
suma v EUR s DPH :276,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15256.pdf

Objednávka číslo : LIEK15258
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1746,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15258.pdf

Objednávka číslo : LIEK15259
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3758,90
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15259.pdf

Objednávka číslo : LIEK15260
popis :lieky
suma v EUR s DPH :358,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15260.pdf

Objednávka číslo : LIEK15261
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2014,38
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15261.pdf

Objednávka číslo : LIEK15262
popis :lieky
suma v EUR s DPH :13158,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15262.pdf

Objednávka číslo : LIEK15263
popis :lieky
suma v EUR s DPH :407,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15263.pdf

Objednávka číslo : LIEK15264
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15264.pdf

Objednávka číslo : LIEK15265
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1406,90
číslo zmluvy :106/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15265.pdf

Objednávka číslo : LIEK15266
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3222,00
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15266.pdf

Objednávka číslo : LIEK15267
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4010,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15267.pdf

Objednávka číslo : LIEK15268
popis :lieky
suma v EUR s DPH :872,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15268.pdf

Objednávka číslo : LIEK15269
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2941,79
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :08.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15269.pdf

Objednávka číslo : LIEK15270
popis :lieky
suma v EUR s DPH :885,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15270.pdf

Objednávka číslo : LIEK15271
popis :lieky
suma v EUR s DPH :23562,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15271.pdf

Objednávka číslo : LIEK15272
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15272.pdf

Objednávka číslo : LIEK15273
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3626,60
číslo zmluvy :108/2015
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15273.pdf

Objednávka číslo : LIEK15274
popis :lieky
suma v EUR s DPH :834,24
číslo zmluvy :078/2014
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15274.pdf

Objednávka číslo : LIEK15275
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2785,20
číslo zmluvy :079/2014
dátum vyhotovenia :14.07.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15275.pdf

Objednávka číslo : LIEK15276
popis :lieky
suma v EUR s DPH :155,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15276.pdf

Objednávka číslo : LIEK15277
popis :lieky
suma v EUR s DPH :950,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15277.pdf

Objednávka číslo : LIEK15278
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6335,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15278.pdf

Objednávka číslo : LIEK15279
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1765,44
číslo zmluvy :107/2015
dátum vyhotovenia :28.07.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15279.pdf

Objednávka číslo : LIEK15280
popis :lieky
suma v EUR s DPH :92,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15280.pdf

Objednávka číslo : LIEK15281
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy :105/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15281.pdf

Objednávka číslo : LIEK15282
popis :lieky
suma v EUR s DPH :350,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15282.pdf

Objednávka číslo : LIEK15286
popis :lieky
suma v EUR s DPH :769,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15286.pdf

Objednávka číslo : LIEK15287
popis :lieky
suma v EUR s DPH :350,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15287.pdf

Objednávka číslo : MAT15041
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :165,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa :36315303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15041.pdf

Objednávka číslo : MAT15042
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :513,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15042.pdf

Objednávka číslo : MAT15043
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :271,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15043.pdf

Objednávka číslo : MAT15044
popis :čistiace prostriedky
suma v EUR s DPH :173,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15044.pdf

Objednávka číslo : MAT15045
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :428,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
adresa dodávateľa :Hlavná 52, 94301 Štúrovo
IČO dodávateľa :33126500
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15045.pdf

Objednávka číslo : MAT15046
popis :papier kancelársky
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15046.pdf

Objednávka číslo : OAIM15084
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :878,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15084.pdf

Objednávka číslo : OAIM15085
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1455,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15085.pdf

Objednávka číslo : OAIM15086
popis :sety
suma v EUR s DPH :795,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15086.pdf

Objednávka číslo : OAIM15087
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.07.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15087.pdf

Objednávka číslo : OAIM15089
popis :okruhy dýchacie,kanyly
suma v EUR s DPH :2940,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15089.pdf

Objednávka číslo : OAIM15090
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3172,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15090.pdf

Objednávka číslo : OAIM15091
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1251,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15091.pdf

Objednávka číslo : OAIM15092
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4170,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15092.pdf

Objednávka číslo : OAIM15093
popis :mat. diagnostický,katétre
suma v EUR s DPH :2619,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15093.pdf

Objednávka číslo : OAIM15094
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :201,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15094.pdf

Objednávka číslo : OAIM15095
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2178,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15095.pdf

Objednávka číslo : OAIM15096
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :136,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15096.pdf

Objednávka číslo : OAIM15097
popis :oxysenzory
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15097.pdf

Objednávka číslo : OAIM15098
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :6662,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15098.pdf

Objednávka číslo : OAIM15099
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1434,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15099.pdf

Objednávka číslo : OAIM15100
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2572,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15100.pdf

Objednávka číslo : OKJ15008
popis :sety
suma v EUR s DPH :189,60
číslo zmluvy :139/2012
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15008.pdf

Objednávka číslo : OOPP15031
popis :Objednávka OOPP15031
suma v EUR s DPH :28110,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15031.pdf

Objednávka číslo : PEK15196
popis :sety
suma v EUR s DPH :11320,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15196.pdf

Objednávka číslo : PEK15197
popis :zavádzače,sety
suma v EUR s DPH :4968,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15197.pdf

Objednávka číslo : PEK15198
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :24481,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15198.pdf

Objednávka číslo : PEK15199
popis :elektródy, prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15199.pdf

Objednávka číslo : PEK15200
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :61931,97
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15200.pdf

Objednávka číslo : PEK15201
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :8057,80
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15201.pdf

Objednávka číslo : PEK15202
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5045,33
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15202.pdf

Objednávka číslo : PEK15203
popis :šitie
suma v EUR s DPH :345,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2015
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15203.pdf

Objednávka číslo : PEK15204
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :17530,74
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15204.pdf

Objednávka číslo : PEK15205
popis :sety
suma v EUR s DPH :6220,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15205.pdf

Objednávka číslo : PEK15206
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :27956,01
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :07.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15206.pdf

Objednávka číslo : PEK15207
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :42090,76
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :07.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15207.pdf

Objednávka číslo : PEK15208
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :22418,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15208.pdf

Objednávka číslo : PEK15209
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15209.pdf

Objednávka číslo : PEK15210
popis :katétre,súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :8001,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15210.pdf

Objednávka číslo : PEK15211
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15211.pdf

Objednávka číslo : PEK15212
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :32750,44
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15212.pdf

Objednávka číslo : PEK15213
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :39729,18
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15213.pdf

Objednávka číslo : PEK15214
popis :defibrilátory,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :17712,98
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15214.pdf

Objednávka číslo : PEK15215
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :4152,45
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15215.pdf

Objednávka číslo : PEK15216
popis :katétre,súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :6975,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15216.pdf

Objednávka číslo : PEK15217
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1159,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15217.pdf

Objednávka číslo : PEK15218
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1014,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15218.pdf

Objednávka číslo : PEK15219
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :42108,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15219.pdf

Objednávka číslo : PEK15220
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :78424,42
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15220.pdf

Objednávka číslo : PEK15221
popis :šitie
suma v EUR s DPH :681,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15221.pdf

Objednávka číslo : PEK15222
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,prvky sp
suma v EUR s DPH :82490,15
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15222.pdf

Objednávka číslo : PEK15223
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :39462,89
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15223.pdf

Objednávka číslo : PEK15224
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15224.pdf

Objednávka číslo : PEK15225
popis :sety
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15225.pdf

Objednávka číslo : PEK15226
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :727,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15226.pdf

Objednávka číslo : PEK15227
popis :šitie
suma v EUR s DPH :805,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15227.pdf

Objednávka číslo : PEK15228
popis :šitie
suma v EUR s DPH :358,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15228.pdf

Objednávka číslo : PEK15229
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :82657,96
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15229.pdf

Objednávka číslo : PEK15230
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :37162,72
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15230.pdf

Objednávka číslo : PEK15231
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :24174,65
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15231.pdf

Objednávka číslo : PEK15232
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :12500,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15232.pdf

Objednávka číslo : PEK15233
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :13252,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15233.pdf

Objednávka číslo : PEK15234
popis :elektródy,katétre,súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :29469,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15234.pdf

Objednávka číslo : PEK15235
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15235.pdf

Objednávka číslo : PEK15236
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :4272,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15236.pdf

Objednávka číslo : PEK15237
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :22218,33
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15237.pdf

Objednávka číslo : PEK15238
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :3999,97
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15238.pdf

Objednávka číslo : PEK15239
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :4340,50
číslo zmluvy :017/2015
dátum vyhotovenia :28.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15239.pdf

Objednávka číslo : PEK15240
popis :sety
suma v EUR s DPH :6314,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15240.pdf

Objednávka číslo : PEK15241
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :8128,04
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15241.pdf

Objednávka číslo : PEK15242
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4830,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15242.pdf

Objednávka číslo : PEK15243
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10205,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15243.pdf

Objednávka číslo : PEK15244
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :60862,94
číslo zmluvy :111/2013_D1
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15244.pdf

Objednávka číslo : PEK15245
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :24004,12
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15245.pdf

Objednávka číslo : PEK15246
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15246.pdf

Objednávka číslo : PEK15247
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :26887,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.08.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15247.pdf

Objednávka číslo : PIK15600
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4525,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15600.pdf

Objednávka číslo : PIK15601
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15601.pdf

Objednávka číslo : PIK15602
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8672,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15602.pdf

Objednávka číslo : PIK15603
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2448,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15603.pdf

Objednávka číslo : PIK15604
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2664,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15604.pdf

Objednávka číslo : PIK15605
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3949,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15605.pdf

Objednávka číslo : PIK15606
popis :vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15606.pdf

Objednávka číslo : PIK15607
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15607.pdf

Objednávka číslo : PIK15608
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :10218,12
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15608.pdf

Objednávka číslo : PIK15609
popis :sety,vodiče
suma v EUR s DPH :5040,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15609.pdf

Objednávka číslo : PIK15610
popis :uzávery cievne,vodiče
suma v EUR s DPH :22050,00
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15610.pdf

Objednávka číslo : PIK15611
popis :sety
suma v EUR s DPH :16876,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15611.pdf

Objednávka číslo : PIK15612
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :15152,10
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15612.pdf

Objednávka číslo : PIK15613
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17623,20
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15613.pdf

Objednávka číslo : PIK15614
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :16960,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15614.pdf

Objednávka číslo : PIK15615
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15615.pdf

Objednávka číslo : PIK15616
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1810,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15616.pdf

Objednávka číslo : PIK15617
popis :vodiaci drôt
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15617.pdf

Objednávka číslo : PIK15618
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :6104,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15618.pdf

Objednávka číslo : PIK15619
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15619.pdf

Objednávka číslo : PIK15620
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13244,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15620.pdf

Objednávka číslo : PIK15621
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11807,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15621.pdf

Objednávka číslo : PIK15622
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5442,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15622.pdf

Objednávka číslo : PIK15623
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15623.pdf

Objednávka číslo : PIK15624
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8835,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15624.pdf

Objednávka číslo : PIK15625
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8961,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15625.pdf

Objednávka číslo : PIK15626
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :18798,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15626.pdf

Objednávka číslo : PIK15627
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12258,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15627.pdf

Objednávka číslo : PIK15628
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1367,80
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15628.pdf

Objednávka číslo : PIK15629
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15629.pdf

Objednávka číslo : PIK15630
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :21460,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15630.pdf

Objednávka číslo : PIK15631
popis :katétre
suma v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15631.pdf

Objednávka číslo : PIK15632
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :4100,20
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15632.pdf

Objednávka číslo : PIK15633
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :10.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15633.pdf

Objednávka číslo : PIK15634
popis :sety
suma v EUR s DPH :9727,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15634.pdf

Objednávka číslo : PIK15635
popis :katétre
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15635.pdf

Objednávka číslo : PIK15636
popis :sety
suma v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15636.pdf

Objednávka číslo : PIK15637
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5328,50
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15637.pdf

Objednávka číslo : PIK15638
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :20170,00
číslo zmluvy :113/2015
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15638.pdf

Objednávka číslo : PIK15639
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2425,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15639.pdf

Objednávka číslo : PIK15640
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15640.pdf

Objednávka číslo : PIK15641
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19453,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15641.pdf

Objednávka číslo : PIK15642
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11332,40
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15642.pdf

Objednávka číslo : PIK15643
popis :uzávery cievne,elektródy
suma v EUR s DPH :3276,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15643.pdf

Objednávka číslo : PIK15644
popis :prísl.invazívne,sety
suma v EUR s DPH :3924,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15644.pdf

Objednávka číslo : PIK15645
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1274,64
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15645.pdf

Objednávka číslo : PIK15646
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10075,62
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15646.pdf

Objednávka číslo : PIK15647
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1367,80
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15647.pdf

Objednávka číslo : PIK15648
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4016,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15648.pdf

Objednávka číslo : PIK15649
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20908,80
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15649.pdf

Objednávka číslo : PIK15650
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12971,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15650.pdf

Objednávka číslo : PIK15651
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9231,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15651.pdf

Objednávka číslo : PIK15652
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15652.pdf

Objednávka číslo : PIK15653
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10000,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15653.pdf

Objednávka číslo : PIK15654
popis :katétre, stenty
suma v EUR s DPH :21956,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15654.pdf

Objednávka číslo : PIK15655
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7068,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15655.pdf

Objednávka číslo : PIK15656
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20952,00
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15656.pdf

Objednávka číslo : PIK15657
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5332,25
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15657.pdf

Objednávka číslo : PIK15658
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17735,40
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15658.pdf

Objednávka číslo : PIK15659
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6888,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15659.pdf

Objednávka číslo : PIK15660
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10928,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15660.pdf

Objednávka číslo : PIK15661
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15661.pdf

Objednávka číslo : PIK15662
popis :katétre
suma v EUR s DPH :24095,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15662.pdf

Objednávka číslo : PIK15663
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8130,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15663.pdf

Objednávka číslo : PIK15664
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15664.pdf

Objednávka číslo : PIK15665
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15509,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15665.pdf

Objednávka číslo : PIK15666
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1456,10
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15666.pdf

Objednávka číslo : PIK15667
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5500,00
číslo zmluvy :112/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15667.pdf

Objednávka číslo : PIK15668
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8525,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15668.pdf

Objednávka číslo : PIK15669
popis :katétre
suma v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15669.pdf

Objednávka číslo : PIK15670
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15670.pdf

Objednávka číslo : PIK15671
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7757,87
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15671.pdf

Objednávka číslo : PIK15672
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9415,20
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15672.pdf

Objednávka číslo : PIK15673
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7068,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15673.pdf

Objednávka číslo : PIK15674
popis :katétre
suma v EUR s DPH :24271,85
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15674.pdf

Objednávka číslo : PIK15675
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11550,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15675.pdf

Objednávka číslo : PIK15676
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8028,00
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15676.pdf

Objednávka číslo : PIK15677
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16070,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15677.pdf

Objednávka číslo : PIK15678
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5292,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15678.pdf

Objednávka číslo : PIK15679
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :14603,40
číslo zmluvy :131/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15679.pdf

Objednávka číslo : PIK15680
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :11743,00
číslo zmluvy :125/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15680.pdf

Objednávka číslo : PIK15681
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6603,14
číslo zmluvy :136/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15681.pdf

Objednávka číslo : PIK15682
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2335,30
číslo zmluvy :123/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15682.pdf

Objednávka číslo : PIK15683
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5019,90
číslo zmluvy :132/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15683.pdf

Objednávka číslo : PIK15684
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15684.pdf

Objednávka číslo : PIK15685
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :19742,40
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15685.pdf

Objednávka číslo : PIK15686
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2664,00
číslo zmluvy :122/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15686.pdf

Objednávka číslo : PIK15687
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4128,00
číslo zmluvy :117/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15687.pdf

Objednávka číslo : PIK15688
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13500,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15688.pdf

Objednávka číslo : PIK15689
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16481,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15689.pdf

Objednávka číslo : PIK15690
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4830,00
číslo zmluvy :127/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15690.pdf

Objednávka číslo : PIK15691
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7920,00
číslo zmluvy :133/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15691.pdf

Objednávka číslo : PIK15692
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15535,39
číslo zmluvy :132/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15692.pdf

Objednávka číslo : PIK15693
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14118,00
číslo zmluvy :136/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15693.pdf

Objednávka číslo : PIK15694
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17227,30
číslo zmluvy :134/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15694.pdf

Objednávka číslo : PIK15695
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15695.pdf

Objednávka číslo : PIK15696
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14136,00
číslo zmluvy :120/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15696.pdf

Objednávka číslo : PIK15697
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10829,60
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15697.pdf

Objednávka číslo : PIK15698
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1580,00
číslo zmluvy :110/2015
dátum vyhotovenia :03.08.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15698.pdf

Objednávka číslo : PIR15236
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1609,20
číslo zmluvy :087/2015
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15236.pdf

Objednávka číslo : PIR15237
popis :hadička apiračná
suma v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15237.pdf

Objednávka číslo : PIR15238
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15238.pdf

Objednávka číslo : PIR15239
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :26223,96
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15239.pdf

Objednávka číslo : PIR15240
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2538,00
číslo zmluvy :078/2015_D2
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15240.pdf

Objednávka číslo : PIR15241
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14795,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15241.pdf

Objednávka číslo : PIR15242
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2468,10
číslo zmluvy :077/2015
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15242.pdf

Objednávka číslo : PIR15243
popis :katétre, stenty
suma v EUR s DPH :15040,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15243.pdf

Objednávka číslo : PIR15244
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15244.pdf

Objednávka číslo : PIR15245
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1194,90
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15245.pdf

Objednávka číslo : PIR15246
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3505,28
číslo zmluvy :072/2015
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15246.pdf

Objednávka číslo : PIR15247
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5830,00
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :17.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15247.pdf

Objednávka číslo : PIR15248
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3925,92
číslo zmluvy :087/2015
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15248.pdf

Objednávka číslo : PIR15249
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15249.pdf

Objednávka číslo : PIR15250
popis :stenty,vodiče
suma v EUR s DPH :11811,50
číslo zmluvy :082/2015
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15250.pdf

Objednávka číslo : PIR15251
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4227,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15251.pdf

Objednávka číslo : PIR15252
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15252.pdf

Objednávka číslo : PIR15253
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2400,00
číslo zmluvy :075/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15253.pdf

Objednávka číslo : PIR15254
popis :sety
suma v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :079/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15254.pdf

Objednávka číslo : PIR15255
popis :sety
suma v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15255.pdf

Objednávka číslo : PIR15256
popis :príslušenstvo invazívne,zavádzače
suma v EUR s DPH :8280,00
číslo zmluvy :085/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15256.pdf

Objednávka číslo : PIR15257
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :699,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15257.pdf

Objednávka číslo : PIR15258
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.07.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15258.pdf

Objednávka číslo : PIR15259
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4110,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15259.pdf

Objednávka číslo : PIR15260
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3510,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15260.pdf

Objednávka číslo : PIR15261
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
dátum vyhotovenia :31.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15261.pdf

Objednávka číslo : POS15171
popis :šitie
suma v EUR s DPH :5627,30
číslo zmluvy :056/2014
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15171.pdf

Objednávka číslo : POS15172
popis :šitie
suma v EUR s DPH :10643,65
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15172.pdf

Objednávka číslo : POS15173
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2771,87
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15173.pdf

Objednávka číslo : POS15174
popis :cievna protéza
suma v EUR s DPH :6254,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15174.pdf

Objednávka číslo : POS15175
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15175.pdf

Objednávka číslo : POS15176
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15176.pdf

Objednávka číslo : POS15177
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :259,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15177.pdf

Objednávka číslo : POS15178
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15178.pdf

Objednávka číslo : POS15179
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :03.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15179.pdf

Objednávka číslo : POS15180
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :07.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15180.pdf

Objednávka číslo : POS15181
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15181.pdf

Objednávka číslo : POS15182
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :09.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15182.pdf

Objednávka číslo : POS15184
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15184.pdf

Objednávka číslo : POS15185
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15185.pdf

Objednávka číslo : POS15186
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :026/2014
dátum vyhotovenia :14.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15186.pdf

Objednávka číslo : POS15187
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :5597,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15187.pdf

Objednávka číslo : POS15188
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2566,97
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15188.pdf

Objednávka číslo : POS15189
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :019/2014
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15189.pdf

Objednávka číslo : POS15190
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15190.pdf

Objednávka číslo : POS15191
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :027/2014
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15191.pdf

Objednávka číslo : POS15192
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15192.pdf

Objednávka číslo : POS15194
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr., MPH Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15194.pdf

Objednávka číslo : POS15195
popis :šitie
suma v EUR s DPH :5660,10
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15195.pdf

Objednávka číslo : POS15196
popis :šitie
suma v EUR s DPH :597,18
číslo zmluvy :055/2014
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15196.pdf

Objednávka číslo : POS15197
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15197.pdf

Objednávka číslo : POS15198
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15198.pdf

Objednávka číslo : POS15199
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3149,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.08.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15199.pdf

Objednávka číslo : TU15173
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :239,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava
IČO dodávateľa :34559671
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15173.pdf

Objednávka číslo : TU15178
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :157,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15178.pdf

Objednávka číslo : TU15189
popis :manžety
suma v EUR s DPH :306,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15189.pdf

Objednávka číslo : VZP15233
popis :sety, oxygenátory
suma v EUR s DPH :18606,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15233.pdf

Objednávka číslo : VZP15234
popis :sety, oxygenátory
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15234.pdf

Objednávka číslo : VZP15235
popis :prísl.k mimot. obehu,sety
suma v EUR s DPH :3292,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15235.pdf

Objednávka číslo : VZP15236
popis :prísl. k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :3904,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO dodávateľa :18626513
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15236.pdf

Objednávka číslo : VZP15237
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :4100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15237.pdf

Objednávka číslo : VZP15238
popis :prísl. k mimot.obehu,sety
suma v EUR s DPH :32485,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15238.pdf

Objednávka číslo : VZP15239
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :553,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15239.pdf

Objednávka číslo : VZP15240
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :162,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15240.pdf

Objednávka číslo : VZP15241
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :285,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15241.pdf

Objednávka číslo : VZP15242
popis :oxygenátory, sety
suma v EUR s DPH :25920,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15242.pdf

Objednávka číslo : VZP15244
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :490,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15244.pdf

Objednávka číslo : VZP15245
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :601,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15245.pdf

Objednávka číslo : VZP15246
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15246.pdf

Objednávka číslo : VZP15247
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :3396,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15247.pdf

Objednávka číslo : VZP15248
popis :hadica odsávacia
suma v EUR s DPH :4447,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15248.pdf

Objednávka číslo : VZP15249
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :646,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15249.pdf

Objednávka číslo : VZP15250
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :388,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15250.pdf

Objednávka číslo : VZP15251
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :702,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.07.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15251.pdf

Objednávka číslo : VZP15252
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2206,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15252.pdf

Objednávka číslo : VZP15253
popis :mat. hygienický,elektródy
suma v EUR s DPH :1917,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15253.pdf

Objednávka číslo : VZP15254
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1895,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15254.pdf

Objednávka číslo : VZP15255
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :841,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15255.pdf

Objednávka číslo : VZP15256
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :358,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15256.pdf

Objednávka číslo : VZP15257
popis :katétre,inštrumentárium
suma v EUR s DPH :739,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15257.pdf

Objednávka číslo : VZP15258
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :996,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15258.pdf

Objednávka číslo : VZP15259
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :1758,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15259.pdf

Objednávka číslo : VZP15260
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1071,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15260.pdf

Objednávka číslo : VZP15261
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :113,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :Roche Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Cintorínska 2340/3, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35887117
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15261.pdf

Objednávka číslo : VZP15262
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :449,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15262.pdf

Objednávka číslo : VZP15263
popis :mat. hygienický,elektródy
suma v EUR s DPH :7803,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15263.pdf

Objednávka číslo : VZP15264
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :201,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15264.pdf

Objednávka číslo : VZP15265
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2015
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15265.pdf

Objednávka číslo : VZP15266
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO dodávateľa :36445266
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15266.pdf

Objednávka číslo : VZP15267
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :573,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15267.pdf

Objednávka číslo : VZP15268
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :1008,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15268.pdf

Objednávka číslo : VZP15269
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :162,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, 81104 Bratislava
IČO dodávateľa :35758481
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15269.pdf

Objednávka číslo : VZP15270
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :237,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15270.pdf

Objednávka číslo : VZP15271
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3084,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15271.pdf

Objednávka číslo : VZP15272
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1772,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15272.pdf

Objednávka číslo : VZP15273
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :202,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15273.pdf

Objednávka číslo : VZP15274
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :546,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15274.pdf

Objednávka číslo : VZP15275
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :702,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15275.pdf

Objednávka číslo : VZP15276
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3768,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15276.pdf

Objednávka číslo : VZP15277
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1639,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15277.pdf

Objednávka číslo : VZP15278
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :775,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, MPH, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15278.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.