Faktúry zaúčtované v júli 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-02682
popis :záloha plyn 7/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-02683
popis :záloha el.energia 7/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-02829
popis :Internet Optika 7/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150707227
číslo pošty :6224/2015
digitálna kópia :f156224.pdf

faktúra číslo :DF-15-02923
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3176,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15223
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701115
číslo pošty :6204/2015
digitálna kópia :f156204.pdf

faktúra číslo :DF-15-02935
popis :tabletovaná soľ
celkom v EUR s DPH :239,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15173
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :34559671
číslo faktúry dodávateľa :FV150263
číslo pošty :6210/2015
digitálna kópia :f156210.pdf

faktúra číslo :DF-15-02948
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1580,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15582
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151012
číslo pošty :6229/2015
digitálna kópia :f156229.pdf

faktúra číslo :DF-15-02949
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3159,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15567
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151011
číslo pošty :6230/2015
digitálna kópia :f156230.pdf

faktúra číslo :DF-15-02953
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :466,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15550
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126307
číslo pošty :6264/2015
digitálna kópia :f156264.pdf

faktúra číslo :DF-15-02954
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10456,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15574
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126306
číslo pošty :6263/2015
digitálna kópia :f156263.pdf

faktúra číslo :DF-15-02955
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1465,50
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15560
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126305
číslo pošty :6262/2015
digitálna kópia :f156262.pdf

faktúra číslo :DF-15-02956
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15531
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126308
číslo pošty :6265/2015
digitálna kópia :f156265.pdf

faktúra číslo :DF-15-02957
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15557
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126311
číslo pošty :6260/2015
digitálna kópia :f156260.pdf

faktúra číslo :DF-15-02958
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1499,04
číslo zmluvy :074/2015
číslo objednávky :PIR15196
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010298
číslo pošty :6267/2015
digitálna kópia :f156267.pdf

faktúra číslo :DF-15-02959
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1830,48
číslo zmluvy :074/2015
číslo objednávky :PIR15204
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010299
číslo pošty :6268/2015
digitálna kópia :f156268.pdf

faktúra číslo :DF-15-02962
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15231
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153246
číslo pošty :6228/2015
digitálna kópia :f156228.pdf

faktúra číslo :DF-15-02963
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :102,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15221
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102690
číslo pošty :6261/2015
digitálna kópia :f156261.pdf

faktúra číslo :DF-15-02965
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :553,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15239
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020154386
číslo pošty :6276/2015
digitálna kópia :f156276.pdf

faktúra číslo :DF-15-02966
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :374,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15082
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701114
číslo pošty :6206/2015
digitálna kópia :f156206.pdf

faktúra číslo :DF-15-02967
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :620,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15007
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153253
číslo pošty :6231/2015
digitálna kópia :f156231.pdf

faktúra číslo :DF-15-02979
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :673,63
číslo zmluvy :083/2015
číslo objednávky :PIR15226
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800902
číslo pošty :6323/2015
digitálna kópia :f156323.pdf

faktúra číslo :DF-15-02981
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8057,74
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15201
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151154
číslo pošty :6327/2015
digitálna kópia :f156327.pdf

faktúra číslo :DF-15-02982
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5045,34
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15202
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153938
číslo pošty :6336/2015
digitálna kópia :f156336.pdf

faktúra číslo :DF-15-02986
popis :zmluvný paušál IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150770
číslo pošty :6391/2015
digitálna kópia :f156391.pdf

faktúra číslo :DF-15-03000
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :92,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204170735
číslo pošty :6392/2015
digitálna kópia :f156392.pdf

faktúra číslo :DF-15-03004
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :15376,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15578
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :6355/2015
digitálna kópia :f156355.pdf

faktúra číslo :DF-15-03005
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4393,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15566
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599010
číslo pošty :6375/2015
digitálna kópia :f156375.pdf

faktúra číslo :DF-15-03006
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4393,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15583
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599011
číslo pošty :6374/2015
digitálna kópia :f156374.pdf

faktúra číslo :DF-15-03020
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :5698,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15174
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153298
číslo pošty :6351/2015
digitálna kópia :f156351.pdf

faktúra číslo :DF-15-03081
popis :oprava oplotenia a operného múru
celkom v EUR s DPH :11142,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :L-STAV,s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 65, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36046043
číslo faktúry dodávateľa :501512
číslo pošty :6553/2015
digitálna kópia :f156553.pdf

faktúra číslo :DF-15-03116
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15178
dátum doručenia :01.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151172
číslo pošty :6510/2015
digitálna kópia :f156510.pdf

faktúra číslo :DF-15-02969
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :10218,24
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15608
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153923
číslo pošty :6338/2015
digitálna kópia :f156338.pdf

faktúra číslo :DF-15-02970
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :22050,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15610
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151149
číslo pošty :6330/2015
digitálna kópia :f156330.pdf

faktúra číslo :DF-15-02971
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15607
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151150
číslo pošty :6333/2015
digitálna kópia :f156333.pdf

faktúra číslo :DF-15-02972
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15585
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153924
číslo pošty :6337/2015
digitálna kópia :f156337.pdf

faktúra číslo :DF-15-02973
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2664,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15604
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010301
číslo pošty :6326/2015
digitálna kópia :f156326.pdf

faktúra číslo :DF-15-02976
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :4776,88
číslo zmluvy :056/2014
číslo objednávky :POS15171
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153934
číslo pošty :6334/2015
digitálna kópia :f156334.pdf

faktúra číslo :DF-15-02977
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7223,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15229
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151252
číslo pošty :6325/2015
digitálna kópia :f156325.pdf

faktúra číslo :DF-15-02978
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1247,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15215
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151251
číslo pošty :6324/2015
digitálna kópia :f156324.pdf

faktúra číslo :DF-15-02980
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1609,20
číslo zmluvy :087/2015
číslo objednávky :PIR15236
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151148
číslo pošty :6331/2015
digitálna kópia :f156331.pdf

faktúra číslo :DF-15-02983
popis :zavádzače,sety
celkom v EUR s DPH :4968,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15197
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151147
číslo pošty :6332/2015
digitálna kópia :f156332.pdf

faktúra číslo :DF-15-03007
popis :sety,vodiče
celkom v EUR s DPH :5040,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15609
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102505
číslo pošty :6376/2015
digitálna kópia :f156376.pdf

faktúra číslo :DF-15-03009
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :10338,00
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15612
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800906
číslo pošty :6380/2015
digitálna kópia :f156380.pdf

faktúra číslo :DF-15-03011
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2448,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15603
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599013
číslo pošty :6384/2015
digitálna kópia :f156384.pdf

faktúra číslo :DF-15-03014
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15226
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2152306
číslo pošty :6377/2015
digitálna kópia :f156377.pdf

faktúra číslo :DF-15-03019
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :201,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15212
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256310733
číslo pošty :6401/2015
digitálna kópia :f156401.pdf

faktúra číslo :DF-15-03037
popis :prísl. k mimot.obehu,sety
celkom v EUR s DPH :32485,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15238
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153935
číslo pošty :6335/2015
digitálna kópia :f156335.pdf

faktúra číslo :DF-15-03076
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1840,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15253
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734516
číslo pošty :6253/2015
digitálna kópia :f156253.pdf

faktúra číslo :DF-15-03096
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :5470882034
číslo pošty :6256/2015
digitálna kópia :f156256.pdf

faktúra číslo :DF-15-03106
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :33247,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15233
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV367
číslo pošty :6459/2015
digitálna kópia :f156459.pdf

faktúra číslo :DF-15-03120
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :198,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15231
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153300
číslo pošty :6445/2015
digitálna kópia :f156445.pdf

faktúra číslo :DF-15-03172
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :174,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15254
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111547111
číslo pošty :6315/2015
digitálna kópia :f156315.pdf

faktúra číslo :DF-15-03173
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :413,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15255
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010389
číslo pošty :6314/2015
digitálna kópia :f156314.pdf

faktúra číslo :DF-15-03223
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15176
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153933
číslo pošty :6339/2015
digitálna kópia :f156339.pdf

faktúra číslo :TF-15-00259
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1523,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111546970
číslo pošty :6237/2015
digitálna kópia :f156237.pdf

faktúra číslo :TF-15-00262
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2593,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734437
číslo pošty :6255/2015
digitálna kópia :f156255.pdf

faktúra číslo :DF-15-02988
popis :oprava monitora
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150124
číslo pošty :6322/2015
digitálna kópia :f156322.pdf

faktúra číslo :DF-15-03003
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7617,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15589
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800912
číslo pošty :6379/2015
digitálna kópia :f156379.pdf

faktúra číslo :DF-15-03008
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3949,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15605
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800913
číslo pošty :6378/2015
digitálna kópia :f156378.pdf

faktúra číslo :DF-15-03010
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15606
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300625
číslo pošty :6385/2015
digitálna kópia :f156385.pdf

faktúra číslo :DF-15-03012
popis :sety
celkom v EUR s DPH :16876,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15611
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005045
číslo pošty :6397/2015
digitálna kópia :f156397.pdf

faktúra číslo :DF-15-03013
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :87,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15229
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420156160
číslo pošty :6373/2015
digitálna kópia :f156373.pdf

faktúra číslo :DF-15-03015
popis :prísl. k mimot.obehu
celkom v EUR s DPH :3144,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15236
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
IČO dodávateľa :18626513
číslo faktúry dodávateľa :201561884
číslo pošty :6383/2015
digitálna kópia :f156383.pdf

faktúra číslo :DF-15-03016
popis :sety, oxygenátory
celkom v EUR s DPH :12870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15234
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151159
číslo pošty :6372/2015
digitálna kópia :f156372.pdf

faktúra číslo :DF-15-03018
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15232
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005042
číslo pošty :6399/2015
digitálna kópia :f156399.pdf

faktúra číslo :DF-15-03023
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :24481,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15198
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015516
číslo pošty :6382/2015
digitálna kópia :f156382.pdf

faktúra číslo :DF-15-03024
popis :sety
celkom v EUR s DPH :11320,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15196
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005044
číslo pošty :6400/2015
digitálna kópia :f156400.pdf

faktúra číslo :DF-15-03025
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :4939,97
číslo zmluvy :083/2015
číslo objednávky :PIR15226
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800911
číslo pošty :6381/2015
digitálna kópia :f156381.pdf

faktúra číslo :DF-15-03032
popis :náhrad. diel k Arcadis Avantic
celkom v EUR s DPH :1674,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :75229354
číslo pošty :6478/2015
digitálna kópia :f156478.pdf

faktúra číslo :DF-15-03038
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :96,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15232
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005112
číslo pošty :6396/2015
digitálna kópia :f156396.pdf

faktúra číslo :DF-15-03039
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1329,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15232
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005041
číslo pošty :6398/2015
digitálna kópia :f156398.pdf

faktúra číslo :DF-15-03041
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :207,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15228
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256310832
číslo pošty :6458/2015
digitálna kópia :f156458.pdf

faktúra číslo :DF-15-03042
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :614,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15231
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153307
číslo pošty :6446/2015
digitálna kópia :f156446.pdf

faktúra číslo :DF-15-03048
popis :sety, oxygenátory
celkom v EUR s DPH :17722,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15233
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201507125
číslo pošty :6433/2015
digitálna kópia :f156433.pdf

faktúra číslo :DF-15-03050
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2299,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15227
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628186
číslo pošty :6485/2015
digitálna kópia :f156485.pdf

faktúra číslo :DF-15-03054
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :477,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15221
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609026
číslo pošty :6486/2015
digitálna kópia :f156486.pdf

faktúra číslo :DF-15-03055
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9072,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15588
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015515
číslo pošty :6395/2015
digitálna kópia :f156395.pdf

faktúra číslo :DF-15-03057
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1580,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15582
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151045
číslo pošty :6427/2015
digitálna kópia :f156427.pdf

faktúra číslo :DF-15-03071
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8336,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15223
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151041
číslo pošty :6426/2015
digitálna kópia :f156426.pdf

faktúra číslo :DF-15-03074
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :8637,63
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15172
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609024
číslo pošty :6489/2015
digitálna kópia :f156489.pdf

faktúra číslo :DF-15-03088
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2429,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15228
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256310867
číslo pošty :6509/2015
digitálna kópia :f156509.pdf

faktúra číslo :DF-15-03118
popis :oxygenátory, sety
celkom v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15242
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201507126
číslo pošty :6432/2015
digitálna kópia :f156432.pdf

faktúra číslo :DF-15-03137
popis :stravné lístky -odplata
celkom v EUR s DPH :355,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115073331
číslo pošty :6289/2015
digitálna kópia :f156289.pdf

faktúra číslo :DF-15-03138
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :27660,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115073331
číslo pošty :6289/2015
digitálna kópia :f156289.pdf

faktúra číslo :DF-15-03167
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3758,90
číslo zmluvy :107/2015
číslo objednávky :LIEK15259
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201512937
číslo pošty :6480/2015
digitálna kópia :f156480.pdf

faktúra číslo :DF-15-03215
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2174,94
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15173
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609025
číslo pošty :6488/2015
digitálna kópia :f156488.pdf

faktúra číslo :TF-15-00263
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :306,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111547206
číslo pošty :6313/2015
digitálna kópia :f156313.pdf

faktúra číslo :TF-15-00264
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :61,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.07.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010388
číslo pošty :6312/2015
digitálna kópia :f156312.pdf

faktúra číslo :DF-15-03170
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :358,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15260
dátum doručenia :05.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5109563
číslo pošty :6408/2015
digitálna kópia :f156408.pdf

faktúra číslo :DF-15-03026
popis :prevent. prehliadka
celkom v EUR s DPH :633,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35872161
číslo faktúry dodávateľa :3044200
číslo pošty :6477/2015
digitálna kópia :f156477.pdf

faktúra číslo :DF-15-03033
popis :EKG kabel, manžeta predlžená
celkom v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15171
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150317
číslo pošty :6479/2015
digitálna kópia :f156479.pdf

faktúra číslo :DF-15-03034
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1544,07
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15205
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1507167
číslo pošty :6430/2015
digitálna kópia :f156430.pdf

faktúra číslo :DF-15-03035
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1666,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15225
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1507168
číslo pošty :6428/2015
digitálna kópia :f156428.pdf

faktúra číslo :DF-15-03036
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :162,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15240
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1507169
číslo pošty :6429/2015
digitálna kópia :f156429.pdf

faktúra číslo :DF-15-03045
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :529,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15185
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153319
číslo pošty :6447/2015
digitálna kópia :f156447.pdf

faktúra číslo :DF-15-03051
popis :mat. hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :10944,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15227
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176365
číslo pošty :6483/2015
digitálna kópia :f156483.pdf

faktúra číslo :DF-15-03052
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :431,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15227
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102733
číslo pošty :6491/2015
digitálna kópia :f156491.pdf

faktúra číslo :DF-15-03053
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :94,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15221
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102735
číslo pošty :6494/2015
digitálna kópia :f156494.pdf

faktúra číslo :DF-15-03056
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :12162,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15587
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015521
číslo pošty :6450/2015
digitálna kópia :f156450.pdf

faktúra číslo :DF-15-03058
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :1994,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15568
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153337
číslo pošty :6443/2015
digitálna kópia :f156443.pdf

faktúra číslo :DF-15-03059
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2214,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15590
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153338
číslo pošty :6444/2015
digitálna kópia :f156444.pdf

faktúra číslo :DF-15-03060
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15548
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153336
číslo pošty :6442/2015
digitálna kópia :f156442.pdf

faktúra číslo :DF-15-03061
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15588
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015520
číslo pošty :6451/2015
digitálna kópia :f156451.pdf

faktúra číslo :DF-15-03062
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8842,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15586
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015522
číslo pošty :6452/2015
digitálna kópia :f156452.pdf

faktúra číslo :DF-15-03063
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6913,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15570
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015523
číslo pošty :6449/2015
digitálna kópia :f156449.pdf

faktúra číslo :DF-15-03064
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15591
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153977
číslo pošty :6460/2015
digitálna kópia :f156460.pdf

faktúra číslo :DF-15-03065
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :17623,20
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15613
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126317
číslo pošty :6484/2015
digitálna kópia :f156484.pdf

faktúra číslo :DF-15-03066
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6534,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15596
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126315
číslo pošty :6487/2015
digitálna kópia :f156487.pdf

faktúra číslo :DF-15-03067
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4482,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15595
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126316
číslo pošty :6490/2015
digitálna kópia :f156490.pdf

faktúra číslo :DF-15-03070
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2010,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15219
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102534
číslo pošty :6448/2015
digitálna kópia :f156448.pdf

faktúra číslo :DF-15-03072
popis :elektródy, prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :8128,05
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15199
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186813
číslo pošty :6492/2015
digitálna kópia :f156492.pdf

faktúra číslo :DF-15-03073
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :61931,97
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15200
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186814
číslo pošty :6493/2015
digitálna kópia :f156493.pdf

faktúra číslo :DF-15-03107
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :083/2015
číslo objednávky :PIR15226
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800921
číslo pošty :6578/2015
digitálna kópia :f156578.pdf

faktúra číslo :DF-15-03117
popis :oxygenátory, sety
celkom v EUR s DPH :8640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15242
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201507127
číslo pošty :6431/2015
digitálna kópia :f156431.pdf

faktúra číslo :DF-15-03136
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :216,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15232
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005159
číslo pošty :6602/2015
digitálna kópia :f156602.pdf

faktúra číslo :DF-15-03168
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :276,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15256
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111548120
číslo pošty :6371/2015
digitálna kópia :f156371.pdf

faktúra číslo :TF-15-00265
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1088,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5108763
číslo pošty :6403/2015
digitálna kópia :f156403.pdf

faktúra číslo :TF-15-00266
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :580,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.07.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010407
číslo pošty :6411/2015
digitálna kópia :f156411.pdf

faktúra číslo :DF-15-03043
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1383,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15223
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701150
číslo pošty :6454/2015
digitálna kópia :f156454.pdf

faktúra číslo :DF-15-03044
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :41,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15177
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701148
číslo pošty :6456/2015
digitálna kópia :f156456.pdf

faktúra číslo :DF-15-03046
popis :mat.hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :1984,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15230
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701151
číslo pošty :6453/2015
digitálna kópia :f156453.pdf

faktúra číslo :DF-15-03047
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :203,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15191
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701149
číslo pošty :6455/2015
digitálna kópia :f156455.pdf

faktúra číslo :DF-15-03049
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :837,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15201
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150649
číslo pošty :6482/2015
digitálna kópia :f156482.pdf

faktúra číslo :DF-15-03068
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :2808,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15572
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560013
číslo pošty :6434/2015
digitálna kópia :f156434.pdf

faktúra číslo :DF-15-03069
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11232,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15593
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560014
číslo pošty :6435/2015
digitálna kópia :f156435.pdf

faktúra číslo :DF-15-03075
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :164,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15073
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701147
číslo pošty :6457/2015
digitálna kópia :f156457.pdf

faktúra číslo :DF-15-03085
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :16960,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15614
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151042
číslo pošty :6547/2015
digitálna kópia :f156547.pdf

faktúra číslo :DF-15-03089
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :4100,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15237
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151044
číslo pošty :6546/2015
digitálna kópia :f156546.pdf

faktúra číslo :DF-15-03090
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :199,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15139
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153373
číslo pošty :6534/2015
digitálna kópia :f156534.pdf

faktúra číslo :DF-15-03091
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4989,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15215
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151289
číslo pošty :6507/2015
digitálna kópia :f156507.pdf

faktúra číslo :DF-15-03123
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15180
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151198
číslo pošty :6614/2015
digitálna kópia :f156614.pdf

faktúra číslo :DF-15-03125
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :42090,73
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15207
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151195
číslo pošty :6613/2015
digitálna kópia :f156613.pdf

faktúra číslo :DF-15-03127
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :25345,06
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15206
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154130
číslo pošty :6621/2015
digitálna kópia :f156621.pdf

faktúra číslo :DF-15-03135
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :285,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15241
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :FV-264/2015
číslo pošty :6592/2015
digitálna kópia :f156592.pdf

faktúra číslo :DF-15-03169
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1746,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15258
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701146
číslo pošty :6481/2015
digitálna kópia :f156481.pdf

faktúra číslo :IF-15-00049
popis :projekt. dokumentácia-prip.sterilizátora STERIVAP
celkom v EUR s DPH :861,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.07.2015
dodávateľ :FABIAN & VAŇKO, s.r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 30, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31625088
číslo faktúry dodávateľa :112015026
číslo pošty :6471/2015
digitálna kópia :f156471.pdf

faktúra číslo :DF-15-03079
popis :manžeta, hadica
celkom v EUR s DPH :278,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15153
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :CELIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Hagarova 4, Bratislava, 83152
IČO dodávateľa :31403751
číslo faktúry dodávateľa :1505111
číslo pošty :6517/2015
digitálna kópia :f156517.pdf

faktúra číslo :DF-15-03082
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15502
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126327
číslo pošty :6538/2015
digitálna kópia :f156538.pdf

faktúra číslo :DF-15-03083
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15560
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126324
číslo pošty :6537/2015
digitálna kópia :f156537.pdf

faktúra číslo :DF-15-03084
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :16494,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15590
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :X 95
číslo pošty :6533/2015
digitálna kópia :f156533.pdf

faktúra číslo :DF-15-03086
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :424,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15601
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750338
číslo pošty :6543/2015
digitálna kópia :f156543.pdf

faktúra číslo :DF-15-03087
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15557
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126326
číslo pošty :6539/2015
digitálna kópia :f156539.pdf

faktúra číslo :DF-15-03092
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4356,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15228
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50030201
číslo pošty :6508/2015
digitálna kópia :f156508.pdf

faktúra číslo :DF-15-03105
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7442,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15233
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV375
číslo pošty :6549/2015
digitálna kópia :f156549.pdf

faktúra číslo :DF-15-03121
popis :STORNO - vrátený tovar
celkom v EUR s DPH :5327,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126323
číslo pošty :6535/2015
digitálna kópia :f156535.pdf

faktúra číslo :DF-15-03122
popis :STORNO - vrátený tovar
celkom v EUR s DPH :446,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126325
číslo pošty :6536/2015
digitálna kópia :f156536.pdf

faktúra číslo :DF-15-03161
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :878,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15084
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :15/13029
číslo pošty :6545/2015
digitálna kópia :f156545.pdf

faktúra číslo :DF-15-03222
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :259,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15177
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102770
číslo pošty :6542/2015
digitálna kópia :f156542.pdf

faktúra číslo :DF-15-03232
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :1324,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15027
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201507084
číslo pošty :6802/2015
digitálna kópia :f156802.pdf

faktúra číslo :IF-15-00050
popis :telefón PANASONIC
celkom v EUR s DPH :21,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15019
dátum doručenia :08.07.2015
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31560806
číslo faktúry dodávateľa :1510453
číslo pošty :6495/2015
digitálna kópia :f156495.pdf

faktúra číslo :DF-15-03078
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :13158,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15262
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734678
číslo pošty :6526/2015
digitálna kópia :f156526.pdf

faktúra číslo :DF-15-03093
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2005,75
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15172
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609099
číslo pošty :6540/2015
digitálna kópia :f156540.pdf

faktúra číslo :DF-15-03108
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :850,44
číslo zmluvy :056/2014
číslo objednávky :POS15171
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154069
číslo pošty :6550/2015
digitálna kópia :f156550.pdf

faktúra číslo :DF-15-03109
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :466,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15550
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126329
číslo pošty :6551/2015
digitálna kópia :f156551.pdf

faktúra číslo :DF-15-03110
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2490,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15533
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560015
číslo pošty :6579/2015
digitálna kópia :f156579.pdf

faktúra číslo :DF-15-03111
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4273,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15545
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560016
číslo pošty :6580/2015
digitálna kópia :f156580.pdf

faktúra číslo :DF-15-03112
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15572
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560017
číslo pošty :6581/2015
digitálna kópia :f156581.pdf

faktúra číslo :DF-15-03114
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5387,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15594
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126332
číslo pošty :6568/2015
digitálna kópia :f156568.pdf

faktúra číslo :DF-15-03119
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1815,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15248
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176369
číslo pošty :6544/2015
digitálna kópia :f156544.pdf

faktúra číslo :DF-15-03124
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15181
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151199
číslo pošty :6615/2015
digitálna kópia :f156615.pdf

faktúra číslo :DF-15-03132
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15238
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154124
číslo pošty :6623/2015
digitálna kópia :f156623.pdf

faktúra číslo :DF-15-03157
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :513,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15042
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :70346/2015
číslo pošty :6562/2015
digitálna kópia :f156562.pdf

faktúra číslo :DF-15-03166
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2014,21
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15261
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734679
číslo pošty :6527/2015
digitálna kópia :f156527.pdf

faktúra číslo :DF-15-03216
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :026/2014
číslo objednávky :POS15182
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153465
číslo pošty :6666/2015
digitálna kópia :f156666.pdf

faktúra číslo :DF-15-03291
popis :oprava tlačiarne OKI MC860
celkom v EUR s DPH :31,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :TOPICO s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :44392010
číslo faktúry dodávateľa :1501339
číslo pošty :6792/2015
digitálna kópia :f156792.pdf

faktúra číslo :TF-15-00267
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1153,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111548765
číslo pošty :6512/2015
digitálna kópia :f156512.pdf

faktúra číslo :TF-15-00268
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :266,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111548751
číslo pošty :6511/2015
digitálna kópia :f156511.pdf

faktúra číslo :TF-15-00269
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :6558,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734588
číslo pošty :6528/2015
digitálna kópia :f156528.pdf

faktúra číslo :DF-15-03097
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :819,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15208
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701182
číslo pošty :6574/2015
digitálna kópia :f156574.pdf

faktúra číslo :DF-15-03098
popis :mat.hygienický,katétre,sety
celkom v EUR s DPH :616,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15200
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701181
číslo pošty :6573/2015
digitálna kópia :f156573.pdf

faktúra číslo :DF-15-03099
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :684,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15216
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701183
číslo pošty :6575/2015
digitálna kópia :f156575.pdf

faktúra číslo :DF-15-03100
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :216,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15223
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701184
číslo pošty :6576/2015
digitálna kópia :f156576.pdf

faktúra číslo :DF-15-03101
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :1176,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15230
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701185
číslo pošty :6577/2015
digitálna kópia :f156577.pdf

faktúra číslo :DF-15-03102
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :267,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15074
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701179
číslo pošty :6570/2015
digitálna kópia :f156570.pdf

faktúra číslo :DF-15-03103
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :458,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15083
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701180
číslo pošty :6572/2015
digitálna kópia :f156572.pdf

faktúra číslo :DF-15-03104
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :190,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15072
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701178
číslo pošty :6571/2015
digitálna kópia :f156571.pdf

faktúra číslo :DF-15-03113
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :4813,44
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15612
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800942
číslo pošty :6567/2015
digitálna kópia :f156567.pdf

faktúra číslo :DF-15-03139
popis :výmena disku
celkom v EUR s DPH :301,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :PosAm
adresa dodávateľa :Odborárska 21, Bratislava, 83102
IČO dodávateľa :31365078
číslo faktúry dodávateľa :7169005915
číslo pošty :6565/2015
digitálna kópia :f156565.pdf

faktúra číslo :DF-15-03156
popis :výroba pečiatok
celkom v EUR s DPH :100,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15186
číslo pošty :6633/2015
digitálna kópia :f156633.pdf

faktúra číslo :DF-15-03240
popis :prísl.k mimot. obehu,sety
celkom v EUR s DPH :3292,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15235
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201513411
číslo pošty :6627/2015
digitálna kópia :f156627.pdf

faktúra číslo :DF-15-03282
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1406,90
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15265
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015213137
číslo pošty :6585/2015
digitálna kópia :f156585.pdf

faktúra číslo :DF-15-03285
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3221,79
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15266
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111548972
číslo pošty :6548/2015
digitálna kópia :f156548.pdf

faktúra číslo :TF-15-00270
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :221,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.07.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20150624
číslo pošty :6601/2015
digitálna kópia :f156601.pdf

faktúra číslo :DF-15-03158
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :271,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15043
dátum doručenia :11.07.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :70350/2015
číslo pošty :6631/2015
digitálna kópia :f156631.pdf

faktúra číslo :DF-15-03286
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :872,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15268
dátum doručenia :12.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5112847
číslo pošty :6775/2015
digitálna kópia :f156775.pdf

faktúra číslo :TF-15-00276
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :6024,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5111377
číslo pošty :6664/2015
digitálna kópia :f156664.pdf

faktúra číslo :DF-15-03126
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15211
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151196
číslo pošty :6612/2015
digitálna kópia :f156612.pdf

faktúra číslo :DF-15-03128
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7500,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15619
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154117
číslo pošty :6616/2015
digitálna kópia :f156616.pdf

faktúra číslo :DF-15-03129
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :4100,16
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15632
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154114
číslo pošty :6618/2015
digitálna kópia :f156618.pdf

faktúra číslo :DF-15-03130
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6104,50
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15618
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154121
číslo pošty :6619/2015
digitálna kópia :f156619.pdf

faktúra číslo :DF-15-03131
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15624
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021342
číslo pošty :6626/2015
digitálna kópia :f156626.pdf

faktúra číslo :DF-15-03133
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15240
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021343
číslo pošty :6625/2015
digitálna kópia :f156625.pdf

faktúra číslo :DF-15-03134
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1645,44
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15242
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154123
číslo pošty :6620/2015
digitálna kópia :f156620.pdf

faktúra číslo :DF-15-03142
popis :oprava podlahy
celkom v EUR s DPH :3630,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Ján Dlabaj - POPAKO
adresa dodávateľa :Lichardova 4, Slovenská Ľupča, 97613
IČO dodávateľa :22625909
číslo faktúry dodávateľa :2015088/1
číslo pošty :6637/2015
digitálna kópia :f156637.pdf

faktúra číslo :DF-15-03144
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :157,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15178
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150328
číslo pošty :6632/2015
digitálna kópia :f156632.pdf

faktúra číslo :DF-15-03148
popis :katétre,prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :26223,96
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15239
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126337
číslo pošty :6644/2015
digitálna kópia :f156644.pdf

faktúra číslo :DF-15-03150
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :17530,74
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15204
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186835
číslo pošty :6643/2015
digitálna kópia :f156643.pdf

faktúra číslo :DF-15-03151
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :783,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15588
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015539
číslo pošty :6653/2015
digitálna kópia :f156653.pdf

faktúra číslo :DF-15-03152
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2349,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15622
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015541
číslo pošty :6652/2015
digitálna kópia :f156652.pdf

faktúra číslo :DF-15-03153
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :19800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15623
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015540
číslo pošty :6651/2015
digitálna kópia :f156651.pdf

faktúra číslo :DF-15-03154
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15615
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650040
číslo pošty :6642/2015
digitálna kópia :f156642.pdf

faktúra číslo :DF-15-03155
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15557
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126334
číslo pošty :6641/2015
digitálna kópia :f156641.pdf

faktúra číslo :DF-15-03163
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :542,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15526
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100011
číslo pošty :6682/2015
digitálna kópia :f156682.pdf

faktúra číslo :DF-15-03164
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3793,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15538
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100010
číslo pošty :6681/2015
digitálna kópia :f156681.pdf

faktúra číslo :DF-15-03178
popis :sety
celkom v EUR s DPH :795,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15086
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153463
číslo pošty :6738/2015
digitálna kópia :f156738.pdf

faktúra číslo :DF-15-03180
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :751,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15621
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153459
číslo pošty :6737/2015
digitálna kópia :f156737.pdf

faktúra číslo :DF-15-03188
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15633
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153461
číslo pošty :6667/2015
digitálna kópia :f156667.pdf

faktúra číslo :DF-15-03197
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1251,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15091
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151197
číslo pošty :6611/2015
digitálna kópia :f156611.pdf

faktúra číslo :DF-15-03198
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9067,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15222
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV380
číslo pošty :6683/2015
digitálna kópia :f156683.pdf

faktúra číslo :DF-15-03199
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2313,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15235
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102613
číslo pošty :6740/2015
digitálna kópia :f156740.pdf

faktúra číslo :DF-15-03200
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :15040,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15243
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV382
číslo pošty :6729/2015
digitálna kópia :f156729.pdf

faktúra číslo :DF-15-03206
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :32750,41
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15212
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151206
číslo pošty :6677/2015
digitálna kópia :f156677.pdf

faktúra číslo :DF-15-03212
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :388,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15250
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420156476
číslo pošty :6656/2015
digitálna kópia :f156656.pdf

faktúra číslo :DF-15-03225
popis :defibrilátory,prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :17712,99
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15214
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154157
číslo pošty :6657/2015
digitálna kópia :f156657.pdf

faktúra číslo :DF-15-03228
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :160,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15481
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100012
číslo pošty :6760/2015
digitálna kópia :f156760.pdf

faktúra číslo :DF-15-03249
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014
číslo objednávky :POS15184
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154283
číslo pošty :6808/2015
digitálna kópia :f156808.pdf

faktúra číslo :DF-15-03284
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
číslo objednávky :LIEK15264
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500422
číslo pošty :6693/2015
digitálna kópia :f156693.pdf

faktúra číslo :DF-15-03306
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15179
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151240
číslo pošty :6930/2015
digitálna kópia :f156930.pdf

faktúra číslo :DF-15-03340
popis :revízna prehliadka dverí
celkom v EUR s DPH :441,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :31708587
číslo faktúry dodávateľa :FV14-1549/2015
číslo pošty :6952/2015
digitálna kópia :f156952.pdf

faktúra číslo :TF-15-00272
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12088,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.07.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501016777
číslo pošty :6640/2015
digitálna kópia :f156640.pdf

faktúra číslo :DF-15-03145
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1143,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15248
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176378
číslo pošty :6645/2015
digitálna kópia :f156645.pdf

faktúra číslo :DF-15-03147
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :472,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15230
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701200
číslo pošty :6650/2015
digitálna kópia :f156650.pdf

faktúra číslo :DF-15-03149
popis :drenáž
celkom v EUR s DPH :123,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15073
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701201
číslo pošty :6647/2015
digitálna kópia :f156647.pdf

faktúra číslo :DF-15-03159
popis :čistiace prostriedky
celkom v EUR s DPH :173,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15044
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150432
číslo pošty :6630/2015
digitálna kópia :f156630.pdf

faktúra číslo :DF-15-03175
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :56,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515311231
číslo pošty :6917/2015
digitálna kópia :f156917.pdf

faktúra číslo :DF-15-03176
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515311230
číslo pošty :6695/2015
digitálna kópia :f156695.pdf

faktúra číslo :DF-15-03177
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :90,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515311229
číslo pošty :6696/2015
digitálna kópia :f156696.pdf

faktúra číslo :DF-15-03181
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12258,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15627
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102642
číslo pošty :6687/2015
digitálna kópia :f156687.pdf

faktúra číslo :DF-15-03182
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1810,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15616
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151087
číslo pošty :6728/2015
digitálna kópia :f156728.pdf

faktúra číslo :DF-15-03183
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :15235,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15630
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151086
číslo pošty :6727/2015
digitálna kópia :f156727.pdf

faktúra číslo :DF-15-03189
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15631
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102641
číslo pošty :6689/2015
digitálna kópia :f156689.pdf

faktúra číslo :DF-15-03190
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15629
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005787
číslo pošty :6685/2015
digitálna kópia :f156685.pdf

faktúra číslo :DF-15-03191
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13244,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15620
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300667
číslo pošty :6678/2015
digitálna kópia :f156678.pdf

faktúra číslo :DF-15-03192
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15617
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300668
číslo pošty :6679/2015
digitálna kópia :f156679.pdf

faktúra číslo :DF-15-03194
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1400,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15085
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :30005877
číslo pošty :6730/2015
digitálna kópia :f156730.pdf

faktúra číslo :DF-15-03195
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1560,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15089
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701202
číslo pošty :6649/2015
digitálna kópia :f156649.pdf

faktúra číslo :DF-15-03196
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :679,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15090
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701203
číslo pošty :6646/2015
digitálna kópia :f156646.pdf

faktúra číslo :DF-15-03201
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9809,80
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15241
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102640
číslo pošty :6688/2015
digitálna kópia :f156688.pdf

faktúra číslo :DF-15-03202
popis :hadička apiračná
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15237
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300669
číslo pošty :6680/2015
digitálna kópia :f156680.pdf

faktúra číslo :DF-15-03203
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :39729,18
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15213
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186841
číslo pošty :6724/2015
digitálna kópia :f156724.pdf

faktúra číslo :DF-15-03204
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15209
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021371
číslo pošty :6733/2015
digitálna kópia :f156733.pdf

faktúra číslo :DF-15-03205
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :6975,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15216
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154156
číslo pošty :6658/2015
digitálna kópia :f156658.pdf

faktúra číslo :DF-15-03207
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :22418,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15208
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015551
číslo pošty :6692/2015
digitálna kópia :f156692.pdf

faktúra číslo :DF-15-03208
popis :sety
celkom v EUR s DPH :4561,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15205
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005788
číslo pošty :6684/2015
digitálna kópia :f156684.pdf

faktúra číslo :DF-15-03210
popis :hadica odsávacia
celkom v EUR s DPH :19,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15248
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628342
číslo pošty :6725/2015
digitálna kópia :f156725.pdf

faktúra číslo :DF-15-03211
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :601,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15245
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256311736
číslo pošty :6726/2015
digitálna kópia :f156726.pdf

faktúra číslo :DF-15-03213
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2127,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15247
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153468
číslo pošty :6739/2015
digitálna kópia :f156739.pdf

faktúra číslo :DF-15-03214
popis :sety, oxygenátory
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15234
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151208
číslo pošty :6676/2015
digitálna kópia :f156676.pdf

faktúra číslo :DF-15-03233
popis :ventil, tesnenie
celkom v EUR s DPH :106,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15142
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :ABO SLOVAKIA s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 3, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36009270
číslo faktúry dodávateľa :20151343
číslo pošty :6767/2015
digitálna kópia :f156767.pdf

faktúra číslo :DF-15-03262
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :026/2014
číslo objednávky :POS15186
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :IV 96
číslo pošty :6840/2015
digitálna kópia :f156840.pdf

faktúra číslo :DF-15-03280
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4011,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15267
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701198
číslo pošty :6717/2015
digitálna kópia :f156717.pdf

faktúra číslo :DF-15-03293
popis :STORNO - dodaný nesprávny tovar DD-15-0094
celkom v EUR s DPH :913,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102662
číslo pošty :6691/2015
digitálna kópia :f156691.pdf

faktúra číslo :DF-15-03341
popis :revízna prehliadka dverí
celkom v EUR s DPH :669,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :31708587
číslo faktúry dodávateľa :FV14-1550/2015
číslo pošty :6951/2015
digitálna kópia :f156951.pdf

faktúra číslo :TF-15-00271
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :661,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111550131
číslo pošty :6639/2015
digitálna kópia :f156639.pdf

faktúra číslo :TF-15-00273
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1014,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111550256
číslo pošty :6655/2015
digitálna kópia :f156655.pdf

faktúra číslo :TF-15-00274
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :991,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111550251
číslo pošty :6662/2015
digitálna kópia :f156662.pdf

faktúra číslo :TF-15-00278
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :59,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.07.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-004295
číslo pošty :6694/2015
digitálna kópia :f156694.pdf

faktúra číslo :DF-15-03146
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :143,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15223
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701199
číslo pošty :6648/2015
digitálna kópia :f156648.pdf

faktúra číslo :DF-15-03162
popis :odstránenie nevhodných drevín
celkom v EUR s DPH :860,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :EKOPLANT s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Ludvika Svobodu 14006/14A, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36029785
číslo faktúry dodávateľa :150021
číslo pošty :6665/2015
digitálna kópia :f156665.pdf

faktúra číslo :DF-15-03184
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :8961,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15625
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126343
číslo pošty :6721/2015
digitálna kópia :f156721.pdf

faktúra číslo :DF-15-03185
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15634
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005897
číslo pošty :6731/2015
digitálna kópia :f156731.pdf

faktúra číslo :DF-15-03186
popis :sety
celkom v EUR s DPH :9235,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15634
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300005896
číslo pošty :6732/2015
digitálna kópia :f156732.pdf

faktúra číslo :DF-15-03187
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15624
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021390
číslo pošty :6734/2015
digitálna kópia :f156734.pdf

faktúra číslo :DF-15-03193
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1367,80
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15628
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126342
číslo pošty :6722/2015
digitálna kópia :f156722.pdf

faktúra číslo :DF-15-03227
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4525,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15600
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151093
číslo pošty :6761/2015
digitálna kópia :f156761.pdf

faktúra číslo :DF-15-03229
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4480,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15630
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151101
číslo pošty :6759/2015
digitálna kópia :f156759.pdf

faktúra číslo :DF-15-03241
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15246
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, Bratislava, 81105
IČO dodávateľa :31342213
číslo faktúry dodávateľa :OF/506897
číslo pošty :6804/2015
digitálna kópia :f156804.pdf

faktúra číslo :DF-15-03248
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15087
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20152759
číslo pošty :6805/2015
digitálna kópia :f156805.pdf

faktúra číslo :DF-15-03250
popis :servis klimatizácie
celkom v EUR s DPH :82,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :Milan Sarvaš
adresa dodávateľa :Korytárky č.318, Korytárky, 96204
IČO dodávateľa :31027121
číslo faktúry dodávateľa :2015045
číslo pošty :6838/2015
digitálna kópia :f156838.pdf

faktúra číslo :DF-15-03345
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2785,20
číslo zmluvy :079/2014
číslo objednávky :LIEK15275
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150282
číslo pošty :6966/2015
digitálna kópia :f156966.pdf

faktúra číslo :TF-15-00275
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :22,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :Baterie Centrum SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08
IČO dodávateľa :35868724
číslo faktúry dodávateľa :637151154
číslo pošty :6663/2015
digitálna kópia :f156663.pdf

faktúra číslo :TF-15-00277
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :238,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010440
číslo pošty :6716/2015
digitálna kópia :f156716.pdf

faktúra číslo :TF-15-00279
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :887,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.07.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11518658
číslo pošty :6714/2015
digitálna kópia :f156714.pdf

faktúra číslo :DF-15-03179
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15619
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154207
číslo pošty :6736/2015
digitálna kópia :f156736.pdf

faktúra číslo :DF-15-03209
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1392,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15248
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176384
číslo pošty :6723/2015
digitálna kópia :f156723.pdf

faktúra číslo :DF-15-03221
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :488,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15218
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :Contipro Pharma a.s.
adresa dodávateľa :Dolní Dobrouč 401, Dolní Dobrouč, 561 02
IČO dodávateľa :60917431
číslo faktúry dodávateľa :58000170
číslo pošty :6735/2015
digitálna kópia :f156735.pdf

faktúra číslo :DF-15-03224
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :345,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15203
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, Nové Zámky, 940 58
IČO dodávateľa :36564184
číslo faktúry dodávateľa :20151341
číslo pošty :6763/2015
digitálna kópia :f156763.pdf

faktúra číslo :DF-15-03226
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6237,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15229
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151353
číslo pošty :6762/2015
digitálna kópia :f156762.pdf

faktúra číslo :DF-15-03230
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15251
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2152477
číslo pošty :6758/2015
digitálna kópia :f156758.pdf

faktúra číslo :DF-15-03239
popis :prísl. k mimot.obehu
celkom v EUR s DPH :760,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15236
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
IČO dodávateľa :18626513
číslo faktúry dodávateľa :201561923
číslo pošty :6784/2015
digitálna kópia :f156784.pdf

faktúra číslo :DF-15-03261
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :878,00
číslo zmluvy :019/2014
číslo objednávky :POS15189
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153577
číslo pošty :6839/2015
digitálna kópia :f156839.pdf

faktúra číslo :DF-15-03281
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2941,03
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15269
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734839
číslo pošty :6774/2015
digitálna kópia :f156774.pdf

faktúra číslo :DF-15-03283
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :406,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15263
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111550675
číslo pošty :6750/2015
digitálna kópia :f156750.pdf

faktúra číslo :DF-15-03338
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :23549,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15271
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734838
číslo pošty :6787/2015
digitálna kópia :f156787.pdf

faktúra číslo :IF-15-00051
popis :počítačka mincí s triedením
celkom v EUR s DPH :210,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :eurOKontakt s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 974 00
IČO dodávateľa :31558607
číslo faktúry dodávateľa :1500757
číslo pošty :6711/2015
digitálna kópia :f156711.pdf

faktúra číslo :TF-15-00280
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :115,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111550531
číslo pošty :6712/2015
digitálna kópia :f156712.pdf

faktúra číslo :TF-15-00281
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9470,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50902101
číslo pošty :6752/2015
digitálna kópia :f156752.pdf

faktúra číslo :TF-15-00282
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2112,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111550678
číslo pošty :6751/2015
digitálna kópia :f156751.pdf

faktúra číslo :DF-15-03219
popis :odpadové vrecia
celkom v EUR s DPH :165,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15041
dátum doručenia :17.07.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, Prievidza, 971 01
IČO dodávateľa :36315303
číslo faktúry dodávateľa :1142815
číslo pošty :6766/2015
digitálna kópia :f156766.pdf

faktúra číslo :DF-15-03238
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1137,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15247
dátum doručenia :17.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153536
číslo pošty :6783/2015
digitálna kópia :f156783.pdf

faktúra číslo :DF-15-03243
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1658,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15205
dátum doručenia :17.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006100
číslo pošty :6782/2015
digitálna kópia :f156782.pdf

faktúra číslo :DF-15-03258
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,prvky sp
celkom v EUR s DPH :82490,17
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15222
dátum doručenia :17.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154296
číslo pošty :6856/2015
digitálna kópia :f156856.pdf

faktúra číslo :DF-15-03263
popis :hadica odsávacia
celkom v EUR s DPH :76,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15248
dátum doručenia :17.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628386
číslo pošty :6826/2015
digitálna kópia :f156826.pdf

faktúra číslo :TF-15-00283
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :10,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111550895
číslo pošty :6776/2015
digitálna kópia :f156776.pdf

faktúra číslo :DF-15-03343
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :885,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15270
dátum doručenia :19.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5116811
číslo pošty :6786/2015
digitálna kópia :f156786.pdf

faktúra číslo :TF-15-00284
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2251,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.07.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5116415
číslo pošty :6785/2015
digitálna kópia :f156785.pdf

faktúra číslo :DF-15-03236
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015_D1
číslo objednávky :PIR15244
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154278
číslo pošty :6812/2015
digitálna kópia :f156812.pdf

faktúra číslo :DF-15-03237
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :822,72
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15242
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154279
číslo pošty :6810/2015
digitálna kópia :f156810.pdf

faktúra číslo :DF-15-03242
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :472,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15132
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201507132
číslo pošty :6806/2015
digitálna kópia :f156806.pdf

faktúra číslo :DF-15-03244
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15225
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151235
číslo pošty :6815/2015
digitálna kópia :f156815.pdf

faktúra číslo :DF-15-03245
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15224
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021428
číslo pošty :6813/2015
digitálna kópia :f156813.pdf

faktúra číslo :DF-15-03246
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5328,60
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15637
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154269
číslo pošty :6811/2015
digitálna kópia :f156811.pdf

faktúra číslo :DF-15-03247
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15619
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154273
číslo pošty :6809/2015
digitálna kópia :f156809.pdf

faktúra číslo :DF-15-03251
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8671,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15602
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100013
číslo pošty :6855/2015
digitálna kópia :f156855.pdf

faktúra číslo :DF-15-03253
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :18797,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15626
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560018
číslo pošty :6828/2015
digitálna kópia :f156828.pdf

faktúra číslo :DF-15-03254
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15514
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126346
číslo pošty :6821/2015
digitálna kópia :f156821.pdf

faktúra číslo :DF-15-03255
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15557
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126347
číslo pošty :6822/2015
digitálna kópia :f156822.pdf

faktúra číslo :DF-15-03256
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1339,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15594
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126348
číslo pošty :6823/2015
digitálna kópia :f156823.pdf

faktúra číslo :DF-15-03257
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1527,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15622
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015563
číslo pošty :6820/2015
digitálna kópia :f156820.pdf

faktúra číslo :DF-15-03259
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :74360,42
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15220
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186861
číslo pošty :6824/2015
digitálna kópia :f156824.pdf

faktúra číslo :DF-15-03260
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :136,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15221
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609236
číslo pošty :6825/2015
digitálna kópia :f156825.pdf

faktúra číslo :DF-15-03265
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :082/2015
číslo objednávky :PIR15247
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102747
číslo pošty :6860/2015
digitálna kópia :f156860.pdf

faktúra číslo :DF-15-03268
popis :sety
celkom v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15636
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102748
číslo pošty :6861/2015
digitálna kópia :f156861.pdf

faktúra číslo :DF-15-03287
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :428,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15045
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
adresa dodávateľa :Hlavná 52, Štúrovo, 94301
IČO dodávateľa :33126500
číslo faktúry dodávateľa :20150414
číslo pošty :6819/2015
digitálna kópia :f156819.pdf

faktúra číslo :DF-15-03295
popis :servis ZT
celkom v EUR s DPH :337,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006268
číslo pošty :6953/2015
digitálna kópia :f156953.pdf

faktúra číslo :DF-15-03324
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2425,20
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15639
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800993
číslo pošty :6954/2015
digitálna kópia :f156954.pdf

faktúra číslo :DF-15-03347
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :834,24
číslo zmluvy :078/2014
číslo objednávky :LIEK15274
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150290
číslo pošty :6968/2015
digitálna kópia :f156968.pdf

faktúra číslo :DF-15-03354
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15192
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021529
číslo pošty :7063/2015
digitálna kópia :f157063.pdf

faktúra číslo :DF-15-03367
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15635
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153572
číslo pošty :6842/2015
digitálna kópia :f156842.pdf

faktúra číslo :DF-15-03372
popis :mat. diagnostický,katétre
celkom v EUR s DPH :2619,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15093
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153571
číslo pošty :6887/2015
digitálna kópia :f156887.pdf

faktúra číslo :TF-15-00285
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :16,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.07.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020154789
číslo pošty :6843/2015
digitálna kópia :f156843.pdf

faktúra číslo :DF-15-03252
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15624
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021455
číslo pošty :6857/2015
digitálna kópia :f156857.pdf

faktúra číslo :DF-15-03264
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3505,27
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15246
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420156664
číslo pošty :6858/2015
digitálna kópia :f156858.pdf

faktúra číslo :DF-15-03266
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :42108,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15219
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015572
číslo pošty :6862/2015
digitálna kópia :f156862.pdf

faktúra číslo :DF-15-03267
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :17256,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15641
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006311
číslo pošty :6864/2015
digitálna kópia :f156864.pdf

faktúra číslo :DF-15-03271
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2022,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15095
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006312
číslo pošty :6863/2015
digitálna kópia :f156863.pdf

faktúra číslo :DF-15-03278
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :220,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15254
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006401
číslo pošty :6865/2015
digitálna kópia :f156865.pdf

faktúra číslo :DF-15-03279
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :841,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15255
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1507175
číslo pošty :6829/2015
digitálna kópia :f156829.pdf

faktúra číslo :DF-15-03288
popis :papier kancelársky
celkom v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15046
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215009596
číslo pošty :6830/2015
digitálna kópia :f156830.pdf

faktúra číslo :DF-15-03290
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :92,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4204263489
číslo pošty :6938/2015
digitálna kópia :f156938.pdf

faktúra číslo :DF-15-03296
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3925,92
číslo zmluvy :087/2015
číslo objednávky :PIR15248
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151264
číslo pošty :6927/2015
digitálna kópia :f156927.pdf

faktúra číslo :DF-15-03307
popis :katétre,inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :739,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15257
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153600
číslo pošty :6898/2015
digitálna kópia :f156898.pdf

faktúra číslo :DF-15-03308
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :2868,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15207
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153591
číslo pošty :6889/2015
digitálna kópia :f156889.pdf

faktúra číslo :DF-15-03323
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3630,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15638
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151133
číslo pošty :6957/2015
digitálna kópia :f156957.pdf

faktúra číslo :DF-15-03348
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :155,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15276
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701252
číslo pošty :6965/2015
digitálna kópia :f156965.pdf

faktúra číslo :DF-15-03349
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :11370,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15638
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151132
číslo pošty :6886/2015
digitálna kópia :f156886.pdf

faktúra číslo :DF-15-03361
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2206,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15252
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256312235
číslo pošty :6906/2015
digitálna kópia :f156906.pdf

faktúra číslo :DF-15-03369
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :544,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15221
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609248
číslo pošty :6903/2015
digitálna kópia :f156903.pdf

faktúra číslo :DF-15-03370
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :136,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15096
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006344
číslo pošty :6899/2015
digitálna kópia :f156899.pdf

faktúra číslo :DF-15-03374
popis :oprava anestez. prístroja
celkom v EUR s DPH :141,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.07.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330530159
číslo pošty :7096/2015
digitálna kópia :f157096.pdf

faktúra číslo :DF-15-03234
popis :preprava zdrav.materiál
celkom v EUR s DPH :10,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, Bratislava 36, 83006
IČO dodávateľa :31351603
číslo faktúry dodávateľa :463839
číslo pošty :6834/2015
digitálna kópia :f156834.pdf

faktúra číslo :DF-15-03269
popis :okruhy dýchacie,kanyly
celkom v EUR s DPH :1380,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15089
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701244
číslo pošty :6869/2015
digitálna kópia :f156869.pdf

faktúra číslo :DF-15-03270
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2492,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15090
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701245
číslo pošty :6870/2015
digitálna kópia :f156870.pdf

faktúra číslo :DF-15-03272
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :201,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15094
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701247
číslo pošty :6872/2015
digitálna kópia :f156872.pdf

faktúra číslo :DF-15-03273
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15092
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701246
číslo pošty :6871/2015
digitálna kópia :f156871.pdf

faktúra číslo :DF-15-03274
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :90,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15208
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701249
číslo pošty :6873/2015
digitálna kópia :f156873.pdf

faktúra číslo :DF-15-03275
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :66,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701248
číslo pošty :6866/2015
digitálna kópia :f156866.pdf

faktúra číslo :DF-15-03276
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :338,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15244
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701250
číslo pošty :6867/2015
digitálna kópia :f156867.pdf

faktúra číslo :DF-15-03277
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1036,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15253
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701251
číslo pošty :6868/2015
digitálna kópia :f156868.pdf

faktúra číslo :DF-15-03289
popis :časopis TREND 32/2015-31/2016
celkom v EUR s DPH :67,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TREND Representative, s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :43824706
číslo faktúry dodávateľa :35205778
číslo pošty :6950/2015
digitálna kópia :f156950.pdf

faktúra číslo :DF-15-03329
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2332,00
číslo zmluvy :082/2015
číslo objednávky :PIR15247
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102798
číslo pošty :7028/2015
digitálna kópia :f157028.pdf

faktúra číslo :DF-15-03331
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4985,20
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15241
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102797
číslo pošty :7026/2015
digitálna kópia :f157026.pdf

faktúra číslo :DF-15-03344
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :080/2014
číslo objednávky :LIEK15272
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500441
číslo pošty :6919/2015
digitálna kópia :f156919.pdf

faktúra číslo :DF-15-03356
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :427,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15187
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151253
číslo pošty :6901/2015
digitálna kópia :f156901.pdf

faktúra číslo :DF-15-03358
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :102,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15258
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102888
číslo pošty :6902/2015
digitálna kópia :f156902.pdf

faktúra číslo :DF-15-03360
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1674,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15254
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006490
číslo pošty :6900/2015
digitálna kópia :f156900.pdf

faktúra číslo :DF-15-03366
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :466,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15456
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126352
číslo pošty :6905/2015
digitálna kópia :f156905.pdf

faktúra číslo :DF-15-03368
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :82657,96
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15229
dátum doručenia :22.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151266
číslo pošty :6931/2015
digitálna kópia :f156931.pdf

faktúra číslo :DF-15-03292
popis :oprava lavičiek
celkom v EUR s DPH :750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :TOPlast, a.s.
adresa dodávateľa :Werferova 1, Košice, 040 11
IČO dodávateľa :36213241
číslo faktúry dodávateľa :714915
číslo pošty :6937/2015
digitálna kópia :f156937.pdf

faktúra číslo :DF-15-03294
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :120,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015187
číslo pošty :7008/2015
digitálna kópia :f157008.pdf

faktúra číslo :DF-15-03297
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
číslo objednávky :PIR15249
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151265
číslo pošty :6932/2015
digitálna kópia :f156932.pdf

faktúra číslo :DF-15-03300
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :805,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15227
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154351
číslo pošty :6934/2015
digitálna kópia :f156934.pdf

faktúra číslo :DF-15-03301
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :24174,66
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15231
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154353
číslo pošty :6936/2015
digitálna kópia :f156936.pdf

faktúra číslo :DF-15-03302
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :13252,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15233
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021467
číslo pošty :6933/2015
digitálna kópia :f156933.pdf

faktúra číslo :DF-15-03303
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7700,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15232
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015584
číslo pošty :6926/2015
digitálna kópia :f156926.pdf

faktúra číslo :DF-15-03317
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2196,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15641
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006553
číslo pošty :7025/2015
digitálna kópia :f157025.pdf

faktúra číslo :DF-15-03325
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :37162,72
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15230
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186880
číslo pošty :7032/2015
digitálna kópia :f157032.pdf

faktúra číslo :DF-15-03328
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15235
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015583
číslo pošty :6955/2015
digitálna kópia :f156955.pdf

faktúra číslo :DF-15-03330
popis :stenty,vodiče
celkom v EUR s DPH :10565,20
číslo zmluvy :082/2015
číslo objednávky :PIR15250
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102820
číslo pošty :7027/2015
digitálna kópia :f157027.pdf

faktúra číslo :DF-15-03334
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :166,56
číslo zmluvy :074/2015
číslo objednávky :PIR15225
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010332
číslo pošty :6958/2015
digitálna kópia :f156958.pdf

faktúra číslo :DF-15-03335
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :239,00
číslo zmluvy :081/2015_D1
číslo objednávky :PIR15251
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20151156
číslo pošty :6956/2015
digitálna kópia :f156956.pdf

faktúra číslo :DF-15-03339
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6335,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15278
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734995
číslo pošty :6970/2015
digitálna kópia :f156970.pdf

faktúra číslo :DF-15-03342
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :951,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15277
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701278
číslo pošty :6964/2015
digitálna kópia :f156964.pdf

faktúra číslo :DF-15-03346
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3626,43
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15273
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734996
číslo pošty :6969/2015
digitálna kópia :f156969.pdf

faktúra číslo :DF-15-03353
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15194
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021528
číslo pošty :7062/2015
digitálna kópia :f157062.pdf

faktúra číslo :DF-15-03359
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :894,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15258
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176396
číslo pošty :6904/2015
digitálna kópia :f156904.pdf

faktúra číslo :IF-15-00052
popis :intravaskulárny zobraz.systém s duálnou modalitou
celkom v EUR s DPH :118800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :7074/2015
digitálna kópia :f157074.pdf

faktúra číslo :TF-15-00286
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :8882,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.07.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734910
číslo pošty :6893/2015
digitálna kópia :f156893.pdf

faktúra číslo :DF-15-03298
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1048,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15092
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701275
číslo pošty :6923/2015
digitálna kópia :f156923.pdf

faktúra číslo :DF-15-03299
popis :oxysenzory
celkom v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15097
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701276
číslo pošty :6922/2015
digitálna kópia :f156922.pdf

faktúra číslo :DF-15-03304
popis :mat. hygienický,elektródy
celkom v EUR s DPH :564,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15263
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701282
číslo pošty :6924/2015
digitálna kópia :f156924.pdf

faktúra číslo :DF-15-03305
popis :mat. hygienický,elektródy
celkom v EUR s DPH :655,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15253
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701274
číslo pošty :6925/2015
digitálna kópia :f156925.pdf

faktúra číslo :DF-15-03309
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1008,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15268
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150345
číslo pošty :7024/2015
digitálna kópia :f157024.pdf

faktúra číslo :DF-15-03311
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15262
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628471
číslo pošty :7033/2015
digitálna kópia :f157033.pdf

faktúra číslo :DF-15-03313
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :646,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15249
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154369
číslo pošty :6959/2015
digitálna kópia :f156959.pdf

faktúra číslo :DF-15-03315
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2197,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15583
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599014
číslo pošty :7012/2015
digitálna kópia :f157012.pdf

faktúra číslo :DF-15-03326
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :358,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15228
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :609280
číslo pošty :7030/2015
digitálna kópia :f157030.pdf

faktúra číslo :DF-15-03337
popis :DPH-ONLINE 5.8.2015-4.8.2016
celkom v EUR s DPH :131,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :VERLAG DASHOFER s.r.o.
adresa dodávateľa :Železničiarska 13, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35730129
číslo faktúry dodávateľa :F15005994
číslo pošty :7162/2015
digitálna kópia :f157162.pdf

faktúra číslo :DF-15-03357
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1312,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15259
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256312556
číslo pošty :7068/2015
digitálna kópia :f157068.pdf

faktúra číslo :DF-15-03365
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15259
dátum doručenia :24.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256312577
číslo pošty :7069/2015
digitálna kópia :f157069.pdf

faktúra číslo :DF-15-03310
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15266
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :BUKÓZA Export-Import, a.s.
adresa dodávateľa :Hencovská 2073, Hencovce, 093 02
IČO dodávateľa :36445266
číslo faktúry dodávateľa :3115070304
číslo pošty :7036/2015
digitálna kópia :f157036.pdf

faktúra číslo :DF-15-03312
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :44,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15262
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102920
číslo pošty :7034/2015
digitálna kópia :f157034.pdf

faktúra číslo :DF-15-03314
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16992,01
číslo zmluvy :134/2015
číslo objednávky :PIK15656
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015588
číslo pošty :7023/2015
digitálna kópia :f157023.pdf

faktúra číslo :DF-15-03316
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15541
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102821
číslo pošty :7029/2015
digitálna kópia :f157029.pdf

faktúra číslo :DF-15-03318
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :783,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15622
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015590
číslo pošty :7022/2015
digitálna kópia :f157022.pdf

faktúra číslo :DF-15-03319
popis :uzávery cievne,elektródy
celkom v EUR s DPH :3276,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15643
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151281
číslo pošty :7020/2015
digitálna kópia :f157020.pdf

faktúra číslo :DF-15-03320
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1274,64
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15645
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154408
číslo pošty :7018/2015
digitálna kópia :f157018.pdf

faktúra číslo :DF-15-03321
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10000,01
číslo zmluvy :136/2015_D1
číslo objednávky :PIK15653
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20154409
číslo pošty :7017/2015
digitálna kópia :f157017.pdf

faktúra číslo :DF-15-03322
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :120/2015
číslo objednávky :PIK15655
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021500
číslo pošty :7015/2015
digitálna kópia :f157015.pdf

faktúra číslo :DF-15-03327
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4800,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15232
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015591
číslo pošty :7021/2015
digitálna kópia :f157021.pdf

faktúra číslo :DF-15-03332
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1691,80
číslo zmluvy :078/2015_D2
číslo objednávky :PIR15240
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021501
číslo pošty :7013/2015
digitálna kópia :f157013.pdf

faktúra číslo :DF-15-03333
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3465,60
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15255
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126354
číslo pošty :7035/2015
digitálna kópia :f157035.pdf

faktúra číslo :DF-15-03350
popis :prísl.invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :3924,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15644
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102833
číslo pošty :7065/2015
digitálna kópia :f157065.pdf

faktúra číslo :DF-15-03351
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :21955,96
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15654
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102834
číslo pošty :7064/2015
digitálna kópia :f157064.pdf

faktúra číslo :DF-15-03352
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15275
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2152589
číslo pošty :7067/2015
digitálna kópia :f157067.pdf

faktúra číslo :DF-15-03363
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2966,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15271
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256312647
číslo pošty :7070/2015
digitálna kópia :f157070.pdf

faktúra číslo :DF-15-03364
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1071,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15260
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300006677
číslo pošty :7071/2015
digitálna kópia :f157071.pdf

faktúra číslo :DF-15-03373
popis :manžety
celkom v EUR s DPH :306,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15189
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150347
číslo pošty :7098/2015
digitálna kópia :f157098.pdf

faktúra číslo :DF-15-03375
popis :servis Volkswagen PASSAT
celkom v EUR s DPH :176,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.07.2015
dodávateľ :BAPS s.r.o.
adresa dodávateľa :Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :45240281
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :7060/2015
digitálna kópia :f157060.pdf

faktúra číslo :DF-15-03336
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15092
dátum doručenia :28.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701295
číslo pošty :7011/2015
digitálna kópia :f157011.pdf

faktúra číslo :DF-15-03355
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :285,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15187
dátum doručenia :28.07.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151293
číslo pošty :7061/2015
digitálna kópia :f157061.pdf

faktúra číslo :DF-15-03362
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :162,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15269
dátum doručenia :28.07.2015
dodávateľ :BAX Pharma spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Leškova 8, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35758481
číslo faktúry dodávateľa :1551102107
číslo pošty :7066/2015
digitálna kópia :f157066.pdf

faktúra číslo :DF-15-03371
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1573,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15092
dátum doručenia :28.07.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701238
číslo pošty :6827/2015
digitálna kópia :f156827.pdf

faktúra číslo :DF-15-03378
popis :oprava formomat
celkom v EUR s DPH :96,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.07.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115/267
číslo pošty :7161/2015
digitálna kópia :f157161.pdf

faktúra číslo :IF-15-00053
popis :zameranie kábla VN pre projekt parkoviska
celkom v EUR s DPH :170,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.07.2015
dodávateľ :Valentíny, s.r.o.
adresa dodávateľa :Opálova 16, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :44583486
číslo faktúry dodávateľa :2015/032
číslo pošty :7073/2015
digitálna kópia :f157073.pdf

faktúra číslo :TF-15-00287
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :85,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.07.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-004515
číslo pošty :7075/2015
digitálna kópia :f157075.pdf

faktúra číslo :IF-15-00054
popis :siete proti hmyzu a horiz. žalúzie s montážou
celkom v EUR s DPH :232,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.07.2015
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, Badín, 97632
IČO dodávateľa :35489308
číslo faktúry dodávateľa :15024
číslo pošty :7147/2015
digitálna kópia :f157147.pdf

faktúra číslo :TF-15-00289
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :818,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.07.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111554069
číslo pošty :7088/2015
digitálna kópia :f157088.pdf

faktúra číslo :DF-15-03376
popis :tonery
celkom v EUR s DPH :4291,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15018
dátum doručenia :31.07.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, Bratislava, 821 01
IČO dodávateľa :44195591
číslo faktúry dodávateľa :120153582
číslo pošty :7170/2015
digitálna kópia :f157170.pdf

faktúra číslo :DF-15-03377
popis :prevoz zosnulých
celkom v EUR s DPH :216,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.07.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015035
číslo pošty :7191/2015
digitálna kópia :f157191.pdf

faktúra číslo :DF-15-03217
popis :záloha elektr.energia 8/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.08.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014- 8
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-03218
popis :záloha plyn 8/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.08.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014- 8
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-03379
popis :prepravné - dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.08.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :5470887284
číslo pošty :7212/2015
digitálna kópia :f157212.pdf

[/html]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.