Faktúry zaúčtované v júni 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-02941
popis :mediálne poradensktvo
celkom v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Mgr. Martin Urmanič
adresa dodávateľa :Goláňová 1, Bratislava, 82103
IČO dodávateľa :44707053
číslo faktúry dodávateľa :10715
číslo pošty :6342/2015
digitálna kópia :f156342.pdf

faktúra číslo :DF-15-02518
popis :odplata-strav.lístky
celkom v EUR s DPH :339,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115060870
číslo pošty :5426/2015
digitálna kópia :f155426.pdf

faktúra číslo :DF-15-02519
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :26425,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :0115060870-1
číslo pošty :5426/2015
digitálna kópia :f155426.pdf

faktúra číslo :DF-15-02990
popis :telefóny 6/2015
celkom v EUR s DPH :338,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Slovak Telekom, a.s.
adresa dodávateľa :Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO dodávateľa :35763469
číslo faktúry dodávateľa :775383100
číslo pošty :6407/2015
digitálna kópia :f156407.pdf

faktúra číslo :IF-15-00043
popis :kamera na trafostanicu
celkom v EUR s DPH :433,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :ELIS plus, s.r.o.
adresa dodávateľa :Topoľová 14020/1, Banská Bystrica 1, 97401
IČO dodávateľa :31642420
číslo faktúry dodávateľa :10150138
číslo pošty :5592/2015
digitálna kópia :f155592.pdf

faktúra číslo :DF-15-02637
popis :mat.odberový, hygienický
celkom v EUR s DPH :532,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15183
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :1018223
číslo pošty :5361/2015
digitálna kópia :f155361.pdf

faktúra číslo :TF-15-00218
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1113,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020153704
číslo pošty :8525/2015
digitálna kópia :f1585254.pdf

faktúra číslo :TF-15-00228
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :16,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020153876
číslo pošty :5537/2015
digitálna kópia :f155537.pdf

faktúra číslo :TF-15-00237
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :85,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020153954
číslo pošty :5690/2015
digitálna kópia :f155690.pdf

faktúra číslo :TF-15-00246
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :14,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020154116
číslo pošty :5847/2015
digitálna kópia :f155847.pdf

faktúra číslo :DF-15-02482
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :119,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15170
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102282
číslo pošty :5314/2015
digitálna kópia :f155314.pdf

faktúra číslo :DF-15-02609
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :6,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15156
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102384
číslo pošty :5568/2015
digitálna kópia :f155568.pdf

faktúra číslo :DF-15-02653
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :275,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15193
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102427
číslo pošty :5718/2015
digitálna kópia :f155718.pdf

faktúra číslo :DF-15-02699
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :906,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15178
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102491
číslo pošty :5813/2015
digitálna kópia :f155813.pdf

faktúra číslo :DF-15-02841
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :640,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15204
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102580
číslo pošty :6019/2015
digitálna kópia :f156019.pdf

faktúra číslo :DF-15-02922
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :153,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15215
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102630
číslo pošty :6146/2015
digitálna kópia :f156146.pdf

faktúra číslo :DF-15-02838
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :292,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15221
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102650
číslo pošty :6147/2015
digitálna kópia :f156147.pdf

faktúra číslo :DF-15-02999
popis :poradenstvo VO 6/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :107/2015
číslo pošty :6418/2015
digitálna kópia :f156418.pdf

faktúra číslo :DF-15-02939
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :109/2015
číslo pošty :6308/2015
digitálna kópia :f156308.pdf

faktúra číslo :DF-15-02940
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :110/2015
číslo pošty :6307/2015
digitálna kópia :f156307.pdf

faktúra číslo :DF-15-02785
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2370,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15179
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111501519
číslo pošty :5962/2015
digitálna kópia :f155962.pdf

faktúra číslo :IF-15-00045
popis :fiškálna tlačiareň
celkom v EUR s DPH :600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :Henrich Sonnenschein - ITSK
adresa dodávateľa :Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :37212931
číslo faktúry dodávateľa :111504049
číslo pošty :5660/2015
digitálna kópia :f155660.pdf

faktúra číslo :DF-15-02523
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4160,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15213
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111538980
číslo pošty :5329/2015
digitálna kópia :f155329.pdf

faktúra číslo :TF-15-00233
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2112,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111540740
číslo pošty :5641/2015
digitálna kópia :f155641.pdf

faktúra číslo :DF-15-02724
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1365,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15231
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111542183
číslo pošty :5708/2015
digitálna kópia :f155708.pdf

faktúra číslo :DF-15-02892
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :911,03
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15241
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111545695
číslo pošty :6101/2015
digitálna kópia :f156101.pdf

faktúra číslo :DF-15-02894
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :140,14
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15245
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111545775
číslo pošty :6124/2015
digitálna kópia :f156124.pdf

faktúra číslo :DF-15-02893
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4,40
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15246
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111545776
číslo pošty :6125/2015
digitálna kópia :f156125.pdf

faktúra číslo :DF-15-02895
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :981,48
číslo zmluvy :105/2015
číslo objednávky :LIEK15244
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111545779
číslo pošty :6123/2015
digitálna kópia :f156123.pdf

faktúra číslo :DF-15-02736
popis :odpadové vrecia
celkom v EUR s DPH :165,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15039
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :MAT-obaly, s.r.o.
adresa dodávateľa :Cesta poľnohospodárov 787, Prievidza, 971 01
IČO dodávateľa :36315303
číslo faktúry dodávateľa :1121615
číslo pošty :5861/2015
digitálna kópia :f155861.pdf

faktúra číslo :DF-15-02527
popis :oprava Sterivap
celkom v EUR s DPH :216,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115/188
číslo pošty :5428/2015
digitálna kópia :f155428.pdf

faktúra číslo :DF-15-02554
popis :oprava unisteri
celkom v EUR s DPH :383,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115/197
číslo pošty :5475/2015
digitálna kópia :f155475.pdf

faktúra číslo :IF-15-00046
popis :kliešte otváracie
celkom v EUR s DPH :338,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115/210
číslo pošty :5851/2015
digitálna kópia :f155851.pdf

faktúra číslo :DF-15-02942
popis :termopapier sterilizácia
celkom v EUR s DPH :134,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15033
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115/217
číslo pošty :6279/2015
digitálna kópia :f156279.pdf

faktúra číslo :DF-15-02435
popis :zdrav.obuv-zamestnanci
celkom v EUR s DPH :645,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15008
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08
IČO dodávateľa :44962983
číslo faktúry dodávateľa :11500392
číslo pošty :5263/2015
digitálna kópia :f155263.pdf

faktúra číslo :DF-15-02344
popis :Internet Optika 6/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150607776
číslo pošty :5152/2015
digitálna kópia :f155152.pdf

faktúra číslo :DF-15-02253
popis :zmluvný servis IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150636
číslo pošty :5376/2015
digitálna kópia :f155376.pdf

faktúra číslo :TF-15-00223
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :615,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11514602
číslo pošty :5350/2015
digitálna kópia :f155350.pdf

faktúra číslo :DF-15-02811
popis :hygienické potreby
celkom v EUR s DPH :8415,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15038
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :36579769
číslo faktúry dodávateľa :120150439
číslo pošty :6177/2015
digitálna kópia :f156177.pdf

faktúra číslo :TF-15-00235
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :132,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :NATURPRODUKT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :31341187
číslo faktúry dodávateľa :1224561
číslo pošty :5689/2015
digitálna kópia :f155689.pdf

faktúra číslo :DF-15-02409
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6627,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15442
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126247
číslo pošty :5203/2015
digitálna kópia :f155203.pdf

faktúra číslo :DF-15-02408
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3080,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15456
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126248
číslo pošty :5202/2015
digitálna kópia :f155202.pdf

faktúra číslo :DF-15-02462
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :879,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15463
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126252
číslo pošty :5313/2015
digitálna kópia :f155313.pdf

faktúra číslo :DF-15-02461
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10881,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15417
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126253
číslo pošty :5312/2015
digitálna kópia :f155312.pdf

faktúra číslo :DF-15-02459
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6350,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15477
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126254
číslo pošty :5316/2015
digitálna kópia :f155316.pdf

faktúra číslo :DF-15-02460
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2241,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15487
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126255
číslo pošty :5315/2015
digitálna kópia :f155315.pdf

faktúra číslo :DF-15-02546
popis :sety
celkom v EUR s DPH :6931,20
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15197
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126258
číslo pošty :5498/2015
digitálna kópia :f155498.pdf

faktúra číslo :DF-15-02534
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15269
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126260
číslo pošty :5497/2015
digitálna kópia :f155497.pdf

faktúra číslo :DF-15-02540
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1308,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15431
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126261
číslo pošty :5495/2015
digitálna kópia :f155495.pdf

faktúra číslo :DF-15-02531
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15433
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126262
číslo pošty :5496/2015
digitálna kópia :f155496.pdf

faktúra číslo :DF-15-02541
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12970,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15502
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126264
číslo pošty :5494/2015
digitálna kópia :f155494.pdf

faktúra číslo :DF-15-02532
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5227,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15500
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126267
číslo pošty :5491/2015
digitálna kópia :f155491.pdf

faktúra číslo :DF-15-02592
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2540,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15514
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126270
číslo pošty :5566/2015
digitálna kópia :f155566.pdf

faktúra číslo :DF-15-02586
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6161,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15519
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126271
číslo pošty :5567/2015
digitálna kópia :f155567.pdf

faktúra číslo :DF-15-02673
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4361,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15487
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126273
číslo pošty :5719/2015
digitálna kópia :f155719.pdf

faktúra číslo :DF-15-02672
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2540,20
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15531
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126274
číslo pošty :5720/2015
digitálna kópia :f155720.pdf

faktúra číslo :DF-15-02769
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :4419,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15543
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126283
číslo pošty :5942/2015
digitálna kópia :f155942.pdf

faktúra číslo :DF-15-02768
popis :stentgraft
celkom v EUR s DPH :8100,00
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15221
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126284
číslo pošty :5940/2015
digitálna kópia :f155940.pdf

faktúra číslo :DF-15-02812
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15514
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126289
číslo pošty :6016/2015
digitálna kópia :f156016.pdf

faktúra číslo :DF-15-02813
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5694,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15550
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126290
číslo pošty :6018/2015
digitálna kópia :f156018.pdf

faktúra číslo :DF-15-02808
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4590,50
číslo zmluvy :132/2015
číslo objednávky :PIK15557
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126291
číslo pošty :6017/2015
digitálna kópia :f156017.pdf

faktúra číslo :DF-15-02960
popis :katétre,prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :22074,98
číslo zmluvy :085/2015
číslo objednávky :PIR15232
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126299
číslo pošty :6266/2015
digitálna kópia :f156266.pdf

faktúra číslo :DF-15-02563
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :974,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15212
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150209
číslo pošty :5309/2015
digitálna kópia :f155309.pdf

faktúra číslo :DF-15-02524
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2435,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15214
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150212
číslo pošty :5348/2015
digitálna kópia :f155348.pdf

faktúra číslo :DF-15-02577
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2643,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15225
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150220
číslo pošty :5548/2015
digitálna kópia :f155548.pdf

faktúra číslo :DF-15-02731
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :993,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15081
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :15/12673
číslo pošty :5812/2015
digitálna kópia :f155812.pdf

faktúra číslo :DF-15-02799
popis :stabilizátor vody
celkom v EUR s DPH :70,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15154
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :FINECON, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rybničná 42, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :31324061
číslo faktúry dodávateľa :15-00577
číslo pošty :5867/2015
digitálna kópia :f155867.pdf

faktúra číslo :DF-15-02496
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :1783,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15485
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800731
číslo pošty :5408/2015
digitálna kópia :f155408.pdf

faktúra číslo :DF-15-02497
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :508,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15485
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800746
číslo pošty :5411/2015
digitálna kópia :f155411.pdf

faktúra číslo :DF-15-02498
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :5203,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15504
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800747
číslo pošty :5410/2015
digitálna kópia :f155410.pdf

faktúra číslo :DF-15-02599
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3723,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15495
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800775
číslo pošty :5615/2015
digitálna kópia :f155615.pdf

faktúra číslo :DF-15-02617
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15168
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800776
číslo pošty :5613/2015
digitálna kópia :f155613.pdf

faktúra číslo :DF-15-02597
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5324,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15511
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800777
číslo pošty :5614/2015
digitálna kópia :f155614.pdf

faktúra číslo :DF-15-02707
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :6610,44
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15529
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800800
číslo pošty :5762/2015
digitálna kópia :f155762.pdf

faktúra číslo :DF-15-02715
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :4518,36
číslo zmluvy :071/2015
číslo objednávky :PIR15198
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800801
číslo pošty :5761/2015
digitálna kópia :f155761.pdf

faktúra číslo :DF-15-02709
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3015,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15504
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800802
číslo pošty :5765/2015
digitálna kópia :f155765.pdf

faktúra číslo :DF-15-02708
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4796,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15495
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800803
číslo pošty :5763/2015
digitálna kópia :f155763.pdf

faktúra číslo :DF-15-02714
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :083/2015
číslo objednávky :PIR15203
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800828
číslo pošty :5764/2015
digitálna kópia :f155764.pdf

faktúra číslo :DF-15-02890
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1940,16
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15555
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800853
číslo pošty :6035/2015
digitálna kópia :f156035.pdf

faktúra číslo :DF-15-02914
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1523,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15571
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800873
číslo pošty :6063/2015
digitálna kópia :f156063.pdf

faktúra číslo :DF-15-02875
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :2870,16
číslo zmluvy :125/2015
číslo objednávky :PIK15559
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800874
číslo pošty :6062/2015
digitálna kópia :f156062.pdf

faktúra číslo :DF-15-02676
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :398,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15460
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100005
číslo pošty :5501/2015
digitálna kópia :f155501.pdf

faktúra číslo :DF-15-02590
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :929,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15481
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100007
číslo pošty :5611/2015
digitálna kópia :f155611.pdf

faktúra číslo :DF-15-02951
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7045,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15526
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100008
číslo pošty :6269/2015
digitálna kópia :f156269.pdf

faktúra číslo :DF-15-02950
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2168,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15538
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100009
číslo pošty :6270/2015
digitálna kópia :f156270.pdf

faktúra číslo :DF-15-02390
popis :Virtuálna aukčná sieň 1.6.2015-31.5.2016
celkom v EUR s DPH :8400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :NAR marketing s.r.o.
adresa dodávateľa :Šulekova 2, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :36694207
číslo faktúry dodávateľa :15010148
číslo pošty :5258/2015
digitálna kópia :f155258.pdf

faktúra číslo :TF-15-00224
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12237,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501015530
číslo pošty :5349/2015
digitálna kópia :f155349.pdf

faktúra číslo :DF-15-02400
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15378
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010236
číslo pošty :5171/2015
digitálna kópia :f155171.pdf

faktúra číslo :DF-15-02441
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15475
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010239
číslo pošty :5294/2015
digitálna kópia :f155294.pdf

faktúra číslo :DF-15-02624
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :166,56
číslo zmluvy :074/2015
číslo objednávky :PIR15196
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010246
číslo pošty :5597/2015
digitálna kópia :f155597.pdf

faktúra číslo :DF-15-02684
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15161
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010247
číslo pošty :5598/2015
digitálna kópia :f155598.pdf

faktúra číslo :DF-15-02665
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1332,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15283
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010257
číslo pošty :5728/2015
digitálna kópia :f155728.pdf

faktúra číslo :DF-15-02664
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :2593,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15454
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010258
číslo pošty :5729/2015
digitálna kópia :f155729.pdf

faktúra číslo :DF-15-02674
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15475
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010259
číslo pošty :5730/2015
digitálna kópia :f155730.pdf

faktúra číslo :DF-15-02763
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15475
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010263
číslo pošty :5901/2015
digitálna kópia :f155901.pdf

faktúra číslo :DF-15-02762
popis :stent
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15378
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010264
číslo pošty :5900/2015
digitálna kópia :f155900.pdf

faktúra číslo :DF-15-02761
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1776,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15454
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010265
číslo pošty :5898/2015
digitálna kópia :f155898.pdf

faktúra číslo :DF-15-02760
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :888,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15283
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010266
číslo pošty :5899/2015
digitálna kópia :f155899.pdf

faktúra číslo :TF-15-00219
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :488,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010281
číslo pošty :5226/2015
digitálna kópia :f155226.pdf

faktúra číslo :DF-15-02863
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :074/2015
číslo objednávky :PIR15225
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010284
číslo pošty :6167/2015
digitálna kópia :f156167.pdf

faktúra číslo :DF-15-02880
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8525,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15577
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010285
číslo pošty :6166/2015
digitálna kópia :f156166.pdf

faktúra číslo :TF-15-00226
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :769,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010294
číslo pošty :5471/2015
digitálna kópia :f155471.pdf

faktúra číslo :DF-15-02557
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :209,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15224
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010295
číslo pošty :5470/2015
digitálna kópia :f155470.pdf

faktúra číslo :TF-15-00232
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :194,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010301
číslo pošty :5642/2015
digitálna kópia :f155642.pdf

faktúra číslo :TF-15-00244
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :266,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010324
číslo pošty :5849/2015
digitálna kópia :f155849.pdf

faktúra číslo :TF-15-00245
popis :Likvidačný list TF-15-00245
celkom v EUR s DPH :424,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010325
číslo pošty :5848/2015
digitálna kópia :f155848.pdf

faktúra číslo :DF-15-02401
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5300,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15486
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020779
číslo pošty :5170/2015
digitálna kópia :f155170.pdf

faktúra číslo :DF-15-02477
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15146
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020784
číslo pošty :5295/2015
digitálna kópia :f155295.pdf

faktúra číslo :DF-15-02487
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15497
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020843
číslo pošty :5366/2015
digitálna kópia :f155366.pdf

faktúra číslo :DF-15-02594
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15497
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020899
číslo pošty :5525/2015
digitálna kópia :f155525.pdf

faktúra číslo :DF-15-02595
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3533,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15429
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020900
číslo pošty :5526/2015
digitálna kópia :f155526.pdf

faktúra číslo :DF-15-02623
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1692,02
číslo zmluvy :078/2015
číslo objednávky :PIR15184
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020901
číslo pošty :5524/2015
digitálna kópia :f155524.pdf

faktúra číslo :DF-15-02662
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15151
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020972
číslo pošty :5733/2015
digitálna kópia :f155733.pdf

faktúra číslo :DF-15-02661
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :028/2014
číslo objednávky :POS15157
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020973
číslo pošty :5734/2015
digitálna kópia :f155734.pdf

faktúra číslo :DF-15-02680
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :078/2015
číslo objednávky :PIR15208
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020993
číslo pošty :5732/2015
digitálna kópia :f155732.pdf

faktúra číslo :DF-15-02669
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5300,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15542
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020994
číslo pošty :5731/2015
digitálna kópia :f155731.pdf

faktúra číslo :DF-15-02902
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7067,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15573
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021133
číslo pošty :6046/2015
digitálna kópia :f156046.pdf

faktúra číslo :DF-15-02867
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15179
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021139
číslo pošty :6044/2015
digitálna kópia :f156044.pdf

faktúra číslo :DF-15-02861
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5075,40
číslo zmluvy :078/2015
číslo objednávky :PIR15208
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021140
číslo pošty :6047/2015
digitálna kópia :f156047.pdf

faktúra číslo :DF-15-02879
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8834,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15597
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021157
číslo pošty :6164/2015
digitálna kópia :f156164.pdf

faktúra číslo :DF-15-02903
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15573
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15021158
číslo pošty :6165/2015
digitálna kópia :f156165.pdf

faktúra číslo :DF-15-02574
popis :čistiace prostriedky
celkom v EUR s DPH :194,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15034
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150353
číslo pošty :5632/2015
digitálna kópia :f155632.pdf

faktúra číslo :DF-15-02552
popis :manžeta, hadica
celkom v EUR s DPH :96,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15153
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :CELIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Hagarova 4, Bratislava, 83152
IČO dodávateľa :31403751
číslo faktúry dodávateľa :1504429
číslo pošty :5480/2015
digitálna kópia :f155480.pdf

faktúra číslo :DF-15-02539
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1401,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15435
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1506081
číslo pošty :5440/2015
digitálna kópia :f155440.pdf

faktúra číslo :DF-15-02877
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1868,26
číslo zmluvy :123/2015
číslo objednávky :PIK15561
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1506091
číslo pošty :6174/2015
digitálna kópia :f156174.pdf

faktúra číslo :DF-15-02635
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1609,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15186
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1506138
číslo pošty :5367/2015
digitálna kópia :f155367.pdf

faktúra číslo :DF-15-02627
popis :školenie EO-Vierka Kleinová
celkom v EUR s DPH :36,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :Management service
adresa dodávateľa :Plavecký Štvrtok 476, Plavecký Štvrtok, 90068
IČO dodávateľa :17757444
číslo faktúry dodávateľa :150617009
číslo pošty :5742/2015
digitálna kópia :f155742.pdf

faktúra číslo :DF-15-02691
popis :oprava čerpadla
celkom v EUR s DPH :158,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :PRAKTIKPUMP, s.r.o.
adresa dodávateľa :Jesenského 621/63, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :36647861
číslo faktúry dodávateľa :150621
číslo pošty :5559/2015
digitálna kópia :f155559.pdf

faktúra číslo :DF-15-02481
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2096,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15166
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700919
číslo pošty :5327/2015
digitálna kópia :f155327.pdf

faktúra číslo :DF-15-02480
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :119,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15173
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700920
číslo pošty :5326/2015
digitálna kópia :f155326.pdf

faktúra číslo :DF-15-02469
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :123,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15062
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700922
číslo pošty :5325/2015
digitálna kópia :f155325.pdf

faktúra číslo :DF-15-02470
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :374,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15071
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700923
číslo pošty :5324/2015
digitálna kópia :f155324.pdf

faktúra číslo :DF-15-02468
popis :prísl.invazívne
celkom v EUR s DPH :1769,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15073
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700924
číslo pošty :5323/2015
digitálna kópia :f155323.pdf

faktúra číslo :DF-15-02467
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :2068,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15074
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700925
číslo pošty :5322/2015
digitálna kópia :f155322.pdf

faktúra číslo :DF-15-02610
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :42,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15166
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700950
číslo pošty :5517/2015
digitálna kópia :f155517.pdf

faktúra číslo :DF-15-02611
popis :mat. hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1940,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15177
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700951
číslo pošty :5516/2015
digitálna kópia :f155516.pdf

faktúra číslo :DF-15-02626
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :167,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15072
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700952
číslo pošty :5515/2015
digitálna kópia :f155515.pdf

faktúra číslo :DF-15-02933
popis :prísl.invazívne
celkom v EUR s DPH :8242,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15073
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700953
číslo pošty :5514/2015
digitálna kópia :f155514.pdf

faktúra číslo :DF-15-02642
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :1824,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15074
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700954
číslo pošty :5513/2015
digitálna kópia :f155513.pdf

faktúra číslo :DF-15-02643
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2037,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700977
číslo pošty :5572/2015
digitálna kópia :f155572.pdf

faktúra číslo :DF-15-02934
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :142,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15073
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700978
číslo pošty :5573/2015
digitálna kópia :f155573.pdf

faktúra číslo :DF-15-02625
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :121,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15083
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700979
číslo pošty :5574/2015
digitálna kópia :f155574.pdf

faktúra číslo :DF-15-02740
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :645,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15177
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700982
číslo pošty :5575/2015
digitálna kópia :f155575.pdf

faktúra číslo :DF-15-02677
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1022,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15082
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701008
číslo pošty :5705/2015
digitálna kópia :f155705.pdf

faktúra číslo :DF-15-02652
popis :mat. hygienický,klipy
celkom v EUR s DPH :6181,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15177
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701009
číslo pošty :5704/2015
digitálna kópia :f155704.pdf

faktúra číslo :DF-15-02651
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2387,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15191
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701010
číslo pošty :5706/2015
digitálna kópia :f155706.pdf

faktúra číslo :DF-15-02700
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :3694,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15191
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701037
číslo pošty :5804/2015
digitálna kópia :f155804.pdf

faktúra číslo :DF-15-02727
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1277,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15200
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701038
číslo pošty :5803/2015
digitálna kópia :f155803.pdf

faktúra číslo :DF-15-02790
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1907,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15235
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701039
číslo pošty :5846/2015
digitálna kópia :f155846.pdf

faktúra číslo :DF-15-02713
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :403,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15074
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701040
číslo pošty :5805/2015
digitálna kópia :f155805.pdf

faktúra číslo :DF-15-02712
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :181,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15083
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701041
číslo pošty :5806/2015
digitálna kópia :f155806.pdf

faktúra číslo :DF-15-02818
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :931,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701076
číslo pošty :6022/2015
digitálna kópia :f156022.pdf

faktúra číslo :DF-15-02819
popis :mat.hygienický,klipy
celkom v EUR s DPH :6767,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15200
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701077
číslo pošty :6021/2015
digitálna kópia :f156021.pdf

faktúra číslo :DF-15-02920
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2745,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15208
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150701078
číslo pošty :6020/2015
digitálna kópia :f156020.pdf

faktúra číslo :DF-15-02421
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15172
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101990
číslo pošty :5210/2015
digitálna kópia :f155210.pdf

faktúra číslo :DF-15-02420
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1881,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15172
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101994
číslo pošty :5205/2015
digitálna kópia :f155205.pdf

faktúra číslo :DF-15-02419
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1872,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIR15185
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102018
číslo pošty :5208/2015
digitálna kópia :f155208.pdf

faktúra číslo :DF-15-02407
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4271,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15476
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102021
číslo pošty :5206/2015
digitálna kópia :f155206.pdf

faktúra číslo :DF-15-02438
popis :sety,vodiče
celkom v EUR s DPH :4482,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15479
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102022
číslo pošty :5209/2015
digitálna kópia :f155209.pdf

faktúra číslo :DF-15-02491
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2135,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15459
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102061
číslo pošty :5370/2015
digitálna kópia :f155370.pdf

faktúra číslo :DF-15-02504
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3015,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15181
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102062
číslo pošty :5371/2015
digitálna kópia :f155371.pdf

faktúra číslo :DF-15-02508
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :13635,00
číslo zmluvy :080/2015
číslo objednávky :PIR15195
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102093
číslo pošty :5407/2015
digitálna kópia :f155407.pdf

faktúra číslo :DF-15-02495
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15181
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102094
číslo pošty :5405/2015
digitálna kópia :f155405.pdf

faktúra číslo :DF-15-02589
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5943,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15518
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102124
číslo pošty :5511/2015
digitálna kópia :f155511.pdf

faktúra číslo :DF-15-02596
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1674,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15513
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102126
číslo pošty :5512/2015
digitálna kópia :f155512.pdf

faktúra číslo :DF-15-02591
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15503
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102171
číslo pošty :5609/2015
digitálna kópia :f155609.pdf

faktúra číslo :DF-15-02675
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2135,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15518
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102172
číslo pošty :5608/2015
digitálna kópia :f155608.pdf

faktúra číslo :DF-15-02584
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2971,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15522
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102181
číslo pošty :5607/2015
digitálna kópia :f155607.pdf

faktúra číslo :DF-15-02621
popis :prísl. invazívne,vodiče
celkom v EUR s DPH :7849,80
číslo zmluvy :070/2015
číslo objednávky :PIR15201
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102182
číslo pošty :5610/2015
digitálna kópia :f155610.pdf

faktúra číslo :DF-15-02666
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15476
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102209
číslo pošty :5738/2015
digitálna kópia :f155738.pdf

faktúra číslo :DF-15-02671
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :836,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15518
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102210
číslo pošty :5739/2015
digitálna kópia :f155739.pdf

faktúra číslo :DF-15-02765
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6741,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15541
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102218
číslo pošty :5759/2015
digitálna kópia :f155759.pdf

faktúra číslo :DF-15-02703
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2808,00
číslo zmluvy :124/2015
číslo objednávky :PIK15535
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102219
číslo pošty :5758/2015
digitálna kópia :f155758.pdf

faktúra číslo :DF-15-02775
popis :stent
celkom v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15476
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102288
číslo pošty :5937/2015
digitálna kópia :f155937.pdf

faktúra číslo :DF-15-02781
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4020,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15219
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102313
číslo pošty :5968/2015
digitálna kópia :f155968.pdf

faktúra číslo :DF-15-02782
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2971,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15551
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102314
číslo pošty :5967/2015
digitálna kópia :f155967.pdf

faktúra číslo :DF-15-02783
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :15675,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15211
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102315
číslo pošty :5969/2015
digitálna kópia :f155969.pdf

faktúra číslo :DF-15-02873
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15476
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102345
číslo pošty :6065/2015
digitálna kópia :f156065.pdf

faktúra číslo :DF-15-02909
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12813,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15599
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102419
číslo pošty :6133/2015
digitálna kópia :f156133.pdf

faktúra číslo :DF-15-02915
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :14616,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15598
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102420
číslo pošty :6185/2015
digitálna kópia :f156185.pdf

faktúra číslo :DF-15-02931
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5397,00
číslo zmluvy :080/2015_D1
číslo objednávky :PIR15235
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102421
číslo pošty :6183/2015
digitálna kópia :f156183.pdf

faktúra číslo :DF-15-02869
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2100,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15191
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102422
číslo pošty :6134/2015
digitálna kópia :f156134.pdf

faktúra číslo :DF-15-02932
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :14602,20
číslo zmluvy :070/2015
číslo objednávky :PIR15224
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15102423
číslo pošty :6184/2015
digitálna kópia :f156184.pdf

faktúra číslo :DF-15-02814
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7618,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15544
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599009
číslo pošty :6007/2015
digitálna kópia :f156007.pdf

faktúra číslo :DF-15-02505
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15187
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV311
číslo pošty :5368/2015
digitálna kópia :f155368.pdf

faktúra číslo :DF-15-02747
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6350,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15191
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV337
číslo pošty :5885/2015
digitálna kópia :f155885.pdf

faktúra číslo :DF-15-02821
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15214
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV344
číslo pošty :6004/2015
digitálna kópia :f156004.pdf

faktúra číslo :DF-15-02820
popis :prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :11400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15218
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV345
číslo pošty :6005/2015
digitálna kópia :f156005.pdf

faktúra číslo :DF-15-02929
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15187
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV346
číslo pošty :6036/2015
digitálna kópia :f156036.pdf

faktúra číslo :DF-15-02930
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12700,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15194
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV353
číslo pošty :6155/2015
digitálna kópia :f156155.pdf

faktúra číslo :DF-15-02733
popis :PHM 6/2015
celkom v EUR s DPH :146,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700110797
číslo pošty :5841/2015
digitálna kópia :f155841.pdf

faktúra číslo :DF-15-02938
popis :PHM 6/2015
celkom v EUR s DPH :231,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700115973
číslo pošty :6309/2015
digitálna kópia :f156309.pdf

faktúra číslo :DF-15-02425
popis :príslušenstvo k mimot.obehu
celkom v EUR s DPH :464,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15091
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176287
číslo pošty :5200/2015
digitálna kópia :f155200.pdf

faktúra číslo :DF-15-02423
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1064,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15170
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176288
číslo pošty :5201/2015
digitálna kópia :f155201.pdf

faktúra číslo :DF-15-02479
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :3324,00
číslo zmluvy :033/2014
číslo objednávky :POS15148
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176297
číslo pošty :5318/2015
digitálna kópia :f155318.pdf

faktúra číslo :DF-15-02647
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :27601,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15178
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176305
číslo pošty :5490/2015
digitálna kópia :f155490.pdf

faktúra číslo :DF-15-02921
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :2173,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15204
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176341
číslo pošty :5973/2015
digitálna kópia :f155973.pdf

faktúra číslo :DF-15-02831
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :583,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15204
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176344
číslo pošty :6015/2015
digitálna kópia :f156015.pdf

faktúra číslo :DF-15-02855
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1667,00
číslo zmluvy :033/2014
číslo objednávky :POS15158
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176350
číslo pošty :6137/2015
digitálna kópia :f156137.pdf

faktúra číslo :DF-15-02834
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15215
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176351
číslo pošty :6138/2015
digitálna kópia :f156138.pdf

faktúra číslo :DF-15-03031
popis :vyúčt.elektr.energia 6/2015
celkom v EUR s DPH :5774,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :1815101968
číslo pošty :6470/2015
digitálna kópia :f156470.pdf

faktúra číslo :DF-15-02542
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :3899,83
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15167
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186682
číslo pošty :5489/2015
digitálna kópia :f155489.pdf

faktúra číslo :DF-15-02544
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4276,80
číslo zmluvy :026/2015
číslo objednávky :PEK15155
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186690
číslo pošty :5487/2015
digitálna kópia :f155487.pdf

faktúra číslo :DF-15-02543
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :92319,08
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15172
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186702
číslo pošty :5488/2015
digitálna kópia :f155488.pdf

faktúra číslo :DF-15-02719
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :32919,86
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15175
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186734
číslo pošty :5814/2015
digitálna kópia :f155814.pdf

faktúra číslo :DF-15-02825
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :54560,09
číslo zmluvy :111/2013_D1
číslo objednávky :PEK15185
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186767-1
číslo pošty :6014/2015
digitálna kópia :f156014.pdf

faktúra číslo :DF-15-02870
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :49898,56
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15193
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186791
číslo pošty :6148/2015
digitálna kópia :f156148.pdf

faktúra číslo :DF-15-02826
popis :oprava pacient. káblov
celkom v EUR s DPH :126,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :32027028
číslo faktúry dodávateľa :20/2015
číslo pošty :6111/2015
digitálna kópia :f156111.pdf

faktúra číslo :DF-15-03001
popis :DZS 6/2015
celkom v EUR s DPH :1486,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Falck Záchranná a.s.
adresa dodávateľa :Bačíková 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :35900130
číslo faktúry dodávateľa :200150826
číslo pošty :6369/2015
digitálna kópia :f156369.pdf

faktúra číslo :DF-15-02989
popis :preprava zamestnanci 6/2015
celkom v EUR s DPH :234,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :inTAXI s.r.o.
adresa dodávateľa :Kláry Jarunkovej 4/14877, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :47489278
číslo faktúry dodávateľa :2015/014
číslo pošty :6419/2015
digitálna kópia :f156419.pdf

faktúra číslo :DF-15-02828
popis :služby BOZP 6/2015
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/0618
číslo pošty :6179/2015
digitálna kópia :f156179.pdf

faktúra číslo :DF-15-02937
popis :služby OPP 6/2015
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/0619
číslo pošty :6243/2015
digitálna kópia :f156243.pdf

faktúra číslo :DF-15-03002
popis :ochrana rohov
celkom v EUR s DPH :122,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :BLOCK SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 72, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :36537560
číslo faktúry dodávateľa :2015/075
číslo pošty :6367/2015
digitálna kópia :f156367.pdf

faktúra číslo :TF-15-00229
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hrdličkova 2/B, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201500738
číslo pošty :5536/2015
digitálna kópia :f155536.pdf

faktúra číslo :TF-15-00238
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :46,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hrdličkova 2/B, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201500766
číslo pošty :5709/2015
digitálna kópia :f155709.pdf

faktúra číslo :DF-15-02565
popis :servis monitora
celkom v EUR s DPH :250,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150097
číslo pošty :5560/2015
digitálna kópia :f155560.pdf

faktúra číslo :TF-15-00227
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20150163
číslo pošty :5468/2015
digitálna kópia :f155468.pdf

faktúra číslo :DF-15-02628
popis :reprezentačné
celkom v EUR s DPH :60,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :Párty centrum Feketeová
adresa dodávateľa :Dolná Môlča 84, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :34709703
číslo faktúry dodávateľa :2015025
číslo pošty :5741/2015
digitálna kópia :f155741.pdf

faktúra číslo :DF-15-02573
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :442,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15035
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150269
číslo pošty :5667/2015
digitálna kópia :f155667.pdf

faktúra číslo :TF-15-00243
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :343,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20150276
číslo pošty :5751/2015
digitálna kópia :f155751.pdf

faktúra číslo :DF-15-02985
popis :preprava zosnulých
celkom v EUR s DPH :378,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015029
číslo pošty :6365/2015
digitálna kópia :f156365.pdf

faktúra číslo :DF-15-02777
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :403,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15202
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150293
číslo pošty :5946/2015
digitálna kópia :f155946.pdf

faktúra číslo :DF-15-02800
popis :EKG káble
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15170
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150294
číslo pošty :5868/2015
digitálna kópia :f155868.pdf

faktúra číslo :DF-15-02792
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :584,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15035
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150297
číslo pošty :5920/2015
digitálna kópia :f155920.pdf

faktúra číslo :TF-15-00242
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :343,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20150298
číslo pošty :5750/2015
digitálna kópia :f155750.pdf

faktúra číslo :TF-15-00247
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :232,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20150350
číslo pošty :5907/2015
digitálna kópia :f155907.pdf

faktúra číslo :TF-15-00249
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :842,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL ZP s. r. o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 236, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :48088846
číslo faktúry dodávateľa :20150400
číslo pošty :5972/2015
digitálna kópia :f155972.pdf

faktúra číslo :DF-15-02689
popis :spracovanie SVLZ materiálu
celkom v EUR s DPH :353,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica, 97517
IČO dodávateľa :165549
číslo faktúry dodávateľa :201504131
číslo pošty :5820/2015
digitálna kópia :f155820.pdf

faktúra číslo :DF-15-02805
popis :oprava auta-Passat
celkom v EUR s DPH :3120,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :BAPS s.r.o.
adresa dodávateľa :Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :45240281
číslo faktúry dodávateľa :20150554
číslo pošty :6031/2015
digitálna kópia :f156031.pdf

faktúra číslo :DF-15-02650
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :8640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15189
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201506100
číslo pošty :5456/2015
digitálna kópia :f155456.pdf

faktúra číslo :DF-15-02793
popis :školenie-Ing.Beňová, Jamrichová
celkom v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :ELICE s.r.o.
adresa dodávateľa :Internátna 67, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :44545274
číslo faktúry dodávateľa :20150616
číslo pošty :6027/2015
digitálna kópia :f156027.pdf

faktúra číslo :DF-15-02579
popis :oprava podlahy
celkom v EUR s DPH :126,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Ján Dlabaj - POPAKO
adresa dodávateľa :Lichardova 4, Slovenská Ľupča, 97613
IČO dodávateľa :22625909
číslo faktúry dodávateľa :2015069/1
číslo pošty :5671/2015
digitálna kópia :f155671.pdf

faktúra číslo :DF-15-02475
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4885,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15173
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150819
číslo pošty :5288/2015
digitálna kópia :f155288.pdf

faktúra číslo :DF-15-02476
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1195,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15178
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150820
číslo pošty :5287/2015
digitálna kópia :f155287.pdf

faktúra číslo :DF-15-02493
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15491
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150854
číslo pošty :5372/2015
digitálna kópia :f155372.pdf

faktúra číslo :DF-15-02490
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15309
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150858
číslo pošty :5352/2015
digitálna kópia :f155352.pdf

faktúra číslo :DF-15-02547
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3690,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15186
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150864
číslo pošty :5484/2015
digitálna kópia :f155484.pdf

faktúra číslo :DF-15-02550
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15076
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150865
číslo pošty :5483/2015
digitálna kópia :f155483.pdf

faktúra číslo :DF-15-02533
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2369,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15507
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150866
číslo pošty :5485/2015
digitálna kópia :f155485.pdf

faktúra číslo :DF-15-02535
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15506
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150874
číslo pošty :5499/2015
digitálna kópia :f155499.pdf

faktúra číslo :DF-15-02640
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2150,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15181
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150878
číslo pošty :5500/2015
digitálna kópia :f155500.pdf

faktúra číslo :DF-15-02585
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15512
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150889
číslo pošty :5569/2015
digitálna kópia :f155569.pdf

faktúra číslo :DF-15-02734
popis :oprava servoventilátora
celkom v EUR s DPH :236,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015090842
číslo pošty :5842/2015
digitálna kópia :f155842.pdf

faktúra číslo :DF-15-02766
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2608,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15121
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150909
číslo pošty :5844/2015
digitálna kópia :f155844.pdf

faktúra číslo :DF-15-02717
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3690,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15193
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150919
číslo pošty :5809/2015
digitálna kópia :f155809.pdf

faktúra číslo :DF-15-02772
popis :angiografické sety
celkom v EUR s DPH :2376,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15202
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150924
číslo pošty :5945/2015
digitálna kópia :f155945.pdf

faktúra číslo :DF-15-02711
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15530
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150931
číslo pošty :5760/2015
digitálna kópia :f155760.pdf

faktúra číslo :DF-15-02405
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15471
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150945
číslo pošty :5182/2015
digitálna kópia :f155182.pdf

faktúra číslo :DF-15-02406
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :10320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15490
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150946
číslo pošty :5181/2015
digitálna kópia :f155181.pdf

faktúra číslo :DF-15-02778
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :895,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15530
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150951
číslo pošty :5947/2015
digitálna kópia :f155947.pdf

faktúra číslo :DF-15-02822
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2390,00
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15202
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150952
číslo pošty :6008/2015
digitálna kópia :f156008.pdf

faktúra číslo :DF-15-02846
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2150,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15209
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150958
číslo pošty :5949/2015
digitálna kópia :f155949.pdf

faktúra číslo :DF-15-02779
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3530,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15556
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150959
číslo pošty :5948/2015
digitálna kópia :f155948.pdf

faktúra číslo :DF-15-02816
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :980,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15536
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150964
číslo pošty :6002/2015
digitálna kópia :f156002.pdf

faktúra číslo :DF-15-02512
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :38873,14
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15166
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150968
číslo pošty :5364/2015
digitálna kópia :f155364.pdf

faktúra číslo :DF-15-02511
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8319,60
číslo zmluvy :018/2015
číslo objednávky :PEK15165
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150969
číslo pošty :5359/2015
digitálna kópia :f155359.pdf

faktúra číslo :DF-15-02488
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :1740,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15505
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150970
číslo pošty :5360/2015
digitálna kópia :f155360.pdf

faktúra číslo :DF-15-02866
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12055,03
číslo zmluvy :081/2015
číslo objednávky :PIR15217
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150977
číslo pošty :6175/2015
digitálna kópia :f156175.pdf

faktúra číslo :DF-15-02889
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :895,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15530
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150980
číslo pošty :6039/2015
digitálna kópia :f156039.pdf

faktúra číslo :DF-15-02888
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :645,00
číslo zmluvy :113/2015
číslo objednávky :PIK15536
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150981
číslo pošty :6038/2015
digitálna kópia :f156038.pdf

faktúra číslo :DF-15-02520
popis :výroba kľúčov
celkom v EUR s DPH :111,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100084
číslo pošty :5427/2015
digitálna kópia :f155427.pdf

faktúra číslo :DF-15-02601
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :037/2015
číslo objednávky :PIK15527
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151002
číslo pošty :5600/2015
digitálna kópia :f155600.pdf

faktúra číslo :DF-15-02620
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :46885,30
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15171
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151003
číslo pošty :5599/2015
digitálna kópia :f155599.pdf

faktúra číslo :DF-15-02663
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4086,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15156
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151009
číslo pošty :5736/2015
digitálna kópia :f155736.pdf

faktúra číslo :DF-15-02906
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :112/2015
číslo objednávky :PIK15575
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20151011
číslo pošty :6173/2015
digitálna kópia :f156173.pdf

faktúra číslo :DF-15-02732
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :31092,49
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15176
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151018
číslo pošty :5735/2015
digitálna kópia :f155735.pdf

faktúra číslo :TF-15-00230
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :151,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
číslo faktúry dodávateľa :20151030
číslo pošty :5584/2015
digitálna kópia :f155584.pdf

faktúra číslo :DF-15-02810
popis :zapožičanie montážnej plošiny
celkom v EUR s DPH :99,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Štefan Francisty
adresa dodávateľa :Majerská cesta 69, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32000057
číslo faktúry dodávateľa :2015105
číslo pošty :6114/2015
digitálna kópia :f156114.pdf

faktúra číslo :DF-15-02743
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :50322,80
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15187
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151072
číslo pošty :5884/2015
digitálna kópia :f155884.pdf

faktúra číslo :DF-15-02744
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3603,60
číslo zmluvy :018/2015
číslo objednávky :PEK15180
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151073
číslo pošty :5883/2015
digitálna kópia :f155883.pdf

faktúra číslo :DF-15-02745
popis :uzávery cievne, vodič, kompresný systém
celkom v EUR s DPH :12660,00
číslo zmluvy :131/2015
číslo objednávky :PIK15553
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151074
číslo pošty :5882/2015
digitálna kópia :f155882.pdf

faktúra číslo :DF-15-02746
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :088/2015
číslo objednávky :PIR15210
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151075
číslo pošty :5881/2015
digitálna kópia :f155881.pdf

faktúra číslo :DF-15-02773
popis :katétre, spojovacie káble
celkom v EUR s DPH :4149,60
číslo zmluvy :018/2015
číslo objednávky :PEK15180
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151081
číslo pošty :5934/2015
digitálna kópia :f155934.pdf

faktúra číslo :DF-15-02926
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :47962,64
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15190
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151100
číslo pošty :6051/2015
digitálna kópia :f156051.pdf

faktúra číslo :DF-15-02912
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15565
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151101
číslo pošty :6053/2015
digitálna kópia :f156053.pdf

faktúra číslo :DF-15-02858
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1600,01
číslo zmluvy :021/2014
číslo objednávky :POS15162
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151102
číslo pošty :6050/2015
digitálna kópia :f156050.pdf

faktúra číslo :DF-15-02856
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :6581,30
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15163
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151103
číslo pošty :6052/2015
digitálna kópia :f156052.pdf

faktúra číslo :DF-15-02857
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014_D1
číslo objednávky :POS15167
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151104
číslo pošty :6049/2015
digitálna kópia :f156049.pdf

faktúra číslo :DF-15-02871
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :39212,58
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15192
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151113
číslo pošty :6161/2015
digitálna kópia :f156161.pdf

faktúra číslo :DF-15-02883
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :8400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15581
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151115
číslo pošty :6162/2015
digitálna kópia :f156162.pdf

faktúra číslo :DF-15-02975
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15175
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151155
číslo pošty :6329/2015
digitálna kópia :f156329.pdf

faktúra číslo :DF-15-02974
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4818,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15169
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20151156
číslo pošty :6328/2015
digitálna kópia :f156328.pdf

faktúra číslo :TF-15-00234
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :72,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :PM BAZÉNY spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 809/51, Želiezovce, 937 01
IČO dodávateľa :43963994
číslo faktúry dodávateľa :2015117
číslo pošty :5712/2015
digitálna kópia :f155712.pdf

faktúra číslo :DF-15-02806
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :120,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015162
číslo pošty :6112/2015
digitálna kópia :f156112.pdf

faktúra číslo :DF-15-02549
popis :prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :213,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15077
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20152101
číslo pošty :5473/2015
digitálna kópia :f155473.pdf

faktúra číslo :DF-15-02725
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :106/2015
číslo objednávky :LIEK15232
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015212634
číslo pošty :5707/2015
digitálna kópia :f155707.pdf

faktúra číslo :DF-15-02456
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16568,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15472
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300506
číslo pošty :5296/2015
digitálna kópia :f155296.pdf

faktúra číslo :DF-15-02485
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15441
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300518
číslo pošty :5369/2015
digitálna kópia :f155369.pdf

faktúra číslo :DF-15-02483
popis :sedák antidekubitný
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15155
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300533
číslo pošty :5421/2015
digitálna kópia :f155421.pdf

faktúra číslo :DF-15-02538
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7568,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15498
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300534
číslo pošty :5437/2015
digitálna kópia :f155437.pdf

faktúra číslo :DF-15-02583
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15517
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :5576/2015
digitálna kópia :f155576.pdf

faktúra číslo :DF-15-02622
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15192
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300543
číslo pošty :5578/2015
digitálna kópia :f155578.pdf

faktúra číslo :DF-15-02706
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15472
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300566
číslo pošty :5744/2015
digitálna kópia :f155744.pdf

faktúra číslo :DF-15-02701
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7568,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15540
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300567
číslo pošty :5743/2015
digitálna kópia :f155743.pdf

faktúra číslo :DF-15-02780
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :075/2015
číslo objednávky :PIR15220
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300577
číslo pošty :5971/2015
digitálna kópia :f155971.pdf

faktúra číslo :DF-15-02803
popis :oprava kábla
celkom v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300579
číslo pošty :5974/2015
digitálna kópia :f155974.pdf

faktúra číslo :DF-15-02872
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15540
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300596
číslo pošty :6090/2015
digitálna kópia :f156090.pdf

faktúra číslo :DF-15-02862
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :18254,40
číslo zmluvy :075/2015_D1
číslo objednávky :PIR15234
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300604
číslo pošty :6154/2015
digitálna kópia :f156154.pdf

faktúra číslo :DF-15-02882
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13244,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15584
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300605
číslo pošty :6153/2015
digitálna kópia :f156153.pdf

faktúra číslo :DF-15-02911
popis :vodiaci drôt
celkom v EUR s DPH :13500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15580
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300606
číslo pošty :6186/2015
digitálna kópia :f156186.pdf

faktúra číslo :DF-15-02389
popis :zmluvný servis IT - lekáreň
celkom v EUR s DPH :277,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :36005479
číslo faktúry dodávateľa :20153121
číslo pošty :5261/2015
digitálna kópia :f155261.pdf

faktúra číslo :DF-15-02414
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :483,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15158
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :5178/2015
digitálna kópia :f155178.pdf

faktúra číslo :DF-15-02402
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15482
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153180
číslo pošty :5176/2015
digitálna kópia :f155176.pdf

faktúra číslo :DF-15-02403
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7764,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15478
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153184
číslo pošty :5179/2015
digitálna kópia :f155179.pdf

faktúra číslo :DF-15-02404
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10380,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15484
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153189
číslo pošty :5177/2015
digitálna kópia :f155177.pdf

faktúra číslo :DF-15-02471
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :28600,00
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15163
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153200
číslo pošty :5173/2015
digitálna kópia :f155173.pdf

faktúra číslo :DF-15-02440
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :770,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15444
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153242
číslo pošty :5289/2015
digitálna kópia :f155289.pdf

faktúra číslo :DF-15-02474
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :2248,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15180
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153244
číslo pošty :5290/2015
digitálna kópia :f155290.pdf

faktúra číslo :DF-15-02489
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9300,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15499
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153266
číslo pošty :5357/2015
digitálna kópia :f155357.pdf

faktúra číslo :DF-15-02510
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :23322,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15164
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153270
číslo pošty :5353/2015
digitálna kópia :f155353.pdf

faktúra číslo :DF-15-02509
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :2668,01
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15162
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :5354/2015
digitálna kópia :f155354.pdf

faktúra číslo :DF-15-02507
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15188
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153283
číslo pošty :5355/2015
digitálna kópia :f155355.pdf

faktúra číslo :DF-15-02636
popis :prísl. k mimot.obehu
celkom v EUR s DPH :12288,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15184
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153286
číslo pošty :5356/2015
digitálna kópia :f155356.pdf

faktúra číslo :DF-15-02506
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1485,00
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15189
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153287
číslo pošty :5358/2015
digitálna kópia :f155358.pdf

faktúra číslo :DF-15-02513
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :322,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15158
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153294
číslo pošty :5401/2015
digitálna kópia :f155401.pdf

faktúra číslo :DF-15-02548
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15199
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153325
číslo pošty :5454/2015
digitálna kópia :f155454.pdf

faktúra číslo :DF-15-02545
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :13494,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15169
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153326
číslo pošty :5455/2015
digitálna kópia :f155455.pdf

faktúra číslo :DF-15-02530
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15516
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153331
číslo pošty :5453/2015
digitálna kópia :f155453.pdf

faktúra číslo :DF-15-02619
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12362,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15173
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153417
číslo pošty :5594/2015
digitálna kópia :f155594.pdf

faktúra číslo :DF-15-02602
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15525
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153419
číslo pošty :5596/2015
digitálna kópia :f155596.pdf

faktúra číslo :DF-15-02598
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4262,88
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15528
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153420
číslo pošty :5595/2015
digitálna kópia :f155595.pdf

faktúra číslo :DF-15-02630
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :030/2014
číslo objednávky :POS15152
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153449
číslo pošty :5651/2015
digitálna kópia :f155651.pdf

faktúra číslo :DF-15-02629
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :231,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15154
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153454
číslo pošty :5649/2015
digitálna kópia :f155649.pdf

faktúra číslo :DF-15-02660
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10368,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15178
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153475
číslo pošty :5721/2015
digitálna kópia :f155721.pdf

faktúra číslo :DF-15-02659
popis :kardiostimulátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :23719,23
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15177
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153477
číslo pošty :5723/2015
digitálna kópia :f155723.pdf

faktúra číslo :DF-15-02678
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15206
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153479
číslo pošty :5724/2015
digitálna kópia :f155724.pdf

faktúra číslo :DF-15-02679
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2299,99
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15207
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153508
číslo pošty :5727/2015
digitálna kópia :f155727.pdf

faktúra číslo :DF-15-02681
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2456,34
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15209
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153510
číslo pošty :5726/2015
digitálna kópia :f155726.pdf

faktúra číslo :DF-15-02670
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1449,00
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15534
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :5726/2015
digitálna kópia :f155726.pdf

faktúra číslo :DF-15-02697
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :323,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15192
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153579
číslo pošty :5811/2015
digitálna kópia :f155811.pdf

faktúra číslo :DF-15-02748
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :77,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15154
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153598
číslo pošty :5888/2015
digitálna kópia :f155888.pdf

faktúra číslo :DF-15-02749
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7608,00
číslo zmluvy :033/2015
číslo objednávky :PEK15181
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153648
číslo pošty :5889/2015
digitálna kópia :f155889.pdf

faktúra číslo :DF-15-02750
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :95835,30
číslo zmluvy :113/2013_D1
číslo objednávky :PEK15186
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153649
číslo pošty :5892/2015
digitálna kópia :f155892.pdf

faktúra číslo :DF-15-02751
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :25932,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15184
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153650
číslo pošty :5893/2015
digitálna kópia :f155893.pdf

faktúra číslo :DF-15-02752
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7240,56
číslo zmluvy :136/2015
číslo objednávky :PIK15554
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153651
číslo pošty :5891/2015
digitálna kópia :f155891.pdf

faktúra číslo :DF-15-02753
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11770,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15547
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153652
číslo pošty :5886/2015
digitálna kópia :f155886.pdf

faktúra číslo :DF-15-02754
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2248,32
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15213
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153660
číslo pošty :5890/2015
digitálna kópia :f155890.pdf

faktúra číslo :DF-15-02755
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15212
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153661
číslo pošty :5887/2015
digitálna kópia :f155887.pdf

faktúra číslo :DF-15-02802
popis :prev.prehliadka ZT
celkom v EUR s DPH :2443,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153662
číslo pošty :5953/2015
digitálna kópia :f155953.pdf

faktúra číslo :DF-15-02756
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1235,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15187
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153668
číslo pošty :5933/2015
digitálna kópia :f155933.pdf

faktúra číslo :DF-15-02910
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15569
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153749
číslo pošty :6041/2015
digitálna kópia :f156041.pdf

faktúra číslo :DF-15-02928
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :14457,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15188
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153750
číslo pošty :6042/2015
digitálna kópia :f156042.pdf

faktúra číslo :DF-15-02908
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15569
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153752
číslo pošty :6040/2015
digitálna kópia :f156040.pdf

faktúra číslo :DF-15-02853
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15161
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153754
číslo pošty :6043/2015
digitálna kópia :f156043.pdf

faktúra číslo :DF-15-02851
popis :prís. k mimot. obehu,sety
celkom v EUR s DPH :9190,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15214
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153768
číslo pošty :6091/2015
digitálna kópia :f156091.pdf

faktúra číslo :DF-15-02868
popis :defibrilátory,katétre
celkom v EUR s DPH :27699,88
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15194
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153798
číslo pošty :6172/2015
digitálna kópia :f156172.pdf

faktúra číslo :DF-15-02865
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4716,48
číslo zmluvy :077/2015
číslo objednávky :PIR15227
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153800
číslo pošty :6170/2015
digitálna kópia :f156170.pdf

faktúra číslo :DF-15-02864
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15231
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153802
číslo pošty :6171/2015
digitálna kópia :f156171.pdf

faktúra číslo :DF-15-02876
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12936,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15592
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153806
číslo pošty :6169/2015
digitálna kópia :f156169.pdf

faktúra číslo :DF-15-02878
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9718,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15591
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153807
číslo pošty :6168/2015
digitálna kópia :f156168.pdf

faktúra číslo :DF-15-02946
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15547
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153852
číslo pošty :6275/2015
digitálna kópia :f156275.pdf

faktúra číslo :DF-15-02968
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :17598,90
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15195
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153858
číslo pošty :6277/2015
digitálna kópia :f156277.pdf

faktúra číslo :DF-15-02454
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15364
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :79393939
číslo faktúry dodávateľa :2015431
číslo pošty :5292/2015
digitálna kópia :f155292.pdf

faktúra číslo :DF-15-02453
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15447
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015432
číslo pošty :5293/2015
digitálna kópia :f155293.pdf

faktúra číslo :DF-15-02455
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12663,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15489
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015433
číslo pošty :5291/2015
digitálna kópia :f155291.pdf

faktúra číslo :DF-15-02593
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7506,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15515
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015455
číslo pošty :5550/2015
digitálna kópia :f155550.pdf

faktúra číslo :DF-15-02587
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8703,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15494
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015456
číslo pošty :5551/2015
digitálna kópia :f155551.pdf

faktúra číslo :DF-15-02668
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :6892,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15515
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015463
číslo pošty :5617/2015
digitálna kópia :f155617.pdf

faktúra číslo :DF-15-02618
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :42570,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15170
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015464
číslo pošty :5612/2015
digitálna kópia :f155612.pdf

faktúra číslo :DF-15-02667
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :6892,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15494
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015465
číslo pošty :5618/2015
digitálna kópia :f155618.pdf

faktúra číslo :DF-15-02600
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15523
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015467
číslo pošty :5616/2015
digitálna kópia :f155616.pdf

faktúra číslo :DF-15-02718
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15174
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015471
číslo pošty :5748/2015
digitálna kópia :f155748.pdf

faktúra číslo :DF-15-02702
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15539
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015473
číslo pošty :5746/2015
digitálna kópia :f155746.pdf

faktúra číslo :DF-15-02704
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15523
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015474
číslo pošty :5747/2015
digitálna kópia :f155747.pdf

faktúra číslo :DF-15-02759
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1929,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15539
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015481
číslo pošty :5897/2015
digitálna kópia :f155897.pdf

faktúra číslo :DF-15-02758
popis :katétre, stenty
celkom v EUR s DPH :3516,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15489
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015482
číslo pošty :5896/2015
digitálna kópia :f155896.pdf

faktúra číslo :DF-15-02774
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10269,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15549
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015485
číslo pošty :5935/2015
digitálna kópia :f155935.pdf

faktúra číslo :DF-15-02824
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8244,00
číslo zmluvy :027/2015
číslo objednávky :PEK15182
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015492
číslo pošty :6009/2015
digitálna kópia :f156009.pdf

faktúra číslo :DF-15-02874
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2036,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15549
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015495
číslo pošty :6066/2015
digitálna kópia :f156066.pdf

faktúra číslo :DF-15-02927
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :20152,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15189
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015499
číslo pošty :6061/2015
digitálna kópia :f156061.pdf

faktúra číslo :DF-15-02881
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15587
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015504
číslo pošty :6157/2015
digitálna kópia :f156157.pdf

faktúra číslo :DF-15-02945
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :509,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15549
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015510
číslo pošty :6272/2015
digitálna kópia :f156272.pdf

faktúra číslo :DF-15-02580
popis :ochranné okuliare
celkom v EUR s DPH :12,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15029
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
číslo faktúry dodávateľa :2021500113
číslo pošty :5675/2015
digitálna kópia :f155675.pdf

faktúra číslo :DF-15-02964
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :49,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15213
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
číslo faktúry dodávateľa :2076/2015
číslo pošty :6271/2015
digitálna kópia :f156271.pdf

faktúra číslo :DF-15-02801
popis :prev.prehliadka ZT
celkom v EUR s DPH :458,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :21150025
číslo pošty :5954/2015
digitálna kópia :f155954.pdf

faktúra číslo :DF-15-02791
popis :papier kancelársky
celkom v EUR s DPH :361,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15040
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215008380
číslo pošty :5950/2015
digitálna kópia :f155950.pdf

faktúra číslo :TF-15-00239
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :83,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
číslo faktúry dodávateľa :2151101759
číslo pošty :5774/2015
digitálna kópia :f155774.pdf

faktúra číslo :DF-15-02463
popis :prísl.invazívne
celkom v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15080
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2151833
číslo pošty :5286/2015
digitálna kópia :f155286.pdf

faktúra číslo :DF-15-02514
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15075
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152632
číslo pošty :5373/2015
digitálna kópia :f155373.pdf

faktúra číslo :DF-15-02484
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15426
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152671
číslo pošty :5375/2015
digitálna kópia :f155375.pdf

faktúra číslo :DF-15-02486
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :2227,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15458
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152672
číslo pošty :5374/2015
digitálna kópia :f155374.pdf

faktúra číslo :DF-15-02644
popis :inštrumentárium, odsávač
celkom v EUR s DPH :866,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15179
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152692
číslo pošty :5403/2015
digitálna kópia :f155403.pdf

faktúra číslo :DF-15-02634
popis :senzory
celkom v EUR s DPH :995,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15493
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152693
číslo pošty :5404/2015
digitálna kópia :f155404.pdf

faktúra číslo :DF-15-02646
popis :autotransfúzny vak
celkom v EUR s DPH :614,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15179
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152696
číslo pošty :5452/2015
digitálna kópia :f155452.pdf

faktúra číslo :DF-15-02605
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :2274,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15179
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152718
číslo pošty :5502/2015
digitálna kópia :f155502.pdf

faktúra číslo :DF-15-02614
popis :silikón.hadice,dreny
celkom v EUR s DPH :483,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15161
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152841
číslo pošty :5624/2015
digitálna kópia :f155624.pdf

faktúra číslo :DF-15-02604
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1476,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15524
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152851
číslo pošty :5625/2015
digitálna kópia :f155625.pdf

faktúra číslo :DF-15-02710
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15532
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152852
číslo pošty :5756/2015
digitálna kópia :f155756.pdf

faktúra číslo :DF-15-02616
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1625,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15185
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152855
číslo pošty :5626/2015
digitálna kópia :f155626.pdf

faktúra číslo :DF-15-02721
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :319,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15153
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152878
číslo pošty :5755/2015
digitálna kópia :f155755.pdf

faktúra číslo :DF-15-02722
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :4301,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15155
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152880
číslo pošty :5754/2015
digitálna kópia :f155754.pdf

faktúra číslo :DF-15-02698
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1137,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15185
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152984
číslo pošty :5810/2015
digitálna kópia :f155810.pdf

faktúra číslo :DF-15-02757
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1502,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15496
dátum doručenia :19.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153050
číslo pošty :5894/2015
digitálna kópia :f155894.pdf

faktúra číslo :DF-15-02770
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :334,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15203
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153073
číslo pošty :5938/2015
digitálna kópia :f155938.pdf

faktúra číslo :DF-15-02771
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2706,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15548
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153074
číslo pošty :939/2015
digitálna kópia :f15939.pdf

faktúra číslo :DF-15-02845
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :460,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15207
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153085
číslo pošty :5944/2015
digitálna kópia :f155944.pdf

faktúra číslo :DF-15-02913
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1476,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15568
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153155
číslo pošty :6064/2015
digitálna kópia :f156064.pdf

faktúra číslo :DF-15-02917
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :115/2015
číslo objednávky :PIK15576
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153156
číslo pošty :6075/2015
digitálna kópia :f156075.pdf

faktúra číslo :DF-15-02860
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :3145,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15164
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153159
číslo pošty :6077/2015
digitálna kópia :f156077.pdf

faktúra číslo :DF-15-02859
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :026/2014
číslo objednávky :POS15166
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153160
číslo pošty :6078/2015
digitálna kópia :f156078.pdf

faktúra číslo :DF-15-02850
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :147,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15220
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153175
číslo pošty :6104/2015
digitálna kópia :f156104.pdf

faktúra číslo :DF-15-02886
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :2799,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15590
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153202
číslo pošty :6145/2015
digitálna kópia :f156145.pdf

faktúra číslo :DF-15-03022
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1156,00
číslo zmluvy :019/2014
číslo objednávky :POS15170
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153296
číslo pošty :6353/2015
digitálna kópia :f156353.pdf

faktúra číslo :DF-15-03021
popis :cievna protéza
celkom v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15174
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2153297
číslo pošty :6352/2015
digitálna kópia :f156352.pdf

faktúra číslo :DF-15-02537
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8577,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15474
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560007
číslo pošty :5438/2015
digitálna kópia :f155438.pdf

faktúra číslo :DF-15-02536
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15450
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560008
číslo pošty :5439/2015
digitálna kópia :f155439.pdf

faktúra číslo :DF-15-02705
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :15683,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15521
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560010
číslo pošty :5745/2015
digitálna kópia :f155745.pdf

faktúra číslo :DF-15-02776
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2490,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15533
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560011
číslo pošty :5936/2015
digitálna kópia :f155936.pdf

faktúra číslo :DF-15-02905
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4885,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15545
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560012
číslo pošty :6163/2015
digitálna kópia :f156163.pdf

faktúra číslo :DF-15-02991
popis :mobily 6/2015
celkom v EUR s DPH :694,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :2293835703
číslo pošty :6358/2015
digitálna kópia :f156358.pdf

faktúra číslo :DF-15-03028
popis :stočné 6/2015
celkom v EUR s DPH :303,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251145093
číslo pošty :6422/2015
digitálna kópia :f156422.pdf

faktúra číslo :DF-15-03029
popis :stočné 6/2015
celkom v EUR s DPH :306,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :6423/2015
digitálna kópia :f156423.pdf

faktúra číslo :DF-15-03027
popis :vodné a stočné 6/2015
celkom v EUR s DPH :10,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251158958
číslo pošty :6424/2015
digitálna kópia :f156424.pdf

faktúra číslo :DF-15-03030
popis :vodné a stočné 6/2015
celkom v EUR s DPH :3334,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251159073
číslo pošty :6425/2015
digitálna kópia :f156425.pdf

faktúra číslo :DF-15-02648
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :216,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15176
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256308363
číslo pošty :5430/2015
digitálna kópia :f155430.pdf

faktúra číslo :DF-15-02639
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2603,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15176
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256308388
číslo pošty :5429/2015
digitálna kópia :f155429.pdf

faktúra číslo :DF-15-02613
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :249,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15190
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256308849
číslo pošty :5620/2015
digitálna kópia :f155620.pdf

faktúra číslo :DF-15-02615
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2358,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15190
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256308939
číslo pošty :5619/2015
digitálna kópia :f155619.pdf

faktúra číslo :DF-15-02645
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :104,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15190
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256308942
číslo pošty :5653/2015
digitálna kópia :f155653.pdf

faktúra číslo :DF-15-02641
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :252,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15190
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256308957
číslo pošty :5655/2015
digitálna kópia :f155655.pdf

faktúra číslo :DF-15-02692
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :4233,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15190
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256308991
číslo pošty :5654/2015
digitálna kópia :f155654.pdf

faktúra číslo :DF-15-02654
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :80,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15167
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256309019
číslo pošty :5737/2015
digitálna kópia :f155737.pdf

faktúra číslo :DF-15-02729
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15197
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256309391
číslo pošty :5821/2015
digitálna kópia :f155821.pdf

faktúra číslo :DF-15-02728
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1713,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15197
dátum doručenia :17.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256309417
číslo pošty :5822/2015
digitálna kópia :f155822.pdf

faktúra číslo :DF-15-02844
popis :mat.hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :2702,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15210
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256309685
číslo pošty :5966/2015
digitálna kópia :f155966.pdf

faktúra číslo :DF-15-02840
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :302,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15212
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256310084
číslo pošty :6160/2015
digitálna kópia :f156160.pdf

faktúra číslo :DF-15-02833
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1090,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15212
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256310093
číslo pošty :6159/2015
digitálna kópia :f156159.pdf

faktúra číslo :DF-15-02925
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :493,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15222
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256310194
číslo pošty :6208/2015
digitálna kópia :f156208.pdf

faktúra číslo :DF-15-02924
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2845,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15222
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256310228
číslo pošty :6209/2015
digitálna kópia :f156209.pdf

faktúra číslo :DF-15-02473
popis :sety
celkom v EUR s DPH :22164,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15156
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002259
číslo pošty :5299/2015
digitálna kópia :f155299.pdf

faktúra číslo :DF-15-02457
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15473
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002260
číslo pošty :5298/2015
digitálna kópia :f155298.pdf

faktúra číslo :DF-15-02458
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1440,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15488
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002275
číslo pošty :5297/2015
digitálna kópia :f155297.pdf

faktúra číslo :DF-15-02464
popis :prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :593,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15078
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002330
číslo pošty :5319/2015
digitálna kópia :f155319.pdf

faktúra číslo :DF-15-02465
popis :sety
celkom v EUR s DPH :312,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15079
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002368
číslo pošty :5320/2015
digitálna kópia :f155320.pdf

faktúra číslo :DF-15-02466
popis :prísl.invazívne
celkom v EUR s DPH :570,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15079
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002390
číslo pošty :5321/2015
digitálna kópia :f155321.pdf

faktúra číslo :DF-15-02559
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :452,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15218
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002527
číslo pošty :5434/2015
digitálna kópia :f155434.pdf

faktúra číslo :DF-15-02515
popis :prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :296,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15078
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002568
číslo pošty :5398/2015
digitálna kópia :f155398.pdf

faktúra číslo :DF-15-02558
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2519,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15219
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002593
číslo pošty :5433/2015
digitálna kópia :f155433.pdf

faktúra číslo :DF-15-02560
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :238,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15220
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002594
číslo pošty :5432/2015
digitálna kópia :f155432.pdf

faktúra číslo :DF-15-02516
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :87,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15006
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002619
číslo pošty :5396/2015
digitálna kópia :f155396.pdf

faktúra číslo :DF-15-02694
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1713,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15180
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002622
číslo pošty :5399/2015
digitálna kópia :f155399.pdf

faktúra číslo :DF-15-02494
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3220,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15501
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002636
číslo pošty :5400/2015
digitálna kópia :f155400.pdf

faktúra číslo :DF-15-02582
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9070,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15509
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002881
číslo pošty :5579/2015
digitálna kópia :f155579.pdf

faktúra číslo :DF-15-02581
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15509
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003005
číslo pošty :5571/2015
digitálna kópia :f155571.pdf

faktúra číslo :DF-15-02656
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1048,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15156
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003204
číslo pošty :5662/2015
digitálna kópia :f155662.pdf

faktúra číslo :DF-15-02655
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1404,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15194
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003207
číslo pošty :5663/2015
digitálna kópia :f155663.pdf

faktúra číslo :DF-15-02854
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2128,45
číslo zmluvy :055/2014
číslo objednávky :POS15160
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003329
číslo pošty :5801/2015
digitálna kópia :f155801.pdf

faktúra číslo :DF-15-02716
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1659,60
číslo zmluvy :069/2015
číslo objednávky :PIR15205
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003435
číslo pošty :5749/2015
digitálna kópia :f155749.pdf

faktúra číslo :DF-15-02690
popis :oprava perfusor space
celkom v EUR s DPH :703,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003456
číslo pošty :5798/2015
digitálna kópia :f155798.pdf

faktúra číslo :DF-15-02739
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :965,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15198
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003690
číslo pošty :5807/2015
digitálna kópia :f155807.pdf

faktúra číslo :DF-15-02730
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :157,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15198
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003734
číslo pošty :5808/2015
digitálna kópia :f155808.pdf

faktúra číslo :DF-15-02807
popis :servis zdravotechniky
celkom v EUR s DPH :1028,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300003988
číslo pošty :6032/2015
digitálna kópia :f156032.pdf

faktúra číslo :DF-15-02843
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15206
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004046
číslo pošty :5964/2015
digitálna kópia :f155964.pdf

faktúra číslo :DF-15-02842
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1149,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15206
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004047
číslo pošty :5963/2015
digitálna kópia :f155963.pdf

faktúra číslo :DF-15-02787
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15537
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004051
číslo pošty :5965/2015
digitálna kópia :f155965.pdf

faktúra číslo :DF-15-02907
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1140,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15558
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004122
číslo pošty :6023/2015
digitálna kópia :f156023.pdf

faktúra číslo :DF-15-02823
popis :sety
celkom v EUR s DPH :13056,00
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15558
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004123
číslo pošty :6024/2015
digitálna kópia :f156024.pdf

faktúra číslo :DF-15-02947
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3220,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15563
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004397
číslo pošty :6234/2015
digitálna kópia :f156234.pdf

faktúra číslo :DF-15-02916
popis :bandáž
celkom v EUR s DPH :1440,12
číslo zmluvy :127/2015
číslo objednávky :PIK15562
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004416
číslo pošty :6207/2015
digitálna kópia :f156207.pdf

faktúra číslo :DF-15-02836
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :102,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15217
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004471
číslo pošty :6136/2015
digitálna kópia :f156136.pdf

faktúra číslo :DF-15-02835
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :157,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15217
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004512
číslo pošty :6152/2015
digitálna kópia :f156152.pdf

faktúra číslo :DF-15-02919
popis :mat.hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :2580,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15224
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004614
číslo pošty :6180/2015
digitálna kópia :f156180.pdf

faktúra číslo :DF-15-02992
popis :STORNO - DD-15-0075
celkom v EUR s DPH :15400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004615
číslo pošty :6356/2015
digitálna kópia :f156356.pdf

faktúra číslo :DF-15-02918
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1722,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15224
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004629
číslo pošty :6182/2015
digitálna kópia :f156182.pdf

faktúra číslo :DF-15-03017
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :101,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15224
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300004699
číslo pošty :6354/2015
digitálna kópia :f156354.pdf

faktúra číslo :DF-15-02213
popis :záloha elektr.energia 6/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-02212
popis :záloha plyn 6/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014 -6
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-02943
popis :výmena switchov CISCO 2960X
celkom v EUR s DPH :7353,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
IČO dodávateľa :35810734
číslo faktúry dodávateľa :321500195
číslo pošty :6245/2015
digitálna kópia :f156245.pdf

faktúra číslo :DF-15-02561
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15217
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500332
číslo pošty :5431/2015
digitálna kópia :f155431.pdf

faktúra číslo :DF-15-02795
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :080/2014
číslo objednávky :LIEK15238
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500368
číslo pošty :5951/2015
digitálna kópia :f155951.pdf

faktúra číslo :DF-15-02397
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.06.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :3470881942
číslo pošty :5243/2015
digitálna kópia :f155243.pdf

faktúra číslo :DF-15-02984
popis :sety
celkom v EUR s DPH :5340,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15219
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Teleflex Medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Valová 49, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :34137921
číslo faktúry dodávateľa :36011629
číslo pošty :6304/2015
digitálna kópia :f156304.pdf

faktúra číslo :DF-15-03040
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :311,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15219
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Teleflex Medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Valová 49, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :34137921
číslo faktúry dodávateľa :36011630
číslo pošty :6305/2015
digitálna kópia :f156305.pdf

faktúra číslo :DF-15-02570
popis :aktualizácia ASPI 2015
celkom v EUR s DPH :997,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :Wolters Kluwer s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 82109
IČO dodávateľa :31348262
číslo faktúry dodávateľa :4101571538
číslo pošty :5672/2015
digitálna kópia :f155672.pdf

faktúra číslo :DF-15-02632
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1698,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15190
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420155217
číslo pošty :5436/2015
digitálna kópia :f155436.pdf

faktúra číslo :DF-15-02608
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :388,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15196
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420155400
číslo pošty :5602/2015
digitálna kópia :f155602.pdf

faktúra číslo :DF-15-02631
popis :katétre,sety
celkom v EUR s DPH :7047,60
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15200
dátum doručenia :12.06.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420155440
číslo pošty :5650/2015
digitálna kópia :f155650.pdf

faktúra číslo :DF-15-02784
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :856,08
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15216
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420155820
číslo pošty :5961/2015
digitálna kópia :f155961.pdf

faktúra číslo :DF-15-02961
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :2907,96
číslo zmluvy :072/2015
číslo objednávky :PIR15230
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420156043
číslo pošty :6232/2015
digitálna kópia :f156232.pdf

faktúra číslo :DF-15-02391
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :105,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203827040
číslo pošty :5253/2015
digitálna kópia :f155253.pdf

faktúra číslo :DF-15-02685
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :395,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203877486
číslo pošty :5785/2015
digitálna kópia :f155785.pdf

faktúra číslo :DF-15-02798
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :105,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203908642
číslo pošty :6056/2015
digitálna kópia :f156056.pdf

faktúra číslo :DF-15-02899
popis :špeciálne plyny 6/2015
celkom v EUR s DPH :1705,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203959021
číslo pošty :6280/2015
digitálna kópia :f156280.pdf

faktúra číslo :DF-15-02901
popis :nájomné-špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :632,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203959456
číslo pošty :6281/2015
digitálna kópia :f156281.pdf

faktúra číslo :DF-15-02900
popis :nájomné-špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :405,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203961535
číslo pošty :6282/2015
digitálna kópia :f156282.pdf

faktúra číslo :DF-15-02688
popis :školenie EO-Ing.Beňová
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Poradca podnikateľa,spol. s r.
adresa dodávateľa :Martina Rázusa 23A, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31592503
číslo faktúry dodávateľa :5021508176
číslo pošty :5833/2015
digitálna kópia :f155833.pdf

faktúra číslo :DF-15-02687
popis :školenie EO-Ing.Beňová
celkom v EUR s DPH :96,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :Poradca podnikateľa,spol. s r.
adresa dodávateľa :Martina Rázusa 23A, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31592503
číslo faktúry dodávateľa :5021508333
číslo pošty :5832/2015
digitálna kópia :f155832.pdf

faktúra číslo :DF-15-02809
popis :Personálny poradca 2016
celkom v EUR s DPH :125,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :Poradca podnikateľa,spol. s r.
adresa dodávateľa :Martina Rázusa 23A, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31592503
číslo faktúry dodávateľa :5021510213
číslo pošty :6190/2015
digitálna kópia :f156190.pdf

faktúra číslo :TF-15-00221
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :3947,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733625
číslo pošty :5310/2015
digitálna kópia :f155310.pdf

faktúra číslo :DF-15-02529
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2120,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15216
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733712
číslo pošty :5308/2015
digitálna kópia :f155308.pdf

faktúra číslo :DF-15-02521
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :320,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15215
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733713
číslo pošty :5307/2015
digitálna kópia :f155307.pdf

faktúra číslo :TF-15-00231
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :6890,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733787
číslo pošty :5580/2015
digitálna kópia :f155580.pdf

faktúra číslo :DF-15-02571
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3923,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15228
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733880
číslo pošty :5582/2015
digitálna kópia :f155582.pdf

faktúra číslo :DF-15-02575
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3863,26
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15227
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733881
číslo pošty :5581/2015
digitálna kópia :f155581.pdf

faktúra číslo :TF-15-00241
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :18388,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733961
číslo pošty :5773/2015
digitálna kópia :f155773.pdf

faktúra číslo :DF-15-02741
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :10751,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15234
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734051
číslo pošty :5771/2015
digitálna kópia :f155771.pdf

faktúra číslo :DF-15-02742
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3876,38
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15233
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734052
číslo pošty :5772/2015
digitálna kópia :f155772.pdf

faktúra číslo :TF-15-00250
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2968,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734124
číslo pošty :5983/2015
digitálna kópia :f155983.pdf

faktúra číslo :DF-15-02796
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5933,48
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15239
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734214
číslo pošty :5984/2015
digitálna kópia :f155984.pdf

faktúra číslo :DF-15-02797
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5972,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15239
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734215
číslo pošty :5985/2015
digitálna kópia :f155985.pdf

faktúra číslo :DF-15-02891
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8032,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15249
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734366
číslo pošty :6194/2015
digitálna kópia :f156194.pdf

faktúra číslo :DF-15-02898
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1657,26
číslo zmluvy :108/2015
číslo objednávky :LIEK15248
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50734367
číslo pošty :6193/2015
digitálna kópia :f156193.pdf

faktúra číslo :TF-15-00225
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :4335,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.06.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5089326
číslo pošty :5444/2015
digitálna kópia :f155444.pdf

faktúra číslo :DF-15-02562
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15221
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5091984
číslo pošty :5442/2015
digitálna kópia :f155442.pdf

faktúra číslo :DF-15-02578
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :744,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15222
dátum doručenia :07.06.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5091987
číslo pošty :5443/2015
digitálna kópia :f155443.pdf

faktúra číslo :DF-15-02726
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :744,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15230
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5093709
číslo pošty :5687/2015
digitálna kópia :f155687.pdf

faktúra číslo :TF-15-00236
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :4374,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.06.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5094350
číslo pošty :5691/2015
digitálna kópia :f155691.pdf

faktúra číslo :DF-15-02788
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :891,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15236
dátum doručenia :21.06.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5097728
číslo pošty :5977/2015
digitálna kópia :f155977.pdf

faktúra číslo :TF-15-00248
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :6261,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.06.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5097744
číslo pošty :5952/2015
digitálna kópia :f155952.pdf

faktúra číslo :DF-15-02896
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :677,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15243
dátum doručenia :28.06.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5103128
číslo pošty :6119/2015
digitálna kópia :f156119.pdf

faktúra číslo :DF-15-02569
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :90,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515309206
číslo pošty :5587/2015
digitálna kópia :f155587.pdf

faktúra číslo :DF-15-02568
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515309207
číslo pošty :5588/2015
digitálna kópia :f155588.pdf

faktúra číslo :DF-15-02567
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :52,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.06.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515309208
číslo pošty :5589/2015
digitálna kópia :f155589.pdf

faktúra číslo :DF-15-02804
popis :overenie meradla a CE
celkom v EUR s DPH :46,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515310115
číslo pošty :5999/2015
digitálna kópia :f155999.pdf

faktúra číslo :DF-15-02936
popis :kalibrácia
celkom v EUR s DPH :201,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.06.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515310538
číslo pošty :6225/2015
digitálna kópia :f156225.pdf

faktúra číslo :DF-15-02897
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :81,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15247
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :562702
číslo pošty :6131/2015
digitálna kópia :f156131.pdf

faktúra číslo :DF-15-02603
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15520
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600150439
číslo pošty :5601/2015
digitálna kópia :f155601.pdf

faktúra číslo :DF-15-02478
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :7627,31
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15150
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608673
číslo pošty :5317/2015
digitálna kópia :f155317.pdf

faktúra číslo :DF-15-02555
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :803,53
číslo zmluvy :058/2014
číslo objednávky :POS15150
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608729
číslo pošty :5493/2015
digitálna kópia :f155493.pdf

faktúra číslo :DF-15-02658
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :204,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15157
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608813
číslo pošty :5717/2015
digitálna kópia :f155717.pdf

faktúra číslo :DF-15-02657
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :860,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15159
dátum doručenia :15.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608828
číslo pošty :5717/2015
digitálna kópia :f155717.pdf

faktúra číslo :DF-15-02720
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1814,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15157
dátum doručenia :16.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608848
číslo pošty :5816/2015
digitálna kópia :f155816.pdf

faktúra číslo :DF-15-02767
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :983,91
číslo zmluvy :058/2014_D1
číslo objednávky :POS15159
dátum doručenia :18.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608872
číslo pošty :5941/2015
digitálna kópia :f155941.pdf

faktúra číslo :DF-15-02847
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :860,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15204
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608915
číslo pošty :6011/2015
digitálna kópia :f156011.pdf

faktúra číslo :DF-15-02832
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :122,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15204
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608946
číslo pošty :6151/2015
digitálna kópia :f156151.pdf

faktúra číslo :DF-15-02848
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :39,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15204
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :616148
číslo pošty :6010/2015
digitálna kópia :f156010.pdf

faktúra číslo :DF-15-02649
popis :Hospodárske noviny 7-12/2015
celkom v EUR s DPH :100,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :MAFRA Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Nobelova 34, Bratislava, 83605
IČO dodávateľa :31333524
číslo faktúry dodávateľa :6218541
číslo pošty :5753/2015
digitálna kópia :f155753.pdf

faktúra číslo :DF-15-02424
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :164,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15170
dátum doručenia :01.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :627775
číslo pošty :5204/2015
digitálna kópia :f155204.pdf

faktúra číslo :DF-15-02695
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :2675,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15178
dátum doručenia :04.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :627847
číslo pošty :5492/2015
digitálna kópia :f155492.pdf

faktúra číslo :DF-15-02606
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :1669,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15178
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :627900
číslo pošty :5570/2015
digitálna kópia :f155570.pdf

faktúra číslo :DF-15-02696
popis :drenáže,katétre
celkom v EUR s DPH :1041,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15193
dátum doručenia :11.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :627936
číslo pošty :5817/2015
digitálna kópia :f155817.pdf

faktúra číslo :DF-15-02849
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :658,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15204
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628051
číslo pošty :6013/2015
digitálna kópia :f156013.pdf

faktúra číslo :DF-15-02817
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :192,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15178
dátum doručenia :23.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628056
číslo pošty :6012/2015
digitálna kópia :f156012.pdf

faktúra číslo :DF-15-02839
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :369,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15215
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628103
číslo pošty :6149/2015
digitálna kópia :f156149.pdf

faktúra číslo :DF-15-02837
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :439,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15221
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :628122
číslo pošty :6139/2015
digitálna kópia :f156139.pdf

faktúra číslo :TF-15-00222
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :69,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.06.2015
dodávateľ :Baterie Centrum SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08
IČO dodávateľa :35868724
číslo faktúry dodávateľa :637151065
číslo pošty :5351/2015
digitálna kópia :f155351.pdf

faktúra číslo :DF-15-02633
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15508
dátum doručenia :08.06.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650030
číslo pošty :5486/2015
digitálna kópia :f155486.pdf

faktúra číslo :DF-15-02884
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3810,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15508
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650034
číslo pošty :6142/2015
digitálna kópia :f156142.pdf

faktúra číslo :DF-15-02887
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15546
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650035
číslo pošty :6140/2015
digitálna kópia :f156140.pdf

faktúra číslo :DF-15-02737
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :213,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15037
dátum doručenia :22.06.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :70304/2015
číslo pošty :5862/2015
digitálna kópia :f155862.pdf

faktúra číslo :DF-15-02794
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :490,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15036
dátum doručenia :26.06.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :70317/2015
číslo pošty :6057/2015
digitálna kópia :f156057.pdf

faktúra číslo :DF-15-02553
popis :prehliadka Echa Vivid 7
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.06.2015
dodávateľ :Intes Poprad, s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie sv.Egídia 95, Poprad, 5801
IČO dodávateľa :36449814
číslo faktúry dodávateľa :72-5-0000085
číslo pošty :5474/2015
digitálna kópia :f155474.pdf

faktúra číslo :DF-15-02885
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15027
dátum doručenia :29.06.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750312
číslo pošty :6143/2015
digitálna kópia :f156143.pdf

faktúra číslo :DF-15-02588
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3612,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15510
dátum doručenia :09.06.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151039
číslo pošty :5529/2015
digitálna kópia :f155529.pdf

faktúra číslo :DF-15-02815
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10454,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15552
dátum doručenia :24.06.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151177
číslo pošty :6003/2015
digitálna kópia :f156003.pdf

faktúra číslo :DF-15-02904
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15564
dátum doručenia :25.06.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800151192
číslo pošty :6037/2015
digitálna kópia :f156037.pdf

faktúra číslo :DF-15-02944
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10454,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15564
dátum doručenia :29.06.2015</