Objednávky vyhotovené v máji 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : IT15016
popis :pager, telefón
suma v EUR s DPH :165,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31560806
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15016.pdf

Objednávka číslo : IT15017
popis :LCD, SSD disk
suma v EUR s DPH :514,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Martin Gall - MG COMP
adresa dodávateľa :Šmeralova 23, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa :41751477
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15017.pdf

Objednávka číslo : KRV15131
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15131.pdf

Objednávka číslo : KRV15132
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15132.pdf

Objednávka číslo : KRV15133
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15133.pdf

Objednávka číslo : KRV15134
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15134.pdf

Objednávka číslo : KRV15135
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15135.pdf

Objednávka číslo : KRV15136
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15136.pdf

Objednávka číslo : KRV15137
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15137.pdf

Objednávka číslo : KRV15138
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15138.pdf

Objednávka číslo : KRV15140
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15140.pdf

Objednávka číslo : KRV15141
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15141.pdf

Objednávka číslo : KRV15142
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15142.pdf

Objednávka číslo : KRV15143
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15143.pdf

Objednávka číslo : KRV15145
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15145.pdf

Objednávka číslo : KRV15146
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15146.pdf

Objednávka číslo : KRV15147
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15147.pdf

Objednávka číslo : KRV15148
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15148.pdf

Objednávka číslo : KRV15149
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15149.pdf

Objednávka číslo : KRV15150
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15150.pdf

Objednávka číslo : KRV15151
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15151.pdf

Objednávka číslo : KRV15152
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1265,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15152.pdf

Objednávka číslo : KRV15153
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15153.pdf

Objednávka číslo : KRV15154
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15154.pdf

Objednávka číslo : KRV15155
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15155.pdf

Objednávka číslo : KRV15157
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15157.pdf

Objednávka číslo : KRV15158
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15158.pdf

Objednávka číslo : KRV15159
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15159.pdf

Objednávka číslo : KRV15160
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15160.pdf

Objednávka číslo : KRV15161
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15161.pdf

Objednávka číslo : KRV15162
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15162.pdf

Objednávka číslo : KRV15163
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15163.pdf

Objednávka číslo : KRV15164
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15164.pdf

Objednávka číslo : KRV15165
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15165.pdf

Objednávka číslo : LIEK15174
popis :lieky
suma v EUR s DPH :209,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15174.pdf

Objednávka číslo : LIEK15175
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1373,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15175.pdf

Objednávka číslo : LIEK15177
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1218,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15177.pdf

Objednávka číslo : LIEK15179
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1322,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15179.pdf

Objednávka číslo : LIEK15180
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1561,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15180.pdf

Objednávka číslo : LIEK15183
popis :lieky
suma v EUR s DPH :118,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15183.pdf

Objednávka číslo : LIEK15184
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2036,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15184.pdf

Objednávka číslo : LIEK15185
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2074,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15185.pdf

Objednávka číslo : LIEK15186
popis :lieky
suma v EUR s DPH :13662,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15186.pdf

Objednávka číslo : LIEK15187
popis :lieky
suma v EUR s DPH :107,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15187.pdf

Objednávka číslo : LIEK15188
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15188.pdf

Objednávka číslo : LIEK15189
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15189.pdf

Objednávka číslo : LIEK15190
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15190.pdf

Objednávka číslo : LIEK15191
popis :lieky
suma v EUR s DPH :721,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15191.pdf

Objednávka číslo : LIEK15192
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3312,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15192.pdf

Objednávka číslo : LIEK15193
popis :lieky
suma v EUR s DPH :169,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15193.pdf

Objednávka číslo : LIEK15194
popis :lieky
suma v EUR s DPH :37,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15194.pdf

Objednávka číslo : LIEK15195
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3170,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15195.pdf

Objednávka číslo : LIEK15196
popis :lieky
suma v EUR s DPH :361,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15196.pdf

Objednávka číslo : LIEK15197
popis :lieky
suma v EUR s DPH :711,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15197.pdf

Objednávka číslo : LIEK15198
popis :lieky
suma v EUR s DPH :790,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15198.pdf

Objednávka číslo : LIEK15199
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6042,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15199.pdf

Objednávka číslo : LIEK15200
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3625,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15200.pdf

Objednávka číslo : LIEK15201
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15201.pdf

Objednávka číslo : LIEK15202
popis :lieky
suma v EUR s DPH :179,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15202.pdf

Objednávka číslo : LIEK15203
popis :lieky
suma v EUR s DPH :57,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15203.pdf

Objednávka číslo : LIEK15204
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15204.pdf

Objednávka číslo : LIEK15205
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2417,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15205.pdf

Objednávka číslo : LIEK15206
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1734,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15206.pdf

Objednávka číslo : LIEK15207
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3791,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15207.pdf

Objednávka číslo : LIEK15208
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9035,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15208.pdf

Objednávka číslo : LIEK15209
popis :lieky
suma v EUR s DPH :236,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15209.pdf

Objednávka číslo : LIEK15210
popis :lieky
suma v EUR s DPH :405,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15210.pdf

Objednávka číslo : MAT15028
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :183,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15028.pdf

Objednávka číslo : MAT15029
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :408,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15029.pdf

Objednávka číslo : MAT15030
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :670,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15030.pdf

Objednávka číslo : MAT15032
popis :papier kancelársky
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15032.pdf

Objednávka číslo : OAIM15065
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3066,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15065.pdf

Objednávka číslo : OAIM15066
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :3075,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15066.pdf

Objednávka číslo : OAIM15067
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4482,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15067.pdf

Objednávka číslo : OAIM15068
popis :kanyly,senzory
suma v EUR s DPH :3828,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15068.pdf

Objednávka číslo : OAIM15069
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2334,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15069.pdf

Objednávka číslo : OAIM15070
popis :senzory
suma v EUR s DPH :995,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15070.pdf

Objednávka číslo : OAIM15071
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2772,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15071.pdf

Objednávka číslo : OAIM15072
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :357,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15072.pdf

Objednávka číslo : OAIM15073
popis :prísl.invazívne
suma v EUR s DPH :5863,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15073.pdf

Objednávka číslo : OAIM15074
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :4565,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15074.pdf

Objednávka číslo : OAIM15075
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5138,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15075.pdf

Objednávka číslo : OAIM15076
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1249,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15076.pdf

Objednávka číslo : OAIM15077
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :213,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15077.pdf

Objednávka číslo : OAIM15078
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :890,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15078.pdf

Objednávka číslo : OAIM15079
popis :prísl.invazívne
suma v EUR s DPH :1038,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15079.pdf

Objednávka číslo : OKJ15005
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :322,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15005.pdf

Objednávka číslo : OOPP15023
popis :obuv-zamestnanci
suma v EUR s DPH :518,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15023.pdf

Objednávka číslo : PEK15132
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :82399,93
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15132.pdf

Objednávka číslo : PEK15133
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3798,00
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15133.pdf

Objednávka číslo : PEK15134
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :48482,94
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15134.pdf

Objednávka číslo : PEK15135
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2608,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15135.pdf

Objednávka číslo : PEK15136
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :15904,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15136.pdf

Objednávka číslo : PEK15137
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :73632,08
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15137.pdf

Objednávka číslo : PEK15138
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :19182,24
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15138.pdf

Objednávka číslo : PEK15139
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15139.pdf

Objednávka číslo : PEK15140
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :29862,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15140.pdf

Objednávka číslo : PEK15141
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :15676,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15141.pdf

Objednávka číslo : PEK15142
popis :sety
suma v EUR s DPH :7862,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15142.pdf

Objednávka číslo : PEK15143
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :82406,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15143.pdf

Objednávka číslo : PEK15144
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :25068,91
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15144.pdf

Objednávka číslo : PEK15145
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :53730,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15145.pdf

Objednávka číslo : PEK15146
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :64386,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15146.pdf

Objednávka číslo : PEK15147
popis :katétre
suma v EUR s DPH :20688,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15147.pdf

Objednávka číslo : PEK15148
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :7135,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15148.pdf

Objednávka číslo : PEK15149
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15149.pdf

Objednávka číslo : PEK15150
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :56157,59
číslo zmluvy :111/2013_D3
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15150.pdf

Objednávka číslo : PEK15151
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :42428,19
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15151.pdf

Objednávka číslo : PEK15152
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :46603,76
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15152.pdf

Objednávka číslo : PEK15153
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :24084,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15153.pdf

Objednávka číslo : PEK15154
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :10160,05
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15154.pdf

Objednávka číslo : PEK15155
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4276,80
číslo zmluvy :026/2015
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15155.pdf

Objednávka číslo : PEK15156
popis :sety
suma v EUR s DPH :23212,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15156.pdf

Objednávka číslo : PEK15157
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2018,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15157.pdf

Objednávka číslo : PEK15158
popis :šitie
suma v EUR s DPH :805,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15158.pdf

Objednávka číslo : PEK15159
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :70756,20
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15159.pdf

Objednávka číslo : PEK15160
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :54306,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15160.pdf

Objednávka číslo : PEK15161
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :68584,81
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15161.pdf

Objednávka číslo : PIK15363
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17895,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15363.pdf

Objednávka číslo : PIK15364
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16453,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :79393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15364.pdf

Objednávka číslo : PIK15365
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5205,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15365.pdf

Objednávka číslo : PIK15366
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4485,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15366.pdf

Objednávka číslo : PIK15367
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1833,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15367.pdf

Objednávka číslo : PIK15368
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2247,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15368.pdf

Objednávka číslo : PIK15369
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3984,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15369.pdf

Objednávka číslo : PIK15370
popis :bandáž
suma v EUR s DPH :1080,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15370.pdf

Objednávka číslo : PIK15371
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2425,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15371.pdf

Objednávka číslo : PIK15372
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :562,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15372.pdf

Objednávka číslo : PIK15373
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15373.pdf

Objednávka číslo : PIK15374
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15374.pdf

Objednávka číslo : PIK15375
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15375.pdf

Objednávka číslo : PIK15376
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :200,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15376.pdf

Objednávka číslo : PIK15377
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2898,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15377.pdf

Objednávka číslo : PIK15378
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15378.pdf

Objednávka číslo : PIK15379
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15379.pdf

Objednávka číslo : PIK15380
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11880,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :79393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15380.pdf

Objednávka číslo : PIK15381
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13214,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15381.pdf

Objednávka číslo : PIK15382
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15382.pdf

Objednávka číslo : PIK15383
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1222,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15383.pdf

Objednávka číslo : PIK15384
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10310,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15384.pdf

Objednávka číslo : PIK15385
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15385.pdf

Objednávka číslo : PIK15386
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1465,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15386.pdf

Objednávka číslo : PIK15387
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1940,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15387.pdf

Objednávka číslo : PIK15388
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :14400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15388.pdf

Objednávka číslo : PIK15389
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6394,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15389.pdf

Objednávka číslo : PIK15390
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15390.pdf

Objednávka číslo : PIK15391
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9015,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15391.pdf

Objednávka číslo : PIK15392
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :4034,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15392.pdf

Objednávka číslo : PIK15393
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10310,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15393.pdf

Objednávka číslo : PIK15394
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15394.pdf

Objednávka číslo : PIK15395
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :7844,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15395.pdf

Objednávka číslo : PIK15396
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15396.pdf

Objednávka číslo : PIK15397
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15397.pdf

Objednávka číslo : PIK15398
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8943,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15398.pdf

Objednávka číslo : PIK15399
popis :katétre
suma v EUR s DPH :130,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15399.pdf

Objednávka číslo : PIK15400
popis :katétre
suma v EUR s DPH :683,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15400.pdf

Objednávka číslo : PIK15401
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15401.pdf

Objednávka číslo : PIK15402
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1740,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15402.pdf

Objednávka číslo : PIK15403
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6900,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15403.pdf

Objednávka číslo : PIK15404
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15404.pdf

Objednávka číslo : PIK15405
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8037,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15405.pdf

Objednávka číslo : PIK15406
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9033,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15406.pdf

Objednávka číslo : PIK15407
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :7655,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15407.pdf

Objednávka číslo : PIK15408
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5785,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15408.pdf

Objednávka číslo : PIK15409
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15409.pdf

Objednávka číslo : PIK15410
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11173,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15410.pdf

Objednávka číslo : PIK15411
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5281,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15411.pdf

Objednávka číslo : PIK15412
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5475,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15412.pdf

Objednávka číslo : PIK15413
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15413.pdf

Objednávka číslo : PIK15414
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15414.pdf

Objednávka číslo : PIK15415
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15415.pdf

Objednávka číslo : PIK15416
popis :sety,vodiče
suma v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15416.pdf

Objednávka číslo : PIK15417
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10881,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15417.pdf

Objednávka číslo : PIK15418
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4092,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15418.pdf

Objednávka číslo : PIK15419
popis :uzatvárací systém
suma v EUR s DPH :1590,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15419.pdf

Objednávka číslo : PIK15420
popis :sety
suma v EUR s DPH :45542,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15420.pdf

Objednávka číslo : PIK15421
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15421.pdf

Objednávka číslo : PIK15422
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15422.pdf

Objednávka číslo : PIK15423
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :13753,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15423.pdf

Objednávka číslo : PIK15424
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8084,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15424.pdf

Objednávka číslo : PIK15425
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15425.pdf

Objednávka číslo : PIK15426
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3045,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15426.pdf

Objednávka číslo : PIK15427
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15427.pdf

Objednávka číslo : PIK15428
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :19773,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15428.pdf

Objednávka číslo : PIK15429
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8835,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15429.pdf

Objednávka číslo : PIK15430
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1523,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15430.pdf

Objednávka číslo : PIK15431
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :12884,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15431.pdf

Objednávka číslo : PIK15432
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1207,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15432.pdf

Objednávka číslo : PIK15433
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4885,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15433.pdf

Objednávka číslo : PIK15434
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3197,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15434.pdf

Objednávka číslo : PIK15435
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1401,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15435.pdf

Objednávka číslo : PIK15436
popis :uzávery cievne,katétre
suma v EUR s DPH :6032,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15436.pdf

Objednávka číslo : PIK15437
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15437.pdf

Objednávka číslo : PIK15438
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2710,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15438.pdf

Objednávka číslo : PIK15439
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5706,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15439.pdf

Objednávka číslo : PIK15440
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15440.pdf

Objednávka číslo : PIK15441
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19650,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15441.pdf

Objednávka číslo : PIK15442
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :6627,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15442.pdf

Objednávka číslo : PIK15443
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5205,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15443.pdf

Objednávka číslo : PIK15444
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2228,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15444.pdf

Objednávka číslo : PIK15445
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7068,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15445.pdf

Objednávka číslo : PIK15446
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2971,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15446.pdf

Objednávka číslo : PIK15447
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8637,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15447.pdf

Objednávka číslo : PIK15448
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15448.pdf

Objednávka číslo : PIK15449
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15449.pdf

Objednávka číslo : PIK15450
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1222,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15450.pdf

Objednávka číslo : PIK15451
popis :katétre
suma v EUR s DPH :345,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15451.pdf

Objednávka číslo : PIK15452
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15452.pdf

Objednávka číslo : PIK15453
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15453.pdf

Objednávka číslo : PIK15454
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9484,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15454.pdf

Objednávka číslo : PIK15455
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15455.pdf

Objednávka číslo : PIK15456
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :3578,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15456.pdf

Objednávka číslo : PIK15457
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15457.pdf

Objednávka číslo : PIK15458
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3211,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15458.pdf

Objednávka číslo : PIK15459
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :12786,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15459.pdf

Objednávka číslo : PIK15460
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :304,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15460.pdf

Objednávka číslo : PIK15461
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :12982,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15461.pdf

Objednávka číslo : PIK15462
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1495,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15462.pdf

Objednávka číslo : PIK15463
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15463.pdf

Objednávka číslo : PIK15464
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :5560,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15464.pdf

Objednávka číslo : PIK15465
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :830,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15465.pdf

Objednávka číslo : PIK15466
popis :sety
suma v EUR s DPH :37900,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15466.pdf

Objednávka číslo : PIK15467
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7508,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15467.pdf

Objednávka číslo : PIK15468
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7590,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15468.pdf

Objednávka číslo : PIK15469
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15180,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :47960515
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15469.pdf

Objednávka číslo : PIK15470
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5281,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15470.pdf

Objednávka číslo : PIK15471
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15471.pdf

Objednávka číslo : PIK15472
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18548,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15472.pdf

Objednávka číslo : PIK15473
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15473.pdf

Objednávka číslo : PIK15474
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8577,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :17309182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15474.pdf

Objednávka číslo : PIK15475
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15475.pdf

Objednávka číslo : PIK15476
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5920,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15476.pdf

Objednávka číslo : PIK15477
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6350,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15477.pdf

Objednávka číslo : PIK15478
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7764,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15478.pdf

Objednávka číslo : PIK15479
popis :sety,vodiče
suma v EUR s DPH :4482,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15479.pdf

Objednávka číslo : PIK15481
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1089,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15481.pdf

Objednávka číslo : PIK15482
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15482.pdf

Objednávka číslo : PIK15483
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15483.pdf

Objednávka číslo : PIK15484
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10380,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15484.pdf

Objednávka číslo : PIK15485
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2291,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15485.pdf

Objednávka číslo : PIK15486
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5301,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15486.pdf

Objednávka číslo : PIK15487
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7221,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15487.pdf

Objednávka číslo : PIK15488
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15488.pdf

Objednávka číslo : PIK15489
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16179,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15489.pdf

Objednávka číslo : PIK15490
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15490.pdf

Objednávka číslo : PIK15491
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :6720,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15491.pdf

Objednávka číslo : PIR15150
popis :katétre
suma v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15150.pdf

Objednávka číslo : PIR15151
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :12684,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15151.pdf

Objednávka číslo : PIR15152
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15152.pdf

Objednávka číslo : PIR15153
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15153.pdf

Objednávka číslo : PIR15154
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :9078,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15154.pdf

Objednávka číslo : PIR15155
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3071,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15155.pdf

Objednávka číslo : PIR15156
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1464,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15156.pdf

Objednávka číslo : PIR15157
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15157.pdf

Objednávka číslo : PIR15158
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1389,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15158.pdf

Objednávka číslo : PIR15159
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6558,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15159.pdf

Objednávka číslo : PIR15160
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :12660,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15160.pdf

Objednávka číslo : PIR15161
popis :katétre
suma v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15161.pdf

Objednávka číslo : PIR15162
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15162.pdf

Objednávka číslo : PIR15163
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4224,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15163.pdf

Objednávka číslo : PIR15164
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1389,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15164.pdf

Objednávka číslo : PIR15165
popis :katétre,vodiče,zavádzače
suma v EUR s DPH :6696,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15165.pdf

Objednávka číslo : PIR15166
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4113,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15166.pdf

Objednávka číslo : PIR15167
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3504,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15167.pdf

Objednávka číslo : PIR15168
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15168.pdf

Objednávka číslo : PIR15169
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7242,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15169.pdf

Objednávka číslo : PIR15170
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6350,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15170.pdf

Objednávka číslo : PIR15171
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15171.pdf

Objednávka číslo : PIR15172
popis :katétre
suma v EUR s DPH :31950,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15172.pdf

Objednávka číslo : PIR15173
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4885,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15173.pdf

Objednávka číslo : PIR15174
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :2194,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15174.pdf

Objednávka číslo : PIR15175
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15175.pdf

Objednávka číslo : PIR15176
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2468,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15176.pdf

Objednávka číslo : PIR15177
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1389,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15177.pdf

Objednávka číslo : PIR15178
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1195,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15178.pdf

Objednávka číslo : PIR15179
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3383,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15179.pdf

Objednávka číslo : PIR15180
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7018,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15180.pdf

Objednávka číslo : PIR15181
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :10158,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15181.pdf

Objednávka číslo : PIR15182
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15182.pdf

Objednávka číslo : PIR15183
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2389,96
číslo zmluvy :076/2015
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15183.pdf

Objednávka číslo : PIR15184
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1779,66
číslo zmluvy :078/2015
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15184.pdf

Objednávka číslo : PIR15185
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1872,00
číslo zmluvy :124/2015
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15185.pdf

Objednávka číslo : PIR15186
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3690,00
číslo zmluvy :081/2015
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15186.pdf

Objednávka číslo : PIR15187
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15187.pdf

Objednávka číslo : POS15126
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1491,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15126.pdf

Objednávka číslo : POS15127
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1112,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15127.pdf

Objednávka číslo : POS15128
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15128.pdf

Objednávka číslo : POS15129
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15129.pdf

Objednávka číslo : POS15130
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :2942,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15130.pdf

Objednávka číslo : POS15131
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15131.pdf

Objednávka číslo : POS15132
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1246,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15132.pdf

Objednávka číslo : POS15133
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1013,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15133.pdf

Objednávka číslo : POS15134
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15134.pdf

Objednávka číslo : POS15135
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4585,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15135.pdf

Objednávka číslo : POS15136
popis :lepidlá,svorky
suma v EUR s DPH :5894,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15136.pdf

Objednávka číslo : POS15137
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15137.pdf

Objednávka číslo : POS15138
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15138.pdf

Objednávka číslo : POS15139
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15139.pdf

Objednávka číslo : POS15140
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15140.pdf

Objednávka číslo : POS15141
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15141.pdf

Objednávka číslo : POS15142
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1600,00
číslo zmluvy :021/2014
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15142.pdf

Objednávka číslo : POS15143
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15143.pdf

Objednávka číslo : POS15144
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15144.pdf

Objednávka číslo : POS15145
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15145.pdf

Objednávka číslo : POS15146
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15146.pdf

Objednávka číslo : POS15147
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15147.pdf

Objednávka číslo : POS15148
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3324,00
číslo zmluvy :033/2014
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15148.pdf

Objednávka číslo : POS15149
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :2447,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15149.pdf

Objednávka číslo : POS15150
popis :šitie
suma v EUR s DPH :8431,00
číslo zmluvy :058/2014
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15150.pdf

Objednávka číslo : TU15134
popis :caligátor
suma v EUR s DPH :3682,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :Ecoli s.r.o.
adresa dodávateľa :Studenohorská 12, 841 03 Bratislava
IČO dodávateľa :35815906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15134.pdf

Objednávka číslo : TU15138
popis :fit vankúš
suma v EUR s DPH :79,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :YADO s.r.o.
adresa dodávateľa :Pstruhárska 785/5, 972 51 Handlová
IČO dodávateľa :36742619
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15138.pdf

Objednávka číslo : TU15139
popis :káble EKG
suma v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15139.pdf

Objednávka číslo : TU15148
popis :hélium
suma v EUR s DPH :7800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa :47839872
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15148.pdf

Objednávka číslo : VZP15144
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15144.pdf

Objednávka číslo : VZP15145
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :442,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15145.pdf

Objednávka číslo : VZP15146
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2805,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15146.pdf

Objednávka číslo : VZP15147
popis :sety,oxygenátory
suma v EUR s DPH :21922,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15147.pdf

Objednávka číslo : VZP15148
popis :sety,oxygenátory
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15148.pdf

Objednávka číslo : VZP15149
popis :prísl.k mimotel. obehu
suma v EUR s DPH :6275,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15149.pdf

Objednávka číslo : VZP15150
popis :prísl.k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO dodávateľa :18626513
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15150.pdf

Objednávka číslo : VZP15151
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :139,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15151.pdf

Objednávka číslo : VZP15152
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :89,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15152.pdf

Objednávka číslo : VZP15153
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :215,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15153.pdf

Objednávka číslo : VZP15154
popis :sety
suma v EUR s DPH :4056,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15154.pdf

Objednávka číslo : VZP15155
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :763,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15155.pdf

Objednávka číslo : VZP15156
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :274,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15156.pdf

Objednávka číslo : VZP15157
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1338,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15157.pdf

Objednávka číslo : VZP15158
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :464,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15158.pdf

Objednávka číslo : VZP15159
popis :sety,oxygenátory
suma v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15159.pdf

Objednávka číslo : VZP15160
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :874,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.05.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15160.pdf

Objednávka číslo : VZP15161
popis :sety,dreny
suma v EUR s DPH :1115,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15161.pdf

Objednávka číslo : VZP15162
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :396,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.05.2015
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :650846
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15162.pdf

Objednávka číslo : VZP15163
popis :elektródy,zavádzače
suma v EUR s DPH :1370,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15163.pdf

Objednávka číslo : VZP15164
popis :mat. hygienický,drenáže
suma v EUR s DPH :2818,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15164.pdf

Objednávka číslo : VZP15165
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15165.pdf

Objednávka číslo : VZP15166
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3571,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15166.pdf

Objednávka číslo : VZP15167
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3102,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15167.pdf

Objednávka číslo : VZP15168
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1153,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15168.pdf

Objednávka číslo : VZP15169
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1542,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15169.pdf

Objednávka číslo : VZP15170
popis :mater.hygienický
suma v EUR s DPH :2896,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15170.pdf

Objednávka číslo : VZP15171
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1674,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15171.pdf

Objednávka číslo : VZP15172
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :825,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15172.pdf

Objednávka číslo : VZP15173
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3629,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15173.pdf

Objednávka číslo : VZP15174
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :259,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15174.pdf

Objednávka číslo : VZP15175
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :690,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15175.pdf

Objednávka číslo : VZP15176
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2971,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15176.pdf

Objednávka číslo : VZP15177
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :9317,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15177.pdf

Objednávka číslo : VZP15178
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :30437,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15178.pdf

Objednávka číslo : VZP15179
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3755,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15179.pdf

Objednávka číslo : VZP15180
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1711,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15180.pdf

Objednávka číslo : VZP15181
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2150,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15181.pdf

Objednávka číslo : VZP15182
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :685,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.05.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15182.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.