Faktúry zaúčtované v máji 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-01721
popis :záloha plyn 5/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.05.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-01722
popis :záloha elektr.ener. 5/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.05.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-01834
popis :Internet Optika 5/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.05.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150512912
číslo pošty :4159/2015
digitálna kópia :f154159.pdf

faktúra číslo :DF-15-01880
popis :sety
celkom v EUR s DPH :13824,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15131
dátum doručenia :01.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199970
číslo pošty :4225/2015
digitálna kópia :f154225.pdf

faktúra číslo :DF-15-01902
popis :zmluvný servis IT 5/2015
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.05.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150512
číslo pošty :4232/2015
digitálna kópia :f154232.pdf

faktúra číslo :DF-15-01909
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1074,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15142
dátum doručenia :01.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199964
číslo pošty :4226/2015
digitálna kópia :f154226.pdf

faktúra číslo :DF-15-01953
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7405,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15348
dátum doručenia :01.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199946
číslo pošty :4224/2015
digitálna kópia :f154224.pdf

faktúra číslo :DF-15-01968
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :286,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15045
dátum doručenia :01.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199919
číslo pošty :4223/2015
digitálna kópia :f154223.pdf

faktúra číslo :DF-15-01903
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :3798,00
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15133
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150783
číslo pošty :4180/2015
digitálna kópia :f154180.pdf

faktúra číslo :DF-15-01904
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :82399,90
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15132
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150784
číslo pošty :4186/2015
digitálna kópia :f154186.pdf

faktúra číslo :DF-15-01906
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15004
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150778
číslo pošty :4182/2015
digitálna kópia :f154182.pdf

faktúra číslo :DF-15-01907
popis :mat. diagnostický,katétre
celkom v EUR s DPH :2941,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15059
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152041
číslo pošty :4218/2015
digitálna kópia :f154218.pdf

faktúra číslo :DF-15-01908
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1324,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15143
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1505105
číslo pošty :4145/2015
digitálna kópia :f154145.pdf

faktúra číslo :DF-15-01910
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :75,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15136
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101781
číslo pošty :4211/2015
digitálna kópia :f154211.pdf

faktúra číslo :DF-15-01922
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :860,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15117
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608330
číslo pošty :4207/2015
digitálna kópia :f154207.pdf

faktúra číslo :DF-15-01923
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :572,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15062
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101798
číslo pošty :4209/2015
digitálna kópia :f154209.pdf

faktúra číslo :DF-15-01925
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :5578,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15121
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608331
číslo pošty :4208/2015
digitálna kópia :f154208.pdf

faktúra číslo :DF-15-01929
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1166,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15146
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101616
číslo pošty :4215/2015
digitálna kópia :f154215.pdf

faktúra číslo :DF-15-01930
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :14064,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15143
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101617
číslo pošty :4212/2015
digitálna kópia :f154212.pdf

faktúra číslo :DF-15-01938
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15290
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015319
číslo pošty :4195/2015
digitálna kópia :f154195.pdf

faktúra číslo :DF-15-01939
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15321
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015321
číslo pošty :4196/2015
digitálna kópia :f154196.pdf

faktúra číslo :DF-15-01940
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15306
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015320
číslo pošty :4197/2015
digitálna kópia :f154197.pdf

faktúra číslo :DF-15-01942
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15360
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152555
číslo pošty :4192/2015
digitálna kópia :f154192.pdf

faktúra číslo :DF-15-01943
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15362
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152551
číslo pošty :4193/2015
digitálna kópia :f154193.pdf

faktúra číslo :DF-15-01944
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7401,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15345
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015322
číslo pošty :4194/2015
digitálna kópia :f154194.pdf

faktúra číslo :DF-15-01945
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :562,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15372
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152552
číslo pošty :4191/2015
digitálna kópia :f154191.pdf

faktúra číslo :DF-15-01946
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :17895,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15363
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101627
číslo pošty :4213/2015
digitálna kópia :f154213.pdf

faktúra číslo :DF-15-01947
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3984,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15369
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101626
číslo pošty :4214/2015
digitálna kópia :f154214.pdf

faktúra číslo :DF-15-01948
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1860,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15359
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150777
číslo pošty :4181/2015
digitálna kópia :f154181.pdf

faktúra číslo :DF-15-01962
popis :aktualizácia NAV 15.5.2015-14.5.2016
celkom v EUR s DPH :8631,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150586
číslo pošty :4275/2015
digitálna kópia :f154275.pdf

faktúra číslo :DF-15-01966
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1209,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15057
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4217/2015
digitálna kópia :f154217.pdf

faktúra číslo :DF-15-01970
popis :tabletovaná soľ
celkom v EUR s DPH :239,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15120
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :34559671
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4250/2015
digitálna kópia :f154250.pdf

faktúra číslo :DF-15-01996
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4440,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15358
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150670
číslo pošty :4289/2015
digitálna kópia :f154289.pdf

faktúra číslo :DF-15-02046
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15352
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020515
číslo pošty :4434/2015
digitálna kópia :f154434.pdf

faktúra číslo :DF-15-02072
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1767,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15415
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020411
číslo pošty :4190/2015
digitálna kópia :f154190.pdf

faktúra číslo :DF-15-02118
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1901,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15149
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101618
číslo pošty :4177/2015
digitálna kópia :f154177.pdf

faktúra číslo :DF-15-02198
popis :kontrola dialýza
celkom v EUR s DPH :293,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20151690
číslo pošty :4689/2015
digitálna kópia :f154689.pdf

faktúra číslo :DF-15-02199
popis :kontrola dialýza
celkom v EUR s DPH :69,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20151691
číslo pošty :4688/2015
digitálna kópia :f154688.pdf

faktúra číslo :TF-15-00179
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2039,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501014356
číslo pošty :4178/2015
digitálna kópia :f154178.pdf

faktúra číslo :TF-15-00181
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :558,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153515633
číslo pošty :4281/2015
digitálna kópia :f154281.pdf

faktúra číslo :TF-15-00193
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :39,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.05.2015
dodávateľ :PHAREX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :44073437
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4508/2015
digitálna kópia :f154508.pdf

faktúra číslo :DF-15-01894
popis :oprava - veká OCS
celkom v EUR s DPH :11759,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4246/2015
digitálna kópia :f154246.pdf

faktúra číslo :DF-15-01901
popis :odborné skúšky plyn
celkom v EUR s DPH :358,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :41180534
číslo faktúry dodávateľa :15007
číslo pošty :4204/2015
digitálna kópia :f154204.pdf

faktúra číslo :DF-15-01949
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :635,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15334
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800556
číslo pošty :4227/2015
digitálna kópia :f154227.pdf

faktúra číslo :DF-15-01950
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4065,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15357
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800559
číslo pošty :4228/2015
digitálna kópia :f154228.pdf

faktúra číslo :DF-15-01951
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2303,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15366
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800558
číslo pošty :4229/2015
digitálna kópia :f154229.pdf

faktúra číslo :DF-15-01952
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2961,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15366
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800557
číslo pošty :4230/2015
digitálna kópia :f154230.pdf

faktúra číslo :DF-15-01965
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :209,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15174
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010216
číslo pošty :4179/2015
digitálna kópia :f154179.pdf

faktúra číslo :DF-15-01971
popis :teplotný kábel
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15122
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :627472
číslo pošty :4316/2015
digitálna kópia :f154316.pdf

faktúra číslo :DF-15-01989
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :15904,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15136
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150797
číslo pošty :4301/2015
digitálna kópia :f154301.pdf

faktúra číslo :DF-15-01990
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
celkom v EUR s DPH :48482,95
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15134
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152628
číslo pošty :4302/2015
digitálna kópia :f154302.pdf

faktúra číslo :DF-15-01992
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15373
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150687
číslo pošty :4300/2015
digitálna kópia :f154300.pdf

faktúra číslo :DF-15-01993
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15261
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000096
číslo pošty :4291/2015
digitálna kópia :f154291.pdf

faktúra číslo :DF-15-01994
popis :bandáž
celkom v EUR s DPH :1080,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15370
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000103
číslo pošty :4293/2015
digitálna kópia :f154293.pdf

faktúra číslo :DF-15-01995
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5205,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15365
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000084
číslo pošty :4292/2015
digitálna kópia :f154292.pdf

faktúra číslo :DF-15-02003
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2175,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15142
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150667
číslo pošty :4290/2015
digitálna kópia :f154290.pdf

faktúra číslo :DF-15-02012
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15300
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100001
číslo pošty :4395/2015
digitálna kópia :f154395.pdf

faktúra číslo :DF-15-02101
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15128
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150831
číslo pošty :4526/2015
digitálna kópia :f154526.pdf

faktúra číslo :DF-15-02155
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :12684,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15151
dátum doručenia :05.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4697/2015
digitálna kópia :f154697.pdf

faktúra číslo :DF-15-01969
popis :kyselina citrónová
celkom v EUR s DPH :84,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15114
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
číslo faktúry dodávateľa :2021500079
číslo pošty :4256/2015
digitálna kópia :f154256.pdf

faktúra číslo :DF-15-01982
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1322,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15179
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150165
číslo pošty :4308/2015
digitálna kópia :f154308.pdf

faktúra číslo :DF-15-01985
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1373,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15175
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700744
číslo pošty :4276/2015
digitálna kópia :f154276.pdf

faktúra číslo :DF-15-01988
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :139,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15151
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50209073
číslo pošty :4252/2015
digitálna kópia :f154252.pdf

faktúra číslo :DF-15-01991
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6336,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15382
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152125
číslo pošty :4303/2015
digitálna kópia :f154303.pdf

faktúra číslo :DF-15-02007
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1389,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15158
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152693
číslo pošty :4410/2015
digitálna kópia :f154410.pdf

faktúra číslo :DF-15-02024
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10454,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15340
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126192
číslo pošty :4330/2015
digitálna kópia :f154330.pdf

faktúra číslo :DF-15-02025
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1400,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15339
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126193
číslo pošty :4331/2015
digitálna kópia :f154331.pdf

faktúra číslo :DF-15-02026
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8178,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15355
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126194
číslo pošty :4332/2015
digitálna kópia :f154332.pdf

faktúra číslo :DF-15-02027
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2247,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15368
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126195
číslo pošty :4333/2015
digitálna kópia :f154333.pdf

faktúra číslo :DF-15-02051
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12493,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15364
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :79393939
číslo faktúry dodávateľa :2015325
číslo pošty :4432/2015
digitálna kópia :f154432.pdf

faktúra číslo :DF-15-02053
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15345
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015328
číslo pošty :4306/2015
digitálna kópia :f154306.pdf

faktúra číslo :DF-15-02067
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :37010,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15127
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015326
číslo pošty :4305/2015
digitálna kópia :f154305.pdf

faktúra číslo :DF-15-02068
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12078,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15129
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015327
číslo pošty :4304/2015
digitálna kópia :f154304.pdf

faktúra číslo :DF-15-02104
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :1112,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15127
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152237
číslo pošty :4621/2015
digitálna kópia :f154621.pdf

faktúra číslo :DF-15-02167
popis :stravné listky -odplata
celkom v EUR s DPH :339,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115050885
číslo pošty :4402/2015
digitálna kópia :f154402.pdf

faktúra číslo :DF-15-02168
popis :stravné listky
celkom v EUR s DPH :26456,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4402/2015
digitálna kópia :f154402.pdf

faktúra číslo :TF-15-00180
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :243,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010217
číslo pošty :4282/2015
digitálna kópia :f154282.pdf

faktúra číslo :TF-15-00183
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2014,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.05.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501014489
číslo pošty :4279/2015
digitálna kópia :f154279.pdf

faktúra číslo :DF-15-01975
popis :prepravné
celkom v EUR s DPH :10,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :5470882325
číslo pošty :4321/2015
digitálna kópia :f154321.pdf

faktúra číslo :DF-15-01983
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1217,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15177
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010222
číslo pošty :4310/2015
digitálna kópia :f154310.pdf

faktúra číslo :DF-15-01986
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8725,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15178
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733055
číslo pošty :4311/2015
digitálna kópia :f154311.pdf

faktúra číslo :DF-15-01987
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :913,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15140
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700743
číslo pošty :4294/2015
digitálna kópia :f154294.pdf

faktúra číslo :DF-15-01997
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1044,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15058
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700745
číslo pošty :4296/2015
digitálna kópia :f154296.pdf

faktúra číslo :DF-15-01998
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3383,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15061
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700746
číslo pošty :4297/2015
digitálna kópia :f154297.pdf

faktúra číslo :DF-15-01999
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :463,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15062
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700747
číslo pošty :4298/2015
digitálna kópia :f154298.pdf

faktúra číslo :DF-15-02000
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2803,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15063
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700748
číslo pošty :4299/2015
digitálna kópia :f154299.pdf

faktúra číslo :DF-15-02004
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :759,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15122
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152655
číslo pošty :4336/2015
digitálna kópia :f154336.pdf

faktúra číslo :DF-15-02008
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15162
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152692
číslo pošty :4412/2015
digitálna kópia :f154412.pdf

faktúra číslo :DF-15-02009
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2659,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15155
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152637
číslo pošty :4335/2015
digitálna kópia :f154335.pdf

faktúra číslo :DF-15-02011
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15382
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152132
číslo pošty :4329/2015
digitálna kópia :f154329.pdf

faktúra číslo :DF-15-02013
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13214,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15381
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300426
číslo pošty :4415/2015
digitálna kópia :f154415.pdf

faktúra číslo :DF-15-02017
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2628,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15357
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800579
číslo pošty :4342/2015
digitálna kópia :f154342.pdf

faktúra číslo :DF-15-02018
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10230,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15378
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010203
číslo pošty :4339/2015
digitálna kópia :f154339.pdf

faktúra číslo :DF-15-02019
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :121,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15371
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800578
číslo pošty :4343/2015
digitálna kópia :f154343.pdf

faktúra číslo :DF-15-02020
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15350
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800577
číslo pošty :4344/2015
digitálna kópia :f154344.pdf

faktúra číslo :DF-15-02021
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1523,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15366
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800576
číslo pošty :4345/2015
digitálna kópia :f154345.pdf

faktúra číslo :DF-15-02022
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15374
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150806
číslo pošty :4338/2015
digitálna kópia :f154338.pdf

faktúra číslo :DF-15-02023
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1932,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15377
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152641
číslo pošty :4337/2015
digitálna kópia :f154337.pdf

faktúra číslo :DF-15-02028
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :8400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15379
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152643
číslo pošty :4334/2015
digitálna kópia :f154334.pdf

faktúra číslo :DF-15-02054
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1561,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15180
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000270
číslo pošty :4356/2015
digitálna kópia :f154356.pdf

faktúra číslo :DF-15-02102
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :2942,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15130
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150832
číslo pošty :4525/2015
digitálna kópia :f154525.pdf

faktúra číslo :DF-15-02110
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15129
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152786
číslo pošty :4515/2015
digitálna kópia :f154515.pdf

faktúra číslo :DF-15-02152
popis :oprava vykurovania
celkom v EUR s DPH :371,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Ján Dobrík
adresa dodávateľa :Partizánska 126, Selce, 97611
IČO dodávateľa :34709720
číslo faktúry dodávateľa :20150009
číslo pošty :4503/2015
digitálna kópia :f154503.pdf

faktúra číslo :DF-15-02266
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :1640,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203585777
číslo pošty :4885/2015
digitálna kópia :f154885.pdf

faktúra číslo :TF-15-00184
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :448,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010220
číslo pošty :4278/2015
digitálna kópia :f154278.pdf

faktúra číslo :TF-15-00185
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :7147,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732965
číslo pošty :4307/2015
digitálna kópia :f154307.pdf

faktúra číslo :DF-15-02052
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11880,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15380
dátum doručenia :10.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :79393939
číslo faktúry dodávateľa :2015343
číslo pošty :4433/2015
digitálna kópia :f154433.pdf

faktúra číslo :TF-15-00188
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1056,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5074842
číslo pošty :4428/2015
digitálna kópia :f154428.pdf

faktúra číslo :DF-15-01964
popis :poradenstvo VO 4/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4226/2015
digitálna kópia :f154226.pdf

faktúra číslo :DF-15-02006
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :850,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15133
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50019992
číslo pošty :4340/2015
digitálna kópia :f154340.pdf

faktúra číslo :DF-15-02014
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15360
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152676
číslo pošty :4414/2015
digitálna kópia :f154414.pdf

faktúra číslo :DF-15-02015
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :14400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15388
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150813
číslo pošty :4417/2015
digitálna kópia :f154417.pdf

faktúra číslo :DF-15-02016
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15396
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020503
číslo pošty :4420/2015
digitálna kópia :f154420.pdf

faktúra číslo :DF-15-02029
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :19182,24
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15138
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150812
číslo pošty :4416/2015
digitálna kópia :f154416.pdf

faktúra číslo :DF-15-02030
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9099,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15140
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020502
číslo pošty :4418/2015
digitálna kópia :f154418.pdf

faktúra číslo :DF-15-02031
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15139
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020504
číslo pošty :4419/2015
digitálna kópia :f154419.pdf

faktúra číslo :DF-15-02032
popis :prísl.k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :12870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15148
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150811
číslo pošty :4409/2015
digitálna kópia :f154409.pdf

faktúra číslo :DF-15-02038
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :322,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15005
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152176
číslo pošty :4480/2015
digitálna kópia :f154480.pdf

faktúra číslo :DF-15-02039
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15306
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015344
číslo pošty :4477/2015
digitálna kópia :f154477.pdf

faktúra číslo :DF-15-02040
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15321
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015345
číslo pošty :4478/2015
digitálna kópia :f154478.pdf

faktúra číslo :DF-15-02044
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15385
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152174
číslo pošty :4468/2015
digitálna kópia :f154468.pdf

faktúra číslo :DF-15-02045
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :913,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15324
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101676
číslo pošty :4436/2015
digitálna kópia :f154436.pdf

faktúra číslo :DF-15-02047
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2613,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15395
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126202
číslo pošty :4442/2015
digitálna kópia :f154442.pdf

faktúra číslo :DF-15-02048
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1465,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15386
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126201
číslo pošty :4440/2015
digitálna kópia :f154440.pdf

faktúra číslo :DF-15-02049
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10310,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15393
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101696
číslo pošty :4437/2015
digitálna kópia :f154437.pdf

faktúra číslo :DF-15-02050
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10310,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15384
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101680
číslo pošty :4438/2015
digitálna kópia :f154438.pdf

faktúra číslo :DF-15-02055
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :118,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15183
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010225
číslo pošty :4391/2015
digitálna kópia :f154391.pdf

faktúra číslo :DF-15-02057
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2036,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15184
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4430/2015
digitálna kópia :f154430.pdf

faktúra číslo :DF-15-02059
popis :servopohon
celkom v EUR s DPH :1460,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :NTS15018
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Vaše služby s.r.o.
adresa dodávateľa :tř.Kpt.Jaroše 3, Brno, 60200
IČO dodávateľa :26280833
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4465/2015
digitálna kópia :f154465.pdf

faktúra číslo :DF-15-02062
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :368,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15117
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608403
číslo pošty :4445/2015
digitálna kópia :f154445.pdf

faktúra číslo :DF-15-02063
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :678,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15121
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608402
číslo pošty :4443/2015
digitálna kópia :f154443.pdf

faktúra číslo :DF-15-02064
popis :katétre,prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :5316,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15154
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101683
číslo pošty :4439/2015
digitálna kópia :f154439.pdf

faktúra číslo :DF-15-02066
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :73632,08
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15137
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186585
číslo pošty :4446/2015
digitálna kópia :f154446.pdf

faktúra číslo :DF-15-02091
popis :oprava výťahu
celkom v EUR s DPH :78,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :485065201
číslo pošty :4625/2015
digitálna kópia :f154625.pdf

faktúra číslo :DF-15-02095
popis :oprava Unisteri
celkom v EUR s DPH :172,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4589/2015
digitálna kópia :f154589.pdf

faktúra číslo :DF-15-02100
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :824,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15126
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000482
číslo pošty :4506/2015
digitálna kópia :f154506.pdf

faktúra číslo :DF-15-02107
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :667,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15126
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000487
číslo pošty :4594/2015
digitálna kópia :f154594.pdf

faktúra číslo :DF-15-02114
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :12660,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15160
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4527/2015
digitálna kópia :f154527.pdf

faktúra číslo :DF-15-02122
popis :sety,oxygenátory
celkom v EUR s DPH :21922,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15147
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152681
číslo pošty :4411/2015
digitálna kópia :f154411.pdf

faktúra číslo :DF-15-02123
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :113,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15153
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :627538
číslo pošty :4444/2015
digitálna kópia :f154444.pdf

faktúra číslo :DF-15-02125
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :89,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15152
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152175
číslo pošty :4479/2015
digitálna kópia :f154479.pdf

faktúra číslo :DF-15-02128
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2805,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15146
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256306111
číslo pošty :4490/2015
digitálna kópia :f154490.pdf

faktúra číslo :DF-15-02160
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2608,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15098
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150702
číslo pošty :4707/2015
digitálna kópia :f154707.pdf

faktúra číslo :DF-15-02196
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :396,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15162
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :650846
číslo faktúry dodávateľa :150013
číslo pošty :4598/2015
digitálna kópia :f154598.pdf

faktúra číslo :DF-15-02244
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :15635,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15141
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152689
číslo pošty :4413/2015
digitálna kópia :f154413.pdf

faktúra číslo :TF-15-00186
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :5,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111532241
číslo pošty :4357/2015
digitálna kópia :f154357.pdf

faktúra číslo :TF-15-00187
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2039,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501014627
číslo pošty :4429/2015
digitálna kópia :f154429.pdf

faktúra číslo :TF-15-00191
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :602,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010226
číslo pošty :4390/2015
digitálna kópia :f154390.pdf

faktúra číslo :TF-15-00195
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :719,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151716
číslo pošty :4472/2015
digitálna kópia :f154472.pdf

faktúra číslo :TF-15-00196
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151714
číslo pošty :4471/2015
digitálna kópia :f154471.pdf

faktúra číslo :TF-15-00197
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :816,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.05.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151715
číslo pošty :4473/2015
digitálna kópia :f154473.pdf

faktúra číslo :DF-15-02010
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :183,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15028
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150268
číslo pošty :4424/2015
digitálna kópia :f154424.pdf

faktúra číslo :DF-15-02041
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5205,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15391
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000587
číslo pošty :4484/2015
digitálna kópia :f154484.pdf

faktúra číslo :DF-15-02042
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1610,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15391
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000608
číslo pošty :4481/2015
digitálna kópia :f154481.pdf

faktúra číslo :DF-15-02065
popis :sety
celkom v EUR s DPH :7862,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15142
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000586
číslo pošty :4485/2015
digitálna kópia :f154485.pdf

faktúra číslo :DF-15-02069
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :443,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15145
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000573
číslo pošty :4482/2015
digitálna kópia :f154482.pdf

faktúra číslo :DF-15-02070
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :135,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15136
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176235
číslo pošty :4447/2015
digitálna kópia :f154447.pdf

faktúra číslo :DF-15-02071
popis :prísl.k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :6275,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15149
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176236
číslo pošty :4448/2015
digitálna kópia :f154448.pdf

faktúra číslo :DF-15-02075
popis :kryochirurgická sonda
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15125
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176234
číslo pošty :4441/2015
digitálna kópia :f154441.pdf

faktúra číslo :DF-15-02076
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15124
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111501129
číslo pošty :4488/2015
digitálna kópia :f154488.pdf

faktúra číslo :DF-15-02077
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7920,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15394
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015347
číslo pošty :4489/2015
digitálna kópia :f154489.pdf

faktúra číslo :DF-15-02078
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6394,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15389
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300438
číslo pošty :4487/2015
digitálna kópia :f154487.pdf

faktúra číslo :DF-15-02080
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2074,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15185
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4561/2015
digitálna kópia :f154561.pdf

faktúra číslo :DF-15-02103
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1246,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15132
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150833
číslo pošty :4524/2015
digitálna kópia :f154524.pdf

faktúra číslo :DF-15-02106
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15131
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152238
číslo pošty :4622/2015
digitálna kópia :f154622.pdf

faktúra číslo :DF-15-02111
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15142
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150704
číslo pošty :4492/2015
digitálna kópia :f154492.pdf

faktúra číslo :DF-15-02112
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :732,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15156
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150841
číslo pošty :4543/2015
digitálna kópia :f154543.pdf

faktúra číslo :DF-15-02117
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1389,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15164
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152779
číslo pošty :4516/2015
digitálna kópia :f154516.pdf

faktúra číslo :DF-15-02126
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :763,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15155
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :30000581
číslo pošty :4483/2015
digitálna kópia :f154483.pdf

faktúra číslo :DF-15-02148
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4730,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15324
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101727
číslo pošty :4542/2015
digitálna kópia :f154542.pdf

faktúra číslo :DF-15-02161
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2586,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15113
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150703
číslo pošty :4709/2015
digitálna kópia :f154709.pdf

faktúra číslo :DF-15-02189
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :82404,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15143
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150851
číslo pošty :4736/2015
digitálna kópia :f154736.pdf

faktúra číslo :DF-15-02320
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :374,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15118
dátum doručenia :12.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152733
číslo pošty :4476/2015
digitálna kópia :f154476.pdf

faktúra číslo :DF-15-02061
popis :preprava tlakomerov
celkom v EUR s DPH :11,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, Bratislava 36, 83006
IČO dodávateľa :31351603
číslo faktúry dodávateľa :4853078
číslo pošty :4451/2015
digitálna kópia :f154451.pdf

faktúra číslo :DF-15-02081
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15188
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500277
číslo pošty :4560/2015
digitálna kópia :f154560.pdf

faktúra číslo :DF-15-02085
popis :služby metrológie 5/2015
celkom v EUR s DPH :90,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515307318
číslo pošty :4568/2015
digitálna kópia :f154568.pdf

faktúra číslo :DF-15-02086
popis :služby metrológie 5/2015
celkom v EUR s DPH :52,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515307317
číslo pošty :4567/2015
digitálna kópia :f154567.pdf

faktúra číslo :DF-15-02087
popis :služby metrológie 5/2015
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515307319
číslo pošty :4569/2015
digitálna kópia :f154569.pdf

faktúra číslo :DF-15-02089
popis :špeciálne plyny 5/2015
celkom v EUR s DPH :671,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203555485
číslo pošty :4596/2015
digitálna kópia :f154596.pdf

faktúra číslo :DF-15-02109
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :456,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15121
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608424
číslo pošty :4541/2015
digitálna kópia :f154541.pdf

faktúra číslo :DF-15-02116
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4113,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15166
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152777
číslo pošty :4519/2015
digitálna kópia :f154519.pdf

faktúra číslo :DF-15-02124
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :102,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15153
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101939
číslo pošty :4537/2015
digitálna kópia :f154537.pdf

faktúra číslo :DF-15-02130
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :390,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15400
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126206
číslo pošty :4538/2015
digitálna kópia :f154538.pdf

faktúra číslo :DF-15-02142
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1740,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15402
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150830
číslo pošty :4523/2015
digitálna kópia :f154523.pdf

faktúra číslo :DF-15-02143
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :8943,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15398
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152784
číslo pošty :4518/2015
digitálna kópia :f154518.pdf

faktúra číslo :DF-15-02144
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7556,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15405
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152783
číslo pošty :4520/2015
digitálna kópia :f154520.pdf

faktúra číslo :DF-15-02145
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15409
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020540
číslo pošty :4521/2015
digitálna kópia :f154521.pdf

faktúra číslo :DF-15-02146
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1306,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15407
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126205
číslo pošty :4539/2015
digitálna kópia :f154539.pdf

faktúra číslo :DF-15-02147
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15404
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152787
číslo pošty :4517/2015
digitálna kópia :f154517.pdf

faktúra číslo :DF-15-02156
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15108
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4696/2015
digitálna kópia :f154696.pdf

faktúra číslo :DF-15-02166
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15414
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300451
číslo pošty :4698/2015
digitálna kópia :f154698.pdf

faktúra číslo :DF-15-02319
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4585,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15135
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150859
číslo pošty :4832/2015
digitálna kópia :f154832.pdf

faktúra číslo :DF-15-02321
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1013,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15133
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152311
číslo pošty :4869/2015
digitálna kópia :f154869.pdf

faktúra číslo :IF-15-00036
popis :kancelárske kreslá, stoličky
celkom v EUR s DPH :5880,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :FALCO SLOVAKIA s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 8-10, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31396488
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4591/2015
digitálna kópia :f154591.pdf

faktúra číslo :IF-15-00037
popis :kancelárske kreslá
celkom v EUR s DPH :432,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.05.2015
dodávateľ :FALCO SLOVAKIA s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 8-10, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31396488
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4593/2015
digitálna kópia :f154593.pdf

faktúra číslo :DF-15-02079
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :107,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15187
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010232
číslo pošty :4562/2015
digitálna kópia :f154562.pdf

faktúra číslo :DF-15-02082
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :13662,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15186
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733216
číslo pošty :4563/2015
digitálna kópia :f154563.pdf

faktúra číslo :DF-15-02096
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1003,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15060
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700785
číslo pošty :4532/2015
digitálna kópia :f154532.pdf

faktúra číslo :DF-15-02097
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :81,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15063
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700786
číslo pošty :4533/2015
digitálna kópia :f154533.pdf

faktúra číslo :DF-15-02098
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2171,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15065
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700787
číslo pošty :4534/2015
digitálna kópia :f154534.pdf

faktúra číslo :DF-15-02099
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :3075,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15066
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700788
číslo pošty :4535/2015
digitálna kópia :f154535.pdf

faktúra číslo :DF-15-02113
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6160,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15147
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50020927
číslo pošty :4536/2015
digitálna kópia :f154536.pdf

faktúra číslo :DF-15-02119
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :47,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15135
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700782
číslo pošty :4529/2015
digitálna kópia :f154529.pdf

faktúra číslo :DF-15-02120
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :119,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15124
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4599/2015
digitálna kópia :f154599.pdf

faktúra číslo :DF-15-02121
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :483,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700781
číslo pošty :4528/2015
digitálna kópia :f154528.pdf

faktúra číslo :DF-15-02127
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2220,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15154
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700784
číslo pošty :4530/2015
digitálna kópia :f154530.pdf

faktúra číslo :DF-15-02129
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :40,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15140
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700783
číslo pošty :4531/2015
digitálna kópia :f154531.pdf

faktúra číslo :DF-15-02132
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5785,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15408
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101760
číslo pošty :4609/2015
digitálna kópia :f154609.pdf

faktúra číslo :DF-15-02133
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :130,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15399
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101761
číslo pošty :4610/2015
digitálna kópia :f154610.pdf

faktúra číslo :DF-15-02134
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15361
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650026
číslo pošty :4611/2015
digitálna kópia :f154611.pdf

faktúra číslo :DF-15-02138
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5475,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15412
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000862
číslo pošty :4600/2015
digitálna kópia :f154600.pdf

faktúra číslo :DF-15-02139
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15391
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300000815
číslo pošty :4601/2015
digitálna kópia :f154601.pdf

faktúra číslo :DF-15-02140
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15396
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020570
číslo pošty :4603/2015
digitálna kópia :f154603.pdf

faktúra číslo :DF-15-02141
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :718,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15410
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150867
číslo pošty :4604/2015
digitálna kópia :f154604.pdf

faktúra číslo :DF-15-02150
popis :katétre,vodiče,zavádzače
celkom v EUR s DPH :6696,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15165
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101759
číslo pošty :4608/2015
digitálna kópia :f154608.pdf

faktúra číslo :DF-15-02151
popis :výmena signalizačnej skrinky MSG
celkom v EUR s DPH :1800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Dräger Slovensko ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 2791/114, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :31439446
číslo faktúry dodávateľa :151010
číslo pošty :4691/2015
digitálna kópia :f154691.pdf

faktúra číslo :DF-15-02158
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15168
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152858
číslo pošty :4703/2015
digitálna kópia :f154703.pdf

faktúra číslo :DF-15-02159
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1056,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15118
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4695/2015
digitálna kópia :f154695.pdf

faktúra číslo :DF-15-02163
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4440,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15401
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150744
číslo pošty :4704/2015
digitálna kópia :f154704.pdf

faktúra číslo :DF-15-02165
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15390
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150625
číslo pošty :4700/2015
digitálna kópia :f154700.pdf

faktúra číslo :DF-15-02204
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1207,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15432
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126209
číslo pošty :4656/2015
digitálna kópia :f154656.pdf

faktúra číslo :DF-15-02226
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15137
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152312
číslo pošty :4870/2015
digitálna kópia :f154870.pdf

faktúra číslo :DF-15-02247
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5940,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15406
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015363
číslo pošty :4597/2015
digitálna kópia :f154597.pdf

faktúra číslo :TF-15-00189
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :459,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010230
číslo pošty :4558/2015
digitálna kópia :f154558.pdf

faktúra číslo :TF-15-00190
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700780
číslo pošty :4557/2015
digitálna kópia :f154557.pdf

faktúra číslo :TF-15-00192
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1035,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010233
číslo pošty :4556/2015
digitálna kópia :f154556.pdf

faktúra číslo :TF-15-00194
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :7314,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733126
číslo pošty :4559/2015
digitálna kópia :f154559.pdf

faktúra číslo :DF-15-02115
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15157
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50021182
číslo pošty :4602/2015
digitálna kópia :f154602.pdf

faktúra číslo :DF-15-02131
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :966,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15377
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152823
číslo pošty :4607/2015
digitálna kópia :f154607.pdf

faktúra číslo :DF-15-02135
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4034,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15392
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800623
číslo pošty :4612/2015
digitálna kópia :f154612.pdf

faktúra číslo :DF-15-02136
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1940,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15387
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800622
číslo pošty :4613/2015
digitálna kópia :f154613.pdf

faktúra číslo :DF-15-02137
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :200,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15376
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800621
číslo pošty :4614/2015
digitálna kópia :f154614.pdf

faktúra číslo :DF-15-02153
popis :overenie výr.správy rok 2014
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :BDR, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :M.M.Hodžu 3, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :614556
číslo faktúry dodávateľa :10155166
číslo pošty :4744/2015
digitálna kópia :f154744.pdf

faktúra číslo :DF-15-02157
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6558,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15159
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150732
číslo pošty :4694/2015
digitálna kópia :f154694.pdf

faktúra číslo :DF-15-02191
popis :overenie tlakomerov
celkom v EUR s DPH :104,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, Vrbové, 92203
IČO dodávateľa :36239739
číslo faktúry dodávateľa :5115082
číslo pošty :4788/2015
digitálna kópia :f154788.pdf

faktúra číslo :DF-15-02225
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15138
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152354
číslo pošty :4868/2015
digitálna kópia :f154868.pdf

faktúra číslo :DF-15-02238
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :64385,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15146
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152863
číslo pošty :4702/2015
digitálna kópia :f154702.pdf

faktúra číslo :TF-15-00198
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :340,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010236
číslo pošty :4661/2015
digitálna kópia :f154661.pdf

faktúra číslo :DF-15-02154
popis :PHM 5/2015
celkom v EUR s DPH :54,07
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.05.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700099284
číslo pošty :4745/2015
digitálna kópia :f154745.pdf

faktúra číslo :DF-15-02214
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15189
dátum doručenia :17.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5077966
číslo pošty :4674/2015
digitálna kópia :f154674.pdf

faktúra číslo :DF-15-02216
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :721,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15191
dátum doručenia :17.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5077950
číslo pošty :4675/2015
digitálna kópia :f154675.pdf

faktúra číslo :TF-15-00201
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :6424,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5077979
číslo pošty :4754/2015
digitálna kópia :f154754.pdf

faktúra číslo :DF-15-02162
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1599,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15092
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150738
číslo pošty :4706/2015
digitálna kópia :f154706.pdf

faktúra číslo :DF-15-02164
popis :uzatvárací systém
celkom v EUR s DPH :1590,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15419
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152861
číslo pošty :4701/2015
digitálna kópia :f154701.pdf

faktúra číslo :DF-15-02181
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :293,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15400
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126215
číslo pošty :4731/2015
digitálna kópia :f154731.pdf

faktúra číslo :DF-15-02182
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :6348,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15407
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126214
číslo pošty :4730/2015
digitálna kópia :f154730.pdf

faktúra číslo :DF-15-02183
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :5230,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15395
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126213
číslo pošty :4724/2015
digitálna kópia :f154724.pdf

faktúra číslo :DF-15-02184
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2211,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15339
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126212
číslo pošty :4728/2015
digitálna kópia :f154728.pdf

faktúra číslo :DF-15-02188
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :25068,90
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15144
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186612
číslo pošty :4732/2015
digitálna kópia :f154732.pdf

faktúra číslo :DF-15-02201
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15421
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150760
číslo pošty :4803/2015
digitálna kópia :f154803.pdf

faktúra číslo :DF-15-02205
popis :sety,oxygenátory
celkom v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15159
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201505088
číslo pošty :4797/2015
digitálna kópia :f154797.pdf

faktúra číslo :DF-15-02207
popis :sety,dreny
celkom v EUR s DPH :713,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15161
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152294
číslo pošty :4723/2015
digitálna kópia :f154723.pdf

faktúra číslo :DF-15-02215
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1185,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15190
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111534194
číslo pošty :4676/2015
digitálna kópia :f154676.pdf

faktúra číslo :DF-15-02248
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15422
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300455
číslo pošty :4802/2015
digitálna kópia :f154802.pdf

faktúra číslo :DF-15-02254
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3462,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15418
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800646
číslo pošty :4838/2015
digitálna kópia :f154838.pdf

faktúra číslo :DF-15-02323
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15140
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150925
číslo pošty :5083/2015
digitálna kópia :f155083.pdf

faktúra číslo :IF-15-00038
popis :police na stenu, medilišta
celkom v EUR s DPH :486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :MZ Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krajinská 9, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :34128557
číslo faktúry dodávateľa :300150041
číslo pošty :4875/2015
digitálna kópia :f154875.pdf

faktúra číslo :TF-15-00199
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :314,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010239
číslo pošty :4660/2015
digitálna kópia :f154660.pdf

faktúra číslo :TF-15-00204
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :590,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.05.2015
dodávateľ :NAOS SLOVAKIA s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 824 96
IČO dodávateľa :35753901
číslo faktúry dodávateľa :500003820
číslo pošty :4784/2015
digitálna kópia :f154784.pdf

faktúra číslo :DF-15-02173
popis :oprava parkoviska
celkom v EUR s DPH :500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :DK - EXTERIÉR s.r.o.
adresa dodávateľa :Rakytovská cesta 67, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :44146361
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4747/2015
digitálna kópia :f154747.pdf

faktúra číslo :DF-15-02174
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :1626,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176254
číslo pošty :4733/2015
digitálna kópia :f154733.pdf

faktúra číslo :DF-15-02175
popis :sety,oxygenátory
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15148
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150857
číslo pošty :4735/2015
digitálna kópia :f154735.pdf

faktúra číslo :DF-15-02176
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1836,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15154
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700824
číslo pošty :4740/2015
digitálna kópia :f154740.pdf

faktúra číslo :DF-15-02177
popis :príslušenstvo k mimot.obehu
celkom v EUR s DPH :696,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15091
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176255
číslo pošty :4734/2015
digitálna kópia :f154734.pdf

faktúra číslo :DF-15-02178
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :894,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15065
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700827
číslo pošty :4737/2015
digitálna kópia :f154737.pdf

faktúra číslo :DF-15-02179
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :66,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15062
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700826
číslo pošty :4738/2015
digitálna kópia :f154738.pdf

faktúra číslo :DF-15-02180
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :39,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15058
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700825
číslo pošty :4739/2015
digitálna kópia :f154739.pdf

faktúra číslo :DF-15-02185
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15405
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152892
číslo pošty :4725/2015
digitálna kópia :f154725.pdf

faktúra číslo :DF-15-02186
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15404
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152891
číslo pošty :4724/2015
digitálna kópia :f154724.pdf

faktúra číslo :DF-15-02187
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :20762,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15140
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020609
číslo pošty :4727/2015
digitálna kópia :f154727.pdf

faktúra číslo :DF-15-02190
popis :fit vankúš
celkom v EUR s DPH :79,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15138
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :YADO s.r.o.
adresa dodávateľa :Pstruhárska 785/5, Handlová, 972 51
IČO dodávateľa :36742619
číslo faktúry dodávateľa :20150443
číslo pošty :4806/2015
digitálna kópia :f154806.pdf

faktúra číslo :DF-15-02197
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :26,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15141
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256306826
číslo pošty :4793/2015
digitálna kópia :f154793.pdf

faktúra číslo :DF-15-02202
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :783,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15394
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015383
číslo pošty :4795/2015
digitálna kópia :f154795.pdf

faktúra číslo :DF-15-02203
popis :sety,vodiče
celkom v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15416
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101801
číslo pošty :4799/2015
digitálna kópia :f154799.pdf

faktúra číslo :DF-15-02208
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :1236,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14451
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152314
číslo pošty :4798/2015
digitálna kópia :f154798.pdf

faktúra číslo :DF-15-02227
popis :lepidlá,svorky
celkom v EUR s DPH :5894,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15136
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020602
číslo pošty :4726/2015
digitálna kópia :f154726.pdf

faktúra číslo :DF-15-02245
popis :sety
celkom v EUR s DPH :45542,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15420
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001182
číslo pošty :4796/2015
digitálna kópia :f154796.pdf

faktúra číslo :DF-15-02246
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3093,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15406
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015384
číslo pošty :4794/2015
digitálna kópia :f154794.pdf

faktúra číslo :DF-15-02269
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :120,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015112
číslo pošty :4900/2015
digitálna kópia :f154900.pdf

faktúra číslo :DF-15-02360
popis :čistenie lapača tukov
celkom v EUR s DPH :293,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :Eko-Salmo s.r.o.
adresa dodávateľa :Závodná 8, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :31359647
číslo faktúry dodávateľa :7150510
číslo pošty :5029/2015
digitálna kópia :f155029.pdf

faktúra číslo :DF-15-02379
popis :oprava aerodyne
celkom v EUR s DPH :119,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5169/2015
digitálna kópia :f155169.pdf

faktúra číslo :TF-15-00200
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :605,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111534424
číslo pošty :4673/2015
digitálna kópia :f154673.pdf

faktúra číslo :TF-15-00202
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :137,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.05.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hrdličkova 2/B, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201500633
číslo pošty :4764/2015
digitálna kópia :f154764.pdf

faktúra číslo :DF-15-02193
popis :servis myčka
celkom v EUR s DPH :112,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35872161
číslo faktúry dodávateľa :3042477
číslo pošty :4717/2015
digitálna kópia :f154717.pdf

faktúra číslo :DF-15-02194
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :92,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203582546
číslo pošty :4856/2015
digitálna kópia :f154856.pdf

faktúra číslo :DF-15-02195
popis :obuv-zamestnanci
celkom v EUR s DPH :518,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15023
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :35250674
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4851/2015
digitálna kópia :f154851.pdf

faktúra číslo :DF-15-02200
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10454,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15410
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150905
číslo pošty :4804/2015
digitálna kópia :f154804.pdf

faktúra číslo :DF-15-02206
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :266,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15156
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102044
číslo pošty :4816/2015
digitálna kópia :f154816.pdf

faktúra číslo :DF-15-02211
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4482,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15067
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152326
číslo pošty :4814/2015
digitálna kópia :f154814.pdf

faktúra číslo :DF-15-02229
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2334,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15069
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001303
číslo pošty :4830/2015
digitálna kópia :f154830.pdf

faktúra číslo :DF-15-02230
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6350,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15170
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4831/2015
digitálna kópia :f154831.pdf

faktúra číslo :DF-15-02235
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1389,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15177
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152969
číslo pošty :4861/2015
digitálna kópia :f154861.pdf

faktúra číslo :DF-15-02255
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10839,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15413
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100004
číslo pošty :4871/2015
digitálna kópia :f154871.pdf

faktúra číslo :DF-15-02262
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15452
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560001
číslo pošty :4835/2015
digitálna kópia :f154835.pdf

faktúra číslo :DF-15-02263
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15450
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :215600002
číslo pošty :4836/2015
digitálna kópia :f154836.pdf

faktúra číslo :DF-15-02264
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1833,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15448
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560003
číslo pošty :4837/2015
digitálna kópia :f154837.pdf

faktúra číslo :DF-15-02265
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15449
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560004
číslo pošty :4834/2015
digitálna kópia :f154834.pdf

faktúra číslo :DF-15-02270
popis :výroba pečiatok
celkom v EUR s DPH :53,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15128
číslo pošty :4989/2015
digitálna kópia :f154989.pdf

faktúra číslo :DF-15-02322
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1600,01
číslo zmluvy :021/2014
číslo objednávky :POS15142
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150922
číslo pošty :5082/2015
digitálna kópia :f155082.pdf

faktúra číslo :DF-15-02350
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :790,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15198
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111534702
číslo pošty :4894/2015
digitálna kópia :f154894.pdf

faktúra číslo :DF-15-02351
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6042,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15199
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111534834
číslo pošty :4895/2015
digitálna kópia :f154895.pdf

faktúra číslo :DF-15-02358
popis :oprava pílky
celkom v EUR s DPH :365,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001354
číslo pošty :5031/2015
digitálna kópia :f155031.pdf

faktúra číslo :DF-15-02359
popis :oprava pílky
celkom v EUR s DPH :2176,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001353
číslo pošty :5032/2015
digitálna kópia :f155032.pdf

faktúra číslo :TF-15-00203
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :175,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.05.2015
dodávateľ :Stanislav Barto
adresa dodávateľa :Veľké Dravce 286, Veľké Dravce, 98542
IČO dodávateľa :44559461
číslo faktúry dodávateľa :150172
číslo pošty :4785/2015
digitálna kópia :f154785.pdf

faktúra číslo :DF-15-02209
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :54,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15157
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700842
číslo pošty :4800/2015
digitálna kópia :f154800.pdf

faktúra číslo :DF-15-02210
popis :kryochirurgická sonda
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15134
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176263
číslo pošty :4815/2015
digitálna kópia :f154815.pdf

faktúra číslo :DF-15-02218
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3312,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15192
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733341
číslo pošty :4811/2015
digitálna kópia :f154811.pdf

faktúra číslo :DF-15-02221
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3170,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15195
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733342
číslo pošty :4810/2015
digitálna kópia :f154810.pdf

faktúra číslo :DF-15-02222
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :169,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15193
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010247
číslo pošty :4813/2015
digitálna kópia :f154813.pdf

faktúra číslo :DF-15-02223
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :37,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15194
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010246
číslo pošty :4812/2015
digitálna kópia :f154812.pdf

faktúra číslo :DF-15-02224
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :364,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15158
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001372
číslo pošty :4860/2015
digitálna kópia :f154860.pdf

faktúra číslo :DF-15-02228
popis :kanyly,senzory
celkom v EUR s DPH :958,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15068
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700841
číslo pošty :4801/2015
digitálna kópia :f154801.pdf

faktúra číslo :DF-15-02231
popis :prísl. invazívne
celkom v EUR s DPH :1881,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15154
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101859
číslo pošty :4874/2015
digitálna kópia :f154874.pdf

faktúra číslo :DF-15-02237
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3504,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15167
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420154651
číslo pošty :4833/2015
digitálna kópia :f154833.pdf

faktúra číslo :DF-15-02260
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15403
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150651
číslo pošty :4866/2015
digitálna kópia :f154866.pdf

faktúra číslo :DF-15-02427
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :022/2014
číslo objednávky :POS15143
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150923
číslo pošty :5081/2015
digitálna kópia :f155081.pdf

faktúra číslo :TF-15-00205
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9598,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733277
číslo pošty :4809/2015
digitálna kópia :f154809.pdf

faktúra číslo :TF-15-00206
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :528,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.05.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151872
číslo pošty :4854/2015
digitálna kópia :f154854.pdf

faktúra číslo :DF-15-02236
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2468,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15176
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152967
číslo pošty :4862/2015
digitálna kópia :f154862.pdf

faktúra číslo :DF-15-02242
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :46603,70
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15152
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150894
číslo pošty :4931/2015
digitálna kópia :f154931.pdf

faktúra číslo :DF-15-02252
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15437
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150782
číslo pošty :4918/2015
digitálna kópia :f154918.pdf

faktúra číslo :DF-15-02256
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15440
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600150376
číslo pošty :4872/2015
digitálna kópia :f154872.pdf

faktúra číslo :DF-15-02257
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2266,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15423
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150922
číslo pošty :4873/2015
digitálna kópia :f154873.pdf

faktúra číslo :DF-15-02258
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5300,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15429
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020687
číslo pošty :4864/2015
digitálna kópia :f154864.pdf

faktúra číslo :DF-15-02259
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15396
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020686
číslo pošty :4865/2015
digitálna kópia :f154865.pdf

faktúra číslo :DF-15-02261
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3197,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15434
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152968
číslo pošty :4863/2015
digitálna kópia :f154863.pdf

faktúra číslo :DF-15-02267
popis :servis dotykového monitora
celkom v EUR s DPH :255,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150087
číslo pošty :4877/2015
digitálna kópia :f154877.pdf

faktúra číslo :DF-15-02268
popis :káble EKG
celkom v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15139
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150241
číslo pošty :4853/2015
digitálna kópia :f154853.pdf

faktúra číslo :DF-15-02277
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5707,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15439
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101870
číslo pošty :4920/2015
digitálna kópia :f154920.pdf

faktúra číslo :DF-15-02285
popis :katétre,prísl.invazívne,vodiče
celkom v EUR s DPH :31602,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15172
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101871
číslo pošty :4919/2015
digitálna kópia :f154919.pdf

faktúra číslo :DF-15-02349
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :361,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15196
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010249
číslo pošty :4878/2015
digitálna kópia :f154878.pdf

faktúra číslo :DF-15-02361
popis :oprava elektromotora
celkom v EUR s DPH :245,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :PRAKTIKPUMP, s.r.o.
adresa dodávateľa :Jesenského 621/63, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :36647861
číslo faktúry dodávateľa :150552
číslo pošty :5030/2015
digitálna kópia :f155030.pdf

faktúra číslo :DF-15-02434
popis :Pracovné právo 2016
celkom v EUR s DPH :45,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.05.2015
dodávateľ :Poradca podnikateľa,spol. s r.
adresa dodávateľa :Martina Rázusa 23A, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31592503
číslo faktúry dodávateľa :415050135
číslo pošty :5281/2015
digitálna kópia :f155281.pdf

faktúra číslo :DF-15-02343
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :711,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15197
dátum doručenia :24.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5082298
číslo pošty :4898/2015
digitálna kópia :f154898.pdf

faktúra číslo :DF-15-02381
popis :čistenie podlahy
celkom v EUR s DPH :1194,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.05.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5163/2015
digitálna kópia :f155163.pdf

faktúra číslo :TF-15-00207
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :7755,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.05.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5080884
číslo pošty :4899/2015
digitálna kópia :f154899.pdf

faktúra číslo :DF-15-02217
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :408,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15029
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4884/2015
digitálna kópia :f154884.pdf

faktúra číslo :DF-15-02232
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15175
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150887
číslo pošty :4930/2015
digitálna kópia :f154930.pdf

faktúra číslo :DF-15-02233
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :411,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15155
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153020
číslo pošty :4925/2015
digitálna kópia :f154925.pdf

faktúra číslo :DF-15-02234
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :4770,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15180
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153014
číslo pošty :4926/2015
digitálna kópia :f154926.pdf

faktúra číslo :DF-15-02239
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :20688,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15147
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153017
číslo pošty :4922/2015
digitálna kópia :f154922.pdf

faktúra číslo :DF-15-02240
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :42428,19
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15151
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153016
číslo pošty :4923/2015
digitálna kópia :f154923.pdf

faktúra číslo :DF-15-02241
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :7135,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15148
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150892
číslo pošty :4927/2015
digitálna kópia :f154927.pdf

faktúra číslo :DF-15-02243
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15149
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020701
číslo pošty :4933/2015
digitálna kópia :f154933.pdf

faktúra číslo :DF-15-02249
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7067,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15445
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020697
číslo pošty :4935/2015
digitálna kópia :f154935.pdf

faktúra číslo :DF-15-02250
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15454
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010223
číslo pošty :4932/2015
digitálna kópia :f154932.pdf

faktúra číslo :DF-15-02251
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :12902,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15461
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150893
číslo pošty :4928/2015
digitálna kópia :f154928.pdf

faktúra číslo :DF-15-02271
popis :oprava tlačiarní HP P4014, HP LJ 4250
celkom v EUR s DPH :372,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, Bratislava, 821 01
IČO dodávateľa :44195591
číslo faktúry dodávateľa :120152476
číslo pošty :4996/2015
digitálna kópia :f154996.pdf

faktúra číslo :DF-15-02272
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15346
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150668
číslo pošty :5000/2015
digitálna kópia :f155000.pdf

faktúra číslo :DF-15-02273
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2032,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15357
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800671
číslo pošty :5002/2015
digitálna kópia :f155002.pdf

faktúra číslo :DF-15-02274
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :548,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15334
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800673
číslo pošty :5003/2015
digitálna kópia :f155003.pdf

faktúra číslo :DF-15-02275
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :6032,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15436
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800670
číslo pošty :5004/2015
digitálna kópia :f155004.pdf

faktúra číslo :DF-15-02276
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :629,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15418
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800672
číslo pošty :5005/2015
digitálna kópia :f155005.pdf

faktúra číslo :DF-15-02278
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :1458,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15444
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153015
číslo pošty :4924/2015
digitálna kópia :f154924.pdf

faktúra číslo :DF-15-02279
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15427
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001646
číslo pošty :4967/2015
digitálna kópia :f154967.pdf

faktúra číslo :DF-15-02280
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :466,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15339
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126225
číslo pošty :4960/2015
digitálna kópia :f154960.pdf

faktúra číslo :DF-15-02281
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15425
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650027
číslo pošty :4954/2015
digitálna kópia :f154954.pdf

faktúra číslo :DF-15-02282
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15269
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126224
číslo pošty :4958/2015
digitálna kópia :f154958.pdf

faktúra číslo :DF-15-02283
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2833,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15433
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126226
číslo pošty :4959/2015
digitálna kópia :f154959.pdf

faktúra číslo :DF-15-02284
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15179
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020698
číslo pošty :4934/2015
digitálna kópia :f154934.pdf

faktúra číslo :DF-15-02286
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15171
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126222
číslo pošty :4957/2015
digitálna kópia :f154957.pdf

faktúra číslo :DF-15-02287
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15182
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126230
číslo pošty :4955/2015
digitálna kópia :f154955.pdf

faktúra číslo :DF-15-02288
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :2194,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15174
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420154767
číslo pošty :4978/2015
digitálna kópia :f154978.pdf

faktúra číslo :DF-15-02291
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15150
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126223
číslo pošty :4961/2015
digitálna kópia :f154961.pdf

faktúra číslo :DF-15-02292
popis :elektródy,zavádzače
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15163
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :47825910
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4921/2015
digitálna kópia :f154921.pdf

faktúra číslo :DF-15-02293
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :920,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15175
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152418
číslo pošty :4950/2015
digitálna kópia :f154950.pdf

faktúra číslo :DF-15-02294
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :123,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15164
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102120
číslo pošty :4953/2015
digitálna kópia :f154953.pdf

faktúra číslo :DF-15-02295
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :109,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15164
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :616124
číslo pošty :4963/2015
digitálna kópia :f154963.pdf

faktúra číslo :DF-15-02296
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :926,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15170
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102113
číslo pošty :4952/2015
digitálna kópia :f154952.pdf

faktúra číslo :DF-15-02297
popis :mat.hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :144,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15170
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :627738
číslo pošty :4965/2015
digitálna kópia :f154965.pdf

faktúra číslo :DF-15-02298
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :477,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15170
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608575
číslo pošty :4964/2015
digitálna kópia :f154964.pdf

faktúra číslo :DF-15-02299
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :690,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15175
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152434
číslo pošty :4951/2015
digitálna kópia :f154951.pdf

faktúra číslo :DF-15-02300
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15168
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001676
číslo pošty :4966/2015
digitálna kópia :f154966.pdf

faktúra číslo :DF-15-02301
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1016,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15168
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001644
číslo pošty :4968/2015
digitálna kópia :f154968.pdf

faktúra číslo :DF-15-02302
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :874,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15160
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4977/2015
digitálna kópia :f154977.pdf

faktúra číslo :DF-15-02303
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :259,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15174
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420154769
číslo pošty :4979/2015
digitálna kópia :f154979.pdf

faktúra číslo :DF-15-02307
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10651,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15459
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101906
číslo pošty :5017/2015
digitálna kópia :f155017.pdf

faktúra číslo :DF-15-02308
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2971,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15446
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101908
číslo pošty :5018/2015
digitálna kópia :f155018.pdf

faktúra číslo :DF-15-02312
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6284,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15467
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599006
číslo pošty :5001/2015
digitálna kópia :f155001.pdf

faktúra číslo :DF-15-02316
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3072,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15167
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256307287
číslo pošty :5025/2015
digitálna kópia :f155025.pdf

faktúra číslo :DF-15-02317
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1638,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15171
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256307328
číslo pošty :5027/2015
digitálna kópia :f155027.pdf

faktúra číslo :DF-15-02337
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :35,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15171
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256307346
číslo pošty :5026/2015
digitálna kópia :f155026.pdf

faktúra číslo :DF-15-02373
popis :mat. hygienický,drenáže
celkom v EUR s DPH :2585,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15164
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :627729
číslo pošty :4962/2015
digitálna kópia :f154962.pdf

faktúra číslo :DF-15-02374
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1074,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15463
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126229
číslo pošty :4956/2015
digitálna kópia :f154956.pdf

faktúra číslo :DF-15-02378
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :5262,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15181
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101907
číslo pošty :5019/2015
digitálna kópia :f155019.pdf

faktúra číslo :TF-15-00208
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :605,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111536255
číslo pošty :4896/2015
digitálna kópia :f154896.pdf

faktúra číslo :TF-15-00209
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :124,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4992/2015
digitálna kópia :f154992.pdf

faktúra číslo :TF-15-00211
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :108,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153518226
číslo pošty :4991/2015
digitálna kópia :f154991.pdf

faktúra číslo :TF-15-00212
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :386,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.05.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153518123
číslo pošty :5009/2015
digitálna kópia :f155009.pdf

faktúra číslo :DF-15-02219
popis :papier kancelársky
celkom v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15032
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215006880
číslo pošty :4942/2015
digitálna kópia :f154942.pdf

faktúra číslo :DF-15-02220
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :670,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15030
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4969/2015
digitálna kópia :f154969.pdf

faktúra číslo :DF-15-02289
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3621,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15152
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800676
číslo pošty :5006/2015
digitálna kópia :f155006.pdf

faktúra číslo :DF-15-02290
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7242,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15169
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800677
číslo pošty :5007/2015
digitálna kópia :f155007.pdf

faktúra číslo :DF-15-02304
popis :prísl.k mimot.obehu
celkom v EUR s DPH :640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15150
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
IČO dodávateľa :18626513
číslo faktúry dodávateľa :2015616668
číslo pošty :4999/2015
digitálna kópia :f154999.pdf

faktúra číslo :DF-15-02306
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15453
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300477
číslo pošty :5020/2015
digitálna kópia :f155020.pdf

faktúra číslo :DF-15-02328
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15290
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015404
číslo pošty :5088/2015
digitálna kópia :f155088.pdf

faktúra číslo :DF-15-02333
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15321
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015405
číslo pošty :5087/2015
digitálna kópia :f155087.pdf

faktúra číslo :DF-15-02336
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :5560,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15464
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150798
číslo pošty :5076/2015
digitálna kópia :f155076.pdf

faktúra číslo :DF-15-02339
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15127
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150244
číslo pošty :5097/2015
digitálna kópia :f155097.pdf

faktúra číslo :DF-15-02353
popis :laboratórne rozbory
celkom v EUR s DPH :71,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :MIKROLAB, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36629324
číslo faktúry dodávateľa :20151004
číslo pošty :5099/2015
digitálna kópia :f155099.pdf

faktúra číslo :DF-15-02354
popis :oprava servoventilácie
celkom v EUR s DPH :430,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015090721
číslo pošty :5128/2015
digitálna kópia :f155128.pdf

faktúra číslo :DF-15-02355
popis :hélium
celkom v EUR s DPH :7800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15148
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 811 09
IČO dodávateľa :47839872
číslo faktúry dodávateľa :3076000084
číslo pošty :5129/2015
digitálna kópia :f155129.pdf

faktúra číslo :DF-15-02357
popis :caligátor
celkom v EUR s DPH :3682,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15134
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Ecoli s.r.o.
adresa dodávateľa :Studenohorská 12, Bratislava, 841 03
IČO dodávateľa :35815906
číslo faktúry dodávateľa :150296
číslo pošty :5098/2015
digitálna kópia :f155098.pdf

faktúra číslo :DF-15-02375
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17758,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15441
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300476
číslo pošty :5021/2015
digitálna kópia :f155021.pdf

faktúra číslo :DF-15-02422
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1829,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15182
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1505128
číslo pošty :5046/2015
digitálna kópia :f155046.pdf

faktúra číslo :DF-15-02432
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :236,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15209
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5158/2015
digitálna kópia :f155158.pdf

faktúra číslo :DF-15-02433
popis :PORADCA 2016
celkom v EUR s DPH :58,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Poradca s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Celulózke 40, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :36371271
číslo faktúry dodávateľa :84108005
číslo pošty :5279/2015
digitálna kópia :f155279.pdf

faktúra číslo :DF-15-02437
popis :mobily 5/2015
celkom v EUR s DPH :706,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5278/2015
digitálna kópia :f155278.pdf

faktúra číslo :IF-15-00039
popis :tlakomery
celkom v EUR s DPH :256,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256307428
číslo pošty :5045/2015
digitálna kópia :f155045.pdf

faktúra číslo :TF-15-00210
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :115,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.05.2015
dodávateľ :Imperial VITAMINS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Horná 13, Vrútky, 038 61
IČO dodávateľa :45535205
číslo faktúry dodávateľa :10150986
číslo pošty :5043/2015
digitálna kópia :f155043.pdf

faktúra číslo :DF-15-02309
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :829,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15465
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001823
číslo pošty :5037/2015
digitálna kópia :f155037.pdf

faktúra číslo :DF-15-02310
popis :sety
celkom v EUR s DPH :37900,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15466
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001804
číslo pošty :5038/2015
digitálna kópia :f155038.pdf

faktúra číslo :DF-15-02311
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5205,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15443
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001824
číslo pošty :5034/2015
digitálna kópia :f155034.pdf

faktúra číslo :DF-15-02313
popis :kanyly,senzory
celkom v EUR s DPH :2869,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15068
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700871
číslo pošty :5024/2015
digitálna kópia :f155024.pdf

faktúra číslo :DF-15-02314
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3436,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15173
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700874
číslo pošty :5022/2015
digitálna kópia :f155022.pdf

faktúra číslo :DF-15-02315
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1284,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15157
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700872
číslo pošty :5023/2015
digitálna kópia :f155023.pdf

faktúra číslo :DF-15-02318
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :783,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15172
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001782
číslo pošty :5039/2015
digitálna kópia :f155039.pdf

faktúra číslo :DF-15-02325
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1953,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15433
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126238
číslo pošty :5050/2015
digitálna kópia :f155050.pdf

faktúra číslo :DF-15-02326
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1077,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15462
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800691
číslo pošty :5095/2015
digitálna kópia :f155095.pdf

faktúra číslo :DF-15-02327
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :783,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15394
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015415
číslo pošty :5090/2015
digitálna kópia :f155090.pdf

faktúra číslo :DF-15-02329
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :783,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15447
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015414
číslo pošty :5089/2015
digitálna kópia :f155089.pdf

faktúra číslo :DF-15-02331
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14643,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15428
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015413
číslo pošty :5086/2015
digitálna kópia :f155086.pdf

faktúra číslo :DF-15-02334
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11486,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15423
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150956
číslo pošty :5085/2015
digitálna kópia :f155085.pdf

faktúra číslo :DF-15-02338
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :679,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15166
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700873
číslo pošty :5047/2015
digitálna kópia :f155047.pdf

faktúra číslo :DF-15-02340
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15153
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150917
číslo pošty :5096/2015
digitálna kópia :f155096.pdf

faktúra číslo :DF-15-02341
popis :senzory
celkom v EUR s DPH :995,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15070
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152506
číslo pošty :5091/2015
digitálna kópia :f155091.pdf

faktúra číslo :DF-15-02345
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :179,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15202
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010265
číslo pošty :5118/2015
digitálna kópia :f155118.pdf

faktúra číslo :DF-15-02346
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15204
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500311
číslo pošty :5110/2015
digitálna kópia :f155110.pdf

faktúra číslo :DF-15-02347
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1111,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15201
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :31708030
číslo faktúry dodávateľa :2015212142
číslo pošty :4994/2015
digitálna kópia :f154994.pdf

faktúra číslo :DF-15-02348
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3625,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15200
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111536552
číslo pošty :4995/2015
digitálna kópia :f154995.pdf

faktúra číslo :DF-15-02376
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11390,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15431
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126239
číslo pošty :5049/2015
digitálna kópia :f155049.pdf

faktúra číslo :DF-15-02377
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :977,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15463
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126237
číslo pošty :5051/2015
digitálna kópia :f155051.pdf

faktúra číslo :DF-15-02410
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15403
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150676
číslo pošty :5232/2015
digitálna kópia :f155232.pdf

faktúra číslo :DF-15-02439
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :15180,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15469
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :Innova Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :47960515
číslo faktúry dodávateľa :1599007
číslo pošty :5168/2015
digitálna kópia :f155168.pdf

faktúra číslo :IF-15-00040
popis :pager, telefón
celkom v EUR s DPH :165,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15016
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31560806
číslo faktúry dodávateľa :1510339
číslo pošty :5117/2015
digitálna kópia :f155117.pdf

faktúra číslo :TF-15-00213
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :602,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010266
číslo pošty :5035/2015
digitálna kópia :f155035.pdf

faktúra číslo :TF-15-00216
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :997,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.05.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5119/2015
digitálna kópia :f155119.pdf

faktúra číslo :DF-15-02324
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15141
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020747
číslo pošty :5079/2015
digitálna kópia :f155079.pdf

faktúra číslo :DF-15-02330
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :5874,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15447
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015424
číslo pošty :5078/2015
digitálna kópia :f155078.pdf

faktúra číslo :DF-15-02332
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :5130,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15428
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015423
číslo pošty :5077/2015
digitálna kópia :f155077.pdf

faktúra číslo :DF-15-02335
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :80,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15461
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150931
číslo pošty :5084/2015
digitálna kópia :f155084.pdf

faktúra číslo :DF-15-02363
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15179
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020750
číslo pošty :5080/2015
digitálna kópia :f155080.pdf

faktúra číslo :DF-15-02367
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15426
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152527
číslo pošty :5094/2015
digitálna kópia :f155094.pdf

faktúra číslo :DF-15-02368
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2812,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15382
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152526
číslo pošty :5092/2015
digitálna kópia :f155092.pdf

faktúra číslo :DF-15-02369
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15458
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2152528
číslo pošty :5093/2015
digitálna kópia :f155093.pdf

faktúra číslo :DF-15-02372
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :42,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15172
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300001957
číslo pošty :5127/2015
digitálna kópia :f155127.pdf

faktúra číslo :DF-15-02388
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :1800,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203625347
číslo pošty :5188/2015
digitálna kópia :f155188.pdf

faktúra číslo :DF-15-02411
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7260,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15449
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560005
číslo pošty :5233/2015
digitálna kópia :f155233.pdf

faktúra číslo :DF-15-02412
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5281,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15470
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Transkontakt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Detvianska 6, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :17309182
číslo faktúry dodávateľa :21560006
číslo pošty :5234/2015
digitálna kópia :f155234.pdf

faktúra číslo :DF-15-02413
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :24084,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15153
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153179
číslo pošty :5175/2015
digitálna kópia :f155175.pdf

faktúra číslo :DF-15-02418
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :076/2015
číslo objednávky :PIR15183
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153171
číslo pošty :5174/2015
digitálna kópia :f155174.pdf

faktúra číslo :TF-15-00214
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :477,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010274
číslo pošty :5074/2015
digitálna kópia :f155074.pdf

faktúra číslo :TF-15-00215
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :522,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.05.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11513952
číslo pošty :5111/2015
digitálna kópia :f155111.pdf

faktúra číslo :DF-15-02305
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :57,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15203
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020148139
číslo pošty :5073/2015
digitálna kópia :f155073.pdf

faktúra číslo :DF-15-02342
popis :reklamné služby
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Profesionálny register s.r.o.
adresa dodávateľa :Michalská 9, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :46938079
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5132/2015
digitálna kópia :f155132.pdf

faktúra číslo :DF-15-02352
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2417,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15205
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111537002
číslo pošty :5075/2015
digitálna kópia :f155075.pdf

faktúra číslo :DF-15-02356
popis :preprava zosnulých
celkom v EUR s DPH :540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015021
číslo pošty :5131/2015
digitálna kópia :f155131.pdf

faktúra číslo :DF-15-02362
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15179
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020755
číslo pošty :5140/2015
digitálna kópia :f155140.pdf

faktúra číslo :DF-15-02364
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :418,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15462
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800710
číslo pošty :5141/2015
digitálna kópia :f155141.pdf

faktúra číslo :DF-15-02365
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1523,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15430
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800711
číslo pošty :5142/2015
digitálna kópia :f155142.pdf

faktúra číslo :DF-15-02366
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15457
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800712
číslo pošty :5143/2015
digitálna kópia :f155143.pdf

faktúra číslo :DF-15-02370
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :70756,20
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15159
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20153140
číslo pošty :5139/2015
digitálna kópia :f155139.pdf

faktúra číslo :DF-15-02371
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2398,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15071
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700893
číslo pošty :5138/2015
digitálna kópia :f155138.pdf

faktúra číslo :DF-15-02383
popis :služby OPP 5/2015
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5160/2015
digitálna kópia :f155160.pdf

faktúra číslo :DF-15-02384
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5165/2015
digitálna kópia :f155165.pdf

faktúra číslo :DF-15-02385
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5164/2015
digitálna kópia :f155164.pdf

faktúra číslo :DF-15-02399
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15454
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010232
číslo pošty :5172/2015
digitálna kópia :f155172.pdf

faktúra číslo :DF-15-02415
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :54306,34
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15160
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150938
číslo pošty :5180/2015
digitálna kópia :f155180.pdf

faktúra číslo :DF-15-02416
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :55720,59
číslo zmluvy :111/2013_D3
číslo objednávky :PEK15150
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186660
číslo pošty :5147/2015
digitálna kópia :f155147.pdf

faktúra číslo :DF-15-02417
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :68584,15
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15161
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186665
číslo pošty :5149/2015
digitálna kópia :f155149.pdf

faktúra číslo :DF-15-02426
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :752,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15166
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700892
číslo pošty :5137/2015
digitálna kópia :f155137.pdf

faktúra číslo :DF-15-02428
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :9035,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15208
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733548
číslo pošty :5121/2015
digitálna kópia :f155121.pdf

faktúra číslo :DF-15-02429
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3790,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15207
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733549
číslo pošty :5122/2015
digitálna kópia :f155122.pdf

faktúra číslo :DF-15-02431
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1734,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15206
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700895
číslo pošty :5115/2015
digitálna kópia :f155115.pdf

faktúra číslo :DF-15-02446
popis :vodné a storné 5/2015
celkom v EUR s DPH :2681,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251122571
číslo pošty :5337/2015
digitálna kópia :f155337.pdf

faktúra číslo :DF-15-02452
popis :oprava perfusor space
celkom v EUR s DPH :1502,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300002066
číslo pošty :5271/2015
digitálna kópia :f155271.pdf

faktúra číslo :TF-15-00217
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :7992,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.05.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50733456
číslo pošty :5120/2015
digitálna kópia :f155120.pdf

faktúra číslo :DF-15-02380
popis :mediálne poradensktvo
celkom v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Mgr. Martin Urmanič
adresa dodávateľa :Goláňová 1, Bratislava, 82103
IČO dodávateľa :44707053
číslo faktúry dodávateľa :10615
číslo pošty :5162/2015
digitálna kópia :f155162.pdf

faktúra číslo :DF-15-02386
popis :nájomné špec.plyny
celkom v EUR s DPH :644,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203673434
číslo pošty :5187/2015
digitálna kópia :f155187.pdf

faktúra číslo :DF-15-02387
popis :nájonmé zásobníka-plyn
celkom v EUR s DPH :405,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203672769
číslo pošty :5186/2015
digitálna kópia :f155186.pdf

faktúra číslo :DF-15-02392
popis :DZS 5/2015
celkom v EUR s DPH :1485,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Falck Záchranná a.s.
adresa dodávateľa :Bačíková 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :35900130
číslo faktúry dodávateľa :200150674
číslo pošty :5247/2015
digitálna kópia :f155247.pdf

faktúra číslo :DF-15-02393
popis :zmluvný servis 3/2015
celkom v EUR s DPH :11754,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :95021485
číslo pošty :5248/2015
digitálna kópia :f155248.pdf

faktúra číslo :DF-15-02395
popis :poradenstvo VO 5/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5240/2015
digitálna kópia :f155240.pdf

faktúra číslo :DF-15-02396
popis :PHM 5/2015
celkom v EUR s DPH :272,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700104920
číslo pošty :5241/2015
digitálna kópia :f155241.pdf

faktúra číslo :DF-15-02398
popis :nahradný plast pre ambu mark
celkom v EUR s DPH :191,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15057
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :2927/2015
digitálna kópia :f152927.pdf

faktúra číslo :DF-15-02436
popis :právne služby 5/2015
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 33, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36771651
číslo faktúry dodávateľa :201500126
číslo pošty :5301/2015
digitálna kópia :f155301.pdf

faktúra číslo :DF-15-02442
popis :telefóny 5/2015
celkom v EUR s DPH :322,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Slovak Telekom, a.s.
adresa dodávateľa :Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO dodávateľa :35763469
číslo faktúry dodávateľa :5774432813
číslo pošty :5387/2015
digitálna kópia :f155387.pdf

faktúra číslo :DF-15-02443
popis :vodné a stočné 5/2015
celkom v EUR s DPH :13,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251122572
číslo pošty :5336/2015
digitálna kópia :f155336.pdf

faktúra číslo :DF-15-02444
popis :stočné 5/2015
celkom v EUR s DPH :314,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251121866
číslo pošty :5338/2015
digitálna kópia :f155338.pdf

faktúra číslo :DF-15-02445
popis :stočné 5/2015
celkom v EUR s DPH :317,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251121867
číslo pošty :5339/2015
digitálna kópia :f155339.pdf

faktúra číslo :DF-15-02447
popis :strava pacienti
celkom v EUR s DPH :23098,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5334/2015
digitálna kópia :f155334.pdf

faktúra číslo :DF-15-02448
popis :upratovanie 5/2015
celkom v EUR s DPH :19985,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5273/2015
digitálna kópia :f155273.pdf

faktúra číslo :DF-15-02449
popis :pranie 5/2015
celkom v EUR s DPH :5027,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5274/2015
digitálna kópia :f155274.pdf

faktúra číslo :DF-15-02450
popis :prenájom rohoží 5/2015
celkom v EUR s DPH :103,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5276/2015
digitálna kópia :f155276.pdf

faktúra číslo :DF-15-02451
popis :strážna služba 5/2015
celkom v EUR s DPH :3852,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :5277/2015
digitálna kópia :f155277.pdf

faktúra číslo :ID-15-0121
popis :oprava účtovania IF-15-00013
celkom v EUR s DPH :,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM15016
dátum doručenia :31.05.2015
dodávateľ :CECH Company s.r.o.
adresa dodávateľa :Mierová 1742, Čadca, 022 01
IČO dodávateľa :36378119
číslo faktúry dodávateľa :121510041
číslo pošty :1891/2015
digitálna kópia :f151891.pdf

[/html]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.