Faktúry zaúčtované v apríli 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-01197
popis :elek.energia 4/2014-záloha
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-01198
popis :záloha plyn 4/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-01381
popis :Internet OPTIKA 4/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150408547
číslo pošty :3191/2015
digitálna kópia :f153191.pdf

faktúra číslo :DF-15-01384
popis :prepojovací kábel
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15103
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151492
číslo pošty :3232/2015
digitálna kópia :f153232.pdf

faktúra číslo :DF-15-01400
popis :zmluvný paušál 4/2015 - IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150376
číslo pošty :3251/2015
digitálna kópia :f153251.pdf

faktúra číslo :DF-15-01435
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :427,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15061
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150584
číslo pošty :3197/2015
digitálna kópia :f153197.pdf

faktúra číslo :DF-15-01438
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2496,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15036
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150462
číslo pošty :3193/2015
digitálna kópia :f153193.pdf

faktúra číslo :DF-15-01453
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15105
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197524
číslo pošty :3256/2015
digitálna kópia :f153256.pdf

faktúra číslo :DF-15-01456
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :43,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256303017
číslo pošty :3257/2015
digitálna kópia :f153257.pdf

faktúra číslo :DF-15-01462
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1660,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15238
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126135
číslo pošty :3289/2015
digitálna kópia :f153289.pdf

faktúra číslo :DF-15-01468
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15275
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3279/2015
digitálna kópia :f153279.pdf

faktúra číslo :DF-15-01475
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11117,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15110
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3292/2015
digitálna kópia :f153292.pdf

faktúra číslo :DF-15-01476
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4224,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15090
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3277/2015
digitálna kópia :f153277.pdf

faktúra číslo :DF-15-01483
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :368,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15084
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608022
číslo pošty :3288/2015
digitálna kópia :f153288.pdf

faktúra číslo :DF-15-01488
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :398,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15038
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151493
číslo pošty :3297/2015
digitálna kópia :f153297.pdf

faktúra číslo :DF-15-01490
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :105,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15135
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010157
číslo pošty :3208/2015
digitálna kópia :f153208.pdf

faktúra číslo :DF-15-01499
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2214,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15274
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151484
číslo pošty :3194/2015
digitálna kópia :f153194.pdf

faktúra číslo :DF-15-01509
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15100
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150583
číslo pošty :3195/2015
digitálna kópia :f153195.pdf

faktúra číslo :DF-15-01526
popis :vrátený tovar - dobropis 126143
celkom v EUR s DPH :747,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126134
číslo pošty :3433/2015
digitálna kópia :f153433.pdf

faktúra číslo :DF-15-01559
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15085
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150615
číslo pošty :3468/2015
digitálna kópia :f153468.pdf

faktúra číslo :DF-15-01640
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :572,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101356
číslo pošty :3287/2015
digitálna kópia :f153287.pdf

faktúra číslo :DF-15-01713
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :87,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15152
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020152351
číslo pošty :3760/2015
digitálna kópia :f153760.pdf

faktúra číslo :IF-15-00028
popis :chodítko štvorkolka, dvojkolka
celkom v EUR s DPH :297,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :ZDRAVMAT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Františkánske námestie 3/A, Prešov, 080 01
IČO dodávateľa :36515388
číslo faktúry dodávateľa :201502285
číslo pošty :3234/2015
digitálna kópia :f153234.pdf

faktúra číslo :IF-15-00029
popis :cerebrálny oximeter
celkom v EUR s DPH :35976,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :616056
číslo pošty :3244/2015
digitálna kópia :f153244.pdf

faktúra číslo :TF-15-00134
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151172
číslo pošty :3200/2015
digitálna kópia :f153200.pdf

faktúra číslo :TF-15-00141
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :48,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.04.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020152352
číslo pošty :3382/2015
digitálna kópia :f153382.pdf

faktúra číslo :DF-15-01385
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :207,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15019
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3215/2015
digitálna kópia :f153215.pdf

faktúra číslo :DF-15-01441
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8524,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15134
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732246
číslo pošty :3252/2015
digitálna kópia :f153252.pdf

faktúra číslo :DF-15-01447
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :5470880693
číslo pošty :3224/2015
digitálna kópia :f153224.pdf

faktúra číslo :DF-15-01448
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :1232,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15005
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08
IČO dodávateľa :44962983
číslo faktúry dodávateľa :11500233
číslo pošty :3315/2015
digitálna kópia :f153315.pdf

faktúra číslo :DF-15-01452
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :664,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15106
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3253/2015
digitálna kópia :f153253.pdf

faktúra číslo :DF-15-01455
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :283,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15099
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176162
číslo pošty :3290/2015
digitálna kópia :f153290.pdf

faktúra číslo :DF-15-01466
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :54442,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15217
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197663
číslo pošty :3254/2015
digitálna kópia :f153254.pdf

faktúra číslo :DF-15-01467
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15268
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600150235
číslo pošty :3291/2015
digitálna kópia :f153291.pdf

faktúra číslo :DF-15-01470
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2494,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15100
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150598
číslo pošty :3275/2015
digitálna kópia :f153275.pdf

faktúra číslo :DF-15-01495
popis :stravné lístky -odplata
celkom v EUR s DPH :681,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115038855
číslo pošty :3357/2015
digitálna kópia :f153357.pdf

faktúra číslo :DF-15-01496
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :28122,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3357/2015
digitálna kópia :f153357.pdf

faktúra číslo :DF-15-01557
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :3446,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15086
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150616
číslo pošty :3467/2015
digitálna kópia :f153467.pdf

faktúra číslo :DF-15-01569
popis :stravné lístky-odplata
celkom v EUR s DPH :361,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3357/2015
digitálna kópia :f153357.pdf

faktúra číslo :TF-15-00135
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :7192,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732168
číslo pošty :3249/2015
digitálna kópia :f153249.pdf

faktúra číslo :DF-15-01515
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15271
dátum doručenia :03.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150519
číslo pošty :3374/2015
digitálna kópia :f153374.pdf

faktúra číslo :DF-15-01458
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2545,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15265
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015224
číslo pošty :3340/2015
digitálna kópia :f153340.pdf

faktúra číslo :DF-15-01477
popis :sety
celkom v EUR s DPH :11680,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15019
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150486
číslo pošty :3347/2015
digitálna kópia :f153347.pdf

faktúra číslo :DF-15-01478
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :478,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15093
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151997
číslo pošty :3334/2015
digitálna kópia :f153334.pdf

faktúra číslo :DF-15-01479
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :15209,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15107
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152000
číslo pošty :3306/2015
digitálna kópia :f153306.pdf

faktúra číslo :DF-15-01480
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :26230,16
číslo zmluvy :109/2013
číslo objednávky :PEK15106
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150608
číslo pošty :3305/2015
digitálna kópia :f153305.pdf

faktúra číslo :DF-15-01484
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :10005,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15078
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :596082
číslo pošty :3344/2015
digitálna kópia :f153344.pdf

faktúra číslo :DF-15-01485
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :368,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15084
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608044
číslo pošty :3345/2015
digitálna kópia :f153345.pdf

faktúra číslo :DF-15-01498
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :13920,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15280
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150607
číslo pošty :3335/2015
digitálna kópia :f153335.pdf

faktúra číslo :DF-15-01500
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15255
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015223
číslo pošty :3339/2015
digitálna kópia :f153339.pdf

faktúra číslo :DF-15-01501
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15246
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015222
číslo pošty :3338/2015
digitálna kópia :f153338.pdf

faktúra číslo :DF-15-01502
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15197
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015220
číslo pošty :3343/2015
digitálna kópia :f153343.pdf

faktúra číslo :DF-15-01503
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15209
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015221
číslo pošty :3341/2015
digitálna kópia :f153341.pdf

faktúra číslo :DF-15-01504
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15182
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015219
číslo pošty :3342/2015
digitálna kópia :f153342.pdf

faktúra číslo :DF-15-01505
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4873,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15254
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151532
číslo pošty :3346/2015
digitálna kópia :f153346.pdf

faktúra číslo :DF-15-01506
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1106,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15107
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1504076
číslo pošty :3348/2015
digitálna kópia :f153348.pdf

faktúra číslo :DF-15-01513
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15103
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3376/2015
digitálna kópia :f153376.pdf

faktúra číslo :DF-15-01514
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1455,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15279
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800413
číslo pošty :3377/2015
digitálna kópia :f153377.pdf

faktúra číslo :DF-15-01516
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15281
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101239
číslo pošty :3375/2015
digitálna kópia :f153375.pdf

faktúra číslo :DF-15-01541
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15228
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3474/2015
digitálna kópia :f153474.pdf

faktúra číslo :DF-15-01542
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15188
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3475/2015
digitálna kópia :f153475.pdf

faktúra číslo :DF-15-01560
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15090
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150617
číslo pošty :3466/2015
digitálna kópia :f153466.pdf

faktúra číslo :DF-15-01562
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :86627,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15105
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186467
číslo pošty :3389/2015
digitálna kópia :f153389.pdf

faktúra číslo :DF-15-01571
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :643,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15137
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3381/2015
digitálna kópia :f153381.pdf

faktúra číslo :DF-15-01585
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15111
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3545/2015
digitálna kópia :f153545.pdf

faktúra číslo :DF-15-01636
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1891,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15089
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151648
číslo pošty :3584/2015
digitálna kópia :f153584.pdf

faktúra číslo :IF-15-00032
popis :preloženie výustiek
celkom v EUR s DPH :923,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :Ing. Anton Heško s.r.o.
adresa dodávateľa :Kremnička 79, Banská Bystrica, 97403
IČO dodávateľa :31578489
číslo faktúry dodávateľa :20150048
číslo pošty :3703/2015
digitálna kópia :f153703.pdf

faktúra číslo :TF-15-00136
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :338,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010164
číslo pošty :3317/2015
digitálna kópia :f153317.pdf

faktúra číslo :DF-15-01510
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1836,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15057
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700563
číslo pošty :3355/2015
digitálna kópia :f153355.pdf

faktúra číslo :DF-15-01511
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3383,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15043
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700565
číslo pošty :3352/2015
digitálna kópia :f153352.pdf

faktúra číslo :DF-15-01512
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :3476,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15041
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700564
číslo pošty :3353/2015
digitálna kópia :f153353.pdf

faktúra číslo :DF-15-01517
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2365,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15259
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101252
číslo pošty :3380/2015
digitálna kópia :f153380.pdf

faktúra číslo :DF-15-01518
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2934,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15046
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700566
číslo pošty :3354/2015
digitálna kópia :f153354.pdf

faktúra číslo :DF-15-01538
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :747,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15245
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126144
číslo pošty :3392/2015
digitálna kópia :f153392.pdf

faktúra číslo :DF-15-01539
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1465,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15278
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126145
číslo pošty :3391/2015
digitálna kópia :f153391.pdf

faktúra číslo :DF-15-01540
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15282
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150534
číslo pošty :3456/2015
digitálna kópia :f153456.pdf

faktúra číslo :DF-15-01552
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15271
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150536
číslo pošty :3455/2015
digitálna kópia :f153455.pdf

faktúra číslo :DF-15-01554
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2100,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15078
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608078
číslo pošty :3390/2015
digitálna kópia :f153390.pdf

faktúra číslo :DF-15-01573
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :92,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203219614
číslo pošty :3580/2015
digitálna kópia :f153580.pdf

faktúra číslo :DF-15-01583
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4361,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15273
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126143
číslo pošty :3559/2015
digitálna kópia :f153559.pdf

faktúra číslo :DF-15-01604
popis :oprava perfusor space
celkom v EUR s DPH :1350,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197960
číslo pošty :3491/2015
digitálna kópia :f153491.pdf

faktúra číslo :DF-15-01641
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :102,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101402
číslo pošty :3393/2015
digitálna kópia :f153393.pdf

faktúra číslo :IF-15-00030
popis :hliníková stena s posuv. dverami
celkom v EUR s DPH :3588,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :Cb-mont s.r.o.
adresa dodávateľa :Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06
IČO dodávateľa :36017469
číslo faktúry dodávateľa :20150026
číslo pošty :3507/2015
digitálna kópia :f153507.pdf

faktúra číslo :TF-15-00137
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :15,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020152402
číslo pošty :3386/2015
digitálna kópia :f153386.pdf

faktúra číslo :TF-15-00139
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :76,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151218
číslo pošty :3384/2015
digitálna kópia :f153384.pdf

faktúra číslo :TF-15-00140
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :32,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151208
číslo pošty :3383/2015
digitálna kópia :f153383.pdf

faktúra číslo :TF-15-00143
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :204,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.04.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3495/2015
digitálna kópia :f153495.pdf

faktúra číslo :DF-15-01530
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :10995,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15139
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732394
číslo pošty :3446/2015
digitálna kópia :f153446.pdf

faktúra číslo :DF-15-01533
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :49,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515305331
číslo pošty :3511/2015
digitálna kópia :f153511.pdf

faktúra číslo :DF-15-01534
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :86,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515305330
číslo pošty :3510/2015
digitálna kópia :f153510.pdf

faktúra číslo :DF-15-01535
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515305332
číslo pošty :3512/2015
digitálna kópia :f153512.pdf

faktúra číslo :DF-15-01544
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15287
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150613
číslo pošty :3464/2015
digitálna kópia :f153464.pdf

faktúra číslo :DF-15-01545
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15283
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010164
číslo pošty :3470/2015
digitálna kópia :f153470.pdf

faktúra číslo :DF-15-01546
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9957,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15292
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020053
číslo pošty :3449/2015
digitálna kópia :f153449.pdf

faktúra číslo :DF-15-01548
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :130,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15311
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101275
číslo pošty :3448/2015
digitálna kópia :f153448.pdf

faktúra číslo :DF-15-01549
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2156,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15284
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150620
číslo pošty :3473/2015
digitálna kópia :f153473.pdf

faktúra číslo :DF-15-01550
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4260,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15286
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152057
číslo pošty :2472/2015
digitálna kópia :f152472.pdf

faktúra číslo :DF-15-01551
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9746,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15289
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151618
číslo pošty :3471/2015
digitálna kópia :f153471.pdf

faktúra číslo :DF-15-01556
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15088
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020051
číslo pošty :3452/2015
digitálna kópia :f153452.pdf

faktúra číslo :DF-15-01558
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15085
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150614
číslo pošty :3469/2015
digitálna kópia :f153469.pdf

faktúra číslo :DF-15-01561
popis :kardiostimulátory, elektródy
celkom v EUR s DPH :34910,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15104
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015236
číslo pošty :3454/2015
digitálna kópia :f153454.pdf

faktúra číslo :DF-15-01564
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1266,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15080
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020046
číslo pošty :3450/2015
digitálna kópia :f153450.pdf

faktúra číslo :DF-15-01565
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :450,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15114
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150611
číslo pošty :3465/2015
digitálna kópia :f153465.pdf

faktúra číslo :DF-15-01566
popis :biologická rekultivácia
celkom v EUR s DPH :629,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :EKOPLANT s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Ludvika Svobodu 14006/14A, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36029785
číslo faktúry dodávateľa :150014
číslo pošty :3506/2015
digitálna kópia :f153506.pdf

faktúra číslo :DF-15-01570
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :271,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15138
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732395
číslo pošty :3445/2015
digitálna kópia :f153445.pdf

faktúra číslo :DF-15-01581
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9727,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15110
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3550/2015
digitálna kópia :f153550.pdf

faktúra číslo :DF-15-01586
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15197
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015237
číslo pošty :3537/2015
digitálna kópia :f153537.pdf

faktúra číslo :DF-15-01589
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8288,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15288
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300329
číslo pošty :3542/2015
digitálna kópia :f153542.pdf

faktúra číslo :DF-15-01590
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :6673,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15291
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3551/2015
digitálna kópia :f153551.pdf

faktúra číslo :DF-15-01596
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15114
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152111
číslo pošty :3540/2015
digitálna kópia :f153540.pdf

faktúra číslo :DF-15-01598
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15111
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3552/2015
digitálna kópia :f153552.pdf

faktúra číslo :DF-15-01645
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :29,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256303526
číslo pošty :3652/2015
digitálna kópia :f153652.pdf

faktúra číslo :DF-15-01651
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15295
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151619
číslo pošty :3585/2015
digitálna kópia :f153585.pdf

faktúra číslo :DF-15-01661
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :276,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15048
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, Holíč, 90851
IČO dodávateľa :31440479
číslo faktúry dodávateľa :2150100931
číslo pošty :3453/2015
digitálna kópia :f153453.pdf

faktúra číslo :DF-15-01679
popis :výplatné pásky
celkom v EUR s DPH :835,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15012
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :VEMA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 14/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :31355374
číslo faktúry dodávateľa :820150036
číslo pošty :3797/2015
digitálna kópia :f153797.pdf

faktúra číslo :DF-15-01727
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15093
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020052
číslo pošty :3451/2015
digitálna kópia :f153451.pdf

faktúra číslo :TF-15-00142
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :4750,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732314
číslo pošty :3444/2015
digitálna kópia :f153444.pdf

faktúra číslo :TF-15-00145
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :291,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.04.2015
dodávateľ :
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :616062
číslo pošty :3496/2015
digitálna kópia :f153496.pdf

faktúra číslo :DF-15-01529
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :190,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15021
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150193
číslo pošty :3439/2015
digitálna kópia :f153439.pdf

faktúra číslo :DF-15-01543
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1219,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15279
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800422
číslo pošty :3463/2015
digitálna kópia :f153463.pdf

faktúra číslo :DF-15-01574
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1106,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15107
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1504080
číslo pošty :3430/2015
digitálna kópia :f153430.pdf

faktúra číslo :DF-15-01575
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :216,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198191
číslo pošty :3553/2015
digitálna kópia :f153553.pdf

faktúra číslo :DF-15-01576
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :1072,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198164
číslo pošty :3555/2015
digitálna kópia :f153555.pdf

faktúra číslo :DF-15-01577
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198171
číslo pošty :3554/2015
digitálna kópia :f153554.pdf

faktúra číslo :DF-15-01578
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :150,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15111
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3549/2015
digitálna kópia :f153549.pdf

faktúra číslo :DF-15-01579
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :994,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15109
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256303673
číslo pošty :3548/2015
digitálna kópia :f153548.pdf

faktúra číslo :DF-15-01580
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :810,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15110
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198136
číslo pošty :3556/2015
digitálna kópia :f153556.pdf

faktúra číslo :DF-15-01591
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6010,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15285
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198153
číslo pošty :3547/2015
digitálna kópia :f153547.pdf

faktúra číslo :DF-15-01594
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15112
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101283
číslo pošty :3534/2015
digitálna kópia :f153534.pdf

faktúra číslo :DF-15-01597
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4780,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15101
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150510
číslo pošty :3546/2015
digitálna kópia :f153546.pdf

faktúra číslo :DF-15-01600
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :44307,04
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15110
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150630
číslo pošty :3544/2015
digitálna kópia :f153544.pdf

faktúra číslo :DF-15-01620
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7624,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15294
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150477
číslo pošty :3635/2015
digitálna kópia :f153635.pdf

faktúra číslo :DF-15-01627
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :621,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15111
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3644/2015
digitálna kópia :f153644.pdf

faktúra číslo :DF-15-01657
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :17013,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15109
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152121
číslo pošty :3541/2015
digitálna kópia :f153541.pdf

faktúra číslo :DF-15-01783
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15094
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151866
číslo pošty :3978/2015
digitálna kópia :f153978.pdf

faktúra číslo :DF-15-01784
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15095
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151864
číslo pošty :3979/2015
digitálna kópia :f153979.pdf

faktúra číslo :DF-15-01854
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :7485,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198105
číslo pošty :3557/2015
digitálna kópia :f153557.pdf

faktúra číslo :TF-15-00146
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :72,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
číslo faktúry dodávateľa :2151100975
číslo pošty :3502/2015
digitálna kópia :f153502.pdf

faktúra číslo :TF-15-00147
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :858,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151270
číslo pošty :3492/2015
digitálna kópia :f153492.pdf

faktúra číslo :DF-15-01725
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15100
dátum doručenia :11.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150703
číslo pošty :3883/2015
digitálna kópia :f153883.pdf

faktúra číslo :TF-15-00154
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :134,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.04.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5058451
číslo pošty :3660/2015
digitálna kópia :f153660.pdf

faktúra číslo :DF-15-01537
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :615,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15020
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3501/2015
digitálna kópia :f153501.pdf

faktúra číslo :DF-15-01547
popis :časopis SESTRA 2015 - 6 ks
celkom v EUR s DPH :90,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :Silvia Hodálová - VIUSS
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 161/38, Bratislava-Ružinov, 82102
IČO dodávateľa :47982594
číslo faktúry dodávateľa :141
číslo pošty :3508/2015
digitálna kópia :f153508.pdf

faktúra číslo :DF-15-01582
popis :katérte,stenty
celkom v EUR s DPH :1930,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15266
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126147
číslo pošty :3558/2015
digitálna kópia :f153558.pdf

faktúra číslo :DF-15-01584
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3028,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15269
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126148
číslo pošty :3560/2015
digitálna kópia :f153560.pdf

faktúra číslo :DF-15-01587
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15298
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150649
číslo pošty :3535/2015
digitálna kópia :f153535.pdf

faktúra číslo :DF-15-01588
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4043,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15307
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152120
číslo pošty :3539/2015
digitálna kópia :f153539.pdf

faktúra číslo :DF-15-01592
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1308,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15301
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126151
číslo pošty :3564/2015
digitálna kópia :f153564.pdf

faktúra číslo :DF-15-01593
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2810,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15121
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126152
číslo pošty :3565/2015
digitálna kópia :f153565.pdf

faktúra číslo :DF-15-01595
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2494,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15100
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150643
číslo pošty :3536/2015
digitálna kópia :f153536.pdf

faktúra číslo :DF-15-01599
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :18798,56
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15111
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186488
číslo pošty :3562/2015
digitálna kópia :f153562.pdf

faktúra číslo :DF-15-01601
popis :kryochirurgická sonda
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15092
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176178
číslo pošty :3561/2015
digitálna kópia :f153561.pdf

faktúra číslo :DF-15-01610
popis :prstový senzor
celkom v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15111
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :MEPIS, s.r.o.
adresa dodávateľa :ŠD Ferka Urbánka, Urbánkova 2, Košice, 4001
IČO dodávateľa :36605751
číslo faktúry dodávateľa :15047
číslo pošty :3525/2015
digitálna kópia :f153525.pdf

faktúra číslo :DF-15-01614
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15310
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101323
číslo pošty :3648/2015
digitálna kópia :f153648.pdf

faktúra číslo :DF-15-01615
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7945,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15303
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101322
číslo pošty :3649/2015
digitálna kópia :f153649.pdf

faktúra číslo :DF-15-01621
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3723,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15302
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800429
číslo pošty :3636/2015
digitálna kópia :f153636.pdf

faktúra číslo :DF-15-01622
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3487,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15308
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800430
číslo pošty :3638/2015
digitálna kópia :f153638.pdf

faktúra číslo :DF-15-01631
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4233,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15122
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101325
číslo pošty :3650/2015
digitálna kópia :f153650.pdf

faktúra číslo :DF-15-01633
popis :katétre,príslušenstvo invazívne,zavádzače
celkom v EUR s DPH :14778,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15117
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101324
číslo pošty :3647/2015
digitálna kópia :f153647.pdf

faktúra číslo :DF-15-01648
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2340,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15297
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150631
číslo pošty :3543/2015
digitálna kópia :f153543.pdf

faktúra číslo :DF-15-01652
popis :sety
celkom v EUR s DPH :5198,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15120
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126150
číslo pošty :3563/2015
digitálna kópia :f153563.pdf

faktúra číslo :DF-15-01673
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :15742,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15305
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3744/2015
digitálna kópia :f153744.pdf

faktúra číslo :DF-15-01703
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1520,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15047
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3810/2015
digitálna kópia :f153810.pdf

faktúra číslo :DF-15-01752
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3383,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15119
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020117
číslo pošty :3538/2015
digitálna kópia :f153538.pdf

faktúra číslo :DF-15-01796
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3917,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15140
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3528/2015
digitálna kópia :f153528.pdf

faktúra číslo :DF-15-01802
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :663,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15142
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5058366
číslo pošty :3671/2015
digitálna kópia :f153671.pdf

faktúra číslo :DF-15-01805
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :119,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15141
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010172
číslo pošty :3529/2015
digitálna kópia :f153529.pdf

faktúra číslo :IF-15-00033
popis :plocha pod kontajner
celkom v EUR s DPH :982,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :DK - EXTERIÉR s.r.o.
adresa dodávateľa :Rakytovská cesta 67, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :44146361
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3664/2015
digitálna kópia :f153664.pdf

faktúra číslo :TF-15-00148
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :6118,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501013665
číslo pošty :3527/2015
digitálna kópia :f153527.pdf

faktúra číslo :TF-15-00149
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :997,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3566/2015
digitálna kópia :f153566.pdf

faktúra číslo :TF-15-00150
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :92,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010173
číslo pošty :3575/2015
digitálna kópia :f153575.pdf

faktúra číslo :TF-15-00159
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :292,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.04.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hrdličkova 2/B, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201500426
číslo pošty :3751/2015
digitálna kópia :f153751.pdf

faktúra číslo :DF-15-01613
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6274,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15296
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198451
číslo pošty :3653/2015
digitálna kópia :f153653.pdf

faktúra číslo :DF-15-01625
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :4175,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256303849
číslo pošty :3633/2015
digitálna kópia :f153633.pdf

faktúra číslo :DF-15-01626
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :193,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256303883
číslo pošty :3634/2015
digitálna kópia :f153634.pdf

faktúra číslo :DF-15-01628
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :753,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15073
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
číslo faktúry dodávateľa :11915
číslo pošty :3665/2015
digitálna kópia :f153665.pdf

faktúra číslo :DF-15-01629
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :14785,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15116
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152166
číslo pošty :3656/2015
digitálna kópia :f153656.pdf

faktúra číslo :DF-15-01630
popis :príslušenstvo invazívne,vodiče
celkom v EUR s DPH :1991,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15106
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152168
číslo pošty :3655/2015
digitálna kópia :f153655.pdf

faktúra číslo :DF-15-01632
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15116
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150535
číslo pošty :3646/2015
digitálna kópia :f153646.pdf

faktúra číslo :DF-15-01637
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :5108,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256303868
číslo pošty :3654/2015
digitálna kópia :f153654.pdf

faktúra číslo :DF-15-01643
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :284,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198487
číslo pošty :3706/2015
digitálna kópia :f153706.pdf

faktúra číslo :DF-15-01644
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :454,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15115
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :596108
číslo pošty :3676/2015
digitálna kópia :f153676.pdf

faktúra číslo :DF-15-01649
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15299
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650024
číslo pošty :3672/2015
digitálna kópia :f153672.pdf

faktúra číslo :DF-15-01654
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3168,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15118
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3689/2015
digitálna kópia :f153689.pdf

faktúra číslo :DF-15-01671
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :18297,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15123
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300338
číslo pošty :3759/2015
digitálna kópia :f153759.pdf

faktúra číslo :DF-15-01772
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1586,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15052
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151720
číslo pošty :3645/2015
digitálna kópia :f153645.pdf

faktúra číslo :DF-15-01782
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15099
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151868
číslo pošty :3977/2015
digitálna kópia :f153977.pdf

faktúra číslo :DF-15-01797
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :506,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15146
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3595/2015
digitálna kópia :f153595.pdf

faktúra číslo :DF-15-01798
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1193,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15149
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3597/2015
digitálna kópia :f153597.pdf

faktúra číslo :DF-15-01799
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1313,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15149
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3598/2015
digitálna kópia :f153598.pdf

faktúra číslo :DF-15-01800
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :103,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15147
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3596/2015
digitálna kópia :f153596.pdf

faktúra číslo :DF-15-01803
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1021,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15145
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111525429
číslo pošty :3573/2015
digitálna kópia :f153573.pdf

faktúra číslo :IF-15-00031
popis :úprava podhľadu odd. ARO
celkom v EUR s DPH :802,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, Vlkanová, 97400
IČO dodávateľa :33761744
číslo faktúry dodávateľa :2015006
číslo pošty :3578/2015
digitálna kópia :f153578.pdf

faktúra číslo :TF-15-00151
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :306,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111525428
číslo pošty :3574/2015
digitálna kópia :f153574.pdf

faktúra číslo :TF-15-00152
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :707,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.04.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153513110
číslo pošty :3685/2015
digitálna kópia :f153685.pdf

faktúra číslo :DF-15-01605
popis :školenie
celkom v EUR s DPH :165,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Ing. Ján Maďar - MEDISTAR
adresa dodávateľa :Imatra 2445/13, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :40368084
číslo faktúry dodávateľa :20150001
číslo pošty :3594/2015
digitálna kópia :f153594.pdf

faktúra číslo :DF-15-01616
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15316
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152193
číslo pošty :3640/2015
digitálna kópia :f153640.pdf

faktúra číslo :DF-15-01617
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15322
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020159
číslo pošty :3641/2015
digitálna kópia :f153641.pdf

faktúra číslo :DF-15-01618
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15322
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020160
číslo pošty :3642/2015
digitálna kópia :f153642.pdf

faktúra číslo :DF-15-01619
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15304
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020161
číslo pošty :3643/2015
digitálna kópia :f153643.pdf

faktúra číslo :DF-15-01623
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3614,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15278
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126157
číslo pošty :3675/2015
digitálna kópia :f153675.pdf

faktúra číslo :DF-15-01624
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1270,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15313
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126158
číslo pošty :3673/2015
digitálna kópia :f153673.pdf

faktúra číslo :DF-15-01634
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3180,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15126
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152191
číslo pošty :3639/2015
digitálna kópia :f153639.pdf

faktúra číslo :DF-15-01638
popis :reprezentačné
celkom v EUR s DPH :178,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :36362328
číslo faktúry dodávateľa :2015073
číslo pošty :3692/2015
digitálna kópia :f153692.pdf

faktúra číslo :DF-15-01650
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4065,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15324
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101354
číslo pošty :3687/2015
digitálna kópia :f153687.pdf

faktúra číslo :DF-15-01653
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3762,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15127
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101353
číslo pošty :3688/2015
digitálna kópia :f153688.pdf

faktúra číslo :DF-15-01663
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :10280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15115
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176186
číslo pošty :3674/2015
digitálna kópia :f153674.pdf

faktúra číslo :DF-15-01668
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1329,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15121
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256303959
číslo pošty :3745/2015
digitálna kópia :f153745.pdf

faktúra číslo :DF-15-01670
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15111
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3742/2015
digitálna kópia :f153742.pdf

faktúra číslo :DF-15-01676
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16940,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15320
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3775/2015
digitálna kópia :f153775.pdf

faktúra číslo :DF-15-01690
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15129
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152253
číslo pošty :3790/2015
digitálna kópia :f153790.pdf

faktúra číslo :DF-15-01712
popis :oprava servoventilátora Centiva
celkom v EUR s DPH :690,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015090535
číslo pošty :3871/2015
digitálna kópia :f153871.pdf

faktúra číslo :DF-15-01732
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :4960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15119
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150587
číslo pošty :3888/2015
digitálna kópia :f153888.pdf

faktúra číslo :DF-15-01781
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :1750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15097
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151869
číslo pošty :3976/2015
digitálna kópia :f153976.pdf

faktúra číslo :DF-15-01790
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :23138,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15112
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152265
číslo pošty :3785/2015
digitálna kópia :f153785.pdf

faktúra číslo :DF-15-01826
popis :špeciálne plyny 4/2015
celkom v EUR s DPH :1748,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203322471
číslo pošty :4154/2015
digitálna kópia :f154154.pdf

faktúra číslo :DF-15-01830
popis :oprava termoregulačného prístroja
celkom v EUR s DPH :737,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :21150019
číslo pošty :4130/2015
digitálna kópia :f154130.pdf

faktúra číslo :DF-15-01850
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :84,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15113
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101514
číslo pošty :3677/2015
digitálna kópia :f153677.pdf

faktúra číslo :DF-15-01893
popis :STORNO - DD-15-0049
celkom v EUR s DPH :1881,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4161/2015
digitálna kópia :f154161.pdf

faktúra číslo :TF-15-00153
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :228,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11509726
číslo pošty :3659/2015
digitálna kópia :f153659.pdf

faktúra číslo :TF-15-00155
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :32,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151317
číslo pošty :3670/2015
digitálna kópia :f153670.pdf

faktúra číslo :DF-15-01609
popis :oprava stien v zákrokovej sále
celkom v EUR s DPH :1405,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, Vlkanová, 97400
IČO dodávateľa :33761744
číslo faktúry dodávateľa :2015007
číslo pošty :3579/2015
digitálna kópia :f153579.pdf

faktúra číslo :DF-15-01612
popis :oprava EKG
celkom v EUR s DPH :139,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150174
číslo pošty :3626/2015
digitálna kópia :f153626.pdf

faktúra číslo :DF-15-01642
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :43,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15125
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152223
číslo pošty :3693/2015
digitálna kópia :f153693.pdf

faktúra číslo :DF-15-01646
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9325,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15306
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015261
číslo pošty :3695/2015
digitálna kópia :f153695.pdf

faktúra číslo :DF-15-01647
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5034,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15290
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015260
číslo pošty :3694/2015
digitálna kópia :f153694.pdf

faktúra číslo :DF-15-01655
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :13062,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15151
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732561
číslo pošty :3683/2015
digitálna kópia :f153683.pdf

faktúra číslo :DF-15-01656
popis :návlek na RTG hlavicu
celkom v EUR s DPH :319,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15039
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150548
číslo pošty :3741/2015
digitálna kópia :f153741.pdf

faktúra číslo :DF-15-01669
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :768,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15118
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151774
číslo pošty :3773/2015
digitálna kópia :f153773.pdf

faktúra číslo :DF-15-01672
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :599,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15101
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150541
číslo pošty :3777/2015
digitálna kópia :f153777.pdf

faktúra číslo :DF-15-01675
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15318
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300198703
číslo pošty :3772/2015
digitálna kópia :f153772.pdf

faktúra číslo :DF-15-01677
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7396,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15319
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3776/2015
digitálna kópia :f153776.pdf

faktúra číslo :DF-15-01764
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3788,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15323
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300346
číslo pošty :3743/2015
digitálna kópia :f153743.pdf

faktúra číslo :DF-15-01776
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :542,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15257
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100003
číslo pošty :3930/2015
digitálna kópia :f153930.pdf

faktúra číslo :DF-15-01804
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :274,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15144
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010181
číslo pošty :3661/2015
digitálna kópia :f153661.pdf

faktúra číslo :DF-15-01808
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3110,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15150
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732562
číslo pošty :3684/2015
digitálna kópia :f153684.pdf

faktúra číslo :DF-15-01810
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :80,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15143
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111525711
číslo pošty :3662/2015
digitálna kópia :f153662.pdf

faktúra číslo :DF-15-01817
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10840,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15240
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :36754161
číslo faktúry dodávateľa :150100002
číslo pošty :3929/2015
digitálna kópia :f153929.pdf

faktúra číslo :TF-15-00156
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :8791,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732475
číslo pošty :3686/2015
digitálna kópia :f153686.pdf

faktúra číslo :TF-15-00157
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :56,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020152658
číslo pošty :3722/2015
digitálna kópia :f153722.pdf

faktúra číslo :TF-15-00158
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :719,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151365
číslo pošty :3707/2015
digitálna kópia :f153707.pdf

faktúra číslo :DF-15-01639
popis :občerstvenie
celkom v EUR s DPH :31,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :Párty centrum Feketeová
adresa dodávateľa :Dolná Môlča 84, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :34709703
číslo faktúry dodávateľa :2015018
číslo pošty :3748/2015
digitálna kópia :f153748.pdf

faktúra číslo :DF-15-01658
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :660,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15046
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700633
číslo pošty :3716/2015
digitálna kópia :f153716.pdf

faktúra číslo :DF-15-01659
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15021
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700626
číslo pošty :3713/2015
digitálna kópia :f153713.pdf

faktúra číslo :DF-15-01660
popis :okruhy dýchacie,kanyly,katétre
celkom v EUR s DPH :31,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15021
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700629
číslo pošty :3710/2015
digitálna kópia :f153710.pdf

faktúra číslo :DF-15-01662
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :276,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15048
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, Holíč, 90851
IČO dodávateľa :31440479
číslo faktúry dodávateľa :2150100994
číslo pošty :3774/2015
digitálna kópia :f153774.pdf

faktúra číslo :DF-15-01664
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :829,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15120
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700628
číslo pošty :3711/2015
digitálna kópia :f153711.pdf

faktúra číslo :DF-15-01665
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :380,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15108
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700634
číslo pošty :3715/2015
digitálna kópia :f153715.pdf

faktúra číslo :DF-15-01666
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :201,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15123
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700635
číslo pošty :3714/2015
digitálna kópia :f153714.pdf

faktúra číslo :DF-15-01667
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :66,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700630
číslo pošty :3709/2015
digitálna kópia :f153709.pdf

faktúra číslo :DF-15-01674
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4796,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15302
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800456
číslo pošty :3749/2015
digitálna kópia :f153749.pdf

faktúra číslo :DF-15-01680
popis :záhradnícke služby
celkom v EUR s DPH :598,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :EKOPLANT s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie Ludvika Svobodu 14006/14A, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36029785
číslo faktúry dodávateľa :150015
číslo pošty :3796/2015
digitálna kópia :f153796.pdf

faktúra číslo :DF-15-01684
popis :manžeta
celkom v EUR s DPH :318,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15113
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111500965
číslo pošty :3811/2015
digitálna kópia :f153811.pdf

faktúra číslo :DF-15-01692
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :103988,39
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15117
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150671
číslo pošty :3784/2015
digitálna kópia :f153784.pdf

faktúra číslo :DF-15-01710
popis :predlžovací kábel
celkom v EUR s DPH :380,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15067
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :Havlíčkova 869, Valašské Meziříčí, 75701
IČO dodávateľa :60321113
číslo faktúry dodávateľa :1501100102
číslo pošty :3873/2015
digitálna kópia :f153873.pdf

faktúra číslo :DF-15-01711
popis :elektróda, prepínač
celkom v EUR s DPH :741,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15024
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :Havlíčkova 869, Valašské Meziříčí, 75701
IČO dodávateľa :60321113
číslo faktúry dodávateľa :1501100098
číslo pošty :3874/2015
digitálna kópia :f153874.pdf

faktúra číslo :DF-15-01717
popis :PHM 4/2015
celkom v EUR s DPH :96,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700087783
číslo pošty :3931/2015
digitálna kópia :f153931.pdf

faktúra číslo :DF-15-01770
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2227,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15051
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700627
číslo pošty :3712/2015
digitálna kópia :f153712.pdf

faktúra číslo :DF-15-01771
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :627,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15053
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700631
číslo pošty :3717/2015
digitálna kópia :f153717.pdf

faktúra číslo :DF-15-01779
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15315
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150505
číslo pošty :3973/2015
digitálna kópia :f153973.pdf

faktúra číslo :DF-15-01811
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :233,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15153
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111525942
číslo pošty :3770/2015
digitálna kópia :f153770.pdf

faktúra číslo :DF-15-01835
popis :servis klimatizácie
celkom v EUR s DPH :1630,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.04.2015
dodávateľ :BTK-bývanie,teplo,klimatizácia
adresa dodávateľa :, Bratislava, 82107
IČO dodávateľa :35786418
číslo faktúry dodávateľa :150100108
číslo pošty :4029/2015
digitálna kópia :f154029.pdf

faktúra číslo :DF-15-01792
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :9721,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15154
dátum doručenia :19.04.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5062610
číslo pošty :3771/2015
digitálna kópia :f153771.pdf

faktúra číslo :DF-15-01678
popis :výmena spojky
celkom v EUR s DPH :171,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100067
číslo pošty :3766/2015
digitálna kópia :f153766.pdf

faktúra číslo :DF-15-01681
popis :žiarivka
celkom v EUR s DPH :773,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15083
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :MIRKAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rakovo 147, Príbovce, 038 42
IČO dodávateľa :47044195
číslo faktúry dodávateľa :2015005
číslo pošty :3795/2015
digitálna kópia :f153795.pdf

faktúra číslo :DF-15-01682
popis :kovanie
celkom v EUR s DPH :349,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15110
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100065
číslo pošty :3807/2015
digitálna kópia :f153807.pdf

faktúra číslo :DF-15-01683
popis :balóniky a štipce
celkom v EUR s DPH :68,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15117
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150180
číslo pošty :3808/2015
digitálna kópia :f153808.pdf

faktúra číslo :DF-15-01685
popis :žiarivka
celkom v EUR s DPH :850,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15079
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :MIRKAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rakovo 147, Príbovce, 038 42
IČO dodávateľa :47044195
číslo faktúry dodávateľa :2015004
číslo pošty :3794/2015
digitálna kópia :f153794.pdf

faktúra číslo :DF-15-01687
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15255
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015267
číslo pošty :3791/2015
digitálna kópia :f153791.pdf

faktúra číslo :DF-15-01688
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :20908,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15317
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150692
číslo pošty :3786/2015
digitálna kópia :f153786.pdf

faktúra číslo :DF-15-01691
popis :zavádzače,sety
celkom v EUR s DPH :3178,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15115
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150672
číslo pošty :3789/2015
digitálna kópia :f153789.pdf

faktúra číslo :DF-15-01694
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3367,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15321
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015271
číslo pošty :3849/2015
digitálna kópia :f153849.pdf

faktúra číslo :DF-15-01695
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3360,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15258
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126163
číslo pošty :3826/2015
digitálna kópia :f153826.pdf

faktúra číslo :DF-15-01696
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3920,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15273
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3825/2015
digitálna kópia :f153825.pdf

faktúra číslo :DF-15-01697
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :2613,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15245
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126165
číslo pošty :3824/2015
digitálna kópia :f153824.pdf

faktúra číslo :DF-15-01698
popis :katérte,stenty
celkom v EUR s DPH :2613,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15266
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126167
číslo pošty :3822/2015
digitálna kópia :f153822.pdf

faktúra číslo :DF-15-01699
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1494,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15301
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126166
číslo pošty :3823/2015
digitálna kópia :f153823.pdf

faktúra číslo :DF-15-01700
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15313
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126162
číslo pošty :3814/2015
digitálna kópia :f153814.pdf

faktúra číslo :DF-15-01701
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :1752,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15108
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608190
číslo pošty :3818/2015
digitálna kópia :f153818.pdf

faktúra číslo :DF-15-01702
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :62378,87
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15116
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186515
číslo pošty :3820/2015
digitálna kópia :f153820.pdf

faktúra číslo :DF-15-01705
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1440,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15128
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126161
číslo pošty :3815/2015
digitálna kópia :f153815.pdf

faktúra číslo :DF-15-01707
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :127,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101576
číslo pošty :3827/2015
digitálna kópia :f153827.pdf

faktúra číslo :DF-15-01708
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :342,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15078
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608164
číslo pošty :3816/2015
digitálna kópia :f153816.pdf

faktúra číslo :DF-15-01731
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :176,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15124
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3853/2015
digitálna kópia :f153853.pdf

faktúra číslo :DF-15-01738
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15127
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150183
číslo pošty :3828/2015
digitálna kópia :f153828.pdf

faktúra číslo :DF-15-01741
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :984,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15129
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152267
číslo pošty :3848/2015
digitálna kópia :f153848.pdf

faktúra číslo :DF-15-01742
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :200,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15134
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256304415
číslo pošty :3854/2015
digitálna kópia :f153854.pdf

faktúra číslo :DF-15-01745
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1590,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15130
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101409
číslo pošty :3862/2015
digitálna kópia :f153862.pdf

faktúra číslo :DF-15-01747
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15111
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3905/2015
digitálna kópia :f153905.pdf

faktúra číslo :DF-15-01753
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8288,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15328
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300353
číslo pošty :3861/2015
digitálna kópia :f153861.pdf

faktúra číslo :DF-15-01758
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15312
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3906/2015
digitálna kópia :f153906.pdf

faktúra číslo :DF-15-01773
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1260,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15055
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150674
číslo pošty :3788/2015
digitálna kópia :f153788.pdf

faktúra číslo :DF-15-01774
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15325
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151809
číslo pošty :3975/2015
digitálna kópia :f153975.pdf

faktúra číslo :DF-15-01786
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :28616,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15118
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152319
číslo pošty :3879/2015
digitálna kópia :f153879.pdf

faktúra číslo :DF-15-01801
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :557,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15156
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150143
číslo pošty :3832/2015
digitálna kópia :f153832.pdf

faktúra číslo :DF-15-01807
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15159
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500225
číslo pošty :3836/2015
digitálna kópia :f153836.pdf

faktúra číslo :DF-15-01849
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :68,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15122
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608201
číslo pošty :3817/2015
digitálna kópia :f153817.pdf

faktúra číslo :TF-15-00160
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :116,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151396
číslo pošty :3792/2015
digitálna kópia :f153792.pdf

faktúra číslo :TF-15-00161
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :11,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111526996
číslo pošty :3809/2015
digitálna kópia :f153809.pdf

faktúra číslo :TF-15-00164
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151412
číslo pošty :3838/2015
digitálna kópia :f153838.pdf

faktúra číslo :DF-15-01689
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :15587,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15115
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50017046
číslo pošty :3787/2015
digitálna kópia :f153787.pdf

faktúra číslo :DF-15-01704
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :4429,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15113
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420153680
číslo pošty :3850/2015
digitálna kópia :f153850.pdf

faktúra číslo :DF-15-01706
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :4722,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700646
číslo pošty :3812/2015
digitálna kópia :f153812.pdf

faktúra číslo :DF-15-01714
popis :vyprac.smerníc sys.manažérstva
celkom v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :VeriCons s.r.o.
adresa dodávateľa :Bakossova 5982/66, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :47200693
číslo faktúry dodávateľa :201505101
číslo pošty :3867/2015
digitálna kópia :f153867.pdf

faktúra číslo :DF-15-01720
popis :špeciálne plyny 4/2015
celkom v EUR s DPH :118,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203279311
číslo pošty :3940/2015
digitálna kópia :f153940.pdf

faktúra číslo :DF-15-01729
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :312,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15037
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199030
číslo pošty :3938/2015
digitálna kópia :f153938.pdf

faktúra číslo :DF-15-01739
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :675,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15135
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700647
číslo pošty :3813/2015
digitálna kópia :f153813.pdf

faktúra číslo :DF-15-01740
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :17930,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15133
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176189
číslo pošty :3821/2015
digitálna kópia :f153821.pdf

faktúra číslo :DF-15-01759
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1722,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15274
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151827
číslo pošty :3904/2015
digitálna kópia :f153904.pdf

faktúra číslo :DF-15-01761
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1401,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15296
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199029
číslo pošty :3937/2015
digitálna kópia :f153937.pdf

faktúra číslo :DF-15-01765
popis :oprava perfusor space
celkom v EUR s DPH :574,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199090
číslo pošty :3960/2015
digitálna kópia :f153960.pdf

faktúra číslo :DF-15-01809
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :508,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15155
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111527163
číslo pošty :3793/2015
digitálna kópia :f153793.pdf

faktúra číslo :DF-15-01812
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :864,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15157
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700650
číslo pošty :3831/2015
digitálna kópia :f153831.pdf

faktúra číslo :DF-15-01814
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2102,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15164
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3900/2015
digitálna kópia :f153900.pdf

faktúra číslo :DF-15-01821
popis :deratizácia
celkom v EUR s DPH :323,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :Ing.Smädo Dušan DDD
adresa dodávateľa :Čerín 85, Čerín, 97401
IČO dodávateľa :34989544
číslo faktúry dodávateľa :2015041
číslo pošty :4005/2015
digitálna kópia :f154005.pdf

faktúra číslo :DF-15-01840
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :120,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015092
číslo pošty :4032/2015
digitálna kópia :f154032.pdf

faktúra číslo :DF-15-01916
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15105
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150757
číslo pošty :4184/2015
digitálna kópia :f154184.pdf

faktúra číslo :TF-15-00165
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :72,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :PM BAZÉNY spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 809/51, Želiezovce, 937 01
IČO dodávateľa :43963994
číslo faktúry dodávateľa :2015040
číslo pošty :3877/2015
digitálna kópia :f153877.pdf

faktúra číslo :TF-15-00168
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :429,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151449
číslo pošty :3868/2015
digitálna kópia :f153868.pdf

faktúra číslo :DF-15-01718
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :564,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15025
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150191
číslo pošty :3866/2015
digitálna kópia :f153866.pdf

faktúra číslo :DF-15-01723
popis :zavádzače,sety
celkom v EUR s DPH :358,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15115
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150699
číslo pošty :3884/2015
digitálna kópia :f153884.pdf

faktúra číslo :DF-15-01724
popis :sety
celkom v EUR s DPH :285,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15061
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150692
číslo pošty :3885/2015
digitálna kópia :f153885.pdf

faktúra číslo :DF-15-01733
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :103,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15115
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101613
číslo pošty :3917/2015
digitálna kópia :f153917.pdf

faktúra číslo :DF-15-01743
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1097,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15130
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1504092
číslo pošty :3852/2015
digitálna kópia :f153852.pdf

faktúra číslo :DF-15-01744
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15109
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300364
číslo pošty :3889/2015
digitálna kópia :f153889.pdf

faktúra číslo :DF-15-01746
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :836,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15132
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800487
číslo pošty :3886/2015
digitálna kópia :f153886.pdf

faktúra číslo :DF-15-01754
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3516,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15326
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800488
číslo pošty :3887/2015
digitálna kópia :f153887.pdf

faktúra číslo :DF-15-01755
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :436,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15200
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126175
číslo pošty :3914/2015
digitálna kópia :f153914.pdf

faktúra číslo :DF-15-01756
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15250
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126171
číslo pošty :3910/2015
digitálna kópia :f153910.pdf

faktúra číslo :DF-15-01757
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15238
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126170
číslo pošty :3911/2015
digitálna kópia :f153911.pdf

faktúra číslo :DF-15-01760
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :246,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15229
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151850
číslo pošty :3903/2015
digitálna kópia :f153903.pdf

faktúra číslo :DF-15-01762
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :436,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15273
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126172
číslo pošty :3909/2015
digitálna kópia :f153909.pdf

faktúra číslo :DF-15-01763
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1308,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15293
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126173
číslo pošty :3908/2015
digitálna kópia :f153908.pdf

faktúra číslo :DF-15-01767
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9990,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15124
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150578
číslo pošty :3974/2015
digitálna kópia :f153974.pdf

faktúra číslo :DF-15-01775
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15329
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199161
číslo pošty :3936/2015
digitálna kópia :f153936.pdf

faktúra číslo :DF-15-01780
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15103
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, Praha 4, 14221
IČO dodávateľa :28480830
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3970/2015
digitálna kópia :f153970.pdf

faktúra číslo :DF-15-01787
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :805,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15123
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152317
číslo pošty :3880/2015
digitálna kópia :f153880.pdf

faktúra číslo :DF-15-01788
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :20762,17
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15122
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020244
číslo pošty :3881/2015
digitálna kópia :f153881.pdf

faktúra číslo :DF-15-01789
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15119
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020245
číslo pošty :3882/2015
digitálna kópia :f153882.pdf

faktúra číslo :DF-15-01791
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :37597,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15120
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186521
číslo pošty :3916/2015
digitálna kópia :f153916.pdf

faktúra číslo :DF-15-01806
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :722,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15158
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111527483
číslo pošty :3878/2015
digitálna kópia :f153878.pdf

faktúra číslo :DF-15-01848
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :942,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15126
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199163
číslo pošty :3902/2015
digitálna kópia :f153902.pdf

faktúra číslo :DF-15-01863
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15313
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126174
číslo pošty :3912/2015
digitálna kópia :f153912.pdf

faktúra číslo :DF-15-01878
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :52667,89
číslo zmluvy :109/2013
číslo objednávky :PEK15125
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150731
číslo pošty :4004/2015
digitálna kópia :f154004.pdf

faktúra číslo :DF-15-01885
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15101
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020248
číslo pošty :4070/2015
digitálna kópia :f154070.pdf

faktúra číslo :DF-15-01917
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15107
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150758
číslo pošty :4183/2015
digitálna kópia :f154183.pdf

faktúra číslo :DF-15-01919
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15108
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151979
číslo pošty :4138/2015
digitálna kópia :f154138.pdf

faktúra číslo :TF-15-00162
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :318,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111527369
číslo pošty :3847/2015
digitálna kópia :f153847.pdf

faktúra číslo :TF-15-00163
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :373,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010189
číslo pošty :3844/2015
digitálna kópia :f153844.pdf

faktúra číslo :TF-15-00166
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12237,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.04.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501014036
číslo pošty :3894/2015
digitálna kópia :f153894.pdf

faktúra číslo :DF-15-01719
popis :kancelársky papier
celkom v EUR s DPH :361,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15023
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215005368
číslo pošty :3890/2015
digitálna kópia :f153890.pdf

faktúra číslo :DF-15-01726
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1667,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15096
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176198
číslo pošty :3915/2015
digitálna kópia :f153915.pdf

faktúra číslo :DF-15-01728
popis :kryochirurgická sonda
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15104
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176199
číslo pošty :3913/2015
digitálna kópia :f153913.pdf

faktúra číslo :DF-15-01736
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :482,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15132
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201504075
číslo pošty :3935/2015
digitálna kópia :f153935.pdf

faktúra číslo :DF-15-01737
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :863,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15128
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151885
číslo pošty :3948/2015
digitálna kópia :f153948.pdf

faktúra číslo :DF-15-01748
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15135
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150709
číslo pošty :3934/2015
digitálna kópia :f153934.pdf

faktúra číslo :DF-15-01749
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :630,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15139
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150710
číslo pošty :3933/2015
digitálna kópia :f153933.pdf

faktúra číslo :DF-15-01750
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1297,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15138
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101469
číslo pošty :3928/2015
digitálna kópia :f153928.pdf

faktúra číslo :DF-15-01793
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :262,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15161
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3897/2015
digitálna kópia :f153897.pdf

faktúra číslo :DF-15-01794
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :374,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15163
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3899/2015
digitálna kópia :f153899.pdf

faktúra číslo :DF-15-01795
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :873,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15165
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3901/2015
digitálna kópia :f153901.pdf

faktúra číslo :DF-15-01813
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2184,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15162
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3898/2015
digitálna kópia :f153898.pdf

faktúra číslo :DF-15-01815
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :15535,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15160
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732724
číslo pošty :3893/2015
digitálna kópia :f153893.pdf

faktúra číslo :DF-15-01816
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1809,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15166
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150150
číslo pošty :3941/2015
digitálna kópia :f153941.pdf

faktúra číslo :DF-15-01872
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15292
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020287
číslo pošty :4069/2015
digitálna kópia :f154069.pdf

faktúra číslo :DF-15-01881
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3040,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15131
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150594
číslo pošty :3995/2015
digitálna kópia :f153995.pdf

faktúra číslo :DF-15-01884
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15119
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020288
číslo pošty :4071/2015
digitálna kópia :f154071.pdf

faktúra číslo :DF-15-01915
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7071,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15111
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150759
číslo pošty :4185/2015
digitálna kópia :f154185.pdf

faktúra číslo :DF-15-01918
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1891,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15114
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151981
číslo pošty :4137/2015
digitálna kópia :f154137.pdf

faktúra číslo :TF-15-00167
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :10588,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732635
číslo pošty :3895/2015
digitálna kópia :f153895.pdf

faktúra číslo :TF-15-00169
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :605,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.04.2015
dodávateľ :NATURPRODUKT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :31341187
číslo faktúry dodávateľa :1220990
číslo pošty :3965/2015
digitálna kópia :f153965.pdf

faktúra číslo :DF-15-01715
popis :daň z nehnuteľnosti 2015
celkom v EUR s DPH :8327,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :Mesto Banská Bystrica
adresa dodávateľa :ČSA 26, Banská Bystrica, 97539
IČO dodávateľa :313271
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3925/2015
digitálna kópia :f153925.pdf

faktúra číslo :DF-15-01716
popis :daň z nehnuteľnosti 2015
celkom v EUR s DPH :8327,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :Mesto Banská Bystrica
adresa dodávateľa :ČSA 26, Banská Bystrica, 97539
IČO dodávateľa :313271
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3925/2015
digitálna kópia :f153925.pdf

faktúra číslo :DF-15-01730
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1177,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15044
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700680
číslo pošty :3945/2015
digitálna kópia :f153945.pdf

faktúra číslo :DF-15-01734
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :164,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15120
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700678
číslo pošty :3943/2015
digitálna kópia :f153943.pdf

faktúra číslo :DF-15-01735
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :123,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15123
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700679
číslo pošty :3944/2015
digitálna kópia :f153944.pdf

faktúra číslo :DF-15-01751
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1760,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15133
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50017726
číslo pošty :3918/2015
digitálna kópia :f153918.pdf

faktúra číslo :DF-15-01766
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :4183,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15132
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800501
číslo pošty :3950/2015
digitálna kópia :f153950.pdf

faktúra číslo :DF-15-01768
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1177,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15056
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700682
číslo pošty :3947/2015
digitálna kópia :f153947.pdf

faktúra číslo :DF-15-01769
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1010,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15051
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700681
číslo pošty :3946/2015
digitálna kópia :f153946.pdf

faktúra číslo :DF-15-01777
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :215,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15326
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800502
číslo pošty :3951/2015
digitálna kópia :f153951.pdf

faktúra číslo :DF-15-01778
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15330
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800503
číslo pošty :3949/2015
digitálna kópia :f153949.pdf

faktúra číslo :DF-15-01785
popis :elektródy,prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :3322,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15114
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :47825910
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :3942/2015
digitálna kópia :f153942.pdf

faktúra číslo :DF-15-01833
popis :oprava antidekubitného systému
celkom v EUR s DPH :589,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :Artspect spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Rybničná 40, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :47760265
číslo faktúry dodávateľa :150100050
číslo pošty :4133/2015
digitálna kópia :f154133.pdf

faktúra číslo :DF-15-01847
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :498,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15128
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151896
číslo pošty :3993/2015
digitálna kópia :f153993.pdf

faktúra číslo :DF-15-01862
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15338
dátum doručenia :24.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150746
číslo pošty :3992/2015
digitálna kópia :f153992.pdf

faktúra číslo :DF-15-01820
popis :STORNO - NEDODANÝ TOVAR - DOBROPIS
celkom v EUR s DPH :143,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.04.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5065713
číslo pošty :4086/2015
digitálna kópia :f154086.pdf

faktúra číslo :TF-15-00172
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :126,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.04.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hrdličkova 2/B, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201500523
číslo pošty :4020/2015
digitálna kópia :f154020.pdf

faktúra číslo :TF-15-00174
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :573,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.04.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5065129
číslo pošty :4066/2015
digitálna kópia :f154066.pdf

faktúra číslo :DF-15-01836
popis :oprava pacient.káblov
celkom v EUR s DPH :94,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :32027028
číslo faktúry dodávateľa :42309
číslo pošty :4030/2015
digitálna kópia :f154030.pdf

faktúra číslo :DF-15-01837
popis :oprava motorovej jednotky
celkom v EUR s DPH :68,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :32027028
číslo faktúry dodávateľa :42278
číslo pošty :4031/2015
digitálna kópia :f154031.pdf

faktúra číslo :DF-15-01838
popis :adaptér
celkom v EUR s DPH :537,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330530098
číslo pošty :4050/2015
digitálna kópia :f154050.pdf

faktúra číslo :DF-15-01839
popis :adaptér
celkom v EUR s DPH :537,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15121
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4050/2015
digitálna kópia :f154050.pdf

faktúra číslo :DF-15-01846
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :2323,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176210
číslo pošty :4045/2015
digitálna kópia :f154045.pdf

faktúra číslo :DF-15-01851
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :326,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15112
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, Pezinok, 902 01
IČO dodávateľa :45487090
číslo faktúry dodávateľa :1590192
číslo pošty :4049/2015
digitálna kópia :f154049.pdf

faktúra číslo :DF-15-01853
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1649,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15133
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176209
číslo pošty :4046/2015
digitálna kópia :f154046.pdf

faktúra číslo :DF-15-01855
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :13920,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15337
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150728
číslo pošty :4002/2015
digitálna kópia :f154002.pdf

faktúra číslo :DF-15-01856
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15343
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152407
číslo pošty :4000/2015
digitálna kópia :f154000.pdf

faktúra číslo :DF-15-01857
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5387,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15332
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152403
číslo pošty :3998/2015
digitálna kópia :f153998.pdf

faktúra číslo :DF-15-01858
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3197,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15347
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152405
číslo pošty :3999/2015
digitálna kópia :f153999.pdf

faktúra číslo :DF-15-01859
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15306
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015295
číslo pošty :3997/2015
digitálna kópia :f153997.pdf

faktúra číslo :DF-15-01860
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :509,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15321
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015296
číslo pošty :3996/2015
digitálna kópia :f153996.pdf

faktúra číslo :DF-15-01861
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :738,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15314
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151895
číslo pošty :3994/2015
digitálna kópia :f153994.pdf

faktúra číslo :DF-15-01865
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1954,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15336
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126183
číslo pošty :4044/2015
digitálna kópia :f154044.pdf

faktúra číslo :DF-15-01866
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15314
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151914
číslo pošty :4041/2015
digitálna kópia :f154041.pdf

faktúra číslo :DF-15-01867
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14190,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15341
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101533
číslo pošty :4040/2015
digitálna kópia :f154040.pdf

faktúra číslo :DF-15-01868
popis :zavádzače, sety
celkom v EUR s DPH :3426,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15331
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101532
číslo pošty :4039/2015
digitálna kópia :f154039.pdf

faktúra číslo :DF-15-01869
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :436,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15245
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126178
číslo pošty :4042/2015
digitálna kópia :f154042.pdf

faktúra číslo :DF-15-01870
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :6062,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15334
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800518
číslo pošty :4074/2015
digitálna kópia :f154074.pdf

faktúra číslo :DF-15-01879
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1344,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15115
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150724
číslo pošty :4003/2015
digitálna kópia :f154003.pdf

faktúra číslo :DF-15-01882
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2513,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15134
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420153830
číslo pošty :4001/2015
digitálna kópia :f154001.pdf

faktúra číslo :DF-15-01883
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15137
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126179
číslo pošty :4043/2015
digitálna kópia :f154043.pdf

faktúra číslo :DF-15-01931
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15140
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152519
číslo pošty :4146/2015
digitálna kópia :f154146.pdf

faktúra číslo :TF-15-00170
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :204,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010201
číslo pošty :3986/2015
digitálna kópia :f153986.pdf

faktúra číslo :TF-15-00171
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :719,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151513
číslo pošty :4006/2015
digitálna kópia :f154006.pdf

faktúra číslo :DF-15-01818
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :235,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15024
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4015/2015
digitálna kópia :f154015.pdf

faktúra číslo :DF-15-01819
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :575,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15168
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010203
číslo pošty :4026/2015
digitálna kópia :f154026.pdf

faktúra číslo :DF-15-01825
popis :výroba pečiatok
celkom v EUR s DPH :121,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15105
číslo pošty :4058/2015
digitálna kópia :f154058.pdf

faktúra číslo :DF-15-01864
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15321
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015307
číslo pošty :4047/2015
digitálna kópia :f154047.pdf

faktúra číslo :DF-15-01874
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4025,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15342
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199631
číslo pošty :4072/2015
digitálna kópia :f154072.pdf

faktúra číslo :DF-15-01875
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1222,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15344
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4078/2015
digitálna kópia :f154078.pdf

faktúra číslo :DF-15-01876
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :246,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15335
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300199620
číslo pošty :4073/2015
digitálna kópia :f154073.pdf

faktúra číslo :DF-15-01877
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15333
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150647
číslo pošty :4079/2015
digitálna kópia :f154079.pdf

faktúra číslo :DF-15-01888
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :171,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15078
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :608275
číslo pošty :4082/2015
digitálna kópia :f154082.pdf

faktúra číslo :DF-15-01937
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1198,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15327
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150618
číslo pošty :4097/2015
digitálna kópia :f154097.pdf

faktúra číslo :DF-15-01959
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :66684,06
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15128
dátum doručenia :28.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152517
číslo pošty :4147/2015
digitálna kópia :f154147.pdf

faktúra číslo :DF-15-01823
popis :pásky DYMO
celkom v EUR s DPH :25,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15027
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :Michal Záhora - MIZA
adresa dodávateľa :Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica, 974 11
IČO dodávateľa :44052111
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4059/2015
digitálna kópia :f154059.pdf

faktúra číslo :DF-15-01842
popis :Právo v zdravotníctve
celkom v EUR s DPH :56,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :Wolters Kluwer s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 82109
IČO dodávateľa :31348262
číslo faktúry dodávateľa :1101570064
číslo pošty :4112/2015
digitálna kópia :f154112.pdf

faktúra číslo :DF-15-01852
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2187,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700709
číslo pošty :0700/2015
digitálna kópia :f154038.pdf

faktúra číslo :DF-15-01871
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3608,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15292
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020349
číslo pošty :4076/2015
digitálna kópia :f154076.pdf

faktúra číslo :DF-15-01873
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15304
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020350
číslo pošty :4075/2015
digitálna kópia :f154075.pdf

faktúra číslo :DF-15-01886
popis :kryochirurgická sonda
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15109
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176219
číslo pošty :4080/2015
digitálna kópia :f154080.pdf

faktúra číslo :DF-15-01887
popis :kryochirurgická sonda
celkom v EUR s DPH :3314,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15112
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176220
číslo pošty :4081/2015
digitálna kópia :f154081.pdf

faktúra číslo :DF-15-01889
popis :maska laryngeálna
celkom v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15044
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700708
číslo pošty :4037/2015
digitálna kópia :f154037.pdf

faktúra číslo :DF-15-01913
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15110
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020354
číslo pošty :4188/2015
digitálna kópia :f154188.pdf

faktúra číslo :DF-15-01926
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15145
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152518
číslo pošty :4144/2015
digitálna kópia :f154144.pdf

faktúra číslo :DF-15-01927
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1881,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15136
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101577
číslo pošty :4202/2015
digitálna kópia :f154202.pdf

faktúra číslo :DF-15-01932
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15346
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150558
číslo pošty :4140/2015
digitálna kópia :f154140.pdf

faktúra číslo :DF-15-01933
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5115,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15184
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010191
číslo pošty :4149/2015
digitálna kópia :f154149.pdf

faktúra číslo :DF-15-01934
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5115,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15283
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010190
číslo pošty :4150/2015
digitálna kópia :f154150.pdf

faktúra číslo :DF-15-01935
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15351
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4199/2015
digitálna kópia :f154199.pdf

faktúra číslo :DF-15-01936
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15356
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4200/2015
digitálna kópia :f154200.pdf

faktúra číslo :DF-15-01954
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15244
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010192
číslo pošty :4151/2015
digitálna kópia :f154151.pdf

faktúra číslo :DF-15-01957
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15229
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151985
číslo pošty :4098/2015
digitálna kópia :f154098.pdf

faktúra číslo :DF-15-01958
popis :katétre,prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :6712,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15130
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152516
číslo pošty :4141/2015
digitálna kópia :f154141.pdf

faktúra číslo :TF-15-00173
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :647,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010205
číslo pošty :4068/2015
digitálna kópia :f154068.pdf

faktúra číslo :TF-15-00175
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :128,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :Imperial VITAMINS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Horná 13, Vrútky, 038 61
IČO dodávateľa :45535205
číslo faktúry dodávateľa :10150781
číslo pošty :4067/2015
digitálna kópia :f154067.pdf

faktúra číslo :TF-15-00177
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :724,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.04.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151573
číslo pošty :4065/2015
digitálna kópia :f154065.pdf

faktúra číslo :DF-15-01822
popis :hygienické potreby
celkom v EUR s DPH :8165,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15022
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :36579769
číslo faktúry dodávateľa :120150295
číslo pošty :4100/2015
digitálna kópia :f154100.pdf

faktúra číslo :DF-15-01824
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :778,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15026
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4085/2015
digitálna kópia :f154085.pdf

faktúra číslo :DF-15-01827
popis :špec.plyny+nájom zásobníka
celkom v EUR s DPH :715,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203340276
číslo pošty :4156/2015
digitálna kópia :f154156.pdf

faktúra číslo :DF-15-01828
popis :nájomné zásobníka CONOXIA
celkom v EUR s DPH :405,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203339907
číslo pošty :4155/2015
digitálna kópia :f154155.pdf

faktúra číslo :DF-15-01829
popis :mediálne poradenstvo 4/2015
celkom v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Mgr. Martin Urmanič
adresa dodávateľa :Goláňová 1, Bratislava, 82103
IČO dodávateľa :44707053
číslo faktúry dodávateľa :10515
číslo pošty :4158/2015
digitálna kópia :f154158.pdf

faktúra číslo :DF-15-01831
popis :zmluvný servis výťahy
celkom v EUR s DPH :2123,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :385047106
číslo pošty :4132/2015
digitálna kópia :f154132.pdf

faktúra číslo :DF-15-01832
popis :ročný servis DG
celkom v EUR s DPH :1744,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :ZEPPELIN SK s. r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :31579710
číslo faktúry dodávateľa :8215150042
číslo pošty :4131/2015
digitálna kópia :f154131.pdf

faktúra číslo :DF-15-01841
popis :preprava zosnulých 4/2015
celkom v EUR s DPH :378,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015016
číslo pošty :4111/2015
digitálna kópia :f154111.pdf

faktúra číslo :DF-15-01843
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :475,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15170
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732892
číslo pošty :4119/2015
digitálna kópia :f154119.pdf

faktúra číslo :DF-15-01844
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :11844,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15171
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732891
číslo pošty :4122/2015
digitálna kópia :f154122.pdf

faktúra číslo :DF-15-01845
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :596,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15169
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010208
číslo pošty :4093/2015
digitálna kópia :f154093.pdf

faktúra číslo :DF-15-01891
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4169/2015
digitálna kópia :f154169.pdf

faktúra číslo :DF-15-01892
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4170/2015
digitálna kópia :f154170.pdf

faktúra číslo :DF-15-01895
popis :PHM 3004
celkom v EUR s DPH :340,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700093517
číslo pošty :4240/2015
digitálna kópia :f154240.pdf

faktúra číslo :DF-15-01896
popis :overenie účt.závierky 2014
celkom v EUR s DPH :10320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :BDR, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :M.M.Hodžu 3, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :614556
číslo faktúry dodávateľa :10155152
číslo pošty :4242/2015
digitálna kópia :f154242.pdf

faktúra číslo :DF-15-01897
popis :zmluvný paušál ZT 4/2015
celkom v EUR s DPH :11754,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :95021305
číslo pošty :4175/2015
digitálna kópia :f154175.pdf

faktúra číslo :DF-15-01898
popis :služby OPP 4/2015
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4173/2015
digitálna kópia :f154173.pdf

faktúra číslo :DF-15-01899
popis :DZS 4/2015
celkom v EUR s DPH :1335,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Falck Záchranná a.s.
adresa dodávateľa :Bačíková 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :35900130
číslo faktúry dodávateľa :200150537
číslo pošty :4174/2015
digitálna kópia :f154174.pdf

faktúra číslo :DF-15-01900
popis :oprava unisteri
celkom v EUR s DPH :142,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :0
číslo pošty :4176/2015
digitálna kópia :f154176.pdf

faktúra číslo :DF-15-01905
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :97351,97
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15126
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186553
číslo pošty :4205/2015
digitálna kópia :f154205.pdf

faktúra číslo :DF-15-01911
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1239,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15141
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256305341
číslo pošty :4220/2015
digitálna kópia :f154220.pdf

faktúra číslo :DF-15-01912
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1034,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15141
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256305385
číslo pošty :4219/2015
digitálna kópia :f154219.pdf

faktúra číslo :DF-15-01914
popis :svorky
celkom v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15119
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :15020372
číslo pošty :4187/2015
digitálna kópia :f154187.pdf

faktúra číslo :DF-15-01920
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :3088,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15122
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152524
číslo pošty :4142/2015
digitálna kópia :f154142.pdf

faktúra číslo :DF-15-01921
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15115
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152523
číslo pošty :4148/2015
digitálna kópia :f154148.pdf

faktúra číslo :DF-15-01924
popis :kryochirurgická sonda
celkom v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15120
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176224
číslo pošty :4210/2015
digitálna kópia :f154210.pdf

faktúra číslo :DF-15-01928
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15148
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300397
číslo pošty :4216/2015
digitálna kópia :f154216.pdf

faktúra číslo :DF-15-01941
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6394,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15349
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300396
číslo pošty :4198/2015
digitálna kópia :f154198.pdf

faktúra číslo :DF-15-01955
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5746,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15354
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152514
číslo pošty :4152/2015
digitálna kópia :f154152.pdf

faktúra číslo :DF-15-01956
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15353
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20152513
číslo pošty :4143/2015
digitálna kópia :f154143.pdf

faktúra číslo :TF-15-00178
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12096,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732803
číslo pošty :4123/2015
digitálna kópia :f154123.pdf

[/html]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.