Objednávky vyhotovené v apríli 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM15023
popis :medilišta + police
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :MZ Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krajinská 9, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :34128557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15023.pdf

Objednávka číslo : KRV15097
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15097.pdf

Objednávka číslo : KRV15099
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15099.pdf

Objednávka číslo : KRV15100
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15100.pdf

Objednávka číslo : KRV15101
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15101.pdf

Objednávka číslo : KRV15102
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15102.pdf

Objednávka číslo : KRV15103
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15103.pdf

Objednávka číslo : KRV15104
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :317,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15104.pdf

Objednávka číslo : KRV15105
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15105.pdf

Objednávka číslo : KRV15106
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15106.pdf

Objednávka číslo : KRV15107
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15107.pdf

Objednávka číslo : KRV15108
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15108.pdf

Objednávka číslo : KRV15109
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15109.pdf

Objednávka číslo : KRV15110
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15110.pdf

Objednávka číslo : KRV15111
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15111.pdf

Objednávka číslo : KRV15112
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15112.pdf

Objednávka číslo : KRV15113
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15113.pdf

Objednávka číslo : KRV15114
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15114.pdf

Objednávka číslo : KRV15116
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15116.pdf

Objednávka číslo : KRV15117
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :771,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15117.pdf

Objednávka číslo : KRV15122
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15122.pdf

Objednávka číslo : KRV15123
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15123.pdf

Objednávka číslo : KRV15124
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :953,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15124.pdf

Objednávka číslo : KRV15125
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15125.pdf

Objednávka číslo : KRV15126
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15126.pdf

Objednávka číslo : KRV15127
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15127.pdf

Objednávka číslo : KRV15128
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15128.pdf

Objednávka číslo : KRV15129
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15129.pdf

Objednávka číslo : KRV15130
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15130.pdf

Objednávka číslo : LIEK15134
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8525,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15134.pdf

Objednávka číslo : LIEK15137
popis :lieky
suma v EUR s DPH :643,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15137.pdf

Objednávka číslo : LIEK15138
popis :lieky
suma v EUR s DPH :271,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15138.pdf

Objednávka číslo : LIEK15139
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10994,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15139.pdf

Objednávka číslo : LIEK15140
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3917,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15140.pdf

Objednávka číslo : LIEK15141
popis :lieky
suma v EUR s DPH :119,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15141.pdf

Objednávka číslo : LIEK15142
popis :lieky
suma v EUR s DPH :663,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.04.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15142.pdf

Objednávka číslo : LIEK15143
popis :lieky
suma v EUR s DPH :80,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15143.pdf

Objednávka číslo : LIEK15144
popis :lieky
suma v EUR s DPH :274,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15144.pdf

Objednávka číslo : LIEK15145
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1021,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15145.pdf

Objednávka číslo : LIEK15146
popis :lieky
suma v EUR s DPH :507,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15146.pdf

Objednávka číslo : LIEK15147
popis :lieky
suma v EUR s DPH :104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15147.pdf

Objednávka číslo : LIEK15148
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1193,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15148.pdf

Objednávka číslo : LIEK15149
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1313,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15149.pdf

Objednávka číslo : LIEK15150
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3110,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15150.pdf

Objednávka číslo : LIEK15151
popis :lieky
suma v EUR s DPH :13063,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15151.pdf

Objednávka číslo : LIEK15153
popis :lieky
suma v EUR s DPH :233,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15153.pdf

Objednávka číslo : LIEK15154
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9721,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15154.pdf

Objednávka číslo : LIEK15155
popis :lieky
suma v EUR s DPH :508,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15155.pdf

Objednávka číslo : LIEK15156
popis :lieky
suma v EUR s DPH :557,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15156.pdf

Objednávka číslo : LIEK15157
popis :lieky
suma v EUR s DPH :864,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15157.pdf

Objednávka číslo : LIEK15158
popis :lieky
suma v EUR s DPH :722,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15158.pdf

Objednávka číslo : LIEK15159
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15159.pdf

Objednávka číslo : LIEK15160
popis :lieky
suma v EUR s DPH :15535,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15160.pdf

Objednávka číslo : LIEK15161
popis :lieky
suma v EUR s DPH :261,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15161.pdf

Objednávka číslo : LIEK15162
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2185,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15162.pdf

Objednávka číslo : LIEK15163
popis :lieky
suma v EUR s DPH :374,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15163.pdf

Objednávka číslo : LIEK15164
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2102,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15164.pdf

Objednávka číslo : LIEK15165
popis :lieky
suma v EUR s DPH :873,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15165.pdf

Objednávka číslo : LIEK15166
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1809,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15166.pdf

Objednávka číslo : LIEK15168
popis :lieky
suma v EUR s DPH :575,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15168.pdf

Objednávka číslo : LIEK15169
popis :lieky
suma v EUR s DPH :596,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15169.pdf

Objednávka číslo : LIEK15170
popis :lieky
suma v EUR s DPH :475,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15170.pdf

Objednávka číslo : LIEK15171
popis :lieky
suma v EUR s DPH :11845,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15171.pdf

Objednávka číslo : LIEK15172
popis :lieky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15172.pdf

Objednávka číslo : LIEK15173
popis :lieky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15173.pdf

Objednávka číslo : MAT15021
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :190,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15021.pdf

Objednávka číslo : MAT15022
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :8165,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :36579769
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15022.pdf

Objednávka číslo : MAT15023
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :361,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15023.pdf

Objednávka číslo : MAT15024
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :235,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15024.pdf

Objednávka číslo : MAT15025
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :564,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15025.pdf

Objednávka číslo : MAT15026
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :778,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15026.pdf

Objednávka číslo : MAT15027
popis :pásky DYMO
suma v EUR s DPH :25,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2015
dodávateľ :Michal Záhora - MIZA
adresa dodávateľa :Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44052111
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15027.pdf

Objednávka číslo : NTS15018
popis :servopohon
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :Vaše služby s.r.o.
adresa dodávateľa :tř.Kpt.Jaroše 3, 60200 Brno
IČO dodávateľa :26280833
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS15018.pdf

Objednávka číslo : NTS15019
popis :výmena spojky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS15019.pdf

Objednávka číslo : NTS15020
popis :oprava výťahu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31402828
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS15020.pdf

Objednávka číslo : OAIM15037
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :312,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15037.pdf

Objednávka číslo : OAIM15045
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :286,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15045.pdf

Objednávka číslo : OAIM15047
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1520,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15047.pdf

Objednávka číslo : OAIM15048
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :552,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, 90851 Holíč
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15048.pdf

Objednávka číslo : OAIM15049
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15049.pdf

Objednávka číslo : OAIM15050
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :OAIM15050.pdf

Objednávka číslo : OAIM15051
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3238,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15051.pdf

Objednávka číslo : OAIM15052
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1586,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15052.pdf

Objednávka číslo : OAIM15053
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :627,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15053.pdf

Objednávka číslo : OAIM15054
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :524,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15054.pdf

Objednávka číslo : OAIM15055
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1260,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15055.pdf

Objednávka číslo : OAIM15056
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1177,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15056.pdf

Objednávka číslo : OAIM15057
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1209,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15057.pdf

Objednávka číslo : OAIM15058
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :1083,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15058.pdf

Objednávka číslo : OAIM15059
popis :mat. diagnostický,katétre
suma v EUR s DPH :2941,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15059.pdf

Objednávka číslo : OAIM15060
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1003,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15060.pdf

Objednávka číslo : OAIM15061
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3383,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15061.pdf

Objednávka číslo : OAIM15062
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :654,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15062.pdf

Objednávka číslo : OAIM15063
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3536,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15063.pdf

Objednávka číslo : OKJ15004
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1248,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ15004.pdf

Objednávka číslo : OOPP15022
popis :Objednávka OOPP15022
suma v EUR s DPH :28483,60
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :02.04.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15022.pdf

Objednávka číslo : PEK15105
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :86627,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15105.pdf

Objednávka číslo : PEK15106
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :26230,16
číslo zmluvy :109/2013
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15106.pdf

Objednávka číslo : PEK15107
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :15209,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15107.pdf

Objednávka číslo : PEK15108
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :1752,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15108.pdf

Objednávka číslo : PEK15109
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :17013,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15109.pdf

Objednávka číslo : PEK15110
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :44306,94
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15110.pdf

Objednávka číslo : PEK15111
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :18798,56
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15111.pdf

Objednávka číslo : PEK15112
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :23138,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15112.pdf

Objednávka číslo : PEK15113
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2586,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15113.pdf

Objednávka číslo : PEK15114
popis :elektródy,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :3338,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :47825910
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15114.pdf

Objednávka číslo : PEK15115
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4881,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15115.pdf

Objednávka číslo : PEK15116
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :62377,98
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15116.pdf

Objednávka číslo : PEK15117
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :103988,45
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15117.pdf

Objednávka číslo : PEK15118
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :28655,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15118.pdf

Objednávka číslo : PEK15119
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15119.pdf

Objednávka číslo : PEK15120
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :37597,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15120.pdf

Objednávka číslo : PEK15121
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2608,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15121.pdf

Objednávka číslo : PEK15122
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :20762,85
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15122.pdf

Objednávka číslo : PEK15123
popis :šitie
suma v EUR s DPH :805,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15123.pdf

Objednávka číslo : PEK15124
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15124.pdf

Objednávka číslo : PEK15125
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :53123,32
číslo zmluvy :109/2013
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15125.pdf

Objednávka číslo : PEK15126
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :97351,97
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :28.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15126.pdf

Objednávka číslo : PEK15127
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :37010,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15127.pdf

Objednávka číslo : PEK15128
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :72935,84
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :28.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15128.pdf

Objednávka číslo : PEK15129
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12078,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15129.pdf

Objednávka číslo : PEK15130
popis :katétre,prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :6712,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15130.pdf

Objednávka číslo : PEK15131
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13824,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15131.pdf

Objednávka číslo : PIK15267
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15267.pdf

Objednávka číslo : PIK15278
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5079,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15278.pdf

Objednávka číslo : PIK15279
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2674,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15279.pdf

Objednávka číslo : PIK15280
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :13920,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15280.pdf

Objednávka číslo : PIK15281
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15281.pdf

Objednávka číslo : PIK15282
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15282.pdf

Objednávka číslo : PIK15283
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14155,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15283.pdf

Objednávka číslo : PIK15284
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2157,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15284.pdf

Objednávka číslo : PIK15285
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6010,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15285.pdf

Objednávka číslo : PIK15286
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4260,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15286.pdf

Objednávka číslo : PIK15287
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15287.pdf

Objednávka číslo : PIK15288
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8288,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15288.pdf

Objednávka číslo : PIK15289
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9746,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15289.pdf

Objednávka číslo : PIK15290
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10974,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15290.pdf

Objednávka číslo : PIK15291
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :6673,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15291.pdf

Objednávka číslo : PIK15292
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15369,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15292.pdf

Objednávka číslo : PIK15293
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1308,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15293.pdf

Objednávka číslo : PIK15294
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7624,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15294.pdf

Objednávka číslo : PIK15295
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15295.pdf

Objednávka číslo : PIK15296
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7675,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15296.pdf

Objednávka číslo : PIK15297
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2340,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15297.pdf

Objednávka číslo : PIK15298
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15298.pdf

Objednávka číslo : PIK15299
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15299.pdf

Objednávka číslo : PIK15300
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15300.pdf

Objednávka číslo : PIK15301
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2802,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15301.pdf

Objednávka číslo : PIK15302
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8519,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15302.pdf

Objednávka číslo : PIK15303
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7945,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15303.pdf

Objednávka číslo : PIK15304
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3608,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15304.pdf

Objednávka číslo : PIK15305
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15742,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15305.pdf

Objednávka číslo : PIK15306
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15265,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15306.pdf

Objednávka číslo : PIK15307
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4043,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15307.pdf

Objednávka číslo : PIK15308
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3488,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15308.pdf

Objednávka číslo : PIK15309
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1650,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15309.pdf

Objednávka číslo : PIK15310
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15310.pdf

Objednávka číslo : PIK15311
popis :katétre
suma v EUR s DPH :130,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15311.pdf

Objednávka číslo : PIK15312
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15312.pdf

Objednávka číslo : PIK15313
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5177,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15313.pdf

Objednávka číslo : PIK15314
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1722,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15314.pdf

Objednávka číslo : PIK15315
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15315.pdf

Objednávka číslo : PIK15316
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10240,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15316.pdf

Objednávka číslo : PIK15317
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20908,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15317.pdf

Objednávka číslo : PIK15318
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15318.pdf

Objednávka číslo : PIK15319
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7396,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15319.pdf

Objednávka číslo : PIK15320
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16940,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15320.pdf

Objednávka číslo : PIK15321
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13776,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15321.pdf

Objednávka číslo : PIK15322
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7216,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15322.pdf

Objednávka číslo : PIK15323
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3788,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15323.pdf

Objednávka číslo : PIK15324
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9708,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15324.pdf

Objednávka číslo : PIK15325
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15325.pdf

Objednávka číslo : PIK15326
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3732,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15326.pdf

Objednávka číslo : PIK15327
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1198,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15327.pdf

Objednávka číslo : PIK15328
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8288,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15328.pdf

Objednávka číslo : PIK15329
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15329.pdf

Objednávka číslo : PIK15330
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15330.pdf

Objednávka číslo : PIK15331
popis :zavádzače, sety
suma v EUR s DPH :3426,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15331.pdf

Objednávka číslo : PIK15332
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5387,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15332.pdf

Objednávka číslo : PIK15333
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15333.pdf

Objednávka číslo : PIK15334
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7246,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15334.pdf

Objednávka číslo : PIK15335
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :246,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15335.pdf

Objednávka číslo : PIK15336
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1953,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15336.pdf

Objednávka číslo : PIK15337
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :13920,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15337.pdf

Objednávka číslo : PIK15338
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15338.pdf

Objednávka číslo : PIK15339
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4079,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15339.pdf

Objednávka číslo : PIK15340
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10454,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15340.pdf

Objednávka číslo : PIK15341
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14190,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15341.pdf

Objednávka číslo : PIK15342
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4025,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15342.pdf

Objednávka číslo : PIK15343
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15343.pdf

Objednávka číslo : PIK15344
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1222,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15344.pdf

Objednávka číslo : PIK15345
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9381,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15345.pdf

Objednávka číslo : PIK15346
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15346.pdf

Objednávka číslo : PIK15347
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3197,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15347.pdf

Objednávka číslo : PIK15348
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7405,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15348.pdf

Objednávka číslo : PIK15349
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6394,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15349.pdf

Objednávka číslo : PIK15350
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15350.pdf

Objednávka číslo : PIK15351
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15351.pdf

Objednávka číslo : PIK15352
popis :Objednávka PIK15352
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15352.pdf

Objednávka číslo : PIK15353
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15353.pdf

Objednávka číslo : PIK15354
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5746,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15354.pdf

Objednávka číslo : PIK15355
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8178,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15355.pdf

Objednávka číslo : PIK15356
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15356.pdf

Objednávka číslo : PIK15357
popis :katétre
suma v EUR s DPH :8727,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15357.pdf

Objednávka číslo : PIK15358
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15358.pdf

Objednávka číslo : PIK15359
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1860,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15359.pdf

Objednávka číslo : PIK15360
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15360.pdf

Objednávka číslo : PIK15361
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15361.pdf

Objednávka číslo : PIK15362
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15362.pdf

Objednávka číslo : PIR15111
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :9840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15111.pdf

Objednávka číslo : PIR15112
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15112.pdf

Objednávka číslo : PIR15113
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :4429,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.04.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15113.pdf

Objednávka číslo : PIR15114
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15114.pdf

Objednávka číslo : PIR15115
popis :katétre, sety
suma v EUR s DPH :15587,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15115.pdf

Objednávka číslo : PIR15116
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15116.pdf

Objednávka číslo : PIR15117
popis :katétre,príslušenstvo invazívne,zavádzače
suma v EUR s DPH :14778,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15117.pdf

Objednávka číslo : PIR15118
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15118.pdf

Objednávka číslo : PIR15119
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4229,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15119.pdf

Objednávka číslo : PIR15120
popis :sety
suma v EUR s DPH :5198,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15120.pdf

Objednávka číslo : PIR15121
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2810,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15121.pdf

Objednávka číslo : PIR15122
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4233,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15122.pdf

Objednávka číslo : PIR15123
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :18297,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15123.pdf

Objednávka číslo : PIR15124
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9990,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15124.pdf

Objednávka číslo : PIR15125
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15125.pdf

Objednávka číslo : PIR15126
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3180,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15126.pdf

Objednávka číslo : PIR15127
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3762,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15127.pdf

Objednávka číslo : PIR15128
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1440,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15128.pdf

Objednávka číslo : PIR15129
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15129.pdf

Objednávka číslo : PIR15130
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1590,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15130.pdf

Objednávka číslo : PIR15131
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3040,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15131.pdf

Objednávka číslo : PIR15132
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :5020,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15132.pdf

Objednávka číslo : PIR15133
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15133.pdf

Objednávka číslo : PIR15134
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2513,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15134.pdf

Objednávka číslo : PIR15135
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15135.pdf

Objednávka číslo : PIR15136
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1881,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15136.pdf

Objednávka číslo : PIR15137
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15137.pdf

Objednávka číslo : PIR15138
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1297,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15138.pdf

Objednávka číslo : PIR15139
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :630,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15139.pdf

Objednávka číslo : PIR15140
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15140.pdf

Objednávka číslo : PIR15141
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15141.pdf

Objednávka číslo : PIR15142
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15142.pdf

Objednávka číslo : PIR15143
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :14064,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15143.pdf

Objednávka číslo : PIR15144
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :16200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15144.pdf

Objednávka číslo : PIR15145
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15145.pdf

Objednávka číslo : PIR15146
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1166,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15146.pdf

Objednávka číslo : PIR15147
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15147.pdf

Objednávka číslo : PIR15148
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15148.pdf

Objednávka číslo : PIR15149
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1862,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15149.pdf

Objednávka číslo : POS15084
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :737,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15084.pdf

Objednávka číslo : POS15085
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :9067,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15085.pdf

Objednávka číslo : POS15086
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :3446,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15086.pdf

Objednávka číslo : POS15087
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1891,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15087.pdf

Objednávka číslo : POS15088
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :3209,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15088.pdf

Objednávka číslo : POS15089
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1891,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15089.pdf

Objednávka číslo : POS15090
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15090.pdf

Objednávka číslo : POS15091
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :351,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15091.pdf

Objednávka číslo : POS15092
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15092.pdf

Objednávka číslo : POS15093
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15093.pdf

Objednávka číslo : POS15094
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15094.pdf

Objednávka číslo : POS15095
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15095.pdf

Objednávka číslo : POS15096
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1667,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15096.pdf

Objednávka číslo : POS15097
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15097.pdf

Objednávka číslo : POS15099
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15099.pdf

Objednávka číslo : POS15100
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15100.pdf

Objednávka číslo : POS15101
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15101.pdf

Objednávka číslo : POS15102
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15102.pdf

Objednávka číslo : POS15103
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15103.pdf

Objednávka číslo : POS15104
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15104.pdf

Objednávka číslo : POS15105
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2099,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15105.pdf

Objednávka číslo : POS15106
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15106.pdf

Objednávka číslo : POS15107
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15107.pdf

Objednávka číslo : POS15108
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15108.pdf

Objednávka číslo : POS15109
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15109.pdf

Objednávka číslo : POS15110
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15110.pdf

Objednávka číslo : POS15111
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7071,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15111.pdf

Objednávka číslo : POS15112
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :3314,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15112.pdf

Objednávka číslo : POS15113
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4876,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15113.pdf

Objednávka číslo : POS15114
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1891,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15114.pdf

Objednávka číslo : POS15115
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15115.pdf

Objednávka číslo : POS15117
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :1229,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15117.pdf

Objednávka číslo : POS15118
popis :šitie
suma v EUR s DPH :341,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15118.pdf

Objednávka číslo : POS15119
popis :svorky
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15119.pdf

Objednávka číslo : POS15120
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15120.pdf

Objednávka číslo : POS15121
popis :šitie
suma v EUR s DPH :7085,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15121.pdf

Objednávka číslo : POS15122
popis :šitie
suma v EUR s DPH :4369,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15122.pdf

Objednávka číslo : POS15123
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1604,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15123.pdf

Objednávka číslo : POS15124
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3294,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15124.pdf

Objednávka číslo : POS15125
popis :kryochirurgická sonda
suma v EUR s DPH :1657,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15125.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15010
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :37,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15010.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15011
popis :reprezentačné
suma v EUR s DPH :176,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :36362328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15011.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15012
popis :občerstvenie
suma v EUR s DPH :31,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Párty centrum Feketeová
adresa dodávateľa :Dolná Môlča 84, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :34709703
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15012.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15013
popis :zhotovenie pečiatok
suma v EUR s DPH :84,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15013.pdf

Objednávka číslo : TU15104
popis :redukcia
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.04.2015
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :46756906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15104.pdf

Objednávka číslo : TU15105
popis :oprava termoregulačného prístroja
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15105.pdf

Objednávka číslo : TU15106
popis :oprava pacient.káblov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32027028
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15106.pdf

Objednávka číslo : TU15107
popis :oprava servoventilátora Centiva
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15107.pdf

Objednávka číslo : TU15108
popis :oprava EKG
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15108.pdf

Objednávka číslo : TU15109
popis :Oprava perfusor space
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15109.pdf

Objednávka číslo : TU15110
popis :kovanie
suma v EUR s DPH :349,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15110.pdf

Objednávka číslo : TU15111
popis :prstový senzor
suma v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :MEPIS, s.r.o.
adresa dodávateľa :ŠD Ferka Urbánka, Urbánkova 2, 4001 Košice
IČO dodávateľa :36605751
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15111.pdf

Objednávka číslo : TU15112
popis :oprava antidekubitného systému
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :Artspect spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Rybničná 40, 83106 Bratislava
IČO dodávateľa :47760265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15112.pdf

Objednávka číslo : TU15113
popis :manžeta
suma v EUR s DPH :318,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.04.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15113.pdf

Objednávka číslo : TU15114
popis :kyselina citrónová
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15114.pdf

Objednávka číslo : TU15115
popis :oprava unisteri
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15115.pdf

Objednávka číslo : TU15116
popis :deratizácia
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Ing.Smädo Dušan DDD
adresa dodávateľa :Čerín 85, 97401 Čerín
IČO dodávateľa :34989544
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15116.pdf

Objednávka číslo : TU15117
popis :balóniky a štipce
suma v EUR s DPH :68,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.04.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15117.pdf

Objednávka číslo : TU15118
popis :oprava madla
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15118.pdf

Objednávka číslo : TU15119
popis :Oprava servoventilátora
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.04.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, 82104 Bratislava
IČO dodávateľa :35947446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15119.pdf

Objednávka číslo : TU15120
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.04.2015
dodávateľ :Ing. Iveta Janíková
adresa dodávateľa :Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava
IČO dodávateľa :34559671
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15120.pdf

Objednávka číslo : TU15121
popis :adaptér
suma v EUR s DPH :537,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15121.pdf

Objednávka číslo : TU15122
popis :teplotný kábel
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15122.pdf

Objednávka číslo : TU15123
popis :oprava - veká OCS
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15123.pdf

Objednávka číslo : TU15124
popis :Oprava Unisteri
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15124.pdf

Objednávka číslo : TU15125
popis :revízna prehliadka dverí
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa :31708587
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15125.pdf

Objednávka číslo : TU15126
popis :nebezpečný odpad
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :AGB ekoservis s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 2, 040 11 Košice
IČO dodávateľa :36182508
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15126.pdf

Objednávka číslo : TU15127
popis :Overenie tlakomerov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :36239739
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15127.pdf

Objednávka číslo : TU15128
popis :preprava tlakomerov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15128.pdf

Objednávka číslo : VZP15109
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :994,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15109.pdf

Objednávka číslo : VZP15110
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :810,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15110.pdf

Objednávka číslo : VZP15111
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :771,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15111.pdf

Objednávka číslo : VZP15112
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :326,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15112.pdf

Objednávka číslo : VZP15113
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :84,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15113.pdf

Objednávka číslo : VZP15114
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :450,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15114.pdf

Objednávka číslo : VZP15115
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :10870,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15115.pdf

Objednávka číslo : VZP15116
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :14785,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15116.pdf

Objednávka číslo : VZP15117
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :3360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15117.pdf

Objednávka číslo : VZP15118
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :768,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15118.pdf

Objednávka číslo : VZP15119
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :4960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15119.pdf

Objednávka číslo : VZP15120
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :994,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15120.pdf

Objednávka číslo : VZP15121
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1329,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15121.pdf

Objednávka číslo : VZP15122
popis :šitie
suma v EUR s DPH :68,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15122.pdf

Objednávka číslo : VZP15123
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :325,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15123.pdf

Objednávka číslo : VZP15124
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :315,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15124.pdf

Objednávka číslo : VZP15125
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :43,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15125.pdf

Objednávka číslo : VZP15126
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :942,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15126.pdf

Objednávka číslo : VZP15127
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15127.pdf

Objednávka číslo : VZP15128
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2255,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15128.pdf

Objednávka číslo : VZP15129
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :984,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15129.pdf

Objednávka číslo : VZP15130
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1097,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15130.pdf

Objednávka číslo : VZP15131
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3662,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.04.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15131.pdf

Objednávka číslo : VZP15132
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :955,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15132.pdf

Objednávka číslo : VZP15133
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :19757,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15133.pdf

Objednávka číslo : VZP15134
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :200,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15134.pdf

Objednávka číslo : VZP15135
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :723,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15135.pdf

Objednávka číslo : VZP15136
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :969,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.04.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15136.pdf

Objednávka číslo : VZP15137
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :Johnson & Johnson, s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31345182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15137.pdf

Objednávka číslo : VZP15138
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :448,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15138.pdf

Objednávka číslo : VZP15139
popis :katétre
suma v EUR s DPH :199,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.04.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15139.pdf

Objednávka číslo : VZP15140
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :953,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15140.pdf

Objednávka číslo : VZP15141
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2300,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15141.pdf

Objednávka číslo : VZP15142
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1074,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.04.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15142.pdf

Objednávka číslo : VZP15143
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1324,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.04.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15143.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.