Objednávky vyhotovené v marci 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM15015
popis :výroba políc
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2015
dodávateľ :Ivan Majer
adresa dodávateľa :Tulská 89, 97404 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37328867
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15015.pdf

Objednávka číslo : DM15017
popis :geodetické práce
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :Valentíny, s.r.o.
adresa dodávateľa :Opálova 16, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44583486
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15017.pdf

Objednávka číslo : DM15018
popis :pokladnička
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :TRIPSY s.r.o.
adresa dodávateľa :Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
IČO dodávateľa :36276464
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15018.pdf

Objednávka číslo : DM15019
popis :stolička vyšetrovacia
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :KONEX MEDIK, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :31713343
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15019.pdf

Objednávka číslo : DM15021
popis :pojazdná podpora - chodítko
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :ZDRAVMAT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa :36515388
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM15021.pdf

Objednávka číslo : IT15009
popis :prepojenie MIS s reg. pokladňou
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2015
dodávateľ :PROSOFT s.r.o.
adresa dodávateľa :Letná 27, 4011 Košice
IČO dodávateľa :31666540
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15009.pdf

Objednávka číslo : IT15010
popis :Oprava páskovej knižnice HP MSL 2024
suma v EUR s DPH :1129,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15010.pdf

Objednávka číslo : IT15011
popis :oprava PACS systemu
suma v EUR s DPH :2040,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15011.pdf

Objednávka číslo : IT15012
popis :nefunkčnosť sieťovej infraštruktúry
suma v EUR s DPH :120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2015
dodávateľ :OTNS, a.s.
adresa dodávateľa :Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :46881239
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15012.pdf

Objednávka číslo : IT15013
popis :dodávka switchov CISCO 2960X
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15013.pdf

Objednávka číslo : KRV15055
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15055.pdf

Objednávka číslo : KRV15056
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15056.pdf

Objednávka číslo : KRV15057
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15057.pdf

Objednávka číslo : KRV15058
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15058.pdf

Objednávka číslo : KRV15059
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15059.pdf

Objednávka číslo : KRV15060
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15060.pdf

Objednávka číslo : KRV15061
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15061.pdf

Objednávka číslo : KRV15063
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :817,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15063.pdf

Objednávka číslo : KRV15064
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15064.pdf

Objednávka číslo : KRV15065
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15065.pdf

Objednávka číslo : KRV15066
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15066.pdf

Objednávka číslo : KRV15067
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15067.pdf

Objednávka číslo : KRV15068
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15068.pdf

Objednávka číslo : KRV15069
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15069.pdf

Objednávka číslo : KRV15070
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15070.pdf

Objednávka číslo : KRV15071
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15071.pdf

Objednávka číslo : KRV15072
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15072.pdf

Objednávka číslo : KRV15073
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :5000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :165549
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15073.pdf

Objednávka číslo : KRV15074
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15074.pdf

Objednávka číslo : KRV15075
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15075.pdf

Objednávka číslo : KRV15076
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15076.pdf

Objednávka číslo : KRV15077
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :720,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15077.pdf

Objednávka číslo : KRV15080
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :999,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15080.pdf

Objednávka číslo : KRV15081
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15081.pdf

Objednávka číslo : KRV15082
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15082.pdf

Objednávka číslo : KRV15083
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15083.pdf

Objednávka číslo : KRV15084
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15084.pdf

Objednávka číslo : KRV15085
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15085.pdf

Objednávka číslo : KRV15086
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15086.pdf

Objednávka číslo : KRV15087
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15087.pdf

Objednávka číslo : KRV15088
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15088.pdf

Objednávka číslo : KRV15089
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :908,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15089.pdf

Objednávka číslo : KRV15090
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15090.pdf

Objednávka číslo : KRV15091
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15091.pdf

Objednávka číslo : KRV15092
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15092.pdf

Objednávka číslo : KRV15093
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15093.pdf

Objednávka číslo : KRV15094
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15094.pdf

Objednávka číslo : KRV15095
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15095.pdf

Objednávka číslo : KRV15096
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15096.pdf

Objednávka číslo : KRV15098
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15098.pdf

Objednávka číslo : KRV15115
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :26744,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15115.pdf

Objednávka číslo : LIEK15082
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2076,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15082.pdf

Objednávka číslo : LIEK15084
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1375,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15084.pdf

Objednávka číslo : LIEK15085
popis :lieky
suma v EUR s DPH :383,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15085.pdf

Objednávka číslo : LIEK15086
popis :lieky
suma v EUR s DPH :48771,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15086.pdf

Objednávka číslo : LIEK15088
popis :lieky
suma v EUR s DPH :666,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15088.pdf

Objednávka číslo : LIEK15089
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3031,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15089.pdf

Objednávka číslo : LIEK15090
popis :lieky
suma v EUR s DPH :680,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15090.pdf

Objednávka číslo : LIEK15091
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1824,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15091.pdf

Objednávka číslo : LIEK15095
popis :lieky
suma v EUR s DPH :60,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15095.pdf

Objednávka číslo : LIEK15096
popis :lieky
suma v EUR s DPH :517,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15096.pdf

Objednávka číslo : LIEK15097
popis :lieky
suma v EUR s DPH :696,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15097.pdf

Objednávka číslo : LIEK15098
popis :lieky
suma v EUR s DPH :187,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15098.pdf

Objednávka číslo : LIEK15099
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3231,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15099.pdf

Objednávka číslo : LIEK15100
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6310,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15100.pdf

Objednávka číslo : LIEK15101
popis :lieky
suma v EUR s DPH :50,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15101.pdf

Objednávka číslo : LIEK15102
popis :lieky
suma v EUR s DPH :756,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15102.pdf

Objednávka číslo : LIEK15103
popis :lieky
suma v EUR s DPH :510,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15103.pdf

Objednávka číslo : LIEK15104
popis :lieky
suma v EUR s DPH :994,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15104.pdf

Objednávka číslo : LIEK15105
popis :lieky
suma v EUR s DPH :230,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15105.pdf

Objednávka číslo : LIEK15107
popis :lieky
suma v EUR s DPH :50974,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15107.pdf

Objednávka číslo : LIEK15108
popis :lieky
suma v EUR s DPH :557,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15108.pdf

Objednávka číslo : LIEK15110
popis :lieky
suma v EUR s DPH :4197,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15110.pdf

Objednávka číslo : LIEK15111
popis :lieky
suma v EUR s DPH :980,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15111.pdf

Objednávka číslo : LIEK15112
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2729,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15112.pdf

Objednávka číslo : LIEK15113
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1798,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15113.pdf

Objednávka číslo : LIEK15114
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7462,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15114.pdf

Objednávka číslo : LIEK15115
popis :lieky
suma v EUR s DPH :24,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Krimar s.r.o.
adresa dodávateľa :Hálkova 1456/11, 73601 Havířov 1
IČO dodávateľa :28626249
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15115.pdf

Objednávka číslo : LIEK15116
popis :lieky
suma v EUR s DPH :286,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15116.pdf

Objednávka číslo : LIEK15117
popis :lieky
suma v EUR s DPH :495,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15117.pdf

Objednávka číslo : LIEK15118
popis :lieky
suma v EUR s DPH :329,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15118.pdf

Objednávka číslo : LIEK15119
popis :lieky
suma v EUR s DPH :129,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15119.pdf

Objednávka číslo : LIEK15120
popis :lieky
suma v EUR s DPH :333,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15120.pdf

Objednávka číslo : LIEK15121
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2620,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15121.pdf

Objednávka číslo : LIEK15122
popis :lieky
suma v EUR s DPH :3066,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15122.pdf

Objednávka číslo : LIEK15123
popis :lieky
suma v EUR s DPH :24552,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15123.pdf

Objednávka číslo : LIEK15124
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1488,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15124.pdf

Objednávka číslo : LIEK15125
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2435,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15125.pdf

Objednávka číslo : LIEK15127
popis :lieky
suma v EUR s DPH :606,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15127.pdf

Objednávka číslo : LIEK15128
popis :lieky
suma v EUR s DPH :190,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15128.pdf

Objednávka číslo : LIEK15129
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1722,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15129.pdf

Objednávka číslo : LIEK15130
popis :lieky
suma v EUR s DPH :269,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15130.pdf

Objednávka číslo : LIEK15131
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6192,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15131.pdf

Objednávka číslo : LIEK15132
popis :lieky
suma v EUR s DPH :245,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15132.pdf

Objednávka číslo : LIEK15133
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1184,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15133.pdf

Objednávka číslo : LIEK15135
popis :lieky
suma v EUR s DPH :105,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :47133694
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15135.pdf

Objednávka číslo : LIEK15136
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15136.pdf

Objednávka číslo : MAT15017
popis :čistiace prostriedky
suma v EUR s DPH :224,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15017.pdf

Objednávka číslo : MAT15018
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15018.pdf

Objednávka číslo : MAT15019
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :207,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15019.pdf

Objednávka číslo : MAT15020
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :615,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15020.pdf

Objednávka číslo : NTS15017
popis :výmena printu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31402828
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS15017.pdf

Objednávka číslo : OAIM15030
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2571,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15030.pdf

Objednávka číslo : OAIM15031
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :3223,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15031.pdf

Objednávka číslo : OAIM15032
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :110,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15032.pdf

Objednávka číslo : OAIM15033
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :1618,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15033.pdf

Objednávka číslo : OAIM15034
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :804,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15034.pdf

Objednávka číslo : OAIM15035
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2529,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15035.pdf

Objednávka číslo : OAIM15036
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2496,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15036.pdf

Objednávka číslo : OAIM15037
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :387,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15037.pdf

Objednávka číslo : OAIM15038
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :796,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15038.pdf

Objednávka číslo : OAIM15039
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15039.pdf

Objednávka číslo : OAIM15040
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :OAIM15040.pdf

Objednávka číslo : OAIM15041
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :6083,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15041.pdf

Objednávka číslo : OAIM15042
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1052,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15042.pdf

Objednávka číslo : OAIM15043
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3383,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15043.pdf

Objednávka číslo : OAIM15044
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1309,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15044.pdf

Objednávka číslo : OAIM15045
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :142,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15045.pdf

Objednávka číslo : OAIM15046
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :3594,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15046.pdf

Objednávka číslo : OOPP15021
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15021.pdf

Objednávka číslo : PEK15063
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :497,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15063.pdf

Objednávka číslo : PEK15064
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :610,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15064.pdf

Objednávka číslo : PEK15065
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15065.pdf

Objednávka číslo : PEK15066
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15066.pdf

Objednávka číslo : PEK15067
popis :sety
suma v EUR s DPH :3661,20
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15067.pdf

Objednávka číslo : PEK15068
popis :katétre,súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :45377,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15068.pdf

Objednávka číslo : PEK15069
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :100198,98
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15069.pdf

Objednávka číslo : PEK15070
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :122942,96
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15070.pdf

Objednávka číslo : PEK15071
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :2726,68
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15071.pdf

Objednávka číslo : PEK15072
popis :šitie
suma v EUR s DPH :344,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15072.pdf

Objednávka číslo : PEK15073
popis :šitie
suma v EUR s DPH :298,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15073.pdf

Objednávka číslo : PEK15074
popis :katétre
suma v EUR s DPH :18496,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15074.pdf

Objednávka číslo : PEK15075
popis :katéte
suma v EUR s DPH :1179,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15075.pdf

Objednávka číslo : PEK15076
popis :kardiostimulátory,katéte
suma v EUR s DPH :30608,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15076.pdf

Objednávka číslo : PEK15077
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :12065,34
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15077.pdf

Objednávka číslo : PEK15078
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :47932,42
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15078.pdf

Objednávka číslo : PEK15079
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3798,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15079.pdf

Objednávka číslo : PEK15080
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :25477,24
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15080.pdf

Objednávka číslo : PEK15081
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :29414,81
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15081.pdf

Objednávka číslo : PEK15082
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,prvky sp
suma v EUR s DPH :54948,89
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15082.pdf

Objednávka číslo : PEK15083
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9100,00
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15083.pdf

Objednávka číslo : PEK15084
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9511,04
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15084.pdf

Objednávka číslo : PEK15085
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :44088,49
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15085.pdf

Objednávka číslo : PEK15086
popis :kardiostimulátory,katéte,prvky spojovacie,súpravy
suma v EUR s DPH :13127,19
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15086.pdf

Objednávka číslo : PEK15087
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katéte,s
suma v EUR s DPH :37050,28
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15087.pdf

Objednávka číslo : PEK15088
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :47094,96
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15088.pdf

Objednávka číslo : PEK15089
popis :katéte
suma v EUR s DPH :7056,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15089.pdf

Objednávka číslo : PEK15090
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :23024,56
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15090.pdf

Objednávka číslo : PEK15091
popis :sety
suma v EUR s DPH :13824,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15091.pdf

Objednávka číslo : PEK15092
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15092.pdf

Objednávka číslo : PEK15093
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :478,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15093.pdf

Objednávka číslo : PEK15094
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :87242,27
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15094.pdf

Objednávka číslo : PEK15095
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :13373,94
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15095.pdf

Objednávka číslo : PEK15096
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :46335,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15096.pdf

Objednávka číslo : PEK15097
popis :katéte
suma v EUR s DPH :11110,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15097.pdf

Objednávka číslo : PEK15098
popis :katéte
suma v EUR s DPH :2608,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15098.pdf

Objednávka číslo : PEK15099
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :727,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15099.pdf

Objednávka číslo : PEK15100
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15100.pdf

Objednávka číslo : PEK15101
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :33001,86
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15101.pdf

Objednávka číslo : PEK15102
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7346,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15102.pdf

Objednávka číslo : PEK15103
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :29274,96
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15103.pdf

Objednávka číslo : PEK15104
popis :kardiostimulátory, elektródy
suma v EUR s DPH :35632,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15104.pdf

Objednávka číslo : PIK15182
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7202,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15182.pdf

Objednávka číslo : PIK15183
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18920,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15183.pdf

Objednávka číslo : PIK15184
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10230,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15184.pdf

Objednávka číslo : PIK15185
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :11260,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15185.pdf

Objednávka číslo : PIK15186
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11825,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15186.pdf

Objednávka číslo : PIK15187
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2214,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15187.pdf

Objednávka číslo : PIK15188
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15188.pdf

Objednávka číslo : PIK15189
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :17700,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15189.pdf

Objednávka číslo : PIK15190
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5499,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15190.pdf

Objednávka číslo : PIK15191
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7021,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15191.pdf

Objednávka číslo : PIK15192
popis :sety
suma v EUR s DPH :3984,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15192.pdf

Objednávka číslo : PIK15193
popis :zavádzače,katétre
suma v EUR s DPH :5191,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15193.pdf

Objednávka číslo : PIK15194
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5861,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15194.pdf

Objednávka číslo : PIK15195
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :13550,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15195.pdf

Objednávka číslo : PIK15196
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11650,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15196.pdf

Objednávka číslo : PIK15197
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6449,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15197.pdf

Objednávka číslo : PIK15198
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15198.pdf

Objednávka číslo : PIK15199
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15199.pdf

Objednávka číslo : PIK15200
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7246,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15200.pdf

Objednávka číslo : PIK15201
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5451,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15201.pdf

Objednávka číslo : PIK15202
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2536,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15202.pdf

Objednávka číslo : PIK15203
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9404,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15203.pdf

Objednávka číslo : PIK15204
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15204.pdf

Objednávka číslo : PIK15205
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2637,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15205.pdf

Objednávka číslo : PIK15206
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15206.pdf

Objednávka číslo : PIK15207
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13970,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15207.pdf

Objednávka číslo : PIK15208
popis :stenty
suma v EUR s DPH :24500,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15208.pdf

Objednávka číslo : PIK15209
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8798,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15209.pdf

Objednávka číslo : PIK15210
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :15372,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15210.pdf

Objednávka číslo : PIK15211
popis :katéte,stenty
suma v EUR s DPH :2020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15211.pdf

Objednávka číslo : PIK15212
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10305,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15212.pdf

Objednávka číslo : PIK15213
popis :katéte
suma v EUR s DPH :4485,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15213.pdf

Objednávka číslo : PIK15214
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20908,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15214.pdf

Objednávka číslo : PIK15215
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18405,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15215.pdf

Objednávka číslo : PIK15216
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8866,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15216.pdf

Objednávka číslo : PIK15217
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :58836,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15217.pdf

Objednávka číslo : PIK15218
popis :sety,katétre
suma v EUR s DPH :3248,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15218.pdf

Objednávka číslo : PIK15219
popis :katéte
suma v EUR s DPH :1823,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15219.pdf

Objednávka číslo : PIK15220
popis :katéte
suma v EUR s DPH :1764,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15220.pdf

Objednávka číslo : PIK15221
popis :katéte
suma v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15221.pdf

Objednávka číslo : PIK15222
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15222.pdf

Objednávka číslo : PIK15223
popis :katéte
suma v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15223.pdf

Objednávka číslo : PIK15224
popis :katéte,stenty
suma v EUR s DPH :9280,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15224.pdf

Objednávka číslo : PIK15225
popis :katéte
suma v EUR s DPH :872,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15225.pdf

Objednávka číslo : PIK15226
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15226.pdf

Objednávka číslo : PIK15227
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2550,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15227.pdf

Objednávka číslo : PIK15228
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10902,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15228.pdf

Objednávka číslo : PIK15229
popis :katéte
suma v EUR s DPH :1722,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15229.pdf

Objednávka číslo : PIK15230
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :200,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15230.pdf

Objednávka číslo : PIK15231
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5129,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15231.pdf

Objednávka číslo : PIK15232
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :8141,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15232.pdf

Objednávka číslo : PIK15233
popis :katéte
suma v EUR s DPH :7740,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15233.pdf

Objednávka číslo : PIK15234
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15234.pdf

Objednávka číslo : PIK15235
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15235.pdf

Objednávka číslo : PIK15236
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15236.pdf

Objednávka číslo : PIK15237
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15237.pdf

Objednávka číslo : PIK15238
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4591,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15238.pdf

Objednávka číslo : PIK15239
popis :katéte
suma v EUR s DPH :8139,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15239.pdf

Objednávka číslo : PIK15240
popis :katéte
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15240.pdf

Objednávka číslo : PIK15241
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15241.pdf

Objednávka číslo : PIK15242
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15242.pdf

Objednávka číslo : PIK15243
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12628,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15243.pdf

Objednávka číslo : PIK15244
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15244.pdf

Objednávka číslo : PIK15245
popis :katéte
suma v EUR s DPH :6470,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15245.pdf

Objednávka číslo : PIK15246
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6163,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15246.pdf

Objednávka číslo : PIK15247
popis :katéte
suma v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15247.pdf

Objednávka číslo : PIK15248
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4444,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15248.pdf

Objednávka číslo : PIK15249
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :4500,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15249.pdf

Objednávka číslo : PIK15250
popis :katéte
suma v EUR s DPH :195,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15250.pdf

Objednávka číslo : PIK15251
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15251.pdf

Objednávka číslo : PIK15252
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15252.pdf

Objednávka číslo : PIK15253
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9570,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15253.pdf

Objednávka číslo : PIK15254
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4873,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15254.pdf

Objednávka číslo : PIK15255
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7232,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15255.pdf

Objednávka číslo : PIK15256
popis :katéte
suma v EUR s DPH :5451,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15256.pdf

Objednávka číslo : PIK15257
popis :katéte
suma v EUR s DPH :542,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :ALMJ TRANSFERING, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :36754161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15257.pdf

Objednávka číslo : PIK15258
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5287,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15258.pdf

Objednávka číslo : PIK15259
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5580,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15259.pdf

Objednávka číslo : PIK15260
popis :katéte
suma v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15260.pdf

Objednávka číslo : PIK15261
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15025,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15261.pdf

Objednávka číslo : PIK15262
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9470,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15262.pdf

Objednávka číslo : PIK15263
popis :katéte
suma v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15263.pdf

Objednávka číslo : PIK15264
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17895,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15264.pdf

Objednávka číslo : PIK15265
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2545,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15265.pdf

Objednávka číslo : PIK15266
popis :katérte,stenty
suma v EUR s DPH :6470,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15266.pdf

Objednávka číslo : PIK15268
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15268.pdf

Objednávka číslo : PIK15269
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3223,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15269.pdf

Objednávka číslo : PIK15270
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4680,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15270.pdf

Objednávka číslo : PIK15271
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :8960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15271.pdf

Objednávka číslo : PIK15272
popis :katéte
suma v EUR s DPH :11640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15272.pdf

Objednávka číslo : PIK15273
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :11608,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15273.pdf

Objednávka číslo : PIK15274
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3936,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15274.pdf

Objednávka číslo : PIK15275
popis :katétre
suma v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15275.pdf

Objednávka číslo : PIK15276
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7576,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15276.pdf

Objednávka číslo : PIK15277
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7095,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15277.pdf

Objednávka číslo : PIR15075
popis :prísl.invazívne,katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :26642,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15075.pdf

Objednávka číslo : PIR15076
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :8904,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15076.pdf

Objednávka číslo : PIR15077
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :9060,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15077.pdf

Objednávka číslo : PIR15078
popis :katétre,zavádzače
suma v EUR s DPH :3333,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15078.pdf

Objednávka číslo : PIR15079
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17829,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15079.pdf

Objednávka číslo : PIR15080
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15080.pdf

Objednávka číslo : PIR15081
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2468,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15081.pdf

Objednávka číslo : PIR15082
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1665,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15082.pdf

Objednávka číslo : PIR15083
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15083.pdf

Objednávka číslo : PIR15084
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2584,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15084.pdf

Objednávka číslo : PIR15085
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15085.pdf

Objednávka číslo : PIR15086
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5921,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15086.pdf

Objednávka číslo : PIR15087
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15087.pdf

Objednávka číslo : PIR15088
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3175,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15088.pdf

Objednávka číslo : PIR15089
popis :katétre
suma v EUR s DPH :22475,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15089.pdf

Objednávka číslo : PIR15090
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :27540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15090.pdf

Objednávka číslo : PIR15091
popis :katétre
suma v EUR s DPH :488,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15091.pdf

Objednávka číslo : PIR15092
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15092.pdf

Objednávka číslo : PIR15093
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :599,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15093.pdf

Objednávka číslo : PIR15094
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15094.pdf

Objednávka číslo : PIR15095
popis :stenty,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11389,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15095.pdf

Objednávka číslo : PIR15096
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15096.pdf

Objednávka číslo : PIR15097
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1590,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15097.pdf

Objednávka číslo : PIR15098
popis :katéte
suma v EUR s DPH :1892,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15098.pdf

Objednávka číslo : PIR15099
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11389,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15099.pdf

Objednávka číslo : PIR15100
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4989,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15100.pdf

Objednávka číslo : PIR15101
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5379,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15101.pdf

Objednávka číslo : PIR15102
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :11601,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15102.pdf

Objednávka číslo : PIR15103
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15103.pdf

Objednávka číslo : PIR15104
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4113,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15104.pdf

Objednávka číslo : PIR15105
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1389,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15105.pdf

Objednávka číslo : PIR15106
popis :príslušenstvo invazívne,vodiče
suma v EUR s DPH :11356,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15106.pdf

Objednávka číslo : PIR15107
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15107.pdf

Objednávka číslo : PIR15108
popis :katéte
suma v EUR s DPH :10560,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15108.pdf

Objednávka číslo : PIR15109
popis :katéte
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15109.pdf

Objednávka číslo : PIR15110
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :20844,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15110.pdf

Objednávka číslo : POS15057
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15057.pdf

Objednávka číslo : POS15058
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7230,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15058.pdf

Objednávka číslo : POS15059
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :834,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15059.pdf

Objednávka číslo : POS15060
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :537,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15060.pdf

Objednávka číslo : POS15061
popis :sety
suma v EUR s DPH :5598,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15061.pdf

Objednávka číslo : POS15062
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :572,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15062.pdf

Objednávka číslo : POS15064
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7230,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15064.pdf

Objednávka číslo : POS15065
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15065.pdf

Objednávka číslo : POS15066
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :2349,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15066.pdf

Objednávka číslo : POS15067
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15067.pdf

Objednávka číslo : POS15068
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :3314,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15068.pdf

Objednávka číslo : POS15069
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15069.pdf

Objednávka číslo : POS15070
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15070.pdf

Objednávka číslo : POS15071
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15071.pdf

Objednávka číslo : POS15072
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :3701,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15072.pdf

Objednávka číslo : POS15073
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15073.pdf

Objednávka číslo : POS15074
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :663,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15074.pdf

Objednávka číslo : POS15075
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15075.pdf

Objednávka číslo : POS15076
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15076.pdf

Objednávka číslo : POS15077
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15077.pdf

Objednávka číslo : POS15078
popis :šitie
suma v EUR s DPH :12618,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15078.pdf

Objednávka číslo : POS15079
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1590,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15079.pdf

Objednávka číslo : POS15080
popis :šitie
suma v EUR s DPH :694,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15080.pdf

Objednávka číslo : POS15081
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :8181,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15081.pdf

Objednávka číslo : POS15082
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15082.pdf

Objednávka číslo : POS15083
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15083.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15008
popis :Objednávka SLUZ15008
suma v EUR s DPH :30,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15008.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15009
popis :reprezentačné
suma v EUR s DPH :235,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :36362328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15009.pdf

Objednávka číslo : TU15080
popis :servis myčka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.03.2015
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :35872161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15080.pdf

Objednávka číslo : TU15087
popis :oprava stien v zákrokovej sále
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15087.pdf

Objednávka číslo : TU15088
popis :revízia komínov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.03.2015
dodávateľ :RAUSA s.r.o.
adresa dodávateľa :Družby 4, 97404 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36835854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15088.pdf

Objednávka číslo : TU15089
popis :likvidácia nebezp. odpadu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :AGB ekoservis s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 2, 040 11 Košice
IČO dodávateľa :36182508
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15089.pdf

Objednávka číslo : TU15090
popis :oprava perfusor space
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15090.pdf

Objednávka číslo : TU15095
popis :kontrola dialýza
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.03.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15095.pdf

Objednávka číslo : TU15096
popis :oprava anestez.prístroja
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15096.pdf

Objednávka číslo : TU15097
popis :oprava Goro MID 50
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :GORO, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
IČO dodávateľa :44265557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15097.pdf

Objednávka číslo : TU15098
popis :hélium
suma v EUR s DPH :2322,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa :47839872
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15098.pdf

Objednávka číslo : TU15099
popis :preprava
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2015
dodávateľ :TNT Express Worldwide s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri starom letisku č.14, 83006 Bratislava 36
IČO dodávateľa :31351603
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15099.pdf

Objednávka číslo : TU15100
popis :oprava motorovej jednotky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.03.2015
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32027028
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15100.pdf

Objednávka číslo : TU15101
popis :oprava perfusor space
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15101.pdf

Objednávka číslo : TU15102
popis :nebezpečný odpad
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :AGB ekoservis s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 2, 040 11 Košice
IČO dodávateľa :36182508
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15102.pdf

Objednávka číslo : TU15103
popis :prepojovací kábel
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15103.pdf

Objednávka číslo : VZP15086
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :96,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15086.pdf

Objednávka číslo : VZP15087
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1131,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15087.pdf

Objednávka číslo : VZP15088
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :294,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.03.2015
dodávateľ :Fénix Bratislava, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jána Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové
IČO dodávateľa :35730854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15088.pdf

Objednávka číslo : VZP15089
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1273,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15089.pdf

Objednávka číslo : VZP15090
popis :prísl.k mimotel.obehu
suma v EUR s DPH :10364,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15090.pdf

Objednávka číslo : VZP15091
popis :príslušenstvo k mimot.obehu
suma v EUR s DPH :6604,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15091.pdf

Objednávka číslo : VZP15092
popis :kyvety
suma v EUR s DPH :2460,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15092.pdf

Objednávka číslo : VZP15093
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :841,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15093.pdf

Objednávka číslo : VZP15094
popis :šitie
suma v EUR s DPH :205,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15094.pdf

Objednávka číslo : VZP15095
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :161,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.03.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15095.pdf

Objednávka číslo : VZP15096
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :50,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :Patria I. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vápenická 8, 97101 Prievidza
IČO dodávateľa :30223563
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15096.pdf

Objednávka číslo : VZP15097
popis :materiál obväzový
suma v EUR s DPH :65,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15097.pdf

Objednávka číslo : VZP15098
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :106,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15098.pdf

Objednávka číslo : VZP15099
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :4102,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15099.pdf

Objednávka číslo : VZP15100
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15100.pdf

Objednávka číslo : VZP15101
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :21145,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15101.pdf

Objednávka číslo : VZP15102
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
suma v EUR s DPH :34560,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.03.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15102.pdf

Objednávka číslo : VZP15103
popis :pas hrudný
suma v EUR s DPH :591,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15103.pdf

Objednávka číslo : VZP15104
popis :katétre
suma v EUR s DPH :299,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :Teleflex Medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Valová 49, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :34137921
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15104.pdf

Objednávka číslo : VZP15105
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15105.pdf

Objednávka číslo : VZP15106
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :664,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.03.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15106.pdf

Objednávka číslo : VZP15107
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2212,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.03.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15107.pdf

Objednávka číslo : VZP15108
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :390,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15108.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.