Faktúry zaúčtované v marci 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-00482
popis :havar.poist. Peugeot 7.3.15-7.3.2016
celkom v EUR s DPH :307,79
číslo zmluvy :011/2007
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.03.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :6536716426-1
číslo pošty :1404/2015
digitálna kópia :f151404.pdf

faktúra číslo :DF-15-00761
popis :záloha elektr.energia 3/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.03.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-00762
popis :záloha plyn 3/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.03.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-00911
popis :zmluvný servis IT - lekáreň
celkom v EUR s DPH :277,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.03.2015
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :36005479
číslo faktúry dodávateľa :20150989
číslo pošty :2216/2015
digitálna kópia :f152216.pdf

faktúra číslo :DF-15-00943
popis :zmluvný servis IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.03.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150247
číslo pošty :2227/2015
digitálna kópia :f152227.pdf

faktúra číslo :DF-15-00896
popis :kancelársky papier
celkom v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15016
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215002833
číslo pošty :2060/2015
digitálna kópia :f152060.pdf

faktúra číslo :DF-15-00903
popis :Internet Optika 3/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :009/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150306943
číslo pošty :2093/2015
digitálna kópia :f152093.pdf

faktúra číslo :DF-15-00922
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2149,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15177
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126089
číslo pošty :2133/2015
digitálna kópia :f152133.pdf

faktúra číslo :DF-15-00923
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4531,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15174
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126088
číslo pošty :2132/2015
digitálna kópia :f152132.pdf

faktúra číslo :DF-15-00932
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15170
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150282
číslo pošty :2165/2015
digitálna kópia :f152165.pdf

faktúra číslo :DF-15-00949
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :456,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626712
číslo pošty :2130/2015
digitálna kópia :f152130.pdf

faktúra číslo :DF-15-00963
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :10617,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15052
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606614
číslo pošty :2131/2015
digitálna kópia :f152131.pdf

faktúra číslo :DF-15-00973
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :195,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15003
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150286
číslo pošty :2069/2015
digitálna kópia :f152069.pdf

faktúra číslo :DF-15-01003
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1376,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15084
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201504049
číslo pošty :2125/2015
digitálna kópia :f152125.pdf

faktúra číslo :DF-15-01006
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2076,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15079
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111514158
číslo pošty :2105/2015
digitálna kópia :f152105.pdf

faktúra číslo :DF-15-01014
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :383,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15085
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201504026
číslo pošty :2126/2015
digitálna kópia :f152126.pdf

faktúra číslo :DF-15-01066
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15057
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150427
číslo pošty :2428/2015
digitálna kópia :f152428.pdf

faktúra číslo :DF-15-01080
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7230,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15058
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151070
číslo pošty :2477/2015
digitálna kópia :f152477.pdf

faktúra číslo :DF-15-01131
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :55,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15093
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020151498
číslo pošty :2420/2015
digitálna kópia :f152420.pdf

faktúra číslo :TF-15-00078
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2039,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501012075
číslo pošty :2108/2015
digitálna kópia :f152108.pdf

faktúra číslo :TF-15-00081
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :150,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-001450
číslo pošty :2155/2015
digitálna kópia :f152155.pdf

faktúra číslo :TF-15-00083
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2039,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501012085
číslo pošty :2181/2015
digitálna kópia :f152181.pdf

faktúra číslo :TF-15-00084
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :14,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.03.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020151497
číslo pošty :2225/2015
digitálna kópia :f152225.pdf

faktúra číslo :DF-15-00914
popis :prstový senzor, kábel
celkom v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15053
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150114
číslo pošty :2151/2015
digitálna kópia :f152151.pdf

faktúra číslo :DF-15-00917
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :1692,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15013
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150112
číslo pošty :2167/2015
digitálna kópia :f152167.pdf

faktúra číslo :DF-15-00933
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15132
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015117
číslo pošty :2163/2015
digitálna kópia :f152163.pdf

faktúra číslo :DF-15-00934
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1822,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15147
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015119
číslo pošty :2162/2015
digitálna kópia :f152162.pdf

faktúra číslo :DF-15-00935
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14843
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015116
číslo pošty :2161/2015
digitálna kópia :f152161.pdf

faktúra číslo :DF-15-00936
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5112,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15159
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015118
číslo pošty :2160/2015
digitálna kópia :f152160.pdf

faktúra číslo :DF-15-00937
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8146,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15181
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015120
číslo pošty :2164/2015
digitálna kópia :f152164.pdf

faktúra číslo :DF-15-00948
popis :kontr.požiarného uzáveru
celkom v EUR s DPH :792,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/0206
číslo pošty :2194/2015
digitálna kópia :f152194.pdf

faktúra číslo :DF-15-00952
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :17446,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700346
číslo pošty :2120/2015
digitálna kópia :f152120.pdf

faktúra číslo :DF-15-00959
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1190,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15085
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700348
číslo pošty :2122/2015
digitálna kópia :f152122.pdf

faktúra číslo :DF-15-00960
popis :materiál hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :595,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15075
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700347
číslo pošty :2121/2015
digitálna kópia :f152121.pdf

faktúra číslo :DF-15-00961
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :8,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15040
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700345
číslo pošty :2119/2015
digitálna kópia :f152119.pdf

faktúra číslo :DF-15-00979
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15064
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV132
číslo pošty :2204/2015
digitálna kópia :f152204.pdf

faktúra číslo :DF-15-00983
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1056,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15064
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV133
číslo pošty :2260/2015
digitálna kópia :f152260.pdf

faktúra číslo :DF-15-00984
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5436,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15063
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV134
číslo pošty :2261/2015
digitálna kópia :f152261.pdf

faktúra číslo :DF-15-00991
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7877,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15162
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150971
číslo pošty :2207/2015
digitálna kópia :f152207.pdf

faktúra číslo :DF-15-00992
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15159
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015129
číslo pošty :2206/2015
digitálna kópia :f152206.pdf

faktúra číslo :DF-15-01005
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :48771,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15086
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700349
číslo pošty :2127/2015
digitálna kópia :f152127.pdf

faktúra číslo :DF-15-01082
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :834,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15059
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151071
číslo pošty :2476/2015
digitálna kópia :f152476.pdf

faktúra číslo :IF-15-00015
popis :videolaryngoskop McGrath
celkom v EUR s DPH :6840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700350
číslo pošty :2112/2015
digitálna kópia :f152112.pdf

faktúra číslo :TF-15-00079
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2080,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010079
číslo pošty :2107/2015
digitálna kópia :f152107.pdf

faktúra číslo :TF-15-00080
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :605,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111514403
číslo pošty :2156/2015
digitálna kópia :f152156.pdf

faktúra číslo :TF-15-00082
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2014,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.03.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501012145
číslo pošty :2154/2015
digitálna kópia :f152154.pdf

faktúra číslo :DF-15-00942
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :9142994781
číslo pošty :2218/2015
digitálna kópia :f152218.pdf

faktúra číslo :DF-15-00944
popis :affinity temperature probe-kábel
celkom v EUR s DPH :184,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15071
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176102
číslo pošty :2213/2015
digitálna kópia :f152213.pdf

faktúra číslo :DF-15-00980
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15051
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150318
číslo pošty :2236/2015
digitálna kópia :f152236.pdf

faktúra číslo :DF-15-00981
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :717,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15067
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150320
číslo pošty :2237/2015
digitálna kópia :f152237.pdf

faktúra číslo :DF-15-00982
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3690,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15061
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150319
číslo pošty :2239/2015
digitálna kópia :f152239.pdf

faktúra číslo :DF-15-00989
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :860,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15077
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150331
číslo pošty :2255/2015
digitálna kópia :f152255.pdf

faktúra číslo :DF-15-00990
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15125
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010091
číslo pošty :2205/2015
digitálna kópia :f152205.pdf

faktúra číslo :DF-15-00994
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2808,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15163
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300209
číslo pošty :2238/2015
digitálna kópia :f152238.pdf

faktúra číslo :DF-15-00996
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1860,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15158
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150327
číslo pošty :2256/2015
digitálna kópia :f152256.pdf

faktúra číslo :DF-15-00998
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2811,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15052
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606671
číslo pošty :2234/2015
digitálna kópia :f152234.pdf

faktúra číslo :DF-15-01033
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :838,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15062
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1503048
číslo pošty :2332/2015
digitálna kópia :f152332.pdf

faktúra číslo :DF-15-01034
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :1434,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15058
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150992
číslo pošty :2235/2015
digitálna kópia :f152235.pdf

faktúra číslo :DF-15-01041
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :984,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15166
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300195339
číslo pošty :2327/2015
digitálna kópia :f152327.pdf

faktúra číslo :DF-15-01047
popis :klávesnica
celkom v EUR s DPH :29,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15007
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31560806
číslo faktúry dodávateľa :1510140
číslo pošty :2457/2015
digitálna kópia :f152457.pdf

faktúra číslo :DF-15-01055
popis :spotrebný materiál pre IT
celkom v EUR s DPH :170,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15004
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
IČO dodávateľa :35810734
číslo faktúry dodávateľa :321500058
číslo pošty :2354/2015
digitálna kópia :f152354.pdf

faktúra číslo :DF-15-01121
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :313,91
číslo zmluvy :053/2013
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115027311
číslo pošty :2315/2015
digitálna kópia :f152315.pdf

faktúra číslo :DF-15-01122
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :24447,50
číslo zmluvy :053/2013
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :0115027311-1
číslo pošty :2315/2015
digitálna kópia :f152315.pdf

faktúra číslo :DF-15-01123
popis :špeciálne plyny 3/2015
celkom v EUR s DPH :1883,80
číslo zmluvy :122/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202900491
číslo pošty :2599/2015
digitálna kópia :f152599.pdf

faktúra číslo :DF-15-01170
popis :služby IT-lekáreň
celkom v EUR s DPH :163,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, Žilina, 010 01
IČO dodávateľa :36005479
číslo faktúry dodávateľa :20151681
číslo pošty :2700/2015
digitálna kópia :f152700.pdf

faktúra číslo :IF-15-00017
popis :hrudný rozvierač
celkom v EUR s DPH :3900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.03.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150208
číslo pošty :2190/2015
digitálna kópia :f152190.pdf

faktúra číslo :DF-15-00975
popis :káble,senzory
celkom v EUR s DPH :620,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15081
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330530053
číslo pošty :2230/2015
digitálna kópia :f152230.pdf

faktúra číslo :DF-15-00976
popis :teplotný senzor
celkom v EUR s DPH :169,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15069
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330530054
číslo pošty :2229/2015
digitálna kópia :f152229.pdf

faktúra číslo :DF-15-00977
popis :káble
celkom v EUR s DPH :289,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15072
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330530055
číslo pošty :2228/2015
digitálna kópia :f152228.pdf

faktúra číslo :DF-15-00985
popis :mat.hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :589,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15085
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700358
číslo pošty :2210/2015
digitálna kópia :f152210.pdf

faktúra číslo :DF-15-00986
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :333,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700357
číslo pošty :2209/2015
digitálna kópia :f152209.pdf

faktúra číslo :DF-15-00987
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :81,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15040
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700356
číslo pošty :2208/2015
digitálna kópia :f152208.pdf

faktúra číslo :DF-15-00995
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15159
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015134
číslo pošty :2259/2015
digitálna kópia :f152259.pdf

faktúra číslo :DF-15-00999
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :243,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS14307
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151352
číslo pošty :2257/2015
digitálna kópia :f152257.pdf

faktúra číslo :DF-15-01000
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2432,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15009
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151353
číslo pošty :2258/2015
digitálna kópia :f152258.pdf

faktúra číslo :DF-15-01008
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6493,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15087
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731435
číslo pošty :2223/2015
digitálna kópia :f152223.pdf

faktúra číslo :DF-15-01012
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3031,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15089
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731436
číslo pošty :2222/2015
digitálna kópia :f152222.pdf

faktúra číslo :DF-15-01013
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :666,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15088
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700355
číslo pošty :2221/2015
digitálna kópia :f152221.pdf

faktúra číslo :DF-15-01028
popis :špeciálne plyny 3/2015
celkom v EUR s DPH :105,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202881948
číslo pošty :2270/2015
digitálna kópia :f152270.pdf

faktúra číslo :DF-15-01030
popis :oprava injekčný dávkovač
celkom v EUR s DPH :784,27
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300195521
číslo pošty :2316/2015
digitálna kópia :f152316.pdf

faktúra číslo :DF-15-01031
popis :oprava Perfusor Space
celkom v EUR s DPH :324,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300195523
číslo pošty :2317/2015
digitálna kópia :f152317.pdf

faktúra číslo :DF-15-01035
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1166,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15066
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100839
číslo pošty :2328/2015
digitálna kópia :f152328.pdf

faktúra číslo :DF-15-01036
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :599,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15073
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150328
číslo pošty :2329/2015
digitálna kópia :f152329.pdf

faktúra číslo :DF-15-01037
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :599,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15067
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150327
číslo pošty :2330/2015
digitálna kópia :f152330.pdf

faktúra číslo :DF-15-01038
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :122942,93
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15070
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150414
číslo pošty :2331/2015
digitálna kópia :f152331.pdf

faktúra číslo :DF-15-01050
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :45377,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15068
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151404
číslo pošty :2362/2015
digitálna kópia :f152362.pdf

faktúra číslo :DF-15-01053
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2584,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15084
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151400
číslo pošty :2363/2015
digitálna kópia :f152363.pdf

faktúra číslo :DF-15-01065
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15065
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151429
číslo pošty :2431/2015
digitálna kópia :f152431.pdf

faktúra číslo :DF-15-01079
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :7230,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15064
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151086
číslo pošty :2475/2015
digitálna kópia :f152475.pdf

faktúra číslo :TF-15-00085
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :476,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010084
číslo pošty :2224/2015
digitálna kópia :f152224.pdf

faktúra číslo :TF-15-00086
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :41544,91
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731464
číslo pošty :2226/2015
digitálna kópia :f152226.pdf

faktúra číslo :DF-15-00974
popis :overenie podpisov
celkom v EUR s DPH :5,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :JUDr.Michal Capek, notár
adresa dodávateľa :Nám. M.R.Štefánika 19, Brezno, 97701
IČO dodávateľa :37958950
číslo faktúry dodávateľa :P-1503014
číslo pošty :2291/2015
digitálna kópia :f152291.pdf

faktúra číslo :DF-15-00978
popis :prehliadka systému EPS
celkom v EUR s DPH :790,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :ALARM SLOVAKIA s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 62, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36050261
číslo faktúry dodávateľa :AS-2015-02
číslo pošty :2254/2015
digitálna kópia :f152254.pdf

faktúra číslo :DF-15-01011
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :680,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15090
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010092
číslo pošty :2295/2015
digitálna kópia :f152295.pdf

faktúra číslo :DF-15-01029
popis :úradná skúška výťahy
celkom v EUR s DPH :4012,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :465059635
číslo pošty :2312/2015
digitálna kópia :f152312.pdf

faktúra číslo :DF-15-01061
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15156
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650017
číslo pošty :2406/2015
digitálna kópia :f152406.pdf

faktúra číslo :DF-15-01069
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :6260,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176106
číslo pošty :2409/2015
digitálna kópia :f152409.pdf

faktúra číslo :DF-15-01134
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :696,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15097
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201504573
číslo pošty :2450/2015
digitálna kópia :f152450.pdf

faktúra číslo :DF-15-01136
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1823,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15091
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010088
číslo pošty :2296/2015
digitálna kópia :f152296.pdf

faktúra číslo :TF-15-00087
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :84,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010093
číslo pošty :2294/2015
digitálna kópia :f152294.pdf

faktúra číslo :TF-15-00092
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :299,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV 201504572
číslo pošty :2455/2015
digitálna kópia :f152455.pdf

faktúra číslo :TF-15-00100
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :116,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.03.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5036577
číslo pošty :2567/2015
digitálna kópia :f152567.pdf

faktúra číslo :DF-15-01043
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :86,94
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515303430
číslo pošty :2417/2015
digitálna kópia :f152417.pdf

faktúra číslo :DF-15-01044
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515303431
číslo pošty :2418/2015
digitálna kópia :f152418.pdf

faktúra číslo :DF-15-01045
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :49,14
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515303432
číslo pošty :2419/2015
digitálna kópia :f152419.pdf

faktúra číslo :DF-15-01048
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :788,68
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15071
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150424
číslo pošty :2365/2015
digitálna kópia :f152365.pdf

faktúra číslo :DF-15-01049
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3661,20
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15067
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150423
číslo pošty :2364/2015
digitálna kópia :f152364.pdf

faktúra číslo :DF-15-01051
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :17700,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15189
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151402
číslo pošty :2392/2015
digitálna kópia :f152392.pdf

faktúra číslo :DF-15-01052
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7021,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15191
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151401
číslo pošty :2361/2015
digitálna kópia :f152361.pdf

faktúra číslo :DF-15-01054
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2468,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15081
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151399
číslo pošty :2391/2015
digitálna kópia :f152391.pdf

faktúra číslo :DF-15-01058
popis :prísl.invazívne,katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :24310,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15075
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100872
číslo pošty :2414/2015
digitálna kópia :f152414.pdf

faktúra číslo :DF-15-01059
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :8904,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15076
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100871
číslo pošty :2413/2015
digitálna kópia :f152413.pdf

faktúra číslo :DF-15-01060
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11825,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15186
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100874
číslo pošty :2412/2015
digitálna kópia :f152412.pdf

faktúra číslo :DF-15-01062
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11260,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15185
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126094
číslo pošty :2407/2015
digitálna kópia :f152407.pdf

faktúra číslo :DF-15-01063
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2833,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15194
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126095
číslo pošty :2408/2015
digitálna kópia :f152408.pdf

faktúra číslo :DF-15-01064
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3984,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15192
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100873
číslo pošty :2411/2015
digitálna kópia :f152411.pdf

faktúra číslo :DF-15-01068
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :99386,88
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15069
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186362
číslo pošty :2410/2015
digitálna kópia :f152410.pdf

faktúra číslo :DF-15-01094
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3624,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15077
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV139
číslo pošty :2445/2015
digitálna kópia :f152445.pdf

faktúra číslo :DF-15-01095
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :10190,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15195
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150341
číslo pošty :2490/2015
digitálna kópia :f152490.pdf

faktúra číslo :DF-15-01102
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5499,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15190
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV137
číslo pošty :2446/2015
digitálna kópia :f152446.pdf

faktúra číslo :DF-15-01105
popis :uzávery cievne,zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :4020,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15193
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800296
číslo pošty :2522/2015
digitálna kópia :f152522.pdf

faktúra číslo :DF-15-01112
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16940,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15188
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV138
číslo pošty :2444/2015
digitálna kópia :f152444.pdf

faktúra číslo :DF-15-01113
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18920,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15183
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300224
číslo pošty :2441/2015
digitálna kópia :f152441.pdf

faktúra číslo :DF-15-01127
popis :kontrola PHP
celkom v EUR s DPH :620,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :PYROBOSS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lúčna 64, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644048
číslo faktúry dodávateľa :9150119
číslo pošty :2526/2015
digitálna kópia :f152526.pdf

faktúra číslo :DF-15-01132
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :187,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15098
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201504662
číslo pošty :2451/2015
digitálna kópia :f152451.pdf

faktúra číslo :DF-15-01138
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :60,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15095
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111515938
číslo pošty :2366/2015
digitálna kópia :f152366.pdf

faktúra číslo :DF-15-01146
popis :prenájom a predstavenie MDŽ
celkom v EUR s DPH :500,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Bábkové divadlo na Rázcestí
adresa dodávateľa :Skuteckého 14, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :35985381
číslo faktúry dodávateľa :VI 15
číslo pošty :2602/2015
digitálna kópia :f152602.pdf

faktúra číslo :DF-15-01179
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15067
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150466
číslo pošty :2641/2015
digitálna kópia :f152641.pdf

faktúra číslo :IF-15-00020
popis :čelová lampa
celkom v EUR s DPH :5724,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :Fénix Bratislava, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jána Zigmundíka 296/6, Vrbové, 92203
IČO dodávateľa :35730854
číslo faktúry dodávateľa :2155010096
číslo pošty :2349/2015
digitálna kópia :f152349.pdf

faktúra číslo :TF-15-00088
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2039,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501012374
číslo pošty :2326/2015
digitálna kópia :f152326.pdf

faktúra číslo :TF-15-00089
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :139,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010097
číslo pošty :2367/2015
digitálna kópia :f152367.pdf

faktúra číslo :TF-15-00091
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :515,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.03.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150831
číslo pošty :2393/2015
digitálna kópia :f152393.pdf

faktúra číslo :DF-15-01056
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :3333,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15078
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420152282
číslo pošty :2427/2015
digitálna kópia :f152427.pdf

faktúra číslo :DF-15-01057
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3983,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15074
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151442
číslo pošty :2430/2015
digitálna kópia :f152430.pdf

faktúra číslo :DF-15-01067
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1938,00
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15071
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150440
číslo pošty :2429/2015
digitálna kópia :f152429.pdf

faktúra číslo :DF-15-01086
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1665,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15082
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010101
číslo pošty :2509/2015
digitálna kópia :f152509.pdf

faktúra číslo :DF-15-01091
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15085
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151480
číslo pošty :2536/2015
digitálna kópia :f152536.pdf

faktúra číslo :DF-15-01096
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9979,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15065
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150414
číslo pošty :2443/2015
digitálna kópia :f152443.pdf

faktúra číslo :DF-15-01097
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :813,00
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15069
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186364
číslo pošty :2506/2015
digitálna kópia :f152506.pdf

faktúra číslo :DF-15-01101
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :122,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15064
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015143
číslo pošty :2495/2015
digitálna kópia :f152495.pdf

faktúra číslo :DF-15-01124
popis :kábel k defibrilátoru
celkom v EUR s DPH :162,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15048
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :S&T Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské Nivy 43/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :31349935
číslo faktúry dodávateľa :9031010197
číslo pošty :2424/2015
digitálna kópia :f152424.pdf

faktúra číslo :DF-15-01126
popis :oprava Acuson Antares ZT
celkom v EUR s DPH :943,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :75221112
číslo pošty :2559/2015
digitálna kópia :f152559.pdf

faktúra číslo :DF-15-01129
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6310,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15100
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111516197
číslo pošty :2453/2015
digitálna kópia :f152453.pdf

faktúra číslo :DF-15-01130
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3231,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15099
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111516198
číslo pošty :2452/2015
digitálna kópia :f152452.pdf

faktúra číslo :DF-15-01140
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :50,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15101
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201504758
číslo pošty :2449/2015
digitálna kópia :f152449.pdf

faktúra číslo :DF-15-01142
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :517,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15096
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010103
číslo pošty :2448/2015
digitálna kópia :f152448.pdf

faktúra číslo :DF-15-01147
popis :odsávacie fľaše
celkom v EUR s DPH :312,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15068
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :46756906
číslo faktúry dodávateľa :VII 15
číslo pošty :2607/2015
digitálna kópia :f152607.pdf

faktúra číslo :DF-15-01148
popis :hadič. nadstavec
celkom v EUR s DPH :58,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15023
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :46756906
číslo faktúry dodávateľa :615
číslo pošty :2606/2015
digitálna kópia :f152606.pdf

faktúra číslo :DF-15-01224
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15069
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151158
číslo pošty :2765/2015
digitálna kópia :f152765.pdf

faktúra číslo :DF-15-01225
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :2349,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15066
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151157
číslo pošty :2766/2015
digitálna kópia :f152766.pdf

faktúra číslo :DF-15-01308
popis :oprava dialýzy
celkom v EUR s DPH :145,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20150913
číslo pošty :2762/2015
digitálna kópia :f152762.pdf

faktúra číslo :TF-15-00090
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :480,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111516061
číslo pošty :2422/2015
digitálna kópia :f152422.pdf

faktúra číslo :TF-15-00093
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :189,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111516195
číslo pošty :2454/2015
digitálna kópia :f152454.pdf

faktúra číslo :TF-15-00094
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :337,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11506513
číslo pošty :2456/2015
digitálna kópia :f152456.pdf

faktúra číslo :TF-15-00096
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :159,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.03.2015
dodávateľ :EMOS SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Hlinická 409/22, Bytča, 014 01
IČO dodávateľa :36392961
číslo faktúry dodávateľa :1083443333
číslo pošty :2473/2015
digitálna kópia :f152473.pdf

faktúra číslo :DF-15-01073
popis :čistiace prostriedky
celkom v EUR s DPH :212,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15017
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150119
číslo pošty :2434/2015
digitálna kópia :f152434.pdf

faktúra číslo :DF-15-01087
popis :sety
celkom v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15062
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300195917
číslo pošty :2505/2015
digitálna kópia :f152505.pdf

faktúra číslo :DF-15-01088
popis :sety
celkom v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15050
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300195918
číslo pošty :2504/2015
digitálna kópia :f152504.pdf

faktúra číslo :DF-15-01090
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15080
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024423
číslo pošty :2494/2015
digitálna kópia :f152494.pdf

faktúra číslo :DF-15-01093
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15072
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50010634
číslo pošty :2442/2015
digitálna kópia :f152442.pdf

faktúra číslo :DF-15-01099
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :1179,05
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15075
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151484
číslo pošty :2537/2015
digitálna kópia :f152537.pdf

faktúra číslo :DF-15-01100
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :47932,39
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15078
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150452
číslo pošty :2543/2015
digitálna kópia :f152543.pdf

faktúra číslo :DF-15-01103
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :474,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15141
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
číslo faktúry dodávateľa :3150183
číslo pošty :2508/2015
digitálna kópia :f152508.pdf

faktúra číslo :DF-15-01107
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3028,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15194
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126099
číslo pošty :2507/2015
digitálna kópia :f152507.pdf

faktúra číslo :DF-15-01118
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :86,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256301395
číslo pošty :2528/2015
digitálna kópia :f152528.pdf

faktúra číslo :DF-15-01137
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :758,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15102
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010106
číslo pošty :2472/2015
digitálna kópia :f152472.pdf

faktúra číslo :DF-15-01139
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :994,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15104
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300195904
číslo pošty :2501/2015
digitálna kópia :f152501.pdf

faktúra číslo :DF-15-01141
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :510,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15103
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111516411
číslo pošty :2471/2015
digitálna kópia :f152471.pdf

faktúra číslo :DF-15-01156
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :932,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256301357
číslo pošty :2529/2015
digitálna kópia :f152529.pdf

faktúra číslo :DF-15-01251
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :5517,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256301338
číslo pošty :2530/2015
digitálna kópia :f152530.pdf

faktúra číslo :TF-15-00095
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :306,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111516412
číslo pošty :2470/2015
digitálna kópia :f152470.pdf

faktúra číslo :DF-15-01072
popis :seminár-Verejná správa 2015
celkom v EUR s DPH :165,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :EDOS-PEM s.r.o.
adresa dodávateľa :Tematínska 4, Bratislava, 851 05
IČO dodávateľa :36287229
číslo faktúry dodávateľa :4150495
číslo pošty :2510/2015
digitálna kópia :f152510.pdf

faktúra číslo :DF-15-01083
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1438,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15031
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700406
číslo pošty :2485/2015
digitálna kópia :f152485.pdf

faktúra číslo :DF-15-01084
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1095,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15030
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700405
číslo pošty :2484/2015
digitálna kópia :f152484.pdf

faktúra číslo :DF-15-01085
popis :prísl. k dýchacím okruhom
celkom v EUR s DPH :419,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15075
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700404
číslo pošty :2483/2015
digitálna kópia :f152483.pdf

faktúra číslo :DF-15-01089
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2537,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15086
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024443
číslo pošty :2532/2015
digitálna kópia :f152532.pdf

faktúra číslo :DF-15-01092
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15087
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150453
číslo pošty :2545/2015
digitálna kópia :f152545.pdf

faktúra číslo :DF-15-01098
popis :katétre,šitie
celkom v EUR s DPH :7084,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15074
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151483
číslo pošty :2540/2015
digitálna kópia :f152540.pdf

faktúra číslo :DF-15-01104
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5115,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15184
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010104
číslo pošty :2535/2015
digitálna kópia :f152535.pdf

faktúra číslo :DF-15-01106
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4653,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15203
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800313
číslo pošty :2521/2015
digitálna kópia :f152521.pdf

faktúra číslo :DF-15-01108
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15199
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024444
číslo pošty :2533/2015
digitálna kópia :f152533.pdf

faktúra číslo :DF-15-01109
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15159
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015147
číslo pošty :2534/2015
digitálna kópia :f152534.pdf

faktúra číslo :DF-15-01110
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15198
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151481
číslo pošty :2539/2015
digitálna kópia :f152539.pdf

faktúra číslo :DF-15-01111
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2536,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15202
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151482
číslo pošty :2541/2015
digitálna kópia :f152541.pdf

faktúra číslo :DF-15-01114
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15085
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700409
číslo pošty :2486/2015
digitálna kópia :f152486.pdf

faktúra číslo :DF-15-01115
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :139,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15075
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700408
číslo pošty :2487/2015
digitálna kópia :f152487.pdf

faktúra číslo :DF-15-01116
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :8179,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700407
číslo pošty :2489/2015
digitálna kópia :f152489.pdf

faktúra číslo :DF-15-01117
popis :prísl.k mimotel.obehu
celkom v EUR s DPH :10363,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15090
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151489
číslo pošty :2542/2015
digitálna kópia :f152542.pdf

faktúra číslo :DF-15-01133
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :230,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15105
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731611
číslo pošty :2502/2015
digitálna kópia :f152502.pdf

faktúra číslo :DF-15-01135
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :50972,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15107
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731610
číslo pošty :2503/2015
digitálna kópia :f152503.pdf

faktúra číslo :DF-15-01143
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :557,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15108
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150093
číslo pošty :2553/2015
digitálna kópia :f152553.pdf

faktúra číslo :DF-15-01144
popis :školenie-ionizač.žiarenie
celkom v EUR s DPH :500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Ing. Juraj Hamza
adresa dodávateľa :Odtoky 10946/10F, Martin, 3601
IČO dodávateľa :43637329
číslo faktúry dodávateľa :FA-0006/2015
číslo pošty :2601/2015
digitálna kópia :f152601.pdf

faktúra číslo :DF-15-01145
popis :školenie-RTG prístroje
celkom v EUR s DPH :1656,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o.
adresa dodávateľa :Komenského 19, Martin, 3601
IČO dodávateľa :45633771
číslo faktúry dodávateľa :51000133
číslo pošty :2603/2015
digitálna kópia :f152603.pdf

faktúra číslo :DF-15-01151
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5451,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15201
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV146
číslo pošty :2573/2015
digitálna kópia :f152573.pdf

faktúra číslo :DF-15-01152
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15206
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100922
číslo pošty :2571/2015
digitálna kópia :f152571.pdf

faktúra číslo :DF-15-01154
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11110,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15196
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100924
číslo pošty :2570/2015
digitálna kópia :f152570.pdf

faktúra číslo :DF-15-01155
popis :sety
celkom v EUR s DPH :37183,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15166
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196006
číslo pošty :2581/2015
digitálna kópia :f152581.pdf

faktúra číslo :DF-15-01157
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :29,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15058
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151124
číslo pošty :2579/2015
digitálna kópia :f152579.pdf

faktúra číslo :DF-15-01158
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :309,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14451
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151132
číslo pošty :2580/2015
digitálna kópia :f152580.pdf

faktúra číslo :DF-15-01159
popis :kardiostimulátory,katéte
celkom v EUR s DPH :28489,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15076
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151488
číslo pošty :2538/2015
digitálna kópia :f152538.pdf

faktúra číslo :DF-15-01160
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :17829,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15079
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150365
číslo pošty :2578/2015
digitálna kópia :f152578.pdf

faktúra číslo :DF-15-01161
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15090
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV147
číslo pošty :2572/2015
digitálna kópia :f152572.pdf

faktúra číslo :DF-15-01162
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :488,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15064
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015150
číslo pošty :2575/2015
digitálna kópia :f152575.pdf

faktúra číslo :DF-15-01167
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4197,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15110
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500141
číslo pošty :2566/2015
digitálna kópia :f152566.pdf

faktúra číslo :DF-15-01183
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15092
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151554
číslo pošty :2646/2015
digitálna kópia :f152646.pdf

faktúra číslo :DF-15-01294
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15070
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150521
číslo pošty :2861/2015
digitálna kópia :f152861.pdf

faktúra číslo :DF-15-01347
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3798,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15079
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150451
číslo pošty :2544/2015
digitálna kópia :f152544.pdf

faktúra číslo :TF-15-00098
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12172,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50900711
číslo pošty :2568/2015
digitálna kópia :f152568.pdf

faktúra číslo :TF-15-00131
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :35,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700403
číslo pošty :3040/2015
digitálna kópia :f153040.pdf

faktúra číslo :DF-15-01125
popis :káble ZT
celkom v EUR s DPH :35,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15073
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151514
číslo pošty :2560/2015
digitálna kópia :f152560.pdf

faktúra číslo :DF-15-01150
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :2859,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15203
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800319
číslo pošty :2577/2015
digitálna kópia :f152577.pdf

faktúra číslo :DF-15-01153
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :1170,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15193
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800318
číslo pošty :2576/2015
digitálna kópia :f152576.pdf

faktúra číslo :DF-15-01163
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11412,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15074
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151531
číslo pošty :2574/2015
digitálna kópia :f152574.pdf

faktúra číslo :DF-15-01166
popis :preprava
celkom v EUR s DPH :10,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :9142999040
číslo pošty :2660/2015
digitálna kópia :f152660.pdf

faktúra číslo :DF-15-01168
popis :Verejné obstarávanie 2/2015-1/2016
celkom v EUR s DPH :72,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :Wolters Kluwer s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 82109
IČO dodávateľa :31348262
číslo faktúry dodávateľa :3401568524
číslo pošty :2695/2015
digitálna kópia :f152695.pdf

faktúra číslo :DF-15-01169
popis :Generátor GF
celkom v EUR s DPH :1,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150468
číslo pošty :2667/2015
digitálna kópia :f152667.pdf

faktúra číslo :DF-15-01171
popis :mat. hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :808,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196191
číslo pošty :2652/2015
digitálna kópia :f152652.pdf

faktúra číslo :DF-15-01175
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :450,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15087
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196145
číslo pošty :2651/2015
digitálna kópia :f152651.pdf

faktúra číslo :DF-15-01181
popis :prísl.invazívne,katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :2332,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15075
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100929
číslo pošty :2648/2015
digitálna kópia :f152648.pdf

faktúra číslo :DF-15-01182
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2116,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15088
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100930
číslo pošty :2649/2015
digitálna kópia :f152649.pdf

faktúra číslo :DF-15-01202
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :81,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15089
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256301567
číslo pošty :2634/2015
digitálna kópia :f152634.pdf

faktúra číslo :DF-15-01203
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :7542,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196137
číslo pošty :2650/2015
digitálna kópia :f152650.pdf

faktúra číslo :DF-15-01358
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1613,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15071
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151332
číslo pošty :2970/2015
digitálna kópia :f152970.pdf

faktúra číslo :IF-15-00022
popis :diaľkové ovládanie dverí
celkom v EUR s DPH :193,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :AXOL Ján Svetkovský
adresa dodávateľa :Moskovská 12, Banská Bystrica, 97404
IČO dodávateľa :14244543
číslo faktúry dodávateľa :2150001
číslo pošty :2608/2015
digitálna kópia :f152608.pdf

faktúra číslo :TF-15-00099
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :71,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.03.2015
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
číslo faktúry dodávateľa :2151100703
číslo pošty :2591/2015
digitálna kópia :f152591.pdf

faktúra číslo :TF-15-00105
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :625,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.03.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5041097
číslo pošty :2654/2015
digitálna kópia :f152654.pdf

faktúra číslo :DF-15-01119
popis :popl.za komunálny odpad 2015
celkom v EUR s DPH :9152,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Mesto Banská Bystrica
adresa dodávateľa :ČSA 26, Banská Bystrica, 97539
IČO dodávateľa :313271
číslo faktúry dodávateľa :1,6202826825e+015
číslo pošty :2556/2015
digitálna kópia :f152556.pdf

faktúra číslo :DF-15-01120
popis :popl.za komunálny odpad 2015
celkom v EUR s DPH :9152,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Mesto Banská Bystrica
adresa dodávateľa :ČSA 26, Banská Bystrica, 97539
IČO dodávateľa :313271
číslo faktúry dodávateľa :1620282682/545900-1
číslo pošty :2556/2015
digitálna kópia :f152556.pdf

faktúra číslo :DF-15-01164
popis :káble Datex
celkom v EUR s DPH :235,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15019
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150124
číslo pošty :2656/2015
digitálna kópia :f152656.pdf

faktúra číslo :DF-15-01165
popis :káble EKG
celkom v EUR s DPH :316,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15070
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150125
číslo pošty :2657/2015
digitálna kópia :f152657.pdf

faktúra číslo :DF-15-01172
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :158,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196251
číslo pošty :2640/2015
digitálna kópia :f152640.pdf

faktúra číslo :DF-15-01173
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :325,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196219
číslo pošty :2639/2015
digitálna kópia :f152639.pdf

faktúra číslo :DF-15-01174
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :5505,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15083
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150264
číslo pošty :2635/2015
digitálna kópia :f152635.pdf

faktúra číslo :DF-15-01176
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,prvky sp
celkom v EUR s DPH :54909,06
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15082
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151563
číslo pošty :2647/2015
digitálna kópia :f152647.pdf

faktúra číslo :DF-15-01177
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :25477,21
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15080
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150475
číslo pošty :2642/2015
digitálna kópia :f152642.pdf

faktúra číslo :DF-15-01178
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9733,34
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15077
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186387
číslo pošty :2632/2015
digitálna kópia :f152632.pdf

faktúra číslo :DF-15-01180
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :537,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15060
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :607806
číslo pošty :2631/2015
digitálna kópia :f152631.pdf

faktúra číslo :DF-15-01184
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4862,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15071
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010115
číslo pošty :2643/2015
digitálna kópia :f152643.pdf

faktúra číslo :DF-15-01185
popis :stenty,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11389,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15095
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126107
číslo pošty :2633/2015
digitálna kópia :f152633.pdf

faktúra číslo :DF-15-01186
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :488,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15091
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126105
číslo pošty :2627/2015
digitálna kópia :f152627.pdf

faktúra číslo :DF-15-01187
popis :katéte,stenty
celkom v EUR s DPH :2020,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15211
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151558
číslo pošty :2645/2015
digitálna kópia :f152645.pdf

faktúra číslo :DF-15-01188
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2331,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15182
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015153
číslo pošty :2644/2015
digitálna kópia :f152644.pdf

faktúra číslo :DF-15-01189
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2214,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15187
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151168
číslo pošty :2638/2015
digitálna kópia :f152638.pdf

faktúra číslo :DF-15-01190
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :24500,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15208
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100954
číslo pošty :2636/2015
digitálna kópia :f152636.pdf

faktúra číslo :DF-15-01191
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2637,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15205
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126106
číslo pošty :2628/2015
digitálna kópia :f152628.pdf

faktúra číslo :DF-15-01192
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6810,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15200
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126104
číslo pošty :2626/2015
digitálna kópia :f152626.pdf

faktúra číslo :DF-15-01200
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15066
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111500659
číslo pošty :2673/2015
digitálna kópia :f152673.pdf

faktúra číslo :DF-15-01201
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :344,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15072
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, Nové Zámky, 940 58
IČO dodávateľa :36564184
číslo faktúry dodávateľa :20150467
číslo pošty :2686/2015
digitálna kópia :f152686.pdf

faktúra číslo :DF-15-01221
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :979,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15111
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010117
číslo pošty :2609/2015
digitálna kópia :f152609.pdf

faktúra číslo :DF-15-01230
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5436,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15090
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV153
číslo pošty :2749/2015
digitálna kópia :f152749.pdf

faktúra číslo :DF-15-01232
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9060,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15090
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV154
číslo pošty :2748/2015
digitálna kópia :f152748.pdf

faktúra číslo :DF-15-01237
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :29414,81
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15081
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186392
číslo pošty :2733/2015
digitálna kópia :f152733.pdf

faktúra číslo :DF-15-01242
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :681,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15087
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196259
číslo pošty :2764/2015
digitálna kópia :f152764.pdf

faktúra číslo :DF-15-01243
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :284,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196264
číslo pošty :2767/2015
digitálna kópia :f152767.pdf

faktúra číslo :DF-15-01283
popis :príslušenstvo k mimot.obehu
celkom v EUR s DPH :5236,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15091
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176128
číslo pošty :2629/2015
digitálna kópia :f152629.pdf

faktúra číslo :DF-15-01293
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :3314,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15068
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176129
číslo pošty :2630/2015
digitálna kópia :f152630.pdf

faktúra číslo :DF-15-01300
popis :oprava Goro MID 50
celkom v EUR s DPH :168,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :GORO, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Drahobejlova 1019/27, Praha 9, 190 00
IČO dodávateľa :44265557
číslo faktúry dodávateľa :20150418
číslo pošty :2919/2015
digitálna kópia :f152919.pdf

faktúra číslo :DF-15-01316
popis :oprava káblov
celkom v EUR s DPH :198,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :32027028
číslo faktúry dodávateľa :V 15
číslo pošty :2967/2015
digitálna kópia :f152967.pdf

faktúra číslo :DF-15-01359
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :3701,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15072
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151333
číslo pošty :2971/2015
digitálna kópia :f152971.pdf

faktúra číslo :TF-15-00097
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :46,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020151888
číslo pošty :2615/2015
digitálna kópia :f152615.pdf

faktúra číslo :TF-15-00101
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :4079,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501012635
číslo pošty :2611/2015
digitálna kópia :f152611.pdf

faktúra číslo :TF-15-00102
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :20,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111517819
číslo pošty :2610/2015
digitálna kópia :f152610.pdf

faktúra číslo :TF-15-00103
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :762,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010119
číslo pošty :2616/2015
digitálna kópia :f152616.pdf

faktúra číslo :TF-15-00104
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :802,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.03.2015
dodávateľ :MedaPreX SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Hrdličkova 2/B, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35961350
číslo faktúry dodávateľa :201500317
číslo pošty :2653/2015
digitálna kópia :f152653.pdf

faktúra číslo :DF-15-01196
popis :PHM 3/2015
celkom v EUR s DPH :74,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700076549
číslo pošty :2760/2015
digitálna kópia :f152760.pdf

faktúra číslo :DF-15-01215
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13970,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15207
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300242
číslo pošty :2685/2015
digitálna kópia :f152685.pdf

faktúra číslo :DF-15-01216
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15198
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151593
číslo pošty :2674/2015
digitálna kópia :f152674.pdf

faktúra číslo :DF-15-01222
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1798,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15113
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201505232
číslo pošty :2711/2015
digitálna kópia :f152711.pdf

faktúra číslo :DF-15-01238
popis :kardiostimulátory,katéte,prvky spojovacie,súpravy
celkom v EUR s DPH :13127,18
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15086
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151622
číslo pošty :2738/2015
digitálna kópia :f152738.pdf

faktúra číslo :DF-15-01239
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9511,04
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15084
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150493
číslo pošty :2740/2015
digitálna kópia :f152740.pdf

faktúra číslo :DF-15-01301
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :92,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202939096
číslo pošty :2769/2015
digitálna kópia :f152769.pdf

faktúra číslo :DF-15-01310
popis :káble
celkom v EUR s DPH :471,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15074
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015090393
číslo pošty :2795/2015
digitálna kópia :f152795.pdf

faktúra číslo :TF-15-00106
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :335,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150939
číslo pošty :2678/2015
digitálna kópia :f152678.pdf

faktúra číslo :TF-15-00107
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :598,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV 201505231
číslo pošty :2715/2015
digitálna kópia :f152715.pdf

faktúra číslo :DF-15-01204
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15222
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150492
číslo pošty :2741/2015
digitálna kópia :f152741.pdf

faktúra číslo :DF-15-01205
popis :katéte,stenty
celkom v EUR s DPH :5258,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15216
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024498
číslo pošty :2747/2015
digitálna kópia :f152747.pdf

faktúra číslo :DF-15-01207
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1992,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15111
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV158
číslo pošty :2774/2015
digitálna kópia :f152774.pdf

faktúra číslo :DF-15-01209
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15204
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV157
číslo pošty :2772/2015
digitálna kópia :f152772.pdf

faktúra číslo :DF-15-01214
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :2961,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15213
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800332
číslo pošty :2793/2015
digitálna kópia :f152793.pdf

faktúra číslo :DF-15-01227
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15083
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126111
číslo pošty :2730/2015
digitálna kópia :f152730.pdf

faktúra číslo :DF-15-01231
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15090
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV156
číslo pošty :2773/2015
digitálna kópia :f152773.pdf

faktúra číslo :DF-15-01240
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9099,97
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15083
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024497
číslo pošty :2746/2015
digitálna kópia :f152746.pdf

faktúra číslo :DF-15-01241
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :44088,82
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15085
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186403
číslo pošty :2734/2015
digitálna kópia :f152734.pdf

faktúra číslo :DF-15-01246
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :96,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15086
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, Pezinok, 902 01
IČO dodávateľa :45487090
číslo faktúry dodávateľa :1590133
číslo pošty :2729/2015
digitálna kópia :f152729.pdf

faktúra číslo :DF-15-01248
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :190,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15094
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :607852
číslo pošty :2735/2015
digitálna kópia :f152735.pdf

faktúra číslo :DF-15-01249
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :477,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15081
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201503055
číslo pošty :2739/2015
digitálna kópia :f152739.pdf

faktúra číslo :DF-15-01250
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :294,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15088
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Fénix Bratislava, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jána Zigmundíka 296/6, Vrbové, 92203
IČO dodávateľa :35730854
číslo faktúry dodávateľa :2155010110
číslo pošty :2794/2015
digitálna kópia :f152794.pdf

faktúra číslo :DF-15-01253
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15212
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151205
číslo pošty :2727/2015
digitálna kópia :f152727.pdf

faktúra číslo :DF-15-01254
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :976,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15219
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126112
číslo pošty :2732/2015
digitálna kópia :f152732.pdf

faktúra číslo :DF-15-01255
popis :katéte,stenty
celkom v EUR s DPH :9280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15224
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151621
číslo pošty :2737/2015
digitálna kópia :f152737.pdf

faktúra číslo :DF-15-01256
popis :katéte,stenty
celkom v EUR s DPH :15372,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15210
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126109
číslo pošty :2736/2015
digitálna kópia :f152736.pdf

faktúra číslo :DF-15-01257
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15209
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015162
číslo pošty :2744/2015
digitálna kópia :f152744.pdf

faktúra číslo :DF-15-01258
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :509,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15197
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015164
číslo pošty :2743/2015
digitálna kópia :f152743.pdf

faktúra číslo :DF-15-01259
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15229
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151206
číslo pošty :2726/2015
digitálna kópia :f152726.pdf

faktúra číslo :DF-15-01260
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1700,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15227
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101004
číslo pošty :2725/2015
digitálna kópia :f152725.pdf

faktúra číslo :DF-15-01261
popis :sety,katétre
celkom v EUR s DPH :3118,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15218
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101003
číslo pošty :2724/2015
digitálna kópia :f152724.pdf

faktúra číslo :DF-15-01262
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :911,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15182
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015163
číslo pošty :2742/2015
digitálna kópia :f152742.pdf

faktúra číslo :DF-15-01264
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :5451,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15228
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV159
číslo pošty :2788/2015
digitálna kópia :f152788.pdf

faktúra číslo :DF-15-01267
popis :katéte,stenty
celkom v EUR s DPH :2858,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15209
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015169
číslo pošty :2786/2015
digitálna kópia :f152786.pdf

faktúra číslo :DF-15-01277
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :21519,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15089
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150394
číslo pošty :2814/2015
digitálna kópia :f152814.pdf

faktúra číslo :DF-15-01284
popis :príslušenstvo k mimot.obehu
celkom v EUR s DPH :206,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15091
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626970
číslo pošty :2731/2015
digitálna kópia :f152731.pdf

faktúra číslo :DF-15-01295
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :662,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15074
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150522
číslo pošty :2862/2015
digitálna kópia :f152862.pdf

faktúra číslo :DF-15-01311
popis :oprava perfusor space
celkom v EUR s DPH :501,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196479
číslo pošty :2819/2015
digitálna kópia :f152819.pdf

faktúra číslo :DF-15-01314
popis :úradná skúška parného kotla
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Technická inšpekcia a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01
IČO dodávateľa :36653004
číslo faktúry dodávateľa :2015210938
číslo pošty :2920/2015
digitálna kópia :f152920.pdf

faktúra číslo :DF-15-01363
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4023,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15073
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151334
číslo pošty :2972/2015
digitálna kópia :f152972.pdf

faktúra číslo :DF-15-01373
popis :oprava PACS systemu
celkom v EUR s DPH :2040,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :75222439
číslo pošty :3111/2015
digitálna kópia :f153111.pdf

faktúra číslo :IF-15-00023
popis :euro-pokladnička Europa
celkom v EUR s DPH :60,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :TRIPSY s.r.o.
adresa dodávateľa :Fučíkova 462, Sládkovičovo, 925 21
IČO dodávateľa :36276464
číslo faktúry dodávateľa :151004617
číslo pošty :2720/2015
digitálna kópia :f152720.pdf

faktúra číslo :TF-15-00109
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :70,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-001905
číslo pošty :2721/2015
digitálna kópia :f152721.pdf

faktúra číslo :TF-15-00110
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :207,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-001894
číslo pošty :2823/2015
digitálna kópia :f152823.pdf

faktúra číslo :TF-15-00112
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :142,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153510096
číslo pošty :2779/2015
digitálna kópia :f152779.pdf

faktúra číslo :TF-15-00125
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :98,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.03.2015
dodávateľ :SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o.
adresa dodávateľa :K. Šmidkeho 2424/20, Trenčín, 911 08
IČO dodávateľa :36328014
číslo faktúry dodávateľa :10191377
číslo pošty :3000/2015
digitálna kópia :f153000.pdf

faktúra číslo :DF-15-01199
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :7462,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15114
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731776
číslo pošty :2712/2015
digitálna kópia :f152712.pdf

faktúra číslo :DF-15-01206
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4393,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15217
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196538
číslo pošty :2776/2015
digitálna kópia :f152776.pdf

faktúra číslo :DF-15-01208
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15159
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015168
číslo pošty :2787/2015
digitálna kópia :f152787.pdf

faktúra číslo :DF-15-01211
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :540,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15196
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101020
číslo pošty :2802/2015
digitálna kópia :f152802.pdf

faktúra číslo :DF-15-01212
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :3300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15221
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150393
číslo pošty :2800/2015
digitálna kópia :f152800.pdf

faktúra číslo :DF-15-01213
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15065
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150394
číslo pošty :2801/2015
digitálna kópia :f152801.pdf

faktúra číslo :DF-15-01219
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :286,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15116
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010126
číslo pošty :2797/2015
digitálna kópia :f152797.pdf

faktúra číslo :DF-15-01220
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2729,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15112
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731777
číslo pošty :2713/2015
digitálna kópia :f152713.pdf

faktúra číslo :DF-15-01223
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :24,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15115
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Krimar s.r.o.
adresa dodávateľa :Hálkova 1456/11, Havířov 1, 73601
IČO dodávateľa :28626249
číslo faktúry dodávateľa :156660468
číslo pošty :2777/2015
digitálna kópia :f152777.pdf

faktúra číslo :DF-15-01226
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3383,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15086
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024534
číslo pošty :2722/2015
digitálna kópia :f152722.pdf

faktúra číslo :DF-15-01229
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15094
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50011994
číslo pošty :2745/2015
digitálna kópia :f152745.pdf

faktúra číslo :DF-15-01233
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1618,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15033
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700461
číslo pošty :2750/2015
digitálna kópia :f152750.pdf

faktúra číslo :DF-15-01234
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1475,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15030
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700458
číslo pošty :2754/2015
digitálna kópia :f152754.pdf

faktúra číslo :DF-15-01235
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1785,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15031
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700459
číslo pošty :2753/2015
digitálna kópia :f152753.pdf

faktúra číslo :DF-15-01236
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :110,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15032
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700460
číslo pošty :2751/2015
digitálna kópia :f152751.pdf

faktúra číslo :DF-15-01244
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1486,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700456
číslo pošty :2756/2015
digitálna kópia :f152756.pdf

faktúra číslo :DF-15-01245
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :487,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15075
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700457
číslo pošty :2755/2015
digitálna kópia :f152755.pdf

faktúra číslo :DF-15-01247
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :841,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15093
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1503062
číslo pošty :2728/2015
digitálna kópia :f152728.pdf

faktúra číslo :DF-15-01252
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15199
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024533
číslo pošty :2723/2015
digitálna kópia :f152723.pdf

faktúra číslo :DF-15-01265
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16205,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15215
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196539
číslo pošty :2775/2015
digitálna kópia :f152775.pdf

faktúra číslo :DF-15-01266
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1423,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15115
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
číslo faktúry dodávateľa :3150205
číslo pošty :2813/2015
digitálna kópia :f152813.pdf

faktúra číslo :DF-15-01285
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2529,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15035
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151217
číslo pošty :2815/2015
digitálna kópia :f152815.pdf

faktúra číslo :DF-15-01303
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :329,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15118
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201505461
číslo pošty :2904/2015
digitálna kópia :f152904.pdf

faktúra číslo :DF-15-01304
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :129,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15119
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201505462
číslo pošty :2905/2015
digitálna kópia :f152905.pdf

faktúra číslo :DF-15-01338
popis :Oprava páskovej knižnice HP MSL 2024
celkom v EUR s DPH :1129,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
IČO dodávateľa :35810734
číslo faktúry dodávateľa :221500376
číslo pošty :3026/2015
digitálna kópia :f153026.pdf

faktúra číslo :DF-15-01357
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :3288,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15075
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151342
číslo pošty :2968/2015
digitálna kópia :f152968.pdf

faktúra číslo :DF-15-01437
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15076
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151337
číslo pošty :2969/2015
digitálna kópia :f152969.pdf

faktúra číslo :DF-15-01524
popis :výmena printu
celkom v EUR s DPH :437,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :465059870
číslo pošty :3325/2015
digitálna kópia :f153325.pdf

faktúra číslo :TF-15-00108
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12173,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731695
číslo pošty :2714/2015
digitálna kópia :f152714.pdf

faktúra číslo :TF-15-00111
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :227,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :NATURPRODUKT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :31341187
číslo faktúry dodávateľa :1218926
číslo pošty :2780/2015
digitálna kópia :f152780.pdf

faktúra číslo :TF-15-00113
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :39,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :Krimar s.r.o.
adresa dodávateľa :Hálkova 1456/11, Havířov 1, 73601
IČO dodávateľa :28626249
číslo faktúry dodávateľa :156660467
číslo pošty :2778/2015
digitálna kópia :f152778.pdf

faktúra číslo :TF-15-00115
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :826,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.03.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150971
číslo pošty :2763/2015
digitálna kópia :f152763.pdf

faktúra číslo :DF-15-01210
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :872,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15225
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126115
číslo pošty :2804/2015
digitálna kópia :f152804.pdf

faktúra číslo :DF-15-01218
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :495,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15117
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010131
číslo pošty :2798/2015
digitálna kópia :f152798.pdf

faktúra číslo :DF-15-01228
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15083
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126116
číslo pošty :2803/2015
digitálna kópia :f152803.pdf

faktúra číslo :DF-15-01263
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :1764,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15220
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800347
číslo pošty :2816/2015
digitálna kópia :f152816.pdf

faktúra číslo :DF-15-01268
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15226
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150360
číslo pošty :2840/2015
digitálna kópia :f152840.pdf

faktúra číslo :DF-15-01269
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1890,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15203
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800348
číslo pošty :2837/2015
digitálna kópia :f152837.pdf

faktúra číslo :DF-15-01272
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :1523,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15213
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800349
číslo pošty :2836/2015
digitálna kópia :f152836.pdf

faktúra číslo :DF-15-01278
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :47094,96
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15088
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150520
číslo pošty :2860/2015
digitálna kópia :f152860.pdf

faktúra číslo :DF-15-01280
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katéte,s
celkom v EUR s DPH :37050,29
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15087
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151766
číslo pošty :2858/2015
digitálna kópia :f152858.pdf

faktúra číslo :DF-15-01282
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :644,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15083
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150297
číslo pošty :2839/2015
digitálna kópia :f152839.pdf

faktúra číslo :DF-15-01292
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15077
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150524
číslo pošty :2863/2015
digitálna kópia :f152863.pdf

faktúra číslo :DF-15-01371
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :161,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15095
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420152642
číslo pošty :2799/2015
digitálna kópia :f152799.pdf

faktúra číslo :TF-15-00114
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :310,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010132
číslo pošty :2796/2015
digitálna kópia :f152796.pdf

faktúra číslo :IF-15-00024
popis :výroba nábytok
celkom v EUR s DPH :545,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.03.2015
dodávateľ :Ivan Majer
adresa dodávateľa :Tulská 89, Banská Bystrica, 97404
IČO dodávateľa :37328867
číslo faktúry dodávateľa :XI 15
číslo pošty :2817/2015
digitálna kópia :f152817.pdf

faktúra číslo :TF-15-00130
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :349,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.03.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5044280
číslo pošty :3019/2015
digitálna kópia :f153019.pdf

faktúra číslo :DF-15-01195
popis :elektro-revízie
celkom v EUR s DPH :1632,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :41180534
číslo faktúry dodávateľa :15005
číslo pošty :2782/2015
digitálna kópia :f152782.pdf

faktúra číslo :DF-15-01217
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :68,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15017
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
číslo faktúry dodávateľa :2021500049
číslo pošty :2811/2015
digitálna kópia :f152811.pdf

faktúra číslo :DF-15-01270
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :20908,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15214
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150531
číslo pošty :2841/2015
digitálna kópia :f152841.pdf

faktúra číslo :DF-15-01271
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :846,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15219
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126121
číslo pošty :2842/2015
digitálna kópia :f152842.pdf

faktúra číslo :DF-15-01273
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15216
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024572
číslo pošty :2838/2015
digitálna kópia :f152838.pdf

faktúra číslo :DF-15-01276
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :956,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15089
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150417
číslo pošty :2846/2015
digitálna kópia :f152846.pdf

faktúra číslo :DF-15-01281
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :14,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15094
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :101163
číslo pošty :2843/2015
digitálna kópia :f152843.pdf

faktúra číslo :DF-15-01297
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :499,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256302221
číslo pošty :2881/2015
digitálna kópia :f152881.pdf

faktúra číslo :DF-15-01305
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :334,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15120
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201505684
číslo pošty :2906/2015
digitálna kópia :f152906.pdf

faktúra číslo :DF-15-01355
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15090
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV167
číslo pošty :2930/2015
digitálna kópia :f152930.pdf

faktúra číslo :DF-15-01370
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :65,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15097
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196743
číslo pošty :2845/2015
digitálna kópia :f152845.pdf

faktúra číslo :DF-15-01532
popis :školenie-revízie POZ
celkom v EUR s DPH :288,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :DoMo - PROTECTION s.r.o.
adresa dodávateľa :Mičinská cesta 9, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46888608
číslo faktúry dodávateľa :20150051
číslo pošty :3483/2015
digitálna kópia :f153483.pdf

faktúra číslo :TF-15-00116
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :5,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111519589
číslo pošty :2903/2015
digitálna kópia :f152903.pdf

faktúra číslo :TF-15-00122
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :212,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151008
číslo pošty :2975/2015
digitálna kópia :f152975.pdf

faktúra číslo :TF-15-00129
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :916,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.03.2015
dodávateľ :Glassa - veľkoobchod Jaroslav Křížek
adresa dodávateľa :U Stadionu 1350/8, Most, CZ-434 01
IČO dodávateľa :74157396
číslo faktúry dodávateľa :20150839
číslo pošty :3076/2015
digitálna kópia :f153076.pdf

faktúra číslo :DF-15-01274
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5129,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15231
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151768
číslo pošty :2856/2015
digitálna kópia :f152856.pdf

faktúra číslo :DF-15-01275
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1590,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15097
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151764
číslo pošty :2855/2015
digitálna kópia :f152855.pdf

faktúra číslo :DF-15-01279
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :7056,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15089
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150523
číslo pošty :2859/2015
digitálna kópia :f152859.pdf

faktúra číslo :DF-15-01286
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15223
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015184
číslo pošty :2877/2015
digitálna kópia :f152877.pdf

faktúra číslo :DF-15-01287
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15159
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015185
číslo pošty :2878/2015
digitálna kópia :f152878.pdf

faktúra číslo :DF-15-01288
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7216,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15243
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024583
číslo pošty :2879/2015
digitálna kópia :f152879.pdf

faktúra číslo :DF-15-01291
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15182
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015183
číslo pošty :2876/2015
digitálna kópia :f152876.pdf

faktúra číslo :DF-15-01296
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :432,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196850
číslo pošty :2880/2015
digitálna kópia :f152880.pdf

faktúra číslo :DF-15-01312
popis :Oprava injekčný dávkovač
celkom v EUR s DPH :374,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196932
číslo pošty :3028/2015
digitálna kópia :f153028.pdf

faktúra číslo :DF-15-01319
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15234
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150421
číslo pošty :2974/2015
digitálna kópia :f152974.pdf

faktúra číslo :DF-15-01320
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15236
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101105
číslo pošty :2941/2015
digitálna kópia :f152941.pdf

faktúra číslo :DF-15-01321
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15237
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151329
číslo pošty :2973/2015
digitálna kópia :f152973.pdf

faktúra číslo :DF-15-01330
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :850,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15227
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101082
číslo pošty :2928/2015
digitálna kópia :f152928.pdf

faktúra číslo :DF-15-01368
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1674,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176146
číslo pošty :2844/2015
digitálna kópia :f152844.pdf

faktúra číslo :DF-15-01404
popis :špeciálne plyny 3/2015
celkom v EUR s DPH :2023,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203000351
číslo pošty :3218/2015
digitálna kópia :f153218.pdf

faktúra číslo :DF-15-01436
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :694,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15080
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151775
číslo pošty :2857/2015
digitálna kópia :f152857.pdf

faktúra číslo :DF-15-01459
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1490,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15118
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150425
číslo pošty :2987/2015
digitálna kópia :f152987.pdf

faktúra číslo :DF-15-01486
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :8181,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15081
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150593
číslo pošty :3337/2015
digitálna kópia :f153337.pdf

faktúra číslo :TF-15-00118
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :138,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :NAOS SLOVAKIA s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 824 96
IČO dodávateľa :35753901
číslo faktúry dodávateľa :500001979
číslo pošty :2901/2015
digitálna kópia :f152901.pdf

faktúra číslo :TF-15-00120
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :368,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.03.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151059
číslo pošty :2869/2015
digitálna kópia :f152869.pdf

faktúra číslo :DF-15-01289
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15244
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010132
číslo pošty :2914/2015
digitálna kópia :f152914.pdf

faktúra číslo :DF-15-01290
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :200,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15230
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700487
číslo pošty :2911/2015
digitálna kópia :f152911.pdf

faktúra číslo :DF-15-01298
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :196,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700485
číslo pošty :2912/2015
digitálna kópia :f152912.pdf

faktúra číslo :DF-15-01299
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :1891,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15098
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420152785
číslo pošty :2913/2015
digitálna kópia :f152913.pdf

faktúra číslo :DF-15-01302
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :92,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202972106
číslo pošty :2979/2015
digitálna kópia :f152979.pdf

faktúra číslo :DF-15-01306
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2620,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15121
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201505812
číslo pošty :2933/2015
digitálna kópia :f152933.pdf

faktúra číslo :DF-15-01313
popis :servis monitora
celkom v EUR s DPH :106,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150141
číslo pošty :2898/2015
digitálna kópia :f152898.pdf

faktúra číslo :DF-15-01315
popis :nahradný plast pre ambu mark
celkom v EUR s DPH :191,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700486
číslo pošty :2927/2015
digitálna kópia :f152927.pdf

faktúra číslo :DF-15-01317
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15235
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196988
číslo pošty :2940/2015
digitálna kópia :f152940.pdf

faktúra číslo :DF-15-01318
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :8139,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15239
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300196987
číslo pošty :2939/2015
digitálna kópia :f152939.pdf

faktúra číslo :DF-15-01325
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :6533,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15232
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800363
číslo pošty :3013/2015
digitálna kópia :f153013.pdf

faktúra číslo :DF-15-01328
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :2735,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15238
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126125
číslo pošty :2945/2015
digitálna kópia :f152945.pdf

faktúra číslo :DF-15-01329
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :747,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15245
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126124
číslo pošty :2944/2015
digitálna kópia :f152944.pdf

faktúra číslo :DF-15-01331
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :1680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15195
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150432
číslo pošty :2989/2015
digitálna kópia :f152989.pdf

faktúra číslo :DF-15-01332
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :7740,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15233
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150431
číslo pošty :2988/2015
digitálna kópia :f152988.pdf

faktúra číslo :DF-15-01334
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8244,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15212
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151353
číslo pošty :2997/2015
digitálna kópia :f152997.pdf

faktúra číslo :DF-15-01337
popis :kancelársky papier
celkom v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15018
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215004014
číslo pošty :2874/2015
digitálna kópia :f152874.pdf

faktúra číslo :DF-15-01344
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15247
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV169
číslo pošty :2985/2015
digitálna kópia :f152985.pdf

faktúra číslo :DF-15-01345
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :23024,56
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15090
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186421
číslo pošty :2942/2015
digitálna kópia :f152942.pdf

faktúra číslo :DF-15-01348
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :87242,28
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15094
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151810
číslo pošty :2981/2015
digitálna kópia :f152981.pdf

faktúra číslo :DF-15-01349
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15065
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150439
číslo pošty :3038/2015
digitálna kópia :f153038.pdf

faktúra číslo :DF-15-01352
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :13373,91
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15095
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150538
číslo pošty :2984/2015
digitálna kópia :f152984.pdf

faktúra číslo :DF-15-01354
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11389,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15099
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126126
číslo pošty :2943/2015
digitálna kópia :f152943.pdf

faktúra číslo :DF-15-01356
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15096
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV170
číslo pošty :2986/2015
digitálna kópia :f152986.pdf

faktúra číslo :DF-15-01362
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :859,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15079
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197018
číslo pošty :3023/2015
digitálna kópia :f153023.pdf

faktúra číslo :DF-15-01365
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15039
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151351
číslo pošty :2994/2015
digitálna kópia :f152994.pdf

faktúra číslo :DF-15-01366
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :398,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15038
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151352
číslo pošty :2995/2015
digitálna kópia :f152995.pdf

faktúra číslo :DF-15-01408
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15197
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015195
číslo pošty :3056/2015
digitálna kópia :f153056.pdf

faktúra číslo :DF-15-01409
popis :katéte,stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15209
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015196
číslo pošty :3055/2015
digitálna kópia :f153055.pdf

faktúra číslo :DF-15-01419
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :5451,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15256
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV175
číslo pošty :3010/2015
digitálna kópia :f153010.pdf

faktúra číslo :DF-15-01487
popis :sety
celkom v EUR s DPH :4884,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15061
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150596
číslo pošty :3336/2015
digitálna kópia :f153336.pdf

faktúra číslo :DF-15-01553
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15082
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151509
číslo pošty :3435/2015
digitálna kópia :f153435.pdf

faktúra číslo :IF-15-00025
popis :stolička vyšetrovacia
celkom v EUR s DPH :108,07
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :KONEX MEDIK, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Rastislavova 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31713343
číslo faktúry dodávateľa :FV-866/2015
číslo pošty :3027/2015
digitálna kópia :f153027.pdf

faktúra číslo :IF-15-00027
popis :náhradný zdroj k systému ARTEMIS
celkom v EUR s DPH :38400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :75222155
číslo pošty :3135/2015
digitálna kópia :f153135.pdf

faktúra číslo :TF-15-00117
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :59,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111519939
číslo pošty :2902/2015
digitálna kópia :f152902.pdf

faktúra číslo :TF-15-00119
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1097,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010139
číslo pošty :2935/2015
digitálna kópia :f152935.pdf

faktúra číslo :TF-15-00121
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :49,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700490
číslo pošty :2936/2015
digitálna kópia :f152936.pdf

faktúra číslo :TF-15-00124
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020151078
číslo pošty :2966/2015
digitálna kópia :f152966.pdf

faktúra číslo :TF-15-00126
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :97,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.03.2015
dodávateľ :Life Group s. r. o.
adresa dodávateľa :Opavská 26, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :45963568
číslo faktúry dodávateľa :20150301
číslo pošty :2999/2015
digitálna kópia :f152999.pdf

faktúra číslo :DF-15-01307
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3066,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15122
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700497
číslo pošty :2932/2015
digitálna kópia :f152932.pdf

faktúra číslo :DF-15-01309
popis :kontrola sterizátorov
celkom v EUR s DPH :120,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015064
číslo pošty :3025/2015
digitálna kópia :f153025.pdf

faktúra číslo :DF-15-01333
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9570,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15253
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151808
číslo pošty :2982/2015
digitálna kópia :f152982.pdf

faktúra číslo :DF-15-01335
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3215,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15259
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101126
číslo pošty :2993/2015
digitálna kópia :f152993.pdf

faktúra číslo :DF-15-01339
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15251
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150389
číslo pošty :3037/2015
digitálna kópia :f153037.pdf

faktúra číslo :DF-15-01340
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15242
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150384
číslo pošty :3036/2015
digitálna kópia :f153036.pdf

faktúra číslo :DF-15-01343
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :4500,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15249
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150539
číslo pošty :2983/2015
digitálna kópia :f152983.pdf

faktúra číslo :DF-15-01351
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :11110,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15097
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151811
číslo pošty :2980/2015
digitálna kópia :f152980.pdf

faktúra číslo :DF-15-01353
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :599,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15093
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150434
číslo pošty :2996/2015
digitálna kópia :f152996.pdf

faktúra číslo :DF-15-01360
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :229,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15053
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197102
číslo pošty :3024/2015
digitálna kópia :f153024.pdf

faktúra číslo :DF-15-01361
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :731,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15079
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197101
číslo pošty :3022/2015
digitálna kópia :f153022.pdf

faktúra číslo :DF-15-01364
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :804,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15034
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700496
číslo pošty :2929/2015
digitálna kópia :f152929.pdf

faktúra číslo :DF-15-01391
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :269,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15130
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201505912
číslo pošty :3081/2015
digitálna kópia :f153081.pdf

faktúra číslo :DF-15-01397
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2435,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15125
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150115
číslo pošty :2998/2015
digitálna kópia :f152998.pdf

faktúra číslo :DF-15-01398
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1488,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15124
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731947
číslo pošty :2947/2015
digitálna kópia :f152947.pdf

faktúra číslo :DF-15-01399
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :24552,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15123
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731946
číslo pošty :2948/2015
digitálna kópia :f152948.pdf

faktúra číslo :DF-15-01420
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1389,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15105
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151912
číslo pošty :3187/2015
digitálna kópia :f153187.pdf

faktúra číslo :DF-15-01491
popis :reprezentačné
celkom v EUR s DPH :235,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :KESEF, s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 17, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :36362328
číslo faktúry dodávateľa :2015060
číslo pošty :3241/2015
digitálna kópia :f153241.pdf

faktúra číslo :DF-15-01497
popis :mobily 3/2015
celkom v EUR s DPH :730,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :2281328938
číslo pošty :3364/2015
digitálna kópia :f153364.pdf

faktúra číslo :DF-15-01555
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15083
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151510
číslo pošty :3436/2015
digitálna kópia :f153436.pdf

faktúra číslo :TF-15-00123
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :16211,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731862
číslo pošty :2976/2015
digitálna kópia :f152976.pdf

faktúra číslo :TF-15-00128
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2576,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.03.2015
dodávateľ :NAOS SLOVAKIA s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 824 96
IČO dodávateľa :35753901
číslo faktúry dodávateľa :500002172
číslo pošty :3107/2015
digitálna kópia :f153107.pdf

faktúra číslo :DF-15-01322
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15216
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024649
číslo pošty :3008/2015
digitálna kópia :f153008.pdf

faktúra číslo :DF-15-01323
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15199
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024651
číslo pošty :3008/2015
digitálna kópia :f153008.pdf

faktúra číslo :DF-15-01324
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1607,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15232
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800376
číslo pošty :3011/2015
digitálna kópia :f153011.pdf

faktúra číslo :DF-15-01326
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15241
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800377
číslo pošty :3012/2015
digitálna kópia :f153012.pdf

faktúra číslo :DF-15-01327
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15243
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024650
číslo pošty :3007/2015
digitálna kópia :f153007.pdf

faktúra číslo :DF-15-01341
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2643,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15248
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197180
číslo pošty :3034/2015
digitálna kópia :f153034.pdf

faktúra číslo :DF-15-01342
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1800,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15248
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197194
číslo pošty :3035/2015
digitálna kópia :f153035.pdf

faktúra číslo :DF-15-01346
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15099
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800375
číslo pošty :3014/2015
digitálna kópia :f153014.pdf

faktúra číslo :DF-15-01350
popis :sety
celkom v EUR s DPH :13824,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15091
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197179
číslo pošty :3033/2015
digitálna kópia :f153033.pdf

faktúra číslo :DF-15-01367
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :43,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700508
číslo pošty :2990/2015
digitálna kópia :f152990.pdf

faktúra číslo :DF-15-01382
popis :revízia komínov
celkom v EUR s DPH :330,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :RAUSA s.r.o.
adresa dodávateľa :Družby 4, Banská Bystrica, 97404
IČO dodávateľa :36835854
číslo faktúry dodávateľa :20150026
číslo pošty :3164/2015
digitálna kópia :f153164.pdf

faktúra číslo :DF-15-01383
popis :nefunkčnosť sieťovej infraštruktúry
celkom v EUR s DPH :120,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :OTNS, a.s.
adresa dodávateľa :Vajnorská 137, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :46881239
číslo faktúry dodávateľa :21500066
číslo pošty :3062/2015
digitálna kópia :f153062.pdf

faktúra číslo :DF-15-01392
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1722,07
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15129
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201505999
číslo pošty :3080/2015
digitálna kópia :f153080.pdf

faktúra číslo :DF-15-01396
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :606,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15127
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010147
číslo pošty :3018/2015
digitálna kópia :f153018.pdf

faktúra číslo :DF-15-01405
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :1680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15195
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150461
číslo pošty :3073/2015
digitálna kópia :f153073.pdf

faktúra číslo :DF-15-01406
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15099
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150453
číslo pošty :3072/2015
digitálna kópia :f153072.pdf

faktúra číslo :DF-15-01418
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15252
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2151388
číslo pošty :3137/2015
digitálna kópia :f153137.pdf

faktúra číslo :DF-15-01421
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4224,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15064
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV176
číslo pošty :3074/2015
digitálna kópia :f153074.pdf

faktúra číslo :DF-15-01429
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :29274,96
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15103
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150579
číslo pošty :3196/2015
digitálna kópia :f153196.pdf

faktúra číslo :DF-15-01431
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :46335,59
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15096
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186434
číslo pošty :3167/2015
digitálna kópia :f153167.pdf

faktúra číslo :DF-15-01492
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :511,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP14066
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201503044
číslo pošty :3367/2015
digitálna kópia :f153367.pdf

faktúra číslo :DF-15-01493
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :503,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15001
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201503043
číslo pošty :3368/2015
digitálna kópia :f153368.pdf

faktúra číslo :DF-15-01494
popis :odevy zamestnanci
celkom v EUR s DPH :4073,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15006
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201503045
číslo pošty :3366/2015
digitálna kópia :f153366.pdf

faktúra číslo :DF-15-01523
popis :vodné a stočné 3/2015
celkom v EUR s DPH :3152,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251072268
číslo pošty :3328/2015
digitálna kópia :f153328.pdf

faktúra číslo :DF-15-01563
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7346,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15102
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151916
číslo pošty :3185/2015
digitálna kópia :f153185.pdf

faktúra číslo :TF-15-00127
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :175,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.03.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010148
číslo pošty :3016/2015
digitálna kópia :f153016.pdf

faktúra číslo :DF-15-01372
popis :oprava čalúneného nábytku
celkom v EUR s DPH :521,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.03.2015
dodávateľ :Dana Krnáčová
adresa dodávateľa :Banícka 272/3, Malachov,
IČO dodávateľa :30566126
číslo faktúry dodávateľa :15/007
číslo pošty :3066/2015
digitálna kópia :f153066.pdf

faktúra číslo :DF-15-01336
popis :Objednávka SLUZ15008
celkom v EUR s DPH :30,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15076
číslo pošty :3065/2015
digitálna kópia :f153065.pdf

faktúra číslo :DF-15-01369
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :12870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15100
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150568
číslo pošty :3039/2015
digitálna kópia :f153039.pdf

faktúra číslo :DF-15-01407
popis :sety,katétre
celkom v EUR s DPH :130,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15218
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101147
číslo pošty :3071/2015
digitálna kópia :f153071.pdf

faktúra číslo :DF-15-01412
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :1292,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15255
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015206
číslo pošty :3178/2015
digitálna kópia :f153178.pdf

faktúra číslo :DF-15-01413
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :4183,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15246
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015205
číslo pošty :3179/2015
digitálna kópia :f153179.pdf

faktúra číslo :DF-15-01417
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15228
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV180
číslo pošty :3172/2015
digitálna kópia :f153172.pdf

faktúra číslo :DF-15-01424
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1056,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15090
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV177
číslo pošty :3173/2015
digitálna kópia :f153173.pdf

faktúra číslo :DF-15-01425
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2640,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15096
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV181
číslo pošty :3171/2015
digitálna kópia :f153171.pdf

faktúra číslo :DF-15-01427
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :21145,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15101
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151858
číslo pošty :3057/2015
digitálna kópia :f153057.pdf

faktúra číslo :DF-15-01430
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :298,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15073
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :607975
číslo pošty :3168/2015
digitálna kópia :f153168.pdf

faktúra číslo :DF-15-01432
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :5442,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256302732
číslo pošty :3166/2015
digitálna kópia :f153166.pdf

faktúra číslo :DF-15-01450
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :299,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15104
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Teleflex Medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Valová 49, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :34137921
číslo faktúry dodávateľa :36011007
číslo pošty :3233/2015
digitálna kópia :f153233.pdf

faktúra číslo :DF-15-01451
popis :kyvety
celkom v EUR s DPH :2460,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15092
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150503
číslo pošty :3294/2015
digitálna kópia :f153294.pdf

faktúra číslo :DF-15-01457
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15215
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197334
číslo pošty :3177/2015
digitálna kópia :f153177.pdf

faktúra číslo :DF-15-01489
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15136
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500182
číslo pošty :3153/2015
digitálna kópia :f153153.pdf

faktúra číslo :DF-15-01520
popis :vodné a stočné 3/2015
celkom v EUR s DPH :10,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :251073565
číslo pošty :3326/2015
digitálna kópia :f153326.pdf

faktúra číslo :DF-15-01603
popis :overenie tlakomerov
celkom v EUR s DPH :178,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :CHIROSAN s.r.o.
adresa dodávateľa :Sadsová 2, Vrbové, 92203
IČO dodávateľa :36239739
číslo faktúry dodávateľa :5115053
číslo pošty :3488/2015
digitálna kópia :f153488.pdf

faktúra číslo :TF-15-00132
popis :lieky - verjná lekáreň
celkom v EUR s DPH :2039,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501013119
číslo pošty :3078/2015
digitálna kópia :f153078.pdf

faktúra číslo :TF-15-00144
popis :oprava TD-15-0013
celkom v EUR s DPH :49,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :815003524
číslo pošty :3207/2015
digitálna kópia :f153207.pdf

faktúra číslo :DF-15-01374
popis :poradenstvo VO 3/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :65/2015
číslo pošty :3205/2015
digitálna kópia :f153205.pdf

faktúra číslo :DF-15-01375
popis :služby BOZP 3/2015
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/0303
číslo pošty :3206/2015
digitálna kópia :f153206.pdf

faktúra číslo :DF-15-01376
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :49/2015
číslo pošty :3202/2015
digitálna kópia :f153202.pdf

faktúra číslo :DF-15-01377
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :50/2015
číslo pošty :3203/2015
digitálna kópia :f153203.pdf

faktúra číslo :DF-15-01378
popis :preprava zosnulých 3/2015
celkom v EUR s DPH :378,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Nad plážou 4419/23, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015012
číslo pošty :3201/2015
digitálna kópia :f153201.pdf

faktúra číslo :DF-15-01379
popis :servis výťahov I.Q/2015
celkom v EUR s DPH :707,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :385045843
číslo pošty :3106/2015
digitálna kópia :f153106.pdf

faktúra číslo :DF-15-01380
popis :mediálne poradenstvo 3/2015
celkom v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Mgr. Martin Urmanič
adresa dodávateľa :Goláňová 1, Bratislava, 82103
IČO dodávateľa :44707053
číslo faktúry dodávateľa :10415
číslo pošty :9192/2015
digitálna kópia :f159192.pdf

faktúra číslo :DF-15-01386
popis :hélium
celkom v EUR s DPH :2322,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15098
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 811 09
IČO dodávateľa :47839872
číslo faktúry dodávateľa :3076000016
číslo pošty :3231/2015
digitálna kópia :f153231.pdf

faktúra číslo :DF-15-01387
popis :DZS 3/2015
celkom v EUR s DPH :1828,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Falck Záchranná a.s.
adresa dodávateľa :Bačíková 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :35900130
číslo faktúry dodávateľa :200150398
číslo pošty :3229/2015
digitálna kópia :f153229.pdf

faktúra číslo :DF-15-01388
popis :právne služby 3/2015
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 33, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36771651
číslo faktúry dodávateľa :201500064
číslo pošty :3238/2015
digitálna kópia :f153238.pdf

faktúra číslo :DF-15-01389
popis :PHM 3/2015
celkom v EUR s DPH :302,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700082384
číslo pošty :3230/2015
digitálna kópia :f153230.pdf

faktúra číslo :DF-15-01390
popis :telefóny 3/2015
celkom v EUR s DPH :329,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Slovak Telekom, a.s.
adresa dodávateľa :Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO dodávateľa :35763469
číslo faktúry dodávateľa :5772534830
číslo pošty :3221/2015
digitálna kópia :f153221.pdf

faktúra číslo :DF-15-01393
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :190,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15128
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111521564
číslo pošty :3082/2015
digitálna kópia :f153082.pdf

faktúra číslo :DF-15-01394
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1183,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15133
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197410
číslo pošty :3152/2015
digitálna kópia :f153152.pdf

faktúra číslo :DF-15-01395
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :245,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15132
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732097
číslo pošty :3154/2015
digitálna kópia :f153154.pdf

faktúra číslo :DF-15-01401
popis :služby OPP 3/2015
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/0302
číslo pošty :3209/2015
digitálna kópia :f153209.pdf

faktúra číslo :DF-15-01402
popis :nájomné zásobníka - špec.plyny
celkom v EUR s DPH :652,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203002540
číslo pošty :3216/2015
digitálna kópia :f153216.pdf

faktúra číslo :DF-15-01403
popis :nájomné zásobníka - špec.plyny
celkom v EUR s DPH :405,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4203002453
číslo pošty :3217/2015
digitálna kópia :f153217.pdf

faktúra číslo :DF-15-01410
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :11640,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15272
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151915
číslo pošty :3184/2015
digitálna kópia :f153184.pdf

faktúra číslo :DF-15-01411
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4680,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15270
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151914
číslo pošty :3182/2015
digitálna kópia :f153182.pdf

faktúra číslo :DF-15-01414
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15263
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151910
číslo pošty :3181/2015
digitálna kópia :f153181.pdf

faktúra číslo :DF-15-01415
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :3096,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15260
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150585
číslo pošty :3174/2015
digitálna kópia :f153174.pdf

faktúra číslo :DF-15-01416
popis :katéte
celkom v EUR s DPH :1500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15268
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600150229
číslo pošty :3175/2015
digitálna kópia :f153175.pdf

faktúra číslo :DF-15-01422
popis :príslušenstvo invazívne,vodiče
celkom v EUR s DPH :9364,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15106
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151921
číslo pošty :3186/2015
digitálna kópia :f153186.pdf

faktúra číslo :DF-15-01423
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4113,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15104
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151917
číslo pošty :3183/2015
digitálna kópia :f153183.pdf

faktúra číslo :DF-15-01426
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1308,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700528
číslo pošty :3113/2015
digitálna kópia :f153113.pdf

faktúra číslo :DF-15-01428
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :34560,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15102
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201503062
číslo pošty :3180/2015
digitálna kópia :f153180.pdf

faktúra číslo :DF-15-01433
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :538,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15079
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176154
číslo pošty :3169/2015
digitálna kópia :f153169.pdf

faktúra číslo :DF-15-01434
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :3400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15099
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176155
číslo pošty :3170/2015
digitálna kópia :f153170.pdf

faktúra číslo :DF-15-01439
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2606,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15041
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700527
číslo pošty :3112/2015
digitálna kópia :f153112.pdf

faktúra číslo :DF-15-01440
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1052,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15042
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700531
číslo pošty :3114/2015
digitálna kópia :f153114.pdf

faktúra číslo :DF-15-01442
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6192,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15131
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50732096
číslo pošty :3155/2015
digitálna kópia :f153155.pdf

faktúra číslo :DF-15-01443
popis :pranie 3/2015
celkom v EUR s DPH :5808,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :F15001652
číslo pošty :3321/2015
digitálna kópia :f153321.pdf

faktúra číslo :DF-15-01444
popis :upratovanie 3/2015
celkom v EUR s DPH :19995,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :F15001650
číslo pošty :3319/2015
digitálna kópia :f153319.pdf

faktúra číslo :DF-15-01445
popis :prenájom rohoží 3/2015
celkom v EUR s DPH :155,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :F15001651
číslo pošty :3320/2015
digitálna kópia :f153320.pdf

faktúra číslo :DF-15-01446
popis :strážna služba 3/2015
celkom v EUR s DPH :3847,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :F15001649
číslo pošty :3318/2015
digitálna kópia :f153318.pdf

faktúra číslo :DF-15-01449
popis :pas hrudný
celkom v EUR s DPH :591,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15103
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256302913
číslo pošty :3213/2015
digitálna kópia :f153213.pdf

faktúra číslo :DF-15-01454
popis :mat.hygienický,dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :193,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256302860
číslo pošty :3212/2015
digitálna kópia :f153212.pdf

faktúra číslo :DF-15-01460
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7576,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15276
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300296
číslo pošty :3298/2015
digitálna kópia :f153298.pdf

faktúra číslo :DF-15-01461
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15271
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150504
číslo pošty :3293/2015
digitálna kópia :f153293.pdf

faktúra číslo :DF-15-01463
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9470,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15262
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300295
číslo pošty :3286/2015
digitálna kópia :f153286.pdf

faktúra číslo :DF-15-01464
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7095,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15277
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101175
číslo pošty :3273/2015
digitálna kópia :f153273.pdf

faktúra číslo :DF-15-01465
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :17895,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15264
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101176
číslo pošty :3259/2015
digitálna kópia :f153259.pdf

faktúra číslo :DF-15-01469
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12825,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15261
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300197498
číslo pošty :3255/2015
digitálna kópia :f153255.pdf

faktúra číslo :DF-15-01471
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :9900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15107
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101169
číslo pošty :3261/2015
digitálna kópia :f153261.pdf

faktúra číslo :DF-15-01472
popis :katéte,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11601,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15102
dátum doručenia :31.03.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15101170
číslo pošty :3258/2015
digitálna kópia :f153258.pdf

faktúra číslo :DF-15-01473
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7920,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15103