Faktúry zaúčtované v februári 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-00314
popis :záloha elektr.energia 2/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.02.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-00315
popis :záloha plyn 2/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.02.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-00316
popis :Internet Optika 2/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :009/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150206685
číslo pošty :848/2015
digitálna kópia :f15848.pdf

faktúra číslo :DF-15-00317
popis :pracovné odevy
celkom v EUR s DPH :3769,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15002
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08
IČO dodávateľa :44962983
číslo faktúry dodávateľa :11500050
číslo pošty :838/2015
digitálna kópia :f15838.pdf

faktúra číslo :DF-15-00340
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15015
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50004631
číslo pošty :831/2015
digitálna kópia :f15831.pdf

faktúra číslo :DF-15-00344
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :112,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15031
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201502152
číslo pošty :885/2015
digitálna kópia :f15885.pdf

faktúra číslo :DF-15-00345
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1265,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15030
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111507003
číslo pošty :866/2015
digitálna kópia :f15866.pdf

faktúra číslo :DF-15-00367
popis :kábel k aerodyne
celkom v EUR s DPH :118,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU14398
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626339
číslo pošty :1042/2015
digitálna kópia :f151042.pdf

faktúra číslo :DF-15-00382
popis :STORNO - vrátený tovar
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150646
číslo pošty :857/2015
digitálna kópia :f15857.pdf

faktúra číslo :DF-15-00384
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15092
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV065
číslo pošty :901/2015
digitálna kópia :f15901.pdf

faktúra číslo :DF-15-00385
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7327,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15079
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126041
číslo pošty :900/2015
digitálna kópia :f15900.pdf

faktúra číslo :DF-15-00388
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1744,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15072
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126039
číslo pošty :896/2015
digitálna kópia :f15896.pdf

faktúra číslo :DF-15-00389
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1183,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15089
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126040
číslo pošty :893/2015
digitálna kópia :f15893.pdf

faktúra číslo :DF-15-00390
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15046
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126038
číslo pošty :895/2015
digitálna kópia :f15895.pdf

faktúra číslo :DF-15-00393
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15087
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150647
číslo pošty :855/2015
digitálna kópia :f15855.pdf

faktúra číslo :DF-15-00394
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :2004,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15084
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150198
číslo pošty :852/2015
digitálna kópia :f15852.pdf

faktúra číslo :DF-15-00397
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15082
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV064
číslo pošty :1036/2015
digitálna kópia :f151036.pdf

faktúra číslo :DF-15-00398
popis :prepravné
celkom v EUR s DPH :10,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :9142997521
číslo pošty :1180/2015
digitálna kópia :f151180.pdf

faktúra číslo :DF-15-00402
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9704,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15091
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV063
číslo pošty :1034/2015
digitálna kópia :f151034.pdf

faktúra číslo :DF-15-00409
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1056,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR14240
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV068
číslo pošty :1064/2015
digitálna kópia :f151064.pdf

faktúra číslo :DF-15-00416
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5020,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15025
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010043
číslo pošty :1040/2015
digitálna kópia :f151040.pdf

faktúra číslo :DF-15-00426
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2257,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15044
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150645
číslo pošty :856/2015
digitálna kópia :f15856.pdf

faktúra číslo :DF-15-00454
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :3699,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15030
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150228
číslo pošty :1146/2015
digitálna kópia :f151146.pdf

faktúra číslo :DF-15-00458
popis :servis úpravy vody
celkom v EUR s DPH :795,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :GORO, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Drahobejlova 1019/27, Praha 9, 190 00
IČO dodávateľa :44265557
číslo faktúry dodávateľa :20150181
číslo pošty :1362/2015
digitálna kópia :f151362.pdf

faktúra číslo :DF-15-00538
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :84,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15030
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150045
číslo pošty :933/2015
digitálna kópia :f15933.pdf

faktúra číslo :DF-15-00552
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :4018,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15031
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606291
číslo pošty :890/2015
digitálna kópia :f15890.pdf

faktúra číslo :DF-15-00553
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :71,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15031
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626379
číslo pošty :897/2015
digitálna kópia :f15897.pdf

faktúra číslo :DF-15-00557
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :168,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15031
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100453
číslo pošty :892/2015
digitálna kópia :f15892.pdf

faktúra číslo :DF-15-00559
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :4240,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15032
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256297746
číslo pošty :1033/2015
digitálna kópia :f151033.pdf

faktúra číslo :DF-15-00561
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :4481,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15032
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256297689
číslo pošty :1060/2015
digitálna kópia :f151060.pdf

faktúra číslo :DF-15-00562
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :302,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15032
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256297734
číslo pošty :1032/2015
digitálna kópia :f151032.pdf

faktúra číslo :DF-15-00680
popis :oprava dialyzačného prístroja
celkom v EUR s DPH :1199,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20150457
číslo pošty :1664/2015
digitálna kópia :f151664.pdf

faktúra číslo :IF-15-00005
popis :preloženie priečky WC
celkom v EUR s DPH :2000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.02.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, Vlkanová, 97400
IČO dodávateľa :33761744
číslo faktúry dodávateľa :2015002
číslo pošty :962/2015
digitálna kópia :f15962.pdf

faktúra číslo :DF-15-00339
popis :školenie ÚZP a DzP
celkom v EUR s DPH :78,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :CENIGA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rusovská cesta 11, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44367996
číslo faktúry dodávateľa :8150245
číslo pošty :934/2015
digitálna kópia :f15934.pdf

faktúra číslo :DF-15-00348
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3017,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15034
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700153
číslo pošty :960/2015
digitálna kópia :f15960.pdf

faktúra číslo :DF-15-00349
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4007,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15035
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201502282
číslo pošty :961/2015
digitálna kópia :f15961.pdf

faktúra číslo :DF-15-00351
popis :školenie DPPO - EO
celkom v EUR s DPH :90,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :CUS-Centrum účtovníkov
adresa dodávateľa :ČSA 25, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36760951
číslo faktúry dodávateľa :15OF00387
číslo pošty :1120/2015
digitálna kópia :f151120.pdf

faktúra číslo :DF-15-00368
popis :káble EKG
celkom v EUR s DPH :312,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15026
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150046
číslo pošty :975/2015
digitálna kópia :f15975.pdf

faktúra číslo :DF-15-00395
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6820,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15025
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010049
číslo pošty :1038/2015
digitálna kópia :f151038.pdf

faktúra číslo :DF-15-00396
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14822
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010048
číslo pošty :1037/2015
digitálna kópia :f151037.pdf

faktúra číslo :DF-15-00401
popis :oprava vozidla Peugeot
celkom v EUR s DPH :47,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :BAPS s.r.o.
adresa dodávateľa :Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :45240281
číslo faktúry dodávateľa :20150062
číslo pošty :1166/2015
digitálna kópia :f151166.pdf

faktúra číslo :DF-15-00405
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :20650,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15088
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100406
číslo pošty :1049/2015
digitálna kópia :f151049.pdf

faktúra číslo :DF-15-00406
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15080
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100408
číslo pošty :1050/2015
digitálna kópia :f151050.pdf

faktúra číslo :DF-15-00411
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1195,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15034
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150161
číslo pošty :1058/2015
digitálna kópia :f151058.pdf

faktúra číslo :DF-15-00427
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3584,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15023
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150160
číslo pošty :1057/2015
digitálna kópia :f151057.pdf

faktúra číslo :DF-15-00446
popis :bandáž
celkom v EUR s DPH :1080,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15083
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192798
číslo pošty :1122/2015
digitálna kópia :f151122.pdf

faktúra číslo :DF-15-00447
popis :príslušenstvo invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :5693,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15083
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192726
číslo pošty :1105/2015
digitálna kópia :f151105.pdf

faktúra číslo :DF-15-00448
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15086
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150144
číslo pošty :1128/2015
digitálna kópia :f151128.pdf

faktúra číslo :DF-15-00462
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15033
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150229
číslo pošty :1145/2015
digitálna kópia :f151145.pdf

faktúra číslo :DF-15-00476
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :668,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15006
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150464
číslo pošty :1051/2015
digitálna kópia :f151051.pdf

faktúra číslo :DF-15-00480
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :352,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15020
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700150
číslo pošty :889/2015
digitálna kópia :f15889.pdf

faktúra číslo :DF-15-00491
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6310,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15085
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800129
číslo pošty :1171/2015
digitálna kópia :f151171.pdf

faktúra číslo :DF-15-00537
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15034
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, Bratislava, 81105
IČO dodávateľa :31342213
číslo faktúry dodávateľa :OF/500936
číslo pošty :1078/2015
digitálna kópia :f151078.pdf

faktúra číslo :DF-15-00539
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :52,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15014
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150461
číslo pošty :1055/2015
digitálna kópia :f151055.pdf

faktúra číslo :DF-15-00542
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :5682,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15023
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150083
číslo pošty :1318/2015
digitálna kópia :f151318.pdf

faktúra číslo :DF-15-00543
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3892,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15033
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700151
číslo pošty :888/2015
digitálna kópia :f15888.pdf

faktúra číslo :DF-15-00618
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :84,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15016
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150463
číslo pošty :1056/2015
digitálna kópia :f151056.pdf

faktúra číslo :IF-15-00006
popis :hypotermická podložka
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150678
číslo pošty :1043/2015
digitálna kópia :f151043.pdf

faktúra číslo :IF-15-00008
popis :tlakomery, teplomery
celkom v EUR s DPH :258,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :03.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256297844
číslo pošty :1132/2015
digitálna kópia :f151132.pdf

faktúra číslo :DF-15-00403
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :751,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14833
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150503
číslo pošty :1053/2015
digitálna kópia :f151053.pdf

faktúra číslo :DF-15-00404
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :1748,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15056
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150502
číslo pošty :1054/2015
digitálna kópia :f151054.pdf

faktúra číslo :DF-15-00407
popis :stenty, katétre
celkom v EUR s DPH :5438,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15036
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150504
číslo pošty :1052/2015
digitálna kópia :f151052.pdf

faktúra číslo :DF-15-00424
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :131,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202555679
číslo pošty :1170/2015
digitálna kópia :f151170.pdf

faktúra číslo :DF-15-00430
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :321,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115017057
číslo pošty :1214/2015
digitálna kópia :f151214.pdf

faktúra číslo :DF-15-00431
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :25011,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115017057
číslo pošty :1214/2015
digitálna kópia :f151214.pdf

faktúra číslo :DF-15-00442
popis :sety
celkom v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15041
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192837
číslo pošty :1108/2015
digitálna kópia :f151108.pdf

faktúra číslo :DF-15-00445
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15090
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192836
číslo pošty :1107/2015
digitálna kópia :f151107.pdf

faktúra číslo :DF-15-00469
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :34019,92
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15031
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150223
číslo pošty :1144/2015
digitálna kópia :f151144.pdf

faktúra číslo :DF-15-00471
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :78204,93
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15033
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150746
číslo pošty :1141/2015
digitálna kópia :f151141.pdf

faktúra číslo :DF-15-00511
popis :chlopne, protéza cievna
celkom v EUR s DPH :3844,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15031
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150556
číslo pošty :1208/2015
digitálna kópia :f151208.pdf

faktúra číslo :DF-15-00532
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1609,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15037
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1502027
číslo pošty :1111/2015
digitálna kópia :f151111.pdf

faktúra číslo :DF-15-00547
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :1054,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15045
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150811
číslo pošty :1263/2015
digitálna kópia :f151263.pdf

faktúra číslo :DF-15-00548
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :294,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15035
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150510
číslo pošty :1127/2015
digitálna kópia :f151127.pdf

faktúra číslo :DF-15-00551
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :27,07
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15031
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626386
číslo pošty :1106/2015
digitálna kópia :f151106.pdf

faktúra číslo :DF-15-00568
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :309,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14451
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150522
číslo pošty :1253/2015
digitálna kópia :f151253.pdf

faktúra číslo :DF-15-00601
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1066,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15053
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020150872
číslo pošty :1124/2015
digitálna kópia :f151124.pdf

faktúra číslo :DF-15-00669
popis :dialýza
celkom v EUR s DPH :110,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15013
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192902
číslo pošty :1110/2015
digitálna kópia :f151110.pdf

faktúra číslo :DF-15-00696
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15023
dátum doručenia :04.02.2015
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10150113
číslo pošty :1204/2015
digitálna kópia :f151204.pdf

faktúra číslo :DF-15-00410
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :188,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15039
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201502516
číslo pošty :1186/2015
digitálna kópia :f151186.pdf

faktúra číslo :DF-15-00412
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1342,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15039
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201502453
číslo pošty :1185/2015
digitálna kópia :f151185.pdf

faktúra číslo :DF-15-00413
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2753,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15036
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700169
číslo pošty :1073/2015
digitálna kópia :f151073.pdf

faktúra číslo :DF-15-00423
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :184,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15038
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730702
číslo pošty :1071/2015
digitálna kópia :f151071.pdf

faktúra číslo :DF-15-00425
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :17407,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15037
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730701
číslo pošty :1072/2015
digitálna kópia :f151072.pdf

faktúra číslo :DF-15-00428
popis :zmluvný servis IT
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150108
číslo pošty :1183/2015
digitálna kópia :f151183.pdf

faktúra číslo :DF-15-00437
popis :káble
celkom v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15037
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150055
číslo pošty :1165/2015
digitálna kópia :f151165.pdf

faktúra číslo :DF-15-00443
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4113,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15047
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150744
číslo pošty :1139/2015
digitálna kópia :f151139.pdf

faktúra číslo :DF-15-00444
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1692,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15024
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023929
číslo pošty :1135/2015
digitálna kópia :f151135.pdf

faktúra číslo :DF-15-00449
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3608,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15103
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023937
číslo pošty :1136/2015
digitálna kópia :f151136.pdf

faktúra číslo :DF-15-00450
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4385,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15093
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015060
číslo pošty :1133/2015
digitálna kópia :f151133.pdf

faktúra číslo :DF-15-00451
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15078
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015059
číslo pošty :1134/2015
digitálna kópia :f151134.pdf

faktúra číslo :DF-15-00452
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2801,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15029
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150750
číslo pošty :1140/2015
digitálna kópia :f151140.pdf

faktúra číslo :DF-15-00464
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15032
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023942
číslo pošty :1138/2015
digitálna kópia :f151138.pdf

faktúra číslo :DF-15-00470
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :5689,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15029
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150226
číslo pošty :1142/2015
digitálna kópia :f151142.pdf

faktúra číslo :DF-15-00472
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9099,97
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15032
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023933
číslo pošty :1137/2015
digitálna kópia :f151137.pdf

faktúra číslo :DF-15-00477
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1839,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15016
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700167
číslo pošty :1062/2015
digitálna kópia :f151062.pdf

faktúra číslo :DF-15-00478
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2880,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15015
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700166
číslo pošty :1063/2015
digitálna kópia :f151063.pdf

faktúra číslo :DF-15-00486
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :15480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15048
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100455
číslo pošty :1224/2015
digitálna kópia :f151224.pdf

faktúra číslo :DF-15-00487
popis :katétre, vodiče
celkom v EUR s DPH :11137,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15039
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100456
číslo pošty :1226/2015
digitálna kópia :f151226.pdf

faktúra číslo :DF-15-00488
popis :prísl.invazívne, katétre
celkom v EUR s DPH :3946,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15046
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300129
číslo pošty :1239/2015
digitálna kópia :f151239.pdf

faktúra číslo :DF-15-00492
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3215,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15102
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100454
číslo pošty :1225/2015
digitálna kópia :f151225.pdf

faktúra číslo :DF-15-00515
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1314,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15027
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100446
číslo pošty :1223/2015
digitálna kópia :f151223.pdf

faktúra číslo :DF-15-00522
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15014
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150164
číslo pošty :1261/2015
digitálna kópia :f151261.pdf

faktúra číslo :DF-15-00527
popis :prev. prehliadka ZT
celkom v EUR s DPH :1532,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :MEDIS Nitra, spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, 94901
IČO dodávateľa :36531774
číslo faktúry dodávateľa :8150061
číslo pošty :1416/2015
digitálna kópia :f151416.pdf

faktúra číslo :DF-15-00560
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :186,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15032
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256298103
číslo pošty :1236/2015
digitálna kópia :f151236.pdf

faktúra číslo :DF-15-00644
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :204,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15034
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150946
číslo pošty :1578/2015
digitálna kópia :f151578.pdf

faktúra číslo :DF-15-00717
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :24750,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15104
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150552
číslo pošty :1209/2015
digitálna kópia :f151209.pdf

faktúra číslo :DF-15-00744
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :427,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15076
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020150888
číslo pošty :1123/2015
digitálna kópia :f151123.pdf

faktúra číslo :TF-15-00037
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :9472,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730700
číslo pošty :1100/2015
digitálna kópia :f151100.pdf

faktúra číslo :TF-15-00038
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :629,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.02.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11503345
číslo pošty :1187/2015
digitálna kópia :f151187.pdf

faktúra číslo :DF-15-00429
popis :jednorázové elektródy
celkom v EUR s DPH :92,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15031
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150176
číslo pošty :1193/2015
digitálna kópia :f151193.pdf

faktúra číslo :DF-15-00485
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4885,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15040
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150177
číslo pošty :1182/2015
digitálna kópia :f151182.pdf

faktúra číslo :DF-15-00489
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15042
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV075
číslo pošty :1258/2015
digitálna kópia :f151258.pdf

faktúra číslo :DF-15-00501
popis :katétre,prevodníky
celkom v EUR s DPH :3215,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15018
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150568
číslo pošty :1252/2015
digitálna kópia :f151252.pdf

faktúra číslo :DF-15-00502
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15028
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150572
číslo pošty :1256/2015
digitálna kópia :f151256.pdf

faktúra číslo :DF-15-00503
popis :senzory
celkom v EUR s DPH :597,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15023
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150570
číslo pošty :1255/2015
digitálna kópia :f151255.pdf

faktúra číslo :DF-15-00516
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :42135,61
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15036
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150241
číslo pošty :1260/2015
digitálna kópia :f151260.pdf

faktúra číslo :DF-15-00549
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1150,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15035
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150565
číslo pošty :1257/2015
digitálna kópia :f151257.pdf

faktúra číslo :DF-15-00577
popis :prevent. prehliadka ZT
celkom v EUR s DPH :2799,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330530038
číslo pošty :1485/2015
digitálna kópia :f151485.pdf

faktúra číslo :DF-15-00585
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :62,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15047
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201502674
číslo pošty :1277/2015
digitálna kópia :f151277.pdf

faktúra číslo :DF-15-00736
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15095
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV071
číslo pošty :1222/2015
digitálna kópia :f151222.pdf

faktúra číslo :DF-15-00877
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :687,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15029
dátum doručenia :06.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150569
číslo pošty :1254/2015
digitálna kópia :f151254.pdf

faktúra číslo :DF-15-00433
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :86,94
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515301865
číslo pošty :1286/2015
digitálna kópia :f151286.pdf

faktúra číslo :DF-15-00434
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515301864
číslo pošty :1287/2015
digitálna kópia :f151287.pdf

faktúra číslo :DF-15-00435
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :49,14
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515301863
číslo pošty :1288/2015
digitálna kópia :f151288.pdf

faktúra číslo :DF-15-00438
popis :žiarovky
celkom v EUR s DPH :589,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :NTS15007
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, Detva, 96212
IČO dodávateľa :36618756
číslo faktúry dodávateľa :20150117
číslo pošty :1281/2015
digitálna kópia :f151281.pdf

faktúra číslo :DF-15-00490
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1247,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15043
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800136
číslo pošty :1339/2015
digitálna kópia :f151339.pdf

faktúra číslo :DF-15-00493
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15108
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150242
číslo pošty :1259/2015
digitálna kópia :f151259.pdf

faktúra číslo :DF-15-00494
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1172,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15098
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126047
číslo pošty :1314/2015
digitálna kópia :f151314.pdf

faktúra číslo :DF-15-00495
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5763,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15079
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126046
číslo pošty :1315/2015
digitálna kópia :f151315.pdf

faktúra číslo :DF-15-00496
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :1619,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15089
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126045
číslo pošty :1316/2015
digitálna kópia :f151316.pdf

faktúra číslo :DF-15-00509
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :243,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15011
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300193324
číslo pošty :1359/2015
digitálna kópia :f151359.pdf

faktúra číslo :DF-15-00521
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2150,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15014
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150173
číslo pošty :1348/2015
digitálna kópia :f151348.pdf

faktúra číslo :DF-15-00529
popis :diagnostika diskov IT
celkom v EUR s DPH :240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :MACROFER
adresa dodávateľa :Nevädzová 5, Bratislava, 821 05
IČO dodávateľa :11886412
číslo faktúry dodávateľa :20150013
číslo pošty :1473/2015
digitálna kópia :f151473.pdf

faktúra číslo :DF-15-00546
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1355,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15039
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100555
číslo pošty :1313/2015
digitálna kópia :f151313.pdf

faktúra číslo :DF-15-00554
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :132,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15031
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626457
číslo pošty :1309/2015
digitálna kópia :f151309.pdf

faktúra číslo :DF-15-00564
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :19924,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15045
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150812
číslo pošty :1262/2015
digitálna kópia :f151262.pdf

faktúra číslo :DF-15-00579
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :7217,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15041
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150048
číslo pošty :1274/2015
digitálna kópia :f151274.pdf

faktúra číslo :DF-15-00582
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :398,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15044
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010024
číslo pošty :1229/2015
digitálna kópia :f151229.pdf

faktúra číslo :DF-15-00583
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :368,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15045
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010021
číslo pošty :1184/2015
digitálna kópia :f151184.pdf

faktúra číslo :DF-15-00584
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :590,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15046
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201502751
číslo pošty :1276/2015
digitálna kópia :f151276.pdf

faktúra číslo :DF-15-00586
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :828,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15048
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201502748
číslo pošty :1278/2015
digitálna kópia :f151278.pdf

faktúra číslo :DF-15-00603
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :299,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15043
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
číslo faktúry dodávateľa :4015
číslo pošty :1414/2015
digitálna kópia :f151414.pdf

faktúra číslo :DF-15-00641
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15036
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150294
číslo pošty :1584/2015
digitálna kópia :f151584.pdf

faktúra číslo :DF-15-00689
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15037
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023976
číslo pošty :1732/2015
digitálna kópia :f151732.pdf

faktúra číslo :DF-15-00716
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1321,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15085
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800137
číslo pošty :1341/2015
digitálna kópia :f151341.pdf

faktúra číslo :DF-15-00888
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :2349,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15037
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150727
číslo pošty :1702/2015
digitálna kópia :f151702.pdf

faktúra číslo :IF-15-00009
popis :geometrický plánu -parc.č.463/205
celkom v EUR s DPH :287,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Valentíny, s.r.o.
adresa dodávateľa :Opálova 16, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :44583486
číslo faktúry dodávateľa :2015/010
číslo pošty :1234/2015
digitálna kópia :f151234.pdf

faktúra číslo :IF-15-00010
popis :bezpečnostná fólia
celkom v EUR s DPH :164,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :Miroslav Mikuš - ALMIK
adresa dodávateľa :Krupinská cesta 9453/9B, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :37552643
číslo faktúry dodávateľa :2015065
číslo pošty :1363/2015
digitálna kópia :f151363.pdf

faktúra číslo :TF-15-00039
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :252,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111508671
číslo pošty :1228/2015
digitálna kópia :f151228.pdf

faktúra číslo :TF-15-00040
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1338,13
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111508668
číslo pošty :1227/2015
digitálna kópia :f151227.pdf

faktúra číslo :TF-15-00042
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :268,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-000936
číslo pošty :1336/2015
digitálna kópia :f151336.pdf

faktúra číslo :TF-15-00043
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150425
číslo pošty :1307/2015
digitálna kópia :f151307.pdf

faktúra číslo :TF-15-00045
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :53,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.02.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020150964
číslo pošty :1375/2015
digitálna kópia :f151375.pdf

faktúra číslo :DF-15-00440
popis :batérie
celkom v EUR s DPH :763,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :NTS15005
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :EMOS SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Hlinická 409/22, Bytča, 014 01
IČO dodávateľa :36392961
číslo faktúry dodávateľa :1083439722
číslo pošty :1289/2015
digitálna kópia :f151289.pdf

faktúra číslo :DF-15-00457
popis :káble EKG
celkom v EUR s DPH :432,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15041
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150060
číslo pošty :1395/2015
digitálna kópia :f151395.pdf

faktúra číslo :DF-15-00459
popis :káble
celkom v EUR s DPH :451,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15040
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150061
číslo pošty :1397/2015
digitálna kópia :f151397.pdf

faktúra číslo :DF-15-00461
popis :manžety
celkom v EUR s DPH :672,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15039
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150059
číslo pošty :1396/2015
digitálna kópia :f151396.pdf

faktúra číslo :DF-15-00497
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :268,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15026
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700201
číslo pošty :1326/2015
digitálna kópia :f151326.pdf

faktúra číslo :DF-15-00498
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :637,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15016
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700199
číslo pošty :1324/2015
digitálna kópia :f151324.pdf

faktúra číslo :DF-15-00499
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2803,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15015
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700198
číslo pošty :1323/2015
digitálna kópia :f151323.pdf

faktúra číslo :DF-15-00500
popis :adaptéry
celkom v EUR s DPH :478,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15022
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700200
číslo pošty :1325/2015
digitálna kópia :f151325.pdf

faktúra číslo :DF-15-00505
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2083,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15020
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
číslo faktúry dodávateľa :15/10563
číslo pošty :1352/2015
digitálna kópia :f151352.pdf

faktúra číslo :DF-15-00508
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :2927,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15018
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176054
číslo pošty :1311/2015
digitálna kópia :f151311.pdf

faktúra číslo :DF-15-00518
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :17398,59
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15038
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186274
číslo pošty :1310/2015
digitálna kópia :f151310.pdf

faktúra číslo :DF-15-00519
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15035
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800141
číslo pošty :1340/2015
digitálna kópia :f151340.pdf

faktúra číslo :DF-15-00523
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6900,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15094
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150185
číslo pošty :1349/2015
digitálna kópia :f151349.pdf

faktúra číslo :DF-15-00524
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15090
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300193391
číslo pošty :1342/2015
digitálna kópia :f151342.pdf

faktúra číslo :DF-15-00534
popis :skúmavky
celkom v EUR s DPH :870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15029
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150189
číslo pošty :1351/2015
digitálna kópia :f151351.pdf

faktúra číslo :DF-15-00535
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :4960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15042
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150197
číslo pošty :1350/2015
digitálna kópia :f151350.pdf

faktúra číslo :DF-15-00536
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :34560,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15046
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201502032
číslo pošty :1354/2015
digitálna kópia :f151354.pdf

faktúra číslo :DF-15-00540
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :12870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15047
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150253
číslo pošty :1327/2015
digitálna kópia :f151327.pdf

faktúra číslo :DF-15-00541
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :89,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15049
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420151220
číslo pošty :1317/2015
digitálna kópia :f151317.pdf

faktúra číslo :DF-15-00544
popis :mat. hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :1127,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15033
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700196
číslo pošty :1321/2015
digitálna kópia :f151321.pdf

faktúra číslo :DF-15-00545
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :356,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15040
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700197
číslo pošty :1322/2015
digitálna kópia :f151322.pdf

faktúra číslo :DF-15-00550
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :3903,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15031
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176055
číslo pošty :1312/2015
digitálna kópia :f151312.pdf

faktúra číslo :DF-15-00556
popis :kanyly,katétre
celkom v EUR s DPH :1298,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15039
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626475
číslo pošty :1383/2015
digitálna kópia :f151383.pdf

faktúra číslo :DF-15-00558
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :405,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15041
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256298514
číslo pošty :1389/2015
digitálna kópia :f151389.pdf

faktúra číslo :DF-15-00563
popis :prísl. k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :5809,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15045
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150823
číslo pošty :1330/2015
digitálna kópia :f151330.pdf

faktúra číslo :DF-15-00567
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :46,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14551
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700194
číslo pošty :1319/2015
digitálna kópia :f151319.pdf

faktúra číslo :DF-15-00570
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :23,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15038
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111500331
číslo pošty :1360/2015
digitálna kópia :f151360.pdf

faktúra číslo :DF-15-00574
popis :revízia antistatickej podlahy
celkom v EUR s DPH :1380,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :ABSOLUT POWER ENERGIA s.r.o.
adresa dodávateľa :Malohontská 61/22, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :46541578
číslo faktúry dodávateľa :201522
číslo pošty :1493/2015
digitálna kópia :f151493.pdf

faktúra číslo :DF-15-00575
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :234,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15020
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700195
číslo pošty :1320/2015
digitálna kópia :f151320.pdf

faktúra číslo :DF-15-00580
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :102,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15042
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010027
číslo pošty :1275/2015
digitálna kópia :f151275.pdf

faktúra číslo :DF-15-00581
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8360,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15043
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700192
číslo pošty :1273/2015
digitálna kópia :f151273.pdf

faktúra číslo :DF-15-00617
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15057
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150276
číslo pošty :1446/2015
digitálna kópia :f151446.pdf

faktúra číslo :DF-15-00619
popis :indikatory
celkom v EUR s DPH :443,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15070
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :650846
číslo faktúry dodávateľa :150012
číslo pošty :1487/2015
digitálna kópia :f151487.pdf

faktúra číslo :DF-15-00658
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15038
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150945
číslo pošty :1579/2015
digitálna kópia :f151579.pdf

faktúra číslo :DF-15-00752
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :1889,69
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202620517
číslo pošty :1883/2015
digitálna kópia :f151883.pdf

faktúra číslo :DF-15-00859
popis :skúmavky
celkom v EUR s DPH :870,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15029
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150284
číslo pošty :1924/2015
digitálna kópia :f151924.pdf

faktúra číslo :DF-15-00883
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :319,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15035
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150726
číslo pošty :1701/2015
digitálna kópia :f151701.pdf

faktúra číslo :TF-15-00041
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12088,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :10.02.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501011426
číslo pošty :1335/2015
digitálna kópia :f151335.pdf

faktúra číslo :DF-15-00432
popis :revízia požiarnych ventilátorov
celkom v EUR s DPH :220,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :Richard Krompaský-ELEKTROSTAV
adresa dodávateľa :Pieninská 25, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :35493151
číslo faktúry dodávateľa :2015/09
číslo pošty :1280/2015
digitálna kópia :f151280.pdf

faktúra číslo :DF-15-00587
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :63,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15051
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111509241
číslo pošty :1346/2015
digitálna kópia :f151346.pdf

faktúra číslo :DF-15-00598
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :407,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15050
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111509235
číslo pošty :1345/2015
digitálna kópia :f151345.pdf

faktúra číslo :DF-15-00638
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR14296
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV084
číslo pošty :1520/2015
digitálna kópia :f151520.pdf

faktúra číslo :DF-15-00640
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15028
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015079
číslo pošty :1525/2015
digitálna kópia :f151525.pdf

faktúra číslo :DF-15-00642
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15039
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150295
číslo pošty :1583/2015
digitálna kópia :f151583.pdf

faktúra číslo :DF-15-00663
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :217,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15041
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256298602
číslo pošty :1522/2015
digitálna kópia :f151522.pdf

faktúra číslo :DF-15-00672
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :25,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15053
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020151049
číslo pošty :1376/2015
digitálna kópia :f151376.pdf

faktúra číslo :DF-15-00698
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15040
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150728
číslo pošty :1703/2015
digitálna kópia :f151703.pdf

faktúra číslo :TF-15-00044
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :242,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111509234
číslo pošty :1347/2015
digitálna kópia :f151347.pdf

faktúra číslo :TF-15-00052
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :59,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.02.2015
dodávateľ :SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o.
adresa dodávateľa :K. Šmidkeho 2424/20, Trenčín, 911 08
IČO dodávateľa :36328014
číslo faktúry dodávateľa :1019816
číslo pošty :1536/2015
digitálna kópia :f151536.pdf

faktúra číslo :DF-15-00483
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15017
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50006396
číslo pošty :1353/2015
digitálna kópia :f151353.pdf

faktúra číslo :DF-15-00506
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :922,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15015
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700217
číslo pošty :1387/2015
digitálna kópia :f151387.pdf

faktúra číslo :DF-15-00507
popis :adaptéry
celkom v EUR s DPH :478,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15022
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700218
číslo pošty :1384/2015
digitálna kópia :f151384.pdf

faktúra číslo :DF-15-00525
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5256,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15045
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420151366
číslo pošty :1391/2015
digitálna kópia :f151391.pdf

faktúra číslo :DF-15-00526
popis :kontrola požiarnych klapiek
celkom v EUR s DPH :980,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :MIROMAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :31609058
číslo faktúry dodávateľa :150115
číslo pošty :1415/2015
digitálna kópia :f151415.pdf

faktúra číslo :DF-15-00533
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15047
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150265
číslo pošty :1388/2015
digitálna kópia :f151388.pdf

faktúra číslo :DF-15-00565
popis :mat. hygienický
celkom v EUR s DPH :143,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15033
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700216
číslo pošty :1386/2015
digitálna kópia :f151386.pdf

faktúra číslo :DF-15-00566
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :695,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15020
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700215
číslo pošty :1385/2015
digitálna kópia :f151385.pdf

faktúra číslo :DF-15-00569
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :511,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14552
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :650846
číslo faktúry dodávateľa :150014
číslo pošty :1373/2015
digitálna kópia :f151373.pdf

faktúra číslo :DF-15-00571
popis :tampón prešívaný
celkom v EUR s DPH :685,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15044
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1502034
číslo pošty :1390/2015
digitálna kópia :f151390.pdf

faktúra číslo :DF-15-00572
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :21806,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15055
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730917
číslo pošty :1417/2015
digitálna kópia :f151417.pdf

faktúra číslo :DF-15-00578
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3466,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15057
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201503014
číslo pošty :1418/2015
digitálna kópia :f151418.pdf

faktúra číslo :DF-15-00588
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :314,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15056
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201503008
číslo pošty :1419/2015
digitálna kópia :f151419.pdf

faktúra číslo :DF-15-00589
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :162,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15049
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111509328
číslo pošty :1343/2015
digitálna kópia :f151343.pdf

faktúra číslo :DF-15-00590
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :31823,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15052
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700214
číslo pošty :1377/2015
digitálna kópia :f151377.pdf

faktúra číslo :DF-15-00591
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :246,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15054
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730918
číslo pošty :1420/2015
digitálna kópia :f151420.pdf

faktúra číslo :DF-15-00604
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :15269,76
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15047
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150273
číslo pošty :1449/2015
digitálna kópia :f151449.pdf

faktúra číslo :DF-15-00605
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :46126,79
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15049
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150879
číslo pošty :1441/2015
digitálna kópia :f151441.pdf

faktúra číslo :DF-15-00606
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :850,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15088
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100535
číslo pošty :1460/2015
digitálna kópia :f151460.pdf

faktúra číslo :DF-15-00607
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1080,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15052
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100534
číslo pošty :1456/2015
digitálna kópia :f151456.pdf

faktúra číslo :DF-15-00611
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :13551,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15110
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150878
číslo pošty :1438/2015
digitálna kópia :f151438.pdf

faktúra číslo :DF-15-00612
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15124
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150877
číslo pošty :1440/2015
digitálna kópia :f151440.pdf

faktúra číslo :DF-15-00613
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4730,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15102
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100537
číslo pošty :1454/2015
digitálna kópia :f151454.pdf

faktúra číslo :DF-15-00614
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15056
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150274
číslo pošty :1448/2015
digitálna kópia :f151448.pdf

faktúra číslo :DF-15-00616
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15054
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024052
číslo pošty :1453/2015
digitálna kópia :f151453.pdf

faktúra číslo :DF-15-00628
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2232,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15116
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100548
číslo pošty :1518/2015
digitálna kópia :f151518.pdf

faktúra číslo :DF-15-00639
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :23021,56
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15048
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186284
číslo pošty :1588/2015
digitálna kópia :f151588.pdf

faktúra číslo :DF-15-00645
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1610,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15034
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
číslo faktúry dodávateľa :3150112
číslo pošty :1521/2015
digitálna kópia :f151521.pdf

faktúra číslo :DF-15-00662
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :367,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15060
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300149
číslo pošty :1568/2015
digitálna kópia :f151568.pdf

faktúra číslo :DF-15-00722
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10870,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15128
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100549
číslo pošty :1517/2015
digitálna kópia :f151517.pdf

faktúra číslo :DF-15-00726
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18110,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15127
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024051
číslo pošty :1451/2015
digitálna kópia :f151451.pdf

faktúra číslo :DF-15-00728
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5115,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15125
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010061
číslo pošty :1524/2015
digitálna kópia :f151524.pdf

faktúra číslo :DF-15-00731
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15123
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150277
číslo pošty :1443/2015
digitálna kópia :f151443.pdf

faktúra číslo :DF-15-00734
popis :uzávery cievne,vodiče
celkom v EUR s DPH :16080,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15114
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150275
číslo pošty :1445/2015
digitálna kópia :f151445.pdf

faktúra číslo :DF-15-00749
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3012,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15052
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100547
číslo pošty :1519/2015
digitálna kópia :f151519.pdf

faktúra číslo :DF-15-00880
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15027
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2150451
číslo pošty :1464/2015
digitálna kópia :f151464.pdf

faktúra číslo :TF-15-00046
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :16927,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730842
číslo pošty :1421/2015
digitálna kópia :f151421.pdf

faktúra číslo :TF-15-00047
popis :tlakomery
celkom v EUR s DPH :142,58
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.02.2015
dodávateľ :CELIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Hagarova 4, Bratislava, 83152
IČO dodávateľa :31403751
číslo faktúry dodávateľa :1501146
číslo pošty :1620/2015
digitálna kópia :f151620.pdf

faktúra číslo :DF-15-00576
popis :posypová soľ
celkom v EUR s DPH :247,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15038
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
číslo faktúry dodávateľa :2021500030
číslo pošty :1494/2015
digitálna kópia :f151494.pdf

faktúra číslo :DF-15-00599
popis :oprava mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :78,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Chladenie s.r.o.
adresa dodávateľa :Pieninská 23, Banská Bystrica, 974 11
IČO dodávateľa :36028860
číslo faktúry dodávateľa :1502003
číslo pošty :1555/2015
digitálna kópia :f151555.pdf

faktúra číslo :DF-15-00602
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1008,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15061
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420151394
číslo pošty :1463/2015
digitálna kópia :f151463.pdf

faktúra číslo :DF-15-00608
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :215,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15107
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800163
číslo pošty :1435/2015
digitálna kópia :f151435.pdf

faktúra číslo :DF-15-00609
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :242,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15113
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800164
číslo pošty :1433/2015
digitálna kópia :f151433.pdf

faktúra číslo :DF-15-00610
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1697,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15113
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800162
číslo pošty :1437/2015
digitálna kópia :f151437.pdf

faktúra číslo :DF-15-00615
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :4335,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15055
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420151403
číslo pošty :1462/2015
digitálna kópia :f151462.pdf

faktúra číslo :DF-15-00620
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3662,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15071
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
číslo faktúry dodávateľa :1020151128
číslo pošty :1486/2015
digitálna kópia :f151486.pdf

faktúra číslo :DF-15-00629
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7576,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15130
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300150
číslo pošty :1516/2015
digitálna kópia :f151516.pdf

faktúra číslo :DF-15-00630
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4128,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15119
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150261
číslo pošty :1523/2015
digitálna kópia :f151523.pdf

faktúra číslo :DF-15-00631
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1230,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15133
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150657
číslo pošty :1527/2015
digitálna kópia :f151527.pdf

faktúra číslo :DF-15-00632
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2160,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15088
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100562
číslo pošty :1576/2015
digitálna kópia :f151576.pdf

faktúra číslo :DF-15-00637
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15049
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV087
číslo pošty :1569/2015
digitálna kópia :f151569.pdf

faktúra číslo :DF-15-00650
popis :prevodník na meranie TK
celkom v EUR s DPH :1240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15002
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150640
číslo pošty :1530/2015
digitálna kópia :f151530.pdf

faktúra číslo :DF-15-00686
popis :posteľná bielizeň
celkom v EUR s DPH :5175,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15009
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
číslo faktúry dodávateľa :201502018
číslo pošty :1844/2015
digitálna kópia :f151844.pdf

faktúra číslo :DF-15-00693
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :7880,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256298832
číslo pošty :1602/2015
digitálna kópia :f151602.pdf

faktúra číslo :DF-15-00703
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15111
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV072
číslo pošty :1635/2015
digitálna kópia :f151635.pdf

faktúra číslo :DF-15-00707
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15135
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150658
číslo pošty :1766/2015
digitálna kópia :f151766.pdf

faktúra číslo :DF-15-00729
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :17551,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15126
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV085
číslo pošty :1570/2015
digitálna kópia :f151570.pdf

faktúra číslo :DF-15-00730
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15121
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV086
číslo pošty :1571/2015
digitálna kópia :f151571.pdf

faktúra číslo :DF-15-00732
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15120
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650009
číslo pošty :1489/2015
digitálna kópia :f151489.pdf

faktúra číslo :DF-15-00733
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15101
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650011
číslo pošty :1488/2015
digitálna kópia :f151488.pdf

faktúra číslo :DF-15-00735
popis :invazívne príslušenstvo
celkom v EUR s DPH :1990,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15122
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150641
číslo pošty :1528/2015
digitálna kópia :f151528.pdf

faktúra číslo :DF-15-00768
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :2845,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15054
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150898
číslo pošty :1515/2015
digitálna kópia :f151515.pdf

faktúra číslo :DF-15-00886
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15044
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150371
číslo pošty :2019/2015
digitálna kópia :f152019.pdf

faktúra číslo :DF-15-00902
popis :obnova dát PACS
celkom v EUR s DPH :1272,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :75220041
číslo pošty :2047/2015
digitálna kópia :f152047.pdf

faktúra číslo :TF-15-00048
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :848,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.02.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153505671
číslo pošty :1511/2015
digitálna kópia :f151511.pdf

faktúra číslo :TF-15-00049
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1430,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.02.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5023535
číslo pošty :1510/2015
digitálna kópia :f151510.pdf

faktúra číslo :DF-15-00530
popis :odpadové vrecia
celkom v EUR s DPH :504,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15011
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215002171
číslo pošty :1471/2015
digitálna kópia :f151471.pdf

faktúra číslo :DF-15-00531
popis :skúška elektr. rozvodov
celkom v EUR s DPH :265,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :41180534
číslo faktúry dodávateľa :15003
číslo pošty :1465/2015
digitálna kópia :f151465.pdf

faktúra číslo :DF-15-00593
popis :púzdra na čipové karty
celkom v EUR s DPH :173,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15010
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :IDSYS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynská 2238, Levice, 934 01
IČO dodávateľa :47182024
číslo faktúry dodávateľa :211500336
číslo pošty :1532/2015
digitálna kópia :f151532.pdf

faktúra číslo :DF-15-00594
popis :výmena kľúčov
celkom v EUR s DPH :154,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100033
číslo pošty :1554/2015
digitálna kópia :f151554.pdf

faktúra číslo :DF-15-00595
popis :výmena kľúčov
celkom v EUR s DPH :2999,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100032
číslo pošty :1553/2015
digitálna kópia :f151553.pdf

faktúra číslo :DF-15-00597
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :118,69
číslo zmluvy :122/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202596327
číslo pošty :1557/2015
digitálna kópia :f151557.pdf

faktúra číslo :DF-15-00633
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15136
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150291
číslo pošty :1582/2015
digitálna kópia :f151582.pdf

faktúra číslo :DF-15-00634
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :872,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15131
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126059
číslo pošty :1591/2015
digitálna kópia :f151591.pdf

faktúra číslo :DF-15-00635
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15112
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126058
číslo pošty :1590/2015
digitálna kópia :f151590.pdf

faktúra číslo :DF-15-00636
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4531,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15106
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126060
číslo pošty :1589/2015
digitálna kópia :f151589.pdf

faktúra číslo :DF-15-00643
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :3161,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15034
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150947
číslo pošty :1577/2015
digitálna kópia :f151577.pdf

faktúra číslo :DF-15-00646
popis :mat. hyg.,kanyly,katétre
celkom v EUR s DPH :7791,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15058
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150678
číslo pošty :1581/2015
digitálna kópia :f151581.pdf

faktúra číslo :DF-15-00651
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :249,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15066
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
číslo faktúry dodávateľa :526/2015
číslo pošty :1603/2015
digitálna kópia :f151603.pdf

faktúra číslo :DF-15-00652
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1689,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15039
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100651
číslo pošty :1595/2015
digitálna kópia :f151595.pdf

faktúra číslo :DF-15-00654
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3274,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100653
číslo pošty :1593/2015
digitálna kópia :f151593.pdf

faktúra číslo :DF-15-00655
popis :sety,kanyly
celkom v EUR s DPH :6134,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176070
číslo pošty :1587/2015
digitálna kópia :f151587.pdf

faktúra číslo :DF-15-00656
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1394,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606480
číslo pošty :1585/2015
digitálna kópia :f151585.pdf

faktúra číslo :DF-15-00657
popis :kynyly
celkom v EUR s DPH :1815,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15031
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176067
číslo pošty :1586/2015
digitálna kópia :f151586.pdf

faktúra číslo :DF-15-00659
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :5602,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15041
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150948
číslo pošty :1575/2015
digitálna kópia :f151575.pdf

faktúra číslo :DF-15-00660
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :175,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15072
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150683
číslo pošty :1580/2015
digitálna kópia :f151580.pdf

faktúra číslo :DF-15-00661
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1363,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15063
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150072
číslo pošty :1605/2015
digitálna kópia :f151605.pdf

faktúra číslo :DF-15-00678
popis :STORNO - oprava DPH
celkom v EUR s DPH :242,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010040
číslo pošty :1508/2015
digitálna kópia :f151508.pdf

faktúra číslo :DF-15-00694
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1032,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15065
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, Bratislava, 81105
IČO dodávateľa :31342213
číslo faktúry dodávateľa :OF/501372
číslo pošty :1666/2015
digitálna kópia :f151666.pdf

faktúra číslo :DF-15-00695
popis :rukavice
celkom v EUR s DPH :374,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15067
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256299027
číslo pošty :1640/2015
digitálna kópia :f151640.pdf

faktúra číslo :DF-15-00699
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15043
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10150139
číslo pošty :1634/2015
digitálna kópia :f151634.pdf

faktúra číslo :DF-15-00727
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1332,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15140
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010066
číslo pošty :1647/2015
digitálna kópia :f151647.pdf

faktúra číslo :DF-15-00737
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15139
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150943
číslo pošty :1573/2015
digitálna kópia :f151573.pdf

faktúra číslo :DF-15-00769
popis :materiál hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :3509,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626564
číslo pošty :1592/2015
digitálna kópia :f151592.pdf

faktúra číslo :DF-15-00770
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3669,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15051
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :FV-062/2015
číslo pošty :1604/2015
digitálna kópia :f151604.pdf

faktúra číslo :DF-15-00771
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2809,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15052
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2150466
číslo pošty :1596/2015
digitálna kópia :f151596.pdf

faktúra číslo :DF-15-00776
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3576,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15056
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :VAMEX, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
IČO dodávateľa :18626513
číslo faktúry dodávateľa :201561197
číslo pošty :1882/2015
digitálna kópia :f151882.pdf

faktúra číslo :DF-15-00785
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2018,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15042
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606463
číslo pošty :1594/2015
digitálna kópia :f151594.pdf

faktúra číslo :DF-15-00856
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :250,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15068
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150940
číslo pošty :1574/2015
digitálna kópia :f151574.pdf

faktúra číslo :DF-15-00964
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15045
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150907
číslo pošty :2103/2015
digitálna kópia :f152103.pdf

faktúra číslo :TF-15-00050
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :3,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010041
číslo pošty :1509/2015
digitálna kópia :f151509.pdf

faktúra číslo :DF-15-00573
popis :čistiace prostriedky
celkom v EUR s DPH :182,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15010
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150075
číslo pošty :1533/2015
digitálna kópia :f151533.pdf

faktúra číslo :DF-15-00627
popis :PHM 2/2015
celkom v EUR s DPH :27,58
číslo zmluvy :016B/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700065141
číslo pošty :1700/2015
digitálna kópia :f151700.pdf

faktúra číslo :DF-15-00647
popis :zdrav.obuv zamestnanci
celkom v EUR s DPH :345,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP14067
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08
IČO dodávateľa :44962983
číslo faktúry dodávateľa :11500097
číslo pošty :1648/2015
digitálna kópia :f151648.pdf

faktúra číslo :DF-15-00653
popis :materiál hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :2981,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15036
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150148
číslo pošty :1598/2015
digitálna kópia :f151598.pdf

faktúra číslo :DF-15-00682
popis :oprava zál. zdroja RTG
celkom v EUR s DPH :396,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :INPROMA spol. s r. o., Košice
adresa dodávateľa :Podtatranského 7, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :17077737
číslo faktúry dodávateľa :15017
číslo pošty :1665/2015
digitálna kópia :f151665.pdf

faktúra číslo :DF-15-00690
popis :sety
celkom v EUR s DPH :497,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15030
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150145
číslo pošty :1599/2015
digitálna kópia :f151599.pdf

faktúra číslo :DF-15-00712
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9911,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15132
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015087
číslo pošty :1711/2015
digitálna kópia :f151711.pdf

faktúra číslo :DF-15-00719
popis :uzávery cievne,katétre
celkom v EUR s DPH :1232,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15137
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800175
číslo pošty :1667/2015
digitálna kópia :f151667.pdf

faktúra číslo :DF-15-00720
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15109
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194105
číslo pošty :1636/2015
digitálna kópia :f151636.pdf

faktúra číslo :DF-15-00721
popis :príslušenstvo invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :37386,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15109
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194061
číslo pošty :1638/2015
digitálna kópia :f151638.pdf

faktúra číslo :DF-15-00723
popis :oprava výťahu
celkom v EUR s DPH :216,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM11020
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :485064467
číslo pošty :1849/2015
digitálna kópia :f151849.pdf

faktúra číslo :DF-15-00739
popis :mater.hygienický
celkom v EUR s DPH :67,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15041
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256299107
číslo pošty :1681/2015
digitálna kópia :f151681.pdf

faktúra číslo :DF-15-00748
popis :príslušenstvo invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :13356,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15049
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV097
číslo pošty :1668/2015
digitálna kópia :f151668.pdf

faktúra číslo :DF-15-00796
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4873,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15105
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150147
číslo pošty :1601/2015
digitálna kópia :f151601.pdf

faktúra číslo :DF-15-00813
popis :sety,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4432,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15171
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150146
číslo pošty :1597/2015
digitálna kópia :f151597.pdf

faktúra číslo :DF-15-00842
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :612,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15096
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194064
číslo pošty :1637/2015
digitálna kópia :f151637.pdf

faktúra číslo :DF-15-00843
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14843
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015086
číslo pošty :1712/2015
digitálna kópia :f151712.pdf

faktúra číslo :DF-15-00878
popis :kanyly,katétre
celkom v EUR s DPH :2925,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15017
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150133
číslo pošty :1600/2015
digitálna kópia :f151600.pdf

faktúra číslo :DF-15-00881
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OKJ15001
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
číslo faktúry dodávateľa :3150129
číslo pošty :1669/2015
digitálna kópia :f151669.pdf

faktúra číslo :TF-15-00051
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :53,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :17.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010044
číslo pošty :1565/2015
digitálna kópia :f151565.pdf

faktúra číslo :DF-15-00626
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :712,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :FV-420/2014
číslo pošty :1621/2015
digitálna kópia :f151621.pdf

faktúra číslo :DF-15-00674
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1877,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15059
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201503401
číslo pošty :1675/2015
digitálna kópia :f151675.pdf

faktúra číslo :DF-15-00675
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :628,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15060
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201503421
číslo pošty :1676/2015
digitálna kópia :f151676.pdf

faktúra číslo :DF-15-00685
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :120,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015026
číslo pošty :1764/2015
digitálna kópia :f151764.pdf

faktúra číslo :DF-15-00688
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :20070,66
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15054
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151044
číslo pošty :1725/2015
digitálna kópia :f151725.pdf

faktúra číslo :DF-15-00691
popis :návlek na RTG hlavicu
celkom v EUR s DPH :319,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15039
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150241
číslo pošty :1680/2015
digitálna kópia :f151680.pdf

faktúra číslo :DF-15-00700
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :191,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15016
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700254
číslo pošty :1644/2015
digitálna kópia :f151644.pdf

faktúra číslo :DF-15-00701
popis :okruhy dýchacie,kanyly,katétre
celkom v EUR s DPH :2515,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15021
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700255
číslo pošty :1643/2015
digitálna kópia :f151643.pdf

faktúra číslo :DF-15-00702
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :415,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15026
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700257
číslo pošty :1641/2015
digitálna kópia :f151641.pdf

faktúra číslo :DF-15-00710
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4104,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15138
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV098
číslo pošty :1739/2015
digitálna kópia :f151739.pdf

faktúra číslo :DF-15-00711
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1874,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15127
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024107
číslo pošty :1713/2015
digitálna kópia :f151713.pdf

faktúra číslo :DF-15-00715
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :210,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15114
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150301
číslo pošty :1687/2015
digitálna kópia :f151687.pdf

faktúra číslo :DF-15-00718
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4672,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15131
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126062
číslo pošty :1685/2015
digitálna kópia :f151685.pdf

faktúra číslo :DF-15-00740
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :255,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100720
číslo pošty :1686/2015
digitálna kópia :f151686.pdf

faktúra číslo :DF-15-00742
popis :mat. hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :3373,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15040
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700252
číslo pošty :1646/2015
digitálna kópia :f151646.pdf

faktúra číslo :DF-15-00743
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :22048,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700253
číslo pošty :1645/2015
digitálna kópia :f151645.pdf

faktúra číslo :DF-15-00745
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :8101,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194181
číslo pošty :1714/2015
digitálna kópia :f151714.pdf

faktúra číslo :DF-15-00746
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1016,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194242
číslo pošty :1715/2015
digitálna kópia :f151715.pdf

faktúra číslo :DF-15-00747
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2389,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15059
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151006
číslo pošty :1738/2015
digitálna kópia :f151738.pdf

faktúra číslo :DF-15-00750
popis :tesnenie dverí
celkom v EUR s DPH :574,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15025
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115/062
číslo pošty :1884/2015
digitálna kópia :f151884.pdf

faktúra číslo :DF-15-00780
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :48245,78
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15052
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150305
číslo pošty :1688/2015
digitálna kópia :f151688.pdf

faktúra číslo :DF-15-00790
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10584,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15046
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150304
číslo pošty :1689/2015
digitálna kópia :f151689.pdf

faktúra číslo :DF-15-00793
popis :mat.diagnostický,oxysenzory
celkom v EUR s DPH :4210,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15024
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700256
číslo pošty :1642/2015
digitálna kópia :f151642.pdf

faktúra číslo :DF-15-00839
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15156
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :750078
číslo pošty :1869/2015
digitálna kópia :f151869.pdf

faktúra číslo :DF-15-00840
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3810,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15156
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650013
číslo pošty :1868/2015
digitálna kópia :f151868.pdf

faktúra číslo :DF-15-00862
popis :materiál hygienický,nite
celkom v EUR s DPH :15740,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606503
číslo pošty :1684/2015
digitálna kópia :f151684.pdf

faktúra číslo :DF-15-00863
popis :mat. hyg.,kanyly
celkom v EUR s DPH :12184,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15058
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150769
číslo pošty :1811/2015
digitálna kópia :f151811.pdf

faktúra číslo :DF-15-00885
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15046
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151201
číslo pošty :2031/2015
digitálna kópia :f152031.pdf

faktúra číslo :DF-15-00891
popis :oprava ZT
celkom v EUR s DPH :102,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI003367
číslo pošty :1982/2015
digitálna kópia :f151982.pdf

faktúra číslo :DF-15-00892
popis :oprava ZT
celkom v EUR s DPH :269,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI003366
číslo pošty :1983/2015
digitálna kópia :f151983.pdf

faktúra číslo :IF-15-00011
popis :Dodávka a montáž vzduchotechniky - PIK
celkom v EUR s DPH :3309,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :Ing. Anton Heško s.r.o.
adresa dodávateľa :Kremnička 79, Banská Bystrica, 97403
IČO dodávateľa :31578489
číslo faktúry dodávateľa :20150025
číslo pošty :1716/2015
digitálna kópia :f151716.pdf

faktúra číslo :IF-15-00014
popis :licencie Medicínskeho inf. systému PROMIS
celkom v EUR s DPH :26160,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :PROSOFT s.r.o.
adresa dodávateľa :Letná 27, Košice, 4011
IČO dodávateľa :31666540
číslo faktúry dodávateľa :VF2015.047
číslo pošty :1756/2015
digitálna kópia :f151756.pdf

faktúra číslo :TF-15-00053
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :260,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150572
číslo pošty :1679/2015
digitálna kópia :f151679.pdf

faktúra číslo :TF-15-00055
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :188,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.02.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-001212
číslo pošty :1677/2015
digitálna kópia :f151677.pdf

faktúra číslo :DF-15-00648
popis :oprava RTG zástery
celkom v EUR s DPH :10,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :ORTOTECH s.r.o.
adresa dodávateľa :Námestie L.Svobodu 1, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31619631
číslo faktúry dodávateľa :49/2015
číslo pošty :1674/2015
digitálna kópia :f151674.pdf

faktúra číslo :DF-15-00649
popis :odpadové vrecia
celkom v EUR s DPH :504,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15011
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215002343
číslo pošty :1671/2015
digitálna kópia :f151671.pdf

faktúra číslo :DF-15-00673
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :241,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15058
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010050
číslo pošty :1727/2015
digitálna kópia :f151727.pdf

faktúra číslo :DF-15-00676
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :640,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15061
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731117
číslo pošty :1698/2015
digitálna kópia :f151698.pdf

faktúra číslo :DF-15-00677
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :11478,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15062
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731116
číslo pošty :1697/2015
digitálna kópia :f151697.pdf

faktúra číslo :DF-15-00681
popis :servis monitora ZT
celkom v EUR s DPH :106,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150082
číslo pošty :1690/2015
digitálna kópia :f151690.pdf

faktúra číslo :DF-15-00684
popis :odbor. prehl. AUTOCAT-ZT
celkom v EUR s DPH :602,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Teleflex Medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Valová 49, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :34137921
číslo faktúry dodávateľa :36010742
číslo pošty :1765/2015
digitálna kópia :f151765.pdf

faktúra číslo :DF-15-00687
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :483,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15043
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151005
číslo pošty :1736/2015
digitálna kópia :f151736.pdf

faktúra číslo :DF-15-00697
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2160,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15034
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151000
číslo pošty :1737/2015
digitálna kópia :f151737.pdf

faktúra číslo :DF-15-00704
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13950,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15150
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151008
číslo pošty :1735/2015
digitálna kópia :f151735.pdf

faktúra číslo :DF-15-00705
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3823,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15142
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151007
číslo pošty :1734/2015
digitálna kópia :f151734.pdf

faktúra číslo :DF-15-00706
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7560,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15155
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151009
číslo pošty :1733/2015
digitálna kópia :f151733.pdf

faktúra číslo :DF-15-00708
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2032,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15143
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800202
číslo pošty :1741/2015
digitálna kópia :f151741.pdf

faktúra číslo :DF-15-00709
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3744,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15130
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300164
číslo pošty :1740/2015
digitálna kópia :f151740.pdf

faktúra číslo :DF-15-00713
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :15152,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15151
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300167
číslo pošty :1709/2015
digitálna kópia :f151709.pdf

faktúra číslo :DF-15-00714
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15109
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194343
číslo pošty :1707/2015
digitálna kópia :f151707.pdf

faktúra číslo :DF-15-00738
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :606,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15018
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176072
číslo pošty :1683/2015
digitálna kópia :f151683.pdf

faktúra číslo :DF-15-00741
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :6264,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176073
číslo pošty :1682/2015
digitálna kópia :f151682.pdf

faktúra číslo :DF-15-00779
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1262,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15001
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194322
číslo pošty :1708/2015
digitálna kópia :f151708.pdf

faktúra číslo :DF-15-00783
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1314,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15040
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100628
číslo pošty :1819/2015
digitálna kópia :f151819.pdf

faktúra číslo :DF-15-00787
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3909,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15046
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150320
číslo pošty :1808/2015
digitálna kópia :f151808.pdf

faktúra číslo :DF-15-00792
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7282,00
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15055
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186313
číslo pošty :1874/2015
digitálna kópia :f151874.pdf

faktúra číslo :DF-15-00794
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15152
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024131
číslo pošty :1824/2015
digitálna kópia :f151824.pdf

faktúra číslo :DF-15-00798
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2550,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15160
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100627
číslo pošty :1817/2015
digitálna kópia :f151817.pdf

faktúra číslo :DF-15-00799
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10840,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15134
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV101
číslo pošty :1810/2015
digitálna kópia :f151810.pdf

faktúra číslo :DF-15-00807
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7299,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15157
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV102
číslo pošty :1972/2015
digitálna kópia :f151972.pdf

faktúra číslo :DF-15-00819
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15146
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150313
číslo pošty :1807/2015
digitálna kópia :f151807.pdf

faktúra číslo :DF-15-00834
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10496,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15149
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100626
číslo pošty :1822/2015
digitálna kópia :f151822.pdf

faktúra číslo :DF-15-00836
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2061,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15162
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150783
číslo pošty :1812/2015
digitálna kópia :f151812.pdf

faktúra číslo :DF-15-00846
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :379,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194390
číslo pošty :1767/2015
digitálna kópia :f151767.pdf

faktúra číslo :DF-15-00864
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1992,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15058
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024132
číslo pošty :1862/2015
digitálna kópia :f151862.pdf

faktúra číslo :DF-15-00866
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15060
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100629
číslo pošty :1818/2015
digitálna kópia :f151818.pdf

faktúra číslo :DF-15-00867
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3600,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15014
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV103
číslo pošty :1974/2015
digitálna kópia :f151974.pdf

faktúra číslo :DF-15-00874
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15004
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV104
číslo pošty :1973/2015
digitálna kópia :f151973.pdf

faktúra číslo :DF-15-00875
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3624,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15063
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV100
číslo pošty :1809/2015
digitálna kópia :f151809.pdf

faktúra číslo :DF-15-00876
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :336,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15052
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100624
číslo pošty :1821/2015
digitálna kópia :f151821.pdf

faktúra číslo :DF-15-00906
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :913,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15128
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100625
číslo pošty :1820/2015
digitálna kópia :f151820.pdf

faktúra číslo :IF-15-00013
popis :zošívačka NOVUS
celkom v EUR s DPH :23,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :CECH Company s.r.o.
adresa dodávateľa :Mierová 1742, Čadca, 022 01
IČO dodávateľa :36378119
číslo faktúry dodávateľa :12151004
číslo pošty :1891/2015
digitálna kópia :f151891.pdf

faktúra číslo :TF-15-00054
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :245,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010049
číslo pošty :1678/2015
digitálna kópia :f151678.pdf

faktúra číslo :TF-15-00056
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12319,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731031
číslo pošty :1696/2015
digitálna kópia :f151696.pdf

faktúra číslo :TF-15-00057
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :32,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111511231
číslo pošty :1695/2015
digitálna kópia :f151695.pdf

faktúra číslo :TF-15-00063
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :3,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010052
číslo pošty :1731/2015
digitálna kópia :f151731.pdf

faktúra číslo :TF-15-00064
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :53,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010051
číslo pošty :1730/2015
digitálna kópia :f151730.pdf

faktúra číslo :DF-15-00683
popis :tabletová soľ
celkom v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15051
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
číslo faktúry dodávateľa :2021500037
číslo pošty :1754/2015
digitálna kópia :f151754.pdf

faktúra číslo :DF-15-00757
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5247,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15071
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500100
číslo pošty :1842/2015
digitálna kópia :f151842.pdf

faktúra číslo :DF-15-00758
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :76,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15068
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201503566
číslo pošty :1797/2015
digitálna kópia :f151797.pdf

faktúra číslo :DF-15-00759
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15070
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :46182870
číslo faktúry dodávateľa :34500099
číslo pošty :1843/2015
digitálna kópia :f151843.pdf

faktúra číslo :DF-15-00764
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :76,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15064
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201503568
číslo pošty :1856/2015
digitálna kópia :f151856.pdf

faktúra číslo :DF-15-00765
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :128,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15066
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111511425
číslo pošty :1792/2015
digitálna kópia :f151792.pdf

faktúra číslo :DF-15-00766
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3656,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15067
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700283
číslo pošty :1793/2015
digitálna kópia :f151793.pdf

faktúra číslo :DF-15-00777
popis :prísl. k mimotel.obehu,sety
celkom v EUR s DPH :4116,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15048
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201503562
číslo pošty :1881/2015
digitálna kópia :f151881.pdf

faktúra číslo :DF-15-00786
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :25477,21
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15056
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150335
číslo pošty :1934/2015
digitálna kópia :f151934.pdf

faktúra číslo :DF-15-00791
popis :sety
celkom v EUR s DPH :14083,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15044
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :3001944452
číslo pošty :1826/2015
digitálna kópia :f151826.pdf

faktúra číslo :DF-15-00795
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3820,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15109
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194450
číslo pošty :1825/2015
digitálna kópia :f151825.pdf

faktúra číslo :DF-15-00797
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1722,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15133
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150806
číslo pošty :1816/2015
digitálna kópia :f151816.pdf

faktúra číslo :DF-15-00820
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :9070,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15145
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150251
číslo pošty :1927/2015
digitálna kópia :f151927.pdf

faktúra číslo :DF-15-00835
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4122,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15162
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150809
číslo pošty :1813/2015
digitálna kópia :f151813.pdf

faktúra číslo :DF-15-00837
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :246,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15056
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150807
číslo pošty :1814/2015
digitálna kópia :f151814.pdf

faktúra číslo :DF-15-00838
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3237,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15100
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150808
číslo pošty :1815/2015
digitálna kópia :f151815.pdf

faktúra číslo :DF-15-00841
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3820,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15096
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194449
číslo pošty :1827/2015
digitálna kópia :f151827.pdf

faktúra číslo :DF-15-00844
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :604,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194442
číslo pošty :1865/2015
digitálna kópia :f151865.pdf

faktúra číslo :DF-15-00845
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :288,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15050
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194421
číslo pošty :1866/2015
digitálna kópia :f151866.pdf

faktúra číslo :DF-15-00857
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1507,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15068
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151028
číslo pošty :1724/2015
digitálna kópia :f151724.pdf

faktúra číslo :DF-15-00858
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15042
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150252
číslo pošty :1928/2015
digitálna kópia :f151928.pdf

faktúra číslo :DF-15-00882
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :850,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15034
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151036
číslo pošty :1823/2015
digitálna kópia :f151823.pdf

faktúra číslo :IF-15-00012
popis :trezor Safetronics
celkom v EUR s DPH :821,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :BONPRODUCT s.r.o.
adresa dodávateľa :Bakossova 14464/3H, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36649635
číslo faktúry dodávateľa :VF15/2025
číslo pošty :1755/2015
digitálna kópia :f151755.pdf

faktúra číslo :TF-15-00058
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :310,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010057
číslo pošty :1704/2015
digitálna kópia :f151704.pdf

faktúra číslo :TF-15-00059
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :279,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111511427
číslo pošty :1791/2015
digitálna kópia :f151791.pdf

faktúra číslo :TF-15-00062
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :16,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.02.2015
dodávateľ :TOPVET BB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 284, Nemce, 974 01
IČO dodávateľa :46277129
číslo faktúry dodávateľa :201501504
číslo pošty :1839/2015
digitálna kópia :f151839.pdf

faktúra číslo :DF-15-00724
popis :kolienko k pneumotachografu
celkom v EUR s DPH :17,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15058
dátum doručenia :22.02.2015
dodávateľ :HOrňáček-JAEGER
adresa dodávateľa :Sabinovská 5, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :14006162
číslo faktúry dodávateľa :150208
číslo pošty :1847/2015
digitálna kópia :f151847.pdf

faktúra číslo :TF-15-00074
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :76,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.02.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5026892
číslo pošty :2158/2015
digitálna kópia :f152158.pdf

faktúra číslo :DF-15-00679
popis :žiarivky
celkom v EUR s DPH :182,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :NTS15011
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, Detva, 96212
IČO dodávateľa :36618756
číslo faktúry dodávateľa :20150150
číslo pošty :1845/2015
digitálna kópia :f151845.pdf

faktúra číslo :DF-15-00725
popis :meranie spalín
celkom v EUR s DPH :936,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Národná energetická spoločnosť a. s.
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 2, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :43769233
číslo faktúry dodávateľa :2015/29
číslo pošty :1848/2015
digitálna kópia :f151848.pdf

faktúra číslo :DF-15-00756
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :417,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15069
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150065
číslo pošty :1857/2015
digitálna kópia :f151857.pdf

faktúra číslo :DF-15-00763
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :6463,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15065
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700286
číslo pošty :1798/2015
digitálna kópia :f151798.pdf

faktúra číslo :DF-15-00767
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :268,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15063
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010058
číslo pošty :1796/2015
digitálna kópia :f151796.pdf

faktúra číslo :DF-15-00778
popis :zdrav.obuv
celkom v EUR s DPH :1069,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP15007
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :35250674
číslo faktúry dodávateľa :JOK15/056
číslo pošty :1913/2015
digitálna kópia :f151913.pdf

faktúra číslo :DF-15-00781
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :2400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15045
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :CS Medical s. r. o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :47825910
číslo faktúry dodávateľa :OF6/2015
číslo pošty :1789/2015
digitálna kópia :f151789.pdf

faktúra číslo :DF-15-00782
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15059
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024178
číslo pošty :1863/2015
digitálna kópia :f151863.pdf

faktúra číslo :DF-15-00784
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6544,99
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15057
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151099
číslo pošty :1926/2015
digitálna kópia :f151926.pdf

faktúra číslo :DF-15-00800
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2300,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15094
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150241
číslo pošty :1930/2015
digitálna kópia :f151930.pdf

faktúra číslo :DF-15-00801
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2340,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15075
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300174
číslo pošty :1931/2015
digitálna kópia :f151931.pdf

faktúra číslo :DF-15-00803
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12948,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15111
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV112
číslo pošty :1962/2015
digitálna kópia :f151962.pdf

faktúra číslo :DF-15-00806
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2736,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15169
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV114
číslo pošty :1964/2015
digitálna kópia :f151964.pdf

faktúra číslo :DF-15-00808
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15165
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100667
číslo pošty :1970/2015
digitálna kópia :f151970.pdf

faktúra číslo :DF-15-00811
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15082
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV113
číslo pošty :1963/2015
digitálna kópia :f151963.pdf

faktúra číslo :DF-15-00812
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1394,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15138
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV115
číslo pošty :1961/2015
digitálna kópia :f151961.pdf

faktúra číslo :DF-15-00815
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15167
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126074
číslo pošty :1871/2015
digitálna kópia :f151871.pdf

faktúra číslo :DF-15-00816
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15163
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300175
číslo pošty :1933/2015
digitálna kópia :f151933.pdf

faktúra číslo :DF-15-00817
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15164
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151098
číslo pošty :1925/2015
digitálna kópia :f151925.pdf

faktúra číslo :DF-15-00818
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5229,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15161
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126070
číslo pošty :1878/2015
digitálna kópia :f151878.pdf

faktúra číslo :DF-15-00832
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :22700,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15148
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126071
číslo pošty :1877/2015
digitálna kópia :f151877.pdf

faktúra číslo :DF-15-00833
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4884,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15144
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126072
číslo pošty :1870/2015
digitálna kópia :f151870.pdf

faktúra číslo :DF-15-00847
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :892,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15039
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100775
číslo pošty :1873/2015
digitálna kópia :f151873.pdf

faktúra číslo :DF-15-00853
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3200,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626655
číslo pošty :1879/2015
digitálna kópia :f151879.pdf

faktúra číslo :DF-15-00855
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :13682,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626639
číslo pošty :1880/2015
digitálna kópia :f151880.pdf

faktúra číslo :DF-15-00860
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :5537,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256299583
číslo pošty :1867/2015
digitálna kópia :f151867.pdf

faktúra číslo :DF-15-00861
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :353,71
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256299601
číslo pošty :1942/2015
digitálna kópia :f151942.pdf

faktúra číslo :DF-15-00865
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :204,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15070
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126073
číslo pošty :1876/2015
digitálna kópia :f151876.pdf

faktúra číslo :DF-15-00868
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10080,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR14283
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300172
číslo pošty :1929/2015
digitálna kópia :f151929.pdf

faktúra číslo :DF-15-00870
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :4452,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15066
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100668
číslo pošty :1971/2015
digitálna kópia :f151971.pdf

faktúra číslo :DF-15-00887
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :5695,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15047
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150372
číslo pošty :2018/2015
digitálna kópia :f152018.pdf

faktúra číslo :DF-15-00901
popis :oprava motorčeka k pílke
celkom v EUR s DPH :75,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :32027028
číslo faktúry dodávateľa :42064
číslo pošty :2091/2015
digitálna kópia :f152091.pdf

faktúra číslo :DF-15-00928
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :930,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15158
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150273
číslo pošty :2011/2015
digitálna kópia :f152011.pdf

faktúra číslo :TF-15-00060
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1191,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111512223
číslo pošty :1790/2015
digitálna kópia :f151790.pdf

faktúra číslo :TF-15-00065
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :117,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.02.2015
dodávateľ :Life Group s. r. o.
adresa dodávateľa :Opavská 26, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :45963568
číslo faktúry dodávateľa :20150174
číslo pošty :1858/2015
digitálna kópia :f151858.pdf

faktúra číslo :DF-15-00692
popis :elektro-materiál
celkom v EUR s DPH :97,31
číslo zmluvy :
číslo objednávky :NTS15016
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
číslo faktúry dodávateľa :016/2015
číslo pošty :1846/2015
digitálna kópia :f151846.pdf

faktúra číslo :DF-15-00751
popis :káble
celkom v EUR s DPH :470,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15040
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150088
číslo pošty :1885/2015
digitálna kópia :f151885.pdf

faktúra číslo :DF-15-00753
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1100,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15073
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194657
číslo pošty :1908/2015
digitálna kópia :f151908.pdf

faktúra číslo :DF-15-00755
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3191,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15074
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700298
číslo pošty :1896/2015
digitálna kópia :f151896.pdf

faktúra číslo :DF-15-00802
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15152
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024188
číslo pošty :1932/2015
digitálna kópia :f151932.pdf

faktúra číslo :DF-15-00804
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1018,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15132
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015100
číslo pošty :1969/2015
digitálna kópia :f151969.pdf

faktúra číslo :DF-15-00809
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :783,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15159
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015101
číslo pošty :1966/2015
digitálna kópia :f151966.pdf

faktúra číslo :DF-15-00814
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4539,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15166
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194679
číslo pošty :1938/2015
digitálna kópia :f151938.pdf

faktúra číslo :DF-15-00848
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1788,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15055
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176082
číslo pošty :1872/2015
digitálna kópia :f151872.pdf

faktúra číslo :DF-15-00851
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :256,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15069
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :44484275
číslo faktúry dodávateľa :10150157
číslo pošty :2024/2015
digitálna kópia :f152024.pdf

faktúra číslo :DF-15-00854
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :8941,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256299786
číslo pošty :1960/2015
digitálna kópia :f151960.pdf

faktúra číslo :DF-15-00899
popis :brúsenie nástrojov
celkom v EUR s DPH :87,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194700
číslo pošty :2045/2015
digitálna kópia :f152045.pdf

faktúra číslo :DF-15-00940
popis :skúšky plynových zariadení
celkom v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :W-SERVIS
adresa dodávateľa :Bazovského 17, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :43314309
číslo faktúry dodávateľa :2015049
číslo pošty :2187/2015
digitálna kópia :f152187.pdf

faktúra číslo :TF-15-00061
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :55,49
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111512443
číslo pošty :1841/2015
digitálna kópia :f151841.pdf

faktúra číslo :TF-15-00066
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :343,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :24.02.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150638
číslo pošty :1904/2015
digitálna kópia :f151904.pdf

faktúra číslo :DF-15-00754
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1009,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15072
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700312
číslo pošty :1907/2015
digitálna kópia :f151907.pdf

faktúra číslo :DF-15-00788
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre,
celkom v EUR s DPH :33237,63
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15062
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151191
číslo pošty :2030/2015
digitálna kópia :f152030.pdf

faktúra číslo :DF-15-00789
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :16852,00
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15060
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150367
číslo pošty :2020/2015
digitálna kópia :f152020.pdf

faktúra číslo :DF-15-00805
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1401,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15105
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150186
číslo pošty :1968/2015
digitálna kópia :f151968.pdf

faktúra číslo :DF-15-00810
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :20908,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15153
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150295
číslo pošty :1965/2015
digitálna kópia :f151965.pdf

faktúra číslo :DF-15-00821
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4531,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15167
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126080
číslo pošty :2021/2015
digitálna kópia :f152021.pdf

faktúra číslo :DF-15-00822
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10579,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15129
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800230
číslo pošty :2012/2015
digitálna kópia :f152012.pdf

faktúra číslo :DF-15-00823
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :406,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15097
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800229
číslo pošty :2013/2015
digitálna kópia :f152013.pdf

faktúra číslo :DF-15-00824
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2577,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15137
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800231
číslo pošty :2014/2015
digitálna kópia :f152014.pdf

faktúra číslo :DF-15-00825
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :4458,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15168
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800234
číslo pošty :2015/2015
digitálna kópia :f152015.pdf

faktúra číslo :DF-15-00828
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :436,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15131
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126081
číslo pošty :2022/2015
digitálna kópia :f152022.pdf

faktúra číslo :DF-15-00849
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3355,33
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15062
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1502040
číslo pošty :1923/2015
digitálna kópia :f151923.pdf

faktúra číslo :DF-15-00850
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1242,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15057
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256299872
číslo pošty :2025/2015
digitálna kópia :f152025.pdf

faktúra číslo :DF-15-00852
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :200,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15078
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256299949
číslo pošty :2027/2015
digitálna kópia :f152027.pdf

faktúra číslo :DF-15-00869
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1135,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15069
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420151780
číslo pošty :1935/2015
digitálna kópia :f151935.pdf

faktúra číslo :DF-15-00879
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1056,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15025
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700309
číslo pošty :1940/2015
digitálna kópia :f151940.pdf

faktúra číslo :DF-15-00884
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15050
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151202
číslo pošty :2032/2015
digitálna kópia :f152032.pdf

faktúra číslo :DF-15-00900
popis :oprava sondy
celkom v EUR s DPH :10122,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :75220058
číslo pošty :2046/2015
digitálna kópia :f152046.pdf

faktúra číslo :DF-15-00910
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2435,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15075
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150071
číslo pošty :1956/2015
digitálna kópia :f151956.pdf

faktúra číslo :DF-15-00939
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1452,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15074
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, Pezinok, 902 01
IČO dodávateľa :45487090
číslo faktúry dodávateľa :1590088
číslo pošty :2010/2015
digitálna kópia :f152010.pdf

faktúra číslo :DF-15-00945
popis :Ekg káble
celkom v EUR s DPH :564,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15036
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015090262
číslo pošty :2199/2015
digitálna kópia :f152199.pdf

faktúra číslo :DF-15-00946
popis :oprava servoventilátora
celkom v EUR s DPH :236,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
číslo faktúry dodávateľa :2015090261
číslo pošty :2200/2015
digitálna kópia :f152200.pdf

faktúra číslo :DF-15-00951
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :12024,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15059
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700310
číslo pošty :1939/2015
digitálna kópia :f151939.pdf

faktúra číslo :DF-15-00968
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2484,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15041
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
číslo faktúry dodávateľa :3150142
číslo pošty :2082/2015
digitálna kópia :f152082.pdf

faktúra číslo :TF-15-00067
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :312,03
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :DCX spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :47133694
číslo faktúry dodávateľa :15010065
číslo pošty :2006/2015
digitálna kópia :f152006.pdf

faktúra číslo :TF-15-00069
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :453,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.02.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153507247
číslo pošty :2007/2015
digitálna kópia :f152007.pdf

faktúra číslo :DF-15-00760
popis :polička
celkom v EUR s DPH :13,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :BONPRODUCT s.r.o.
adresa dodávateľa :Bakossova 14464/3H, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36649635
číslo faktúry dodávateľa :VF15/2033
číslo pošty :1955/2015
digitálna kópia :f151955.pdf

faktúra číslo :DF-15-00826
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :813,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15175
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800239
číslo pošty :2016/2015
digitálna kópia :f152016.pdf

faktúra číslo :DF-15-00827
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :12384,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15178
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150368
číslo pošty :2017/2015
digitálna kópia :f152017.pdf

faktúra číslo :DF-15-00829
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7260,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15176
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151190
číslo pošty :2026/2015
digitálna kópia :f152026.pdf

faktúra číslo :DF-15-00830
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15180
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151189
číslo pošty :2028/2015
digitálna kópia :f152028.pdf

faktúra číslo :DF-15-00831
popis :sety
celkom v EUR s DPH :191,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15109
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300194891
číslo pošty :2029/2015
digitálna kópia :f152029.pdf

faktúra číslo :DF-15-00871
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :845,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15054
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14024248
číslo pošty :2023/2015
digitálna kópia :f152023.pdf

faktúra číslo :DF-15-00872
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :792,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15060
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100751
číslo pošty :2009/2015
digitálna kópia :f152009.pdf

faktúra číslo :DF-15-00873
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :672,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15052
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100748
číslo pošty :2008/2015
digitálna kópia :f152008.pdf

faktúra číslo :DF-15-00889
popis :káble ZT
celkom v EUR s DPH :35,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15073
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20151192
číslo pošty :2005/2015
digitálna kópia :f152005.pdf

faktúra číslo :DF-15-00890
popis :káble EKG
celkom v EUR s DPH :108,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15076
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111500487
číslo pošty :1993/2015
digitálna kópia :f151993.pdf

faktúra číslo :DF-15-00893
popis :výmena spojky-zámok
celkom v EUR s DPH :171,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100037
číslo pošty :2041/2015
digitálna kópia :f152041.pdf

faktúra číslo :DF-15-00929
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1440,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15173
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV123
číslo pošty :2115/2015
digitálna kópia :f152115.pdf

faktúra číslo :DF-15-00950
popis :konektor
celkom v EUR s DPH :27,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15014
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150877
číslo pošty :2073/2015
digitálna kópia :f152073.pdf

faktúra číslo :DF-15-00955
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :430,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15077
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150292
číslo pošty :2083/2015
digitálna kópia :f152083.pdf

faktúra číslo :DF-15-00956
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :24,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15022
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150879
číslo pošty :2072/2015
digitálna kópia :f152072.pdf

faktúra číslo :DF-15-00957
popis :mat.hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :1477,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15058
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150881
číslo pošty :2075/2015
digitálna kópia :f152075.pdf

faktúra číslo :DF-15-00958
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :179,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15022
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150901
číslo pošty :2077/2015
digitálna kópia :f152077.pdf

faktúra číslo :DF-15-00966
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15051
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, Praha 4, 14221
IČO dodávateľa :28480830
číslo faktúry dodávateľa :FE00007/15
číslo pošty :2118/2015
digitálna kópia :f152118.pdf

faktúra číslo :DF-15-00967
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :89886,18
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15061
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186336
číslo pošty :2129/2015
digitálna kópia :f152129.pdf

faktúra číslo :DF-15-00970
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15064
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV122
číslo pošty :2114/2015
digitálna kópia :f152114.pdf

faktúra číslo :DF-15-00971
popis :spojky
celkom v EUR s DPH :756,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15010
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150880
číslo pošty :2071/2015
digitálna kópia :f152071.pdf

faktúra číslo :DF-15-00972
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1002,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15018
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150878
číslo pošty :2076/2015
digitálna kópia :f152076.pdf

faktúra číslo :IF-15-00016
popis :horizontálne žalúzie s montážou
celkom v EUR s DPH :67,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, Badín, 97632
IČO dodávateľa :35489308
číslo faktúry dodávateľa :15003
číslo pošty :2185/2015
digitálna kópia :f152185.pdf

faktúra číslo :TF-15-00070
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :686,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150688
číslo pošty :1985/2015
digitálna kópia :f151985.pdf

faktúra číslo :TF-15-00071
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :977,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.02.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150678
číslo pošty :1984/2015
digitálna kópia :f151984.pdf

faktúra číslo :DF-15-00772
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :1042,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15014
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :7090/2015
číslo pošty :2003/2015
digitálna kópia :f152003.pdf

faktúra číslo :DF-15-00773
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1512,67
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15009
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :7089/2015
číslo pošty :2002/2015
digitálna kópia :f152002.pdf

faktúra číslo :DF-15-00774
popis :hygienické potreby
celkom v EUR s DPH :8752,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15008
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :36579769
číslo faktúry dodávateľa :120150127
číslo pošty :2004/2015
digitálna kópia :f152004.pdf

faktúra číslo :DF-15-00775
popis :úprava zámkov
celkom v EUR s DPH :64,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
číslo faktúry dodávateľa :2015100038
číslo pošty :1991/2015
digitálna kópia :f151991.pdf

faktúra číslo :DF-15-00894
popis :pečiatky
celkom v EUR s DPH :19,42
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15049
číslo pošty :2042/2015
digitálna kópia :f152042.pdf

faktúra číslo :DF-15-00895
popis :tablety katadyn
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15063
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :B-Zone, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vlkanovská 84/87, Vlkanová, 976 31
IČO dodávateľa :35933721
číslo faktúry dodávateľa :2015020
číslo pošty :2061/2015
digitálna kópia :f152061.pdf

faktúra číslo :DF-15-00897
popis :tesnenie, pasta
celkom v EUR s DPH :715,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15064
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115/073
číslo pošty :2068/2015
digitálna kópia :f152068.pdf

faktúra číslo :DF-15-00898
popis :tesnenie
celkom v EUR s DPH :717,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15065
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :115/074
číslo pošty :2067/2015
digitálna kópia :f152067.pdf

faktúra číslo :DF-15-00904
popis :preprava zosnulých
celkom v EUR s DPH :216,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Nad plážou 4419/23, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015006
číslo pošty :2097/2015
digitálna kópia :f152097.pdf

faktúra číslo :DF-15-00905
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :24449,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15078
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50731286
číslo pošty :2066/2015
digitálna kópia :f152066.pdf

faktúra číslo :DF-15-00912
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :31/2015
číslo pošty :2170/2015
digitálna kópia :f152170.pdf

faktúra číslo :DF-15-00919
popis :služby BOZP 2/2015
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :025/2009_D1
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/0197
číslo pošty :2193/2015
digitálna kópia :f152193.pdf

faktúra číslo :DF-15-00920
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :30/2015
číslo pošty :2196/2015
digitálna kópia :f152196.pdf

faktúra číslo :DF-15-00924
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1219,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15175
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800254
číslo pošty :2080/2015
digitálna kópia :f152080.pdf

faktúra číslo :DF-15-00925
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2352,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15168
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800253
číslo pošty :2078/2015
digitálna kópia :f152078.pdf

faktúra číslo :DF-15-00926
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :934,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15105
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, Bratislava, 811 06
IČO dodávateľa :44851740
číslo faktúry dodávateľa :OFT150203
číslo pošty :2123/2015
digitálna kópia :f152123.pdf

<
faktúra číslo :DF-15-00927
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15154
dátum doručenia :27.02.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150268
číslo pošty :