Objednávky vyhotovené v januári 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : IT15001
popis :nákup UBP user licencií NAV2009
suma v EUR s DPH :7370,81
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :35685018
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15001.pdf

Objednávka číslo : IT15003
popis :spot.materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :1075,89
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :26.01.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT15003.pdf

Objednávka číslo : KRV15001
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :538,77
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15001.pdf

Objednávka číslo : KRV15002
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15002.pdf

Objednávka číslo : KRV15003
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15003.pdf

Objednávka číslo : KRV15004
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :5000,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :165549
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15004.pdf

Objednávka číslo : KRV15005
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15005.pdf

Objednávka číslo : KRV15006
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15006.pdf

Objednávka číslo : KRV15007
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15007.pdf

Objednávka číslo : KRV15008
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :08.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15008.pdf

Objednávka číslo : KRV15009
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15009.pdf

Objednávka číslo : KRV15010
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15010.pdf

Objednávka číslo : KRV15011
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15011.pdf

Objednávka číslo : KRV15012
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15012.pdf

Objednávka číslo : KRV15013
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15013.pdf

Objednávka číslo : KRV15014
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15014.pdf

Objednávka číslo : KRV15015
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15015.pdf

Objednávka číslo : KRV15016
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15016.pdf

Objednávka číslo : KRV15017
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15017.pdf

Objednávka číslo : KRV15018
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15018.pdf

Objednávka číslo : KRV15019
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :902,05
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15019.pdf

Objednávka číslo : KRV15020
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :25.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15020.pdf

Objednávka číslo : KRV15021
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15021.pdf

Objednávka číslo : KRV15022
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15022.pdf

Objednávka číslo : KRV15023
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :29.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15023.pdf

Objednávka číslo : KRV15024
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV15024.pdf

Objednávka číslo : LIEK15001
popis :lieky
suma v EUR s DPH :41,52
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15001.pdf

Objednávka číslo : LIEK15002
popis :lieky
suma v EUR s DPH :211,93
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15002.pdf

Objednávka číslo : LIEK15003
popis :lieky
suma v EUR s DPH :62,40
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15003.pdf

Objednávka číslo : LIEK15004
popis :lieky
suma v EUR s DPH :103,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :08.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15004.pdf

Objednávka číslo : LIEK15005
popis :lieky
suma v EUR s DPH :285,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :08.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15005.pdf

Objednávka číslo : LIEK15006
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1346,28
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15006.pdf

Objednávka číslo : LIEK15007
popis :lieky
suma v EUR s DPH :66,20
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15007.pdf

Objednávka číslo : LIEK15008
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5493,53
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15008.pdf

Objednávka číslo : LIEK15009
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2081,07
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15009.pdf

Objednávka číslo : LIEK15010
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5,56
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15010.pdf

Objednávka číslo : LIEK15011
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1008,23
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15011.pdf

Objednávka číslo : LIEK15012
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1301,63
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15012.pdf

Objednávka číslo : LIEK15013
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5700,14
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15013.pdf

Objednávka číslo : LIEK15014
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2364,12
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15014.pdf

Objednávka číslo : LIEK15015
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1114,08
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15015.pdf

Objednávka číslo : LIEK15016
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2435,40
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO dodávateľa :684023
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15016.pdf

Objednávka číslo : LIEK15017
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5724,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15017.pdf

Objednávka číslo : LIEK15018
popis :lieky
suma v EUR s DPH :14751,44
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15018.pdf

Objednávka číslo : LIEK15019
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8,40
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36631957
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15019.pdf

Objednávka číslo : LIEK15020
popis :lieky
suma v EUR s DPH :330,92
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15020.pdf

Objednávka číslo : LIEK15021
popis :lieky
suma v EUR s DPH :371,65
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15021.pdf

Objednávka číslo : LIEK15022
popis :lieky
suma v EUR s DPH :653,52
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :26.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15022.pdf

Objednávka číslo : LIEK15023
popis :lieky
suma v EUR s DPH :420,40
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15023.pdf

Objednávka číslo : LIEK15024
popis :lieky
suma v EUR s DPH :207,62
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15024.pdf

Objednávka číslo : LIEK15025
popis :lieky
suma v EUR s DPH :51,90
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15025.pdf

Objednávka číslo : LIEK15026
popis :lieky
suma v EUR s DPH :17316,79
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15026.pdf

Objednávka číslo : LIEK15027
popis :lieky
suma v EUR s DPH :12011,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15027.pdf

Objednávka číslo : LIEK15028
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1422,14
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15028.pdf

Objednávka číslo : LIEK15029
popis :lieky
suma v EUR s DPH :18206,23
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15029.pdf

Objednávka číslo : LIEK15032
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1103,98
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :29.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15032.pdf

Objednávka číslo : LIEK15033
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2962,26
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :29.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15033.pdf

Objednávka číslo : LIEK15037
popis :lieky
suma v EUR s DPH :17408,44
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15037.pdf

Objednávka číslo : LIEK15038
popis :lieky
suma v EUR s DPH :184,15
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK15038.pdf

Objednávka číslo : MAT15001
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :336,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15001.pdf

Objednávka číslo : MAT15002
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :735,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15002.pdf

Objednávka číslo : MAT15003
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :269,10
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15003.pdf

Objednávka číslo : MAT15004
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :922,13
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15004.pdf

Objednávka číslo : MAT15005
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :313,54
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15005.pdf

Objednávka číslo : MAT15006
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :409,08
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15006.pdf

Objednávka číslo : MAT15007
popis :papier kancelársky
suma v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15007.pdf

Objednávka číslo : MAT15008
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :8752,44
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :36579769
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT15008.pdf

Objednávka číslo : OAIM15001
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :744,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15001.pdf

Objednávka číslo : OAIM15002
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2725,56
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15002.pdf

Objednávka číslo : OAIM15003
popis :okruhy dýchacie,kanyly
suma v EUR s DPH :8624,38
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15003.pdf

Objednávka číslo : OAIM15004
popis :oxysenzor cerebrálny
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15004.pdf

Objednávka číslo : OAIM15005
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :265,10
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15005.pdf

Objednávka číslo : OAIM15006
popis :materiál diagnostický,katétre
suma v EUR s DPH :4909,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15006.pdf

Objednávka číslo : OAIM15007
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15007.pdf

Objednávka číslo : OAIM15008
popis :sety
suma v EUR s DPH :1272,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15008.pdf

Objednávka číslo : OAIM15009
popis :sety
suma v EUR s DPH :312,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15009.pdf

Objednávka číslo : OAIM15010
popis :spojky
suma v EUR s DPH :840,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15010.pdf

Objednávka číslo : OAIM15011
popis :spinálne kanyly
suma v EUR s DPH :277,20
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15011.pdf

Objednávka číslo : OAIM15012
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :524,21
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15012.pdf

Objednávka číslo : OAIM15013
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :550,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :26.01.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15013.pdf

Objednávka číslo : OAIM15014
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2383,65
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15014.pdf

Objednávka číslo : OAIM15015
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :7027,46
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15015.pdf

Objednávka číslo : OAIM15016
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3205,48
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15016.pdf

Objednávka číslo : OAIM15017
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :2638,31
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM15017.pdf

Objednávka číslo : OOPP15001
popis :Objednávka OOPP15001
suma v EUR s DPH :503,63
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15001.pdf

Objednávka číslo : OOPP15002
popis :pracovné odevy
suma v EUR s DPH :3770,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :UNIMEDICA s.r.o.
adresa dodávateľa :Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
IČO dodávateľa :44962983
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15002.pdf

Objednávka číslo : OOPP15003
popis :Objednávka OOPP15003
suma v EUR s DPH :25019,20
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15003.pdf

Objednávka číslo : OOPP15004
popis :prepravné služby-dozimetre
suma v EUR s DPH :225,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :08.01.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava
IČO dodávateľa :31342876
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP15004.pdf

Objednávka číslo : PEK15001
popis :sety
suma v EUR s DPH :10478,88
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15001.pdf

Objednávka číslo : PEK15002
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9100,00
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15002.pdf

Objednávka číslo : PEK15003
popis :šitie
suma v EUR s DPH :207,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15003.pdf

Objednávka číslo : PEK15004
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1349,82
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15004.pdf

Objednávka číslo : PEK15005
popis :zavádzače,sety
suma v EUR s DPH :3648,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15005.pdf

Objednávka číslo : PEK15006
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10515,98
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15006.pdf

Objednávka číslo : PEK15007
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :47598,10
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15007.pdf

Objednávka číslo : PEK15008
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :27614,84
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15008.pdf

Objednávka číslo : PEK15009
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15009.pdf

Objednávka číslo : PEK15010
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3909,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15010.pdf

Objednávka číslo : PEK15011
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15011.pdf

Objednávka číslo : PEK15012
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :36622,52
číslo zmluvy :109/2013
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15012.pdf

Objednávka číslo : PEK15013
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5260,00
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15013.pdf

Objednávka číslo : PEK15014
popis :sety
suma v EUR s DPH :4300,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15014.pdf

Objednávka číslo : PEK15015
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :48639,20
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15015.pdf

Objednávka číslo : PEK15016
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :43935,42
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15016.pdf

Objednávka číslo : PEK15017
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15017.pdf

Objednávka číslo : PEK15018
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :74261,18
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15018.pdf

Objednávka číslo : PEK15019
popis :sety
suma v EUR s DPH :73500,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15019.pdf

Objednávka číslo : PEK15020
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :66214,84
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15020.pdf

Objednávka číslo : PEK15021
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :18357,57
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15021.pdf

Objednávka číslo : PEK15022
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :63069,76
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15022.pdf

Objednávka číslo : PEK15024
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15024.pdf

Objednávka číslo : PEK15025
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :55508,59
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15025.pdf

Objednávka číslo : PEK15026
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :63952,49
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK15026.pdf

Objednávka číslo : PIK15001
popis :sety
suma v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15001.pdf

Objednávka číslo : PIK15002
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15002.pdf

Objednávka číslo : PIK15003
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15901,10
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15003.pdf

Objednávka číslo : PIK15004
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8086,72
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15004.pdf

Objednávka číslo : PIK15005
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7470,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15005.pdf

Objednávka číslo : PIK15006
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :816,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15006.pdf

Objednávka číslo : PIK15007
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :20880,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15007.pdf

Objednávka číslo : PIK15008
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5082,50
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15008.pdf

Objednávka číslo : PIK15009
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :16194,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15009.pdf

Objednávka číslo : PIK15010
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4873,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15010.pdf

Objednávka číslo : PIK15011
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2880,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15011.pdf

Objednávka číslo : PIK15012
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1744,76
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :02.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15012.pdf

Objednávka číslo : PIK15013
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2790,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15013.pdf

Objednávka číslo : PIK15014
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5101,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15014.pdf

Objednávka číslo : PIK15015
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3132,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15015.pdf

Objednávka číslo : PIK15016
popis :zavádzače,katétre
suma v EUR s DPH :3081,40
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15016.pdf

Objednávka číslo : PIK15017
popis :sety
suma v EUR s DPH :2308,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15017.pdf

Objednávka číslo : PIK15018
popis :katétre
suma v EUR s DPH :805,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15018.pdf

Objednávka číslo : PIK15019
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :146,40
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15019.pdf

Objednávka číslo : PIK15020
popis :katétre
suma v EUR s DPH :195,38
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15020.pdf

Objednávka číslo : PIK15021
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1176,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15021.pdf

Objednávka číslo : PIK15022
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15022.pdf

Objednávka číslo : PIK15023
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6480,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15023.pdf

Objednávka číslo : PIK15024
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5796,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15024.pdf

Objednávka číslo : PIK15025
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8525,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15025.pdf

Objednávka číslo : PIK15026
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16724,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15026.pdf

Objednávka číslo : PIK15027
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15027.pdf

Objednávka číslo : PIK15028
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7532,34
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15028.pdf

Objednávka číslo : PIK15029
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8285,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15029.pdf

Objednávka číslo : PIK15030
popis :prísl. invazívne,sety
suma v EUR s DPH :11779,41
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15030.pdf

Objednávka číslo : PIK15031
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15031.pdf

Objednávka číslo : PIK15032
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1940,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15032.pdf

Objednávka číslo : PIK15033
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :254,92
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15033.pdf

Objednávka číslo : PIK15034
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15034.pdf

Objednávka číslo : PIK15035
popis :filter duálny
suma v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15035.pdf

Objednávka číslo : PIK15036
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6189,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15036.pdf

Objednávka číslo : PIK15037
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5682,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15037.pdf

Objednávka číslo : PIK15038
popis :katétre
suma v EUR s DPH :16353,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15038.pdf

Objednávka číslo : PIK15039
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14040,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15039.pdf

Objednávka číslo : PIK15040
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2947,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15040.pdf

Objednávka číslo : PIK15041
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3735,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15041.pdf

Objednávka číslo : PIK15042
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5952,10
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15042.pdf

Objednávka číslo : PIK15043
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6440,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15043.pdf

Objednávka číslo : PIK15044
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20908,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15044.pdf

Objednávka číslo : PIK15045
popis :katétre
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15045.pdf

Objednávka číslo : PIK15046
popis :stenty
suma v EUR s DPH :22700,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15046.pdf

Objednávka číslo : PIK15047
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :9590,90
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15047.pdf

Objednávka číslo : PIK15048
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4000,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15048.pdf

Objednávka číslo : PIK15049
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7216,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15049.pdf

Objednávka číslo : PIK15050
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :15960,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15050.pdf

Objednávka číslo : PIK15051
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9470,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15051.pdf

Objednávka číslo : PIK15052
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :13965,90
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15052.pdf

Objednávka číslo : PIK15053
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15181,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15053.pdf

Objednávka číslo : PIK15054
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15054.pdf

Objednávka číslo : PIK15055
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7123,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15055.pdf

Objednávka číslo : PIK15056
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4806,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15056.pdf

Objednávka číslo : PIK15057
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15057.pdf

Objednávka číslo : PIK15058
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4689,12
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15058.pdf

Objednávka číslo : PIK15059
popis :sety
suma v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15059.pdf

Objednávka číslo : PIK15060
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6812,08
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15060.pdf

Objednávka číslo : PIK15061
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4066,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15061.pdf

Objednávka číslo : PIK15062
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5447,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15062.pdf

Objednávka číslo : PIK15063
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15063.pdf

Objednávka číslo : PIK15064
popis :katétre
suma v EUR s DPH :936,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15064.pdf

Objednávka číslo : PIK15065
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15065.pdf

Objednávka číslo : PIK15066
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15066.pdf

Objednávka číslo : PIK15067
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2592,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15067.pdf

Objednávka číslo : PIK15068
popis :sety
suma v EUR s DPH :15525,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15068.pdf

Objednávka číslo : PIK15069
popis :katétre
suma v EUR s DPH :195,38
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15069.pdf

Objednávka číslo : PIK15070
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15070.pdf

Objednávka číslo : PIK15071
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :970,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15071.pdf

Objednávka číslo : PIK15072
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1744,76
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15072.pdf

Objednávka číslo : PIK15073
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15073.pdf

Objednávka číslo : PIK15074
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2400,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15074.pdf

Objednávka číslo : PIK15075
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5638,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15075.pdf

Objednávka číslo : PIK15076
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4400,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15076.pdf

Objednávka číslo : PIK15077
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15040,30
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15077.pdf

Objednávka číslo : PIK15078
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9072,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15078.pdf

Objednávka číslo : PIK15079
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13090,46
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15079.pdf

Objednávka číslo : PIK15080
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15080.pdf

Objednávka číslo : PIK15081
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6174,76
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15081.pdf

Objednávka číslo : PIK15082
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9960,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15082.pdf

Objednávka číslo : PIK15083
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6773,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15083.pdf

Objednávka číslo : PIK15084
popis :uzávery cievne,vodiče
suma v EUR s DPH :2004,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15084.pdf

Objednávka číslo : PIK15085
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :7632,40
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15085.pdf

Objednávka číslo : PIK15086
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK15086.pdf

Objednávka číslo : PIR15001
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4664,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15001.pdf

Objednávka číslo : PIR15002
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15002.pdf

Objednávka číslo : PIR15003
popis :katétre
suma v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15003.pdf

Objednávka číslo : PIR15004
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :9012,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15004.pdf

Objednávka číslo : PIR15005
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :13373,88
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15005.pdf

Objednávka číslo : PIR15006
popis :sety
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15006.pdf

Objednávka číslo : PIR15007
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :15234,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :05.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15007.pdf

Objednávka číslo : PIR15008
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :204,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :08.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15008.pdf

Objednávka číslo : PIR15009
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14235,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15009.pdf

Objednávka číslo : PIR15010
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7200,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15010.pdf

Objednávka číslo : PIR15011
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15011.pdf

Objednávka číslo : PIR15012
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4113,50
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15012.pdf

Objednávka číslo : PIR15013
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2390,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15013.pdf

Objednávka číslo : PIR15014
popis :katétre
suma v EUR s DPH :15648,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15014.pdf

Objednávka číslo : PIR15015
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12320,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15015.pdf

Objednávka číslo : PIR15016
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2456,34
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15016.pdf

Objednávka číslo : PIR15017
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2640,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15017.pdf

Objednávka číslo : PIR15018
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3180,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15018.pdf

Objednávka číslo : PIR15019
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5223,50
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15019.pdf

Objednávka číslo : PIR15020
popis :katétre,zavádzače,sety
suma v EUR s DPH :3728,70
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15020.pdf

Objednávka číslo : PIR15021
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :16368,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15021.pdf

Objednávka číslo : PIR15022
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10167,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15022.pdf

Objednávka číslo : PIR15023
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7275,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15023.pdf

Objednávka číslo : PIR15024
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2538,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15024.pdf

Objednávka číslo : PIR15025
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8368,20
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15025.pdf

Objednávka číslo : PIR15026
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5436,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15026.pdf

Objednávka číslo : PIR15027
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :7440,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15027.pdf

Objednávka číslo : PIR15028
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15028.pdf

Objednávka číslo : PIR15029
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :8470,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15029.pdf

Objednávka číslo : PIR15030
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :35485,18
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15030.pdf

Objednávka číslo : PIR15031
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2332,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15031.pdf

Objednávka číslo : PIR15032
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2536,40
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15032.pdf

Objednávka číslo : PIR15033
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15033.pdf

Objednávka číslo : PIR15034
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1195,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15034.pdf

Objednávka číslo : PIR15035
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15035.pdf

Objednávka číslo : PIR15036
popis :katétre
suma v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15036.pdf

Objednávka číslo : PIR15037
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1992,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :29.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15037.pdf

Objednávka číslo : PIR15038
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :996,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :29.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15038.pdf

Objednávka číslo : PIR15039
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11485,20
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15039.pdf

Objednávka číslo : PIR15040
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4885,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15040.pdf

Objednávka číslo : PIR15041
popis :sety
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15041.pdf

Objednávka číslo : PIR15042
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13200,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15042.pdf

Objednávka číslo : PIR15043
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1247,50
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15043.pdf

Objednávka číslo : PIR15044
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2257,18
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15044.pdf

Objednávka číslo : PIR15045
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :5256,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR15045.pdf

Objednávka číslo : POS15001
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15001.pdf

Objednávka číslo : POS15002
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :14.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15002.pdf

Objednávka číslo : POS15003
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15003.pdf

Objednávka číslo : POS15004
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3423,50
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15004.pdf

Objednávka číslo : POS15005
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15005.pdf

Objednávka číslo : POS15006
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15006.pdf

Objednávka číslo : POS15007
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15007.pdf

Objednávka číslo : POS15008
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15008.pdf

Objednávka číslo : POS15009
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2433,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15009.pdf

Objednávka číslo : POS15010
popis :šitie
suma v EUR s DPH :8822,53
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15010.pdf

Objednávka číslo : POS15011
popis :šitie
suma v EUR s DPH :3026,62
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15011.pdf

Objednávka číslo : POS15012
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :19.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15012.pdf

Objednávka číslo : POS15013
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15013.pdf

Objednávka číslo : POS15014
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :2241,12
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15014.pdf

Objednávka číslo : POS15015
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :3678,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15015.pdf

Objednávka číslo : POS15018
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :2927,68
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :29.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15018.pdf

Objednávka číslo : POS15019
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4585,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15019.pdf

Objednávka číslo : POS15020
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15020.pdf

Objednávka číslo : POS15021
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2694,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15021.pdf

Objednávka číslo : POS15022
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15022.pdf

Objednávka číslo : POS15023
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1960,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15023.pdf

Objednávka číslo : POS15024
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :22.01.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15024.pdf

Objednávka číslo : POS15025
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3250,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :26.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15025.pdf

Objednávka číslo : POS15026
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1386,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :26.01.2015
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15026.pdf

Objednávka číslo : POS15027
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS15027.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15001
popis :pečiatky
suma v EUR s DPH :77,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15001.pdf

Objednávka číslo : SLUZ15002
popis :pečiatky
suma v EUR s DPH :79,65
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :29.01.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ15002.pdf

Objednávka číslo : TU15002
popis :napájací zdroj Space
suma v EUR s DPH :207,12
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15002.pdf

Objednávka číslo : TU15003
popis :krytka, panel
suma v EUR s DPH :147,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :DURAD s.r.o.
adresa dodávateľa :Matice školské 17, CZ-370 01 České Budějovice
IČO dodávateľa :14502887
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15003.pdf

Objednávka číslo : TU15004
popis :hélium
suma v EUR s DPH :1857,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :08.01.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa :47839872
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15004.pdf

Objednávka číslo : TU15005
popis :manžety
suma v EUR s DPH :252,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :08.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15005.pdf

Objednávka číslo : TU15016
popis :servisný kit
suma v EUR s DPH :48,86
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15016.pdf

Objednávka číslo : TU15019
popis :káble
suma v EUR s DPH :460,80
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15019.pdf

Objednávka číslo : TU15026
popis :káble EKG
suma v EUR s DPH :312,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU15026.pdf

Objednávka číslo : VZP15001
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4522,33
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15001.pdf

Objednávka číslo : VZP15002
popis :mat. hygienický,katétre
suma v EUR s DPH :5401,69
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :07.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15002.pdf

Objednávka číslo : VZP15003
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3479,73
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15003.pdf

Objednávka číslo : VZP15004
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :176,70
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15004.pdf

Objednávka číslo : VZP15005
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1349,92
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15005.pdf

Objednávka číslo : VZP15006
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :667,20
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15006.pdf

Objednávka číslo : VZP15007
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :167,04
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :09.01.2015
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15007.pdf

Objednávka číslo : VZP15008
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :463,20
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15008.pdf

Objednávka číslo : VZP15009
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15009.pdf

Objednávka číslo : VZP15010
popis :materiál hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :6713,92
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15010.pdf

Objednávka číslo : VZP15011
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :33,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15011.pdf

Objednávka číslo : VZP15012
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :462,85
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15012.pdf

Objednávka číslo : VZP15013
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2278,35
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :12.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15013.pdf

Objednávka číslo : VZP15014
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3259,70
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :13.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15014.pdf

Objednávka číslo : VZP15015
popis :material hygienický
suma v EUR s DPH :7532,06
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15015.pdf

Objednávka číslo : VZP15016
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :70,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :15.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15016.pdf

Objednávka číslo : VZP15017
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3475,65
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15017.pdf

Objednávka číslo : VZP15018
popis :nite
suma v EUR s DPH :19743,95
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15018.pdf

Objednávka číslo : VZP15019
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1158,96
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15019.pdf

Objednávka číslo : VZP15020
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :8965,97
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15020.pdf

Objednávka číslo : VZP15021
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4544,74
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15021.pdf

Objednávka číslo : VZP15022
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :561,50
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :16.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15022.pdf

Objednávka číslo : VZP15023
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :5682,27
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :20.01.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15023.pdf

Objednávka číslo : VZP15024
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :243,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15024.pdf

Objednávka číslo : VZP15025
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :638,22
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15025.pdf

Objednávka číslo : VZP15026
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1241,37
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15026.pdf

Objednávka číslo : VZP15027
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :12012,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15027.pdf

Objednávka číslo : VZP15028
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15028.pdf

Objednávka číslo : VZP15029
popis :Objednávka VZP15029
suma v EUR s DPH :2088,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :21.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15029.pdf

Objednávka číslo : VZP15030
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :84,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15030.pdf

Objednávka číslo : VZP15031
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :10921,60
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15031.pdf

Objednávka číslo : VZP15032
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :9319,26
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :27.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15032.pdf

Objednávka číslo : VZP15033
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5215,49
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15033.pdf

Objednávka číslo : VZP15034
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15034.pdf

Objednávka číslo : VZP15035
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1444,50
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15035.pdf

Objednávka číslo : VZP15036
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3037,06
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :28.01.2015
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15036.pdf

Objednávka číslo : VZP15037
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1609,52
číslo zmluvy : 
dátum vyhotovenia :30.01.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP15037.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.