Faktúry zaúčtované v januári 2015

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2015

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


faktúra číslo :DF-15-00020
popis :záloha elektrická energia 1/2015
celkom v EUR s DPH :14086,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.01.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :310612014-1
číslo pošty :12/2015
digitálna kópia :f1512.pdf

faktúra číslo :DF-15-00021
popis :záloha plyn 1/2015
celkom v EUR s DPH :7194,73
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.01.2015
dodávateľ :Pow-en a. s.
adresa dodávateľa :Prievozská 4B, Bratislava, 821 09
IČO dodávateľa :43860125
číslo faktúry dodávateľa :3200022014-1
číslo pošty :80/2015
digitálna kópia :f1580.pdf

faktúra číslo :DF-15-00022
popis :Havar.poistenie Passat 15.1.15-15.1.2016
celkom v EUR s DPH :669,89
číslo zmluvy :002B/2010
číslo objednávky :
dátum doručenia :01.01.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :6,5573557112e+013
číslo pošty :10779/2015
digitálna kópia :f1410779.pdf

faktúra číslo :DF-15-00019
popis :internet OPTIKA 1/2015
celkom v EUR s DPH :348,00
číslo zmluvy :009/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.01.2015
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1150107531
číslo pošty :13/2015
digitálna kópia :f1513.pdf

faktúra číslo :DF-15-00026
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :165,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14573
dátum doručenia :02.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256294966
číslo pošty :71/2015
digitálna kópia :f1571.pdf

faktúra číslo :DF-15-00034
popis :mat. hygienický,obväzový
celkom v EUR s DPH :1320,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14578
dátum doručenia :02.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256295012
číslo pošty :72/2015
digitálna kópia :f1572.pdf

faktúra číslo :DF-15-00037
popis :STORNO - nedodaný mat. k mobilom
celkom v EUR s DPH :261,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :02.01.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :1912672889
číslo pošty :131/2015
digitálna kópia :f15131.pdf

faktúra číslo :DF-15-00015
popis :zmluvný paušál 1/2015
celkom v EUR s DPH :246,79
číslo zmluvy :139/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150008
číslo pošty :143/2015
digitálna kópia :f15143.pdf

faktúra číslo :DF-15-00024
popis :aktuálne verzie 1-12/2015
celkom v EUR s DPH :1225,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :VEMA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 14/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :31355374
číslo faktúry dodávateľa :720150004
číslo pošty :132/2015
digitálna kópia :f15132.pdf

faktúra číslo :DF-15-00025
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :344,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14573
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256295164
číslo pošty :138/2015
digitálna kópia :f15138.pdf

faktúra číslo :DF-15-00031
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :198,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14580
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190352
číslo pošty :137/2015
digitálna kópia :f15137.pdf

faktúra číslo :DF-15-00032
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :99,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14580
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190455
číslo pošty :70/2015
digitálna kópia :f1570.pdf

faktúra číslo :DF-15-00033
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :100,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14580
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190432
číslo pošty :69/2015
digitálna kópia :f1569.pdf

faktúra číslo :DF-15-00079
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14746
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV007
číslo pošty :146/2015
digitálna kópia :f15146.pdf

faktúra číslo :DF-15-00081
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :611,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14809
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV006
číslo pošty :147/2015
digitálna kópia :f15147.pdf

faktúra číslo :DF-15-00082
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :464,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14850
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV004
číslo pošty :148/2015
digitálna kópia :f15148.pdf

faktúra číslo :TF-15-00002
popis :lieky-verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :199,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :05.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV 201500050
číslo pošty :2015/2015
digitálna kópia :f152015.pdf

faktúra číslo :DF-15-00001
popis :notárke služby
celkom v EUR s DPH :15,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :JUDr.Michal Capek, notár
adresa dodávateľa :Nám. M.R.Štefánika 19, Brezno, 97701
IČO dodávateľa :37958950
číslo faktúry dodávateľa :P-1501004
číslo pošty :126/2015
digitálna kópia :f15126.pdf

faktúra číslo :DF-15-00018
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :47598,10
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15007
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150051
číslo pošty :107/2015
digitálna kópia :f15107.pdf

faktúra číslo :DF-15-00035
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :6706,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15006
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150052
číslo pošty :104/2015
digitálna kópia :f15104.pdf

faktúra číslo :DF-15-00036
popis :zavádzače,sety
celkom v EUR s DPH :3648,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15005
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150015
číslo pošty :108/2015
digitálna kópia :f15108.pdf

faktúra číslo :DF-15-00052
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :27614,84
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15008
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150010
číslo pošty :110/2015
digitálna kópia :f15110.pdf

faktúra číslo :DF-15-00053
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8189,97
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15002
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023441
číslo pošty :65/2015
digitálna kópia :f1565.pdf

faktúra číslo :DF-15-00058
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14837
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023443
číslo pošty :103/2015
digitálna kópia :f15103.pdf

faktúra číslo :DF-15-00059
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :8086,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15004
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150054
číslo pošty :105/2015
digitálna kópia :f15105.pdf

faktúra číslo :DF-15-00060
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2880,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15011
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150056
číslo pošty :106/2015
digitálna kópia :f15106.pdf

faktúra číslo :DF-15-00061
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :16194,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15009
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150016
číslo pošty :109/2015
digitálna kópia :f15109.pdf

faktúra číslo :DF-15-00077
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4873,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15010
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150044
číslo pošty :198/2015
digitálna kópia :f15198.pdf

faktúra číslo :DF-15-00080
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2947,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15008
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800003
číslo pošty :144/2015
digitálna kópia :f15144.pdf

faktúra číslo :DF-15-00083
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5568,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15003
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :120003
číslo pošty :136/2015
digitálna kópia :f15136.pdf

faktúra číslo :TF-15-00004
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1447,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153500067
číslo pošty :175/2015
digitálna kópia :f15175.pdf

faktúra číslo :TF-15-00006
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :293,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :07.01.2015
dodávateľ :JUVAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01
IČO dodávateľa :36626023
číslo faktúry dodávateľa :FVT-2015-1-000068
číslo pošty :232/2015
digitálna kópia :f15232.pdf

faktúra číslo :DF-15-00002
popis :prepravné služby-dozimetre
celkom v EUR s DPH :10,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
adresa dodávateľa :Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 820 01
IČO dodávateľa :31342876
číslo faktúry dodávateľa :9142993123
číslo pošty :196/2015
digitálna kópia :f15196.pdf

faktúra číslo :DF-15-00006
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :22960,00
číslo zmluvy :053/2013
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115004478
číslo pošty :163/2015
digitálna kópia :f15163.pdf

faktúra číslo :DF-15-00007
popis :odplata-stravné lístky
celkom v EUR s DPH :294,80
číslo zmluvy :053/2013
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :0115004478-1
číslo pošty :163/2015
digitálna kópia :f15163.pdf

faktúra číslo :DF-15-00012
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :212,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15002
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201500254
číslo pošty :141/2015
digitálna kópia :f15141.pdf

faktúra číslo :DF-15-00013
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :41,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15001
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730046
číslo pošty :112/2015
digitálna kópia :f15112.pdf

faktúra číslo :DF-15-00014
popis :špeciálne plyny 1/2015
celkom v EUR s DPH :65,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202239587
číslo pošty :179/2015
digitálna kópia :f15179.pdf

faktúra číslo :DF-15-00016
popis :fľaša 2 l so šróbovacím vekom
celkom v EUR s DPH :385,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU14396
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :Media Comp. s.r.o.
adresa dodávateľa :č.d. 268, Rovinka, 900 41
IČO dodávateľa :35731486
číslo faktúry dodávateľa :52015
číslo pošty :216/2015
digitálna kópia :f15216.pdf

faktúra číslo :DF-15-00017
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :832,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15003
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010006
číslo pošty :135/2015
digitálna kópia :f15135.pdf

faktúra číslo :DF-15-00040
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :62,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15003
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201500255
číslo pošty :168/2015
digitálna kópia :f15168.pdf

faktúra číslo :DF-15-00047
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1346,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15006
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730045
číslo pošty :111/2015
digitálna kópia :f15111.pdf

faktúra číslo :DF-15-00057
popis :sety
celkom v EUR s DPH :9216,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15001
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190646
číslo pošty :152/2015
digitálna kópia :f15152.pdf

faktúra číslo :DF-15-00063
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :20880,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15007
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150023
číslo pošty :268/2015
digitálna kópia :f15268.pdf

faktúra číslo :DF-15-00065
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :930,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15013
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150024
číslo pošty :269/2015
digitálna kópia :f15269.pdf

faktúra číslo :DF-15-00069
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15005
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV012
číslo pošty :255/2015
digitálna kópia :f15255.pdf

faktúra číslo :DF-15-00071
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :246,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15006
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190639
číslo pošty :151/2015
digitálna kópia :f15151.pdf

faktúra číslo :DF-15-00078
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :246,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14814
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150075
číslo pošty :197/2015
digitálna kópia :f15197.pdf

faktúra číslo :DF-15-00087
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR14320
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150018
číslo pošty :199/2015
digitálna kópia :f15199.pdf

faktúra číslo :DF-15-00088
popis :sety
celkom v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15006
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190647
číslo pošty :150/2015
digitálna kópia :f15150.pdf

faktúra číslo :TF-15-00001
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :5324,29
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730044
číslo pošty :113/2015
digitálna kópia :f15113.pdf

faktúra číslo :TF-15-00003
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :299,18
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV 201500253
číslo pošty :140/2015
digitálna kópia :f15140.pdf

faktúra číslo :TF-15-00005
popis :zdrav. mat. - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :42,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :08.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190633
číslo pošty :200/2015
digitálna kópia :f15200.pdf

faktúra číslo :DF-15-00003
popis :notárke služby
celkom v EUR s DPH :5,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :JUDr.Michal Capek, notár
adresa dodávateľa :Nám. M.R.Štefánika 19, Brezno, 97701
IČO dodávateľa :37958950
číslo faktúry dodávateľa :P-1501010
číslo pošty :178/2015
digitálna kópia :f15178.pdf

faktúra číslo :DF-15-00004
popis :stravné lístky
celkom v EUR s DPH :1427,20
číslo zmluvy :053/2013
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :115005434
číslo pošty :231/2015
digitálna kópia :f15231.pdf

faktúra číslo :DF-15-00005
popis :odplata-stravné lístky
celkom v EUR s DPH :18,32
číslo zmluvy :053/2013
číslo objednávky :
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, Bratislava, 820 05
IČO dodávateľa :31396674
číslo faktúry dodávateľa :0115005434-1
číslo pošty :231/2015
digitálna kópia :f15231.pdf

faktúra číslo :DF-15-00038
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :103,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15004
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201500465
číslo pošty :234/2015
digitálna kópia :f15234.pdf

faktúra číslo :DF-15-00039
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :284,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15005
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201500459
číslo pošty :233/2015
digitálna kópia :f15233.pdf

faktúra číslo :DF-15-00064
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15001
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100038
číslo pošty :266/2015
digitálna kópia :f15266.pdf

faktúra číslo :DF-15-00072
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3401,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15014
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100037
číslo pošty :265/2015
digitálna kópia :f15265.pdf

faktúra číslo :DF-15-00084
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :11675,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15005
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420150111
číslo pošty :153/2015
digitálna kópia :f15153.pdf

faktúra číslo :DF-15-00111
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15002
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100039
číslo pošty :267/2015
digitálna kópia :f15267.pdf

faktúra číslo :DF-15-00166
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15003
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150084
číslo pošty :469/2015
digitálna kópia :f15469.pdf

faktúra číslo :DF-15-00213
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15005
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150239
číslo pošty :546/2015
digitálna kópia :f15546.pdf

faktúra číslo :DF-15-00217
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :36622,52
číslo zmluvy :109/2013
číslo objednávky :PEK15012
dátum doručenia :09.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150043
číslo pošty :264/2015
digitálna kópia :f15264.pdf

faktúra číslo :DF-15-00008
popis :odpadové vrecia
celkom v EUR s DPH :168,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15001
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215000224
číslo pošty :180/2015
digitálna kópia :f15180.pdf

faktúra číslo :DF-15-00009
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :735,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15002
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150004
číslo pošty :225/2015
digitálna kópia :f15225.pdf

faktúra číslo :DF-15-00010
popis :manžety
celkom v EUR s DPH :252,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15005
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150003
číslo pošty :229/2015
digitálna kópia :f15229.pdf

faktúra číslo :DF-15-00011
popis :maľovanie
celkom v EUR s DPH :9589,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, Vlkanová, 97400
IČO dodávateľa :33761744
číslo faktúry dodávateľa :2015001
číslo pošty :214/2015
digitálna kópia :f15214.pdf

faktúra číslo :DF-15-00027
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :314,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15003
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100126
číslo pošty :243/2015
digitálna kópia :f15243.pdf

faktúra číslo :DF-15-00028
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :176,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15004
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150138
číslo pošty :242/2015
digitálna kópia :f15242.pdf

faktúra číslo :DF-15-00029
popis :katétre, drenáže
celkom v EUR s DPH :1858,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15003
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626093
číslo pošty :246/2015
digitálna kópia :f15246.pdf

faktúra číslo :DF-15-00049
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2528,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15001
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256295771
číslo pošty :282/2015
digitálna kópia :f15282.pdf

faktúra číslo :DF-15-00050
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :301,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15001
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256295724
číslo pošty :283/2015
digitálna kópia :f15283.pdf

faktúra číslo :DF-15-00051
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15009
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420150162
číslo pošty :284/2015
digitálna kópia :f15284.pdf

faktúra číslo :DF-15-00055
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3909,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15010
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150042
číslo pošty :260/2015
digitálna kópia :f15260.pdf

faktúra číslo :DF-15-00056
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5260,00
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15013
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186126
číslo pošty :244/2015
digitálna kópia :f15244.pdf

faktúra číslo :DF-15-00062
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14770
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126006
číslo pošty :248/2015
digitálna kópia :f15248.pdf

faktúra číslo :DF-15-00066
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :146,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15019
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150044
číslo pošty :263/2015
digitálna kópia :f15263.pdf

faktúra číslo :DF-15-00067
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :804,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15018
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150040
číslo pošty :262/2015
digitálna kópia :f15262.pdf

faktúra číslo :DF-15-00068
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15022
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150041
číslo pošty :259/2015
digitálna kópia :f15259.pdf

faktúra číslo :DF-15-00070
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :570,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15006
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190907
číslo pošty :254/2015
digitálna kópia :f15254.pdf

faktúra číslo :DF-15-00073
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5796,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15024
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150158
číslo pošty :256/2015
digitálna kópia :f15256.pdf

faktúra číslo :DF-15-00074
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1744,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15012
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126004
číslo pošty :250/2015
digitálna kópia :f15250.pdf

faktúra číslo :DF-15-00075
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10332,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15003
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126005
číslo pošty :249/2015
digitálna kópia :f15249.pdf

faktúra číslo :DF-15-00076
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15020
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126007
číslo pošty :247/2015
digitálna kópia :f15247.pdf

faktúra číslo :DF-15-00085
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4113,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15012
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150152
číslo pošty :257/2015
digitálna kópia :f15257.pdf

faktúra číslo :DF-15-00086
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15011
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150153
číslo pošty :258/2015
digitálna kópia :f15258.pdf

faktúra číslo :DF-15-00101
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3498,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15001
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100071
číslo pošty :307/2015
digitálna kópia :f15307.pdf

faktúra číslo :DF-15-00109
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15023
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100072
číslo pošty :306/2015
digitálna kópia :f15306.pdf

faktúra číslo :DF-15-00156
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :38655,63
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15011
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023516
číslo pošty :194/2015
digitálna kópia :f15194.pdf

faktúra číslo :TF-15-00008
popis :zdrav. mat. - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :44,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300190923
číslo pošty :235/2015
digitálna kópia :f15235.pdf

faktúra číslo :TF-15-00009
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :24,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.01.2015
dodávateľ :SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o.
adresa dodávateľa :K. Šmidkeho 2424/20, Trenčín, 911 08
IČO dodávateľa :36328014
číslo faktúry dodávateľa :101997
číslo pošty :272/2015
digitálna kópia :f15272.pdf

faktúra číslo :DF-15-00023
popis :oprava monitora
celkom v EUR s DPH :314,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150004
číslo pošty :289/2015
digitálna kópia :f15289.pdf

faktúra číslo :DF-15-00030
popis :mat. hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :3824,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15002
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700022
číslo pošty :253/2015
digitálna kópia :f15253.pdf

faktúra číslo :DF-15-00054
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :804,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15004
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606042
číslo pošty :245/2015
digitálna kópia :f15245.pdf

faktúra číslo :DF-15-00091
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :86,94
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515300139
číslo pošty :296/2015
digitálna kópia :f15296.pdf

faktúra číslo :DF-15-00092
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :49,14
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515300140
číslo pošty :297/2015
digitálna kópia :f15297.pdf

faktúra číslo :DF-15-00093
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :68,46
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515300141
číslo pošty :298/2015
digitálna kópia :f15298.pdf

faktúra číslo :DF-15-00102
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10517,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15009
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150043
číslo pošty :308/2015
digitálna kópia :f14308.pdf

faktúra číslo :DF-15-00110
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1404,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14783
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300023
číslo pošty :312/2015
digitálna kópia :f15312.pdf

faktúra číslo :DF-15-00118
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1229,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15003
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606064
číslo pošty :371/2015
digitálna kópia :f15371.pdf

faktúra číslo :DF-15-00120
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :48,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15006
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191079
číslo pošty :313/2015
digitálna kópia :f15313.pdf

faktúra číslo :DF-15-00121
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :619,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15006
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191076
číslo pošty :315/2015
digitálna kópia :f15315.pdf

faktúra číslo :DF-15-00169
popis :školenie PaM
celkom v EUR s DPH :129,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :Akadémia Plus, s.r.o.
adresa dodávateľa :Somolického 2, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :36640514
číslo faktúry dodávateľa :15010027
číslo pošty :502/2015
digitálna kópia :f15502.pdf

faktúra číslo :DF-15-00250
popis :publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
celkom v EUR s DPH :49,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :AJFA-AVIS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Klemensova 34, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31602436
číslo faktúry dodávateľa :20151021
číslo pošty :743/2015
digitálna kópia :f15743.pdf

faktúra číslo :DF-15-00260
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :463,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15008
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :43874496
číslo faktúry dodávateľa :FV-9/2015
číslo pošty :310/2015
digitálna kópia :f15310.pdf

faktúra číslo :TF-15-00007
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :605,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.01.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111501919
číslo pošty :300/2015
digitálna kópia :f15300.pdf

faktúra číslo :DF-15-00045
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5493,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15008
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730144
číslo pošty :291/2015
digitálna kópia :f15291.pdf

faktúra číslo :DF-15-00046
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :66,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15007
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730145
číslo pošty :292/2015
digitálna kópia :f15292.pdf

faktúra číslo :DF-15-00099
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :634,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR14315
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150226
číslo pošty :305/2015
digitálna kópia :f15305.pdf

faktúra číslo :DF-15-00100
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1698,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15005
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420150237
číslo pošty :311/2015
digitálna kópia :f15311.pdf

faktúra číslo :DF-15-00106
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14806
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015013
číslo pošty :303/2015
digitálna kópia :f15303.pdf

faktúra číslo :DF-15-00107
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14805
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015015
číslo pošty :302/2015
digitálna kópia :f15302.pdf

faktúra číslo :DF-15-00108
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :509,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14805
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015014
číslo pošty :304/2015
digitálna kópia :f15304.pdf

faktúra číslo :DF-15-00114
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :910,00
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15002
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023560
číslo pošty :370/2015
digitálna kópia :f15370.pdf

faktúra číslo :DF-15-00117
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :207,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15003
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :W-Star Zdravotnícke zásobovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, Nové Zámky, 940 58
IČO dodávateľa :36564184
číslo faktúry dodávateľa :20150036
číslo pošty :368/2015
digitálna kópia :f15368.pdf

faktúra číslo :DF-15-00119
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1349,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15005
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1501007
číslo pošty :301/2015
digitálna kópia :f15301.pdf

faktúra číslo :DF-15-00131
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1700,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15014
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100107
číslo pošty :367/2015
digitálna kópia :f15367.pdf

faktúra číslo :DF-15-00132
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2308,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15017
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191169
číslo pošty :369/2015
digitálna kópia :f15369.pdf

faktúra číslo :DF-15-00135
popis :zavádzače,katétre
celkom v EUR s DPH :3081,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15016
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800033
číslo pošty :407/2015
digitálna kópia :f15407.pdf

faktúra číslo :DF-15-00136
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2134,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15008
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800027
číslo pošty :406/2015
digitálna kópia :f15406.pdf

faktúra číslo :DF-15-00142
popis :oprava perfusor space
celkom v EUR s DPH :1140,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191241
číslo pošty :436/2015
digitálna kópia :f15436.pdf

faktúra číslo :TF-15-00010
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :67,11
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11501203
číslo pošty :347/2015
digitálna kópia :f15347.pdf

faktúra číslo :TF-15-00013
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :47,74
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.01.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020150237
číslo pošty :431/2015
digitálna kópia :f15431.pdf

faktúra číslo :DF-15-00041
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1301,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15012
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50200915
číslo pošty :350/2015
digitálna kópia :f15350.pdf

faktúra číslo :DF-15-00042
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1008,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15011
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700035
číslo pošty :343/2015
digitálna kópia :f15343.pdf

faktúra číslo :DF-15-00043
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5,57
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15010
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50200899
číslo pošty :344/2015
digitálna kópia :f15344.pdf

faktúra číslo :DF-15-00044
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2080,97
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15009
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730199
číslo pošty :342/2015
digitálna kópia :f15342.pdf

faktúra číslo :DF-15-00048
popis :servis Pacto safe ZT
celkom v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
číslo faktúry dodávateľa :20150011
číslo pošty :349/2015
digitálna kópia :f15349.pdf

faktúra číslo :DF-15-00089
popis :odpadové vrecia
celkom v EUR s DPH :168,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15001
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215000535
číslo pošty :337/2015
digitálna kópia :f15337.pdf

faktúra číslo :DF-15-00096
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2456,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15016
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150256
číslo pošty :409/2015
digitálna kópia :f15409.pdf

faktúra číslo :DF-15-00097
popis :zavádzače, katétre
celkom v EUR s DPH :14796,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15007
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100128
číslo pošty :400/2015
digitálna kópia :f15400.pdf

faktúra číslo :DF-15-00098
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12048,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15014
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV021
číslo pošty :399/2015
digitálna kópia :f15399.pdf

faktúra číslo :DF-15-00103
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :16353,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15038
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV020
číslo pošty :398/2015
digitálna kópia :f15398.pdf

faktúra číslo :DF-15-00104
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5952,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15042
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100129
číslo pošty :401/2015
digitálna kópia :f15401.pdf

faktúra číslo :DF-15-00105
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :751,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15036
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150212
číslo pošty :403/2015
digitálna kópia :f15403.pdf

faktúra číslo :DF-15-00112
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
číslo objednávky :PEK15017
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023577
číslo pošty :341/2015
digitálna kópia :f15341.pdf

faktúra číslo :DF-15-00113
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :48639,14
číslo zmluvy :112/2013
číslo objednávky :PEK15015
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150067
číslo pošty :365/2015
digitálna kópia :f15365.pdf

faktúra číslo :DF-15-00115
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1185,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15009
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111500072
číslo pošty :402/2015
digitálna kópia :f15402.pdf

faktúra číslo :DF-15-00122
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1272,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15008
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150073
číslo pošty :363/2015
digitálna kópia :f15363.pdf

faktúra číslo :DF-15-00126
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5682,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15037
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300048
číslo pošty :419/2015
digitálna kópia :f15419.pdf

faktúra číslo :DF-15-00127
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6481,79
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15029
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023578
číslo pošty :340/2015
digitálna kópia :f15340.pdf

faktúra číslo :DF-15-00128
popis :filter duálny
celkom v EUR s DPH :4500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15035
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV022
číslo pošty :361/2015
digitálna kópia :f15361.pdf

faktúra číslo :DF-15-00129
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15034
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150064
číslo pošty :364/2015
digitálna kópia :f15364.pdf

faktúra číslo :DF-15-00130
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1705,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15025
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010014
číslo pošty :366/2015
digitálna kópia :f15366.pdf

faktúra číslo :DF-15-00133
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14040,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15039
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150261
číslo pošty :410/2015
digitálna kópia :f15410.pdf

faktúra číslo :DF-15-00134
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :254,93
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15033
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150262
číslo pošty :408/2015
digitálna kópia :f15408.pdf

faktúra číslo :DF-15-00139
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15002
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150056
číslo pošty :420/2015
digitálna kópia :f15420.pdf

faktúra číslo :DF-15-00146
popis :mobil MUDr.Frajt Juraj
celkom v EUR s DPH :1,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :2271307838
číslo pošty :479/2015
digitálna kópia :f15479.pdf

faktúra číslo :DF-15-00157
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :74261,18
číslo zmluvy :111/2013
číslo objednávky :PEK15018
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :186144
číslo pošty :454/2015
digitálna kópia :f15454.pdf

faktúra číslo :DF-15-00162
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15031
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150072
číslo pošty :461/2015
digitálna kópia :f15461.pdf

faktúra číslo :DF-15-00164
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :142,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM14174
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700034
číslo pošty :372/2015
digitálna kópia :f15372.pdf

faktúra číslo :DF-15-00216
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :43935,42
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15016
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150278
číslo pošty :538/2015
digitálna kópia :f15538.pdf

faktúra číslo :DF-15-00239
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1539,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15006
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150458
číslo pošty :629/2015
digitálna kópia :f15629.pdf

faktúra číslo :DF-15-00311
popis :hélium
celkom v EUR s DPH :1857,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15004
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :MAQUET Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 811 09
IČO dodávateľa :47839872
číslo faktúry dodávateľa :1890003273
číslo pošty :590/2015
digitálna kópia :f15590.pdf

faktúra číslo :IF-15-00001
popis :tlakový holter Tonoport V
celkom v EUR s DPH :1554,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150015
číslo pošty :415/2015
digitálna kópia :f15415.pdf

faktúra číslo :TF-15-00011
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12756,53
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730198
číslo pošty :348/2015
digitálna kópia :f15348.pdf

faktúra číslo :TF-15-00012
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :76,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50200912
číslo pošty :440/2015
digitálna kópia :f15440.pdf

faktúra číslo :DF-15-00090
popis :revízna kontrola
celkom v EUR s DPH :50,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :41180534
číslo faktúry dodávateľa :15001
číslo pošty :377/2015
digitálna kópia :f15377.pdf

faktúra číslo :DF-15-00116
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3808,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15006
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150298
číslo pošty :397/2015
digitálna kópia :f15397.pdf

faktúra číslo :DF-15-00123
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1940,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15032
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800048
číslo pošty :404/2015
digitálna kópia :f15404.pdf

faktúra číslo :DF-15-00124
popis :prísl. invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :11779,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15030
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191383
číslo pošty :427/2015
digitálna kópia :f15427.pdf

faktúra číslo :DF-15-00125
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :10788,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15026
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191382
číslo pošty :425/2015
digitálna kópia :f15425.pdf

faktúra číslo :DF-15-00137
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1176,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15021
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800047
číslo pošty :405/2015
digitálna kópia :f15405.pdf

faktúra číslo :DF-15-00138
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1166,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15001
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100160
číslo pošty :418/2015
digitálna kópia :f15418.pdf

faktúra číslo :DF-15-00140
popis :kanyly,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2943,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15014
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150225
číslo pošty :423/2015
digitálna kópia :f15423.pdf

faktúra číslo :DF-15-00141
popis :materiál diagnostický,katétre
celkom v EUR s DPH :4074,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15006
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150223
číslo pošty :421/2015
digitálna kópia :f15421.pdf

faktúra číslo :DF-15-00143
popis :špeciálne plyny 1/2015
celkom v EUR s DPH :658,44
číslo zmluvy :122/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202279220
číslo pošty :441/2015
digitálna kópia :f15441.pdf

faktúra číslo :DF-15-00153
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :148,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15013
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256296274
číslo pošty :466/2015
digitálna kópia :f15466.pdf

faktúra číslo :DF-15-00154
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1967,41
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15013
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256296302
číslo pošty :467/2015
digitálna kópia :f15467.pdf

faktúra číslo :DF-15-00155
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :108,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15001
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256296256
číslo pošty :468/2015
digitálna kópia :f15468.pdf

faktúra číslo :DF-15-00161
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1111,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR14311
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010021
číslo pošty :460/2015
digitálna kópia :f15460.pdf

faktúra číslo :DF-15-00168
popis :tepovanie
celkom v EUR s DPH :70,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Jozef Slančík
adresa dodávateľa :Poľná 61, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :40597792
číslo faktúry dodávateľa :I 15
číslo pošty :383/2015
digitálna kópia :f15383.pdf

faktúra číslo :DF-15-00171
popis :školenie IT
celkom v EUR s DPH :201,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :GOPAS SR, a.s.
adresa dodávateľa :Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :35881674
číslo faktúry dodávateľa :112500028
číslo pošty :512/2015
digitálna kópia :f15512.pdf

faktúra číslo :DF-15-00172
popis :oprava sonografickej sondy
celkom v EUR s DPH :9439,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :75217659
číslo pošty :513/2015
digitálna kópia :f15513.pdf

faktúra číslo :DF-15-00179
popis :spojky
celkom v EUR s DPH :84,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15010
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150224
číslo pošty :422/2015
digitálna kópia :f15422.pdf

faktúra číslo :DF-15-00180
popis :sety
celkom v EUR s DPH :312,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15009
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191412
číslo pošty :424/2015
digitálna kópia :f15424.pdf

faktúra číslo :DF-15-00181
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15007
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191406
číslo pošty :426/2015
digitálna kópia :f15426.pdf

faktúra číslo :DF-15-00199
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15045
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150233
číslo pošty :544/2015
digitálna kópia :f15544.pdf

faktúra číslo :DF-15-00204
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15028
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150435
číslo pošty :570/2015
digitálna kópia :f15570.pdf

faktúra číslo :DF-15-00218
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :744,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15001
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
číslo faktúry dodávateľa :20150244
číslo pošty :543/2015
digitálna kópia :f15543.pdf

faktúra číslo :DF-15-00282
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15008
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150127
číslo pošty :687/2015
digitálna kópia :f15687.pdf

faktúra číslo :DF-15-00313
popis :oprava ZT
celkom v EUR s DPH :129,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI003334
číslo pošty :823/2015
digitálna kópia :f15823.pdf

faktúra číslo :IF-15-00002
popis :držiak katétrov
celkom v EUR s DPH :189,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :LG team s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :46412417
číslo faktúry dodávateľa :150100002
číslo pošty :499/2015
digitálna kópia :f15499.pdf

faktúra číslo :TF-15-00018
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :76,38
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :16.01.2015
dodávateľ :Diasan spol. s r.o.
adresa dodávateľa :P.O.BOX 26, Bratislava 45, 845 45
IČO dodávateľa :35716738
číslo faktúry dodávateľa :20150096
číslo pošty :481/2015
digitálna kópia :f15481.pdf

faktúra číslo :TF-15-00022
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1754,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :18.01.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5006149
číslo pošty :598/2015
digitálna kópia :f15598.pdf

faktúra číslo :DF-15-00094
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :269,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15003
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
číslo faktúry dodávateľa :150021
číslo pošty :379/2015
digitálna kópia :f15379.pdf

faktúra číslo :DF-15-00095
popis :rameno a košík k vozíku
celkom v EUR s DPH :228,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU14351
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150019
číslo pošty :414/2015
digitálna kópia :f15414.pdf

faktúra číslo :DF-15-00145
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2364,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15014
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150019
číslo pošty :446/2015
digitálna kópia :f15446.pdf

faktúra číslo :DF-15-00147
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :167,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15007
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
číslo faktúry dodávateľa :150033
číslo pošty :452/2015
digitálna kópia :f15452.pdf

faktúra číslo :DF-15-00148
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :76,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15003
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626148
číslo pošty :457/2015
digitálna kópia :f15457.pdf

faktúra číslo :DF-15-00149
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1143,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15015
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176012
číslo pošty :453/2015
digitálna kópia :f15453.pdf

faktúra číslo :DF-15-00150
popis :material hygienický
celkom v EUR s DPH :400,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15015
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100233
číslo pošty :456/2015
digitálna kópia :f15456.pdf

faktúra číslo :DF-15-00152
popis :mat. hygienický,katétre
celkom v EUR s DPH :1176,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15002
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700066
číslo pošty :464/2015
digitálna kópia :f15464.pdf

faktúra číslo :DF-15-00158
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :544,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PEK15004
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606106
číslo pošty :455/2015
digitálna kópia :f15455.pdf

faktúra číslo :DF-15-00159
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :204,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15008
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126015
číslo pošty :458/2015
digitálna kópia :f15458.pdf

faktúra číslo :DF-15-00160
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3716,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15009
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150068
číslo pošty :451/2015
digitálna kópia :f15451.pdf

faktúra číslo :DF-15-00163
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3132,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15015
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015025
číslo pošty :470/2015
digitálna kópia :f15470.pdf

faktúra číslo :DF-15-00183
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :33,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15011
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 81101
IČO dodávateľa :36365785
číslo faktúry dodávateľa :111570035
číslo pošty :563/2015
digitálna kópia :f15563.pdf

faktúra číslo :DF-15-00186
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1317,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15018
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626181
číslo pošty :459/2015
digitálna kópia :f15459.pdf

faktúra číslo :DF-15-00187
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :287,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15012
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191576
číslo pošty :514/2015
digitálna kópia :f15514.pdf

faktúra číslo :DF-15-00197
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2490,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15005
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV033
číslo pošty :556/2015
digitálna kópia :f15556.pdf

faktúra číslo :DF-15-00200
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1868,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15026
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191529
číslo pošty :581/2015
digitálna kópia :f15581.pdf

faktúra číslo :DF-15-00201
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1868,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15026
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191524
číslo pošty :579/2015
digitálna kópia :f15579.pdf

faktúra číslo :DF-15-00202
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2200,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15026
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191530
číslo pošty :580/2015
digitálna kópia :f15580.pdf

faktúra číslo :DF-15-00214
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15012
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150126
číslo pošty :577/2015
digitálna kópia :f15577.pdf

faktúra číslo :DF-15-00232
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :175,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15012
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191496
číslo pošty :582/2015
digitálna kópia :f15582.pdf

faktúra číslo :TF-15-00015
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :126,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111503437
číslo pošty :432/2015
digitálna kópia :f15432.pdf

faktúra číslo :TF-15-00019
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :703,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :19.01.2015
dodávateľ :NAOS SLOVAKIA s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 824 96
IČO dodávateľa :35753901
číslo faktúry dodávateľa :500000381
číslo pošty :522/2015
digitálna kópia :f15522.pdf

faktúra číslo :DF-15-00144
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1114,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15015
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150022
číslo pošty :485/2015
digitálna kópia :f15485.pdf

faktúra číslo :DF-15-00151
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :4004,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15010
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700067
číslo pošty :463/2015
digitálna kópia :f15463.pdf

faktúra číslo :DF-15-00165
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2432,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15002
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700064
číslo pošty :462/2015
digitálna kópia :f15462.pdf

faktúra číslo :DF-15-00167
popis :senzor-výmena
celkom v EUR s DPH :306,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :SI003324
číslo pošty :498/2015
digitálna kópia :f15498.pdf

faktúra číslo :DF-15-00170
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5700,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15013
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700068
číslo pošty :438/2015
digitálna kópia :f15438.pdf

faktúra číslo :DF-15-00182
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :4160,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15003
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700065
číslo pošty :465/2015
digitálna kópia :f15465.pdf

faktúra číslo :DF-15-00198
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7532,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15028
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800056
číslo pošty :534/2015
digitálna kópia :f15534.pdf

faktúra číslo :DF-15-00233
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :249,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15014
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150273
číslo pošty :633/2015
digitálna kópia :f15633.pdf

faktúra číslo :DF-15-00241
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15020
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150314
číslo pošty :593/2015
digitálna kópia :f15593.pdf

faktúra číslo :DF-15-00281
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :4585,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15019
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150129
číslo pošty :689/2015
digitálna kópia :f15689.pdf

faktúra číslo :DF-15-00379
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1860,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15013
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150097
číslo pošty :626/2015
digitálna kópia :f15626.pdf

faktúra číslo :TF-15-00016
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :36,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700069
číslo pošty :439/2015
digitálna kópia :f15439.pdf

faktúra číslo :TF-15-00017
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :719,62
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :20.01.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150133
číslo pošty :480/2015
digitálna kópia :f15480.pdf

faktúra číslo :DF-15-00174
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15019
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :1020150476
číslo pošty :531/2015
digitálna kópia :f15531.pdf

faktúra číslo :DF-15-00175
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2435,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15016
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :MGP, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Šustekova 2, Bratislava, 851 04
IČO dodávateľa :684023
číslo faktúry dodávateľa :140150024
číslo pošty :532/2015
digitálna kópia :f15532.pdf

faktúra číslo :DF-15-00184
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :4867,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15015
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176025
číslo pošty :537/2015
digitálna kópia :f15537.pdf

faktúra číslo :DF-15-00205
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1194,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15033
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150436
číslo pošty :571/2015
digitálna kópia :f15571.pdf

faktúra číslo :DF-15-00211
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :438,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15007
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100241
číslo pošty :557/2015
digitálna kópia :f15557.pdf

faktúra číslo :DF-15-00212
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2389,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15013
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150095
číslo pošty :535/2015
digitálna kópia :f15535.pdf

faktúra číslo :DF-15-00215
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :18317,75
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15021
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150447
číslo pošty :572/2015
digitálna kópia :f15572.pdf

faktúra číslo :DF-15-00245
popis :kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :39,83
číslo zmluvy :113/2013
číslo objednávky :PEK15021
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150462
číslo pošty :630/2015
digitálna kópia :f15630.pdf

faktúra číslo :DF-15-00283
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :3678,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15015
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150128
číslo pošty :688/2015
digitálna kópia :f15688.pdf

faktúra číslo :DF-15-00307
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :1887,84
číslo zmluvy :122/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202328130
číslo pošty :788/2015
digitálna kópia :f15788.pdf

faktúra číslo :DF-15-00322
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :330,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15020
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201501385
číslo pošty :554/2015
digitálna kópia :f15554.pdf

faktúra číslo :TF-15-00020
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :12331,37
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
číslo faktúry dodávateľa :1501010688
číslo pošty :523/2015
digitálna kópia :f15523.pdf

faktúra číslo :TF-15-00021
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :398,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :21.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV 201501384
číslo pošty :553/2015
digitálna kópia :f15553.pdf

faktúra číslo :DF-15-00173
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5724,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15017
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730366
číslo pošty :527/2015
digitálna kópia :f15527.pdf

faktúra číslo :DF-15-00176
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :14751,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15018
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730365
číslo pošty :528/2015
digitálna kópia :f15528.pdf

faktúra číslo :DF-15-00178
popis :pečiatky
celkom v EUR s DPH :76,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15014
číslo pošty :550/2015
digitálna kópia :f15550.pdf

faktúra číslo :DF-15-00185
popis :material hygienický
celkom v EUR s DPH :578,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15015
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626211
číslo pošty :536/2015
digitálna kópia :f15536.pdf

faktúra číslo :DF-15-00188
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15049
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023690
číslo pošty :529/2015
digitálna kópia :f15529.pdf

faktúra číslo :DF-15-00189
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :420,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15065
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150123
číslo pošty :576/2015
digitálna kópia :f15576.pdf

faktúra číslo :DF-15-00190
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15070
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150124
číslo pošty :574/2015
digitálna kópia :f15574.pdf

faktúra číslo :DF-15-00191
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6812,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15060
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150431
číslo pošty :568/2015
digitálna kópia :f15568.pdf

faktúra číslo :DF-15-00192
popis :stenty,katétre
celkom v EUR s DPH :15960,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15050
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150434
číslo pošty :565/2015
digitálna kópia :f15565.pdf

faktúra číslo :DF-15-00193
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15074
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150432
číslo pošty :566/2015
digitálna kópia :f15566.pdf

faktúra číslo :DF-15-00194
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :12885,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15052
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100251
číslo pošty :561/2015
digitálna kópia :f15561.pdf

faktúra číslo :DF-15-00195
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2988,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15059
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100250
číslo pošty :558/2015
digitálna kópia :f15558.pdf

faktúra číslo :DF-15-00196
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12675,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15077
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100252
číslo pošty :559/2015
digitálna kópia :f15559.pdf

faktúra číslo :DF-15-00203
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :7440,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15027
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20150122
číslo pošty :575/2015
digitálna kópia :f15575.pdf

faktúra číslo :DF-15-00206
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1268,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15032
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150438
číslo pošty :569/2015
digitálna kópia :f15569.pdf

faktúra číslo :DF-15-00207
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3180,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15018
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150437
číslo pošty :567/2015
digitálna kópia :f15567.pdf

faktúra číslo :DF-15-00208
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3347,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15025
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :36741469
číslo faktúry dodávateľa :15010028
číslo pošty :564/2015
digitálna kópia :f15564.pdf

faktúra číslo :DF-15-00209
popis :katétre,prísl.invazívne
celkom v EUR s DPH :8050,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15022
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100255
číslo pošty :562/2015
digitálna kópia :f15562.pdf

faktúra číslo :DF-15-00210
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2332,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15031
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100254
číslo pošty :560/2015
digitálna kópia :f15560.pdf

faktúra číslo :DF-15-00219
popis :káble
celkom v EUR s DPH :225,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15019
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150027
číslo pošty :555/2015
digitálna kópia :f15555.pdf

faktúra číslo :DF-15-00221
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4065,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15061
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800059
číslo pošty :639/2015
digitálna kópia :f15639.pdf

faktúra číslo :DF-15-00222
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :970,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15071
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800061
číslo pošty :637/2015
digitálna kópia :f15637.pdf

faktúra číslo :DF-15-00223
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2812,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15056
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150300
číslo pošty :634/2015
digitálna kópia :f15634.pdf

faktúra číslo :DF-15-00224
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :3298,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15075
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300077
číslo pošty :624/2015
digitálna kópia :f15624.pdf

faktúra číslo :DF-15-00225
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7576,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15051
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300078
číslo pošty :625/2015
digitálna kópia :f15625.pdf

faktúra číslo :DF-15-00226
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2592,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15067
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300076
číslo pošty :623/2015
digitálna kópia :f15623.pdf

faktúra číslo :DF-15-00227
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :7123,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15055
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV039
číslo pošty :621/2015
digitálna kópia :f15621.pdf

faktúra číslo :DF-15-00231
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4000,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15048
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, Velká Dobrá, 973 61
IČO dodávateľa :28360931
číslo faktúry dodávateľa :20150093
číslo pošty :617/2015
digitálna kópia :f15617.pdf

faktúra číslo :DF-15-00238
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :836,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15019
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800060
číslo pošty :638/2015
digitálna kópia :f15638.pdf

faktúra číslo :DF-15-00276
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1270,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15073
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO dodávateľa :46630759
číslo faktúry dodávateľa :650003
číslo pošty :666/2015
digitálna kópia :f15666.pdf

faktúra číslo :DF-15-00277
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1812,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15026
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV044
číslo pošty :683/2015
digitálna kópia :f15683.pdf

faktúra číslo :DF-15-00278
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :5808,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15021
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV045
číslo pošty :684/2015
digitálna kópia :f15684.pdf

faktúra číslo :DF-15-00279
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1812,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15004
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV046
číslo pošty :682/2015
digitálna kópia :f15682.pdf

faktúra číslo :DF-15-00324
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :371,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15021
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700096
číslo pošty :599/2015
digitálna kópia :f15599.pdf

faktúra číslo :TF-15-00014
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :14318,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :22.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730364
číslo pošty :533/2015
digitálna kópia :f15533.pdf

faktúra číslo :DF-15-00177
popis :špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :92,32
číslo zmluvy :122/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202314725
číslo pošty :656/2015
digitálna kópia :f15656.pdf

faktúra číslo :DF-15-00220
popis :revízia - plynovod
celkom v EUR s DPH :135,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :PURE s.r.o.
adresa dodávateľa :Karpartská 1, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :36626457
číslo faktúry dodávateľa :15004
číslo pošty :547/2015
digitálna kópia :f15547.pdf

faktúra číslo :DF-15-00228
popis :sety
celkom v EUR s DPH :15525,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15068
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191958
číslo pošty :618/2015
digitálna kópia :f15618.pdf

faktúra číslo :DF-15-00229
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5447,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15062
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191959
číslo pošty :619/2015
digitálna kópia :f15619.pdf

faktúra číslo :DF-15-00230
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3220,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15043
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191964
číslo pošty :620/2015
digitálna kópia :f15620.pdf

faktúra číslo :DF-15-00234
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :12012,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15027
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150459
číslo pošty :628/2015
digitálna kópia :f15628.pdf

faktúra číslo :DF-15-00235
popis :materiál hygienický,kanyly
celkom v EUR s DPH :2491,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15010
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700097
číslo pošty :583/2015
digitálna kópia :f15583.pdf

faktúra číslo :DF-15-00236
popis :katétre,zavádzače,sety
celkom v EUR s DPH :3728,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15020
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
číslo faktúry dodávateľa :420150656
číslo pošty :622/2015
digitálna kópia :f15622.pdf

faktúra číslo :DF-15-00237
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :4183,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15019
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800071
číslo pošty :640/2015
digitálna kópia :f15640.pdf

faktúra číslo :DF-15-00240
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :2241,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15014
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150457
číslo pošty :632/2015
digitálna kópia :f15632.pdf

faktúra číslo :DF-15-00242
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :292,87
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15002
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700098
číslo pošty :584/2015
digitálna kópia :f15584.pdf

faktúra číslo :DF-15-00243
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :3410,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15003
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700099
číslo pošty :585/2015
digitálna kópia :f15585.pdf

faktúra číslo :DF-15-00244
popis :oxysenzor cerebrálny
celkom v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15004
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700100
číslo pošty :586/2015
digitálna kópia :f15586.pdf

faktúra číslo :DF-15-00253
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2957,78
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15017
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256297016
číslo pošty :692/2015
digitálna kópia :f15692.pdf

faktúra číslo :DF-15-00254
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :333,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15017
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31351361
číslo faktúry dodávateľa :256296985
číslo pošty :691/2015
digitálna kópia :f15691.pdf

faktúra číslo :DF-15-00259
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :534,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15022
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150320
číslo pošty :616/2015
digitálna kópia :f15616.pdf

faktúra číslo :DF-15-00264
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3546,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15078
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015028
číslo pošty :690/2015
digitálna kópia :f15690.pdf

faktúra číslo :DF-15-00269
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2240,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15063
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20150116
číslo pošty :676/2015
digitálna kópia :f15676.pdf

faktúra číslo :DF-15-00286
popis :mobilné telefóny
celkom v EUR s DPH :187,06
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :2272584207
číslo pošty :742/2015
digitálna kópia :f15742.pdf

faktúra číslo :DF-15-00291
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15013
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023708
číslo pošty :631/2015
digitálna kópia :f15631.pdf

faktúra číslo :TF-15-00023
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :131,54
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :23.01.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150210
číslo pošty :655/2015
digitálna kópia :f15655.pdf

faktúra číslo :TF-15-00024
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :302,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :25.01.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5013112
číslo pošty :719/2015
digitálna kópia :f15719.pdf

faktúra číslo :DF-15-00251
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :666,65
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15018
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :100334
číslo pošty :663/2015
digitálna kópia :f15663.pdf

faktúra číslo :DF-15-00255
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2771,39
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15021
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192001
číslo pošty :677/2015
digitálna kópia :f15677.pdf

faktúra číslo :DF-15-00256
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :1256,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15021
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300191985
číslo pošty :680/2015
digitálna kópia :f15680.pdf

faktúra číslo :DF-15-00257
popis :mat.hygienický,drenáže
celkom v EUR s DPH :2606,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15018
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626238
číslo pošty :662/2015
digitálna kópia :f15662.pdf

faktúra číslo :DF-15-00258
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :604,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15018
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626277
číslo pošty :667/2015
digitálna kópia :f15667.pdf

faktúra číslo :DF-15-00262
popis :oxygenátory,sety
celkom v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15028
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
číslo faktúry dodávateľa :201501024
číslo pošty :648/2015
digitálna kópia :f15648.pdf

faktúra číslo :DF-15-00265
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2580,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15066
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150108
číslo pošty :686/2015
digitálna kópia :f15686.pdf

faktúra číslo :DF-15-00266
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13068,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15044
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150109
číslo pošty :685/2015
digitálna kópia :f15685.pdf

faktúra číslo :DF-15-00267
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4400,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15076
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192006
číslo pošty :678/2015
digitálna kópia :f15678.pdf

faktúra číslo :DF-15-00268
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3220,01
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15043
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192007
číslo pošty :679/2015
digitálna kópia :f15679.pdf

faktúra číslo :DF-15-00270
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3735,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15041
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126026
číslo pošty :670/2015
digitálna kópia :f15670.pdf

faktúra číslo :DF-15-00271
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :9590,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15047
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126027
číslo pošty :671/2015
digitálna kópia :f15671.pdf

faktúra číslo :DF-15-00272
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :195,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15069
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126025
číslo pošty :672/2015
digitálna kópia :f15672.pdf

faktúra číslo :DF-15-00273
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4689,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15058
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126024
číslo pošty :673/2015
digitálna kópia :f15673.pdf

faktúra číslo :DF-15-00274
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :97,70
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15020
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126023
číslo pošty :674/2015
digitálna kópia :f15674.pdf

faktúra číslo :DF-15-00275
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :20430,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15046
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :126028
číslo pošty :669/2015
digitálna kópia :f15669.pdf

faktúra číslo :DF-15-00280
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3690,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15023
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20150122
číslo pošty :675/2015
digitálna kópia :f15675.pdf

faktúra číslo :DF-15-00284
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :7310,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15010
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606199
číslo pošty :664/2015
digitálna kópia :f15664.pdf

faktúra číslo :DF-15-00285
popis :krytka, panel
celkom v EUR s DPH :147,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15003
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :DURAD s.r.o.
adresa dodávateľa :Matice školské 17, České Budějovice, CZ-370 01
IČO dodávateľa :14502887
číslo faktúry dodávateľa :1501004
číslo pošty :760/2015
digitálna kópia :f15760.pdf

faktúra číslo :DF-15-00289
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :846,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15024
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023723
číslo pošty :641/2015
digitálna kópia :f15641.pdf

faktúra číslo :DF-15-00290
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :687,85
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15011
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192020
číslo pošty :753/2015
digitálna kópia :f15753.pdf

faktúra číslo :DF-15-00304
popis :nite
celkom v EUR s DPH :67,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15018
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606200
číslo pošty :665/2015
digitálna kópia :f15665.pdf

faktúra číslo :DF-15-00312
popis :oprava lôžka
celkom v EUR s DPH :358,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :Artspect spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Rybničná 40, Bratislava, 83106
IČO dodávateľa :47760265
číslo faktúry dodávateľa :150100004
číslo pošty :819/2015
digitálna kópia :f15819.pdf

faktúra číslo :DF-15-00320
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :653,52
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15022
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201501725
číslo pošty :647/2015
digitálna kópia :f15647.pdf

faktúra číslo :DF-15-00337
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1607,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15011
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192019
číslo pošty :805/2015
digitálna kópia :f15805.pdf

faktúra číslo :DF-15-00353
popis :mobily 1/2015 -hovorné
celkom v EUR s DPH :703,99
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :2273270021
číslo pošty :1001/2015
digitálna kópia :f151001.pdf

faktúra číslo :IF-15-00004
popis :zab. systém - pohybový senzor na prijímacie odd.
celkom v EUR s DPH :263,23
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :26.01.2015
dodávateľ :ELIS plus, s.r.o.
adresa dodávateľa :Topoľová 14020/1, Banská Bystrica 1, 97401
IČO dodávateľa :31642420
číslo faktúry dodávateľa :10150013
číslo pošty :778/2015
digitálna kópia :f15778.pdf

faktúra číslo :DF-15-00246
popis :papier EKG
celkom v EUR s DPH :409,10
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15006
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20150038
číslo pošty :659/2015
digitálna kópia :f15659.pdf

faktúra číslo :DF-15-00252
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :13680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15018
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176034
číslo pošty :661/2015
digitálna kópia :f15661.pdf

faktúra číslo :DF-15-00261
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1158,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15019
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1501020
číslo pošty :660/2015
digitálna kópia :f15660.pdf

faktúra číslo :DF-15-00263
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :936,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15064
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1501013
číslo pošty :681/2015
digitálna kópia :f15681.pdf

faktúra číslo :DF-15-00294
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14805
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015033
číslo pošty :795/2015
digitálna kópia :f15795.pdf

faktúra číslo :DF-15-00295
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14715
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015032
číslo pošty :796/2015
digitálna kópia :f15796.pdf

faktúra číslo :DF-15-00297
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15049
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023740
číslo pošty :729/2015
digitálna kópia :f15729.pdf

faktúra číslo :DF-15-00298
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1804,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15029
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :14023739
číslo pošty :728/2015
digitálna kópia :f15728.pdf

faktúra číslo :DF-15-00299
popis :mat.hygienický
celkom v EUR s DPH :67,51
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15018
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :626288
číslo pošty :792/2015
digitálna kópia :f15792.pdf

faktúra číslo :DF-15-00302
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :432,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15021
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192081
číslo pošty :727/2015
digitálna kópia :f15727.pdf

faktúra číslo :DF-15-00306
popis :oprava odsávačky
celkom v EUR s DPH :168,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :ULTRAMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Š.Moysesa 431/14, Žiar nad Hronom, 96501
IČO dodávateľa :36638404
číslo faktúry dodávateľa :VFS159052
číslo pošty :780/2015
digitálna kópia :f15780.pdf

faktúra číslo :DF-15-00321
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :51,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15025
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201501796
číslo pošty :739/2015
digitálna kópia :f15739.pdf

faktúra číslo :DF-15-00323
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :207,60
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15024
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201501795
číslo pošty :738/2015
digitálna kópia :f15738.pdf

faktúra číslo :DF-15-00329
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10297,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15054
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, Bratislava, 831 07
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :15FV053
číslo pošty :811/2015
digitálna kópia :f15811.pdf

faktúra číslo :TF-15-00027
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :87,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :Krimar s.r.o.
adresa dodávateľa :Hálkova 1456/11, Havířov 1, 73601
IČO dodávateľa :28626249
číslo faktúry dodávateľa :156660123
číslo pošty :718/2015
digitálna kópia :f15718.pdf

faktúra číslo :TF-15-00028
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :858,55
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150242
číslo pošty :763/2015
digitálna kópia :f15763.pdf

faktúra číslo :TF-15-00029
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :245,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150240
číslo pošty :761/2015
digitálna kópia :f15761.pdf

faktúra číslo :TF-15-00030
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :1248,63
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :27.01.2015
dodávateľ :MEDMEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Oščadnica 1093, Oščadnica, 023 01
IČO dodávateľa :46279059
číslo faktúry dodávateľa :1020150241
číslo pošty :762/2015
digitálna kópia :f15762.pdf

faktúra číslo :DF-15-00247
popis :papier kancelársky
celkom v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15007
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
číslo faktúry dodávateľa :215001184
číslo pošty :710/2015
digitálna kópia :f15710.pdf

faktúra číslo :DF-15-00248
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :922,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15004
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :7029/2015
číslo pošty :715/2015
digitálna kópia :f15715.pdf

faktúra číslo :DF-15-00249
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :313,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT15005
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :7028/2015
číslo pošty :714/2015
digitálna kópia :f15714.pdf

faktúra číslo :DF-15-00287
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :12011,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15027
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50004192
číslo pošty :781/2015
digitálna kópia :f15781.pdf

faktúra číslo :DF-15-00288
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2116,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15022
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100328
číslo pošty :790/2015
digitálna kópia :f15790.pdf

faktúra číslo :DF-15-00292
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1511,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS15010
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :606235
číslo pošty :794/2015
digitálna kópia :f15794.pdf

faktúra číslo :DF-15-00293
popis :spinálne kanyly
celkom v EUR s DPH :277,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15011
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700118
číslo pošty :732/2015
digitálna kópia :f15732.pdf

faktúra číslo :DF-15-00296
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2365,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15077
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :15100329
číslo pošty :791/2015
digitálna kópia :f15791.pdf

faktúra číslo :DF-15-00300
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :548,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14566
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :176043
číslo pošty :793/2015
digitálna kópia :f15793.pdf

faktúra číslo :DF-15-00303
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :6173,09
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15020
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700119
číslo pošty :731/2015
digitálna kópia :f15731.pdf

faktúra číslo :DF-15-00305
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :46,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14551
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700120
číslo pošty :730/2015
digitálna kópia :f15730.pdf

faktúra číslo :DF-15-00325
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :420,45
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15023
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700114
číslo pošty :717/2015
digitálna kópia :f15717.pdf

faktúra číslo :DF-15-00332
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :203,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15019
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800089
číslo pošty :816/2015
digitálna kópia :f15816.pdf

faktúra číslo :DF-15-00334
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1236,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP14469
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2150385
číslo pošty :817/2015
digitálna kópia :f15817.pdf

faktúra číslo :DF-15-00335
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1241,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15026
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
číslo faktúry dodávateľa :2150271
číslo pošty :810/2015
digitálna kópia :f15810.pdf

faktúra číslo :DF-15-00336
popis :okruhy dýchacie,kanyly
celkom v EUR s DPH :1052,83
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM15003
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700117
číslo pošty :733/2015
digitálna kópia :f15733.pdf

faktúra číslo :DF-15-00350
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :17316,82
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15026
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
číslo faktúry dodávateľa :111505681
číslo pošty :737/2015
digitálna kópia :f15737.pdf

faktúra číslo :DF-15-00370
popis :spot.materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :1075,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT15003
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, Bratislava, 821 01
IČO dodávateľa :44195591
číslo faktúry dodávateľa :120150404
číslo pošty :1028/2015
digitálna kópia :f151028.pdf

faktúra číslo :DF-15-00371
popis :reprezentačné
celkom v EUR s DPH :74,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :Julius Meinl Coffee Intl., a. s.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 810 11
IČO dodávateľa :31318932
číslo faktúry dodávateľa :225150057
číslo pošty :1099/2015
digitálna kópia :f151099.pdf

faktúra číslo :TF-15-00025
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :40,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700115
číslo pošty :720/2015
digitálna kópia :f15720.pdf

faktúra číslo :TF-15-00026
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :26,50
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :36631957
číslo faktúry dodávateľa :########
číslo pošty :721/2015
digitálna kópia :f15721.pdf

faktúra číslo :TF-15-00034
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :21,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :28.01.2015
dodávateľ :EMOS SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Hlinická 409/22, Bytča, 014 01
IČO dodávateľa :36392961
číslo faktúry dodávateľa :1083437857
číslo pošty :833/2015
digitálna kópia :f15833.pdf

faktúra číslo :DF-15-00301
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1313,25
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP15020
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :150700135
číslo pošty :789/2015
digitálna kópia :f15789.pdf

faktúra číslo :DF-15-00309
popis :preprava zosnulých
celkom v EUR s DPH :486,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :LK Silencia s.r.o.
adresa dodávateľa :Nad plážou 4419/23, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :46859306
číslo faktúry dodávateľa :2015003
číslo pošty :824/2015
digitálna kópia :f15824.pdf

faktúra číslo :DF-15-00318
popis :kontrola sterilizátorov
celkom v EUR s DPH :120,70
číslo zmluvy :055/2010
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2015011
číslo pošty :869/2015
digitálna kópia :f15869.pdf

faktúra číslo :DF-15-00326
popis :katétre,stenty
celkom v EUR s DPH :11165,19
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15053
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015046
číslo pošty :815/2015
digitálna kópia :f15815.pdf

faktúra číslo :DF-15-00327
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1420,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15040
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015044
číslo pošty :813/2015
digitálna kópia :f15813.pdf

faktúra číslo :DF-15-00328
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1566,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15078
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015045
číslo pošty :814/2015
digitálna kópia :f15814.pdf

faktúra číslo :DF-15-00330
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2036,59
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15053
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015034
číslo pošty :828/2015
digitálna kópia :f15828.pdf

faktúra číslo :DF-15-00333
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1268,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR15032
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150593
číslo pošty :812/2015
digitálna kópia :f15812.pdf

faktúra číslo :DF-15-00346
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1103,98
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15032
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201501973
číslo pošty :886/2015
digitálna kópia :f15886.pdf

faktúra číslo :DF-15-00347
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2962,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15033
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
číslo faktúry dodávateľa :FV201501966
číslo pošty :884/2015
digitálna kópia :f15884.pdf

faktúra číslo :DF-15-00372
popis :napájací zdroj Space
celkom v EUR s DPH :207,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15002
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192387
číslo pošty :1079/2015
digitálna kópia :f151079.pdf

faktúra číslo :DF-15-00373
popis :servisný kit
celkom v EUR s DPH :48,86
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU15016
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, Bratislava, 831 03
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300192389
číslo pošty :1080/2015
digitálna kópia :f151080.pdf

faktúra číslo :DF-15-00376
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1894,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15051
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :2015300101
číslo pošty :877/2015
digitálna kópia :f15877.pdf

faktúra číslo :DF-15-00383
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK14843
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015048
číslo pošty :863/2015
digitálna kópia :f15863.pdf

faktúra číslo :IF-15-00007
popis :rozšírenia počtu licencií NAV2009
celkom v EUR s DPH :7370,81
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1150082
číslo pošty :1147/2015
digitálna kópia :f151147.pdf

faktúra číslo :TF-15-00031
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :252,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :UNIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Orieškova 11, Bratislava, 82105
IČO dodávateľa :17312752
číslo faktúry dodávateľa :11502673
číslo pošty :776/2015
digitálna kópia :f15776.pdf

faktúra číslo :TF-15-00032
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :NAOS SLOVAKIA s. r. o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 824 96
IČO dodávateľa :35753901
číslo faktúry dodávateľa :500000619
číslo pošty :834/2015
digitálna kópia :f15834.pdf

faktúra číslo :TF-15-00033
popis :tovar - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :191,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :29.01.2015
dodávateľ :INTERPHARM Slovakia, a.s.
adresa dodávateľa :Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06
IČO dodávateľa :35789841
číslo faktúry dodávateľa :153503610
číslo pošty :832/2015
digitálna kópia :f15832.pdf

faktúra číslo :DF-15-00308
popis :poplatok za potvrdenie pre účely auditu
celkom v EUR s DPH :78,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Slovenská sporiteľňa, a.s.
adresa dodávateľa :Tomašíková 48, Bratislava, 83237
IČO dodávateľa :151653
číslo faktúry dodávateľa :2000000827
číslo pošty :825/2015
digitálna kópia :f15825.pdf

faktúra číslo :DF-15-00319
popis :služby BOZP 1/2015
celkom v EUR s DPH :199,20
číslo zmluvy :025/2009_D1
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/0089
číslo pošty :873/2015
digitálna kópia :f15873.pdf

faktúra číslo :DF-15-00331
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15057
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1500800104
číslo pošty :829/2015
digitálna kópia :f15829.pdf

faktúra číslo :DF-15-00342
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :18205,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15029
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730527
číslo pošty :835/2015
digitálna kópia :f15835.pdf

faktúra číslo :DF-15-00343
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1422,26
číslo zmluvy :
číslo objednávky :LIEK15028
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730528
číslo pošty :836/2015
digitálna kópia :f15836.pdf

faktúra číslo :DF-15-00352
popis :služby metrológie
celkom v EUR s DPH :140,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :515301504
číslo pošty :1048/2015
digitálna kópia :f151048.pdf

faktúra číslo :DF-15-00360
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :13/2015
číslo pošty :1093/2015
digitálna kópia :f151093.pdf

faktúra číslo :DF-15-00361
popis :kontrola syst.manaž.kvality
celkom v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :EQS Slovakia spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Furčianska 49, Košice, 040 14
IČO dodávateľa :36588822
číslo faktúry dodávateľa :14/2015
číslo pošty :1092/2015
digitálna kópia :f151092.pdf

faktúra číslo :DF-15-00362
popis :pečiatky
celkom v EUR s DPH :60,24
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :10837311
číslo faktúry dodávateľa :15022
číslo pošty :891/2015
digitálna kópia :f15891.pdf

faktúra číslo :DF-15-00366
popis :Právo v zdravotníctve-aktualizácia
celkom v EUR s DPH :21,30
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Wolters Kluwer s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 82109
IČO dodávateľa :31348262
číslo faktúry dodávateľa :1101566642
číslo pošty :1005/2015
digitálna kópia :f151005.pdf

faktúra číslo :DF-15-00369
popis :služby OPP 1/2015
celkom v EUR s DPH :138,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :2015/0088
číslo pošty :872/2015
digitálna kópia :f15872.pdf

faktúra číslo :DF-15-00375
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7840,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15044
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800150171
číslo pošty :876/2015
digitálna kópia :f15876.pdf

faktúra číslo :DF-15-00377
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15053
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015051
číslo pošty :862/2015
digitálna kópia :f15862.pdf

faktúra číslo :DF-15-00378
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1980,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15078
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015049
číslo pošty :864/2015
digitálna kópia :f15864.pdf

faktúra číslo :DF-15-00391
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1527,44
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15040
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 811 01
IČO dodávateľa :47393939
číslo faktúry dodávateľa :2015050
číslo pošty :861/2015
digitálna kópia :f15861.pdf

faktúra číslo :DF-15-00392
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6174,84
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK15081
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20150641
číslo pošty :858/2015
digitálna kópia :f15858.pdf

faktúra číslo :IF-15-00003
popis :zvýšenie osob. čísiel na 370
celkom v EUR s DPH :188,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :VEMA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 14/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :31355374
číslo faktúry dodávateľa :720150462
číslo pošty :818/2015
digitálna kópia :f15818.pdf

faktúra číslo :TF-15-00035
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :11541,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
číslo faktúry dodávateľa :50730526
číslo pošty :843/2015
digitálna kópia :f15843.pdf

faktúra číslo :TF-15-00036
popis :lieky - verejná lekáreň
celkom v EUR s DPH :424,89
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :30.01.2015
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :34142941
číslo faktúry dodávateľa :5015622
číslo pošty :842/2015
digitálna kópia :f15842.pdf

faktúra číslo :DF-15-00310
popis :zmluvný servis -výťahy
celkom v EUR s DPH :1693,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, Bratislava, 821 08
IČO dodávateľa :31402828
číslo faktúry dodávateľa :385044703
číslo pošty :839/2015
digitálna kópia :f15839.pdf

faktúra číslo :DF-15-00338
popis :mediálne poradenstvo 1/2015
celkom v EUR s DPH :820,00
číslo zmluvy :088/2013_D1
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :Mgr. Martin Urmanič
adresa dodávateľa :Goláňová 1, Bratislava, 82103
IČO dodávateľa :44707053
číslo faktúry dodávateľa :10215
číslo pošty :883/2015
digitálna kópia :f15883.pdf

faktúra číslo :DF-15-00341
popis :zákonné poist.Fábia 1.1.2015-12.1.2015
celkom v EUR s DPH :3,21
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :Kooperatíva ,a.s.
adresa dodávateľa :Štefánikova 4, Bratislava, 81623
IČO dodávateľa :585441
číslo faktúry dodávateľa :6531091391-1
číslo pošty :871/2015
digitálna kópia :f15871.pdf

faktúra číslo :DF-15-00354
popis :PHM 1/2015
celkom v EUR s DPH :385,51
číslo zmluvy :016B/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :1700059499
číslo pošty :1089/2015
digitálna kópia :f151089.pdf

faktúra číslo :DF-15-00355
popis :pranie 1/2015
celkom v EUR s DPH :4214,08
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :F15000163
číslo pošty :1094/2015
digitálna kópia :f151094.pdf

faktúra číslo :DF-15-00356
popis :upratovanie 1/2015
celkom v EUR s DPH :19989,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :F15000160
číslo pošty :1096/2015
digitálna kópia :f151096.pdf

faktúra číslo :DF-15-00357
popis :strážna služba 1/2015
celkom v EUR s DPH :3852,43
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :F15000157
číslo pošty :1097/2015
digitálna kópia :f151097.pdf

faktúra číslo :DF-15-00358
popis :prenájom rohoží 1/2015
celkom v EUR s DPH :94,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :F15000161
číslo pošty :1095/2015
digitálna kópia :f151095.pdf

faktúra číslo :DF-15-00359
popis :poradenstvo VO 1/2015
celkom v EUR s DPH :3960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :PRO - TENDER s.r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 1132/1, Košice, 040 23
IČO dodávateľa :36591084
číslo faktúry dodávateľa :X 15
číslo pošty :1088/2015
digitálna kópia :f151088.pdf

faktúra číslo :DF-15-00363
popis :zmluvný servis ZT
celkom v EUR s DPH :11754,00
číslo zmluvy :060/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :SIEMENS s r.o.
adresa dodávateľa :Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :95020703
číslo pošty :868/2015
digitálna kópia :f15868.pdf

faktúra číslo :DF-15-00364
popis :nájomné špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :646,87
číslo zmluvy :066/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202376933
číslo pošty :964/2015
digitálna kópia :f15964.pdf

faktúra číslo :DF-15-00365
popis :nájomné špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :405,00
číslo zmluvy :123/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Tuhovská 3, Bratislava, 831 06
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4202378136
číslo pošty :963/2015
digitálna kópia :f15963.pdf

faktúra číslo :DF-15-00374
popis :telefóny 1/2015
celkom v EUR s DPH :316,76
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :Slovak Telekom, a.s.
adresa dodávateľa :Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO dodávateľa :35763469
číslo faktúry dodávateľa :770536505
číslo pošty :1121/2015
digitálna kópia :f151121.pdf

faktúra číslo :DF-15-00381
popis :právne služby 1/2015
celkom v EUR s DPH :960,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
adresa dodávateľa :Rudlovská cesta 33, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36771651
číslo faktúry dodávateľa :201500024
číslo pošty :1169/2015
digitálna kópia :f151169.pdf

faktúra číslo :DF-15-00386
popis :dovoz štrku
celkom v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :DK - EXTERIÉR s.r.o.
adresa dodávateľa :Rakytovská cesta 67, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :44146361
číslo faktúry dodávateľa :2015/009
číslo pošty :1163/2015
digitálna kópia :f151163.pdf

faktúra číslo :DF-15-00387
popis :zimná údržba
celkom v EUR s DPH :1950,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :31.01.2015
dodávateľ :DK - EXTERIÉR s.r.o.
adresa dodávateľa :Rakytovská cesta 67, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :44146361
číslo faktúry dodávateľa :2015/002
číslo pošty :1161/2015
digitálna kópia :f151161.pdf

[/html]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.