Objednávky vyhotovené v decembri 2014

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2014

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : IT14040
popis :spotrebný mat. do tlačiarní
suma v EUR s DPH :1211,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14040.pdf

Objednávka číslo : KRV14330
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :272,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14330.pdf

Objednávka číslo : KRV14331
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14331.pdf

Objednávka číslo : KRV14332
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14332.pdf

Objednávka číslo : KRV14333
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14333.pdf

Objednávka číslo : KRV14334
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14334.pdf

Objednávka číslo : KRV14335
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14335.pdf

Objednávka číslo : KRV14336
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14336.pdf

Objednávka číslo : KRV14337
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14337.pdf

Objednávka číslo : KRV14341
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14341.pdf

Objednávka číslo : KRV14342
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14342.pdf

Objednávka číslo : KRV14343
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14343.pdf

Objednávka číslo : KRV14344
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14344.pdf

Objednávka číslo : KRV14345
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.12.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14345.pdf

Objednávka číslo : LIEK14119
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6793,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14119.pdf

Objednávka číslo : LIEK14120
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1722,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14120.pdf

Objednávka číslo : LIEK14121
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2497,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14121.pdf

Objednávka číslo : LIEK14125
popis :lieky
suma v EUR s DPH :500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14125.pdf

Objednávka číslo : LIEK14126
popis :lieky
suma v EUR s DPH :792,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14126.pdf

Objednávka číslo : LIEK14127
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10494,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14127.pdf

Objednávka číslo : LIEK14128
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9058,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14128.pdf

Objednávka číslo : LIEK14129
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2495,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14129.pdf

Objednávka číslo : LIEK14130
popis :lieky
suma v EUR s DPH :10442,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14130.pdf

Objednávka číslo : LIEK14131
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1172,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14131.pdf

Objednávka číslo : LIEK14132
popis :lieky
suma v EUR s DPH :629,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14132.pdf

Objednávka číslo : LIEK14133
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2052,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14133.pdf

Objednávka číslo : LIEK14134
popis :lieky
suma v EUR s DPH :5,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14134.pdf

Objednávka číslo : LIEK14135
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6996,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :Bracco Imaging Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :46182870
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14135.pdf

Objednávka číslo : LIEK14136
popis :lieky
suma v EUR s DPH :2310,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14136.pdf

Objednávka číslo : LIEK14137
popis :lieky
suma v EUR s DPH :8541,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14137.pdf

Objednávka číslo : LIEK14138
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6185,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14138.pdf

Objednávka číslo : LIEK14139
popis :lieky
suma v EUR s DPH :7096,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14139.pdf

Objednávka číslo : LIEK14140
popis :lieky
suma v EUR s DPH :583,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
adresa dodávateľa :Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa :34142941
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14140.pdf

Objednávka číslo : LIEK14141
popis :lieky
suma v EUR s DPH :120,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14141.pdf

Objednávka číslo : LIEK14142
popis :lieky
suma v EUR s DPH :9368,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14142.pdf

Objednávka číslo : LIEK14143
popis :lieky
suma v EUR s DPH :6469,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14143.pdf

Objednávka číslo : LIEK14144
popis :lieky
suma v EUR s DPH :365,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK14144.pdf

Objednávka číslo : MAT14094
popis :termopapier
suma v EUR s DPH :130,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14094.pdf

Objednávka číslo : MAT14095
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :230,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14095.pdf

Objednávka číslo : MAT14096
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :764,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14096.pdf

Objednávka číslo : MAT14097
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :391,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14097.pdf

Objednávka číslo : MAT14098
popis :papier kancelársky
suma v EUR s DPH :414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14098.pdf

Objednávka číslo : MAT14099
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :353,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14099.pdf

Objednávka číslo : MAT14100
popis :zástava stolová
suma v EUR s DPH :23,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2014
dodávateľ :2U spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Martinengova 1, 811 02 Bratislava
IČO dodávateľa :17315786
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14100.pdf

Objednávka číslo : NTS14056
popis :žiarovky
suma v EUR s DPH :183,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2014
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, 96212 Detva
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14056.pdf

Objednávka číslo : NTS14058
popis :elektro materiál
suma v EUR s DPH :78,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2014
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14058.pdf

Objednávka číslo : OAIM14180
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3339,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14180.pdf

Objednávka číslo : OAIM14181
popis :katétre,senzory,prevodníky
suma v EUR s DPH :3495,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14181.pdf

Objednávka číslo : OAIM14182
popis :okruhy dýchacie,mat.hygienický
suma v EUR s DPH :6084,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14182.pdf

Objednávka číslo : OAIM14183
popis :mat.hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :1595,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14183.pdf

Objednávka číslo : OAIM14184
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :210,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14184.pdf

Objednávka číslo : OAIM14185
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1720,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14185.pdf

Objednávka číslo : OAIM14186
popis :filtre
suma v EUR s DPH :750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14186.pdf

Objednávka číslo : OKJ14008
popis :sety
suma v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ14008.pdf

Objednávka číslo : OKJ14009
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :576,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ14009.pdf

Objednávka číslo : OKJ14010
popis :sada popruhov
suma v EUR s DPH :195,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ14010.pdf

Objednávka číslo : OOPP14064
popis :očkovacie látky
suma v EUR s DPH :89,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.12.2014
dodávateľ :ProCare, a.s.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5
IČO dodávateľa :35890568
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14064.pdf

Objednávka číslo : OOPP14065
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :23238,00
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14065.pdf

Objednávka číslo : OOPP14066
popis :Objednávka OOPP14066
suma v EUR s DPH :517,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14066.pdf

Objednávka číslo : PEK14399
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :61239,20
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14399.pdf

Objednávka číslo : PEK14400
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :52951,01
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14400.pdf

Objednávka číslo : PEK14401
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10306,12
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14401.pdf

Objednávka číslo : PEK14402
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :42784,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14402.pdf

Objednávka číslo : PEK14403
popis :sety
suma v EUR s DPH :414,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14403.pdf

Objednávka číslo : PEK14404
popis :sety
suma v EUR s DPH :10293,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14404.pdf

Objednávka číslo : PEK14405
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14405.pdf

Objednávka číslo : PEK14406
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :77238,70
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14406.pdf

Objednávka číslo : PEK14407
popis :šitie
suma v EUR s DPH :805,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14407.pdf

Objednávka číslo : PEK14408
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :68070,20
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14408.pdf

Objednávka číslo : PEK14409
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :50653,15
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14409.pdf

Objednávka číslo : PEK14410
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :91583,80
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14410.pdf

Objednávka číslo : PEK14411
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :34665,35
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14411.pdf

Objednávka číslo : PEK14412
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :35039,42
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14412.pdf

Objednávka číslo : PEK14413
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :98961,50
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14413.pdf

Objednávka číslo : PEK14414
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :98105,77
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14414.pdf

Objednávka číslo : PEK14415
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14415.pdf

Objednávka číslo : PEK14416
popis :prostriedky čistiace,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :10239,45
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14416.pdf

Objednávka číslo : PEK14417
popis :sety
suma v EUR s DPH :11320,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14417.pdf

Objednávka číslo : PEK14418
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14418.pdf

Objednávka číslo : PEK14419
popis :vodiče,sety
suma v EUR s DPH :3551,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14419.pdf

Objednávka číslo : PEK14420
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :40594,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :22.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14420.pdf

Objednávka číslo : PEK14421
popis :defibrilátory,elektródy,katétre
suma v EUR s DPH :45571,40
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :22.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14421.pdf

Objednávka číslo : PEK14422
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :87058,97
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :22.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14422.pdf

Objednávka číslo : PIK14771
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7330,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14771.pdf

Objednávka číslo : PIK14773
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14773.pdf

Objednávka číslo : PIK14774
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10495,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14774.pdf

Objednávka číslo : PIK14775
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16740,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14775.pdf

Objednávka číslo : PIK14776
popis :sety
suma v EUR s DPH :189,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14776.pdf

Objednávka číslo : PIK14777
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1510,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14777.pdf

Objednávka číslo : PIK14778
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6165,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14778.pdf

Objednávka číslo : PIK14779
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5508,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14779.pdf

Objednávka číslo : PIK14780
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2439,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14780.pdf

Objednávka číslo : PIK14781
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14781.pdf

Objednávka číslo : PIK14782
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3612,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14782.pdf

Objednávka číslo : PIK14783
popis :stenty
suma v EUR s DPH :13926,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14783.pdf

Objednávka číslo : PIK14784
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14784.pdf

Objednávka číslo : PIK14785
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3608,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14785.pdf

Objednávka číslo : PIK14786
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5855,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14786.pdf

Objednávka číslo : PIK14787
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14787.pdf

Objednávka číslo : PIK14788
popis :katétre
suma v EUR s DPH :195,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14788.pdf

Objednávka číslo : PIK14789
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :4148,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14789.pdf

Objednávka číslo : PIK14790
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2549,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14790.pdf

Objednávka číslo : PIK14791
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3612,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14791.pdf

Objednávka číslo : PIK14792
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20908,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14792.pdf

Objednávka číslo : PIK14793
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8941,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14793.pdf

Objednávka číslo : PIK14794
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10880,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14794.pdf

Objednávka číslo : PIK14795
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14795.pdf

Objednávka číslo : PIK14796
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1810,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14796.pdf

Objednávka číslo : PIK14797
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12076,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14797.pdf

Objednávka číslo : PIK14798
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10824,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14798.pdf

Objednávka číslo : PIK14799
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14799.pdf

Objednávka číslo : PIK14800
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14800.pdf

Objednávka číslo : PIK14801
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10454,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14801.pdf

Objednávka číslo : PIK14802
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :8084,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14802.pdf

Objednávka číslo : PIK14803
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14803.pdf

Objednávka číslo : PIK14804
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3808,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14804.pdf

Objednávka číslo : PIK14805
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :12344,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14805.pdf

Objednávka číslo : PIK14806
popis :stenty
suma v EUR s DPH :8289,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14806.pdf

Objednávka číslo : PIK14807
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :15605,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14807.pdf

Objednávka číslo : PIK14808
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5101,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14808.pdf

Objednávka číslo : PIK14809
popis :stenty.katétre
suma v EUR s DPH :17575,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14809.pdf

Objednávka číslo : PIK14810
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :5479,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14810.pdf

Objednávka číslo : PIK14811
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11350,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14811.pdf

Objednávka číslo : PIK14812
popis :stenty,katétre
suma v EUR s DPH :8880,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14812.pdf

Objednávka číslo : PIK14813
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14813.pdf

Objednávka číslo : PIK14814
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :4208,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14814.pdf

Objednávka číslo : PIK14815
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4570,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14815.pdf

Objednávka číslo : PIK14816
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5952,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14816.pdf

Objednávka číslo : PIK14817
popis :stenty.katétre
suma v EUR s DPH :3860,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14817.pdf

Objednávka číslo : PIK14818
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2540,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :GlobalMed a. s.
adresa dodávateľa :Moyzesova 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO dodávateľa :46630759
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14818.pdf

Objednávka číslo : PIK14819
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2961,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14819.pdf

Objednávka číslo : PIK14820
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :18186,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14820.pdf

Objednávka číslo : PIK14821
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14821.pdf

Objednávka číslo : PIK14822
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5115,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14822.pdf

Objednávka číslo : PIK14823
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2930,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14823.pdf

Objednávka číslo : PIK14824
popis :sety
suma v EUR s DPH :25080,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14824.pdf

Objednávka číslo : PIK14825
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :200,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14825.pdf

Objednávka číslo : PIK14826
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1296,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14826.pdf

Objednávka číslo : PIK14827
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14827.pdf

Objednávka číslo : PIK14828
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14828.pdf

Objednávka číslo : PIK14829
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5412,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14829.pdf

Objednávka číslo : PIK14830
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12815,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14830.pdf

Objednávka číslo : PIK14831
popis :stenty
suma v EUR s DPH :20142,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14831.pdf

Objednávka číslo : PIK14832
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14832.pdf

Objednávka číslo : PIK14833
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1502,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14833.pdf

Objednávka číslo : PIK14834
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9441,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14834.pdf

Objednávka číslo : PIK14835
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2520,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14835.pdf

Objednávka číslo : PIK14836
popis :stenty
suma v EUR s DPH :14520,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14836.pdf

Objednávka číslo : PIK14837
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3608,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14837.pdf

Objednávka číslo : PIK14838
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4122,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14838.pdf

Objednávka číslo : PIK14839
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5682,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14839.pdf

Objednávka číslo : PIK14840
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14840.pdf

Objednávka číslo : PIK14841
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10310,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14841.pdf

Objednávka číslo : PIK14842
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12068,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14842.pdf

Objednávka číslo : PIK14843
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9855,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14843.pdf

Objednávka číslo : PIK14844
popis :stenty
suma v EUR s DPH :18600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14844.pdf

Objednávka číslo : PIK14845
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :6194,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14845.pdf

Objednávka číslo : PIK14846
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1953,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14846.pdf

Objednávka číslo : PIK14847
popis :sety
suma v EUR s DPH :8438,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14847.pdf

Objednávka číslo : PIK14848
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :10188,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14848.pdf

Objednávka číslo : PIK14849
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14849.pdf

Objednávka číslo : PIK14850
popis :katétre
suma v EUR s DPH :464,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14850.pdf

Objednávka číslo : PIR14299
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :229,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14299.pdf

Objednávka číslo : PIR14300
popis :katétre
suma v EUR s DPH :996,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14300.pdf

Objednávka číslo : PIR14301
popis :katétre,zavádzače,sety
suma v EUR s DPH :4406,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14301.pdf

Objednávka číslo : PIR14302
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :4936,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14302.pdf

Objednávka číslo : PIR14303
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11958,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14303.pdf

Objednávka číslo : PIR14304
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2669,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14304.pdf

Objednávka číslo : PIR14305
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14305.pdf

Objednávka číslo : PIR14306
popis :príslušenstvo invazívne,sety
suma v EUR s DPH :7060,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14306.pdf

Objednávka číslo : PIR14307
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3267,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14307.pdf

Objednávka číslo : PIR14308
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :398,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14308.pdf

Objednávka číslo : PIR14309
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1194,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14309.pdf

Objednávka číslo : PIR14310
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :11185,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14310.pdf

Objednávka číslo : PIR14311
popis :katétre,prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :7023,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14311.pdf

Objednávka číslo : PIR14312
popis :katétre,sety
suma v EUR s DPH :835,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14312.pdf

Objednávka číslo : PIR14313
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14313.pdf

Objednávka číslo : PIR14314
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3504,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14314.pdf

Objednávka číslo : PIR14315
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1902,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14315.pdf

Objednávka číslo : PIR14316
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14316.pdf

Objednávka číslo : PIR14317
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14317.pdf

Objednávka číslo : PIR14318
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14318.pdf

Objednávka číslo : PIR14319
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :9060,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14319.pdf

Objednávka číslo : PIR14320
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3690,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14320.pdf

Objednávka číslo : PIR14321
popis :stenty
suma v EUR s DPH :12430,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14321.pdf

Objednávka číslo : PIR14322
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3738,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14322.pdf

Objednávka číslo : PIR14323
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :ADYTON medical devices SK s. r. o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľská 21, 831 07 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14323.pdf

Objednávka číslo : POS14301
popis :chlopne,protéza cievna
suma v EUR s DPH :2966,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14301.pdf

Objednávka číslo : POS14302
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14302.pdf

Objednávka číslo : POS14303
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :3487,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14303.pdf

Objednávka číslo : POS14304
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14304.pdf

Objednávka číslo : POS14305
popis :šitie
suma v EUR s DPH :10118,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14305.pdf

Objednávka číslo : POS14306
popis :šitie
suma v EUR s DPH :3978,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14306.pdf

Objednávka číslo : POS14307
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2187,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14307.pdf

Objednávka číslo : POS14308
popis :šitie
suma v EUR s DPH :1887,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14308.pdf

Objednávka číslo : POS14309
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14309.pdf

Objednávka číslo : POS14310
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14310.pdf

Objednávka číslo : POS14311
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1609,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14311.pdf

Objednávka číslo : POS14312
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4086,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14312.pdf

Objednávka číslo : POS14313
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4820,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14313.pdf

Objednávka číslo : POS14314
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2030,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14314.pdf

Objednávka číslo : POS14315
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14315.pdf

Objednávka číslo : TU14375
popis :EKG kábel
suma v EUR s DPH :282,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14375.pdf

Objednávka číslo : TU14386
popis :EKG kábel
suma v EUR s DPH :316,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14386.pdf

Objednávka číslo : TU14398
popis :kábel k aerodyne
suma v EUR s DPH :237,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14398.pdf

Objednávka číslo : TU14401
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2014
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14401.pdf

Objednávka číslo : TU14406
popis :kábel predlžovací
suma v EUR s DPH :10,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14406.pdf

Objednávka číslo : VZP14549
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :396,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14549.pdf

Objednávka číslo : VZP14550
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :376,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14550.pdf

Objednávka číslo : VZP14551
popis :katétre,sety
suma v EUR s DPH :13841,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14551.pdf

Objednávka číslo : VZP14552
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :639,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :650846
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14552.pdf

Objednávka číslo : VZP14553
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1482,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14553.pdf

Objednávka číslo : VZP14554
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14554.pdf

Objednávka číslo : VZP14555
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :32860,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14555.pdf

Objednávka číslo : VZP14556
popis :mat. hygienický,kanyly
suma v EUR s DPH :1320,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14556.pdf

Objednávka číslo : VZP14557
popis :materiál hygienický,sety
suma v EUR s DPH :6981,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14557.pdf

Objednávka číslo : VZP14558
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3644,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14558.pdf

Objednávka číslo : VZP14559
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :516,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14559.pdf

Objednávka číslo : VZP14560
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :77,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14560.pdf

Objednávka číslo : VZP14561
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :1900,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14561.pdf

Objednávka číslo : VZP14562
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :934,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.12.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14562.pdf

Objednávka číslo : VZP14563
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :403,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.12.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14563.pdf

Objednávka číslo : VZP14564
popis :katétre,kynyly
suma v EUR s DPH :542,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14564.pdf

Objednávka číslo : VZP14565
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :447,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14565.pdf

Objednávka číslo : VZP14566
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :8415,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14566.pdf

Objednávka číslo : VZP14567
popis :katétre,inštrumentárium
suma v EUR s DPH :405,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14567.pdf

Objednávka číslo : VZP14568
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :716,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14568.pdf

Objednávka číslo : VZP14569
popis :katétre,klipy
suma v EUR s DPH :7614,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14569.pdf

Objednávka číslo : VZP14570
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :11344,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14570.pdf

Objednávka číslo : VZP14571
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :17280,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2014
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14571.pdf

Objednávka číslo : VZP14572
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1953,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14572.pdf

Objednávka číslo : VZP14573
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4170,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14573.pdf

Objednávka číslo : VZP14574
popis :mat. odberový,hygienický
suma v EUR s DPH :742,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14574.pdf

Objednávka číslo : VZP14575
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1215,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14575.pdf

Objednávka číslo : VZP14576
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3922,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14576.pdf

Objednávka číslo : VZP14577
popis :chobotnica
suma v EUR s DPH :3519,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.12.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14577.pdf

Objednávka číslo : VZP14578
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1342,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14578.pdf

Objednávka číslo : VZP14579
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :495,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14579.pdf

Objednávka číslo : VZP14580
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :408,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.12.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14580.pdf


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.