Objednávky vyhotovené v júli 2014

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry doručené v roku 2014

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : KRV14162
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14162.pdf

Objednávka číslo : OAIM14094
popis :dialýza
suma v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14094.pdf

Objednávka číslo : OKJ14002
popis :sety
suma v EUR s DPH :237,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ14002.pdf

Objednávka číslo : OOPP14036
popis :Objednávka OOPP14036
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :OOPP14036.pdf

Objednávka číslo : PEK14234
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :6783,70
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14234.pdf

Objednávka číslo : PEK14235
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :47609,06
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14235.pdf

Objednávka číslo : PEK14236
popis :sety
suma v EUR s DPH :1613,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14236.pdf

Objednávka číslo : PEK14237
popis :sety
suma v EUR s DPH :5006,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14237.pdf

Objednávka číslo : PEK14238
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :1635,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14238.pdf

Objednávka číslo : PIK14375
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11460,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14375.pdf

Objednávka číslo : PIK14376
popis :katétre
suma v EUR s DPH :17421,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14376.pdf

Objednávka číslo : PIK14377
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2270,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14377.pdf

Objednávka číslo : PIK14378
popis :stenty
suma v EUR s DPH :19305,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14378.pdf

Objednávka číslo : PIK14379
popis :stenty
suma v EUR s DPH :16667,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14379.pdf

Objednávka číslo : PIK14380
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9018,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14380.pdf

Objednávka číslo : PIK14381
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :16142,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14381.pdf

Objednávka číslo : PIK14382
popis :katétre
suma v EUR s DPH :26771,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14382.pdf

Objednávka číslo : PIK14383
popis :stenty
suma v EUR s DPH :25170,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14383.pdf

Objednávka číslo : PIK14384
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3047,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14384.pdf

Objednávka číslo : PIK14385
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13241,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14385.pdf

Objednávka číslo : PIK14386
popis :stenty
suma v EUR s DPH :25784,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14386.pdf

Objednávka číslo : PIK14387
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14387.pdf

Objednávka číslo : PIR14159
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4639,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14159.pdf

Objednávka číslo : POS14158
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1991,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14158.pdf

Objednávka číslo : POS14159
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1399,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, 14221 Praha 4
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14159.pdf

Objednávka číslo : POS14160
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1539,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14160.pdf

Objednávka číslo : POS14161
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14161.pdf

Objednávka číslo : POS14162
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :556,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14162.pdf

Objednávka číslo : POS14163
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :4290,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14163.pdf

Objednávka číslo : TU14180
popis :oprava samolepiace nápisy
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :FERRAGRAFIK
adresa dodávateľa :Sládkovičova 6/13, 96501 Žiar nad Hronom
IČO dodávateľa :35298995
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14180.pdf

Objednávka číslo : VZP14307
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14307.pdf

Objednávka číslo : VZP14310
popis :drenáže
suma v EUR s DPH :3000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :01.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14310.pdf

Objednávka číslo : DM14072
popis :licencia ESET Endpoint Protection Stand. 170PC/2R
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2014
dodávateľ :DATALAN, a.s.
adresa dodávateľa :Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa :35810734
podpísal, funkcia :Ing. Pavel Piatrov, Riaditeľ úseku organiz.-obchod
digitálna kópia :DM14072.pdf

Objednávka číslo : KRV14159
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1362,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14159.pdf

Objednávka číslo : MAT14051
popis :knihy
suma v EUR s DPH :1400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2014
dodávateľ :Dušan Majer- Knihkupectvo DUMA
adresa dodávateľa :ul.Tatranská 44, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10831398
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14051.pdf

Objednávka číslo : NTS14033
popis :elektro materiál
suma v EUR s DPH :380,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2014
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, 96212 Detva
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14033.pdf

Objednávka číslo : VZP14308
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :712,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14308.pdf

Objednávka číslo : VZP14309
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1040,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14309.pdf

Objednávka číslo : KRV14153
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14153.pdf

Objednávka číslo : TU14179
popis :oprava úpravňa vody - dialýza
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.07.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14179.pdf

Objednávka číslo : VZP14311
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1221,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14311.pdf

Objednávka číslo : POS14166
popis :krúžok anuloplastický, cievna protéza
suma v EUR s DPH :3593,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14166.pdf

Objednávka číslo : POS14167
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14167.pdf

Objednávka číslo : KRV14154
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14154.pdf

Objednávka číslo : OAIM14095
popis :dialýza
suma v EUR s DPH :429,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14095.pdf

Objednávka číslo : OAIM14096
popis :príslušenstvo invazívne,sety
suma v EUR s DPH :1419,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14096.pdf

Objednávka číslo : OAIM14097
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :6096,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14097.pdf

Objednávka číslo : POS14168
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :3487,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14168.pdf

Objednávka číslo : POS14169
popis :šitie
suma v EUR s DPH :11721,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14169.pdf

Objednávka číslo : VZP14312
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :708,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14312.pdf

Objednávka číslo : VZP14313
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :93,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14313.pdf

Objednávka číslo : VZP14314
popis :materiál hygienický,sety
suma v EUR s DPH :6226,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14314.pdf

Objednávka číslo : VZP14315
popis :sondy žalúdočné
suma v EUR s DPH :4808,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14315.pdf

Objednávka číslo : VZP14316
popis :mat,hygienický,dezinfekcia
suma v EUR s DPH :18589,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :07.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14316.pdf

Objednávka číslo : DM14073
popis :prístroj telefónny - pager
suma v EUR s DPH :363,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2014
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31560806
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14073.pdf

Objednávka číslo : PIK14388
popis :Objednávka PIK14388
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2014
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :PIK14388.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14027
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :34,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2014
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14027.pdf

Objednávka číslo : VZP14317
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :4856,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :08.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14317.pdf

Objednávka číslo : KRV14155
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14155.pdf

Objednávka číslo : KRV14160
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14160.pdf

Objednávka číslo : OAIM14098
popis :kanyly,mat.hygienický
suma v EUR s DPH :1931,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14098.pdf

Objednávka číslo : VZP14318
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1305,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14318.pdf

Objednávka číslo : VZP14319
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :383,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2014
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14319.pdf

Objednávka číslo : VZP14320
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :193,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.07.2014
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14320.pdf

Objednávka číslo : KRV14158
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14158.pdf

Objednávka číslo : OOPP14032
popis :Objednávka OOPP14032
suma v EUR s DPH :261,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14032.pdf

Objednávka číslo : PIR14160
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14160.pdf

Objednávka číslo : PIR14161
popis :katétre,vodiče
suma v EUR s DPH :5712,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14161.pdf

Objednávka číslo : PIR14162
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :5580,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14162.pdf

Objednávka číslo : PIR14163
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :3347,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14163.pdf

Objednávka číslo : PIR14164
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :7248,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14164.pdf

Objednávka číslo : PIR14165
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1107,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14165.pdf

Objednávka číslo : PIR14166
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3504,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14166.pdf

Objednávka číslo : POS14170
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :7458,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14170.pdf

Objednávka číslo : POS14171
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14171.pdf

Objednávka číslo : POS14172
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1699,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14172.pdf

Objednávka číslo : POS14173
popis :sety
suma v EUR s DPH :1120,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14173.pdf

Objednávka číslo : POS14174
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1478,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14174.pdf

Objednávka číslo : VZP14321
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :267,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.07.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14321.pdf

Objednávka číslo : KRV14164
popis :Objednávka KRV14164
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14164.pdf

Objednávka číslo : KRV14168
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14168.pdf

Objednávka číslo : KRV14169
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14169.pdf

Objednávka číslo : MAT14050
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :233,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14050.pdf

Objednávka číslo : MAT14052
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :845,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14052.pdf

Objednávka číslo : OAIM14099
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1976,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14099.pdf

Objednávka číslo : OOPP14038
popis :preventívne prehliadky zamestnanci
suma v EUR s DPH :21,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Alpha medical a.s.
adresa dodávateľa :Červenej armády 25, 036 01 Martin
IČO dodávateľa :31647758
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14038.pdf

Objednávka číslo : PEK14239
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :145409,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14239.pdf

Objednávka číslo : PEK14240
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :711,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14240.pdf

Objednávka číslo : PEK14241
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :107335,45
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14241.pdf

Objednávka číslo : PEK14242
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :38655,62
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14242.pdf

Objednávka číslo : PEK14243
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :146410,00
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14243.pdf

Objednávka číslo : PIK14399
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14399.pdf

Objednávka číslo : PIK14401
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9240,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14401.pdf

Objednávka číslo : PIK14402
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4262,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14402.pdf

Objednávka číslo : PIK14403
popis :katétre
suma v EUR s DPH :168,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14403.pdf

Objednávka číslo : PIK14404
popis :katétre
suma v EUR s DPH :7992,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14404.pdf

Objednávka číslo : PIK14405
popis :bandáž
suma v EUR s DPH :1080,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14405.pdf

Objednávka číslo : POS14175
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14175.pdf

Objednávka číslo : POS14176
popis :šitie
suma v EUR s DPH :2579,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14176.pdf

Objednávka číslo : POS14177
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :735,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14177.pdf

Objednávka číslo : POS14178
popis :šitie
suma v EUR s DPH :889,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14178.pdf

Objednávka číslo : TU14183
popis :tesnenie
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14183.pdf

Objednávka číslo : VZP14322
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :712,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14322.pdf

Objednávka číslo : VZP14323
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :490,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14323.pdf

Objednávka číslo : VZP14324
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1469,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14324.pdf

Objednávka číslo : VZP14325
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :981,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14325.pdf

Objednávka číslo : VZP14326
popis :šitie,mat.hygienický
suma v EUR s DPH :12292,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14326.pdf

Objednávka číslo : VZP14328
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :120,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.07.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14328.pdf

Objednávka číslo : DM14074
popis :sieťky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, 97632 Badín
IČO dodávateľa :35489308
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14074.pdf

Objednávka číslo : DM14075
popis :filtračný systém
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :POWEL s.r.o.
adresa dodávateľa :Moyzesova 43, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa :31657923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14075.pdf

Objednávka číslo : IT14023
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14023.pdf

Objednávka číslo : KRV14165
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :1089,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14165.pdf

Objednávka číslo : KRV14166
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14166.pdf

Objednávka číslo : KRV14170
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14170.pdf

Objednávka číslo : KRV14172
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14172.pdf

Objednávka číslo : NTS14034
popis :časový spínač
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Schindler výťahy a eskalátory a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa :31402828
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14034.pdf

Objednávka číslo : PIK14389
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2961,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14389.pdf

Objednávka číslo : PIK14390
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3662,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14390.pdf

Objednávka číslo : PIK14391
popis :stenty
suma v EUR s DPH :24935,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14391.pdf

Objednávka číslo : PIK14392
popis :katétre
suma v EUR s DPH :9368,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14392.pdf

Objednávka číslo : PIK14393
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :11574,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14393.pdf

Objednávka číslo : PIK14394
popis :stenty
suma v EUR s DPH :10230,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :ELU Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Čajakova 28, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :36741469
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14394.pdf

Objednávka číslo : PIK14395
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17777,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14395.pdf

Objednávka číslo : PIK14396
popis :stenty
suma v EUR s DPH :17020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14396.pdf

Objednávka číslo : PIK14397
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14397.pdf

Objednávka číslo : PIK14398
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14398.pdf

Objednávka číslo : PIK14400
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2766,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14400.pdf

Objednávka číslo : TU14184
popis :páska tavička
suma v EUR s DPH :276,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :STERIPAK
adresa dodávateľa :Sekurisova 16, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35800437
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14184.pdf

Objednávka číslo : TU14185
popis :káble, adaptér
suma v EUR s DPH :1458,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14185.pdf

Objednávka číslo : TU14186
popis :oprava sterilizátora
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14186.pdf

Objednávka číslo : VZP14327
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2579,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14327.pdf

Objednávka číslo : VZP14329
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :14745,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14329.pdf

Objednávka číslo : VZP14330
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :22,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :MSA medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Poštová 3, 81106 Bratislava
IČO dodávateľa :44837127
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14330.pdf

Objednávka číslo : VZP14331
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2428,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14331.pdf

Objednávka číslo : VZP14332
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :893,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14332.pdf

Objednávka číslo : CAR14013
popis :lieky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14013.pdf

Objednávka číslo : KRV14167
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14167.pdf

Objednávka číslo : OAIM14100
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1631,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14100.pdf

Objednávka číslo : OAIM14101
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2252,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14101.pdf

Objednávka číslo : TU14187
popis :revízie datex
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2014
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14187.pdf

Objednávka číslo : TU14188
popis :oprava káblov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2014
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32027028
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14188.pdf

Objednávka číslo : TU14189
popis :oprava dialýza
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.07.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14189.pdf

Objednávka číslo : KRV14171
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14171.pdf

Objednávka číslo : MAT14053
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :799,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14053.pdf

Objednávka číslo : OOPP14037
popis :Objednávka OOPP14037
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :DEVA F-M. s.r.o.
adresa dodávateľa :Collo-louky 2140, 73802 Frýdek Místek
IČO dodávateľa :61945226
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :OOPP14037.pdf

Objednávka číslo : PIK14406
popis :sety
suma v EUR s DPH :3984,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14406.pdf

Objednávka číslo : PIK14407
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3206,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14407.pdf

Objednávka číslo : PIK14408
popis :Objednávka PIK14408
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :PIK14408.pdf

Objednávka číslo : POS14179
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14179.pdf

Objednávka číslo : POS14180
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4086,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14180.pdf

Objednávka číslo : VZP14333
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4581,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14333.pdf

Objednávka číslo : VZP14334
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :837,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14334.pdf

Objednávka číslo : VZP14335
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :432,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.07.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14335.pdf

Objednávka číslo : DM14076
popis :vybavenie lekárne
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :FAST PLUS, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35712783
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14076.pdf

Objednávka číslo : DM14077
popis :stavebné práce
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :Andrej Zelina
adresa dodávateľa :Ľaliova 18, 97400 Vlkanová
IČO dodávateľa :33761744
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14077.pdf

Objednávka číslo : OAIM14102
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2577,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14102.pdf

Objednávka číslo : OAIM14103
popis :cystofix
suma v EUR s DPH :164,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14103.pdf

Objednávka číslo : OAIM14104
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2361,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14104.pdf

Objednávka číslo : OAIM14105
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :OAIM14105.pdf

Objednávka číslo : OOPP14039
popis :Objednávka OOPP14039
suma v EUR s DPH :653,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14039.pdf

Objednávka číslo : PEK14244
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14244.pdf

Objednávka číslo : PEK14245
popis :prvky spojovacie
suma v EUR s DPH :3136,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14245.pdf

Objednávka číslo : PEK14246
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :4509,26
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14246.pdf

Objednávka číslo : PEK14247
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :16041,30
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14247.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14028
popis :inzercia
suma v EUR s DPH :667,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :ECOPRESS a.s.
adresa dodávateľa :Seberíniho 1, 82007 Bratislava
IČO dodávateľa :31333524
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14028.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14029
popis :inzercia
suma v EUR s DPH :189,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :Profesia. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Pribinova 25, 81109 Bratislava
IČO dodávateľa :35800861
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14029.pdf

Objednávka číslo : TU14190
popis :hadička co2
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :TU14190.pdf

Objednávka číslo : TU14191
popis :servis požiarnych uzáverov
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :PYROBATYS SK, s.r.o.
adresa dodávateľa :Osloboditeľov 679, 059 35 Batizovce
IČO dodávateľa :35703130
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14191.pdf

Objednávka číslo : VZP14336
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :302,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14336.pdf

Objednávka číslo : VZP14337
popis :Objednávka VZP14337
suma v EUR s DPH :3262,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14337.pdf

Objednávka číslo : VZP14338
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2628,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.07.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14338.pdf

Objednávka číslo : DM14078
popis :trezor
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :BONPRODUCT s.r.o.
adresa dodávateľa :Bakossova 14464/3H, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :36649635
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14078.pdf

Objednávka číslo : DM14079
popis :laboratórne váhy
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Peter Knapec
adresa dodávateľa :Rudolfa Súľovského 386/11, 1313 Rajecké Teplice
IČO dodávateľa :41078349
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14079.pdf

Objednávka číslo : DM14080
popis :samsung televízor
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :FAST PLUS, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35712783
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14080.pdf

Objednávka číslo : DM14081
popis :tvorba logotypu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Patrik Ševčík
adresa dodávateľa :Trieda SNP 17, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10746678525
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :DM14081.pdf

Objednávka číslo : IT14024
popis :spotrebný materiál pre it
suma v EUR s DPH :161,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14024.pdf

Objednávka číslo : KRV14173
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14173.pdf

Objednávka číslo : KRV14175
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14175.pdf

Objednávka číslo : MAT14054
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :246,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14054.pdf

Objednávka číslo : MAT14055
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :336,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14055.pdf

Objednávka číslo : PIK14409
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :634,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14409.pdf

Objednávka číslo : PIK14410
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1856,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14410.pdf

Objednávka číslo : POS14181
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1657,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14181.pdf

Objednávka číslo : POS14182
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1618,98
číslo zmluvy :030/2014
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14182.pdf

Objednávka číslo : TU14192
popis :hadička CO2
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14192.pdf

Objednávka číslo : VZP14339
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2138,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14339.pdf

Objednávka číslo : VZP14340
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :494,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14340.pdf

Objednávka číslo : VZP14341
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :5199,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14341.pdf

Objednávka číslo : VZP14342
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2339,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14342.pdf

Objednávka číslo : DM14082
popis :konzola
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :Ing.Ľubomír GOLIAN LG team
adresa dodávateľa :Osloboditeľov 2595/25, 96221 Lieskovec
IČO dodávateľa :40676901
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14082.pdf

Objednávka číslo : DM14083
popis :sieťky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, 97632 Badín
IČO dodávateľa :35489308
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14083.pdf

Objednávka číslo : OOPP14040
popis :Objednávka OOPP14040
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :DoMo - PROTECTION s.r.o.
adresa dodávateľa :Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46888608
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14040.pdf

Objednávka číslo : PEK14248
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :16535,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14248.pdf

Objednávka číslo : PEK14249
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :20454,65
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14249.pdf

Objednávka číslo : PEK14250
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :31544,70
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14250.pdf

Objednávka číslo : PIK14411
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4980,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14411.pdf

Objednávka číslo : POS14183
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2966,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14183.pdf

Objednávka číslo : POS14184
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14184.pdf

Objednávka číslo : VZP14343
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14343.pdf

Objednávka číslo : VZP14344
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1732,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.07.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14344.pdf

Objednávka číslo : TU14193
popis :overenie
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :37954521
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14193.pdf

Objednávka číslo : TU14194
popis :Objednávka TU14194
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :MEDIATRADE s.r.o.
adresa dodávateľa :Havlíčkova 869, 75701 Valašské Meziříčí
IČO dodávateľa :60321113
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14194.pdf

Objednávka číslo : TU14195
popis :Objednávka TU14195
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :Peter Kuklica
adresa dodávateľa :nám.Š. Moyzesa 5, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :14248212
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :TU14195.pdf

Objednávka číslo : TU14196
popis :oprava TV
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :Ivan Beňo
adresa dodávateľa :Cesta k Smrečine 7, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17959195
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14196.pdf

Objednávka číslo : TU14197
popis :Objednávka TU14197
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :Patrik Ševčík
adresa dodávateľa :Trieda SNP 17, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10746678525
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14197.pdf

Objednávka číslo : TU14198
popis :Objednávka TU14198
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :MEDIS Nitra, spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce
IČO dodávateľa :36531774
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14198.pdf

Objednávka číslo : VZP14345
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1041,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14345.pdf

Objednávka číslo : VZP14346
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :377,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14346.pdf

Objednávka číslo : VZP14347
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1235,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14347.pdf

Objednávka číslo : VZP14348
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :448,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14348.pdf

Objednávka číslo : DM14084
popis :kliešte etiketovacie
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14084.pdf

Objednávka číslo : OAIM14106
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3383,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14106.pdf

Objednávka číslo : OAIM14107
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :745,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14107.pdf

Objednávka číslo : PIK14412
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14412.pdf

Objednávka číslo : PIK14413
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :492,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14413.pdf

Objednávka číslo : POS14185
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :278,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14185.pdf

Objednávka číslo : POS14186
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14186.pdf

Objednávka číslo : TU14199
popis :trafo
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :MZ Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krajinská 9, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :34128557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14199.pdf

Objednávka číslo : VZP14349
popis :inštrumentárium
suma v EUR s DPH :161,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14349.pdf

Objednávka číslo : VZP14350
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :673,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.07.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14350.pdf

Objednávka číslo : PEK14251
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12707,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14251.pdf

Objednávka číslo : PEK14252
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :5754,48
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :24.07.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14252.pdf

Objednávka číslo : PEK14253
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :25697,10
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :24.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14253.pdf

Objednávka číslo : PEK14254
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3337,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14254.pdf

Objednávka číslo : PEK14255
popis :sety
suma v EUR s DPH :5578,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14255.pdf

Objednávka číslo : TU14200
popis :oprava vodoinštalácie
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2014
dodávateľ :Ján Dobrík
adresa dodávateľa :Partizánska 126, 97611 Selce
IČO dodávateľa :34709720
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14200.pdf

Objednávka číslo : VZP14351
popis :Objednávka VZP14351
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2014
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :VZP14351.pdf

Objednávka číslo : VZP14352
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :198,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.07.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14352.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.