Objednávky vyhotovené v júni 2014

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2014

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz originálu dokumentu v papierovej forme, bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť po otvorení odkazu hypertextového prepojenia aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.


Objednávka číslo : DM14056
popis :pumpy SPACE
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Med Partners a.s.
adresa dodávateľa :Hurbanovo nám.1, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa :44851740
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14056.pdf

Objednávka číslo : OAIM14072
popis :oxysenzory
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14072.pdf

Objednávka číslo : PEK14203
popis :katétre, káble
suma v EUR s DPH :7017,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14203.pdf

Objednávka číslo : PEK14204
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :56239,25
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14204.pdf

Objednávka číslo : PEK14205
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :31862,50
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14205.pdf

Objednávka číslo : PIK14305
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5375,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14305.pdf

Objednávka číslo : PIK14306
popis :katétre
suma v EUR s DPH :11581,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14306.pdf

Objednávka číslo : PIK14307
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :7750,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14307.pdf

Objednávka číslo : PIK14308
popis :katétre
suma v EUR s DPH :20584,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14308.pdf

Objednávka číslo : PIK14309
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14309.pdf

Objednávka číslo : PIR14134
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :2025,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14134.pdf

Objednávka číslo : PIR14135
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14135.pdf

Objednávka číslo : PIR14136
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :2120,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14136.pdf

Objednávka číslo : POS14135
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2966,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14135.pdf

Objednávka číslo : POS14137
popis :stringy
suma v EUR s DPH :504,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14137.pdf

Objednávka číslo : POS14138
popis :šitie
suma v EUR s DPH :308,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :02.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14138.pdf

Objednávka číslo : DM14057
popis :prístroj telefónny pager
suma v EUR s DPH :121,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.06.2014
dodávateľ :MIKROHUKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Kollárova 11, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31560806
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14057.pdf

Objednávka číslo : POS14136
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14136.pdf

Objednávka číslo : POS14139
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :572,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14139.pdf

Objednávka číslo : POS14141
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14141.pdf

Objednávka číslo : POS14142
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :3332,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :03.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14142.pdf

Objednávka číslo : OAIM14073
popis :sety epidurálne
suma v EUR s DPH :820,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14073.pdf

Objednávka číslo : OAIM14074
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1584,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14074.pdf

Objednávka číslo : OAIM14075
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2585,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14075.pdf

Objednávka číslo : OFD14004
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :110,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OFD14004.pdf

Objednávka číslo : OOPP14028
popis :stravné lístky
suma v EUR s DPH :24249,82
číslo zmluvy :053/2013
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14028.pdf

Objednávka číslo : PEK14206
popis :sety
suma v EUR s DPH :4209,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14206.pdf

Objednávka číslo : PEK14207
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :66928,40
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14207.pdf

Objednávka číslo : PEK14208
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :50753,12
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14208.pdf

Objednávka číslo : PIK14310
popis :katétre
suma v EUR s DPH :6890,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14310.pdf

Objednávka číslo : PIK14311
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :1188,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14311.pdf

Objednávka číslo : PIK14312
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14312.pdf

Objednávka číslo : PIK14313
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2403,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14313.pdf

Objednávka číslo : PIK14314
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4395,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14314.pdf

Objednávka číslo : PIK14315
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9824,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14315.pdf

Objednávka číslo : PIR14137
popis :prísl.invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :19874,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14137.pdf

Objednávka číslo : PIR14138
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :605,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14138.pdf

Objednávka číslo : PIR14139
popis :prísl.invazívne,stenty
suma v EUR s DPH :27876,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14139.pdf

Objednávka číslo : PIR14140
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5256,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14140.pdf

Objednávka číslo : PIR14141
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5338,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14141.pdf

Objednávka číslo : PIR14142
popis :katétre
suma v EUR s DPH :13904,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14142.pdf

Objednávka číslo : PIR14143
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :10992,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14143.pdf

Objednávka číslo : PIR14144
popis :stenty
suma v EUR s DPH :3267,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :04.06.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14144.pdf

Objednávka číslo : IT14020
popis :čipové karty
suma v EUR s DPH :303,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.06.2014
dodávateľ :ŠOTO s.r.o.
adresa dodávateľa :Šancová 46, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :3139297
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14020.pdf

Objednávka číslo : KRV14132
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14132.pdf

Objednávka číslo : MAT14038
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :780,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14038.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14025
popis :reprezentačné
suma v EUR s DPH :2080,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :05.06.2014
dodávateľ :MB Gastro, s.r.o.
adresa dodávateľa :Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :45455325
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14025.pdf

Objednávka číslo : NTS14032
popis :odb. preh.elektroinštalácie
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.06.2014
dodávateľ :Pavel Dzúrik
adresa dodávateľa :tr.SNP 51, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :41180534
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS14032.pdf

Objednávka číslo : PEK14209
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2318,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14209.pdf

Objednávka číslo : PEK14210
popis :defibrilátory,kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :37511,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14210.pdf

Objednávka číslo : PEK14212
popis :šitie
suma v EUR s DPH :681,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14212.pdf

Objednávka číslo : PEK14213
popis :šitie,vodiče
suma v EUR s DPH :4669,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14213.pdf

Objednávka číslo : TU14160
popis :tabletovaná soľ
suma v EUR s DPH :264,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.06.2014
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14160.pdf

Objednávka číslo : TU14161
popis :odbor prehliadka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.06.2014
dodávateľ :W-SERVIS
adresa dodávateľa :Bazovského 17, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :43314309
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14161.pdf

Objednávka číslo : TU14162
popis :manžety
suma v EUR s DPH :194,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :06.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14162.pdf

Objednávka číslo : IT14021
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
suma v EUR s DPH :1437,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Z+M servis, spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa :44195591
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14021.pdf

Objednávka číslo : IT14022
popis :servis mfp KM 4690
suma v EUR s DPH :556,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Konica Minolta Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Černyševského 10, 85101 Bratislava 5
IČO dodávateľa :31338551
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT14022.pdf

Objednávka číslo : MAT14039
popis :kancelárskay papier
suma v EUR s DPH :552,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14039.pdf

Objednávka číslo : MAT14040
popis :čistiace potreby
suma v EUR s DPH :339,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14040.pdf

Objednávka číslo : OAIM14076
popis :roztoky
suma v EUR s DPH :1320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14076.pdf

Objednávka číslo : OAIM14077
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :1679,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14077.pdf

Objednávka číslo : OAIM14078
popis :dialýza
suma v EUR s DPH :343,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14078.pdf

Objednávka číslo : OAIM14079
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :1196,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14079.pdf

Objednávka číslo : OKJ14001
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2496,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ14001.pdf

Objednávka číslo : PIK14317
popis :bandáže
suma v EUR s DPH :720,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14317.pdf

Objednávka číslo : PIK14318
popis :katétre
suma v EUR s DPH :10263,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14318.pdf

Objednávka číslo : PIK14319
popis :príl. invazívne
suma v EUR s DPH :4646,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14319.pdf

Objednávka číslo : PIK14320
popis :katétre,
suma v EUR s DPH :12107,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14320.pdf

Objednávka číslo : PIK14321
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5101,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14321.pdf

Objednávka číslo : PIK14322
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4775,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14322.pdf

Objednávka číslo : PIK14323
popis :katétre
suma v EUR s DPH :976,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14323.pdf

Objednávka číslo : PIK14324
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :727,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14324.pdf

Objednávka číslo : VZP14250
popis :mat.hygienický,sety
suma v EUR s DPH :7280,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14250.pdf

Objednávka číslo : VZP14251
popis :mat.diagnostický.dezinfekcia
suma v EUR s DPH :5812,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14251.pdf

Objednávka číslo : VZP14252
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1970,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14252.pdf

Objednávka číslo : VZP14253
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :2501,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14253.pdf

Objednávka číslo : VZP14254
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :3504,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14254.pdf

Objednávka číslo : VZP14255
popis :dezinfekcia
suma v EUR s DPH :287,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 84105 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14255.pdf

Objednávka číslo : VZP14256
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :799,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14256.pdf

Objednávka číslo : VZP14257
popis :mat. diagnostický
suma v EUR s DPH :96,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14257.pdf

Objednávka číslo : VZP14258
popis :kauter
suma v EUR s DPH :300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14258.pdf

Objednávka číslo : VZP14259
popis :mat.diagnostický
suma v EUR s DPH :865,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14259.pdf

Objednávka číslo : VZP14260
popis :mat.hygienický
suma v EUR s DPH :1609,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14260.pdf

Objednávka číslo : VZP14261
popis :dializačný roztok
suma v EUR s DPH :35,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :IMUNA PHARM a.s.
adresa dodávateľa :Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO dodávateľa :36473685
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14261.pdf

Objednávka číslo : VZP14262
popis :Objednávka VZP14262
suma v EUR s DPH :722,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :09.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14262.pdf

Objednávka číslo : KRV14129
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14129.pdf

Objednávka číslo : MAT14041
popis :tlačivá
suma v EUR s DPH :887,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14041.pdf

Objednávka číslo : OAIM14080
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :2437,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14080.pdf

Objednávka číslo : PIK14325
popis :katétre
suma v EUR s DPH :23292,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14325.pdf

Objednávka číslo : PIK14326
popis :katétre
suma v EUR s DPH :2615,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14326.pdf

Objednávka číslo : PIK14327
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7058,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14327.pdf

Objednávka číslo : PIK14328
popis :stenty
suma v EUR s DPH :4710,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14328.pdf

Objednávka číslo : PIR14145
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :5628,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14145.pdf

Objednávka číslo : PIR14146
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :5436,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14146.pdf

Objednávka číslo : VZP14263
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :797,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14263.pdf

Objednávka číslo : VZP14264
popis :sety
suma v EUR s DPH :356,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14264.pdf

Objednávka číslo : VZP14265
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :7294,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14265.pdf

Objednávka číslo : VZP14266
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1171,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14266.pdf

Objednávka číslo : VZP14267
popis :autotransfúzny vak
suma v EUR s DPH :576,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14267.pdf

Objednávka číslo : DM14058
popis :tonoport V
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14058.pdf

Objednávka číslo : KRV14133
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14133.pdf

Objednávka číslo : KRV14135
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14135.pdf

Objednávka číslo : PEK14211
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :36223,00
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14211.pdf

Objednávka číslo : PEK14214
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :11209,09
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14214.pdf

Objednávka číslo : PEK14215
popis :kardiostimulátory,katétre
suma v EUR s DPH :6341,01
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14215.pdf

Objednávka číslo : TU14163
popis :oprava lôžka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :BASCO SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 16, 90201 Pezinok
IČO dodávateľa :34140328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14163.pdf

Objednávka číslo : TU14164
popis :spojovací kábel
suma v EUR s DPH :162,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :S&T Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :31349935
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14164.pdf

Objednávka číslo : VZP14268
popis :oxygenátory,sety
suma v EUR s DPH :13252,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14268.pdf

Objednávka číslo : VZP14269
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :266,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14269.pdf

Objednávka číslo : VZP14270
popis :oxygenátory, sety
suma v EUR s DPH :17040,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14270.pdf

Objednávka číslo : VZP14271
popis :oxygenátorx,sety
suma v EUR s DPH :17160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14271.pdf

Objednávka číslo : VZP14272
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :779,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14272.pdf

Objednávka číslo : VZP14273
popis :mat.obväzový,elektródy
suma v EUR s DPH :967,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14273.pdf

Objednávka číslo : VZP14274
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2719,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14274.pdf

Objednávka číslo : VZP14275
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1969,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14275.pdf

Objednávka číslo : VZP14276
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :4894,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14276.pdf

Objednávka číslo : KRV14134
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14134.pdf

Objednávka číslo : VZP14277
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :267,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14277.pdf

Objednávka číslo : CAR14011
popis :lieky
suma v EUR s DPH :52361,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR14011.pdf

Objednávka číslo : DM14059
popis :sieťky
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :ADRIA Pavol Necpál
adresa dodávateľa :SNP4, 97632 Badín
IČO dodávateľa :35489308
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14059.pdf

Objednávka číslo : DM14060
popis :stojan
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :Ing.Ľubomír GOLIAN LG team
adresa dodávateľa :Osloboditeľov 2595/25, 96221 Lieskovec
IČO dodávateľa :40676901
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14060.pdf

Objednávka číslo : PEK14216
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :44402,60
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14216.pdf

Objednávka číslo : PEK14217
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :49899,94
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14217.pdf

Objednávka číslo : PEK14218
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :51961,70
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14218.pdf

Objednávka číslo : TU14165
popis :Objednávka TU14165
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :MIRKAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rakovo 147, 038 42 Príbovce
IČO dodávateľa :47044195
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14165.pdf

Objednávka číslo : TU14166
popis :Objednávka TU14166
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14166.pdf

Objednávka číslo : TU14167
popis :oprava perfusor space
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14167.pdf

Objednávka číslo : PIK14329
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1032,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14329.pdf

Objednávka číslo : PIK14330
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4011,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14330.pdf

Objednávka číslo : PIK14331
popis :stenty
suma v EUR s DPH :9680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14331.pdf

Objednávka číslo : PIK14332
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :7532,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14332.pdf

Objednávka číslo : PIK14333
popis :katétre,stenty
suma v EUR s DPH :18069,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14333.pdf

Objednávka číslo : PIK14334
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11784,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14334.pdf

Objednávka číslo : PIK14335
popis :stenty
suma v EUR s DPH :7840,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14335.pdf

Objednávka číslo : PIK14336
popis :stenty
suma v EUR s DPH :6183,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14336.pdf

Objednávka číslo : PIK14337
popis :stenty
suma v EUR s DPH :1700,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.06.2014
dodávateľ :Innova Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Pražská 499, 973 61 Velká Dobrá
IČO dodávateľa :28360931
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14337.pdf

Objednávka číslo : DM14061
popis :PC a príslušenstvo - Verejná lekáreň
suma v EUR s DPH :3805,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14061.pdf

Objednávka číslo : DM14062
popis :snímač čiar. kódu - verejná lekáreň
suma v EUR s DPH :202,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :KODYS SLOVENSKO, s r.o.
adresa dodávateľa :Sliačska 2, 831 02 Bratislava
IČO dodávateľa :31387454
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14062.pdf

Objednávka číslo : DM14063
popis :Nákup lekárenskeho software
suma v EUR s DPH :2880,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa :36005479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14063.pdf

Objednávka číslo : KRV14131
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14131.pdf

Objednávka číslo : KRV14136
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14136.pdf

Objednávka číslo : KRV14137
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14137.pdf

Objednávka číslo : KRV14142
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14142.pdf

Objednávka číslo : KRV14143
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14143.pdf

Objednávka číslo : MAT14042
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :110,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14042.pdf

Objednávka číslo : MAT14043
popis :výplatné pásky
suma v EUR s DPH :278,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :VEMA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 14/A, 82109 Bratislava
IČO dodávateľa :31355374
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14043.pdf

Objednávka číslo : MAT14044
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :373,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14044.pdf

Objednávka číslo : OAIM14081
popis :oxysenzor
suma v EUR s DPH :5075,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14081.pdf

Objednávka číslo : PIK14316
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :49500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14316.pdf

Objednávka číslo : PIK14338
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :648,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14338.pdf

Objednávka číslo : PIK14339
popis :prísl.invazívne,katétre
suma v EUR s DPH :3995,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14339.pdf

Objednávka číslo : PIK14340
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1455,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14340.pdf

Objednávka číslo : PIR14147
popis :sety
suma v EUR s DPH :14315,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14147.pdf

Objednávka číslo : PIR14148
popis :katétre
suma v EUR s DPH :636,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14148.pdf

Objednávka číslo : POS14143
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :8904,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14143.pdf

Objednávka číslo : POS14144
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3237,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14144.pdf

Objednávka číslo : POS14145
popis :chlopne,krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :9432,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14145.pdf

Objednávka číslo : POS14147
popis :sonda kryochirurgická
suma v EUR s DPH :3487,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14147.pdf

Objednávka číslo : POS14149
popis :protéza cievna
suma v EUR s DPH :1390,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14149.pdf

Objednávka číslo : POS14150
popis :lepidlá
suma v EUR s DPH :1120,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14150.pdf

Objednávka číslo : VZP14278
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :9250,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.06.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14278.pdf

Objednávka číslo : DM14064
popis :lišty + police
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :MZ Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krajinská 9, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :34128557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14064.pdf

Objednávka číslo : MAT14046
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :7869,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :LUX - KOŠICE, s.r.o.
adresa dodávateľa :Prešovská 31, 040 01 Košice
IČO dodávateľa :36579769
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14046.pdf

Objednávka číslo : MAT14047
popis :odpadové vrecia
suma v EUR s DPH :378,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14047.pdf

Objednávka číslo : PIR14149
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1845,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14149.pdf

Objednávka číslo : PIR14150
popis :prísl. invazívne
suma v EUR s DPH :15840,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14150.pdf

Objednávka číslo : PIR14152
popis :katétre
suma v EUR s DPH :3480,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14152.pdf

Objednávka číslo : POS14146
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :3399,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14146.pdf

Objednávka číslo : POS14151
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :4972,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14151.pdf

Objednávka číslo : SLUZ14026
popis :výroba pečiatok
suma v EUR s DPH :14,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :Ing.Milan Benko
adresa dodávateľa :Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :10837311
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :SLUZ14026.pdf

Objednávka číslo : TU14168
popis :teplotný kábel
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14168.pdf

Objednávka číslo : VZP14279
popis :mat. hygienický
suma v EUR s DPH :3815,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14279.pdf

Objednávka číslo : VZP14280
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :789,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.06.2014
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14280.pdf

Objednávka číslo : KRV14138
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14138.pdf

Objednávka číslo : PEK14219
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :9100,00
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14219.pdf

Objednávka číslo : PEK14220
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14220.pdf

Objednávka číslo : PEK14221
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :3999,97
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14221.pdf

Objednávka číslo : PEK14222
popis :elektródy,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :12653,30
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14222.pdf

Objednávka číslo : PEK14224
popis :katétre,sety
suma v EUR s DPH :13273,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14224.pdf

Objednávka číslo : PIK14341
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :9000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14341.pdf

Objednávka číslo : PIK14342
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1077,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14342.pdf

Objednávka číslo : PIK14343
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :7379,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14343.pdf

Objednávka číslo : PIK14344
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4234,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14344.pdf

Objednávka číslo : PIK14345
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5489,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14345.pdf

Objednávka číslo : PIK14346
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1681,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14346.pdf

Objednávka číslo : PIR14151
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :4296,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14151.pdf

Objednávka číslo : TU14169
popis :oxisenzor
suma v EUR s DPH :280,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Meditecon, s.r.o.
adresa dodávateľa :Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14169.pdf

Objednávka číslo : VZP14281
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :268,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14281.pdf

Objednávka číslo : VZP14282
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :28,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14282.pdf

Objednávka číslo : VZP14283
popis :kanyly
suma v EUR s DPH :932,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14283.pdf

Objednávka číslo : VZP14284
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :126,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.06.2014
dodávateľ :ECOLAB spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Čajaková 18, 81105 Bratislava
IČO dodávateľa :31342213
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14284.pdf

Objednávka číslo : DM14065
popis :PC a príslušenstvo - Verejná lekáreň
suma v EUR s DPH :901,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, 96001 Zvolen
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14065.pdf

Objednávka číslo : DM14066
popis :snímač čiar. kódu - verejná lekáreň
suma v EUR s DPH :99,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :KODYS SLOVENSKO, s r.o.
adresa dodávateľa :Sliačska 2, 831 02 Bratislava
IČO dodávateľa :31387454
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14066.pdf

Objednávka číslo : DM14067
popis :Nákup lekárenskeho software
suma v EUR s DPH :480,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :Počítače a Programovanie, s.r.o.
adresa dodávateľa :Kuzmányho 22, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa :36005479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14067.pdf

Objednávka číslo : KRV14140
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14140.pdf

Objednávka číslo : KRV14151
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14151.pdf

Objednávka číslo : PIK14347
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :2592,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14347.pdf

Objednávka číslo : PIR14153
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :6237,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14153.pdf

Objednávka číslo : PIR14154
popis :stenty
suma v EUR s DPH :11669,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14154.pdf

Objednávka číslo : POS14152
popis :šitie
suma v EUR s DPH :133,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14152.pdf

Objednávka číslo : POS14153
popis :šitie
suma v EUR s DPH :223,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14153.pdf

Objednávka číslo : TU14170
popis :oprav
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :Dräger Slovensko ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 2791/114, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :31439446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14170.pdf

Objednávka číslo : VZP14285
popis :materiál odberový
suma v EUR s DPH :475,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :R-Diagnostics SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Viedenská 7, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :43874496
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14285.pdf

Objednávka číslo : VZP14286
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :6656,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14286.pdf

Objednávka číslo : KRV14144
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14144.pdf

Objednávka číslo : KRV14145
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :454,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14145.pdf

Objednávka číslo : PIK14348
popis :stenty
suma v EUR s DPH :2748,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14348.pdf

Objednávka číslo : PIK14349
popis :katétre
suma v EUR s DPH :12990,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14349.pdf

Objednávka číslo : PIK14350
popis :stenty
suma v EUR s DPH :15598,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14350.pdf

Objednávka číslo : PIK14351
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5579,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14351.pdf

Objednávka číslo : PIK14352
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1455,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14352.pdf

Objednávka číslo : PIK14353
popis :prís. invazívne
suma v EUR s DPH :6394,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14353.pdf

Objednávka číslo : PIK14354
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14354.pdf

Objednávka číslo : PIK14355
popis :katétre
suma v EUR s DPH :195,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14355.pdf

Objednávka číslo : PIR14155
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :3044,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, 90873 Veżké Léváre
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14155.pdf

Objednávka číslo : PIR14156
popis :uzávery cievne,vodiče
suma v EUR s DPH :3319,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14156.pdf

Objednávka číslo : PIR14157
popis :katétre,príslušenstvo invazívne,vodiče
suma v EUR s DPH :28596,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14157.pdf

Objednávka číslo : POS14154
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1618,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14154.pdf

Objednávka číslo : POS14155
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14155.pdf

Objednávka číslo : POS14156
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :1699,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14156.pdf

Objednávka číslo : POS14157
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2410,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14157.pdf

Objednávka číslo : VZP14287
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3039,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14287.pdf

Objednávka číslo : VZP14288
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2138,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14288.pdf

Objednávka číslo : KRV14122
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14122.pdf

Objednávka číslo : KRV14141
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14141.pdf

Objednávka číslo : OAIM14083
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14083.pdf

Objednávka číslo : OAIM14084
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2316,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14084.pdf

Objednávka číslo : OAIM14085
popis :súpravy infúzne
suma v EUR s DPH :1220,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14085.pdf

Objednávka číslo : OAIM14086
popis :materiál diagnostický
suma v EUR s DPH :2379,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14086.pdf

Objednávka číslo : OAIM14087
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4005,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14087.pdf

Objednávka číslo : PEK14223
popis :katétre
suma v EUR s DPH :5340,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14223.pdf

Objednávka číslo : PEK14225
popis :defibrilátory
suma v EUR s DPH :19327,81
číslo zmluvy :114/2013
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14225.pdf

Objednávka číslo : PEK14226
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :38061,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14226.pdf

Objednávka číslo : PEK14227
popis :sety
suma v EUR s DPH :4209,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14227.pdf

Objednávka číslo : VZP14289
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :236,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14289.pdf

Objednávka číslo : VZP14290
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :144,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, 84105 Bratislava
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14290.pdf

Objednávka číslo : VZP14291
popis :Objednávka VZP14291
suma v EUR s DPH :155,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.06.2014
dodávateľ :IMUNA PHARM a.s.
adresa dodávateľa :Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO dodávateľa :36473685
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14291.pdf

Objednávka číslo : DM14068
popis :nerez stolík
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :Ing.Ľubomír GOLIAN LG team
adresa dodávateľa :Osloboditeľov 2595/25, 96221 Lieskovec
IČO dodávateľa :40676901
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14068.pdf

Objednávka číslo : KRV14146
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14146.pdf

Objednávka číslo : KRV14147
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14147.pdf

Objednávka číslo : MAT14045
popis :kancelársky papier
suma v EUR s DPH :420,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14045.pdf

Objednávka číslo : PEK14228
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :51899,94
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14228.pdf

Objednávka číslo : PEK14229
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :9689,90
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14229.pdf

Objednávka číslo : PEK14230
popis :Objednávka PEK14230
suma v EUR s DPH :11523,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14230.pdf

Objednávka číslo : PIK14356
popis :stenty
suma v EUR s DPH :5844,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14356.pdf

Objednávka číslo : PIR14158
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :15487,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR14158.pdf

Objednávka číslo : TU14171
popis :prevedenie dezinsekcie
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :Ing.Smädo Dušan DDD
adresa dodávateľa :Čerín 85, 97401 Čerín
IČO dodávateľa :34989544
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14171.pdf

Objednávka číslo : TU14172
popis :odvoz nebezpečného odpadu
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO dodávateľa :31318762
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14172.pdf

Objednávka číslo : TU14173
popis :prenájom plošiny
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :PROGRES - HL s.r.o.
adresa dodávateľa :Mičinská cesta 45, 97400 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :31632718
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14173.pdf

Objednávka číslo : TU14174
popis :oprava perfusor
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14174.pdf

Objednávka číslo : TU14175
popis :oprava trafa k lampe
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :MZ Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krajinská 9, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :34128557
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14175.pdf

Objednávka číslo : TU14176
popis :oprava monitor, ND
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14176.pdf

Objednávka číslo : VZP14292
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1045,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14292.pdf

Objednávka číslo : VZP14293
popis :Objednávka VZP14293
suma v EUR s DPH :134,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, 84102 Bratislava
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14293.pdf

Objednávka číslo : VZP14294
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :1120,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, 8001 Prešov
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14294.pdf

Objednávka číslo : VZP14295
popis :materiál obväzový
suma v EUR s DPH :1710,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.06.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14295.pdf

Objednávka číslo : MAT14048
popis :kancelárske potreby
suma v EUR s DPH :119,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, 98401 Lučenec
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14048.pdf

Objednávka číslo : OOPP14029
popis :Objednávka OOPP14029
suma v EUR s DPH :243,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14029.pdf

Objednávka číslo : OOPP14030
popis :Objednávka OOPP14030
suma v EUR s DPH :457,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, 958 01 Partizánske
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14030.pdf

Objednávka číslo : OOPP14031
popis :Objednávka OOPP14031
suma v EUR s DPH :2365,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14031.pdf

Objednávka číslo : PIK14357
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :14580,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14357.pdf

Objednávka číslo : PIK14358
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :1077,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14358.pdf

Objednávka číslo : PIK14359
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1140,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14359.pdf

Objednávka číslo : PIK14360
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1953,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14360.pdf

Objednávka číslo : TU14177
popis :prehliadka
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, 81103 Bratislava
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14177.pdf

Objednávka číslo : VZP14296
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :132,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.06.2014
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, 92101 Piešťany
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14296.pdf

Objednávka číslo : DM14069
popis :otočná stolička
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.06.2014
dodávateľ :ČECHOVO, s. r. o.
adresa dodávateľa :Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov
IČO dodávateľa :46186484
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14069.pdf

Objednávka číslo : KRV14149
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14149.pdf

Objednávka číslo : KRV14150
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14150.pdf

Objednávka číslo : MAT14049
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :110,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14049.pdf

Objednávka číslo : OAIM14088
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :686,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.06.2014
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14088.pdf

Objednávka číslo : OAIM14089
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14089.pdf

Objednávka číslo : OOPP14032
popis :Objednávka OOPP14032
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.06.2014
dodávateľ :CANBERRA-PACKARD,s.r.o.
adresa dodávateľa :Bytčická 72, 1001 Žilina
IČO dodávateľa :31576303
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14032.pdf

Objednávka číslo : OOPP14033
popis :Objednávka OOPP14033
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.06.2014
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, 8266 Uzovce
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14033.pdf

Objednávka číslo : KRV14148
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14148.pdf

Objednávka číslo : OOPP14034
popis :Objednávka OOPP14034
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :Ing. Peter Moravčík- PROFIL
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14034.pdf

Objednávka číslo : OOPP14035
popis :Objednávka OOPP14035
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
adresa dodávateľa :Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava
IČO dodávateľa :31396674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP14035.pdf

Objednávka číslo : PEK14231
popis :defibrilátory,elektródy
suma v EUR s DPH :34455,30
číslo zmluvy :112/2013
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14231.pdf

Objednávka číslo : PEK14232
popis :kardiostimulátory
suma v EUR s DPH :7449,97
číslo zmluvy :111/2013
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14232.pdf

Objednávka číslo : PEK14233
popis :defibrilátory,katétre
suma v EUR s DPH :22485,86
číslo zmluvy :113/2013
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK14233.pdf

Objednávka číslo : PIK14361
popis :katétre
suma v EUR s DPH :14250,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14361.pdf

Objednávka číslo : VZP14297
popis :Objednávka VZP14297
suma v EUR s DPH :2092,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14297.pdf

Objednávka číslo : VZP14298
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2349,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14298.pdf

Objednávka číslo : VZP14299
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :12925,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14299.pdf

Objednávka číslo : DM14070
popis :infuzny stojan
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :BASCO SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 16, 90201 Pezinok
IČO dodávateľa :34140328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14070.pdf

Objednávka číslo : DM14071
popis :hyg.osviežovač
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :CWS-boco Slovensko, s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec
IČO dodávateľa :31411045
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM14071.pdf

Objednávka číslo : KRV14139
popis :služby krvnej banky III.Q/2014
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :165549
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14139.pdf

Objednávka číslo : KRV14152
popis :krv a krvné preparáty
suma v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV14152.pdf

Objednávka číslo : MAT14050
popis :papier EKG
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT14050.pdf

Objednávka číslo : OAIM14082
popis :okruhy dýchacie
suma v EUR s DPH :4245,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14082.pdf

Objednávka číslo : OAIM14090
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :1350,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14090.pdf

Objednávka číslo : OAIM14091
popis :hygienické potreby
suma v EUR s DPH :2392,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, 91701 Trnava
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14091.pdf

Objednávka číslo : OAIM14092
popis :katétre
suma v EUR s DPH :4233,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14092.pdf

Objednávka číslo : OAIM14093
popis :lieky
suma v EUR s DPH :1220,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM14093.pdf

Objednávka číslo : OFD14005
popis :elektródy
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, 97611 Selce
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OFD14005.pdf

Objednávka číslo : PIK14362
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :12343,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14362.pdf

Objednávka číslo : PIK14363
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :13397,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14363.pdf

Objednávka číslo : PIK14364
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :1116,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14364.pdf

Objednávka číslo : PIK14365
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :12312,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14365.pdf

Objednávka číslo : PIK14366
popis :príslušenstvo invazívne
suma v EUR s DPH :3984,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, 94901 Nitra
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14366.pdf

Objednávka číslo : PIK14367
popis :uzávery cievne
suma v EUR s DPH :720,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14367.pdf

Objednávka číslo : PIK14368
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :162,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14368.pdf

Objednávka číslo : PIK14369
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :239,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, 83101 Bratislava
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14369.pdf

Objednávka číslo : PIK14370
popis :katétre
suma v EUR s DPH :1404,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, 97401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14370.pdf

Objednávka číslo : PIK14371
popis :katétre
suma v EUR s DPH :19020,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14371.pdf

Objednávka číslo : PIK14372
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :1790,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, 169 00 Praha 6
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14372.pdf

Objednávka číslo : PIK14373
popis :vodiče
suma v EUR s DPH :3260,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Cardioservice, s. r. o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa :47393939
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14373.pdf

Objednávka číslo : PIK14374
popis :zavádzače
suma v EUR s DPH :9081,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK14374.pdf

Objednávka číslo : PIK14376
popis :Objednávka PIK14376
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :
adresa dodávateľa :,
IČO dodávateľa :
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :PIK14376.pdf

Objednávka číslo : POS14164
popis :krúžok anuloplastický
suma v EUR s DPH :1657,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, 91105 Trenčín
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14164.pdf

Objednávka číslo : POS14165
popis :chlopne
suma v EUR s DPH :2486,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS14165.pdf

Objednávka číslo : TU14178
popis :micropur
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :B-Zone, s.r.o.
adresa dodávateľa :Vlkanovská 84/87, 976 31 Vlkanová
IČO dodávateľa :35933721
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU14178.pdf

Objednávka číslo : VZP14300
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :3518,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 24, 85101 Bratislava
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14300.pdf

Objednávka číslo : VZP14301
popis :materiál hygienický
suma v EUR s DPH :2168,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :B. Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14301.pdf

Objednávka číslo : VZP14302
popis :Objednávka VZP14302
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :VZP14302.pdf

Objednávka číslo : VZP14303
popis :Objednávka VZP14303
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :VZP14303.pdf

Objednávka číslo : VZP14304
popis :Objednávka VZP14304
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, 85203 Bratislava
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :VZP14304.pdf

Objednávka číslo : VZP14305
popis :Objednávka VZP14305
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, 841 06 Bratislava
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :VZP14305.pdf

Objednávka číslo : VZP14306
popis :Objednávka VZP14306
suma v EUR s DPH :0,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.06.2014
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, 81101 Bratislava
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP14306.pdf
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.